Partner sites: SenNet Shop|Quiz spelen? QuizPlezier.com|Nieuws zonder censuur? NewsBird.com

Abuse melding > Laster, eerroof en smaad

Bloggen.be is slechts provider.  Wij leveren gratis diensten aan onze bezoekers. Wij zijn enkel maar doorgeefluik.  Bloggen.be verstrekt slechts de informatie die door een bezoeker werd toegevoegd.
Bloggen.be plaatst dus zelf geen informatie op een blog; dit wordt door de blogger gedaan.  Bloggen.be verschaft slechts technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken.  We zijn daarom niet in de positie om te oordelen over conflicten. 

Indien u gegevens verwijderd wil hebben uit een blog, dient u contact op te nemen met de persoon die de gegevens er heeft opgezet.
De praktijk leert ons dat in bijna alle gevallen u onderling tot een oplossing kan komen.

Hou er rekening mee dat bijvoorbeeld parodie over het algemeen wettelijk wel toegelaten wordt.  Tevens is een puur feitelijke mededeling ook geen smaad zolang deze beweringen kloppen.  Hou bovendien ook rekening met de vrije meningsuiting.  Artikelen 19 en 25 van de Belgische grondwet laten die zeer duidelijk toe.  De vrijheid om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uiten staat expliciet vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Indien het gaat om aanranding van de eer of de goede naam van uzelf, waarvoor het overduidelijk kan zijn voor Bloggen.be dat dit daadwerkelijk ingaat tegen de artikelen 443 tot en met 452 uit het Strafwetboek, dan kan u Bloggen.be officieel op de hoogte brengen van deze onwettige activiteiten. 
Zo kan Bloggen.be vervolgens op basis van de wet van 17-03-2003 het materiaal eventueel onbeschikbaar maken of verwijderen.  U dient onderstaande procedure wel volledig en nauwkeurig te volgen.

De grens tussen vrije meningsuiting en laster, tussen kritiek en zwartmakerij, tussen een mening of kwaadsprekerij is extreem dun, niet eenduidig vast te leggen en vaak voor interpretatie vatbaar.  Indien het niet onweerlegbaar is dat de uitspraken onwettig zijn, kan Bloggen.be niets doen en dient u toch een juridische procedure te starten.  Pas nadat een rechter toch beslist dat het gaat om smaad, eerroof of laster, zal Bloggen.be het verwijderen.

PROCEDURE “notice & takedown”

Let erop dat deze procedure enkel kan gevolgd worden door de persoon die geviseerd wordt door de uitspraken (artikel 450 strafwetboek).  Indien u dit niet bent, vraag dan de echte persoon om de procedure te starten.

 1. Druk de e-mails af waarmee u contact had met de blogger en waarbij hij/zij weigert om de informatie te verwijderen.
  Indien u nooit reactie kreeg van de eigenaar, drukt u uw eigen e-mails af als bewijs van verzending.
  Indien er een grondige reden is om niet eerst contact op te nemen met blogger, kan u deze stap overslaan.
   
 2. Stel je eigen dossierreferentie op, dit wordt hieronder verder gebruikt.
  Deze bestaat uit "NAAM Voornaam datum" (dd-mm-jjjj).
  Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008"
  Voorbeeld: “PEETERS Filip 14-2-2009”

   
 3. Maak een lijst op van exact welke teksten onweerlegbaar tegen de wet zijn.
  Doe dit door specifiek elke url (beginnende met https://) van elke tekst door te geven, samen met de datum van publicatie en de titel van het artikel.  Vermeld ENKEL de specifieke regels die onwettelijk zijn; een volledige tekst doorgeven heeft dus geen zin; u moet zeer specifiek zijn.
  Vermeld bij elk van de specifieke zinnen/teksten tegen welke Belgische wet deze precies ingaat; wees zo nauwkeurig mogelijk.
  Zet als titel op het blad “Bijlage: gedetailleerd overzicht inbreuken”.
  1. Stuur deze lijst via e-mail naar blogabuse@bloggen.be , met in het onderwerp "Notice & takedown" gevolgd door uw dossierreferentie (zie puntje 2)
   Voorbeeld onderwerp: "Notice & takedown - JANSSENS Maria 22-12-2008".
   In het bericht staan dan alle url's van de foto(s) onder elkaar.
  2. Druk deze lijst ook af op papier.
    
 4. Indien u duidelijke en sluitende bewijzen heeft die de uitspraken kunnen ontkrachten en aangeven dat deze vals of onwaar zijn, raden wij u ten stelligste aan om deze tevens af te drukken/kopiëren en mee te sturen, gezien ze uw procedure veel meer kans op slagen zullen geven.  Indien Bloggen.be niet ontegensprekelijk kan vaststellen dat het onwettig is, verwijderd ze namelijk de informatie niet en dient u een juridische procedure te starten tegen de blogger om alsnog de informatie verwijderd te krijgen.
  Hou zelf steeds een kopie van de bewijzen bij, aangezien Bloggen.be geen documenten terugstuurt.
   
 5. Druk een kopie af van een officieel identificatiebewijs (paspoort, eID...) van uzelf; waarop minstens uw naam en handtekening duidelijk leesbaar zijn.
   
