Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge
Speelstraal vanuit centraal punt Coördinaat 505549.6/ 045429.2
Foto
Vragen over de gang van zaken? Stel uw vragen hier en we zullen ze naar best vermogen beantwoorden.

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

Inhoud blog
 • Leervlucht 23 juni
 • Uitslagen 19 juni 2021
 • Weekend 19/06
 • leer- en wedvluchten tijdens de week van 15 tot en met 18 juni 2021
 • Uitslagen 12 juni 2021
 • Weekend 12 juni
 • Heropening Lokaal
 • Verandering in vluchtprogamma voor volgende weekend van 12 juni
 • Uitslagen 6 juni
 • Weekend 4 Juni
  Laatste commentaren
  188536 2/11/2019
  188625 2/13/2019
  215633 12/2/2019
  216549 12/24/2019
  217505 1/16/2020
  220772 4/19/2020
  221984 5/18/2020
  242646 28/02/2021
  243439 22/03/2021
  Zoeken in blog

  13-07-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duiven in volgorde afgeven.


  De uitslagmakers benadrukken dat de oude duiven (oude en jaarduiven) eerst dienen afgegeven te worden.

   

  Oude inkorven tussen of na de jonge afgeven geeft problemen met het maken van de uitslag.

   

  Steeds moeten dan de uitslagen opnieuw opgemaakt worden waardoor we langer op de uitslagen zullen moeten wachten. 

  12-07-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 11 juli

  Er zijn normaal nog 3 midwedstrijden geprogrammeerd nl op 15 , 22 en 29 juli  Deze vluchten uit Momignies worden als wedstrijd gespeeld indien er genoeg interesse voor is EN ALS HET WEER HET TOELAAT!   Zie ook in de bijlagen.
  Verder spelen we deze week: 
  Donderdag 16 juli - inkorven voor ISSODUN - Nationaal (oude en jaarduiven) inkorven van 18:45 tot 19:30 
  Vrijdag 17 juli - inkorven voor Sermaises, oude, jaarduiven en jonge. Inkorven van 17:30 tot 18:30 
  Vrijdag 17 juli - inkorven voor Soissons, oude, jaarduiven en jonge.  inkorven Van 18:45 tot 19:30
  Vrijdag 17 juli - inkorven voor Momignies, oude, jaarduiven en jonge.  Inkorven van 19:30 tot 20:00

  WAARBORGEN volgende week: (zie onderaan de uitslagen) 

  Zware HAfo VL. Brabant: 
  Waarborg bij de oude- en jaarduiven 1 mies tot Nr6, 2 AS tot Nr2

  HAFO Vlaams Brabant:- 
  In ieder geval blijft de Sermaises Bonvlucht bij de oude en jonge duiven, deelname aan 0.50 per duif als ze in de miezen en poelen gezet zijn.  Gesteund door HAFO VL. Brabant


  Soissons 6-Verbond: Oude: Mies 5 - Poule 2,5 OAS 1,00 AS en RAK 0,5 en bij de Jonge: Mies 10 - Poule 2,50 Series 1,00

  Zie uitslagen in bijlage 

  Bijlagen:
  11-07-20 1 uitslag Momignies 6-verbond.pdf (100.5 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies Jaarse Lokaal.pdf (21.1 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies Jonge 4-Verbond.pdf (31.9 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies Jonge Lokaal.pdf (24.1 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies oude 4-Verbond.pdf (22.4 KB)   
  11-07-20 1 uitslag Momignies oude Lokaal.pdf (21 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons 6-verbond.pdf (136.3 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons Jaarse Lokaal.pdf (21.2 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons jonge 4-verbond.pdf (46 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons Jonge Lokaal.pdf (29 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons Oude 4-verbond.pdf (24.3 KB)   
  11-07-20 2 uitslag Soissons oude Lokaal.pdf (21.7 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises Jaarse Hafo Vl-Brabant.pdf (40.8 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises jaarseLokaal.pdf (24.5 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises jonge Hafo Vl-Brabant.pdf (42 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises jonge Lokaal.pdf (21.7 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises oude Hafo Vl-Brabant.pdf (52.8 KB)   
  11-07-20 3 uitslag Sermaises oude Lokaal.pdf (26.5 KB)   
  11-07-20 4 uitslag Argenton Jaarse Zw. Hafo Vl-Brabant.pdf (32.9 KB)   
  11-07-20 4 uitslag Argenton Oude New Hageland.pdf (53.2 KB)   
  11-07-20 4 uitslag Argenton Oude Zw. Hafo Vl-Brabant.pdf (27.9 KB)   
  De kampioenen op het spoor 11-7.pdf (59.6 KB)   
  midweekvluchten III 2020.pdf (341.9 KB)   
  09-07-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mededeling van de KBDB 9 juli.


