Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge
Speelstraal vanuit centraal punt Coördinaat 505549.6/ 045429.2
Foto
Vragen over de gang van zaken? Stel uw vragen hier en we zullen ze naar best vermogen beantwoorden.

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

Inhoud blog
 • Uitslagen 8 mei
 • Aangepaste Poelbrief Samenpel Hafo Vlaams Brabant
 • Jeugdclub Vlaams Brabant
 • Gratis prijzen 8 mei.
 • Wedvluchten volgend weekend 8 mei.
 • Leervlucht 5 mei afgelast.
 • Nieuwe Coordinaten voor Soissons.
 • Uitslagen 1 mei.
 • Vluchten voor volgend weekend 1 mei.
 • Uitslagen 24 april
  Laatste commentaren
  188536 2/11/2019
  188625 2/13/2019
  215633 12/2/2019
  216549 12/24/2019
  217505 1/16/2020
  220772 4/19/2020
  221984 5/18/2020
  242646 28/02/2021
  243439 22/03/2021
  Zoeken in blog

  12-07-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 11 juli

  Er zijn normaal nog 3 midwedstrijden geprogrammeerd nl op 15 , 22 en 29 juli  Deze vluchten uit Momignies worden als wedstrijd gespeeld indien er genoeg interesse voor is EN ALS HET WEER HET TOELAAT!   Zie ook in de bijlagen.
  Verder spelen we deze week: 
  Donderdag 16 juli - inkorven voor ISSODUN - Nationaal (oude en jaarduiven) inkorven van 18:45 tot 19:30 
  Vrijdag 17 juli - inkorven voor Sermaises, oude, jaarduiven en jonge. Inkorven van 17:30 tot 18:30 
  Vrijdag 17 juli - inkorven voor Soissons, oude, jaarduiven en jonge.  inkorven Van 18:45 tot 19:30
  Vrijdag 17 juli - inkorven voor Momignies, oude, jaarduiven en jonge.  Inkorven van 19:30 tot 20:00

  WAARBORGEN volgende week: (zie onderaan de uitslagen) 

  Zware HAfo VL. Brabant: 
  Waarborg bij de oude- en jaarduiven 1 mies tot Nr6, 2 AS tot Nr2

  HAFO Vlaams Brabant:- 
  In ieder geval blijft de Sermaises Bonvlucht bij de oude en jonge duiven, deelname aan 0.50 per duif als ze in de miezen en poelen gezet zijn.  Gesteund door HAFO VL. Brabant


  Soissons 6-Verbond: Oude: Mies 5 - Poule 2,5 OAS 1,00 AS en RAK 0,5 en bij de Jonge: Mies 10 - Poule 2,50 Series 1,00

  Zie uitslagen in bijlage 

  Bijlagen:
  11-07-20 1 uitslag Momignies 6-verbond.pdf (100.5 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies Jaarse Lokaal.pdf (21.1 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies Jonge 4-Verbond.pdf (31.9 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies Jonge Lokaal.pdf (24.1 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies oude 4-Verbond.pdf (22.4 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies oude Lokaal.pdf (21 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons 6-verbond.pdf (136.3 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons Jaarse Lokaal.pdf (21.2 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons jonge 4-verbond.pdf (46 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons Jonge Lokaal.pdf (29 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons Oude 4-verbond.pdf (24.3 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons oude Lokaal.pdf (21.7 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises Jaarse Hafo Vl-Brabant.pdf (40.8 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises jaarseLokaal.pdf (24.5 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises jonge Hafo Vl-Brabant.pdf (42 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises jonge Lokaal.pdf (21.7 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises oude Hafo Vl-Brabant.pdf (52.8 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises oude Lokaal.pdf (26.5 KB)   
  11-07-20 4 uitslag Argenton Jaarse Zw. Hafo Vl-Brabant.pdf (32.9 KB)   
  11-07-20 4 uitslag Argenton Oude New Hageland.pdf (53.2 KB)   
  11-07-20 4 uitslag Argenton Oude Zw. Hafo Vl-Brabant.pdf (27.9 KB)   
  De kampioenen op het spoor 11-7.pdf (59.6 KB)   
  midweekvluchten III 2020.pdf (341.9 KB)   
  09-07-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mededeling van de KBDB 9 juli.


  9 juli 2020 - Mededeling van de KBDB t.a.v. alle verenigingen en alle liefhebbers

   

  B/ Noodkoppelingen

  Wij herinneren u eraan dat noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen.

  Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen.

  Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.

   

  C/Zoals iedereen weet is het risico voor besmetting Covid-19 nog lang niet voorbij en we zullen met dergelijk risico in de toekomst rekening moeten blijven houden.  We raden dan ook al onze liefhebbers aan een masker te dragen bij het inkorven in de vereniging en bij het binnenbrengen van de toestellen. Het ontsmetten van de handen, het houden van afstand (minimum 1,5 meter), ….. is zeer belangrijk.

   

  Rekening houdend met de verplichting om in te korven achter plexiglas, wordt het dragen van een mondmasker voor de helpers in de vereniging aangeraden doch is niet meer verplichtend. Het personeel dewelke de dranken ronddragen in de cafetaria’s dienen echter wel verplichtend een mondmasker te dragen en dit naar analogie met de horeca.

