Partner sites: SenNet Shop|Quiz spelen? QuizPlezier.com|Nieuws zonder censuur? NewsBird.com

Abuse melding >

Mijn persoonsgegevens staan op een blog

Bloggen.be is slechts provider.  Wij leveren gratis diensten aan onze bezoekers. Wij zijn enkel maar doorgeefluik.  Bloggen.be verstrekt slechts de informatie die door een bezoeker werd toegevoegd.
Bloggen.be plaatst dus zelf geen informatie op een blog; dit wordt door de blogger gedaan.  Bloggen.be verschaft slechts technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken.  We zijn daarom niet in de positie om te oordelen over conflicten. 

Indien u gegevens verwijderd wil hebben uit een blog, dient u contact op te nemen met de persoon die de gegevens er heeft opgezet.
De praktijk leert ons dat in bijna alle gevallen u onderling tot een oplossing kan komen.

Indien de persoon weigert in te gaan en het om extreem persoonlijke informatie gaat die dringend moet gewist worden, geeft Bloggen.be u de mogelijkheid om een procedure te volgen om deze toch verwijderd te krijgen.

Let erop dat persoonsgegevens zeer strikt afgelijnd zijn.  Enkel voor de gegevens die in aanmerking komen zal Bloggen.be eventueel overgaan tot verwijdering of blokkering van de gegevens.

Komen WEL in aanmerking:

Komen NIET in aanmerking voor deze procedure:

PROCEDURE VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS (notice & takedown)

Let erop dat deze procedure enkel kan gevolgd worden door de persoon waarover de gegevens gaan.  U kan NIET in iemand anders naam de procedure starten (ook niet voor familie); tenzij u voogd bent over een minderjarig kind.

Start deze procedure enkel indien het gaat om de gegevens die hierboven beschreven staan die in aanmerking komen.  Voor alle andere (persoons)gegevens is het zinloos de procedure te starten.

 1. Stel je eigen dossierreferentie op, dit wordt hieronder verder gebruikt.
  Deze bestaat uit "NAAM Voornaam datum" (dd-mm-jjjj).
  Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008"
  Voorbeeld: “PEETERS Filip 14-2-2009”

   
 2. Maak een lijst op van exact welke gevoelige persoonsinformatie die vermeld is, samen met de specifieke url (beginnende met https://) van elke vermelding.
  Voorbeeld: “Mijn privé nummer 02/123.45.67 op https://www.bloggen.be/BLOGNAAM/archief.php?ID=12006
  Zet één url per regel, en zo alle url's onder elkaar. 
   
  Blogs kunnen soms duizenden berichten bevatten. Zorg ervoor dat u het exacte adres opgeeft van het artikel zélf en niet enkel de algemene blognaam.
   
 3. Scan of fotografeer een officieel identificatiebewijs (paspoort,…) van uzelf MET foto op.  Indien u de procedure start voor een minderjarig kind, dient u naast een kopie van uw eigen identificatiebewijs, ook van uw kind mee te sturen.  Zorg ervoor dat hierop duidelijk leesbaar de bewuste gevoelige informatie staat.

  Indien deze informatie niet op uw identificatiebewijs staat, levert u een extra bewijs:
  1. Voor thuisadres: indien u een eID kaartlezer heeft drukt u de informatie af die op uw elektronische identiteitskaart staat af met het programma dat geleverd is met uw eID.
   Indien u dit niet heeft, stuurt u een factuur van een nutsbedrijf op waar zowel uw adres als uw naam opstaan (water, gas, electriciteit, telefoon, gsm)
  2. Voor uw kaartnummer: stuur een scan of foto van uw kredietkaart toe.  Het is toegelaten om de vervaldatum of de laatste 4 cijfers onherkenbaar te maken zodat uw veiligheid gegarandeerd blijft.
   Op de foto/scan moet het nummer en uw naam wel duidelijk leesbaar zijn.
  3. Voor uw privé telefoonnummer: stuur een kopie van een factuur van de telefoonmaatschappij waarop het telefoonnummer leesbaar is
    
  Indien u niet kan scannen of fotograferen, dan dient u in stap 4 alles op papier te doen en niet via e-mail. De procedure dient verder nauwkeurig gevolgd te worden, de reactie van Bloggen.be zal enkel iets later zijn gezien alles met De Post opgestuurd wordt.
   
