BERT SERVAES ( 6/5/1909 - 12/10/1994) ©
Inhoud blog
 • Texto introductorio en Español - Introduction en Français - Inleiding in het Nederlands.- Einführung auf Deutsch:
 • Bert Servaes in zijn atelier
 • Onze thuis in Zwijnaarde waar al de kinderen opgegroeid zijn .
 • Mama en Papa
 • Prof. Dr. Corneille Jean François Heymans ook bekend als Corneel Heymans Gent 28 maart 1892 - Knokke 28 juli 1968
  Zoeken in blog

  Startpagina over Bert Servaes zijn werken.
  01-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELKOM OP MIJN BLOG
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DEZE BLOG GAAT OVER DE WERKEN VAN ALBERTUS (ALBERT) SERVAES, NU BETER GEKEND ALS BERT SERVAES :
  ( geboren te Gent op 6 mei 1909 en gestorven te Gent op 12 oktober 1994 )
  Alle foto's zijn © en mogen niet gecopieerd worden.

  De auteur van deze blog is Tony Servaes, de derde zoon van Bert Servaes.   

   

  Bijlagen:
  Informatie over Bert Servaes geschreven door Piet Servaes (zijn oudste zoon)..doc (35.5 KB)   

  01-12-2012, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (1)


  Tags:Welkom
  15-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Texto introductorio en Español - Introduction en Français - Inleiding in het Nederlands.- Einführung auf Deutsch:
   Información sobre Bert Servaes : Albertus Servaes nacido en Gante el 6 de mayo 1909 y fallecido el 12 de octubre 1994(su nombre artístico es Bert Servaes) ¿Quién era? En el grupo de artistas de su generación, Bert Servaes ocupó un lugar primordial.Era un escultor excelente y su gran habilidad, por la que fue escogido como el ejecutor de las obras maestras de George Minne, le permitió desarrollar su experiencia artística. Después de la muerte de George Minne in 1941, Bert Servaes aún escultó unas obras de George a petición de su viuda. Trabajó en estas obras en su casa en Zwijnaarde para intentar de olvidar la miseria que padecieron su mujer Judith Callant y él durante su cautividad como prisionero de guerra en Alemania.    En 1946 se le nombró profesor titular de la clase de escultura KASK a Gante. Más tarde también fue profesor en el taller práctico de escultura en la academia de Eeklo. Algunos de sus estudiantes eran Berten Coolen, Walter de Buck, …Gracias a su técnica magistral, acompañada de un temperamento artístico cálido y entrañable, ha logrado crear obras que inspiran a la contemplación y la meditación profunda. Sus materias preferidas eran piedras naturales tales como el marmol blanco, granito, piedra francesa y maderas duras.Su arte trae felicidad, enmudece, es modesto…A lo largo de su trayectoria artística, sus obras fueron un reflejo fiel de la realidad, amenudomenos detallado, perosiempre con un carácter íntimo. Temas: “madre e hijo”, “torsos”, “hombre y mujer”, “retratos”.Había siempre lugar para creaciones libres, pero también había encargos de índole religioso, que le permitieron ganarse la vida.    Murió en Gante el 12 de octubre de 1994 y ahora sus obras reclaman al alma del gran artista.   Mi blog Durante los meses del invierno pasado confeccioné un archivo digital de las esculpturas de mi padre, Bert Servaes. Es una ocupación enriquecedora en mi tiempo libre de jubilado.Mi objetivo es dar la oportunidad a mucha gente de disfrutar de las creaciones artísticas de mis padres. Tome el tiempo para poder disfrutar con toda tranquilidad de la belleza.Las esculturas son testigos de la pureza y el modo de vida de mis padres. Al mismo tiempo también enseñan el entorno en el que nosotros, 6 niños, crecimos.El texto introductorio de la página principal, escrito por mi hermano mayor, puede ayudar a aclararlo todo mejor. “Flandes posee un patrimonio cultural rico”
   ¡No hay duda de eso!
   

  Introduction en Français :
   Albertus Servaes  Gand 6 mai 1909-12 oct. 1994(Son nom d'artiste est Bert Servaes )Bert Servaes est probablement un des sculpteurs les plus important de sa génération.Il était un tailleur exceptionnel et cette qualité lui valut d'être l'exécuteur de certains des chefs d'oeuvre de George Minne. Il en retira lui-même son savoir-faire et cela lui permit d'enrichir son expérience artistique. Après la mort de Minne en 1941, il tailla encore quelques statues de celui-ci à la demande de sa veuve. Il fit cela chez lui à Zwijnaarde, où lui et son épouse, Judith Callant, se remettaient des privations subies dans les camps en Allemagne.En 1946, il est nommé professeur titulaire de la classe de sculpture à l'Académie royale des Beaux-Arts de Gand. Plus tard, il fut aussi nommé professeur à la classe de travaux pratiques de l'Académie d'Eeklo.Parmi ses élèves, on retrouve notamment, Berten Coolens, Walter De Buck …Par sa technique magistrale, couplé à un tempérament artistique chaleureux et profond, il a réussi à créer des oeuvres qui pousse à la réflexion et la méditation.Ses matériaux de prédilection étaient la pierre naturelle comme le marbre blanc (utilisé pour le portrait d'Heymans notamment), le granit, la pierre de France et les bois durs.Son art, tout modeste qu'il soit, apporte le bonheur, l'apaisement.Ses oeuvres sont une représentation réaliste de la réalité mais, souvent, moins détaillée mais avec unfort caractère intime. Ses thèmes de prédilection étaient la femme et l'enfant, le torse, l'homme et la femme et les portraits. S'il produisaient régulièrement des oeuvres d'inspiration libre, on lui a commandé régulièrement des oeuvres d'inspiration religieuse.Suite à des problèmes de santé, il a aussi travaillé l'argile et fait du dessin.Il est décédé à Gand le 12 octobre 1994 et laisse maintenant comme artiste de talent :
  "ses oeuvres réclamer son âme"


