Inhoud blog
 • Overbeekse Feesten
 • Kermis Overbeke 2012
 • KAV Overbeke: wafel- & pannenkoekenbak
 • Kleur- & tekenwedstrijd 'Ademruimte voor Overbeke'
 • Wegenwerken Gentsesteenweg
  Ons 'K&NO-Forum' al bezocht... ?
  K&NO-link
 • ==> K&NO-Forum
  Archief per maand
 • 09-2012
 • 07-2012
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 07-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
  Contact met K&NO?

  U kan gebruik maken van onderstaande veld om ons persoonlijk te bereiken:

  Nieuws HLN
 • KOERS KORT. Van Avermaet laat Kuurne-Brussel-Kuurne schieten - Kniezorgen verleden tijd voor Campenaerts - Wanty Gobert droomt van bollentrui
 • Apple-CEO wil strengere Amerikaanse privacywetgeving naar Europees model
 • KOERS KORT. Van Avermaet laat Kuurne-Brussel-Kuurne schieten en showt nieuwe fiets - Kniezorgen verleden tijd voor Campenaerts
 • KOERS KORT. Van Avermaet laat Kuurne-Brussel-Kuurne schieten - Campenaerts ondervindt in Namibië geen hinder meer van knie
 • KOERS KORT. Campenaerts ondervindt in Namibië geen hinder meer van knie: “Het is hier zalig”
 • Luchtverkeersleiders dreigen met staking
 • Altijd al gedroomd van een plek onder de zon? Siciliaans stadje verkoopt huizen aan 1 euro
 • Komt er een offpiste-verbod? “Absurd, het is juist óp de piste onveiliger”
 • Zeven mini-staatjes waarvan je het bestaan waarschijnlijk niet vermoedde
 • Britse horrortoeristen moeten Nieuw-Zeeland verlaten na spoor van vernieling, diefstal en continue provocatie: “Wij wilden gewoon de Hobbits zien”
  Startpagina !
  Koophandelstraat & Nijverheidsstraat Overbeke
  * WELKOM OP DE BLOG VAN HET BUURTCOMITE K&NO *
  07-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bib Overbeke: feest voor juf Rita!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Juf Rita van de bib in Overbeke gaat met pensioen.

   Maar eerst is er… feest

   Dit gaat door op woensdag 25/05/2011
   
  van 16.00 tot 18.00 uur in het parochiecentrum van Overbeke.

   Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje en…
   een zoen van juf Rita!

  (psst… NIET verklappen aan juf Rita!)


  27-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag 2011: 'Armoedig Wetteren!?'


  Erfgoeddag vindt plaats op zondag 1 mei 2011, van 10.00 tot 18.00 uur.
  Deze editie van Erfgoeddag probeert aan de hand van zo’n 600 activiteiten
  na te gaan hoe men in het verleden tegenover armoede en mensen in armoede stond.
  Alles begint natuurlijk bij de vraag wat 'armoede' echt is.
  Dat de invulling van wat ‘armoede’ en ‘armen’ zijn doorheen de tijd
   sterk aan veranderingen onderhevig is,
  toont deze editie van Erfgoeddag heel duidelijk aan.
  Het volledige programma is te consulteren op
  www.erfgoeddag.be.

  Ook in Wetteren kan je genieten van een boeiend programma.
  Onder de noemer ‘Armoedig Wetteren!?’ wordt er op zoek gegaan
  naar de geschiedenis van de Wetterse ‘krottenwijken’.
  Cité Dauwe, de Hekkerstraat, Den Berg, de Barakken…
  stonden tijdens de eerste helft van de 20e eeuw bekend als ‘krottenwijken’,
  buurten waar de leefomstandigheden allesbehalve rooskleurig waren,
  maar waar toch plaats was voor vriendschap en gemoedelijkheid.
  Buurten die vooral een apart karakter hadden.

  Aan de hand van uniek fotomateriaal wordt er getoond hoe zo’n wijk eruit zag,
  wie de beroemde en beruchte bewoners waren en wat de pot er zoal schaftte.
  Met vergelijkende beelden ontdek je bovendien hoezeer het uitzicht van Wetteren
  is veranderd en hoe weinig er resteert van die beruchte volksbuurten.
  Niet zomaar in een gewone tentoonstelling,
  maar op de plaats waar de beroemdste krottenwijk zich bevond: Cité Dauwe.
  Bovendien zijn er ook rondleidingen gepland waar je op zoek kan gaan
  naar de laatste restanten van krottenwijken in Wetteren.