  9 juli 2020 - Mededeling van de KBDB t.a.v. alle verenigingen en alle liefhebbers

   

  B/ Noodkoppelingen

  Wij herinneren u eraan dat noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen.

  Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen.

  Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.

   

  C/Zoals iedereen weet is het risico voor besmetting Covid-19 nog lang niet voorbij en we zullen met dergelijk risico in de toekomst rekening moeten blijven houden.  We raden dan ook al onze liefhebbers aan een masker te dragen bij het inkorven in de vereniging en bij het binnenbrengen van de toestellen. Het ontsmetten van de handen, het houden van afstand (minimum 1,5 meter), ….. is zeer belangrijk.

   

  Rekening houdend met de verplichting om in te korven achter plexiglas, wordt het dragen van een mondmasker voor de helpers in de vereniging aangeraden doch is niet meer verplichtend. Het personeel dewelke de dranken ronddragen in de cafetaria’s dienen echter wel verplichtend een mondmasker te dragen en dit naar analogie met de horeca.

   

  D/ NATIONALE en INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2020

  Wij vestigen de aandacht van de inkorvingsburelen evenals van de liefhebber op:

  Coördinaten van het duivenhok & benaming van het hok

  De coördinaten van het duivenhok dienen in het programma van de verenigingen identiek te zijn aan deze vermeld op de lidkaart van de liefhebber. Wij verzoeken de verenigingen dienaangaande hun programma aan te passen. Bij een te groot verschil in de coördinaten dient het provinciaal secretariaat van de KBDB te worden gecontacteerd. De juiste benaming van het hok dient in hun programma identiek te zijn aan deze vermeld op de hoklijst 2020 en op de verbeterde lidkaart 2020.

  Ringenlijsten

  De verenigingen worden verzocht hun lijsten met de verkochte ringen DRINGEND over te maken aan de KBDB. De lijst met de niet verkochte ringen van vóór 2020 dienen eveneens medegedeeld te worden aan de KBDB.  

   

  Koppelingen tussen de identiteitsring en de chipring

  Duiven met een verkeerde koppeling zullen uit de uitslag worden genomen. Zowel de vereniging als de liefhebber dient deze koppeling te verifiëren en is hiervoor verantwoordelijk.

  Overschrijvingen

  De liefhebber kan via het KBDB-programma zijn ringen bekijken dewelke op zijn naam staan ingeschreven. Bij niet overgeschreven ringen op zijn naam zal art. 112 van het NSR worden toegepast.

  Aanmeldingen art. 101 NSR

  De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wil de liefhebbers er aan herinneren dat alle duiven volgens art. 101 van het NSR dienen aangemeld te worden naar KBDB-online.

   

  Het aanmelden kan via www.anons.be, de liefhebber kan dit op 3 manieren ingeven:

  1. Automatisch via de klok van de liefhebber. De nodige informatie kan u bij de fabrikanten terugvinden.
  2. Door in te loggen op anons.be en manueel het aankomstuur in te geven.
  3. Bellen naar het lokaal en zij geven manueel in op anons.be.

   

  Belangrijke opmerkingen:

  Liefhebber moet zelf zien of zijn duif aanwezig is online, dit door op KBDB-online.be of op anons.be te kijken. Bij het automatisch aanmelden worden de posities naast de duiven ingevuld. Zéér belangrijk is dat u, als liefhebber, dit mee opvolgt! 

  Indien er een foute aanmelding is kan/moet uw vereniging dit aanpassen, dus indien u een foute duif hebt ingevuld moet u uw vereniging verwittigen zodat zij kunnen aanpassen of wissen.

  Liefhebber heeft geen toegang tot het internet, u kan telefonisch terecht bij uw vereniging.

   

  Indien u automatisch aanmeldt, is het zeer belangrijk om de slaapstand van uw PC of laptop ruim genoeg te zetten of zelfs uit te schakelen.

  Dit kan u terug vinden bij de instellingen onder “energiebeheer”, “Slaapstand” en ”standby" mag dus op “Nooit” worden gezet.

   

  Controle van de aanmeldingen:

  De aanmeldingen worden automatisch gecontroleerd door KBDB-online op het moment dat de verenigingen de bestatigingen opladen en krijgen een mail terug met de opmerkingen. Rode bollen op aanmeldtijd, niet aangemelde duiven mogen niet in de uitslag. De verenigingen dienen voor de “oranje bollen” een standpunt in te nemen.