  Inleiding in het Nederlands : Albertus Servaes  Gent 6 mei 1909-12 okt.1994(Zijn kunstenaars naam is Bert Servaes )In de rij van de kunstenaars van zijn generatie heeft de Gentse beeldhouwer Bert Servaes een vooraanstaande plaats ingenomen.Hij was een uitstekend kapper en uit deze vaardigheid, die hem toeliet de praktische uitvoerder te zijn van George Minne ’s meesterwerken, putte hij zijn ambachtelijke bekwaamheid en ontwikkelde hij zijn artistieke ervaring. Na de dood van George Minne in 1941 kapte hij nog enkele werken van George op vraag van Minne ’s echtgenote. Deze werken kapte hij bij hem thuis in Zwijnaarde om de ontberingen, die hij en zijn echtgenote Judith Callant geleden hadden tijdens zijn krijgsgevangenschap in Duitsland, te verwerken.In 1946 werd hij benoemd tot leraar-titularis in de beeldhouwklas KASK Gent. Later werd hij tevens leraar in de praktijkklas-beeldhouwkunst van de Academie te Eeklo.Enkele van zijn studenten waren o.a. Berten Coolens, Walter De Buck …Door zijn meesterlijke techniek, samen met een warm en innig kunstenaarstemperament, heeft hij werken weten te scheppen die tot diepe overweging en meditatie aanzetten.Geliefkoosde materies waren : natuurstenen zoals witte marmer, graniet, franse-steen en harde houtsoorten.Zijn kunst brengt geluk, maakt stil, is ingetogen …In zijn kunstenaarsloopbaan waren zijn werken een realistische weergave van de werkelijkheid, vaak ook minder gedetailleerd, maar steeds met een sterk intiem karakter.Thema’s :  ´moeder en kind´, ´ torso’s ´, ´ man en vrouw ´, ´portretten’.Doorlopend ontstonden vrije creaties maar, om den brode, ook werken in opdracht die religieus getint waren.Na gezondheidsproblemen boetseerde hij ook regelmatig in terracotta, en drukte zich uit in tekeningen.Hij overleed te Gent op 12 oktober 1994 en laat nu als vooraanstaand kunstenaar :
  ´´zijn werken zijn ziel opeisen´´ .

  Einführung auf Deutsch: Albertus Servaes (* 6. Mai 1909 in Gent  - 12 Oktober 1994 in Gent ) ( Sein Künstlername ist Bert Servaes.) In der Liste von Künstlern seiner Generation hat der in Gent geborene Billdhauer Bert Servaes einen vorrangigen Platz eingenommen. Hauen konnte er ausgezeichnet und aus dieser Fertigkeit, die ihm erlaubte, den praktischen Ausführer von George Minnes Meisterwerke zu werden, schöpfte er sein ganzes Know-how und entwickelte er seine artistische Erfahrung. Nach dem Tod von George Minne im Jahr 1941 bildhaute er auf Anfrage von  George Minnes Witwe noch einige seiner Werke.  Diese Statuen bildhaute er zuhause in Zwijnaarde um die Entbehrungen, die er und seine Ehefrau Judith Callant während seiner Kriegsgefangenschaft in Deutschland gelitten hatten, zu verkraften. 1946 wurde er als Lehrer- "Titular" in der Bildhauerklasse KASK Gent berufen. Später wurde er ebenfalls Lehrer in der Praktikumsklasse Bildhaukunst an der Akademie in Eeklo. Einige seiner Studenten waren Bert Coolens, Walter De Buck ... Durch seine überragende Technik, zusammen mit einem warmen und innigen Künstlertemperament, hat er es geschafft, Werke zu gestalten die zur tiefen Überlegung und Meditation anregen. Bevorzugte Materialien waren: Naturstein wie weisser Marmor, Granit, Franzose Süsswasserquarz  und harte Holzsorten. Seine Kunst bringt Glück, ist aufregend ... In seiner künstlerischen Laufbahn waren seine Werke eine realistische Wiedergabe der Wirklichkeit, manchmal auch weniger detailliert, aber immer mit höchst intimen Charakter. Thematik: 'Mutter und Kind', 'Torsos' , 'Mann und Frau' , 'Porträts'. Durchgehend schaffte er eigene, freie Kreationen, aber um seinen Unterhalt zu sichern,  führte er auch religiös gefärbte Auftragarbeiten aus. Nach gesundheitlichen Problemen modellierte er auch regelmässig aus Terrakotta, und drückte mit Zeichnungen seine Gefühle kreativ aus. Er starb in Gent am 12. Oktober 1994 und lässt jetzt als herausragender Künstler in seiner Kunst seine Seele weiterleben.

  15-12-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  14-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bert Servaes in zijn atelier
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


   

  14-12-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  13-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze thuis in Zwijnaarde waar al de kinderen opgegroeid zijn .
  Naam:              Schilderij van de woning van de kunstenaar en zijn gezin, de aanvankelijke toestand van de woning + het atelier, zie de dubbele houten poort.
  Materie:           olie op doek
  Genaamtekend :Walter Birnie
  Datum:            begin jaren ‘50
  Afmetingen:     Hoogte 50 cm, Breedte 40 cm,
  Extra info:       De schilder was een student uit de Beeldhouwklas KASK. Gent,waar B. SERVAES  titularis  was in de avondlessen.
  13-12-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mama en Papa

   


  13-12-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  12-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prof. Dr. Corneille Jean François Heymans ook bekend als Corneel Heymans Gent 28 maart 1892 - Knokke 28 juli 1968

  Prof. Dr. C. Heymans verwierf de Nobelprijs in 1938 voor de Fysiologie of Geneeskunde.Het borstbeeld van Prof. Dr Corneel Heymans staat opgesteld in de Académie royale de médecine de Belgique (ARMB), Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel, zie : Bijlage

  Bert Servaes, heeft dit portret geboetseerd en gekapt in de witte marmer.


  .

