Inhoud blog
 • Kennismaking met de vzw Braille op blad.
 • Echolokatie, echolokalisatie.
 • Ik zie het wel - Blind door het leven.
 • Dankwoord van Steven, bij zijn boekpresentatie van 7 september 2007.
 • Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Omzetten naar braille.
  Braillevriendelijke communicatie.
  Dit is een bericht voor personen die digitale teksten ook leesbaar willen maken voor braillisten!
  04-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kennismaking met de vzw Braille op blad.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  1. Ontstaan van de vzw Braille op blad.
  In onze buurt woont een blindgeborene. Als pas als leerkracht afgestudeerde hogeschoolstudent (juni 2006) mocht hij een brief in zwartschrift ontvangen. In zwartschrift is zo een brief enkel leesbaar door zienden. Deze zeer formele brief van de Federale Overheid stond rechtstreeks in verband met zijn sterke functieverschuivingen. Alhoewel deze brief goed nieuws bevatte voelde de buurman zich miskend. Na een jarenlange en moeizame integratie kon de ziende-wereld nog steeds niet de kleine inspanning opleveren om hem een brief te sturen in zijn specifiek schrift ... en uit deze gedachtegang is de vzw "Braille op blad" meteen ontstaan.

  De buurman heet Steven Bladt. De naam van de vzw omvat een discrete link naar zijn familienaam.


  2. Doelstellingen van de vzw Braille op blad:
  - de vereniging stelt haar know-how ter beschikking van alle mogelijke publieke en particuliere instanties ten einde ze aan te moedigen hun schriftelijke mededelingen op te maken in een blindvriendelijke versie;
  - biedt de onderwijswereld haar diensten aan om cursussen en andere teksten ten behoeve van de leerlingen en de studenten om te zetten naar een braillevriendelijke versie in reliëfprint of digitaal;
  - richt zich met haar omzetknow-how eveneens naar de uitgevers van boeken, in het bijzonder van schoolboeken;
  - verleent assistentie aan braillisten en verleent steun aan werkgevers bij de tewerkstelling van braillisten of bij een aanpassing van hun taak op de werkvloer.


  3. Know-how van de vzw Braille op blad.
  Fundamenteel staan al onze medewerkers van onze vzw "naast" de braillisten en beleven ze de blinde realiteit met hun mee, volgens hun visie, volgens hun waarnemingsvermogen en hun belevingen. Steven Bladt werd door een team van vrijwilligers niet alleen 7 jaren lang begeleid bij zijn studie, maar het team stond ook aan zijn kant, nam het ook voor hem op. Hierdoor werden heel wat specifieke levenservaringen opgedaan en werd er pijnlijk vastgesteld hoe weinig de braillisten echt deel uitmaken van de ziende maatschappij en hoe weinig men daar rekening houdt met hun specifiek schrift.

  Het voor Steven efficiënt aanmaken en aanleveren van alle teksten en cursussen in brailleschrift werd een zeer geslaagde doelstelling. Exact die knowhow, hoe men zonder kennis van zelfs één enkel brailleteken gemakkelijk teksten in braille kan aanmaken, wil de vzw nu kenbaar maken aan alle zienden.


  4. Het project van de vzw Braille op blad.
  Zienden aansporen om braillevriendelijk te worden vormt een tastbare opgave tot het oplossen van een sociaal probleem: zienden tot een meer blindvriendelijke attitude brengen om de kloof tussen blinden en zienden te verkleinen.


  5. Het brailleschrift.
  Braillevriendelijke teksten hebben ten overstaan van het zwartschrift 2 soorten beperkingen:
  - het aantal tekens van het brailleschrift is beperkt,
  - braillisten hebben geen enkel visueel overzicht en kunnen een tekst nooit diagonaal overzien omdat het braillereliëfschrift enkel letter per letter kan gelezen worden. De opmaak, het overzicht en de structuur van de tekst moet best wat aangepast worden.
   
  Om een bestaande digitale tekst om te zetten naar een braillevriendelijke versie moet de tekst in feite enkel digitaal worden gefilterd, aan het inhoudelijke van de tekst wordt niets veranderd. Het digitaal filteren noemen we "zeven naar braille". Het woord "zeven", synoniem aan filteren, heeft destijds zijn oorsprong gevonden in een slogan bij de zeefdagen voor Steven: "zeven voor Steven"! Ondertussen is het "zeven" een begrip geworden.