  De lokalen dienen de aanmeldingen te controleren en hun bestanden eventueel de duif te klasseren op het aanmeldingsuur of te deklasseren indien niet werd aangemeld alvorens de bestatigingsfiles worden opgeladen. Deze wijzigingen dienen eveneens te worden aangebracht voor wat betreft de lokale uitslag.

  Lokale uitslag op de (inter)nationale wedvluchten

  Voor alle dubbelingen, inclusief de lokale uitslag, zijn bovenvermelde reglementen van toepassing en dienen de duiven bij een inbreuk uit de uitslag te worden genomen.

  Heropladen bestatigingsfiles

  Tot 48 uur na het opladen van de bestatigingsfiles kunnen deze door de verenigingen worden heropgeladen in het geval dat er fouten gedetecteerd worden. Dit verklaart waarom de uitslagen iets later beschikbaar zijn.


  06-07-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  Poelbrieven Samenspel. 
  zie bijlage. 

  Bijlagen:
  Liefhebbers opgepast er zijn verschillende versies van de poelbrieven van het Samenspel Hafo Vlaams.pdf (368.4 KB)   
  05-07-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 5 juli.

  Na de valse start vorige week zijn er nog 4 midwedstrijden geprogrammeerd nl op 8, 15 , 22 en 29 juli  Deze vluchten uit Momignies worden als wedstrijd gespeeld indien er genoeg interesse voor is (> 100 duiven)   Zie ook in de bijlagen
  Verder spelen we deze week: 
  Donderdag 9 juli - inkorven voor Argenton I - Nationaal (oude en jaarduiven) inkorven van 18:45 tot 19:30 
  Vrijdag 10 juli - inkorven voor Sermaises, oude, jaarduiven en jonge. Inkorven van 17:30 tot 18:30 
  Vrijdag 10 juli - inkorven voor Soissons, oude, jaarduiven en jonge.  inkorven Van 18:45 tot 19:30
  Vrijdag 10 juli - inkorven voor Momignies, oude, jaarduiven en jonge.  Inkorven van 19:30 tot 20:00 We beginnen zodra de duiven van Sermaises klaarstaan voor transport. 

  WAARBORGEN volgende week:

  HAFO Vlaams Brabant (zie onderaan de uitslag) - Sermaises Bonvlucht bij de oude en jonge duiven, deelname aan 0.50€/duif als ze in de miezen en poelen gezet zijn
  1 MIES gewaarborgd bij de oude+jaarse en jonge duiven tot Nr6 
  AS gewaarborgd bij de oude+jaarse en jonge duiven tot Nr2 

  Soissons 6-Verbond: Oude: Mies 5 - Poule 2,5 OAS 1,00 AS en RAK 0,5 en bij de Jonge: Mies 10 - Poule 2,50 Series 1,00

  Zie uitslagen in bijlage 

  Bijlagen:
  04-07-20 uitslag Jaarse Chateauroux New Hageland.pdf (31 KB)   
  04-07-20 uitslag Jaarse Chateauroux Zw Hafo VL Brabant.pdf (36.4 KB)   
  04-07-20 uitslag Momignies jaarse Lokaal.pdf (24.3 KB)   
  04-07-20 uitslag Momignies Jonge 4-Verband.pdf (33.6 KB)   
  04-07-20 uitslag Momignies jonge Lokaal.pdf (28.3 KB)   
  04-07-20 uitslag Momignies oude 4-Verband.pdf (27.4 KB)   
  04-07-20 uitslag Momignies oude 6-Verbond.pdf (80.5 KB)   
  04-07-20 uitslag Momignies oude Lokaal.pdf (25.9 KB)   
  04-07-20 uitslag Oude Chateauroux New Hageland.pdf (26.7 KB)   
  04-07-20 uitslag Oude Chateauroux Zw Hafo VL Brabant.pdf (30.8 KB)   
  04-07-20 uitslag Sermaises jaarse Hafo Vl. Brabant.pdf (43.7 KB)   
  04-07-20 uitslag Sermaises Jaarse Lokaal.pdf (30.8 KB)   
  04-07-20 uitslag Sermaises Jonge Hafo Vl. Brabant.pdf (36.7 KB)   
  04-07-20 uitslag Sermaises jonge Lokaal.pdf (26 KB)   
  04-07-20 uitslag Sermaises oude Hafo Vl. Brabant.pdf (55.4 KB)   
  04-07-20 uitslag Sermaises oude Lokaal.pdf (32.5 KB)   
  04-07-20 uitslag Soissons Jaarse Lokaal.pdf (26.1 KB)   
  04-07-20 uitslag Soissons Jonge 4-Verband.pdf (40.7 KB)   
  04-07-20 uitslag Soissons jonge Lokaal.pdf (31.8 KB)   
  04-07-20 uitslag Soissons oude + jonge 6-Verbond.pdf (112.2 KB)   
  04-07-20 uitslag Soissons oude 4-Verbond.pdf (31.1 KB)   
  04-07-20 uitslag Soissons oude Lokaal.pdf (27.7 KB)   
  De kampioenen op het spoor 04-07.pdf (59.6 KB)   
  midweekvluchten II 2020.pdf (342 KB)   
  27-06-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Poelbrief Lokaal spel & Samenspel
  Poelbrieven om zelf af te drukken.