  Bijlagen:
  http://www.armb.be/index.php?id=1024   

  12-12-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Piëta in Franse steen .
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Naam:           Piëta                                
  Materie:         Franse steen 
  Ge-naamtekend :     Bert Servaes , 
  Datum:          1940                                                                       
  Afmetingen:   Hoogte 41 cm              Basis 24/20 cm            
  Extra info:    Dit is een atelier-beeld dat gediend heeft om gekapt te worden in natuursteen. Interessant werk omdat hierop nog het “métier” zichtbaar is… zie inzet foto van het beeld in gips :     De te gebruiken punteerpasser, en de aanzetpunten op het model om dat steeds vanuit eenzelfde referentie over te brengen op de te kappen natuursteen.   Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

  Bijlagen:
  1-Foto's Piëta volgens verschillende standen !.wmv (4.1 MB)   

  12-12-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  30-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koppel Houtskooltekening
  Naam:            Koppel                                                                       
  Materie:           Houtskooltekening op tekenpapier, ingelijst achter glasTekeningen voorgesteld in  uitgesneden witte passe-partout
  Ge-naamtekend :       Bert Servaes  
  Datum:                    1977
  Afmetingen:    lengte  tekening 60 cm, met passe-partout + lijst 72 cm  breedte tekening 35 cm, met passe-partout + lijst 47cm 
  Extra info:       “Koppel“ Het was zijn geliefkoosde thema om mekaar omarmende man- en vrouwfiguur uit te beelden. 


  30-11-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  29-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rustende Tante en Nonkel
  Naam: Tekening van een rustende oude man (nonkel), idem van een oude dame (tante), met nota “slaapwel tante” 
  Materie: Tekenpapier, tekenpotlood.
  Ge-naamtekend:    Getekend door Judith Callant, maar dragen geen naamtekening op de bladen.
  Datum: Beide gedateerd, december 1933. 
  Afmetingen: In één witte lijst van H.: 67 B: 59 cm, die tekeningen achter glad-wit passe-partout. Beide tekeningen in dit ene paneel opgenomen.
  Extra info: Ons Ma woonde als meisje niet meer thuis in Oost-Eeklo maar wel te Gent bij tante en nonkel, in de buurt van de St. Macharius-parochie. Vóór haar huwelijk was ze Onderwijzeres in Gent. (eerder, haar eerste school in Wervik ). Ze volgde op de Academie te Gent de tekenklassen, en leerde dààr onze Pa kennen. 
  29-11-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  18-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonnebloemen.
  Naam:              Zonnebloemen
  Materie:           Olie schilderij op doek
  Ge-naamtekend:    Judith Callant
  Datum:  1934
  Afmetingen: hoogte 86 cm  ingelijst 97 cm-breedte 60 cm  ingelijst 72 cm
  Extra info:       mama haar hobby 


  18-11-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  17-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Potlood tekening van uit het Krijsgevangenkamp
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Naam:             Ik heb je lief (melding)
  Materie:        Minderwaardig papier, potloodtekening.
  Datum:            1941
  Afmetingen:     breedte 5,5 cm en hoogte 7 cm-  met passe-partout-lijst 16 cm x 20,5 cm
  Extra info:       tekening werd opgezonden uit krijgsgevangenkamp door een bewaker (in ruil voor tabak) naar zijn echtgenote.   17-11-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  15-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita
   Het Heilige Ritabeeld dat in Kontich staat, het is het originele en unieke beeld in de witte marmer. (zie bijgevoegde foto) De opdracht om dat beeld te maken is gekomen van de paters Augustijnen, via pater Servus, de doopvader van de zes kinderen van Bert Servaes en Judith Callant, hij heeft de opdracht doorgegeven om het beeld van de Heilige Rita  te maken voor in Kontich waar de verering van de Heilige Rita nog steeds zeer actueel is. De oorspronkelijke plaasteren (gips) uitvoering (= afgegoten van het geboetseerde beeld in klei ˜= gemodelleerd ˜ door de beeldhouwer) staat in de abdijkerk van de Augustijnen in Gent, dat is de originele en unieke gips waarop de beeldhouwer zich gebaseerd heeft om zowel het witmarmeren beeld voor Kontich  als dat in balegemse-zandsteen voor parochiekerk van Zwijnaarde te kappen.Er zijn dus drie uitvoeringen van dat beeld, een in de gips, een in de witte marmer en een in de balegemse-zandsteen.      


  15-11-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  11-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rustend koppel.

  ·        Naam :            Rustend koppel

  ·        Materie:           Gebakken Terra-Cotta

  ·        Getekend  :     Ja, in potlood door hem op het beeld geschreven, omdat hij niet graag zijn naam achteraf in een werk kraste.

  ·        Datum :           staat er niet op ( maar 't is van 1968,  zie uitvoering in graniet )

  ·        Afmeting:        Hoogte; 67 cm Voetbasis; 50cm x 50cm

  ·        Extra info:       Statig beeld .

   

  11-11-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koppel ( in natuurlijke graniet gehouwen )
     Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

   

  Bijlagen:
  Foto's beelden van Papa (4)2.wmv (1.6 MB)   

  11-11-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  10-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Standbeelden : Onze Lieve Vrouw Heil der Zieken
   Het beeld staat sedert 6 december 1976 in het domein  Hooidonk te Zandhoven 


  De oorspronkelijke locatie van het beeld was tot eind de 60-er jaren 
  het Huis van de Arbeid , Wetstraat 121 te 1040 Brussel. 
  De volgende foto toont hoe het beeld op de binnenkoer stond  in het Huis van de Arbeid 
  Hier ziet U Bert Servaes aan het werk in de jaren 1950. 
  Hij  het kapte dit beeld in de franse zandsteen te Zwijnaarde (  met bijtel en hamer.) 
   
  Lees hieronder in Bijlage het opzoekingswerk van de Voorzitter van de CM ;  Dhr. Marc Justaert, 
  we zijn hem daarvoor zeer dankbaar want we wisten niet naarwaar dat standbeeld verplaatst was. 