  ---
  Armoedig Wetteren!?
  Fototentoonstelling op Cité Dauwe van 10.00 tot 18.00 uur.
  Gratis rondleiding op zoek naar sporen van de ‘krottenwijken’
  om 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur.
  ---

  En nog tot 31/05/2011 in het gemeentehuis in Wetteren:
   de tentoonstelling 'de Wetterse krotten'.
  Daar wordt aan de hand van een onderzoek uit 1941 nagegaan hoe die er precies uitzagen.
  Hoe leefde men er, wie waren de bekende bewoners, wat at men
  en wat deed men als ontspanning?
  Een unieke inkijk in een stukje authentieke Wetterse geschiedenis!


  22-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen&Co Wetteren: visie Wetterse mobiliteit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Wie zijn de bruggenbouwers
    in Wetteren?


  Er staan belangrijke beslissingen op de gemeentebestuurders te wachten de komende weken en maanden.
  Men zou bijna kunnen stellen dat ze er zelf voor gezorgd hebben dat een goed anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen de meest cruciale beslissingen voor Wetteren moeten genomen worden.
  En dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt veel verantwoordelijkheidszin.
  Laat ze nu eens tonen dat ze daarover beschikken!


  Komt er een 2e brug?
  In het kader van de herziening van het structuurplan Wetteren komt er een onderzoek naar de noodzakelijkheid van een bijkomende brug over de Schelde.
  Sommigen dringen daar zeer sterk op aan.
  Anderen wijzen op de mogelijkheid om aan de bestaande brugstructuur één en ander te wijzigen, zodat het verkeer vlotter kan verlopen tussen linker- en rechteroever (of omgekeerd): uiteraard blijft men dan nog altijd gekl**t met de huidige wegen naar de brug, zijnde Felix Beernaertsplein en Astridlaan enerzijds en vooral Kapellendries anderzijds.
  Voorstanders van een nieuwe (2e) brug spreken zich tot op vandaag echter nooit uit over waar die brug moet gebouwd worden en van-/langswaar die nieuwe wegen naar de brug moeten komen.
  "Ze zal ergens in Overbeke aan de Noordlaan of Kwatrechtsteenweg beginnen, en ze zal ergens aan de Wetterensteenweg richting Wetteren-ten-Ede landen."
  Vrij vaag allemaal.
  Studies, metingen, cijfers, onderzoek, verwachtingen, ...
  Dat alles moet nog gebeuren.
  Er zijn in het verleden reeds een aantal summiere onderzoeken gedaan, maar deze zijn vandaag reeds verouderd en recent materiaal is er niet meer.
  Wat deze discussie, en die zal binnenkort nog heviger gevoerd worden in besloten en publieke plaatsen, alleszins duidelijk maakt is dat er in de gemeente nood is aan een degelijk, gefundeerd en objectief mobiliteitsrapport dat voor een bepaalde tijd eens duidelijk maakt welke de (voornaamste) verkeersproblemen zijn, èn vooral, wat er moet/kan aan gedaan worden.
  En dat er dan ook meteen iets aan gedààn wordt!

  Een nieuwe raad der mobiliteitswijzen
  De oprichting van een (vernieuwde) mobiliteitsraad is dan ook, na lange tijd
  (4 jaar!) van treuzelen en afwachten door het bestuur, een eerste stap in een betere richting.
  Mensen die geïnteresseerd zijn, sommigen met kennis van zaken, anderen als ervaringsdeskundige, zullen dan toch op een (hopelijk) vrije en spontane manier de dagelijkse verkeersproblemen kunnen aankaarten.
  Als die raad verder ondersteund wordt door een goed uitgebouwde mobiliteitsdienst met het juiste personeel, dan verschijnt er eventueel toch reeds wat licht in de tot voor kort donkere tunnel.
  En als dan die beleidsmensen de moed krijgen om uiteindelijk na lange jaren van (af)wachten, uitstellen en twijfelen een aantal eenvoudige maar duidelijke beslissingen durven te nemen, dan kan Wetteren misschien weer wat meer zuurstof krijgen.

