Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge
Speelstraal vanuit centraal punt Coördinaat 505549.6/ 045429.2
Foto
Vragen over de gang van zaken? Stel uw vragen hier en we zullen ze naar best vermogen beantwoorden.

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

Inhoud blog
 • Leervlucht 23 juni
 • Uitslagen 19 juni 2021
 • Weekend 19/06
 • leer- en wedvluchten tijdens de week van 15 tot en met 18 juni 2021
 • Uitslagen 12 juni 2021
 • Weekend 12 juni
 • Heropening Lokaal
 • Verandering in vluchtprogamma voor volgende weekend van 12 juni
 • Uitslagen 6 juni
 • Weekend 4 Juni
  Laatste commentaren
  188536 2/11/2019
  188625 2/13/2019
  215633 12/2/2019
  216549 12/24/2019
  217505 1/16/2020
  220772 4/19/2020
  221984 5/18/2020
  242646 28/02/2021
  243439 22/03/2021
  Zoeken in blog

  07-02-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zitdagen PE Vlaams-Brabant (voornamelijk voor S2 en S3)

  Onderwerp:

  FW: Zitdagen PE Vlaams-Brabant (voornamelijk voor S2 en S3)

  Datum:

  Thu, 6 Feb 2020 11:07:58 +0000

  Van:

  Nico Deschuyffeleer <deschuyffeleer.n@kbdb.be>
  Beste liefhebbers van de PE Vlaams-Brabant,

   

  Dit jaar werd ons opgedragen door de Raad van Beheer en Bestuur opnieuw zitdagen in te voegen.

  Dit omdat er besloten werd dat de mandatarissen van de verschillende PE’s geen mutaties meer mogen uitvoeren.

  De zitdagen zouden enkel doorgaan in het voorjaar, omdat tijdens deze periode de meeste transacties plaatsvinden binnen de administratie.

  (mutaties, duplicaten, ringenverkoop,….).

   

  De zitdagen zouden plaatsvinden in het lokaal van de vereniging De Eerlijke Duif te Wezemaal.

  Café Sportlokaal, Langestraat 3, 3111 Wezemaal.

   

  Zitdagen:

  Woensdag: 19/02/2020: van 16.30-19.00

  Woensdag: 18/03/2020: van 16.30-19.00

  Woensdag: 22/04/2020: van 16.30-19.00

  Woensdag: 20/05/2020: van 16.30-19.00

  Vanaf juni zijn er reeds inkorvingen voor de fond op woensdag.  Indien er nog extra zitdagen worden ingelast na 20/05/2020, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht

  via de site van de KBDB (www.KBDB.BE)

  Voor Sector 1 ben ik alle weekdagen beschikbaar te Halle. (openingsuren van 9.00 - 12.00)  Indien dit niet lukt binnen deze tijdstippen, kan u steeds contact opnemen

  op het nummer 0470/661318 of via mail deschuyffeleer.n@kbdb.be. (aanwezig in Halle ma-do 8.00 tot 16.30, vrij 8.00 tot 14.30)

   

  Op de zitdagen kunnen er door de verenigingen ook bestellingen afgehaald worden. (ringen, gummi’s, strips voor de manden en de toestellen,…).

  Gelieve deze bestellingen dan ook tijdig door te geven aub, dat deze op een serene manier kunnen behandeld worden.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Nico

   

  Handtekening_nationaal

  16-01-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KBDB PE Vlaams-Brabant: buitengewone algemene vergadering PE Vlaams-Brabant
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Zoals u waarschijnlijk in de gespecialiseerde duivensport media vernomen heeft, heeft er vorig dinsdag een buitengewone algemene vergadering PE Vlaams-Brabant plaatsgevonden in Halle.    
  Aangezien we zoveel vragen krijgen over het verloop van deze vergadering willen we u het volgende meedelen. (Een officieel verslag van de vergadering is te vinden op de website van de KBDB)

  Over het algemeen is de vergadering rustig en sereen verlopen.  Natuurlijk waren er levendige, maar respectvolle, discussies en hevige voor- of tegenstanders van ene of gene beslissing.

