Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge
Speelstraal vanuit centraal punt Coördinaat 505549.6/ 045429.2
Foto
Vragen over de gang van zaken? Stel uw vragen hier en we zullen ze naar best vermogen beantwoorden.

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

Inhoud blog
 • Weekend 10 july
 • Bijkomende Leervluchten in juli
 • Uitslagen 4/7
 • Belangrijke Mededeling
 • Weekend 3 juli
 • Verandering in vluchtprogramma
 • Verandering in vluchtprogramma
 • wijziging vluchtprogramma 2021 - Blois
 • Uitslagen 26 juni
  Laatste commentaren
  188536 2/11/2019
  188625 2/13/2019
  215633 12/2/2019
  216549 12/24/2019
  217505 1/16/2020
  220772 4/19/2020
  221984 5/18/2020
  242646 28/02/2021
  243439 22/03/2021
  Zoeken in blog

  16-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inkorving 16 april

  Vanavond 16 april inkorven voor Momignies.  Inkorven enkel op afspraak! 

  Telefonisch aanmelden via 016/63 41 58      of       0474 62 92 56

  Vergeet ook niet:
  1 - om het registratie formulier voor portduiven in te vullen indien van toepassing. 
  2 - om uw inentingsformulieren van de veearts meet te brengen 


  Door de afgelasting van de vluchten vorige week korven wij deze week nog niet in voor Soissons. 

  Binnenbrengen van de klokjes, zaterdag meteen na de wedstrijd. 


  Bijlagen:
  Poelbrief Lokaal Spel .pdf (89.6 KB)   
  Poelkaart Samenspel 2021.pdf (77.3 KB)   
  Registratieborderel.pdf (322.6 KB)   
  03-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag Momignies 3 april.

  Uitslag Momignies 4 verbond in bijlage. 

  Bijlagen:
  03-04 Momignies 4-Verbond.pdf (49.4 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_Lokaal_Spel_Tielt_Jaarse_03-04-21.pdf (21.4 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_Lokaal_Spel_Tielt_Oude_03-04-21.pdf (22 KB)   
  02-04-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze avond inkorven Momignies.


  Deze avond 2 april inkorven voor Momignies.  Wedstrijd voor oude duiven en de jaarduiven kunnen apart en gratis gedubbeld worden    Inkorven enkel op afspraak. (016/634158) vanaf 19:30 uur

  25-03-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

  25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

   

  Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd teneinde de Covid-19 pandemie te bestrijden, werden de nodige telefonische contacten gelegd met de bevoegde federale overheidsdiensten.

   

  De kabinetschef van Minister Clarinval heeft ons bevestigd dat wed- en leervluchten mogen worden ingericht MITS strikte opvolging van de voorwaarden, opgenomen in ons vademecum (zie bijgevoegd).

   

  Wij geven hierna nogmaals de hoofdlijnen, vermeld in ons vademecum en DRINGEN ER OP AAN deze strikt op te volgen:

  • De liefhebbers en het personeel van de vereniging dienen verplichtend een mondmasker te dragen.
  • Inkorven op afspraak en met een afsprakenschema, opgesteld door het comité van de vereniging in overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven. Deze afsprakenlijst dient in het lokaal te worden bewaard (voor eventuele traceerbaarheid).
  • Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het lokaal toegelaten.
  • Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen eventueel 2 (of meer) inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van “social distancing” worden gerespecteerd.
  • Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/ontvanger dient een plexiglas of een plastieken wand te worden voorzien zodat er geen contact is tussen de beide partijen
  • De liefhebbers wachten (op het voorafgaandelijk afgesproken uur), buiten het lokaal, hun beurt af in hun wagen.

   

  Wij leggen nogmaals de nadruk dat het bijgevoegd vademecum GRONDIG dient doorgenomen te worden en STRIKT DIENT NAGELEEFD TE WORDEN. Zo niet, zullen er, bij een vastgestelde inbreuk volgende sancties worden opgelegd (toepassing art. 35 laatste § van de KBDB-statuten):

  • in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële waarschuwing vanwege de nationale raad van beheer en bestuur ontvangen.
  • Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :

  ·       DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.

  ·       DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW. 

   

  Wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken en dit in het belang van eenieders gezondheid.

   
  21-03-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klaar voor de Start, 3..2....1, en ...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Waarover eerder toch met momenten twijfel bestond is nu een feit.  Het seizoen 2021 staat in de startblokken!  Inkorven zullen we nog steeds corona veilig moeten doen dwz op afspraak en volgens het Vademecum van de KBDB.  Een afspraak maken kan telefonisch via 016 63 41 58  of 0474 629256.

