De betekenis van Spreekwoorden, Gezegden, Zegswijzen en Uitdrukkingen


Zoeken in blog


Favorieten & Bronnen
 • Van Dale
 • Synoniemen.net
 • Etymologiebank
 • Citaten.net
 • Wikipedia
 • Onzetaal.nl
 • Vaartips.nl • Y


  In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood
  -
  Fernand Auwera
  Y

  In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk

  -
  Janus Arony 


  Y

  De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos
  -
  Elizabeth von Arnim 


  Y

  Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken 


  Y

  Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde
  -
  John Newton Baker 


  Y

  Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten
  -
  Georges van Achard 


  Y

  Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand
  -
  Jean Anouilh 


  Y

  Liefde is altijd ongerust zijn om de ander
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen
  -
  Alain


  Y

  De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind
  -
  Alain


  Y

  Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven
  -
  Aragon, Louis Aragon 


  Y

  Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen
  -
  Honoré de Balzac 


  Y

  Er schuilt een armoede in ieder mensenbestaan. En die armoede scheidt ze van elkaar in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag niet die leemte te vullen - eenzaam blijft ten slotte ieder naast degene, die hem 't liefst is
  -
  Ina Boudier Bakker 


  Y

  De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop
  -
  Gaby van den Berghe  Y
  Gebruiken van elkaars tandenborstel: gebaar van grote liefde
  -
  Herman Pieter de Boer  Y

  Een goede test voor de ware liefde is of je
  de gedachte kunt verdragen de teennagels van je beminde te knippen
  -
  W. N. P. Barbellion  Y

  De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven
  -
  Louis Paul Boon  Y

  Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat
  -
  Phil Bosmans  Y

  Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt
  -
  Guy Bernaers  Y

  Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid
  -
  Comtesse Diane de Beausacq  Y

  Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben; waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben
  -
  R.G. Binding  Y

  Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog
  -
  Joseph Bisig  Y

  Ik kan niet treuren om het verlies van een liefde of een vriendschap, zonder te peinzen, dat je alleen verliest wat je niet echt hebt gehad
  -
  Jorge Luis Borges  Y

  Oordeel niet zonder liefde in je hart

  -
  Paul van den Bergh


  Y

  Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde
  -
  Louis Paul Boon


  Y

  Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen
  -
  Charles Baudelaire  Y

  Afwezigheid is voor de liefde wat wind
  is voor vuur: het blust het kleine maar het ontsteekt het grote
  -
  R. de Bussy-Rabutin  Y

  Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid
  -
  L. M. van den Brande  Y

  Geen touw of kabel kan zo stevig samensnoeren, zo vast binden, als liefde met één enkele draad doet
  -
  Burton, Robert Burton


  Y

  Het beste bewijs van liefde is vertrouwen
  -
  Joyce Brothers


  Y

  De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Fouten zie je dik als de liefde dun is
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Ook de liefde die je niet beantwoordt accepteer je als een hulde. Ze verveelt je een beetje, maar ze vleit je ook
  -
  Marc Callewaert  Y

  Ik wil proberen meer
  terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde
  -
  Eric Burdon  Y

  Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan
  -
  Dorothy Briggs


  Y

  Misschien is men op het terrein van de godsdienst, evenals op dat van de liefde, wel gedwongen zijn toevlucht te nemen tot vage termen: alles is er waar, mits men er in gelooft
  -
  J. Cabanis


  Y

  Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken
  -
  Marc Callewaert


  Y

  Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  In de jaloezie is de zuster der liefde zoals de duivel de broeder der engelen is
  -
  Chevalier de Bouffiers


  Y

  Het schijnt minder zeldzaam te zijn van antipathie over te gaan tot liefde dan tot vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: "Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?"
  -
  Cees Buddingh


  Y

  In de liefde gaan de vrouwen veel verder dan de mannen, maar de mannen doen het dan weer beter in de vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère  Y

  Hij sprak voortdurend over liefde, maar liet niemand in zijn nabijheid
  -
  Elias Canetti  Y

  Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen
  -
  Martine Carol  Y

  De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben
  -
  Jacques Chardonne  Y

  Echte liefde kent geen schuldgevoel
  -
  Simon Carmiggelt  Y

  De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar
  -
  Maurice Chapelan  Y

  Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  De liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuw
  -
  Achille Chavee  Y

  Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  Met een internationale crisis is het net als met de liefde - zolang je erover blijft praten gebeurt er niets
  -
  Harold Coffin  Y

  Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen
  -
  Albert Camus  Y

  Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen
  -
  Maurice Chevalier  Y

  Zonder vrouwen zou de man ruw en lomp zijn en hij zou niet weten van genegenheid die de glimlach van de liefde is
  -
  Francois René de Chateaubriand  Y

  Liefde aanvaardt de moeilijke dingen in het leven zonder te vragen waarom. Liefde vertrouwt en blijft kalm
  -
  Amy Carmichael  Y

  De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen
  -
  David Cohen  Y

  Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat
  -
  Simon Carmiggelt  Y
  Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct
  -
  Paul Carvel
  Y

  Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren
  -
  Jan Hein Donner  Y

  Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop
  -
  Henry Drummond  Y

  In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven
  -
  L. Desnoyer  Y

  Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan
  -
  J. L. M. Descalzo  Y

  Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden
  -
  Marlene Dietrich  Y

  Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer
  -
  Marlene Dietrich  Y

  De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten
  -
  Andre Demedts  Y

  De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand
  -
  Dirk Coster  Y

  Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting
  -
  G. Crabbe  Y

  Al te heftige liefde voor de dieren is een vorm van mensenhaat
  -
  Dirk Coster  Y

  Een beetje goedheid van mens tot mens is beter dan alle liefde voor de mensheid
  -
  R. Dehmel  Y
  De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten
  -
  Dirk Coster  Y

  Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden
  -
  Yves de Constantin  Y

  Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt
  -
  Dirk Coster  Y

  Wat verwoest vriendschap en liefde? Hebzucht bij prominenten, arrogantie bij wetenschappers, schaamteloosheid bij vrouwen en onwaarachtigheid bij mannen
  -
  B. Desjoemhur  Y

  Liefde maakt het gezicht mooi
  -
  Fjodor M. Dostojewski  Y

  De liefde die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee
  -
  John Donne  Y

  Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde
  -
  Anton van Duinkerken  Y

  Liefde doet de wereld niet rond zijn as draaien, maar ik moet toegeven dat ik de rit de moeite waard vind
  -
  Sean Connery  Y

  Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen
  -
  Fisas, C. Fisas  Y

  Waar liefde is, is leven
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Onvolwassen liefde zegt: “Ik hou van je omdat ik je nodig heb”. Volwassen liefde zegt: “Ik heb je nodig omdat ik van je hou”
  -
  Erich Fromm  Y

  In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven
  -
  Erich Fromm  Y

  De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden
  -
  Albert Ellis  Y

  Liefde is je een kater drinken omwille van een poes
  -
  C. Eyckmans  Y

  Liefde kun je evenmin verbergen als hoest
  -
  Erasmus  Y

  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken
  -
  André Frossard  Y

  De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Er is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefde
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is de band met iets of iemand buiten het eigen zelf, op voorwaarde van het behoud van eigen zelfstandigheid en menselijk gaafheid
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie
  -
  Erich Fromm  Y

  Aan reuma en echte liefde gelooft men pas wanneer men ze heeft opgelopen
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach  Y

  Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?
  -
  Erich Fromm  Y

  Door de liefkozing verlaten wij onze kindertijd, maar één enkel woord van liefde, en wij worden herboren
  -
  P. Éluard  Y

  Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken
  -
  Anatole France  Y

  Liefde is als linnengoed, hoe vaker verwisseld, hoe prettiger
  -
  P. Fletcher  Y

  Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach

   


  Y

  Het enige belangrijke in ons leven is het spoor van liefde dat wij nalaten in ons leven als wij er niet meer zijn
   -
  Onbekend
  Y

  Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel. Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde houdt niet op
  waar leven eindigt
  -

  Onbekend
  Y

  Je liefde, warmte en zorgzaamheid, kon je aan vele mensen kwijt. Dat gaf jouw leven grote inhoud en het heeft het onze verrijkt
  -
  Onbekend
  Y

  De liefde is als een schelp, waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen
  -
  Onbekend
  Y

  Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde
  -
  Henry de Montherlant
  Y

  Geluk veroudert niet, evenmin als liefde
  -
  Henriette Mooy
  Y

  Een redmiddel tegen de perfectie: liefde

  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Kunst is liefde in elke daad
  -
  Paul van Ostaijen
  Y

