Partner sites: SenNet Shop|Quiz spelen? QuizPlezier.com|Nieuws zonder censuur? NewsBird.com

Abuse melding > Auteursrechten / copyright / piraterij

1. Kopieert iemand uw foto’s of teksten op een andere website?

Spijtig genoeg kan Bloggen.be hier niets aan doen.  Aangezien dit iemand anders is die de informatie kopieert en dit naar een andere website kunnen wij hier op geen enkele manier tussenkomen.
In eerste instantie raden we u aan om de maker van de website te contacteren en te vragen de informatie terug te verwijderen.
Indien dat niet helpt, raden we u ten sterkste aan om contact op te nemen met de hosting provider die de gekopieerde website host.

2. Is een Bloggen.be gebruiker foto’s of teksten aan het gebruiken van iemand anders zonder toestemming?

Indien u niet zelf de eigenaar bent, dan kan u zelf niets doen.  Vraag de originele eigenaar van het materiaal deze pagina te lezen.

3. Is een Bloggen.be gebruiker uw teksten of foto’s (of ander auteursrechten beschermd materiaal) aan het gebruiken op een blog zonder uw toestemming?

Bloggen.be is slechts provider.  Wij leveren gratis diensten aan onze bezoekers. Wij zijn enkel maar doorgeefluik.  Bloggen.be verstrekt slechts de informatie die door een bezoeker werd toegevoegd.
Bloggen.be plaatst dus zelf geen informatie op een blog; dit wordt door blogger gedaan.  Bloggen.be verschaft slechts technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken.  We zijn daarom niet in de positie om te oordelen over conflicten rond eigendom. 

Indien u foto's of teksten verwijderd wil hebben uit een blog (of andere door auteursrechten beschermde informatie), dient u contact op te nemen met de persoon die de informatie er heeft opgezet.
Op elk blog kan u meestal rechtsonderaan elk bericht een link vinden om de persoon te contacteren (naam is aanklikbaar). Indien de blogger dit heeft uitgeschakeld kan u deze contacteren door te surfen naar het adres van het blog, met er vlak achter "emailmij.php".
Bijvoorbeeld indien het blog https://www.bloggen.be/BLOGNAAM is, dan kan u het contactformulier bereiken via https://www.bloggen.be/BLOGNAAM/emailmij.php .
De praktijk leert ons dat in bijna alle gevallen u onderling tot een oplossing kan komen.

Indien u niet tot een oplossing kan komen, kan u Bloggen.be officieel op de hoogte brengen van de illegale activiteiten via onderstaande procedure. 
Zo kan Bloggen.be vervolgens op basis van de wet van 17-03-2003 het materiaal eventueel onbeschikbaar maken of verwijderen.  U dient onderstaande procedure wel volledig te volgen.

Volgende procedure kan misschien omslachtig lijken.  Het is echter zo dat door er zeer veel grappenmakers zijn die allerlei dingen beweren.  Gezien internet erg anoniem is, valt het niet op te maken uit een e-mail of een klacht ernstig is.
Daarom zijn we slechts werkelijk op de hoogte van een onwettige activiteit nadat we de gegevens van onderstaande procedure ontvangen hebben.
Stel uzelf n de omgekeerde situatie: u zou het ook niet graag hebben dat zomaar informatie van uw blog zou verwijderd worden omdat iemand valselijk zou beweren dat ze van hem/haar zijn.

Om deze procedure te kunnen volgen moet u ook het recht hebben om zich te beroepen op het auteursrecht.  De rechtspraak en rechtsleer eisen dat een creatie aan twee voorwaarden moet voldoen om beschouwd te worden als een werk en dus beschermd te worden door het auteursrecht. De creatie moet gematerialiseerd zijn op zodanige manier dat zij aan derden kan meegedeeld worden. Een idee, een concept, een werkwijze of wetenschappelijke theorie kan op zich dus niet beschermd worden door het auteursrecht. Anderzijds moet het ook gaan om een originele creatie, dit wil zeggen een intellectuele creatie eigen aan de maker ervan.

PROCEDURE VERWIJDEREN AUTEURSRECHTBESCHERMDE WERKEN (notice & takedown)

Let erop dat deze procedure enkel kan gevolgd worden door de persoon die de auteursrechten effectief bezit of de volmacht heeft om deze uit te oefenen. Indien u dit niet bent, vraag dan de echte eigenaar om de procedure te starten.