  Overbeke wordt gesplitst of omsingeld?
  Naast de discussie over de Scheldebrug komt er ook een even belangrijk en waarschijnlijk vroeger debat over een verbinding tussen de Noordlaan en de Zuidlaan.
  De provincie Oost-Vlaanderen zegt in haar structuurplan dat er ergens tussen het bestaande Boerenhol en iets voorbij de spooroverweg (Wetterstraat) in Overbeke een onder- of overbrugging van de spoorweg moet komen.
  Zodat er een veilige en vlotte verbinding komt tussen deze 2 gewestwegen en zowel de wijk Overbeke als de stationsomgeving in Wetteren-centrum in de toekomst gevrijwaard worden van overtollig verkeer.
  Er zijn reeds enkele resultaten van onderzoek gekend, maar welk tracé (Boerenhol of ten westen van de Wetterstraat) de voorkeur geniet, daar de gelijk- en verschilpunten zo dicht bij elkaar liggen (geluid, grondinname, landschap, onteigeningen, bodem- en luchtvervuiling, ...) is de definitieve keuze meer dan een (aartsmoeilijke) politieke beslissing.
  Wij als 'VZW Leefmilieu Wetteren' willen er dan ook bij de beleidsmensen op aandringen dat zoveel mogelijk mensen, betrokkenen, verenigingen, wijken en weggebruikers bij die voorbereiding van het besluit zullen aangesproken worden.
  Iedereen heeft in dit dossier recht van spreken: de (directe) bewoners, de grondgebruikers, de weggebruikers, deskundigen, fietsers, bedrijven.
  Een beslissing die genomen wordt met kennis van zaken én mede op basis van een grondige bevraging van alle mogelijke actoren en partners, zal meer en beter gedragen worden en maatschappelijk verantwoord zijn.

  En laten wij ondertussen ook niet vergeten dat er ook nog tal van vragen zijn bij andere mobiliteitsdossiers: de dagelijkse lange files aan het Bourgondisch Kruis, de slordige, lelijke en gevaarlijke doortocht in Kwatrecht, de rustige Vennestraat, de overdrukke Kapellendries, ...

  Bovenstaande tekst staat weergegeven in het tijdschrift van
  'VZW Leefmilieu Wetteren' (nr. 1 van werkjaar 38 - 04/2011)


  15-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cabaret in Overbeke

  Liederen. Schone, beschaafde liederen.
  Maar alleen de erge. Alleen de hartverscheurende.
  De ellendige, de deerniswekkende, de smartelijk lamentabele.
  Arm publiek. Geraakt tot op het bot.
  Geschokt tot in het diepst van de ziel. Kapot.
  Komt dat zien! Komt dat zien!  "Een fijne avond met de heer en mevrouw Olman"
  katapulteert jou naar de tijd van Ot en Sien en kwajongen Pietje Bell
  en "Jantje die zijn broekie scheurde".
  Het echtpaar Olman, vertolkt door Frank Cools en Ineke Nijssen,
  put uit de rijke liederenschat van J.H. Speenhof,
  een pionier van 'het Nederlandsche Cabaret'.
  De toen ontroerende vreselijke lotgevallen van 'Jantje'
  bewegen vandaag tot tranen van het lachen.
  Een heerlijk oubollige cabaretavond op onze voorwaarden van vandaag:
  overgoten met een zwart licht ironisch humorsausje.


   * Organisatie:  theaterzaal Overbeke i.s.m. cc Nova.
   * Tijdstip:  zaterdag 21/05/2011 om 20.00 uur.
   * Inkom:  € 11 / € 10 voor 55+ & leden Davidsfonds.

  Reservatie is noodzakelijk via cc Nova (T 09-365.20.20).
  De voorverkoop is reeds gestart.


  10-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Invullen belastingbrief & Tax-on-Web
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
    deelt ons mee:

  Je belastingbrief invullen via Tax-on-Web?

  O
  p dinsdag 17/05/2011 komt een afgevaardigde van het Ministerie van Financiën
  uitleg geven over het invullen van de belastingbrief
  en over het raadplegen van het persoonlijke fiscale dossier.

  De infoavond gaat door om 19.30 uur in cc 'De Poort' (Markt 27 - 9230 Wetteren).
  Inschrijven is noodzakelijk en kan tot vrijdag 13/05/2011:
  ->  via het digitale loket op www.wetteren.be

  ->  of telefonisch via 09-369.34.15.

  *

  Het Wetterse kantoor van de belastingen
  (Gentsesteenweg 93 - T 02-575.95.80)
  biedt hulp bij het invullen van de aangifte:
  ->  op elke werkdag (09.00 tot 12.00 uur)
  ->  op de zaterdagen 18/06/2011 en 25/06/2011 (08.45 uur tot 12.00 uur).


  25-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Etienne Vermeersch: zoektocht naar waarheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Etienne Vermeersch woont in Wetteren-ten-Ede,
   is filosoof, ethicus, scepticus en opiniemaker.
   Hij is emeritus-hoogleraar aan de Gentse
  universiteit
   en publiceerde een aantal boeken waaronder
   'De ogen
  van de panda' en 'De rivier van Herakleitos'
   (in samenwerking met Johan Braeckman).