  De tijd vliegt, de zon komt en de schaduwen vallen. Laat ze maar gaan, want de liefde stijgt uit boven alle
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is hem in een restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is
  -
  Guy Mortier
  Y

  De ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt je tot op zekere hoogte wel tegen de ouderdom
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  De liefde is de geduldige architect die misverstand ombouwt tot begrip
  -
  Nash Ogden
   
  Y

  Liefde streeft maar één ding achterna: het welzijn van de geliefde. Het laat alle andere bijkomende verschijnselen voor wat ze zijn. Daarom is de liefde een beloning van zichzelf
  -
  Thomas Merton
  Y

  Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Hoe groter de liefde, hoe kleiner de dingen die je elkaar vertelt
  -
  Bart Mesotten
  Y

  Als ‘t hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding
  -
  Willem de Merode
  Y

  Liefde is een methode om lust te verkrijgen. De moeilijkheid schuilt niet in het liefhebben, maar in ervaren wat eigenlijk lust is
  -
  Nel Noordzij
  Y

  Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is eenvoudig in haar oorsprong, verwarrend in haar verloop
  -
  Henriette Mooy
  Y

  De liefde is het drama van de verwezenlijking, van de verbinding
  -
  Henry Miller
  Y

  Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde laat de tijd voorbijgaan. De tijd laat de liefde voorbijgaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de andere
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Overspel: de toepassing van de democratische gedachte op de liefde
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Geweld kan uiting zijn van liefde, onverschilligheid nooit
  -
  Leo Mets
  Y

  Vriendschap is liefde op het eerste woord
  -
  Harry Mulisch
  Y

  De liefde is net als de zee: ze omringt alles
  -
  Wouter Olthof
  Y

  Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is
  -
  Alfred de Musset
  Y

  Het is met de liefde net als met het eten van paddestoelen. Men weet pas of ze eetbaar zijn als het te laat is
  -
  Nana Mouskouri
  Y

  Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen
  -
  David Niven  Y

  De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen
  -
  John Henry Newman  Y

  In de liefde voelt de man zich als de boog, terwijl hij alleen maar een pijl is
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn
  -
  Desmond Morris
  Y

  Liefde maakt vindingrijk
  -
  Molière  Y

  Liefde noch vriendschap hoeven te krijgen wat ze kunnen geven
  -
  Alfred de Musset  Y

  Naast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanraking
  -
  Vladimir Nabokov
  Y

  De heftigste woede van een vader tegen zijn zoon is nog altijd tederder dan de tederste liefde van een zoon voor zijn vader
  -
  Henry de Montherlant  Y

  De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière  Y

  Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière
  Y

  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh

  Y

  Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niets van
  -
  Theo van Gogh

  Y

  Afstand loutert. De zuiverste liefde is die voor de verre geliefde
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Men zegt: liefde kent geen grenzen. Maar grenzen zijn nu juist het interessantst
  -
  Jean-Luc Godard

  Y

  Vrijwillige afhankelijkheid is de schoonste toestand; en hoe ware deze mogelijk zonder liefde?
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  De enige echte liefde is de onmogelijke liefde
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt
  -
  M. Grépon

  Y

  De zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebt
  -
  Ellen Glasgow

  Y

  Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering
  -
  Guido Gezelle

  Y

  Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?
  -
  Lee Iacocca

  Y

  Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde
  -
  Hermann Hesse

  Y

  Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf
  -
  Victor Hugo

  Y

  Liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Het is niet het geloof wat bergen verzet, maar de liefde
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden
  -
  Hella S. Haasse

  Y

  Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel
  -
  Sacha Guitry

  Y

  Liefde is een valstrik waaruit men zich nooit levend bevrijdt; de trage wederzijdse vernietiging, onder het mom van tederheid; Ook de vernietiging wordt een kunstwerk
  -
  Henri-Floris Jespers

  Y

  Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar
  -
  Toon Hermans

  Y

  Liefde is het enige dat groeit, wanneer we het verspillen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven
  -
  Georges Guilbert

  Y

  De liefde die we geven is de enige die we houden
  -
  Elbert Hubbard

  Y

  Zonder romantiek is er van liefde geen sprake
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefhebben betekent liefde schenken, wat wij ontvangen nemen wij op de koop toe
  -
  Jan Greshoff

  Y

  De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen
  -
  Henri Jeanson

  Y

  Waar jaloezie is, is liefde. Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen
  -
  F. Hellers