  Tijdens deze vergadering heeft de provinciale voorzitter Rudi Joossens opnieuw toegelicht hoe de rechtlijnige sectoren tot stand gekomen zijn.  In principe was dit dezelfde maar meer gedetailleerde uitleg van de provinciale vergadering van 24 november 2019.   Iedereen, inclusief de leden van de Nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB (NRVB&B), waren het erover eens dat hier goed werk geleverd werd.  Toch is er enige bezorgdheid van de NRVB&B omdat deze herschikking enkel zou gelden voor Vlaams-Brabant en dat niemand momenteel echt kan inschatten of er ergens bepaald voor- of nadelen zouden zijn die de goede werking van de KBDB Nationaal of in ander provincies zou beïnvloeden, denk bijvoorbeeld aan de nationale en provinciale kampioenschappen waar de KBDB op een goed en eerlijk verloop moeten toezien. Dit is een juiste beoordeling van de NRVB&B maar helaas heeft er niemand een glazen bol.

  Om te bepalen in welk sector het hok zich bevindt en wie mag kiezen en wie niet werd een tool ontwikkeld door de KBDB .  Doormiddel van de coördinaten kan je bepalen in welk gedeelte van de sector je hok staat. Hokken die gelegen zijn buiten de 2,5km band zullen verplicht zijn om in hun sector te spelen (en enkel in hun sector) Deze tool is nu beschikbaar via de site van de KBDB, iedereen kan dus aan de hand van zijn coordinaten bepalen in welke zone hij/zij kan strijden.  Idealiter zou de sector voor ieder hok kunnen gedrukt worden op de lidkaarten, waarvan er toch nieuwe exemplaren moeten verdeeld worden.  Zodoende is het voor iedereen glashelder en zijn er geen misverstanden of discussies.  We houden u natuurlijk op de hoogte.

   

  Als een gevolg van de nieuwe sectoren zullen we ook moeten andere samenspelen aangaan.  In dit geval zal Samenspel Hageland noodzakelijkerwijs ontbonden worden aangezien er bepaalde lokalen van het samenspel in volgens dit plan zouden ingedeeld worden in Sector 3 terwijl andere, zoals wij,  in sector 2 blijven.   

  Na opnieuw een drukke eek van vergaderen zijn we er bijna uit.  Nog even geduld en dan kunnen we ons vluchtprogramma 2020 aan u voorstellen.  Onze uitdaging als bestuur van de Hagelandse duivenbond is nu om nieuwe en goede samenspelen aan te gaan en we zullen u hierover zo snel mogelijk informeren.   Verder plannen we ook nog een bijkomende ledenvergadering zodra een en ander duidelijk is.  

   

  Link naar de dagorde van de buitengewone vergadering  van 14 januari.- http://www.kbdb.be/wp-content/uploads/2020/01/Voorl.-dagorde-NAV-14.02.2020.pdf

   

  Het bestuur
  31-12-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fout in de coördinaten bij de nieuwe lidkaarten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Wij mochten onderstaand bericht ontvangen vanuit de hoofdzetel van de KBDB.   Ofdat er een nieuwe zelfklever komt voor op de lidkaarten werd niet meegedeeld.   Onderwerp: FW: fout in de coördinaten bij de nieuwe lidkaarten
  Datum: Tue, 31 Dec 2019 09:21:55 +0000
  Van: Nico Deschuyffeleer <deschuyffeleer.n@kbdb.be>

  Beste verenigingen,

  We hebben reeds verschillende opmerkingen ontvangen over de nieuwe lidkaarten van uw leden.

  Door een fout bij de overdracht van ons computersysteem naar de drukker is er een fout in geslopen, namelijk bij de coördinaten. 

  Bij de meeste (zo’n 80 a 90% van de lidkaarten), staan er enkel nullen na de komma.

  Dit kan voor problemen zorgen.