  Herziene Vluchtkalender 
  Bijlagen:
  HERZIENE -Vluchtkalender 2020 Hagelandse Duivenbond Tielt.pdf (223.1 KB)   
  Poelbrief Lokaal Spel.pdf (42.2 KB)   
  Poelkaart Samenspel Juli 2020 .pdf (58.6 KB)   
  26-06-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen in bijlage.


  Vanaf volgende week is er ook op woensdag een wedstrijd vanuit Momignies. 
  Er zijn in principe 5 wedstrijden geprogrammeerd. op 1, 8, 15 , 22 en 29 juli  De vluchten worden als wedstrijd gespeeld indien er genoeg interesse voor is (> 100 duiven)   Meer informatie aangaande de gratis prijzen zit ingeplooid in de papieren uitslag.   Liefhebbers voor de ZWARE HALVE FOND - 
  Nationaal vraagt ons om zeker te zijn dat alle duiven die u inzet op de zware halve fond zeker op uw naam staan.  (dit kan zijn van gekregen of gekochte duiven, bons, of dergelijke)  Duiven die niet op uw naam ingeschreven staan MOETEN gemuteerd worden.  Indien de duiven niet correct geregistreerd staan zullen ze uit de uitslag genomen worden)  dit is niet alleen spijtig maar ook dom.  Dit wordt voor iedere duif door Nationaal gecontroleerd!  indien je twijfelt vraag het ons of je kan dit zelf checken op de site van de KBDB net zoals je een vreemde duif opzoekt.  Wanneer uw eigen telefoonnummer tevoorschijn komt is het ok. 

  LET OOK OP MET AANMELDEN VAN DE DUIVEN - iedere duif MOET aangemeld te worden via www.anons.be of  telefonisch.  De eerste duif van elke categorie MOET binnen de 15 minuten na aankomst aangemeld worden.  Iedere daarop volgende duif MOET binnen de 30 minuten aangemeld worden. Duiven die niet tijdig aangemeld worden zullen onherroepelijk uit de uitslag genomen worden (verplichting Nationaal, dit wordt allemaal automatisch en via electronica / computer door het sportcomitee gecontroleerd er is GEEN ONTKOMEN AAN! 


  Verder spelen we deze week: 
  Donderdag 2 juli - inkorven voor Chateauroux I - Nationaal (oude en jaarduiven) inkorven van 18:45 tot 19:30 
  Vrijdag 3 juli - inkorven voor Sermaises, oude, jaarduiven en jonge. Inkorven van 17:30 tot 18:30 
  Vrijdag 3 juli - inkorven voor Soissons, oude, jaarduiven en jonge.  inkorven Van 18:45 tot 19:30
  Vrijdag 3 juli - inkorven voor Momignies, oude, jaarduiven en jonge.  Inkorven van 19:30 tot 20:00 We beginnen zodra de duiven van Sermaises opgehaald zijn. 

  WAARBORGEN:
  SERMAISES: Hafo VL-Brabant.  Bonvlucht voor oude + jaarse en jonge duiven 0,5 € / duif ==> duiven intekenen mies en poel tot Nr. 1. 

  Waarborgen bij oude+jaard en Jonge: 1 Mies tot No.6 en 2 AD tot Nr. 2

  Waarborgen op het 6- Verbond, zowel op Momignies als bij Soissons worden volgende waarborgen gegeven: 
  Oude duiven: Mies 5,00, Poule 2,50 €, OA 1,00 €, RS 0,5 €, en AS 0,5€
  Jonge duiven: Mies 10,00€, Poule 2,50€, OA 1,00€, RS 0,50€ en AS 0,50 € 


  Uitslagen in bijlage. 