  6. Zeefregels.
  De zeefregels (zie bijlage hieronder) zijn opgemaakt uit de jarenlange ervaringen opgedaan bij het omzetten van teksten en cursussen naar braille en geven een antwoord aan de drie eisen waaraan al de digitale brailleteksten zouden moeten voldoen:
  - te beluisteren via een spraakprogramma,
  - te lezen via een aan de computer aangesloten brailleregel,
  - rechtstreeks te printen in reliëf.
  Bij het "zeven" naar braille is het dus heel belangrijk dat de brailleversie beantwoordt aan de drie leesmogelijkheden, omdat men niet weet via welke weg de aangeschreven braillist de tekst zal lezen.

  Om digitale teksten naar een braillevriendelijke versie te "zeven" hebben we een twintigtal restrictieve regels opgemaakt. In zich zijn die "zeefregels" helemaal niet moeilijk, men moet ze ook niet meteen van buiten kennen. Belangrijker is wel dat men de zin, het waarom en de invalshoek van elke zeefregel begrijpt. Die uitleg vormt het thema van een "zeefcursus" en/of van een "zeefdag". Deze aanpak heeft zijn efficiëntie aangetoond, ... een unieke kans om meteen voor het leven braillevriendelijk te worden!

  Door hun specifieke invalshoek zijn onze zeefregels niet aan een bepaalde taal gebonden, ze kunnen dus aangewend worden in alle talen.


  7. Zeefcursus.
  Wat is een zeefcursus?
  Een zeefcursus is een workshop waar men detailinformatie krijgt hoe men zwartschrift leesbaar maakt voor braillisten. In feite wordt er getoond hoe een bestaande tekst in zwartschrift het best digitaal kan worden bijgewerkt (gefilterd... "gezeefd") om leesbaar te worden in alle gebruikelijke leesvormen van de braillisten.
  Bij het begin van een zeefcursus kan men zien hoe een blinde werkt met de computer, hoe een blinde het brailleschrift leest en wat er allemaal mis kan gaan. Als men dat éénmaal heeft gezien, vergeet men het toepassen van de zeefregels nooit meer.


  Is er om te "zeven naar braille" speciale software vereist?
  Neen, de programma's waarin teksten digitaal "gezeefd" worden, zijn MS Word en kladblok. Verder is er echt geen specifieke software vereist. Iedereen mag gerust zijn laptop meebrengen en gebruiken.
  En het brailleschrift hoeft men ook al niet te kennen, dat komt er zelfs helemaal niet aan te pas.


  Doelgroep?
  Iedereen die met een braillist schriftelijk wil communiceren: familie of buren van een braillist, medestudenten, leerkrachten, de overheid, artsen, bedrijven, mutualiteiten, verzekeringen, banken, jeugdbewegingen, alle mogelijke verenigingen... en noem maar op.


  Nodige voorkennis?
  De cursus is toegankelijk voor iedereen die met de computer kan werken, men hoeft helemaal geen computerexpert te zijn.
  Door het bijwonen van een zeefcursus kan men vaststellen dat het eenvoudiger is om een tekst braillevriendelijk te maken dan een tekst op te smukken voor zienden.


  Waar en wanneer worden er zeefcursussen ingericht?
  Overeen te komen in heel Vlaanderen, de cursisten kunnen zelf de locatie bepalen.
  Datum en uur: steeds overeen te komen, kan zelfs buiten de werkuren.
  Een zeefcursus duurt ongeveer 2 uur.

  Organisatie en voorwaarden: te bespreken.

  Zeefdagen.
  Een speciaal aanvullend aanbod om er voor te zorgen dat het grootste deel van het cursusmateriaal van een braillist in één dag braillevriendelijk kan worden gemaakt.
  Organisatie en voorwaarden: te bespreken.


  Interesse?
  Stuur gewoon een e-mail naar braille.opblad@skynet.be. De persoon die uw mail zal ontvangen is blind. Hou u daarom nu al aan enkele eenvoudige zeefregels: schrijf uw e-mail in platte tekst in Arial of Times New Roman, alles links uitlijnen, geen franjes, geen kaders, hou het zo eenvoudig mogelijk.