 1. Druk de e-mails af waarmee u contact had met de blogger en waarbij hij/zij weigert om ze te verwijderen.
  Indien u nooit reactie kreeg van de eigenaar, drukt u uw eigen e-mails af als bewijs van verzending.
  Indien er een grondige reden is om niet eerst contact op te nemen met de blogger, kan u deze stap overslaan.
   
 2. Stel je eigen dossierreferentie op, dit wordt hieronder verder gebruikt.
  Deze bestaat uit "NAAM Voornaam datum" (dd-mm-jjjj).
  Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008"
  Voorbeeld: “PEETERS Filip 14-2-2009”

   
 3. Maak een lijst op van exact welke foto's, teksten of ander materiaal u het auteursrecht op bezit.  Dit is door specifiek elke url (beginnende met https://) van elke foto/tekst/artikel door te geven. 
  Elke url moet rechtstreeks verwijzen naar de tekst of foto, zodat het absoluut duidelijk is om welke foto(s)/teksten het precies gaat.
  Voorbeeld:
  https://www.bloggen.be/BLOGNAAM/archief.php?ID=123456

  https://www.bloggen.be/BLOGNAAM/archief.php?ID=125664
  https://blogimages.bloggen.be/BLOGNAAM/P1044135-3b781b316766be951a94a9bc98f3f30b.JPG

  Zet één url per regel, en zo alle url's onder elkaar.
  Zet als titel op het blad “Bijlage: gedetailleerd overzicht inbreuken”.
  1. Stuur deze lijst via e-mail naar blogabuse@bloggen.be, met in het onderwerp "Notice & takedown" gevolgd door uw dossierreferentie (zie puntje 2)
   Voorbeeld onderwerp: "Notice & takedown - JANSSENS Maria 22-12-2008".
   In het bericht staan dan alle url's van de foto(s) onder elkaar.
  2. Druk deze lijst ook af op papier.
    
 4. Geef een bewijs van auteursrecht voor elk van deze foto's of teksten (of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal).  Bewijs dat u het auteursrecht hierop bezit, zodat wij overtuigd zijn dat u de rechtmatige auteur bent (of de rechten ervoor mag uitoefenen) en dat het wel degelijk om onwettige vermeldingen gaat.
  Druk de informatie/kopieën/foto’s/verklaringen/contracten of andere vormen van bewijs af.  Opgelet: hou zeker van al het bewijs steeds zelf een kopie bij, Bloggen.be stuurt u geen documenten terug.
   
 5. Druk een kopie af van een officieel identificatiebewijs (paspoort, eID...) van uzelf; waarop minstens uw naam en handtekening duidelijk leesbaar zijn.
   
 6. (Enkel voor bedrijven)
  Indien de rechten bij een bedrijf/vereniging liggen, dient u de statuten af te drukken en een bewijs dat u volmacht hebt om in naam van het bedrijf/vereniging te handelen.
  Dit is steeds nodig, ook indien de e-mail in punt 3 vanaf een officieel bedrijfsadres gestuurd werd. Afzenders van e-mails kunnen via internet namelijk eenvoudig worden vervalst.
   
 7. Maak een brief waarin u aangeeft dat u de auteursrechten bezit (of volmacht heeft om deze uit te oefenen) en dat u een "notice & takedown" vraagt aan Bloggen.be als provider. 
  Tevens vermeld u letterlijk
  "Ik geef aan in eer en geweten dat voor het gebruikte materiaal (lijst met url’s in bijlage) geen toestemming werd verleend door de rechtmatige auteursrechten eigenaar en/of dat het aangegeven materiaal niet voldoet aan de wetgeving.  Het gaat hier om onwettige vermelding. ".
  Vermeld tevens letterlijk:
  Ik geef Bloggen.be de toestemming om deze ‘notice & takedown’ te publiceren om zo de onbereikbaarheid van de teksten te verantwoorden. Mijn persoonlijke contactgegevens, handtekening en naam zullen niet leesbaar zijn.”
  En vermeld ook:
  "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in deze 'notice & takedown' volledig correct is en dat ik de auteursrechten eigenaar ben of de auteursrechten in naam van de originele auteursrechten eigenaar mag uitoefenen.  De aangeduide werken vallen ontegensprekelijk onder het auteursrecht.  Ik heb voor dit alles betrouwbare en duidelijke bewijzen geleverd in bijlage.  Ik aanvaard dat ik kan vervolgd worden, inclusief eisen met schadevergoeding, indien ik bewust foutieve of misleidende informatie gaf bij deze ‘notice & takedown’.".
   