  Bijlagen:
  Brief van Dhr Marc Justaert , Voorzitter CM deel 2.pdf (498.3 KB)   

  10-11-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kleinere versie van het mariabeeld dat in 'CHU Mont Godinne' ( Mont sur meuse ) staat .
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  10-11-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  30-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foto afkomstig van Glasplaten toen de beelden pas in klei geboetseerd waren.

  Deze foto’s zijn genomen door Bert Servaes toen deze beelden pas geboetseerd waren door hem. Hij vond de kleur van de klei een unieke warme weergave van zijn geboetseerde beelden.

  Een beeld in klei kan in deze materie niet bewaard worden want klei moet vochtig gehouden worden anders barst het. 


  ;....

  30-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  29-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Twee Geknielden .
  Naam:              De Twee Geknielden. 
  Materie:           Carrara marmer.
  Ge-naamtekend: Bert Servaes. 
  Datum:            1948.
  Afmetingen:     Beeld: breedte 41 cm - diepte 12,5 cm en hoogte 43 cm (zonder sokkel).    
  29-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  28-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder en kind ( als het ware groeiend uit de blok Fransesteen )
   


  .

  28-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint Jozefbeeld ( standbeeld in de kapel in Mont-Sur-Meuse ) 1953
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   .

  28-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Droom, wondermooi marmer. ( tekst overgenomem uit 'ONDER ONS' 5de jaargang Nr 1 Februari-Maart 1954 ) kleine inzetfoto van dat zelfde beeld in gips.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

  28-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  27-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Portret in schitterende witte marmer .
   


  27-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Gezin. ( Foto van dit beeld staat op het doodsprentje van Mama en Papa ).
  .

  27-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  26-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Monnikskop ( bijzondere foto van het oorspronkelijk beeld in klei ! )

  ·        Naam :            Monnikskop

  ·        Materie:           Bijzondere foto van het oorspronkelijke beeld in klei .

  ·        Afmetingen  :  

  ·        Extra info:       Na enige dagen- weken is dit beeld ‘afgegoten’  in gips, waardoor de oorspronkelijke klei - uitvoering in gips niet bewaard kan blijven. Het beeld in gips zal verder de basis dienen om dat zelfde beeld in een andere materie uit te voeren. De monnikskop is door Bert Servaes in verschillende houtsoorten gekapt en ook in brons gegoten in de bronsgieterij ( Vindevogel, …)   

  26-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jongenskop , aangekocht door de staat en bevind zich te Gent in het archief van het Museum voor Schone Kunsten.
   


  26-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bas reliëf , Meisjeskop . ( witte marmer )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bijlagen:
  1-P2240783.JPG (83.1 KB)   

  26-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwachting 1949 -1950 ( Franse steen )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  ..

   

  26-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oud Moederken

   

  ·        Naam :            Oud Moederken

  ·        Materie:           Franse steen

  ·        Getekend  :     Bert Servaes.

  ·        Datum :           194. 

  ·        Afmetingen  : 

  ·        Extra info:      

  Vroom van inspiratie. Het hoofd lichtjes en ingetogen neigend, in de sjaal die het omgeeft, het licht dat speelt op de zilveren haarlok, de vingers in elkaar gestrengeld voor een vurig smeekgebed, dat alles werd door de kunstenaar diep doorvoeld, doordacht en heerlijk weergegeven .                ( de tekst is overgenomen uit ‘Persstemmen over Servaes’  J.Crock, in de “Vlaamse Linie” en Daniël Vandenbunder, in de “Volksmacht”)
   

  26-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dansende meisjes ( in klei, 1983 )
  Werd ook in brons gegoten bij Vindevogel. "zie in Bijlage" bij deze foto. 

   

  Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

  Bijlagen:
  2013-03-21 001.wmv (3.5 MB)   

  26-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foto afkomstig van Glasplaten toen de beelden pas in klei geboetseerd waren.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  ·  tekst overgenomen uit ‘Persstemmen over Servaes’ door J.Crock, in de “Vlaamse Linie …” en door Daniël Vandenbunder, in de “Volksmacht …”: Bert Servaes is er in geslaagd aan te tonen hoe een naakt figuur oprechte bewondering en zelfs eerbied kan afdwingen. Zijn “Eva’ na de zondeval, toont ons een driekwart tors met een verrukkelijke lijn. Een van Eva’s armen hangt loom langs haar lichaam, de andere houdt zij gevouwen boven het gebogen hoofd, vol schaduw, vol berouwvolle verlegenheid en schuldbewustzijn


      

  26-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  25-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan het werk in zij eerste kleine atelier te zwijnaarde.
   


  25-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder en kind (in mooie witte marmer)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  25-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorstudie - tekening om later het beeld De Tweegeknielden in de witte marmer uit te voeren.
   


      

  25-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geknield met kindje ( Graniet )
   


   

  25-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  24-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria met het kindje jezus op de arm.

  Naam:                         Moeder en Kind   (Maria met kindje Jezus)                                                                   
  Materie:                       Gepatineerd Gips (origineel werk waar gietvorm (“moule”) is op gemaakt
  Genaamtekend :          Bert Servaes
  Datum:                                    geen
  Afmetingen:                Hoogte 42 cm, breedte 17 cm,
                                      lichaamsdiepte  16 cm
                                      Sokkel: 20 x 18 x 4 cm     
                              
  Extra info:                     “Moeder en Kind”, was geliefkoosd thema v.d. Beeldhouwer.Dikwijls gecreëerd ten gevolge van een  gebeurtenis in de familie (… vb. de geboorte van een kleinkind )


  24-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omhelzing ( in schitterende witte marmer )
   


  24-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omhelzing ( in brons )

   


  24-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  23-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Landbouwer
  Naam:              Landbouwer
  Materie:            Brons gepolierd 
  Ge-naamtekend: Bert Servaes
  Datum:             1945
  Afmetingen:       Beeld: breedte 22 cm - diepte 24 cm en hoogte 31cm (zonder sokkel) 
                          Sokkel : zwarte gepolijste marmer breedte 15 cm diepte 15 cm en hoogte 10cm                       
          De totale hoogte is 31 cm + 10 cm (= 41 cm)
  Extra info: Gemaakt uit dankbaarheid voor het geschonken voedsel tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. 