   

  Graag verblijven we ter beschikking voor alle verdere inlichtingen.

  Steven Bladt, braille.opblad@skynet.be.
  Eusel 2,
  1860 Meise.
  Telefoon: 0476 46 04 06.


  Het secretariaat van de vzw is gevestigd in de Locomotievenstraat 50, bus 0301, te 3010 Kessel-Lo.
  Jan Smeyers, braille.opblad@telenet.be.
  Telefoon: 016 43 88 22.

  Onze vzw verkoopt noch software noch apparatuur.


  Ondernemingsnummer 0883.180.149.

  Nota: in deze vorm is dit bericht digitaal braillevriendelijk.
  Met oprechte dank aan onze sponsors: Tuinen Bladt, Porticus, Cera, Smeyers-Tu nv, SD Services, Liften Eleval bvba, Someko bvba Ekeren, Elektro Service Grimbergen, Middenstand Meise, Club 51 Grimbergen.

   

  Bijlagen:
  vzw Braille op blad_filteringrules.pdf (29.8 KB)   
  vzw Braille op blad_filterregeln.pdf (33.3 KB)   
  vzw Braille op blad_règles de filtrage.pdf (100.1 KB)   
  vzw Braille op blad_zeefregels.pdf (31 KB)   

  04-02-2013 om 00:00 geschreven door Braillist  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (197 Stemmen)
  27-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Echolokatie, echolokalisatie.

  Aansluitend aan de actualiteit omtrent de echolokalisatie, verwijs ik graag naar het verhaal dat ik heb mogen beleven op 8 augustus 2000 met de toen 17 jarige blindgeborene Steven Bladt. Dit waar gebeurd verhaal hebben we reeds verteld in ons boek “Ik zie het wel - blind door het leven”.

  In Technopolis, het museum over technologie en natuurwetenschappen in Mechelen, heb ik het volgende mogen meemaken, ziehier:

   

  Als afsluiter van ons bezoek zouden we er een tiental minuten durende film gaan bekijken, een film met prachtige geluiden. Naast muziek ook het prachtige geluid van een walvis die in het water valt... echt geluiden om blind van te genieten. Toen de film afgelopen was, bleven we gewoon zitten. Voor Steven was er niets aan de hand! Na enkele minuten vroeg Steven mij:

  “Jan, is de film gedaan?”

  “Ja, ik denk het.”

  “Waarom gaan we dan niet naar buiten?”

  “Steven, ik zie niets, er is geen licht, zelfs geen noodverlichting.”

  “Ja maar, is het gedaan?”

  “Ja, ik denk dat we een beetje moeten wachten, er zal wel iemand komen.”

  “Jan, wil je naar buiten?”

  “Ja, zou er licht zijn, dan zou ik nu naar buiten gaan.”

  “Sukkel, daarvoor heb ik geen licht nodig. Volg mij en zeg aan de mensen naast ons dat ze allemaal de hand op de schouder van hun buurman leggen.”

  Steven stond op, zwaaide zijn witte stok open, volgde de stoelen en ging de trappen af terwijl hij talentvol met zijn vingers knipte!

  “Jan, ik hoor een deur, ik weet waar er een deur is, ik hoor hem! Volg maar.”

  Stuntelig volgden wij onze vingerknippende gids.

  “Oké, ik voel de verse lucht van onder de deur!”

  Even verkende Steven waar de klink van de deur was en plots stonden we buiten.

  Einde van het verhaal.

   

  Door die ervaring heb ik begrepen dat Steven, als blindgeborene, naast functiebeperkingen ook functieverschuivingen heeft. Sindsdien heb ik veel aandacht gekregen voor zijn talenten zonder nog verder te struikelen over zijn beperkingen.

   

  Jan Smeyers;

   

  27-08-2011 om 00:00 geschreven door Braillist  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  27-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zie het wel - Blind door het leven.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op vrijdagavond 7 september 2007 (om 20 uur) was er, in het Gemeenschapscentrum “de Muze” te Meise, een persvoorstelling van het boek: “Ik zie het wel - blind door het leven”.
  Dit boek werd geschreven door 2 bestuurders van onze vzw Braille op blad.