  1. Vermeld op de brief bovenaan uw dossierreferentie (zie puntje 2).
   Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008".
  2. Vermeld in de brief ook het algemene adres van het blog.
   Voorbeeld: https://www.bloggen.be/BLOGNAAM
  3. Enkel voor bedrijven: maak voorgaande brief op het briefhoofd van het bedrijf/vereniging (brief met logo/adres en in huisstijl van het bedrijf/vereniging)
  4. Vermeld op de brief duidelijk uw contactgegevens: uw volledige naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer.
    
 8. Handteken, schrijf "gelezen en goedgekeurd" en dateer het document.
  Parafeer alle andere papieren die u meestuurt (lijst van url's, bewijzen,...).
   
 9. Stuur alles per post op naar:
  Bloggen.be
  t.a.v. Abuse Blogs
  Puihoek 36
  2180 Antwerpen
  België
  Vergeet tevens de e-mail uit puntje 3 niet te verzenden.
  Op het aangegeven adres is enkel post mogelijk; geen ontvangst.

  U stuurt per aangetekende post?
  Dan is het belangrijk om in de eerste regel van het adres "NV SENIORENNET" te vermelden in het adres, zodat we deze kunnen ontvangen via volmacht. Zonder deze vermelding kunnen wij uw post niet ontvangen en zal na 1 maand bij de post de brief teruggestuurd worden; en is intussentijd de abuse procedure niét gestart.
   
 10. Na ontvangst zal Bloggen.be oordelen of uw aanvraag gegrond lijkt.  Indien wij overtuigd zijn zal binnen een redelijke termijn actie worden ondernomen.

U erkend dat Bloggen.be haar bezoekers mag informeren.  Bloggen.be kan steeds op de plaats waar de informatie werd verwijderd een vermelding plaatsen van uw procedure, samen met de reden van verwijdering. Er kan een kopie geplaatst worden van de brief uit puntje 7, waarbij dan wel alle persoonsgegevens (persoonlijke naam,...) onleesbaar werden gemaakt.
Als u de procedure niet nauwkeurig volgt, niet de wettelijk verplichte informatie vermeld of onvoldoende correct de gegevens doorgeeft wat precies verkeerd is (puntje 3) kan uw klacht ernstige vertraging oplopen of zelfs niet worden behandeld.  We zijn dan niet in kennis en hebben dan geen correct besef dat er onwettige activiteit is waardoor we dan niets kunnen doen.

Vragen

Enkel per post?
Via e-mail worden voor veiligheidsredenen mogelijk bijlagen geblokkeerd en is het zelfs mogelijk dat de volledige e-mail wordt geblokkeerd en nooit gelezen wordt.  We hebben geen betrouwbare en gegarandeerde afhandeling via e-mail en vragen daarom de procedure via de post.  E-mails gaan vaak verloren (spamfilter, virusscanner, volle mailbox, technische fout, overbelasting mailserver, typfout…).
 
Per fax?

Het is niet mogelijk om een klacht via fax door te sturen doordat Bloggen.be geen fax heeft.
 
Bij mij werden er gegevens verwijderd, onterecht!!
Indien Bloggen.be op basis van voorgaande procedure informatie verwijderd heeft, kan u spijtig genoeg niet veel meer doen.  De Belgische wet van 17-03-2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij voorzag (in tegenstelling tot bvb. de Amerikaanse wetgeving) geen tegen procedure.  Bloggen.be kan de gegevens niet terug online zetten, gezien ze dan mogelijk aansprakelijk wordt gesteld.
De enige mogelijkheid is een juridische procedure te starten tegen de persoon die de originele procedure startte.  Indien de rechter oordeelt dat u gelijk heeft, dan kan Bloggen.be wettelijk gezien de informatie wel terug toelaten en kan u de informatie terug toevoegen.
Indien u in het gelijk gesteld wordt, kan u tevens de andere persoon een schadevergoeding eisen, aangezien men in de voorgaande procedure schriftelijk getekend heeft dat de informatie correct is en dat men aanvaard dat men vervolgd kan worden indien dit niet zo was.
 
Kan ik geen juridische procedure starten tegen Bloggen.be? 
Neen.  Bloggen.be is slechts een doorgeefluik en heeft verder totaal niets met de inhoud te maken.  De wet beschermd Bloggen.be voor elke vorm van aansprakelijkheid.  U dient een procedure te starten tegen de eigenaar van het blog; deze heeft de informatie erop gezet en is verantwoordelijk.  We raden echter aan om eerst onderling tot een overeenkomst te komen.  De ervaring leert ons dat in de meeste gevallen onderling een oplossing gevonden kan worden.


 

© 2005-2018 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!