  Bijlagen:
  27-06-20 uitslag Bourges New Hageland Verbeterd.pdf (56.2 KB)   
  27-06-20 uitslag Bourges Zw. HAfo VL. Brabant.pdf (63.3 KB)   
  27-06-20 uitslag Momignies 6-Verbond.pdf (100.3 KB)   
  27-06-20 uitslag Sermaises Oude + Jaard Hafo Vl. Brabant.pdf (98.1 KB)   
  27-06-20 uitslag Soissons Oude + Jaard 6-Verbond.pdf (117.2 KB)   
  27-06-2020 De kampioenen op het spoor..pdf (59.8 KB)   
  28-06-20 uitslag Momignies Jaarse Lokaal.pdf (24.5 KB)   
  28-06-20 uitslag Momignies Jonge Lokaal.pdf (31.3 KB)   
  28-06-20 uitslag Momignies oude Lokaal.pdf (26.1 KB)   
  28-06-20 uitslag Sermaises Jaarse Lokaal.pdf (31 KB)   
  28-06-20 uitslag Sermaises oude Lokaal.pdf (33.3 KB)   
  28-06-20 uitslag Soissons jaarse Lokaal.pdf (26.6 KB)   
  28-06-20 uitslag Soissons Jonge Lokaal.pdf (28.8 KB)   
  28-06-20 uitslag Soissons oude Lokaal.pdf (28.6 KB)   
  20-06-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.chipringen voor de liefhebbers die manueel inkorven op de nationale en internationale wedvluchten 2020

  Aan alle aangesloten verenigingen

  Beste,

  De speciale controlechipringen, verplichtend voor de liefhebbers die manueel inkorven op de NATIONALE & INTERNATIONALE wedvluchten 2020, zijn beschikbaar bij de KBDB.

  Deze kunnen enkel door de verenigingen worden besteld bij de KBDB tegen de prijs van 1,10 EURO + verzendingskosten. Het minimum aantal te bestellen chipringen bedraagt 10.

  Bijgevoegd vindt u de handleiding voor de koppeling van dergelijke controlechipringen.

  Deze nieuwe procedure is van toepassing vanaf 01/07/2020 (inkorving Limoges I).

  Gelieve te noteren dat vanaf volgende week de wedvluchten tijdens de week evenals de kermisvluchten opnieuw kunnen doorgaan.

  Met vriendelijke groeten.

  De voorzitter van het NSC,

  Denis Sapin.

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 20 juni 2020
  Zie uitslagen in bijlage. 

  Woensdag 24 juni Leervlucht uit Momignies.  inkorven dinsdag van 19:00 tot 20:00 

  Donderdag 25 juni - inkorven voor Bourges Nationaal (oude en jaarduiven) inkorven van 18:45 tot 19:30 
  Vrijdag 26 juni - inkorven voor Sermaises, oude, jaarduiven en jonge. Inkorven van 17:30 tot 18:30 
  Vrijdag 26 juni - inkorven voor Soissons, oude, jaarduiven en jonge.  inkorven Van 18:45 tot 19:30
  Vrijdag 26 juni - inkorven voor Momignies, oude, jaarduiven en jonge.  Inkorven van 19:30 tot 20:00 We beginnen zodra de duiven van Sermaises opgehaald zijn. 

  zie info aangaande waarborgen: 

  Volgende zaterdag 27 juni  Sermaises op uitslag Hafo Vlaams Brabant. 
  Bon vlucht bij de oude+jaarse aan 0.50€/duif
  Duiven die aan de bons deelnemen moeten geplaatst worden tot Nr1 in de miezen en de poel
  1 MIES gewaarborgd tot Nr 6 bij de oude duiven+jaarse
  1 AS gewaarborgd tot Nr2 bij de oude+jaaarse

  Vraag ook naar uw lidkaard Hafo Vlaams Brabant! 

  ZATERDAG 27 JUNI BOURGES NATIONAAL VOOR OUDE EN JAARLINGEN  Sponsoring Zw HAFO VLaams Brabant. 
  1 MIES GEWAARBORGD BIJ DE OUDE EN JAARSE TOT Nr6!!!
  2 AS GEWAARBORGD BIJ DE OUDE EN JAARSE TOT Nr2!!!