   

  Ziehier de presentatietekst van de uitgeverij Van Halewyck:

  Steven stapt positief en zelfzeker door het leven. Hij vertrouwt andere mensen en dat is ook nodig. Steven is namelijk blindgeboren en moet zich vaak verlaten op anderen. Zo kan hij de spontaan aangeboden hulp van buurman Jan goed gebruiken. Die leert hem de route naar zijn school zodat hij die zelfstandig kan afleggen, die scant teksten voor hem in zodat hij die op zijn laptop kan lezen en die brengt hem naar de plaatsen waar hij moet zijn.

   

  Maar vergis je niet, Steven zíét wel. Hij merkt van alles op, soms zelfs wat verborgen blijft voor zienden. In een donkere kamer vindt hij na wat vingerknippen moeiteloos de deur, hij hoort het wanneer mensen naar hem staren en hij ruikt wanneer hij een boom of krantenwinkel passeert.

   

  In “Ik zie het wel” tonen Steven en Jan hoe ze elkaar gevonden hebben. Het boek geeft een beeld van hoe een blinde het leven ziet, maar het toont ook hoezeer blinden en zienden van elkaar verschillen en hoe moeilijk het soms is om als blinde mee te draaien in onze visueel ingestelde maatschappij. Tegelijk is het een hartverwarmend verhaal over hoe men twee ver uit elkaar liggende werelden kan verenigen en hoe samenwerking vele hindernissen kan overwinnen en tot een mooi resultaat kan leiden.  In het tijdschrift "Klasse", nummer 182, februari 2008, pagina 26, kan men het volgende lezen:

  Blind.

  Steven is 24 en stapt blind door het leven.

  Ondanks zijn handicap studeert hij voor leraar.

  In vijftien hoofdstukken volgen we zijn studieloopbaan.

  Maar ondanks GON-begeleiding en de hulp van zijn buurman Jan botst hij op heel wat obstakels. In dit boek pleiten Steven en Jan voor een andere aanpak. Een oprecht verhaal en deze vaststelling: zienden hebben soms meer begeleiding nodig dan blinden…
  Men kan zich dit boek aanschaffen in vrijwel alle boekhandels, eventueel via een mail naar: braille.opblad@telenet.be.

  ISBN 978-90-5617-810-9. 
  Dit boek is ook leesbaar in brailleschrift of luisterbaar in Daisyformaat.

  27-01-2010 om 18:21 geschreven door Braillist  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (87 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dankwoord van Steven, bij zijn boekpresentatie van 7 september 2007.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste mensen,

  Tussen u allen in de zaal en ik hier op het podium is maar één verschil: jullie zien mij, maar ik zie jullie niet. Door dat technisch verschil ben ik opgegroeid in een aparte leefwereld. Ik heb maar één wens: ik zou graag in de wereld van de zienden willen meedraaien.

   

  Het is nu in om te praten over integratie van de gehandicapten in de maatschappij en inclusie in het onderwijs. Die denkwijze kan ik volledig onderschrijven. Het probleem is dat wij als blinde niet tot u kunnen komen, we weten niet eens waar u staat. Ik heb maar één vraag: kom naar ons en reik ons de hand, we zullen graag meestappen.

   

  Wij hebben nood aan mensen die ons begrijpen. Wij hebben nood aan mensen die het leven vanuit onze hoek bekijken, die onze beperkingen aanvaarden en er niet over struikelen.

   

  Nogmaals mijn oprechte dank aan iedereen die mij laat mee-leven, mee-beleven. Een oprechte dank aan Geert Segers voor zijn warme stem en zijn waardevolle presentatie.

  Als herinnering aan deze bijeenkomst krijgt Geert van mij nu een boek cadeau en ik wens hem veel leesgenot.

   

  Ook aan het gemeentebestuur van Meise een super-extra dank, want zij biedt ons nu een drink aan op de gezondheid van iedereen! Als mijnheer de Burgemeester even op het podium kan komen, dan zou ik hem graag ook een boek willen schenken voor de gemeentelijke bibliotheek.

   

  Graag zou ik nu ook nog een boek cadeau willen doen aan mijn drie eerste leerlingen. Arno, Florian en Viktor willen jullie ook even op het podium komen dan kan ik jullie dat boek meteen afgeven.