   Dirk Verhofstadt is publicist en auteur
   van onder meer  'De derde feministische golf'
   en 'Pius XII en de vernietiging van de Joden'.

   Johan Braeckman is professor wijsbegeerte aan de
   universiteit Gent en zorgt voor de inleiding.

  Uitgeverij 'Home Academy' bracht recent 2 cd-boxen uit met hoorcolleges van
  professor Braeckman over Darwin en de evolutietheorie en over kritisch denken.

  Wetters gesprek met Etienne Vermeersch,
  op dinsdag 10/05/2011 om 20.00 uur in de blibliotheek (Markt - Wetteren).
  Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk zaterdag 07/05/2011
  (T 09-369.26.78
  of bibliotheek@wetteren.be).
  De toegang is gratis.


  10-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ademruimte voor Overbeke

  PERSUITNODIGING | Waarom het Boerenhol-tracé geen goed idee is!

  In de berichtgeving in de pers over de 2 alternatieven voor een Noord-Zuid verbinding in het recente milieueffectenrapport van 'Grontmij' konden we lezen dat het gemeentebestuur bij haar voorkeur voor het Boerenhol-tracé blijft.
  De positie van het gemeentebestuur druist in tegen het gezonde boerenverstand, waarover het merendeel van de Overbekenaren beschikt.
  Men moet immers van Mars komen om, na een plaatsbezoek, NIET tot de vaststelling te komen dat een secundaire weg doorheen de Neerstraat een zéér negatieve impact zal hebben op de leefkwaliteit van de bewoners van een dichtbevolkte wijk én de wijk in de praktijk zal isoleren van het centrum van Wetteren.
  Iedere onbevooroordeelde buitenstaander zal onmiddellijk beamen dat het alternatief, namelijk een doorgang ter hoogte van de boomkwekerij Mortier (Zuid) tot Scheirlinck (Noord), de enige logische oplossing is om de Noord- en Zuidlaan met elkaar te verbinden.

  Willen we het tij nog keren dan moeten we de Wetteraar informeren over de nefaste gevolgen dat het door het bestuur gedragen Boerenhol-tracé voor Overbeke zal hebben.
  Daarom gaan we onze onderbouwde bezwaren tegen het Boerenhol-tracé toelichten tijdens bijeenkomst voor de pers.
  We zijn ervan overtuigd dat een diepgaander onderzoek, in een later stadium, naar de woonsituatie, de mobiliteit, de groenvoorzieningen en open ruimte, de noden en behoeften van de bewoners, enzovoort, in Overbeke onze argumenten verder zal staven en onderbouwen.
  We vullen dit aan met enkele argumenten die pleiten voor het tweede alternatief ter hoogte van de boomkwekerij Mortier (Zuid) tot Scheirlinck (Noord).
  Daarenboven formuleren we, onder de noemer ‘Ademruimte voor Overbeke’, een alternatief voor de herinrichting van de Neerstaat die, vanuit een toekomstscenario, moet zorgen voor een
  (her)opwaardering van de leefkwaliteit in de wijk Overbeke.

  Graag nodigen we buren en pers uit voor deze persbabbel met koffiekoeken, bij buurtbewoners Bruno en Helen, wiens tuin uitkijkt op het Boerenhol.

  Datum en uur: zaterdag 12/03/2011 om 10.00 uur.
  Locatie: Nijverheidsstraat 85, Overbeke-Wetteren.

  Graag ontvangen we via bart.de.nil1@telenet.be een bevestiging van uw komst.

  Voor meer informatie kan u contact opnemen met
  Bart De Nil (0472-796.624)  of  Helen Blow (0473-480.387).


  U kan ons ook vinden op Facebook: 'Ademruimte voor Overbeke'


  25-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inbraakgolf regio Wetteren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Sedert 11/2010 wordt Wetteren en wijde omgeving
   geteisterd door inbraken in woningen en bedrijven.


   Iedereen dient dan ook zeer aandachtig te zijn voor
   verdachte gedragingen van personen en voertuigen
   (akteer de nummerplaat!) in onze buurt.


   En twijfel zeker niet om de politie te verwittigen bij
   het vaststellen van dergelijke toestanden!


  Op het K&NO-Forum (link is linksboven aan te treffen)
  staan onder 'Criminaliteit in onze regio' => 'Inbraakgolf in regio Wetteren'
  algemene preventietips, info over de preventiedienst van onze Lokale politie
  en persberichten over het fenomeen.

  Zéker lezen en opvolgen 


  20-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeneveravond 2010


  Vrijdagavond 17/12/2010:

  bar koud - besneeuwde Nijverheidsstraat - vele soorten jenever - warme hotdogs...