  Y

  Als je nipt aan de liefde, wil je het liever meteen in een slok opdrinken.
  -
  Wouter Jaspers

  Y

  Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij
  -
  Toon Hermans

  Y

  Ik geloof niet in de liefde van hen die niet kunnen haten
  -
  Jan Greshoff
   
  Y

  Plezier van liefde duurt een moment. Pijn van liefde duurt levenslang

  -
  Jean Pierre Claris de Florian

  Y


  Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme

  -
  Erich Fromm
  Y


  Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde

  -
  George Eliot
  Y


  Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt

  -
  E. von Feuchtersleben
  Y


  Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen

  -
  Ferrucci
  Y


  De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen

  -
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Y


  Liefde is Adam heten en geen ribstukjes willen eten

  -
  Werenfridus van Elst
  Y


  De tong van de liefde ligt in de ogen

  -
  Louise Fletcher
  Y


  Er is in iedere omhelzing een moment waarop de geliefde al niet meer bij ons is

  -
  Gustave Flaubert
  Y


  Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het ‘liefdesobject’, bepaalt

  -
  Erich Fromm
  Y


  Liefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde

  -
  Erich Fromm
  Y


  De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden

  -
  Erich Fromm
  Y


  Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde

  -
  Erich Fried

  Y

  Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt

  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y


  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken

  -
  André Frossard
     Y


  De liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel. Liefde tussen oude mensen een merkwaardig werk van kunst
  -
  Jan Greshoff
  Y


  Liefde maakt een smal bed breed
  -
  Bertus Aafjes
  Y


  Het hart is een beest dat je moet wantrouwen. De intelligentie is er ook een, maar die heeft het nooit over de liefde
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen
  -
  Renate van Gool
  Y


  De liefde is een ziekte. Er is maar één genezing: bezit
  -
  Marnix Gijsen
  Y


  De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde
  -
  Julien Green
  Y


  De beste geur is die van brood, de beste smaak is die van zout en de beste liefde is die van kinderen
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde en dood, in deze beide geheimen ligt de hele vreselijke betekenis van ons bestaan verborgen
  -
  Maxim Gorki
  Y


  De haat is partijdig, maar de liefde nog meer
  -
  Johann Wolfgang von Goethe
  Y


  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh
  Y


  Afhankelijkheid? Ja, uit liefde, maar niet uit angst
  -

  Gerhart Hauptmann
  Y


  Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op
  -

  Audrey Hepburn

  Y


  Liefdeswaanzin! Pleonasme! Liefde is toch al een waanzin!
  -

  Heinrich Heine

  Y


  Als de honger groot is, is de liefde klein
  -

  Anastasius Grün

  Y


  De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig
  -

  Ernest Hemingway

  Y


  Laat mij niet zeggen dat dit liefde is, geef mij maar zacht je kleine warme handen;
  wij zullen dwalen door de schemerlanden, waar dromen leven is
  -

  Adriaan Roland Holst

  Y


  Liefde is als mazelen; iedereen moet het gehad hebben
  -

  Jerome K.

  Y


  Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties
  -

  M. Hirschfeld

  Y


  Liefde is wijsheid van de dwaas en dwaasheid van de wijze
  -

  Samuel Johnson

  Y


  Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer
  -

  J.B. Gresset

  Y


  De vrijheidsliefde is de liefde van anderen; de liefde voor macht is de liefde van ons zelf
  -

  William Hazlitt

  Y


  Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen
  -

  H.S. Hulbert

  Y


  Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet
  -

  Hermann Hesse

  Y


  Liefde is een fanclub met slechts twee leden
  -

  Adrian Henry

  Y


  Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid
  -

  Jan Greshoff

  Y


  Liefde is dat jij het mes bent waarmee ik in mijzelf wroet
  -

  Franz Kafka

  Y


  De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer
  -

  Harry Kemp

  Y


  Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt
  -

  Franklin Jones

  Y


  De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen
  -

  Alphonse Karr

  Y


  Liefde ontstaat in het hart en ontspringt in het kruis
  -

  O. van Kesteren

  Y


  Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles
  -

  James Joyce

  Y


  Het hart verenigt wat de rede scheidt; het gaat de noodzakelijkheid te boven en vormt de strijd om tot liefde
  -