   

  En nu: Santé aan iedereen, ik zie jullie wel!

   

  Bijlagen:
  IMG_6713.jpg (229.4 KB)   

  27-01-2010 om 00:00 geschreven door Braillist  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  10-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Geachte Mevrouw, Mijnheer,
  De laatste tien jaar heeft de overheid, bijvoorbeeld via het Vlaams Agentschap (destijds het Vlaams Fonds), zeer veel geïnvesteerd in de technologische hulpmiddelen voor blinden waardoor de schriftelijke communicatie met braillisten nu zeer vereenvoudigd is. Het spijtige is dat men vergeten is deze gunstige evolutie kenbaar te maken aan de zienden.

  Braille is geen taal, braille is een schrift. Men moet noch "vertalen", noch "omzetten" naar braille, men moet enkel de digitale teksten filteren (wij noemen dat "zeven"). Bij het "zeven" van teksten naar braille moet men het brailleschrift zelf niet kennen - er komt zelfs helemaal geen braille aan te pas - men moet enkel rekening houden met de begrensde mogelijkheden door het beperkt aantal brailletekens en met de manier waarop braillisten overzicht (en dus ook inzicht) krijgen van de hun aangeboden tekst. Een belangrijke doelstelling van de vzw bestaat er in deze communicatievorm kenbaar en toegankelijk te maken voor alle zienden.

  Met wat specifieke aandacht kunnen alle mogelijke overheidsinstellingen, firma’s, verenigingen en particulieren hun berichten zodanig opstellen zodat de personen met visuele beperkingen deze informatie uiteindelijk zelfstandig mogen lezen. Als men aan de braillisten de mogelijkheid geeft hun briefwisseling zelfstandig te laten lezen en beheren, dan bevordert men hun integratie in de maatschappij met, daarenboven, meer respect voor hun privacy.

  Dit bericht is braillevriendelijk. Wat is er nu braillevriendelijk aan dit bericht?
  Elke braillist die met een computer werkt, en zo zijn er veel, kan in deze vorm dit bericht ofwel:
  - zelf lezen via de brailleregel onder zijn klavier,
  - zelf beluisteren via een spraakprogramma,
  - zelf de braille-reliëfafdruk maken.
  Braillisten die niet over een computer beschikken kunnen het hun toegestuurde bericht enkel lezen aan de hand van een braille-reliëfafdruk.

  Bij het “zeven” naar braille is het dus heel belangrijk dat de brailleversie beantwoordt aan de drie leesmogelijkheden, omdat men vaak niet weet via welke weg de aangeschreven braillist de tekst zal verwerken.

  Wat kan de vzw Braille op blad voor U eventueel betekenen?
  - ofwel kan er een beperkte cursus worden gegeven omtrent de toe te passen restrictieve regels bij het “zeven” van ziendeschrift naar een braillevriendelijke digitale versie,
  - ofwel stuurt men ons de bestaande tekst in ziendeschrift (liefst digitaal, maar eventueel kan er ook ingescand worden) zodat die tekst kan omgezet worden naar een braillevriendelijke digitale versie,
  - ofwel wordt van de naar ons toegestuurde tekst, voor de braillisten die niet over een computer beschikken, ook een braille-reliëfafdruk aangemaakt. Eventueel kan de braille-reliëfafdruk dan zelfs rechtstreeks naar de braillist worden verstuurd met de post (cecogram).

  De vzw heeft nog andere doelstellingen waaronder het omzetten van boeken en cursussen naar braille, of zelfs het verlenen van assistentie aan werkgevers bij de tewerkstelling van braillisten of bij een aanpassing van hun taak op de werkvloer. De vzw Braille op blad staat voor efficiëntie en absolute discretie! Voor alle eventuele verdere informaties verblijven we graag te uwer beschikking.

  Met vriendelijke groeten van de vzw Braille op blad,

  Steven Bladt, braille.opblad@skynet.be

  Jan Smeyers, braille.opblad@telenet.be


  Ondernemingsnummer 0883.180.149.

  10-04-2007 om 00:00 geschreven door Braillist  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (304 Stemmen)


  Archief per week
 • 04/02-10/02 2013
 • 22/08-28/08 2011
 • 25/01-31/01 2010
 • 09/04-15/04 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!