   
   DJ Stefanus

  Weer een zeer geslaagde avond!

  Met dank aan ons Debby, onze K&NO-fotografe van dienst. 


  15-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werken Wetterstraat
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Overweg Wetterstraat afgesloten voor werken

   De overweg aan de Wetterstraat wordt afgesloten voor alle verkeer
   van dinsdag 01/03/2011 om 22.00 uur tot en met zaterdag 05/03/2011
   omstreeks 06.00 uur.
   Dit is nodig voor de veiligheid omdat Infrabel onderhoudswerken
   zal uitvoeren aan de overweg.

   Er wordt enkel 's nachts gewerkt, dit tussen 22.00 uur 's avonds en
   06.00 uur in de ochtend.
   De overweg blijft echter ook overdag afgesloten.
   
   Er wordt langs beide kanten van de overweg een wegomlegging
   voorzien en gesignaleerd.

  Het personenvervoer wordt omgeleid via Kwatrecht en de Zuidlaan-Spoorweglaan.
  Door de bestaande tonnage-beperking op de Spoorweglaan zal het vrachtverkeer steeds via Kwatrecht omgeleid worden.
   
  We willen nog eens met aandrang vragen om deze omleiding te respecteren.
  De gesloten overweg aan de Wetterstraat toch proberen oversteken, is levensgevaarlijk.

    Bron: Website gemeente Wetteren.

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wafelbak Sint-Theresia
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Op zaterdag 29/01/2011
  organiseert het oudercomité
  van de Vrije Basisschool Overbeke
  terug een reuzewafelbak.

  Vanaf 04.30 uur in de morgen
  wordt met man en macht getracht
  een enorme hoeveelheid deeg
  om te toveren in heerlijk geurende
  en verrukkelijk smakende wafels!

  Voor € 1,25 heeft u er 3
  voor € 2,50 heeft u er 7.
   

  Al wat u hoeft te doen, is reserveren bij
  Elke Vanden Berghe (Spoorweglaan 179) of Jürgen Messiaen (Wetterstraat 22),
  of telefonisch via het nummer 09-369.55.82.

  Alvast smakelijk !


  26-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsreceptie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Feestelijke tradities zijn er om in ere te houden!
    Op zaterdag 01/01/2011 worden alle inwoners van Wetteren
    tussen 11.00 en 13.00 uur verwacht op de Markt voor een
    gratis receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.
    De Markt wordt een feestelijk plein met veel sfeer.
    De muziekgroep 'D’Oarinkskes', bekend van 'Wetteren Feest',
    zorgt voor de nodige sfeer en ambiance.
    Drankjes en hapjes zullen overvloedig aanwezig zijn.

   Bronnen: 'Kijk op Wetteren' (12/2010)  &  www.winterinwetteren.be.


  24-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindejaarswensen


  Allez, opnieuw loopt een jaar naar z'n einde.
  Op deze mooie witte Kerst wensen Davy, Karin, Peter
  én DJ Stefanus U prettige kerstdagen
  en een schitterend 2011!

  17-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bib Overbeke: Sneeuwmanneke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   Op 
  woensdag 22/12/2010
  kunnen kleuters van
   de tweede + derde kleuterklas en het eerste leerjaar
   
  weer komen genieten in de bibliotheek van Overbeke!


   
  Stanneke Sneeuwmanneke,
   vriezeman heeft in mijn neus gebeten,
   allemaal leuke boekjes,
   liedjes en verhalen over de winterse kou.

   Woensdag 22/12/2010 van 16.15 tot 17.00 uur.
   Iedereen welkom, ook (groot)ouders!


  12-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4e K&NO-Jeneveravond
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Place to be:
  Zoals steeds de carports t.h.v. de woningen met
  huisnummers 47 & 49 in onze Nijverheidsstraat.
  Wanneer?
  Vrijdagavond 17/12/2010 vanaf 18.00 uur.

   Zowiezo mee te brengen:
  een goed humeur, dedju  

  >>>>>>>>>>                   <<<<<<<<<<


  11-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe ijspiste op Wetters marktplein
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vanaf vrijdag 10/12/2010 kan jong en oud zich uitleven op de
  vernieuwde schaatspiste.
  Er zijn hierbij ook een hele resem nevenactiviteiten voorzien.
  De volledig overdekte ijspiste staat garant voor uren schaatsplezier.
  Het is een uitstekend idee voor een gezellige uitstap, zowel overdag als ’s avonds wanneer de feeërieke kerstverlichting brandt.

  De nieuwe, mooiere schaatspiste is een pak breder en heeft 2 doorzichtige wanden.
  Er wordt meer versiering voorzien en er is meer randanimatie.
  Meer sfeer en meer ambiance dus.