  De oude licentienummers werden niet gewijzigd, dus de cijfers na de komma blijven bestaan.  De verenigingen en liefhebbers kunnen hun licentienummer dus steeds gebruiken.

  Wij zijn er volop mee bezig en zorgen ervoor dat dit euvel zo spoedig mogelijk wordt opgelost.

  Wij danken u voor uw begrip.

  Via deze weg wenst het team van de KBDB uw een prettig eindejaar toe en een gezond en sportief 2020.

  Met vriendelijke groeten,

  De Administratie van de KBDB

   

  Handtekening_nationaal
  29-12-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Melden van duiven op de zware halve fond.

  Tijdens onze vergadering was er een vraag aangaande het melden van de duiven op de zware halve fond.    Hieronder wordt een en ander verduidelijkt.

  De nationale mandatarissen hebben, tijdens hun zitting van 23/10/2019, op voorstel van de leden van het nationaal sportcomité, de gummiringen op de nationale grote halve-fondwedvluchten afgeschaft voor 2020.

  Bovendien werden er wijzigingen doorgevoerd aan art. 98 (controle) en 101 (aanmeldingen) van het nationaal sportreglement:

  Aanmeldingen (art. 101 NSR)

  Nationale grote halve-fondwedvluchten (geen gummi)

  • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
  • de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
  • vanaf de derde geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

  Deze meldingen zullen bevatten:

  • het juiste nummer van de identiteitsring (7 cijfers + 2 cijfers van het jaartal)
  • het uur van klokken (in u, min, sec)
  • het uur van aanmelden (in u, min, sec)
  • de naam van de liefhebber

  Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeclasseerd.

  Wanneer de respectievelijke termijnen van 10 minuten (voor de eerste duif per categorie voor de grote halve-fond wedvluchten), 15 minuten (voor de tweede duif) of 30 minuten (voor alle andere duiven) worden overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.


  28-12-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdelen van de ringen
  Gisteren hebben we de ringen verdeeld in ons lokaal.  Een vrij groot aantal ringen werd echter nog niet afgehaald.  Deze ringen kunnen bekomen worden bij onze voorzitter in de Keulenstraat No. 8  in Tielt-Winge.  Gelieve eerst even te bellen om U een onnodige verplaatsing te besparen. 016634158  24-12-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstwensen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ondanks all heisa in duivenland wensen wij iedereen een zalig kerstmis.  Vrede op aarde, aan alle mensen van goede wil.

     19-12-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwste Nieuwsbrief van PSE Vlaams Brabant.


  in bijlage de laatste nieuwsbrief van 2019. 

  Eerdere versies dan de nieuwsbrieven kan je raadplegen via de links rechts van het scherm. 

  Het is duidelijk dat alles goed gaat daar in Halle. 

  Veel leesplezier.  


  Bijlagen:
  Nieuwsbrief 10 Vlaams-Brabant December 2019.pdf (331.3 KB)   
  02-12-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provinciale Vergadering en Lossing in sectoren.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste liefhebbers,  op de provinciale vergadering werd een voorstel gedaan om de lossingen op de snelheid in de toekomst te laten plaatsvinden in geografisch bepaalde sectoren eerder dan in de huidige sectoren 2 en 3. 

  Het voorstel dat gedaan werd kan ja nalezen in de powerpoint in bijlage hieronder.  Het bestuur van de KBDB PE-Vlaams Brabant heeft ook gevraagd om de liefhebbers (U dus!) te laten stemmen VOOR of Tegen het lossen in deze zogenaamde geografisch bepaalde sectoren.  Hoe deze sectoren afgebakend zijn kan je bekijken in de powerpoint op blad 9 of rechtstreeks op de site van de KBDB. https://kbdb.be/nl/uit-de-pe-spe-5/vlaams-brabant/vlaams-brabant-actueel   Merk wel op dat de meest linkse lijn ten westen van Brussel op de KBDB versie niet langer zichtbaar is?  waarom deze lijn verwijderd werd weet ik niet maar tijdens de algemene vergadering in Halle was er behoorlijk wat animo rond het huidige voorstel. 