   

  D/ NATIONALE en INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2020

  Wij vestigen de aandacht van de inkorvingsburelen evenals van de liefhebber op:

  Coördinaten van het duivenhok & benaming van het hok

  De coördinaten van het duivenhok dienen in het programma van de verenigingen identiek te zijn aan deze vermeld op de lidkaart van de liefhebber. Wij verzoeken de verenigingen dienaangaande hun programma aan te passen. Bij een te groot verschil in de coördinaten dient het provinciaal secretariaat van de KBDB te worden gecontacteerd. De juiste benaming van het hok dient in hun programma identiek te zijn aan deze vermeld op de hoklijst 2020 en op de verbeterde lidkaart 2020.

  Ringenlijsten

  De verenigingen worden verzocht hun lijsten met de verkochte ringen DRINGEND over te maken aan de KBDB. De lijst met de niet verkochte ringen van vóór 2020 dienen eveneens medegedeeld te worden aan de KBDB.  

   

  Koppelingen tussen de identiteitsring en de chipring

  Duiven met een verkeerde koppeling zullen uit de uitslag worden genomen. Zowel de vereniging als de liefhebber dient deze koppeling te verifiëren en is hiervoor verantwoordelijk.

  Overschrijvingen

  De liefhebber kan via het KBDB-programma zijn ringen bekijken dewelke op zijn naam staan ingeschreven. Bij niet overgeschreven ringen op zijn naam zal art. 112 van het NSR worden toegepast.

  Aanmeldingen art. 101 NSR

  De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wil de liefhebbers er aan herinneren dat alle duiven volgens art. 101 van het NSR dienen aangemeld te worden naar KBDB-online.

   

  Het aanmelden kan via www.anons.be, de liefhebber kan dit op 3 manieren ingeven:

  1. Automatisch via de klok van de liefhebber. De nodige informatie kan u bij de fabrikanten terugvinden.
  2. Door in te loggen op anons.be en manueel het aankomstuur in te geven.
  3. Bellen naar het lokaal en zij geven manueel in op anons.be.

   

  Belangrijke opmerkingen:

  Liefhebber moet zelf zien of zijn duif aanwezig is online, dit door op KBDB-online.be of op anons.be te kijken. Bij het automatisch aanmelden worden de posities naast de duiven ingevuld. Zéér belangrijk is dat u, als liefhebber, dit mee opvolgt! 

  Indien er een foute aanmelding is kan/moet uw vereniging dit aanpassen, dus indien u een foute duif hebt ingevuld moet u uw vereniging verwittigen zodat zij kunnen aanpassen of wissen.

  Liefhebber heeft geen toegang tot het internet, u kan telefonisch terecht bij uw vereniging.

   

  Indien u automatisch aanmeldt, is het zeer belangrijk om de slaapstand van uw PC of laptop ruim genoeg te zetten of zelfs uit te schakelen.

  Dit kan u terug vinden bij de instellingen onder “energiebeheer”, “Slaapstand” en ”standby" mag dus op “Nooit” worden gezet.

   

  Controle van de aanmeldingen:

  De aanmeldingen worden automatisch gecontroleerd door KBDB-online op het moment dat de verenigingen de bestatigingen opladen en krijgen een mail terug met de opmerkingen. Rode bollen op aanmeldtijd, niet aangemelde duiven mogen niet in de uitslag. De verenigingen dienen voor de “oranje bollen” een standpunt in te nemen.

  De lokalen dienen de aanmeldingen te controleren en hun bestanden eventueel de duif te klasseren op het aanmeldingsuur of te deklasseren indien niet werd aangemeld alvorens de bestatigingsfiles worden opgeladen. Deze wijzigingen dienen eveneens te worden aangebracht voor wat betreft de lokale uitslag.

  Lokale uitslag op de (inter)nationale wedvluchten

  Voor alle dubbelingen, inclusief de lokale uitslag, zijn bovenvermelde reglementen van toepassing en dienen de duiven bij een inbreuk uit de uitslag te worden genomen.

  Heropladen bestatigingsfiles

  Tot 48 uur na het opladen van de bestatigingsfiles kunnen deze door de verenigingen worden heropgeladen in het geval dat er fouten gedetecteerd worden. Dit verklaart waarom de uitslagen iets later beschikbaar zijn.


  06-07-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  Poelbrieven Samenspel. 
  zie bijlage. 

  Bijlagen:
  Liefhebbers opgepast er zijn verschillende versies van de poelbrieven van het Samenspel Hafo Vlaams.pdf (368.4 KB)   
  Foto
  Links voor Duivenmelkers
 • Vluchtprogramma 2021 - NEW ON LINE
 • Weer in Frankrijk
 • anOns - AANMELDEN ZWARE HAFO
 • Weer Belgie (goed)
 • Meteo.be
 • Lossingen KBDB
 • Weer in Belgie
 • Buienradar
  Downloads
 • Poelbrief Samenspel (Snelheid & Kl. HAFO)
 • Poelbrief lokaal spel
 • Poelbrief Nationaal (2021)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in Microsoft Excel zelf in te vullen op computer)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in pdf)
  WELKOM!
  Blog als favoriet !
  Startpagina !
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  qkoorts
  www.bloggen.be/qkoorts
  Archief per week
 • 03/05-09/05 2021
 • 26/04-02/05 2021
 • 19/04-25/04 2021
 • 12/04-18/04 2021
 • 29/03-04/04 2021
 • 22/03-28/03 2021
 • 15/03-21/03 2021
 • 01/03-07/03 2021
 • 22/02-28/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 25/01-31/01 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 28/12-03/01 2027
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 09/11-15/11 2020
 • 19/10-25/10 2020
 • 05/10-11/10 2020
 • 14/09-20/09 2020
 • 07/09-13/09 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 24/08-30/08 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 03/08-09/08 2020
 • 27/07-02/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 15/06-21/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 16/03-22/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!