  De opening van de ijspiste is gepland op vrijdag 10/12/2010 om 19.00 uur.
  Op woensdagnamiddag is er kinderanimatie, elke zaterdagavond ‘disco on ice’ en elke zondagvoormiddag schaatsinitiatie met begeleiding van sportmonitoren.
  De regelmatige deelnemers aan deze schaatsinitiaties krijgen een beker.

  De ijspiste is open van 10.00 uur tot 22.00 uur.
  Op vrijdag en zaterdag kan je in de drankchalet terecht tot 23.00 uur.
  Schaatsen kan om de 2 uur, dit telkens voor 1,5 uur.
  Een ticket voor de ijspiste kost € 5, inclusief het huren van voorverwarmde schaatsen.
  De tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa van de ijspiste.

  Uitzonderingen:
  • Op vrijdag 24/12/2010 en vrijdag 31/12/2010 is de ijspiste open
  van 10.00 tot 18.00 uur.
  De laatste schaatsbeurt is dan van 16.00 tot 17.30 uur.
  • Op zaterdag 25/12/2010 en zaterdag 01/01/2011 geopend 
  van 14.00 tot 22.00 uur.
  De eerste schaatsbeurt is dan vanaf 14.00 tot 15.30 uur.

   Bronnen: 'Kijk op Wetteren' (12/2010)  &  www.winterinwetteren.be.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw 'Spetterende Winter in Wetteren'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  De dagen worden korter, de nachten kouder.
   De winter is terug in 't land.
   Maar niet getreurd; het wordt opnieuw een spetterende winter
   in Wetteren.
   Net als vorig jaar staan er weer heel wat verrassende activiteiten
   op het programma.

  Duistere wandeling
  Op vrijdag 17/12/2010 is er een duistere wandeling voorzien langs wandelpaden in Wetteren.
  Voor deze 4e editie wandelen we doorheen het verleden van Westrem.
  De wandeling start aan het buurthuis van Westrem (Westremstraat 17).
  Je kan je inschrijven voor de wandeling bij de dienst Toerisme & Evenementen
  (T 09-366.31.04 - E toerisme@wetteren.be).
  De deelname is gratis, maar schrijf je ten laatste 4 dagen op voorhand in en vergeet niet
  het gewenste aanvangsuur te vermelden (19.30, 19.45 of 20.00 uur).


  Kerstmarkt & kerstshoppen

  De kerstmarkt opent op zaterdag 18/12/2010 vanaf 14.00 uur.
  Het hele weekend kan je rondsnuisteren bij de stalletjes en genieten van de kermis
  en tal van mooie kraampjes.
  Ook de kerstman zal van de partij zijn tijdens dit spetterende winterweekend.
  In de verkeersvrije centrumstraten kan je ondertussen shoppen naar hartenlust
  en is er ook animatie voorzien.


  Eindejaarsactie

  Tijdens de maand 12/2010 is er terug een eindejaarsactie.
  Bij je inkopen krijg je loten waarmee je waardebons kan winnen (bij de deelnemende handelaars).

  Wintermarktactie

  Elke donderdag en zondag van 12/2010 kan je stempels verzamelen op de markt.
  Wie 3 stempels heeft, kan deelnemen aan de trekking van de wintermarktactie.
  Deze actie loopt van woensdag 01/12/2010 tot en met zondag 02/01/2011.
  250 winnaars krijgen elk een bon van € 10.
  De stempelkaart kon je reeds vinden in de gemeentelijke 'Nieuwsbrief' van 18/11/2010.

  Tiroleravonden 
  Helemaal nieuw zijn zijn de Tiroleravonden op woensdag 22/12/2010 en donderdag 30/12/2010.
  De band 'Die Original Dorfsmusikanten' met 'lederhosen' en Heidi-vlechtjes zorgt voor ambiance op en rond de ijspiste.
  Wie in aangepaste Tiroler-outfit komt, mag gratis op de ijspiste.

  Kerstconcert
  Ook nieuw is het kerstconcert van Erik en Sanne in de Sint-Gertrudiskerk met als
  voorprogramma de gospelgroep 'Soul Spirit'.
  Tickets zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de dienst Toerisme en Evenementen
  (T 09-366.31.04 - E toerisme@wetteren.be).

   Bronnen: 'Kijk op Wetteren' (12/2010)  &  www.winterinwetteren.be.

  20-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bib Overbeke: Voorleesweek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Van maandag 22/11/2010 tot vrijdag 26/11/2010
  is het 
  'Voorleesweek'.