  De toog blijft voorlopig (helaas) gesloten. 

  De eerste opleervlucht gaat deze week al door.  Op  dinsdag 23 maart  tussen 19:00 en 20:00 uur inkorven voor Fleurus 

  Alle gegevens aangaande het nieuwe seizoen kan je vinden in ons Vluchtprogramma in bijlage hieronder. 
  Bijlagen:
  Vluchtprogramma 2021 21.03.21.pdf (181.7 KB)   
  03-03-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Algemene vergadering KBDB.
  Beste liefhebbers,  

  Gelieve kennis te nemen van de beslissingen die door het hoofdbestuur van de KBDB (Halle) genomen werden tijdens de algemene vergadering de plaatsgevonden heeft op 26 februari. Het volledige verslag kan je vinden op de site van de KBDB. http://www.kbdb.be/wp-content/uploads/2021/02/NAV-DIGITAAL-26.02.2021.pdf


  Enkele belangijke veranderingen hebben we eruit gelicht: 

  Artikel 9 met betrekking tot de verplichte inenting tegen Paramyxovirose.  - Paramyxo 2021

  De informatie aangaande het verplicht registreren op uw naam van alle duiven. (zie bijlage) ZEER BELANGRIJK - Mutaties 

  Verder heb ik ook een link naar een inentingsformulier toegevoegd.  Vergeet niet om hiervan een kopie binnen te bregen bij de eerste inkorving.  

  Het bestuur. 

  Bijlagen:
  NAV-DIGITAAL-26.02.2021 Pag 13- 14 .pdf (527 KB)   
  vaccinatieNL.pdf (69.3 KB)   
  VERPLICHT overschrijven van alle duiven.pdf (336.1 KB)   
  28-02-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bonverkoop HAFO- Vlaams Brabant
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Beste Liefhebbers, samenspel Hafo Vlaams Brabant zal net zoals in 2020 ook in 2021 de Halve fond vluchten sponseren door middel van extra prijzengeldop de uitslag Hafo Vlaams Brabant.  Er is zelfs meer, ook de zware Hafo zal in 2021 op een gelijkwaardig niveau gesponsord worden (hierover later meer)
  Omwille van Corona was het tot heden niet mogelijk om kampioenenvieringen of andere evenementen te organiseren. Vandaar deze belangrijke bonverkoop ten voordele van Hafo Vlaams Brabant.  De afspraak was dat ieder deelnemen lokaal zou enkele bons aanbrengen en we zijn hiervoor te rade gegaan bij liefhebbers die zich in positieve zin laten opmerken hebben het afgelopen seizoen, waarvoor dank.  


  Deze online bonverkoop loop nog tot 6 maart.   Neem eens een kijkje op Hafo Vlaams-Brabant (bonnenverkoop.be) (of klik op de foto)  Ja kan hier niet alleen je hok versterken met een bon van het beste dat we kunnen aanbieden, je helpt hier ook mee te bouwen aan het HAFO spel 2021.
  24-02-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BELANGRIJK

  Beste liefhebbers, 

   

  Betreft Keuze van speelzone voor 2021. 

  Mededeling aan de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant KBDB – Lossingssectoren 2021

   

  Geachte,

  In het kader van de herschikking van de lossingsectoren in de PE Vlaams-Brabant werden bepaalde hokken ( liefhebbers) in een andere sector ingedeeld en hebben andere hokken (liefhebbers)  de mogelijkheid om eenmalig een keuze te maken voor het lopende seizoen in welke sector zij wensen ingedeeld te worden.

  Om te berekenen tot welke sector men behoort werd een berekeningsstool gepubliceerd op de website van de KBDB onder de rubriek PE Vlaams Brabant  - Bereken uw sector (https://www.kbdb.be/bereken-uw-sector/)

  Deze tool kan iedereen (vereniging - liefhebber) downloaden en hiermee nakijken in welke sector het hok zich bevindt.

  Binnen deze afbakening van de lossingsectoren kunnen ENKEL de hokken gelegen binnen 2,5 km breed ten westen of ten oosten van de lossingsector-lijn, kiezen in welke sector ze willen spelen.

  Deze keuze is uitsluitend van toepassing op de snelheidsvluchten.

  Hokken gelegen in één van de onderstaande sectoren kunnen een keuze maken: 

   

  Sector 2 Oost: 2.5km links aan de grenslijn tussen Sector 2 en Sector 3. Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 2 of Sector 3.

  Sector 3 West: 2.5km rechts aan de grenslijn tussen Sector 2 en Sector 3 Hokken gelegen in deze sector kunnen de keuze maken tussen Sector 2 of Sector 3.

