Partner sites: SenNet Shop|Quiz spelen? QuizPlezier.com|Nieuws zonder censuur? NewsBird.com

Abuse melding >

U bent duidelijk herkenbaar op een foto en wenst dit niet

Bloggen.be is slechts provider.  Wij leveren gratis diensten aan onze bezoekers. Wij zijn enkel maar doorgeefluik.  Bloggen.be verstrekt slechts de informatie die door een bezoeker werd toegevoegd.
Bloggen.be plaatst dus zelf geen informatie op een blog; dit wordt door de blogger gedaan.  Bloggen.be verschaft slechts technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken.  We zijn daarom niet in de positie om te oordelen over conflicten rond eigendom. 

Indien u foto's of teksten verwijderd wil hebben uit een blog (of andere door auteursrechten beschermde informatie), dient u contact op te nemen met de persoon die de informatie er heeft opgezet.
Op elk blog kan u meestal rechtsonderaan elk bericht een link vinden om de persoon te contacteren (naam is aanklikbaar). Indien de blogger dit heeft uitgeschakeld kan u deze contacteren door te surfen naar het adres van het blog, met er vlak achter "emailmij.php".
Bijvoorbeeld indien het blog https://www.bloggen.be/BLOGNAAM is, dan kan u het contactformulier bereiken via https://www.bloggen.be/BLOGNAAM/emailmij.php .
De praktijk leert ons dat in bijna alle gevallen u onderling tot een oplossing kan komen.

Indien u niet tot een oplossing kan komen, kan u Bloggen.be officieel op de hoogte brengen van de illegale activiteiten via onderstaande procedure. 
Zo kan Bloggen.be vervolgens op basis van de wet van 17-03-2003 het materiaal eventueel onbeschikbaar maken of verwijderen.  U dient onderstaande procedure wel volledig te volgen.

U kan zich beroepen op het portretrecht om een foto verwijderd te krijgen (wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten, artikel 10).

Let erop dat u enkel portretrecht hebt indien u duidelijk herkenbaar bent op de foto en u ook hoofdonderdeel uitmaakt van de foto. 
Voorbeeld: bij een foto van een kerk waar u toevallig één van de tientallen mensen bent die toevallig voorbij lopen heeft u geen portretrecht en kan u de foto niet laten verwijderen door onze procedure.

Let erop dat u waarschijnlijk geen beroep kan doen op het portretrecht indien u een “bekende persoon” bent.  Politici, magistraten, bedrijfsleiders, filmsterren, kunstenaars, sportfiguren en andere publieke figuren worden verondersteld toe te staan dat hun afbeelding wordt gebruikt.

Ook als gewone burger moet je aanvaarden dat je in het kader van actualiteitsverslaggeving gefotografeerd kan worden, bijvoorbeeld bij een openbare manifestatie.  Beeldjournalisten kunnen altijd opnamen maken van een openbare plaats, mét de personen die zich daar op dat moment bevinden,bijvoorbeeld in een justitiepaleis.

Volgende procedure kan misschien omslachtig lijken.  We willen echter de rechten van beide partijen beschermen.  Het komt zeer frequent voor dat grappenmakers allerlei dingen beweren.  Gezien internet erg anoniem is, valt het niet op te maken uit een e-mail of een klacht ernstig is.
In de omgekeerde situatie zou u het ook niet graag hebben dat zomaar foto's uit uw blog zouden verwijderd worden omdat iemand zou beweren dat men op de foto staat.

PROCEDURE VERWIJDEREN PERSOONSFOTO'S (notice & takedown)

Let erop dat deze procedure enkel kan gevolgd worden door de persoon die duidelijk zichtbaar is op een foto.  U kan NIET in iemand anders naam de procedure starten (ook niet voor familie); tenzij u voogd bent over een minderjarig kind.

 1. Druk de e-mails af waarmee u contact had met de blogger en waarbij hij/zij weigert om ze te verwijderen.
  Indien u nooit reactie kreeg van de eigenaar, drukt u uw eigen e-mails af als bewijs van verzending.
  Indien er een grondige reden is om niet eerst contact op te nemen met de blogger, kan u deze stap overslaan.
   