  De bib van Overbeke doet ook mee:
  op 
  woensdag 24/11/2010 leest Hilde voor aan kinderen
  van de derde kleuterklas tot het tweede leerjaar.
  Voorlezen van 
  16.15 tot 17.00 uur in de bib van Overbeke
  (Bovenboekakker 2 - naast de kerk van Overbeke).

  Iedereen welkom, ook de (groot)ouders! (Natuurlijk) gratis!

  11-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.K&NO in 'Contactblad Leefmilieu Wetteren'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


    Een brug te ver of een breed Boerenhol?

    Overbeke wil veiligheid en leefbaarheid!

   

  Onlangs had de redactie van dit driemaandelijks tijdschrift, dat je nu in handen hebt, een interessant gesprek met twee mensen van het ‘Buurtcomité Koophandelstraat & Nijverheidsstraat Overbeke’ (K&NO) in de wijk Overbeke.
   

  Peter Platteau en Davy De Cock zijn jaren terug, toen ze in de nieuwe wijk achter Boerenhol en parallel met de spoorweg kwamen wonen, begonnen met een website/blog over alles wat in de straten en de buurt van Overbeke beweegt.
  Of niet beweegt, in het geval als het over de lokale mobiliteit gaat.

  De jonge buurt is vrij actief, organiseert geregeld een activiteit voor de bewoners en ijvert meteen ook voor een goede buur(t)gemeenschap.
  Op die manier worden de nieuwe bewoners ook vlugger en beter geïntegreerd in het sociaal gemeenschapsleven van de wijk Overbeke.
  Eveneens wil de buurtgemeenschap ook 'mankementen en verbetervoorstellen' signaleren aan het Wetterse bestuur.

  "Want wij zijn het", zeggen beiden, "die het vlugst iets merken en dat kunnen doorgeven aan de gemeentelijke verantwoordelijken. Ooit hebben we een lijst met 18 punten naar de gemeente gestuurd. Een aantal ervan zijn aangepakt, een ander deel moet nog altijd verbeterd worden. Het gaat soms traag, vinden wij. Maar we geven niet op. Er zijn goede contacten met het gemeentebestuur."

  Een brug over de spoorweg

  Eén van de iets grotere punten waar een aantal mensen uit de buurt constant mee bezig zijn, is de mobiliteit in en rond Overbeke.
  "Dat  er heel wat scheelt is duidelijk. Er denderen nog teveel zware vrachtwagens langs de Gentsesteenweg door het centrum van Overbeke, het verkeer staat teveel stil, de Wetterstraat wordt teveel belast, er ontstaan te gevaarlijke verkeerssituaties, de doorgang van Boerenhol  is niet meer van deze tijd, en dan zijn er uiteraard ook nog de kleine dagdagelijkse irritaties, zoals verkeerd parkeren en dergelijke."

  Peter en Davy pleiten onomwonden, ter verbetering van de algehele mobiliteit, maar vooral ook voor de verbetering van de leefbaarheid van Overbeke, voor een duidelijke en snel te realiseren Zuidlaan-Noordlaan-verbinding.
  "Er is reeds veel voorbereidend werk geleverd begin van de jaren 2000 met de opmaak van een Masterplan Overbeke, maar wij hebben nu de indruk dat alles stilstaat. Wij horen niets meer over die noodzakelijk verbinding tussen beide belangrijke invalslanen van Wetteren.  Voor ons is het duidelijk: die verbinding moet er komen en liefst met een brug  net voorbij de Wetterstraat, waardoor de spoorwegoverweg kan verdwijnen, de Wetterstraat vrijgehouden wordt van alle verkeer, en het verkeer via de Zuidlaan over een brug naar de Noordlaan geloodst wordt, en omgekeerd. Het centrum van Overbeke zal op die manier enkel nog verblijfsverkeer ontvangen, waardoor de veiligheid, de leefbaarheid en de gezelligheid kan verhogen."

  Waarom ze kiezen voor een brug en niet voor een bredere ondertunneling van de bestaande Boerenhol-doorgang is voor hen vanzelfsprekend: "Boerenhol is karakteristiek, mooi en authentiek en moet bewaard blijven in zijn oorspronkelijke staat, en kan verder gebruikt worden als fietsdoorgang en eventueel voor zéér lokaal verkeer. Wij weten dat zowel de spoorwegen als de mensen van het gewest, verantwoordelijk voor de Noord- en Zuidlaan (beiden gewestwegen), ook opteren voor een brug wegens de kostprijs en de technische haalbaarheid. En vooral: een brede nieuwe weg (gemakkelijk meteen 15 meter breed) langs Boerenhol maakt een gevaarlijke scheiding tussen Wetteren en het centrum van Overbeke. Dat wordt dan een gelijkgronds gevaarlijk kruispunt tussen twee volksbuurten. Dat is niet meer van deze tijd, toch?"