  23-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meeleven ( in Gips )
  Naam:           “Meeleven”
  Materie:       Gips, licht geelachtig gepatineerd
  Ge-naamtekend :     Bert Servaes , 
  Datum:           jaren ‘45-’50 (geen ingegraveerde datum)
  Afmetingen:    Hoogte 42 cmBasis 30/27 cm            
  Extra info:    Vrij werk, geen nadere info omtrent achtergrond van het thema, waarschijnlijk een triestig familiegebeuren (ziekte.. overlijden…). 


  23-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meeleven (uit de periode 1945 - 1950 ) in Witte-marmer !

  Naam:           “Meeleven”

  Materie:     Witte marmer 

  Ge-naamtekend :     Bert Servaes ,

  Datum:         

  Afmetingen:     Hoogte 42 cm

  Basis 30/27 cm           

  Extra info:    Vrij werk, geen nadere info omtrent achtergrond van het thema, waarschijnlijk een triestig familiegebeuren (ziekte.. overlijden…).

   


  23-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  22-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omarmende -beschermende man .
  Naam: Omarmende -beschermende man, en vrouw                                                                       
  Materie: Half verheven beeldhouwwerk  in Gips
  Ge-naamtekend :     Bert Servaes  
  Datum: 1964
  Afmetingen: breedte 74 cm, hoogte 103 cm, dikte van het stuk 8,3 cm
  Extra info:    “Koppel “ Het was zijn geliefkoosde thema, om de mekaar omarmende man-  en vrouwfiguur uit te beelden. 


  22-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anne ( getekend door Judith Callant, ons ma )
  Naam:            Anne                                                                       
  Materie:           Houtskooltekening op tekenpapier, Ingelijst achter glas, getekend door ons Ma, 
  Ge-naamtekend :     Judith Callant
  Datum:          19/2/1987
  Afmetingen:     lengte  tekening 29 cm, lengte passe-partout + lijst 47 cm, breedte tekening 20 cm, breedte passe-partout + lijst 37 cm
  Extra info:    Ons ma volgde ook de tekenklassen in het Kon. Academie te Gent, had jarenlang niet meer getekend maar voelde nu de noodzaak om zélf ook Anne te tekenen, haar eerste kleindochter, en dat met haar meisjesnaam te bevestigen .


  22-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Portret van Anne als klein Meisje .
  Naam:             Portret van Anne als klein Meisje ( dochter van Piet&Nadine )
  Materie:           Een brons-“schelp”  op gepolijste wit-zwart geaderde marmeren sokkel
  Brons werk, te Zwijnaarde ,gegoten, bij de gieterij 'Vindevogel'
  Ge-naamtekend : Bert Servaes
  Datum:          1969 
  Afmetingen:     sokkel 9 x 11 x 10 cm hoog, beeld-breedte 19  cm en hoogte 23 cm
  Extra info: Anne kwam –als eerste kleinkind- met ons zeer veel thuis in Zwijnaarde, zo begon onze Pa op zekere dag haar portretje te modeleren terwijl zij er trots voor poseerde en met hem mee mocht praten.Nadat het beeld in gips gegoten was, hebben Piet & Nadine het ‘in brons laten’ gieten . 


  22-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  21-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder met rechtopstaand kind in haar armen, (Terracotta, geglazuurd - kleurende oxides - )
     Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

  Bijlagen:
  Foto's van beelden van Papa bij Tom.wmv (2.3 MB)   

  21-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (1)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderportretje van zijn eerste zoontje.

  Naam:                          Kinderportretje van zijn eerste zoontje
                                       ( Dit is een atelierbeeld gebleven )
                                                                         
  Materie:                       Gips                                                                                  
   
  Ge naamtekend :         Geen
  Datum:                         Piet Servaes was toen 3 à 4 jaar oud  (geboren nov. 1938),
                                         datum van dit werk dus ca. max. 1942 (er staat geen datum op).
                                                                         
  Afmetingen:                 Sokkel onder het beeld  is 8 cm hoog (en in één deel met het beeld gegoten) ( afzonderlijk gemeten)    de beeldbreedte 12  cm
                                                                         de beeldhoogte 27,5 cm
                                         Mét de sokkel is het beeldje 35,5 cm hoog.
  Extra info                     Portretje van eerste kind. Waarschijnlijk geboetseerd na zijn terugkeer uit
                                         krijgsgevangenschap in Olendorf (D.)


  21-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (1)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torso.
  Naam:                             Torso
                                                                        
  Materie:                        Gebakken aarde , donkerbruin
  GE naamtekend :          Naam met twee over elkaar in het beeldvlak, de  gegrifte hoofdletters
                                                                                                                         A en S van ca 1,5 cm hoog   
  Datum:                          gegrift in het beeldvlak  ‘75
                                                                         
  Afmetingen:                 Hoogte ca. 55 cm,
                                          breedte op rand van de armen 22 cm,
                                          lichaamsdiepte 22 cm
                                         Sokkel 20/20/8 (h) cm     
                              
  Extra info:                      Vrij werk

  21-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spelende kinderfiguur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Naam:                  Spelende kinderfiguur ( wat iets in het handje bekijkt)  
  (Hij zegde mij ooit dat het een kind betrof, wat tijdens ‘t spel  een diertje bekeek dat het in ‘t gras gevonden had
  Materie:           Gips
  Ge naamtekend :          Niet
  Datum: Geen, Piet Servaes herinnerde zich dat hij daarvoor poseerde. In dezelfde periode poseerde hij ook voor de bas reliëf, “De Maatschappij”.
  Afmetingen:                Hoogte ca. 33,5 cm,
                                         Lengte ca. 101 cm,
                                         Diepte (of breedte) 36 cm
  Extra info:                     Vrij werk

   


  21-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder en kind in witte marmer ( enig werk waarvan geen oorspronkelijk gips beeld meer bestaat )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  21-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Originele plaaster ( = afgietsel van geboetseerde beeld in gips )

  Werd uitgevoerd in de witte carrara marmer ! ( maakt deel uit een serie van drie verschillende staande man én vrouw figuren die alle drie ook in de witte carrara marmer uitgevoerd zijn, zie in deze blog )


  21-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  20-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.H. Hart
  Naam:H. Hart
  Materie: Gepatineerde gips
  Ge-naamtekend: Bert Servaes
  Datum:
  Afmetingen:  ( ongeveer ) hoogte 180 cm- breedte 43 cm
  Extra info: - een staat in Frankrijk te Alligny-en-Morvan . 
                   - een zelfde afgietsel staat in de H. Hart parochiekerk in Mariakerke-Kolegem.  