  In ieder geval willen we onze leden de kans geven om hun  mening te geven en "voor" of "tegen" een lossing in geografische sectoren te stemmen. 

  Aangezien dat de KBDB ons vraagt om onze antwoorden binnen te sturen ten laatste tegen 8 december kunnen we helaas niet wachten tot met onze algemene vergadering van 22 december om uw stem te vragen. Daarom  openen we volgende zondag  uitzonderlijk ons lokaal om iedereen die dat wil de mogelijkheid te geven om de kaarten te bekijken en te stemmen.  Het lokaal zal open zijn tussen 11:00 en 12:00 nu zondag 8 december. De formulieren zullen klaarliggen. 

  Stemmen kan ook door uw KBDB lidnummer, uw naam en uw STEM "JA" of "NEEN" door te sturen per email klik op de STEM knop linksboven in de zijbalk van het scherm.  

  Het Bestuur. 


    


  Bijlagen:
  Definitieve mail voor de verenigingen Lossing in sectoren . (2).pdf (76.9 KB)   
  Sectoren versus zones PE Vlaams-Brabant (5).ppt (8 MB)   
  23-11-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkoop Louis Frederickx
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bijlagen:
  FREDERICKX.pdf (4.1 MB)   
  05-11-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampioenenviering 2019


  HAGELANDSE DUIVENBOND 

  Tielt-Winge

  Nodigt u en uw familie uit op zondag 17 november

  In t jongensschool te Tielt-Winge voor zijn; 

   Kampioenendag 2019

   


  15:30

  Deuren open & ontvangst

   

  ¨   Uitbetaling van de nog te trekken gelden van 2019

   

  ¨   Een unieke kans om uw hoklijst 2020 binnen te geven

   

  ¨   Verrassing voor de aanwezige dames

   

  ¨   Huldiging van onze kampioenen 2019

   

  ¨   Bonverkoop met bons van vele bekende liefhebbers!

   

  ¨   Trekking van de gratis tombola onder de aanwezigen


  Kans tot voorbieden op de bons via: https://www.bonnenverkoop.be/nl-BE/bonverkopen/hagelandse-duivenbond-tielt-winge-79/

   

  Iedereen van harte welkom!!!!!!
  24-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampioenschappen 2019 beschikbaar.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  ONZE KAMPIOENEN ZIJN BEKEND!
  PROFICIAT AAN ALLE WINNAARS

  1ste Algemeen Kampioen Fons Huygens  met 19 (!) Vermeldingen 
  2de Kampioen  Frederickx Louis  9 vermeldingen
  3de Kampioen Schroeven Robert  8 vermeldingen

  Wij vieren onze kampioenen op 17 november 2019 in het jongensschool. Zie uitnodiging in bijlage 
  De volledige uitslag van het kampioenschap in bijlage hieronder. 

  Bijlagen:
  Kampioenschappen 2019 Rev.1.1.pdf (605.8 KB)   
  Uitnodiging kampioenendag 2019 -uitnodiging .pdf (128.9 KB)   
  07-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mossel-festijn 2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Enof ons mosselfestijn weer een success was! En ze waren super lekker.  

  Bedankt aan iedereen die ons is komen steunen en de afwezigen hadden zeker ongelijk. 

  Speciaal woord van dank ook aan al onze helpers die zich belangeloos ingezet hebben om een handje toe te steken. 

  Bedankt en hopelijk tot volgend jaar. 

  22-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 21 september.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hiermee is de laatste vlucht van het seizoen gespeeld.  Vanaf nu kunnen de voorbereidingen van het nieuwe seizoen beginnen.  Hier en daar enkele mindere goden opruimen en dan alles netjes laten inruiven en voor we het weten is het tijd om de ringen voor volgend jaar te bestellen.   Wij van onze kant gaan nu de kampioenschappen uitrekenen  en ons volop voorbereiden voor ons jaarlijks mosselfestijn waarop we u en uw familie van harte uitnodigen. 

