Partner sites: SenNet Shop|Quiz spelen? QuizPlezier.com|Nieuws zonder censuur? NewsBird.com

Abuse melding > Racisme

Bloggen.be is slechts provider.  Wij leveren gratis diensten aan onze bezoekers. Wij zijn enkel maar doorgeefluik.  Bloggen.be verstrekt slechts de informatie die door een bezoeker werd toegevoegd.
Bloggen.be plaatst dus zelf geen informatie op een blog; dit wordt door de blogger gedaan.  Bloggen.be verschaft slechts technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken.  We zijn daarom niet in de positie om te oordelen over conflicten. 

Indien u gegevens verwijderd wil hebben uit een blog, dient u contact op te nemen met de persoon die de gegevens er heeft opgezet.
De praktijk leert ons dat in bijna alle gevallen u onderling tot een oplossing kan komen.

Indien u racistische uitspraken tegenkomt op een blog die tegen de Belgische racismewet van 30 juli 1981 zijn, kan u Bloggen.be officieel op de hoogte brengen van deze onwettige activiteiten. 
Zo kan Bloggen.be vervolgens op basis van de wet van 17-03-2003 het materiaal eventueel onbeschikbaar maken of verwijderen.  U dient onderstaande procedure wel volledig en nauwkeurig te volgen.

Hou rekening met de vrije meningsuiting.  Artikelen 19 en 25 van de Belgische grondwet laten die zeer duidelijk toe.  De vrijheid om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uiten staat expliciet vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

PROCEDURE “notice & takedown” racisme

 1. Stel je eigen dossierreferentie op, dit wordt hieronder verder gebruikt.
  Deze bestaat uit "NAAM Voornaam datum" (dd-mm-jjjj).
  Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008"
  Voorbeeld: “PEETERS Filip 14-2-2009”

   
 2. Maak een lijst op van exact welke teksten/foto’s onweerlegbaar tegen de Antiracismewet.
  Doe dit door specifiek elke url (beginnende met https://) van elke tekst door te geven, samen met de datum van publicatie en de titel van het artikel. 
  Vermeld ENKEL de specifieke regels die onwettelijk zijn (citeer de specifieke regels letterlijk); een volledige tekst doorgeven heeft dus geen zin; u moet zeer specifiek zijn.
  Zet als titel op het blad “Bijlage: gedetailleerd overzicht inbreuken”.
  1. Stuur deze lijst via e-mail naar blogabuse@bloggen.be , met in het onderwerp "Notice & takedown" gevolgd door uw dossierreferentie (zie puntje 2)
   Voorbeeld onderwerp: "Notice & takedown - JANSSENS Maria 22-12-2008".
   In het bericht staan dan alle url's van de foto(s) onder elkaar.
  2. Druk deze lijst ook af op papier.
    
 3. Druk een kopie af van een officieel identificatiebewijs (paspoort, eID...) van uzelf; waarop minstens uw naam en handtekening duidelijk leesbaar zijn.
  Indien u in naam van een organisatie/bedrijf handelt, dan hoeft u enkel een volmacht of ander bewijs te leveren dat u in naam van dit bedrijf/organisatie de melding doet.
   
 4. Maak een brief waarin u aangeeft dat het gaat om een inbreuk op de antiracismewet en dat u een "notice & takedown" vraagt aan Bloggen.be als provider. 
  Tevens vermeld u letterlijk
  "Ik zeg in eer en geweten dat de informatie racistisch is en overduidelijk en onweerlegbaar tegen de racismewet is.  Ze valt niet meer onder vrije meningsuiting. Ik eis van Bloggen.be de gegeven teksten onbereikbaar te maken.".
  Vermeld tevens letterlijk:
  Ik geef Bloggen.be de toestemming om deze ‘notice & takedown’ te publiceren om zo de onbereikbaarheid van de teksten te verantwoorden. Mijn persoonlijke contactgegevens, handtekening en naam zullen niet leesbaar zijn.”
  En vermeld ook:
  "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in deze 'notice & takedown' volledig correct is.  Ik aanvaard dat ik kan vervolgd worden, inclusief eisen met schadevergoeding, indien ik bewust foutieve of misleidende informatie gaf bij deze ‘notice & takedown’.".
  1. Vermeld op de brief bovenaan uw dossierreferentie (zie puntje 2).
   Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008".
  2. Vermeld in de brief ook het algemene adres van het blog
   Voorbeeld: https://www.bloggen.be/blognaam
  3. Enkel voor bedrijven: maak voorgaande brief op het briefhoofd van het bedrijf/vereniging (brief met logo/adres en in huisstijl van het bedrijf/vereniging)
  4. Vermeld op de brief duidelijk uw contactgegevens: uw volledige naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer.
   Indien u in naam van een bedrijf/organisatie schrijf zijn de contactgegevens van u op kantoor ook goed en moet dit niet uw privé nummer zijn.
    
 1. Handteken, schrijf "gelezen en goedgekeurd" en dateer het document.
  Parafeer alle andere papieren die u meestuurt (lijst van teksten,...).
   
 2. Stuur alles per post op naar:
  Bloggen.be
  t.a.v. Abuse Blogs
  Puihoek 36
  2180 Antwerpen
  België
  Vergeet tevens de e-mail uit puntje 3 niet te verzenden.
  Op het aangegeven adres is enkel post mogelijk; geen ontvangst.

  U stuurt per aangetekende post?
  Dan is het belangrijk om in de eerste regel van het adres "NV SENIORENNET" te vermelden in het adres, zodat we deze kunnen ontvangen via volmacht. Zonder deze vermelding kunnen wij uw post niet ontvangen en zal na 1 maand bij de post de brief teruggestuurd worden; en is intussentijd de abuse procedure niét gestart.
   
 3. Na ontvangst zal Bloggen.be oordelen of uw aanvraag gegrond lijkt.  Indien wij overtuigd zijn zal binnen een redelijke termijn actie worden ondernomen.

U erkend dat Bloggen.be haar bezoekers mag informeren.  Bloggen.be kan steeds op de plaats waar de informatie werd verwijderd een vermelding plaatsen van uw procedure, samen met de reden van verwijdering. Bloggen.be kan ook de brief uit puntje 4 publiceren, waarbij dan uw strikte persoonsgegevens (persoonlijke naam,...) in onleesbaar werden gemaakt.

Als u de procedure niet nauwkeurig volgt, niet de wettelijk verplichte informatie vermeld of onvoldoende correct de gegevens doorgeeft wat precies verkeerd is (puntje 3) kan uw klacht ernstige vertraging oplopen of zelfs niet worden behandeld.  We zijn dan niet in kennis en hebben dan geen correct besef dat er onwettige activiteit is waardoor we dan niets kunnen doen
© 2005-2018 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!