Abuse melding > Klacht indienen

Bloggen.be is slechts provider. Wij leveren gratis diensten aan onze bezoekers. Wij zijn enkel maar doorgeefluik.  Bloggen.be verstrekt slechts de informatie die door een bezoeker werd toegevoegd. We maken geen claims over de inhoud en doen ook niet mee aan censuur.
Bloggen.be plaatst dus zelf geen informatie op een blog; dit wordt door de blogger gedaan.  Bloggen.be verschaft slechts technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken.

Let op voordat u klacht indient. Vrije meningsuiting is wettelijk vastgelegd. Artikelen 19 en 25 van de Belgische grondwet laten die zeer duidelijk toe.  De vrijheid om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uiten staat expliciet vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze komen dus NIET in aanmerking voor een klacht, gezien zij volledig wettelijk zijn.

Bloggen.be is volledig volgens de nationale en internationale wetten. Elementen die onwettelijk zijn of ernstige overtredingen van de algemene voorwaarden zullen toch ertoe aanleiding geven dat Bloggen.be kan en mag ingrijpen volgens de wet.
Bloggen.be werkt bovendien volledig mee met het gerecht. Een bevel van een rechter tot verwijdering zal altijd uitgevoerd worden.

Maak uw keuze wat u wenst te melden:

Klachten ingestuurd op een andere manier dan de voorgeschreven procedures, of indien de procedures niet nauwkeurig gevolgd worden, zullen NIET worden aanvaard en geven GEEN gevolg tot kennisgeving van onwettige praktijken.

© 2005-2024 Bloggen.be | Blog | Helpdesk | Contact
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!