   

  20-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christuskop, geboetseerd in klei .
  Klik op de afbeelding om de link te volgen    20-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus Christus - troostend .
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  ·        Naam :            Christus ...

  ·        Materie:           Wittemarmer Carrara

  ·        Getekend  :      Bert Servaes

  ·        Datum :           1945

  ·        Afmeting:         H  44 cm x B 44 cm en dikte 22 cm   

  ·        Extra info:        Onder invloed van de grote ontberingen in de pas de voorbije oorlog.

   


  .


  Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

   

  Bijlagen:
  1-Foto's beelden van Papa (3).wmv (1.3 MB)   
  1-P1131995.JPG (77.3 KB)   

  20-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  19-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beethoven ...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   


  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderkopjes in gips, werden achteraf ook in brons gegoten .
     19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder met staand kind (natuurlijke graniet)
   


   

  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BROEDERS
   
  Naam: Broeders.
  Materie: Beeld uit Graniet ,
  deels gepolijst, groeiende op een ruige “sokkel” (basis), uit diezelfde steen in één massa gehouwen.
  Ge-naamtekend : Bert Servaes
  Datum: 1968
  Afmetingen: Hoogte 56 cm Basis 16/15 cm
  Extra info: Omarming van twee broers na een diepgaande gedachtenwisseling. 


  .

   

  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrouwen tors in het brons .
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Deze tors is bij Vindevogel gegoten in brons.
   

  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder beschermend . ( brons )

     Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'


  Bijlagen:
  Foto's beelden van Papa (4)1.wmv (2.7 MB)   

  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Detail ( van volgend beeld )

   


  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Innige omarming ( In roze zandsteen )
   


  .

   

  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEBORGEN, (origineel en unieke afgietsel in Gips van het oorspronkelijk geboetseerde beeld in klei ).

  ·        Naam :            Geborgen

  ·        Materie:           Gips

  ·        Getekend  :     Ja, in potlood door hem op het beeld geschreven, omdat hij niet graag zijn naam achteraf in een werk kraste.

  ·        Datum :           staat er niet op ( was in 198x)

  ·        Afmeting:        Hoogte; 21 cm Voetbasis; 26cm x 13cm

  ·        Extra info:       Originele gips, afgegoten van het beeld in klei
     19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JONGEN EN MEISJE (TERRACOTTA)
   


   

  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INNIGE OMHELZING. ( Terracotta )

   


  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In carara marmer.
   


   

  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Man én vrouw, beeld uit een serie van drie in Cararamarmer.
   


   

  19-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  18-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koestering - moeder en kindje .
  Naam:  Koestering – moeder en kind.
  Materie:           Marmer opgesneden met getande en snij bijtel.
  Ge-naamtekend:     Bert Servaes.
  Datum: .
  Afmetingen:     breedte 26 cm- hoogte 24 cm- diepte 24 cm .
  Extra info:       Bij de geboorte van eerste kleinkind werd op het doop-kaartje een schetsmatige vorm neergezet, later werkte pa het uit in marmer. 


  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geliefden
  Naam:      Geliefden
  Materie:       gips  (is ook gerealiseerd in gepolijste witte marmer)
  Ge-naamtekend:
  Datum:    1960
  Afmetingen:  hoogte 64 cm- breedte 14 cm- diepte 12 cm 
  Extra info:       maakt deel uit van een beeldengroep van 3 


  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beschermend én koesterend ! Tekening en Uitgevoerd in Terracotta .

   


     ·        Naam :            Beschermend én koesterend

  ·        Materie:           Tekening met zwart potlood

  ·        Getekend  :     Bert Servaes.

  ·        Datum :           1983 (datum op de tekening)

  ·        Afmetingen  :  H: 100 cm B: 82,5 cm (tekening zelf H: 76 cm B: 58,5 cm)

  ·        Extra info:       Het Terracotta is erna geboetseerd en gebakken.   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder en kind , in roze franse graniet

  · Naam : Moeder en kind.

  · Materie: Roze franse graniet. ( 'k ben niet zeker van de steensoort !) 

  · Getekend : Neen,het zou het beeld schaden.

  · Datum : staat er ook niet op omdat hier de naam en de datum het beeld zou schaden.

  · Afmeting: Hoogte; 30 cm Basis; L 15 cm B 20 cm

  · Extra info:

   

     · Naam : Moeder en kind.

  · Materie: Roze franse graniet.

  · Getekend : Neen,het zou het beeld schaden.

  · Datum : staat er ook niet op omdat hier de naam en de datum het beeld zou schaden.

  · Afmeting: Hoogte; 30 cm Basis; L 15 cm B 20 cm

  · Extra info:


  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mooie vrouwen tors, gebakken terracotta (uniek werk)
   

  ·        Naam :            Mooie vrouwen torso

  ·        Materie:           Gebakken terracotta op granieten sokkel

  ·        Getekend  :     Bert Servaes  

  ·        Datum :           1976

  ·        Afmeting:        Hoogte; 52 cm Basis; L 26 cm B 25 cm

  ·        Extra info:       De sokkel is van gepolijst graniet; dikte 3,5 cm basis L 30 cm B 25 cm
   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IK HEB JE LIEF ( originele oorspronkelijke gips ) ook gekapt in roze steen.