  Bijlagen:
  20-06-20 uitslag Momignies Jaarse Lokaal.pdf (21.1 KB)   
  20-06-20 uitslag Momignies Jonge Lokaal.pdf (26.5 KB)   
  20-06-20 uitslag Momignies oude Lokaal.pdf (21.4 KB)   
  20-06-20 uitslag Salbris oude & jaarse Zw Hafo New Hageland.pdf (48.6 KB)   
  20-06-20 uitslag Salbris oude & jaarse Zware Halve Fond Vaams Brabant.pdf (56.2 KB)   
  20-06-20 uitslag Sermaises Jaarse Lokaal.pdf (23.8 KB)   
  20-06-20 uitslag Sermaises Oude + Jaard Hafo Vl. Brabant.pdf (120.8 KB)   
  20-06-20 uitslag Sermaises oude Lokaal.pdf (25.8 KB)   
  20-06-20 uitslag Soissons Jaarse Lokaal.pdf (23.3 KB)   
  20-06-20 uitslag Soissons Jonge Lokaal.pdf (21.1 KB)   
  20-06-20 uitslag Soissons Oude Lokaal.pdf (24.9 KB)   
  20-06-20 uitslagen Momignies 6-Verbond.pdf (162 KB)   
  20-06-20 uitslagen Momignies Jaarduiven4-Verbond.pdf (22 KB)   
  20-06-20 uitslagen Momignies jingen 4-Verbond.pdf (38.8 KB)   
  20-06-20 uitslagen Momignies oude 4-Verbond.pdf (23 KB)   
  20-06-20 uitslagen Soisson 4-Verbond.pdf (79.2 KB)   
  20-06-20 uitslagen Soisson 6-Verbond.pdf (136.9 KB)   
  20-6-2020 - De kampioenen op het spoor.pdf (328.3 KB)   
  16-06-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15/06/2020 Mededeling van de KBDB
  zie bijlage voor een mededeling van de KBDB. 


  Donderdag 18 juni - inkorven voor de Eerste zware halve fond vlucht uit Salbris. Inkorven vanaf 18:45 tot 19:30.

  Vrijdag 19 juni  - inkorven voor SERMAIS (Kleine HAFO) inkorven vanaf 17:30  tot 18:30
  Vrijdag 19 juni        - inkorven voor Momignies en Soissons (alles voor oude, jaarse en jonge duiven)  inkorven vanaf 18:45 tot 19:30


  Bijlagen:
  15-06-20 Mededeling KBDB.docx (78.1 KB)   
  14-06-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 13 & 14 juni 2020
  Voila de kop is eraf. 

  Uitslagen van het lokaal spel hieronder.  De uitslag van de jaarduiven apart blijft problemen geven.  Deze volgt later nog. 


  Bijlagen:
  06-17-20 - De kampioenen op het spoor..pdf (58 KB)   
  13-06-20 uitslag Momignies Jonge Lokaal.pdf (21.6 KB)   
  13-06-20 uitslag Momignies oude 4-Verbond.pdf (71 KB)   
  13-06-20 uitslag Momignies oude 6-Verbond.pdf (107.2 KB)   
  13-06-20 uitslag Momignies oude Lokaal.pdf (21.2 KB)   
  13-06-20 uitslag Soissons 6-Verbond.pdf (132.3 KB)   
  13-06-20 uitslag Soissons Jonge 4-Verbond.pdf (21.7 KB)   
  13-06-20 uitslag Soissons oude 4-Verbond.pdf (35.1 KB)   
  13-06-20 uitslag Soissons oude Lokaal.pdf (26.4 KB)   
  14-06-20 uitslag Melun oude Lokaal.pdf (25.9 KB)   
  14-06-20 Uitslag_MELUN jaarse Hafo Vl. Brabant.pdf (47.6 KB)   
  14-06-20 Uitslag_MELUN oude + jaarse Hafo Vl. Brabant.pdf (72 KB)   
  14-06-20 Uitslag_MELUN oude Hafo Vl. Brabant.pdf (44.5 KB)   
  11-06-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Start van de wedstrijden op 13/06

   

  Eindelijk is het zover en mogen er wedstrijden gespeeld worden. 

   

  Vrijdag 12 juni inkorven voor Soissons en Momignies:  oude, jaarse en jonge duiven. - Inkorven vanaf 18:30.

  Zaterdag 13 juni inkorven: Melun voor oude en jaarduiven - Inkorven vanaf 18:30.

  Let op nieuwe coordinaten voor Soissons, tot nader bericht 49.21.14,0 / 03.16.39,0  ongeveer 10 km verder dan vorig jaar.