                 

  Indien geen keuze gemaakt wordt, blijft men in de hoofdsector 2 of 3. (dezelfde zoals vorig jaar) 

  Iedere liefhebber die een keuze dient te maken wordt hiervan verwittigt via email.  Gelieve uw keuze door te geven VOOR 5 maart.  Indien u geen bericht ontvangt dan heeft u waarschijnlijk geen keuze en zal u in de hoofdsector ingedeeld blijven (zie boven hoe je dit kan verifiëren) 
  08-02-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overlijden Mr. Roger Van Horebeek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Helaas moeten we u weer het overlijden van een vriend en collega duivenmelker meedelen.   

  Roger Van Horebeek overleed op 7 februari.   Zie rouwbrief in bijlage. 

  Bijlagen:
  Rouwbrief Mr. Roger Van Horebeek.pdf (179.8 KB)   
  29-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mededeling ter attentie van de liefhebbers aangaande de ophokplicht

  28-01-2021 Mededeling ter attentie van de liefhebbers aangaande de ophokplicht

  Zoals gisteren medegedeeld naar aanleiding van ons onderhoud met het FAVV, werden versoepelingen op de ophokplicht bekomen. Er werd een stappenplan uitgewerkt in functie van de belangrijkheid en de hoogdringendheid voor wat betreft het welzijn van de duiven.

  Vanaf wanneer?

  Vanaf 01/02/2021: mogen de JONGE DUIVEN worden uitgelaten op het hok

  Vanaf midden februari is het de beurt onze JAARSE en OUDE DUIVEN

  Vanaf 01/03/2020: kunnen de duiven worden opgeleerd op korte afstand

  Deze maatregelen werden genomen op voorwaarde evenwel dat de problematiek qua vogelgriepuitbraken stabiel blijft. Voor het opleren van de duiven dient eveneens rekening te worden gehouden met de evolutie van de covid-19 pandemie en dit vooral met problematiek van de "essentiële verplaatsingen".

  Gelieve eveneens te noteren dat het FAVV erop heeft gedrukt dat deze uitzondering (opheffing van de ophokplicht) ENKEL en UITSLUITEND geldt voor de reisduiven maar NIET voor het ander pluimvee in het bezit van onze liefhebbers, hetgeen correct dient afgeschermd te worden en te blijven volgens de voorwaarden gesteld door het FAVV (zie website van het FAVV). Wij verzoeken onze liefhebbers dan ook met aandrang de door het FAVV gestelde voorwaarde strikt te respecteren.

   

  Wij, als KBDB, zullen op de strikte naleving van deze maatregelen toezien!

  Het is in het belang van eenieder!

  Op naar een schitterend sportseizoen

  Met vriendelijke groeten.

  De nationale voorzitter,

  Pascal Bodengien.

  22-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INFORMATIEVE KAMPIOENSCHAPPEN ZWARE HAFO VLAAMS-BRABANT 2020

  INFORMATIEVE KAMPIOENSCHAPPEN ZWARE HAFO VLAAMS-BRABANT 2020

  zie informatie in bijlage. Aan deze uitslag waren voor 2020 nog geen prijzen verbonden.  Naar volgend jaar toe wordt er wel sponsoring voorzien vanuit Hafo Vlaams Brabant.  Meer informatie volgt nog.  In bijlage alvast de uitslag van het korte seizoen 2020 waar onze liefhebbbers toch wel mooie resultaten behaald hebben. 

  Ter herinnering, dit gaat over de Zware Halve fond en het samenspel "Zw. Hafo Vlaams Brabant" (met de lokalen  Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge, Schoonderbuken, Diest, Oplinter en Bunsbeek (enkel Prov vluchten) 

  Bijlagen:
  KAMP2020zh .pdf (65.5 KB)   
  02-01-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste wensen en een voorspoedig jaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Via deze weg willen we al onze liefhebbers en sympathisanten een gelukkig, gezond en vreugdevol 2021 toewensen! 

  Gisteren eindigde onze bonverkoop en dit wil zeggen dat wij nu 2020 volledig achter ons kunnen laten en vooruit kijken naar iets nieuws en hopelijk iets beters.  Bedankt iedereen voor de steun en voor de kopers, veel succes met hun aankoop.  Dat al uw verwachtingen mogen ingelost worden. Alle kopers hebben ondertussen al bericht ontvangen 

  Zolang de corona maatregelen van toepassing blijven zal het niet mogelijk zijn om een echte ledenvergadering te houden.  We zullen u via deze weg zoveel mogelijk informeren als er informatie is aangaande het nieuwe seizoen, maatregelen ivm de ophokkingsplicht en andere.