  Overbeke groeit

  De aanleg van de Noordlaan-Zuidlaan-verbinding is ook belangrijk voor de verdere ontwikkeling en leefbaarheid van Overbeke.
  Eens dat gerealiseerd, kan de herinrichting van de Gentsesteenweg volgen.
  "Een straat die nu meer putten en bulten bevat dan een veldweg. Overbeke groeit, er komen meer woningen bij, hier en daar liggen nog percelen waar verkavelingen kunnen ontwikkeld worden, het schooltje trekt veel (nieuwe) leerlingen aan,  in de buurt is men gestart met de bouw van een rusthuis en serviceflats, er is een actief en gezellig parochiaal leven,..."

  Peter en Davy stellen verder dat naast de belangrijke brugverbinding ondertussen wel één en ander kan verbeterd worden in de wijk op vlak van de verkeersveiligheid: "Het kruispunt Wetterstraat-Kwatrechtsteenweg is onoverzichtelijk, de aansluiting van het mooie lange-afstands-fietspad naast de spoorweg met de Wetterstraat is gevaarlijk, er kan nog wat verbeterd worden aan de parkeerproblematiek in de verschillende straten, de aansluiting van de Gentsesteenweg met het Felix Beernaertsplein laat te wensen over, en iets verder weg mocht het Bourgondisch Kruis (N9/N42) al lang aangepakt geweest zijn."

  "Wij wonen hier graag. Wetteren is een aangename gemeente met heel wat mogelijkheden en faciliteiten,  maar alles gebeurt hier zeer traag. Men doet wel alsof men luistert, maar we vragen ons toch soms af of men ons wel degelijk hoort. Vandaar dat we geregeld aankloppen en via onze website/blog het één en ander in beweging trachten te brengen. Soms lukt dat, soms ook niet."

  Bovenstaande tekst staat weergegeven in het driemaandelijks tijdschrift van
  de VZW Leefmilieu Wetteren (nr. 2 van werkjaar 37 - 06/2010).
  Het betreft de weergave van een uitgebreid gesprek met Piet Van Heddeghem
  (Groen &
  Co Wetteren) in het Kasteeltje De Warande eerder dit jaar.
  Deze Wetterse VZW is een raadgevend lid van de Vlaamse
  VZW Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (zie:
  www.bondbeterleefmilieu.be).


  22-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwerfvuil rond Boerenhol
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Veel zwerfvuil in Boerenholbosje
  In het bosje tussen het Boerenhol in de Neerstraat in Wetteren en de buurtweg die toegang geeft tot de nieuwbouwwijk, wordt massaal zwerfvuil achtergelaten, voornamelijk blikjes en snoepverpakkingen.
  Aangezien er veel passage is op deze buurtweg heeft het gemeentebestuur beslist om daar een afvalbak te plaatsen.

  Bron: 'Webnieuws Wetteren' - 21/09/2010.
  Foto

  Davy De Cock
  Karin De Rocker
  Peter Platteau

  Nijverheidsstraat 47/49
  9230 Wetteren


  In onze buurt
 • Stefaan - Koophandel 14 : voegen & gevelrenovatie
 • Georges - Nijverheid 8 : fietshersteller
 • Filip - Nijverheid 39 : opritten & metselwerken
 • Tim - Nijverheid 67 : 'Sphere-Events'
 • Rudy - Nijverheid 81 : 'Vlaamse Ambulanciers'

  Foto

  Onze buurt op Facebook
 • Geert: Fotoalbums K&NO
 • Groep 'Davidsfonds Overbeke-Kwatrecht'
 • Groep 'Overbeke'
 • Bart&Helen: 'Ademruimte voor Overbeke'

  Foto  Foto
  @KoopNijverOver  Zaterdag
  04/08:
  K&NO-BBQ 2012
  Foto

  Links - overheid
 • Prov. Oost-Vlaanderen
 • Gemeente Wetteren
 • Federale Politie
 • Lokale Politie Wetteren
 • Brandweer Wetteren
 • Wegenwerken
 • Meldpunt wegen
 • Belgopocket
 • Duurzaam energiebeleid

  Links - overige
 • Weer - KMI
 • Weer - (Nood)weer
 • Vlaams verkeerscentrum
 • TV Oost
 • Webnieuws Wetteren
 • Maandblad Kwets
 • Tarieven bellen & surfen
 • Produkt & prijsvergelijk
 • Elektriciteit & gas
 • Brandstofprijzen


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!