   

  Voor verder informatie aangaande samenspelen verwijs ik u naar ons vluchtprogramma. Zie link in de zijbalk rechts è è  è

   (de vluchtkalender is natuurlijk niet meer geldig, de rest wel) 

   

  We moeten natuurlijk nog steeds rekening houden met de bedreigingen van Covid-19 en de richtlijnen van de KBDB (www.kbdb.be ) Daardoor zijn er maximaal 10 liefhebbbers toegelaten in de het lokaal, de andere wachten buiten.

  31-05-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leervlucht 31 mei


  De duiven van de leervlucht uit Momignies werden gelost om 8:00 uur.   26-05-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BELANGRIJKE VERANDERING


  De voorziene vlucht van zaterdag gaat NIET door en wordt vervangen door een vlucht op zondag 31 mei.  / inkorven zaterdag! - men zegge het voort!  

  De oorspronkelijke aanmeldingen (afspraken) voor 30 mei blijven behouden, dus je mag zaterdag op het voorziene uur langskomen. 

  Bijlagen:
  25.05.2020 mededeling KBDB.pdf (492.3 KB)   
  23-05-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leervluchten volgende week.

  Omdat we verwachten dat het misschien allemaal een beetje trager zal gaan beginnen we al met inkorven om 18:30.

  Vergeet niet om een afspraak te maken sterckx.simonne@skynet.be  


  Woensdag 27 mei alleen Fleurus voor oude jaarse en jonge duiven / inkorven dinsdag

  zaterdag 30 mei  Momignies oude jaarse en jonge / inkorven vrijdag DEZE VLUCHT GAAT NIET DOOR! wordt vervangen door een vlucht op zondag 31 mei.  / inkorven zaterdag! - men zegge het voort!  De oorspronkelijke aanmeldingen (afspraken) voor 30 mei blijven behouden, dus je mag zaterdag op het voorziene uur langskomen. 

  woensdag 3 juni  Fleurus  oude jaarse en jonge duiven / inkorven dinsdag

  zaterdag 6 juni Momignies oude jaarse en jonge duiven / inkorven vrijdag

  LET OP ZIE OOK ANDERE AANKONDIGING AANGAANDE INKORVEN TIJDENS CORONA! 

  Als het goed is mogen we dat ook zeggen.  We ontvingen onderstaande reactie:


  Titel: Inkorven tijdens corona


  Bericht: Beste bestuursleden van de Hagelandse duivenbond.

  Bij deze wil ik jullie van harte bedanken voor de prima organisatie en  communicatie mbt het inkorven in tijden van corona zodat wij eindelijk nog eens kunnen genieten van onze dierbare hobby.
  Onze pa, ne mens van 91 was dolenthousiast na het inkorven gisteren voor Momignies.

  Jullie verdienen een dikke pluim.

  Groeten,

  Wed.Vlaeyen
  21-05-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lossing Leervlucht 23 mei


  De leerduiven werden  in Momignies gelost om 12:10 uur


  Daarmee zijn we vertrokken.  De inkorving gisteren is vlekkeloos verlopen.  We willen hiervoor iedereen dan ook bedanken om de instructies van Anita goed op te volgen.   Het is allemaal een beetje vreemd maar absoluut noodzakelijk om te kunnen blijven inkorven. 

  Indien er voorstellen zijn om het systeem nog te verbeteren dan horen we dat graag.  

  Liefhebbers met veel duiven hebben de mogelijkheid om grote manden te komen halen en de duiven thuis in te manden. (zeker belangrijk volgende week met de jonge) 

  een behouden vlucht...   20-05-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enkele laatste punten...


  Liefhebbers denk eraan dat de lijst met ringnummers voor leervluchten nog steeds vereist is! U kan het formulier hieronder terugvinden. (zie bijlagen.  2 versies een in excel om op de computer in te vullen en een 2de in pfd om af te drukken en de ringnummers op te schrijven)   


  Vergeet ook uw inentingsformulier(en) niet mee te brengen. (kan tevens dienst doen als inkorvingslijst) 


  Verder hopen we u in de volgende dagen te mogen begroeten... wij zijn er klaar voor. 

  Bijlagen:
  Registratieborderel (4).xlsx (15.9 KB)   
  Registratieborderel.pdf (329.8 KB)   
  18-05-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INKORVEN LEERVLUCHTEN IN TIJDEN VAN CORONA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste liefhebbers, eindelijk is het zover, en kunnen alvast de leervluchten vanstart gaan. 

  Door de omstandigheden, iedereen wel bekend, zijn er bepaalde richtlijnen die we zullen moeten volgen om het inkorven veilig te laten verlopen.  We rekenen op iedereens medewerking om het veilig te houden.  Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw collega´s duivenmelkers. 