  In ieder geval komt er ook nog een schriftelijke update in uw brievenbus voor aanvang van het seizoen.  

  Indien er tussentijdse vragen zijn dan kunnen we die altijd per email beantwoorden.  Je kan eventuele vragen richten aan de secretaris gdeblick@gmail.com 

  mgv het bestuur.

  28-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ringen 2021
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De ringen zijn er!   Wie gehaast is mag ze na een belletje (corona veilig) komen afhalen bij de voorzitter, Keulestraat 8 Tielt-Winge. 

  Voor de anderen worden de ringen morgen 29/12  aan huis gebracht en corona veilig afgeleverd, in waterdichte verpakking in de brievenbus. 

  26-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overlijden van de Heer Roelandts Eddy.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Met droefheid melden we u het overlijden van onze vriend en collega duivenliefhebber de heer Eddy Roelandts. 

  Eddy is gestorven op 25 december 2020.

  Onze blijken van medeleven aan de familie en nabestaanden. 

  Zie rouwbericht in bijlage.

  Bijlagen:
  Overlijdensbericht De Heer Eddy Roelandts.pdf (113.1 KB)   
  20-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bonnenverkoop Start vanavond 20:00  Neem eens een kijkje er zitten pareltjes tussen! 

  17-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar!


  Beste liefhebbers,
   
  We moeten het helaas opnieuw hebben over uitzonderlijke omstandigheden en nog maar eens herhalen dat dit jaar blijkbaar niets normaal verloopt.  We hebben ons best gedaan om opnieuw een passende oplossing te vinden, om alles corona veilig, en met respect voor de van toepassing zijnde maatregelen te laten verlopen.

  Verder willen we u ook informeren dat onze bonverkoop zal on-line komen op 20 december via www.bonnenverkoop.be  Via deze weg willen we al de schenkers al van harte bedanken  en roepen we alle mogelijke kopers op om eens extra hun best te doen.  Zoals ieder jaar zitten er nu ook weer pareltjes tussen! 
   
  We mogen de ringen afhalen op 28 december.  Liefhebbers die haast hebben, en hun ringen dringend nodig hebben mogen die (corona veilig) komen afhalen op 28 december vanaf 16:00 bij Simonne (Keulestraat 8 Tielt-Winge) Hiervoor kan je best eerst eens bellen op 016.63.41.58.   Voor de andere liefhebbers zullen de ringen aan huis geleverd worden ten laatste op 31 december. (Corona veilig overhandigt of via de brievenbus) Die enkele liefhebbers die ringen telefonisch besteld hebben, en de ringen nog niet betaald hebben zullen ze moeten zelf komen afhalen.
  De KBD heeft ook laten weten dat er verschillende hoklijsten niet juist ingevuld waren (niet per se van ons, maar in het algemeen) deze documenten werden door de KBDB teruggestuurd aan de liefhebbers zelf ter correctie. Laat het ons weten indien hierover vragen zijn, wij kunnen u helpen.
  Informatie rond het nieuwe seizoen is er nog niet maar het ziet ernaar uit dat er voor ons niet al te veel veranderingen zullen zijn op het gebeid van de vluchten, inkorfdagen, en lossingsplaatsen.  Aangezien dat we naar alle waarschijnlijkheid geen algemene ledenvergadering kunnen houden zullen we u verder via digitale weg zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden. (www.bloggen.be/hdb)
   
   
   Tot slot willen we u allen Prettige kerstdagen toewensen en veel geluk toewensen in het nieuwe jaar.

    Het bestuur.
  05-12-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overlijden Mr. Jef Coeckelberghs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We werden geinformeerd over her overlijden van Mr Jef Coeckelberghs vader van Martin Coeckelberghs.


  Via deze weg willen we ons medeleven betuigen. 

  Rouwbrief in bijlage. 

  Bijlagen:
  6377__rouwbr.pdf (204.6 KB)   
  15-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.14-11-2020 Persbericht van de KBDB

  14-11-2020 Persbericht van de KBDB
  In navolging van de richtlijnen ontvangen van het FAVV op zaterdag 14/11/20, vraagt ​​de KBDB haar duivenliefhebbers om hun duiven preventief op het hok te houden. Deze strengere maatregelen in de strijd tegen vogelgriep, verordend door de AFSCA, treden in voege op 15-11-2020.
  Aanvullende details over deze materie volgen in de komende dagen.