  ·        Naam :            Ik heb je lief . (… zie extra info in bijlage).

  ·        Materie:           Gips (na het boetseren in klei ), unieke originele gips.

  ·        Getekend  :     Bert Servaes  (zit onder de aangegoten sokkel)

  ·        Datum :           1979 -1980

  ·        Afmeting:        Hoogte; 90 cm Basis; L 30 cm B 26 cm

  ·        Extra info:       Oorspronkelijk klein tekeningetje gemaakt voor ons mama in krijsgevangenkamp op een velletje papier uit zijn dagboekje, met de hulp van een zekere Homann die in Klein Flöthe woonde kon hij het opsturen naar huis.

  Er zijn achteraf veel werken met dat thema gemaakt geweest door papa (zie verder in de blog) waarvan dit er een van is.
   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder en kind ... ons kerststalletje
   

  ·        Naam :            Moeder met kindje.

  ·        Materie:           Gips, mooi in wit gepatineerd

  ·        Getekend  :     Bert Servaes  

  ·        Datum :           1961

  ·        Afmeting:        Hoogte; 25,5 cm Basis; L 16 cm B 12 cm

  ·        Extra info:      
   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn geliefkoosde onderwerp : Moeder, kind en vader.
   

  ·        Naam :            Tekening in zwart potlood

  ·        Materie:           In kader

  ·        Getekend  :     Bert Servaes  

  ·        Datum :           1987

  ·        Afmeting:        tekening zelf : Hoogte; 50 cm Breedte; 34,5 cm

  ·        Extra info:       kaderafmetingen: Hoogte 85 cm en Breedte 48 cm, rand van kader tot tekening is 7 cm
   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zittende moeder met rechtop staand kind .

  ·        Naam :            Zittende moeder met rechtopstaand kind

  ·        Materie:          Gepatineerde gips

  ·        Getekend  :     Bert Servaes  

  ·        Datum :          1957

  ·        Afmeting:        Hoogte; 60 cm basis; L 60 cm x  B 20 cm

  ·        Extra info:       Bruine kleur
   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houtskooltekening op hout, Moeder en Kind.
   

   

  ·        Naam :            Houtskool tekening:” Moeder en kind” op hout.

  ·        Materie:           Grote houtenplaat in kader én achter glas.

  ·        Getekend  :     Bert Servaes  

  ·        Datum :           1984

  ·        Afmeting:        kader :Hoogte; 187 cm Breedte ; 108 cm x 50cm

  ·        Extra info:       kaderrand rondom; 8,5 cm
   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koppel - samen zijn -
   

   

  ·        Naam :            Koppel - samen zijn-

  ·        Materie:           Terracotta, gebakken én gekleurd tijdens het bakproces.  

  ·        Getekend  :     Bert Servaes

  ·        Datum :           1967

  ·        Afmeting:        Hoogte : 23 cm, Basis : 20 cm x 17 cm

  ·        Extra info:      
   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bas reliëf ... genietende omhelzing
   

   

  ·        Naam :            Basrelief : genietende omhelzing !

  ·        Materie:           Gepatineerde gips in houten kader.   

  ·        Getekend  :      Bert Servaes

  ·        Datum :           1953

  ·        Afmeting:         68 cm x 79 cm  

  ·        Extra info:        De kinderen waren terug thuis, vijf van de zes,  ze waren meer dan een jaar van huis weg geweest ( in Ons Rustoord te Westende ) omdat  ons mama toen zeer ernstig en lang ziek was. Marc, de jongste 4jr mocht bij mama en papa blijven  In 1953 was mama aan de beterhand. (ziekte o.a. als gevolgen van de oorlog en andere beproevingen)
   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tekening : Innige Omhelzing .
   

  ·        Naam :            Tekening : Innige omhelzing (in kader)

  ·        Materie:           Potloodtekening (zwart)  

  ·        Getekend  :     Bert Servaes

  ·        Datum :           1977

  ·        Afmeting:        tekening: 64 cm x 44 cm

  ·        Extra info:       kader: 75 cm x 56 cm ( randlijst 5 cm)
   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dood ...
   

  ·        Naam :            Dood.

  ·        Materie:           Brons (model oorspronkelijk gemaakt in Beerse klei).  

  ·        Getekend  :     Bert Servaes.

  ·        Datum :           1977.

  ·        Afmetingen  :  H: 45 cm Basis: 31 cm x 38 cm .

  ·        Extra info:       Oorspronkelijk ontwerp voor een inkom van een begraafplaats   

  Bijlagen:
  Dood (brons).wmv (3.7 MB)   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tors eindwerk .


  .


  Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

  Bijlagen:
  1-Foto's beelden van Papa (4).wmv (1.9 MB)   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Knielend in brons.
   


   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder met staand kind in marmer,

  Dit is het aller laatste beeldhouwwerk dat Bert Servaes nog afgewerkt heeft na het overlijden Judith Callant (27 sept 1988) zijn echtgenote en ons mama.

  Naam:           Moeder met   kind

  Materie:        Opgesneden witte marmer

  Ge-naamtekend:  Bert   Servaes

  Datum:

  Afmetingen: hoogte 36 cm-breedte 18 cm- diepte 19 cm

  Extra info:     laatste beeld dat vader  aanzette werd afgewerkt in de huiskamer, van dan af verzorgde hij onze moeder gedurende jaren.

  Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

   

  Bijlagen:
  Moeder met rechtop staand kindje.wmv (985.4 KB)   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verbonden in trouw.
   

   

  ·        Naam :            Verbonden in trouw.

  ·        Materie:           Brons, patine : blinkende tinten en groen.  

  ·        Getekend  :     Bert Servaes.

  ·        Datum :           1964 , gegoten in brons bij ‘Vindevogel’  in 1971.

  ·        Afmetingen  :  H: 42 cm Basis: 70 cm x 20 cm .

  ·        Extra info:       De twee figuren op verschillende aslijnen die samen komen in één snijpunt.  .