  Denk ook aan uw inentingsformulier van de veearts (Paramyxo)


  Omdat er vragen binnenkomen gaan we hieronder een vraag en antwoord sessie toevoegen.

  Vraag: ik neem aan dat de beschreven procedure enkel betrekking heeft op WEDSTRIJDVLUCHTEN
  Antwoord:  Neen!  de beschreven richtlijnen gelden ook voor opleervluchten.  Zie daarvoor naar de officiele tekst van de KBDB onder puntje 4. www.kbdb.be/wp-content/uploads/2020/05/vademecum_vade_mecum.pdf

  Vraag:  wat is het rekening nummer om vooruit te betalen. 
  A:  Het rekening nummer is:  BE16 9733 8705 3474  op naam van "De Hagelandse Duivenbond" 

  Vraag:  Enkel op afspraak wat bedoelt u hiermee

  Antwoord:  dit is gewoon even doorgeven, telefonisch of per email om te melden dat u duiven brengt en hoeveel.  Wij informeren u dan per kerende om welk uur u kan langskomen rekening houdend met de prioriteitsregels ziekte, ouderdom, ...  sterckx.simonne@skynet.be  


  Vraag: wanneer kunnen we wedstrijden spelen? 
  A: hierover heeft de KBDB nog niet gecommuniceerd.  Dus dat weten we niet. maar van zodra we iets horen zal het hier zeker ook verschijnen. Stap voor stap.... 

  Vraag: mag ik jonge duiven meebrengen?  
  A:  de eerste leervluchten zijn voorzien voor oude- en jaarduiven.  Vanaf 27 mei zijn jonge duiven ook welkom. 

  Vraag: Kan ik grote korven hebben om thuis in te korven? 
  A: JA dat kan.  vooraf af te spreken en maximaal 25 duiven per korf.   Zie de documenten in bijlage. 

  Bijlagen:
  Duiven inkorven in tijden van Corona Rev.1.pdf (374.3 KB)   
  inkorven leervluchten.pdf (86.8 KB)   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Programma Opleervluchten Tot 6 juni.

  Maak een reservatie om in te korven op 016 63 41 58 of stuur een email: sterckx.simonne@skynet.be  

   

  Omdat we verwachten dat het misschien allemaal een beetje trager zal gaan beginnen we al met inkorven om 18:30.

  Woensdag  27 mei  Fleurus oude jaarse en jonge duiven / inkorven dinsdag

  zaterdag 30 mei  Momignies oude jaarse en jonge / inkorven vrijdag

  woensdag 3 juni  Fleurus  oude jaarse en jonge duiven / inkorven dinsdag

  zaterdag 6 juni Momignies oude jaarse en jonge duiven / inkorven vrijdag

  LET OP ZIE OOK ANDERE AANKONDIGING AANGAANDE INKORVEN TIJDENS CORONA! 

  22-03-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lossingsplaatsen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Bijlagen:
  Lossingsplaatsen II.jpg (157 KB)   
  Foto
  Links voor Duivenmelkers
 • Vluchtprogramma 2021 - NEW ON LINE
 • Weer in Frankrijk
 • anOns - AANMELDEN ZWARE HAFO
 • Weer Belgie (goed)
 • Meteo.be
 • Lossingen KBDB
 • Weer in Belgie
 • Buienradar
  Downloads
 • Poelbrief HAFO VL-Brabant / Zware HAFO VL. Brabant / 4-Verbond
 • Poelbrief lokaal spel
 • Poelbrief Nationaal (2021)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in Microsoft Excel zelf in te vullen op computer)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in pdf)
  WELKOM!
  Blog als favoriet !
  Startpagina !
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  tvseries
  www.bloggen.be/tvserie
  Archief per week
 • 21/06-27/06 2021
 • 14/06-20/06 2021
 • 07/06-13/06 2021
 • 31/05-06/06 2021
 • 24/05-30/05 2021
 • 10/05-16/05 2021
 • 03/05-09/05 2021
 • 26/04-02/05 2021
 • 19/04-25/04 2021
 • 12/04-18/04 2021
 • 29/03-04/04 2021
 • 22/03-28/03 2021
 • 15/03-21/03 2021
 • 01/03-07/03 2021
 • 22/02-28/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 25/01-31/01 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 28/12-03/01 2027
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 09/11-15/11 2020
 • 19/10-25/10 2020
 • 05/10-11/10 2020
 • 14/09-20/09 2020
 • 07/09-13/09 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 24/08-30/08 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 03/08-09/08 2020
 • 27/07-02/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 15/06-21/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 16/03-22/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!