  Vergeet dus alvast niet om de volgende data in uw agenda vrij te houden: 

  6   oktober Mosselfestijn 
  17 november onze kampioenendag.  

  Deze beide evenementen gaan door in ´t Jongensschool in Tielt.  


  Verder ook op 11 oktober kamioenenviering van De Steunclub New Hageland (zware halve fond dit gaat door in zaal Concordia in Testelt.  (zie onder) 
   

  Bijlagen:
  Hagelandse Duivenbond mosselen 2019 Affiche.pdf (415.6 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_LokaalSpelTielt_Jongen_21-09-19.pdf (21.7 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_LokaalSpelTielt_Oude_21-09-19.pdf (21.7 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_SamenspelHageland_Oude_21-09-19 (1).pdf (27.5 KB)   
  14-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 14 september

  zie uitslagen in bijlage

  Volgende week de laatste vlucht van het seizoen.  Momignies voor oude duiven met gratis dubbeling voor jonge. 
  Bijlagen:
  Uitslag_MOMIGNIES_LokaalSpelTielt_Jongen_14-09-19.pdf (22.2 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_LokaalSpelTielt_Oude_14-09-19.pdf (22.4 KB)   
  09-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampioenenviering steunclub New Hageland

  Kampioenenviering steunclub New Hageland

  Met feestmaaltijd

  Op vrijdag 11 oktober 2019

  Zaal Concordia in Testelt (aan de kerk)

  Deuren open vanaf 18h

  Menu

  Garnaalcocktail

  Aspergeroomsoep

  Kalkoengebraad ,Orloffgebraad erwten & wortelen, schorseneren ,champignons kroketten.

  Fabiolaschotel

  Dit alles aan de democratische prijs van 30€ per persoon.

  Inschrijven voor 4 oktober bij de bestuursleden of door storting op rekening nr:BE37 0882 7508 5628 van steunclub New Hageland.

  Interview met vraagstelling over het voorbereiden op de vluchten door de voeding met Patrick De Muylder van duivenvoeders Beyers.

  Uitdeling van de geldprijzen gewonnen onder het seizoen.

  Viering van de verschillende kampioenen.

  Verdeling van de zakken duiveneten gewonnen in het kampioenschap.

  Er is plaats voorzien voor degenen die niet deelnemen aan de feestmaaltijd.

  Bijlagen:
  Steunclub Chateauroux 6 sept 2019.JPG (157.5 KB)   
  07-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 6 & 7 september


  Zie bijlagen

  Volgende week Momignies voor oude duiven.  Mogelijkheid tot dubbelen van de jongen in een aparte uitslag. 


  Bijlagen:
  Uitslag_Chateauroux_NewHageland_Jongen_06-09-19.pdf (36.9 KB)   
  Uitslag_Chateauroux_NewHageland_Oude_06-09-19.pdf (22.6 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_LokaalSpelTielt_Jongen_07-09-19.pdf (23 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_LokaalSpelTielt_Oude_07-09-19.pdf (23.4 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_SamenspelHageland_Oude_07-09-19 (1).pdf (32.2 KB)   
  03-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke mededeling aangaande de Zware Halve Fond
  Wij ontvingen onderstaand bericht.  Gelieve uw college liefhebbers (zonder computer) hiervan te verwittigen. 

  Beste maatschappijen van Vlaams‐Brabant,

  Rekening houdend met de weersomstandigheden voorzien voor dit weekend en voor het begin van volgende week, in
  de regio van Chateauroux en op de vluchtlijn;
  rekening houdend met de noordwesten wind en de voorziene regen op zaterdag 07/09/2019 die de terugkeer van de
  reeds ruiende duiven niet zal vergemakkelijken;
  en wetende dat de liefhebbers op vrijdag dienen te werken maar anderzijds, rekening houdend met de
  weersomstandigheden, toch een vrije dag zouden dienen te nemen in de loop van de volgende week;
  hebben de leden van de nationale raad van beheer en bestuur, de inrichters, in samenspraak met de vervoerders, beslist
  om de inkorving van de nationale wedvlucht van Chateauroux te vervroegen naar woensdag 04/09/2019 en om op
  vrijdag 06/09/2019 te lossen op het eerst gunstige uur.
  De leden zijn zich bewust van het ongemak maar dienen de terugkeer van de duiven in de meest gunstige
  omstandigheden te garanderen.
  Met vriendelijke groeten,

  Een kopie van het originele bericht hieronder in bijlage. 