 2. Stel je eigen dossierreferentie op, dit wordt hieronder verder gebruikt.
  Deze bestaat uit "NAAM Voornaam datum" (dd-mm-jjjj).
  Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008"
  Voorbeeld: “PEETERS Filip 14-2-2009”

   
 3. Maak een lijst op van exact welke foto’s u duidelijk zichtbaar bent en verwijderd wil hebben op basis van het portretrecht. 
  Dit is door specifiek elke url (beginnende met https://) van elke foto door te geven. 
  Elke url moet rechtstreeks verwijzen naar de foto, zodat het absoluut duidelijk is om welke foto(s) het gaat.
  Voorbeeld: https://blogimages.bloggen.be/BLOGNAAM/P1044135-3b781b316766be951a94a9bc98f3f30b.JPG

  Zet één url per regel, en zo alle url's onder elkaar.
  1. Stuur deze lijst via e-mail naar blogabuse@bloggen.be , met in het onderwerp "Notice & takedown" gevolgd door uw dossierreferentie (zie puntje 2)
   Voorbeeld onderwerp: "Notice & takedown - JANSSENS Maria 22-12-2008".
   In het bericht staan dan alle url's van de foto(s) onder elkaar.
  2. Druk deze lijst ook af op papier.
    
 4. Druk een kopie af van een officieel identificatiebewijs (paspoort,...) van uzelf MET foto.
  Zorg ervoor dat op de kopie u zeer duidelijk te herkennen valt, zodat het voor ons duidelijk is dat u de persoon bent op de doorgegeven foto’s.

  Indien u de procedure start voor een minderjarig kind, dient u naast een kopie van uw eigen identificatiebewijs, ook van uw kind mee te sturen.  Zorg ervoor dat op deze kopie ook de foto van het kind duidelijk herkenbaar is.

  Op de kopie moet tevens uw naam en handtekening duidelijk leesbaar zijn.
   
 5. Maak een brief waarin u aangeeft dat u op de foto’s staat en dat u een "notice & takedown" vraagt aan Bloggen.be als provider op basis van het portretrecht. 
  Tevens vermeld u letterlijk in de brief "Ik geef aan in eer en geweten dat voor het gebruikte materiaal (lijst met url’s in bijlage) geen toestemming werd verleend door mij om deze te publiceren op de aangegeven internetadressen door de aangegeven persoon.  Ik ben zelf (of indien uw kind ‘Mijn minderjarig kind’)  duidelijk herkenbaar en ben centraal aanwezig op de foto’s en beroep mij op het portretrecht.".
  Vermeld ook letterlijk: "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in deze 'notice & takedown' volledig correct is, dat ik wel degelijk aanspraak maak op het portretrecht en dat het gaat om mijzelf op de foto (of indien uw kind (‘mijn kind’).  Ik aanvaard dat ik kan vervolgd worden, inclusief eisen met schadevergoeding, indien ik bewust foutieve of misleidende informatie gaf bij deze ‘notice & takedown’.".
  1. Vermeld op de brief bovenaan uw dossierreferentie (zie puntje 2).
   Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008".
  2. Vermeld in de brief ook het algemene adres van het blog.
   Voorbeeld: https://www.bloggen.be/BLOGNAAM
  3. Vermeld op de brief uw volledige naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer
    
 1. Handteken, schrijf "gelezen en goedgekeurd" en dateer het document.
  Parafeer alle andere papieren die u meestuurt (lijst van url's, bewijzen,...).
   
 2. Stuur alles per post op naar:
  Bloggen.be
  t.a.v. Abuse Blogs
  Puihoek 36
  2180 Antwerpen
  België
  Vergeet tevens de e-mail uit puntje 3 niet te verzenden.
  Op het aangegeven adres is enkel post mogelijk; geen ontvangst.

  U stuurt per aangetekende post?
  Dan is het belangrijk om in de eerste regel van het adres "NV SENIORENNET" te vermelden in het adres, zodat we deze kunnen ontvangen via volmacht. Zonder deze vermelding kunnen wij uw post niet ontvangen en zal na 1 maand bij de post de brief teruggestuurd worden; en is intussentijd de abuse procedure niét gestart.
   
 3. Na ontvangst zal Bloggen.be oordelen of uw aanvraag gegrond lijkt.  Indien wij overtuigd zijn zal binnen een redelijke termijn een moderator de gevraagde informatie verwijderen.

U erkend dat Bloggen.be haar bezoekers mag informeren.  Bloggen.be kan steeds op de plaats waar de informatie werd verwijderd een vermelding plaatsen van uw procedure, samen met de reden van verwijdering. Bloggen.be kan ook de brief uit puntje 5 publiceren, waarbij dan uw strikte persoonsgegevens (persoonlijke naam,...) in onleesbaar werden gemaakt.
Als u de procedure niet nauwkeurig volgt, niet de wettelijk verplichte informatie vermeld of onvoldoende correct de gegevens doorgeeft wat precies verkeerd is (puntje 3) kan uw klacht ernstige vertraging oplopen of zelfs niet worden behandeld.

 


 

© 2005-2018 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!