 4. Maak een e-mail waarin u aangeeft dat u de opgegeven gevoelige persoonsgegevens vraagt te verwijderen en dat u een "notice & takedown" vraagt aan Bloggen.be als provider. 
  Tevens vermeld u letterlijk in de brief:
  "Ik geef aan in eer en geweten dat de aangegeven gegevens gevoelige persoonsgegevens zijn die ik zo snel mogelijk wil verwijderd hebben.  Ik heb voor het publiceren van deze gegevens aan de blogger nooit toestemming gegeven.  Ik ondervind schade indien deze blijven staan.".
  Vermeld tevens letterlijk:
  Ik geef Bloggen.be de toestemming om deze ‘notice & takedown’ te publiceren om zo de onbereikbaarheid van de teksten te verantwoorden. Mijn persoonlijke contactgegevens, handtekening en naam zullen niet leesbaar zijn.”
  Vermeld ook letterlijk:
  "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in deze 'notice & takedown' volledig correct is, dat ik wel degelijk de persoon ben (of voogd in geval van een minderjarig kind) van de gegevens die ik vraag te verwijderen.  Ik stuur deze verklaring zowel via e-mail als per post.  Ik aanvaard dat ik kan vervolgd worden indien ik bewust foutieve of misleidende informatie gaf bij deze ‘notice & takedown’.".
  1. Vermeld op de e-mail bovenaan uw dossierreferentie (zie puntje 2).
   Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008".
  2. Vermeld in de e-mail ook het algemene adres van het blog
   Voorbeeld: https://www.bloggen.be/BLOGNAAM/
  3. Vermeld in de e-mail uw volledige naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer
    
 1. Stuur alles per e-mail naar abuse@bloggen.be
   
   
 2. Druk bovendien ook alles af.  Handteken de brief, dateer deze en schrijf “gelezen en goedgekeurd”.
  Stuur vervolgens alles per post op naar:
  Bloggen.be
  t.a.v. Abuse Blog
  Puihoek 36
  2180 Antwerpen
  België
  Op het aangegeven adres is enkel post mogelijk; geen ontvangst.

  U stuurt per aangetekende post?
  Dan is het belangrijk om in de eerste regel van het adres "NV SENIORENNET" te vermelden in het adres, zodat we deze kunnen ontvangen via volmacht. Zonder deze vermelding kunnen wij uw post niet ontvangen en zal na 1 maand bij de post de brief teruggestuurd worden; en is intussentijd de abuse procedure niét gestart.
   
 3. Bloggen.be zal reeds actie ondernemen binnen redelijke termijn na ontvangst van de e-mail uit puntje 5 indien deze alle benodigde gegevens bevat zodat een snelle blokkering/verwijdering mogelijk is van de gegevens.  Indien echter binnen een redelijke termijn de getekende verklaring niet per post ontvangen wordt, zal de blokkering worden opgeheven en terug online komen.  U bent dan bovendien strafbaar voor het valselijk doorgeven van de klacht.
  Bloggen.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien uw e-mail niet ontvangen werd door bvb. blokkering door een spamfilter, phishingfilter, virusscanner,… 
  Het is dus belangrijk ook alles per post op te sturen!!
   

U erkend dat Bloggen.be haar bezoekers mag informeren.  Bloggen.be kan steeds op de plaats waar de informatie werd verwijderd een vermelding plaatsen van deze procedure, samen met de reden van verwijdering. Bloggen.be kan ook de brief uit puntje 4 publiceren, waarbij dan uw strikte persoonsgegevens (persoonlijke naam,...) in onleesbaar werden gemaakt.

Als u de procedure niet nauwkeurig volgt, niet de wettelijk verplichte informatie vermeld of onvoldoende correct de gegevens doorgeeft wat precies verkeerd is (puntje 3) kan uw klacht ernstige vertraging oplopen of zelfs niet worden behandeld.

© 2005-2018 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!