  Bijlagen:
  informatie aangaande Chateauroux 7 September.pdf (140.5 KB)   
  01-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 31 augustus 2019

  Zie uitslagen in bijlage. 

  In de Laatse rechte lijn van het seizoen.  Het is weer voorbij gevlogen. 

  Volgende week de laatste Nationale vlucht voor Jonge en oude duiven.  Chateauroux.    Inkorven donderdag avond van 18:30 tot 19:30

  Verder spelen we op 7, 14 en 21 september nog 3 keer Momignies in Samenspel Hageland met de mogelijkheid voor een gratis dubbeling in een lokale uitslag.  Alle duiven (oude + jonge) vliegen samen in 1 uitslag met de mogelijkheid om de jongen gratis te dubbelen in een aparte uitslag voor jonge duiven 

  Momignies inkorven op vrijdag avond tussen 19:00 en 20:00 uur.

  Bijlagen:
  Uitslag_Fay-Au-Loges_LokaalSpelTielt_Jongen_31-08-19.pdf (18.5 KB)   
  Uitslag_Fay-Au-Loges_LokaalSpelTielt_Oude_31-08-19.pdf (17.1 KB)   
  Uitslag_FAYauLOGES_samenspelHageland_Jongen_31-08-19.pdf (22 KB)   
  Uitslag_FAYauLOGES_samenspelHageland_Oude_31-08-19.pdf (17.1 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_LokaalSpelTielt_Jongen_31-08-19.pdf (17.8 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_SamenspelHageland_Jongen_31-08-19.pdf (33.3 KB)   
  Uitslag_NANTEUIL_LokaalSpelTielt_Jongen_31-08-19.pdf (20 KB)   
  Uitslag_NANTEUIL_LokaalSpelTielt_Oude_31-08-19.pdf (16.7 KB)   
  Uitslag_NANTEUIL_SamenspelHageland_Jongen_31-08-19.pdf (33.3 KB)   
  Uitslag_NANTEUIL_SamenspelHageland_Oude_31-08-19.pdf (17.8 KB)   
  25-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 24 augustus

  Zie bijlagen


  voor volgende week:  

  De laatste keer kleine halve fond met 2 nachten korf. - Inkorven op donderdag Fay-Au-Loges voor oude en jonge duiven. Dit is opnieuw een vlucht van de Brabantse Unie en is een proviniciale vlucht. (er is geen zware halve fond vlucht volgende week) 

  Inkorven op vrijdag: 
  1. Nanteuil voor oude en jonge duiven inkorven vanaf 17:00 tot 18:45
  2. Momignies voor jonge duiven inkorven tussen 19:00 en 20:00 

  Bijlagen:
  Uitslag_Argenton_NewHageland_Jongen_24-08-19.pdf (35.6 KB)   
  Uitslag_Argenton_NewHageland_Oude_24-08-19 (1).pdf (25.2 KB)   
  Uitslag_Brieres-Les-Scelles_LokaalSpelTielt_Jongen_24-08-19 (1).pdf (25 KB)   
  Uitslag_Brieres-Les-Scelles_LokaalSpelTielt_Jongen_24-08-19 (1).pdf (25 KB)   
  Uitslag_ETAMPESBRIERES-LES-_SamenspelHageland_Jongen_24-08-19.pdf (32.1 KB)   
  Uitslag_ETAMPESBRIERES-LES-_SamenspelHageland_Oude_24-08-19 (1).pdf (21.4 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_LokaalSpelTielt_Jongen_24-08-19 (1).pdf (22.2 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_SamenspelHageland_Jongen_24-08-19.pdf (34 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_SamenspelHageland_Oude_24-08-19.pdf (21.5 KB)   
  Uitslag_SOISSONS_LokaalSpelTielt_Jongen_24-08-19 (1).pdf (24.5 KB)   
  Uitslag_SOISSONS_SamenspelHageland_Jongen_24-08-19.pdf (35.3 KB)   
  Uitslag_SOISSONS_SamenspelHageland_Oude_24-08-19 (1).pdf (19.8 KB)   
  20-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslagen 19 augustus 2019
  Zie uitslagen in bijlage. 