  Voor de KBDB
  De Nationale President
  Pascal Bodengien
  24-10-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampioenschappen 2020 beschikbaar
  Kampioenen 2020 - zie bijlage. 


  1ste Algemeen Kampioen   Huygens Alfons
   2 de Alg. Kampioen (Ex aequo) Roelandts Eddy & Brams Eddy


  Kampioenenviering van de Kampioenen 2020:

  Door de huidige situatie omtrent de beschermingsmaatregelen tegen de verspreiding van het corona virus is het niet mogelijk om onze kampioenen op gepaste wijze te vieren of andere grote evenementen te organiseren. We wachten voorlopig af maar we laten dit zeker niet zomaar voorbijgaan! 


  Hoklijsten 2021:

  Normaal gezien zouden we de hoklijsten verzamelen op onze kampioenenviering. Omdat dit nu niet mogelijk is houden we een zitdag in het lokaal tijdens dewelke de hoklijsten kunnen ingeleverd worden.  Dit gaat door met inachtname van de strikte Corona regels: dus met mondmasker, niet meer dan 5 mensen samen binnen, afstand houden,… en er kan niet getapt worden.

  Dit moment gaat door op 15 november 2020 tussen 13:00 en 15:00 in ons lokaal Optielt straat 10 Tielt-Winge.  Spreek eventueel af met een collega om de meerdere ingevulde documenten mee te brengen. Indien belet kan je terecht bij onze voorzitter Simonne, Keulestraat 8 Tielt-winge.

  De kostprijs van de hoklijsten is 25 Euro waarvan de Hagelandse Duivenbond 10 Euro voor zijn rekening neemt.  Dus kosten aan de liefhebber 15 Euro. (of 15 +10 Euro voor Duo’s)

  Gelieve de gegevens op uw hoklijst goed na te kijken en te verbeteren indien nodig. (In het rood!) - coördinaten, geboortedatum en e-mailadres is aan te raden (eventueel van een familielid)

  Ondertekenen voorafgegaan door "VOOR AKKOORD" (zelf bij te schrijven) De hoklijsten moeten ten laatste binnen zijn op 20 november. Na 20 november wordt het duurder!!


  Ringen 2021:

  Tezelfdertijd kunnen dan ook de ringen voor volgend jaar besteld worden.  De kostprijs van de ringen (tot max 150 ringen) blijft 1,0 Euro/stuk.  

  Bijlagen:
  Kampioenschappen 2020 Rev.0.1.pdf (519.7 KB)   
  05-10-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overlijdensbericht Mr. Raymond Schroeven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wij ontvingen het overlijdensbericht van de Heer Raymond Schroeven, vader van Robert en Marleen Goeleven. 

  onze oprechte deelneming. 

  De leden en het bestuur van de Hagelandse Duivenbond. 

  Kopie van de rouwbrief in bijlage. 

  Bijlagen:
  rb_schroeven.pdf (18.7 KB)   
  Foto
  Links voor Duivenmelkers
 • Vluchtprogramma 2021 - NEW ON LINE
 • Weer in Frankrijk
 • anOns - AANMELDEN ZWARE HAFO
 • Weer Belgie (goed)
 • Meteo.be
 • Lossingen KBDB
 • Weer in Belgie
 • Buienradar
  Downloads
 • Poelbrief HAFO VL-Brabant / Zware HAFO VL. Brabant / 4-Verbond
 • Poelbrief lokaal spel
 • Poelbrief Nationaal (2021)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in Microsoft Excel zelf in te vullen op computer)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in pdf)
  WELKOM!
  Blog als favoriet !
  Startpagina !
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  yarnotte
  www.bloggen.be/yarnott
  Archief per week
 • 26/07-01/08 2021
 • 05/07-11/07 2021
 • 28/06-04/07 2021
 • 21/06-27/06 2021
 • 14/06-20/06 2021
 • 07/06-13/06 2021
 • 31/05-06/06 2021
 • 24/05-30/05 2021
 • 10/05-16/05 2021
 • 03/05-09/05 2021
 • 26/04-02/05 2021
 • 19/04-25/04 2021
 • 12/04-18/04 2021
 • 29/03-04/04 2021
 • 22/03-28/03 2021
 • 15/03-21/03 2021
 • 01/03-07/03 2021
 • 22/02-28/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 25/01-31/01 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 28/12-03/01 2027
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 09/11-15/11 2020
 • 19/10-25/10 2020
 • 05/10-11/10 2020
 • 14/09-20/09 2020
 • 07/09-13/09 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 24/08-30/08 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 03/08-09/08 2020
 • 27/07-02/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 15/06-21/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 16/03-22/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!