 6. (Enkel voor bedrijven)
  Indien de rechten van een bedrijf/vereniging geschonden worden, dient u de statuten af te drukken en een bewijs dat u volmacht hebt om in naam van het bedrijf/vereniging te handelen.
  Dit is steeds nodig, ook indien de e-mail in punt 3 vanaf een officieel bedrijfsadres gestuurd werd. Afzenders van e-mails kunnen via internet namelijk eenvoudig worden vervalst.
   
 7. Maak een brief waarin u aangeeft dat u ernstig benadeeld wordt en dat u een "notice & takedown" vraagt aan Bloggen.be als provider. 
  Tevens vermeld u letterlijk
  " Ik zeg in eer en geweten dat hier een kwaadwillig feit mij ten laste wordt gelegd, mijn eer wordt gekrenkt of aan de openbare verachting wordt blootgesteld, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd; of indien er wettelijk bewijs is dat het werd gebruik met oogmerk om te schaden.  Ik wordt blootgesteld aan laster/eerroof/smaad (kies welke van toepassing is). 
  De teksten zijn op een zodanige manier dat het onweerlegbaar tegen de wetgeving is en dat het voor Bloggen.be overduidelijk is dat deze inderdaad tegen de wet ingaan.  Ik gaf de blogger nooit toestemming om deze informatie te publiceren.
  ".
  En vermeld ook:
  "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in deze 'notice & takedown' volledig correct is.  Ik ben de persoon die benadeeld wordt, of mag de rechten uitoefenen van deze persoon (of bedrijf).   Ik heb betrouwbare en duidelijke bewijzen geleverd.  Ik aanvaard dat ik kan vervolgd worden, inclusief eisen met schadevergoeding, indien ik bewust foutieve of misleidende informatie gaf bij deze ‘notice & takedown’.".
  1. Vermeld op de brief bovenaan uw dossierreferentie (zie puntje 2).
   Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008".
  2. Vermeld in de brief ook het algemene adres van het blog
   Voorbeeld: https://www.bloggen.be/BLOGNAAM
  3. Enkel voor bedrijven: maak voorgaande brief op het briefhoofd van het bedrijf/vereniging (brief met logo/adres en in huisstijl van het bedrijf/vereniging)
  4. Vermeld op de brief duidelijk uw contactgegevens: uw volledige naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer.
    
 1. Handteken, schrijf "gelezen en goedgekeurd" en dateer het document.
  Parafeer alle andere papieren die u meestuurt (lijst van teksten, bewijzen,...).
   
 2. Stuur alles per post op naar:
  Bloggen.be
  t.a.v. Abuse Blogs
  Puihoek 36
  2180 Antwerpen
  België
  Vergeet tevens de e-mail uit puntje 3 niet te verzenden.
  Op het aangegeven adres is enkel post mogelijk; geen ontvangst.

  U stuurt per aangetekende post?
  Dan is het belangrijk om in de eerste regel van het adres "NV SENIORENNET" te vermelden in het adres, zodat we deze kunnen ontvangen via volmacht. Zonder deze vermelding kunnen wij uw post niet ontvangen en zal na 1 maand bij de post de brief teruggestuurd worden; en is intussentijd de abuse procedure niét gestart.
   
 3. Na ontvangst zal Bloggen.be oordelen of uw aanvraag gegrond lijkt.  Indien wij overtuigd zijn zal binnen een redelijke termijn actie worden ondernomen.

U erkend dat Bloggen.be haar bezoekers mag informeren.  Bloggen.be kan steeds op de plaats waar de informatie werd verwijderd een vermelding plaatsen van uw procedure, samen met de reden van verwijdering. Bloggen.be kan ook de brief uit puntje 7 publiceren, waarbij dan uw strikte persoonsgegevens (persoonlijke naam,...) in onleesbaar werden gemaakt.
Als u de procedure niet nauwkeurig volgt, niet de wettelijk verplichte informatie vermeld of onvoldoende correct de gegevens doorgeeft wat precies verkeerd is (puntje 3) kan uw klacht ernstige vertraging oplopen of zelfs niet worden behandeld.  We zijn dan niet in kennis en hebben dan geen correct besef dat er onwettige activiteit is waardoor we dan niets kunnen doen.

Overige vragen

Kan ik geen juridische procedure starten tegen Bloggen.be? 
Neen.  Bloggen.be is slechts een doorgeefluik en heeft verder totaal niets met de inhoud te maken.  De wet beschermd Bloggen.be voor elke vorm van aansprakelijkheid.  U dient een procedure te starten tegen de blogger; deze heeft de informatie erop gezet en is verantwoordelijk.  We raden echter aan om eerst onderling tot een overeenkomst te komen.  De ervaring leert ons dat in de meeste gevallen onderling een oplossing gevonden kan worden.  In het geval dat u gelijk zou krijgen bij de rechter, is de blogger per slot van rekening verantwoordelijk.

De blogger wil niet verwijderen, kan ik aan zijn adresgegevens geraken?
Bloggen.be kan geen NAW-gegevens (Naam-Adres-Woonplaats) ter beschikking stellen.  De eenvoudige reden is dat Bloggen.be niet beschikt over deze gegevens.

© 2005-2018 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!