   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder en kind in graniet
   Naam:           Moeder en kind

  Materie:        Gepolijste graniet

  Ge –naamtekend:  Bert Servaes

  Datum:          1961

  Afmetingen: breedte 17 cm –hoogte 18 cm

  Extra info:     het thema waarin pa zijn ziel prijs geeft.   

  18-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  17-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genielde moeder met kindje
  Terracotta beeld in keramiek, uniek beeld !


  17-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rose-Marie én Marleen
   


  17-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Monnikskop in brons.
   

  ·        Naam :            Monnikskop

  ·        Materie:           Brons ( bruine patine )

  ·        Getekend  :      Bert Servaes

  ·        Datum :            

  ·        Afmeting:         Hoogte: 36cm, Basis: 20 cm x 23 cm

  ·        Extra info:      
   

  .

  17-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Man en vrouw, beeld een serie van drie, uitgevoerd in Cararamarmer.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


   

   .

  17-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  16-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rust .
   


  16-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Piëta te Edelare/Kerselare .
   Foto van het beeld toen het nog in de atelier stond . ( in de jaren 1950 )

   

  16-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAATSCHAPPIJ .
  Naam: Half verheven werk, “De Maatschappij” .
  Materie: Gips .
  Ge-naamtekend : Bert Servaes , maar ongetekend gebleven .
  Datum: geen (tussen 1955 en 1958 )
  Afmetingen: Hoogte 110 cm Dikte van het paneel ongeveer 8 cm
  Extra info: Maquette voor een mogelijk opdracht in het Belgisch Parlement.
  Thema “de Maatschappij”.
  Niet gevolgd door een opdracht.  


   

  16-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tors : Ode aan het schone .

   

  ·        Naam :            Tors

       ·        Materie:           Witte marmer

       ·        Getekend  :     Bert Servaes.

       ·        Datum :           1984

       ·        Afmetingen  :  H: 30 cm B: 24 cm L: 48 cm

       ·        Extra info:       met dit beeld geeft papa vorm aan “ zijn medium” ODE AAN HET SCHONE.


      

  Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

   

  Bijlagen:
  Foto's beelden van Papa 2.wmv (4 MB)   

  16-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  15-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omhelzing - geborgen !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  15-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOEDER met kindje

  Naam: Moeder met kindje.
  Materie: Glad afgewerkt hout. ( het is kerselaar of notelaar, misschien zelfs kambala ... ik kan het niet achterhalen ).
  Ge-naamtekend : Bert Servaes
  Datum: 1965
  Afmetingen: Hoogte 102 cm en basis 23,5cm/18,3cm
  Extra info: Vrij werk (het is zijn geliefkoosde thema).


   

  15-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meerdere Beelden

   
  15-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beschermend : Moeder met kind (Cararamarmer)
  Eerst een detail uit het werk, erna het beeld volledig .


   

   Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

  Bijlagen:
  Vertederend Moeder met haar kindje.wmv (1.5 MB)   

  15-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  14-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kind in Moederschoot.

  ·        Naam :            Kind in moederschoot 

  ·        Materie:           Gepatineerde brons (oorspronkelijk geboetseerd  beerse klei)

  ·        Naamtekend:   Bert Servaes

  ·        Afmetingen  :  breedte 31cm-hoogte  29cm – diepte 34 cm   

  ·        Extra info:       Dit geliefkoosde thema van Bert Servaes, brons gegoten bij Vindevogel.

         Dat zelfde beeld is ook prachtig in de carrara marmer, uitgevoerd door Bert Servaes zoals in deze lijst ook opgenomen is.    .

  14-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kind in schoot (Carrara marmer).

  Eerst een detailfoto

  ·        Naam :            Kind in moederschoot 

  ·        Materie:           Carrara-marmer (oorspronkelijk geboetseerd  beerse klei)

  ·        Naamtekend:   Bert Servaes

  ·        Afmetingen  :   breedte 31cm-hoogte  29cm – diepte 34 cm   

  ·        Extra info:       Dit geliefkoosde thema van Bert Servaes, werd ook brons gegoten bij Vindevogel.


  .


  Klik hier onder links op :Bijlagen: '.....wmv'

  Bijlagen:
  In de schoot geborgen ..wmv (2.2 MB)   

  14-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  13-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.H. Hart ( Wooncentrum Oudenaarde)
   


  13-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bernadette ( Lourdes O.Vl. )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen    Achteraan links in de basiliek van Oostakker is een zijkapel ingericht ter eer van Bernadette.

  Op het, in zwarte natuursteen gepolijste altaar, staat  in mooie witte Carrara marmer het  beeld van Bernadette  van de hand van  Kunstbeeldhouwer Bert Servaes .

  Aan de achterkant van het mooie altaar is een stuk rots ingewerkt dat speciaal voor deze kapel uitgehouwen werd uit de  Grot van Massabielle ( het hart van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Frankrijk).

  Het kruisbeeld op het altaar werd ook oorspronkelijk gemaakt door Bert Servaes en is in brons gegoten in overleg door Karel Vindevogel.  Deze  was een gerenommeerde  bronsgieter en buur van Bert Servaes.

  Deze ganse kapel is er gekomen door toedoen van  s.j. Pascal Indekeu (1905-1992),  jezuïet én o.a. een  bekend musicus-organist en beiaardier te Oostakker.

   s.j. Pascal Indekeu was een echte goede vriend ten huize Bert Servaes én Judith Callant in Zwijnaarde. Hij kwam er zeer graag en vooral in het atelier. Hij genoot er van om het tot stand komen van een beeld mee te maken; ze beluisterden samen mooie klassieke muziek die ook dikwijls speelde terwijl Bert alleen aan het  modelleren of aan het kappen was.

  Voor op het altaar zijn ook ‘Canon kaders’  met gekleurde etsen van de zéér bekende Kunstenaar-graficus Victor Stuyvaert (1897-1974) aangekocht geweest.
  13-10-2013, 00:00 Geschreven door Tony
  Reageren (1)


  Archief per week
 • 09/12-15/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 26/11-02/12 2012

  Gastenboek
 • dat is een test

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!