  Voor volgend weekend:
  • Zaterdag 24 augustus: Argenton voor jonge en oude duiven (oude en jaarlingen vliegen samen)  inkorven donderdag 
  • Zaterdag 24 augustus:  Briere-Les-Scelles (Etampes) voor jonge en oude duiven (oude en jaarlingen vliegen samen) in korven vrijdag 
  • Zaterdag 24 augustus:  Soissons voor  jonge en oude duiven (oude en jaarlingen vliegen samen) inkorven vrijdag 
  • Zaterdag 24 augustus:  Momignies voor jonge duiven inkorven vrijdag 

  Bijlagen:
  Uitslag_Fay-Au-Loges_LokaalSpelTielt_Jongen_19-08-19.pdf (24.3 KB)   
  Uitslag_Fay-Au-Loges_LokaalSpelTielt_Oude_19-08-19.pdf (21.8 KB)   
  Uitslag_FAYauLOGES_SamenspelHageland_Jongen_19-08-19.pdf (30.9 KB)   
  Uitslag_FAYauLOGES_SamenspelHageland_Oude_19-08-19.pdf (23.7 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_LokaalSpelTielt_Jongen_19-08-19.pdf (21.7 KB)   
  Uitslag_MOMIGNIES_SamenspelHageland_Jongen_19-08-19.pdf (33.6 KB)   
  Uitslag_SOISSONS_LokaalSpelTielt_Jongen_19-08-19.pdf (25.1 KB)   
  Uitslag_SOISSONS_LokaalSpelTielt_Oude_19-08-19.pdf (19.9 KB)   
  Uitslag_SOISSONS_SamenspelHageland_Jongen_19-08-19.pdf (40.8 KB)   
  Uitslag_SOISSONS_SamenspelHageland_Oude_19-08-19.pdf (22.7 KB)   
  Foto
  Links voor Duivenmelkers
 • Vluchtprogramma 2021 - NEW ON LINE
 • Weer in Frankrijk
 • anOns - AANMELDEN ZWARE HAFO
 • Weer Belgie (goed)
 • Meteo.be
 • Lossingen KBDB
 • Weer in Belgie
 • Buienradar
  Downloads
 • Poelbrief HAFO VL-Brabant / Zware HAFO VL. Brabant / 4-Verbond
 • Poelbrief lokaal spel
 • Poelbrief Nationaal (2021)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in Microsoft Excel zelf in te vullen op computer)
 • Registratie Borderel voor Portduiven (in pdf)
  WELKOM!
  Blog als favoriet !
  Startpagina !
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige
  Archief per week
 • 21/06-27/06 2021
 • 14/06-20/06 2021
 • 07/06-13/06 2021
 • 31/05-06/06 2021
 • 24/05-30/05 2021
 • 10/05-16/05 2021
 • 03/05-09/05 2021
 • 26/04-02/05 2021
 • 19/04-25/04 2021
 • 12/04-18/04 2021
 • 29/03-04/04 2021
 • 22/03-28/03 2021
 • 15/03-21/03 2021
 • 01/03-07/03 2021
 • 22/02-28/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 25/01-31/01 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 28/12-03/01 2027
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 09/11-15/11 2020
 • 19/10-25/10 2020
 • 05/10-11/10 2020
 • 14/09-20/09 2020
 • 07/09-13/09 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 24/08-30/08 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 03/08-09/08 2020
 • 27/07-02/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 15/06-21/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 16/03-22/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!