  Nikos Kazantzakis

  Y


  Met liefde is het net als een bloemenperk in het voorjaar; Je vraagt je af wat er uit komt, en uiteindelijk is het hetzelfde als vorig jaar
  -

  Tom Jones

  Y


  De jeugd maakt grote fouten in het leven; in de eerste plaats idealiseert zij liefde te veel
  -

  Benjamin Jowett

  Y


  Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom
  -

  Sören Kierkegaard   


  Y


  Vriendschap en liefde worden vernietigd door lange afwezigheid, doch kunnen door korte versterkt worden
  -
  Samuel Johnson

  Y


  Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon, want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben
  -
  Sören Kierkegaard

  Y


  Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat
  -
  Mark King
  Y


  Gewoonte baart liefde
  -
  Lucretius

  Y

  Kunst is een uitdrukking van liefde
  -
  Maharishi

  Y


  De liefde slaat zijn haak in je hart en dwingt je te beseffen dat van alle sterke zaken er geen zo sterk, zo onweerstaanbaar is als die goddelijke liefde
  -
  William Law

  Y


  Koester bovenal de liefde die je ontvangt. Die zal doorleven lang nadat goud en gezondheid uit je leven zijn verdwenen

  -
  Og Mandino

  Y


  Liefde is verleden tijd voor lief
  -
  T. van Lieshout

  Y


  Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten
  -
  Rene de Masny

  Y


  Het is in de liefde zoals met alles. Wat je gehad hebt is niets, alleen wat je niet hebt telt
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn
  -
  Luc Lamon

  Y


  Flirten: amateurisme in de liefde
  -
  Rene de Masny

  Y


  De liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen en zich dan haasten om van tactiek te veranderen
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap
  -
  Ischa Meijer

  Y


  Wijzer worden is beseffen dat men bij elke waarachtige liefde geeft zonder nadenken en krijgt zonder
  vragen
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn

  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt

  -
  Kees van Kooten

  Y


  Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde

  -
  Karl Kraus

  Y


  Ook in de liefde ontwikkelt men zich van smulpaap tot fijnproever

  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Het leven is kort. Een beetje liefde, een beetje droom, en dan: vaarwel

  -
  Alphonse de Lamartine

  Y


  Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst

  -
  Jan Ligthart

  Y


  Haat tegen mensen gaat meestal gekleed in woorden van liefde voor mensen
  -
  Rutger Kopland

  Y


  Liefde en haat van de volkeren zijn niet gegrond op oordelen, maar op herinneringen, vrees en spookbeelden
  -
  André Maurois

  Y


  De liefde bakt kwetsbaren altijd de lelijkste poets
  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Het allermoeilijkste in de liefde is, van de ander te leren houden om wie de ander is en niet om wie je zelf bent
  -
  Hannes Meinkema

  Y


  Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen
  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Men moet de liefde ernstig nemen, maar niet tragisch
  -
  André Maurois

  Y


  We moeten alle tedere gevoelens die we kenden wel liefde noemen, maar we zullen nooit weten of zij het was
  -
  Francois Mauriac

  Y


  De liefde maakt dwazen, het huwelijk bedrogen echtgenoten, de vaderlandsliefde schadelijke stomkoppen

  -
  Paul Léautaud

  Y


  Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt
  -
  Rosa Luxemburg

  Y


  De hartstochten zijn elkaars tegenstander: de trots bestrijdt de eerzucht, de gierigheid bestrijdt de liefde, de ijdelheid bestrijdt ze alle
  -
  Julie de Lespinasse

  Y


  Als vriendschap en liefde verdwijnen, is het altijd goed ze te vervangen door beleefdheid

  -
  Mme de Knorr

  Y


  Waar de hoogste en edelste liefde bestaat, is het beter door de dood verenigd te worden dan door het leven gescheiden
  -
  Valerius Maximus

  Y


  Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen
  -
  Kees van Kooten

  Y


  Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde
  -
  Tsoe Li

  Y


  Wij zijn niet gemaakt voor de wet, maar voor de liefde
  -
  George Macdonald

  Y


  Wie zichzelf hartstochtelijk bemind mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is
  -
  Gerd de Ley

  Y


  Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken

  -
  Hildegard Knef

  Y


  Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft
  -
  Leffert Laam

  Y


  Wijzer worden is weten dat het beleven van de liefde weliswaar wisselt met de jaren maar in alle stadia steeds verrukkelijk is
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk
  -
  Gabriel Laub

  Y


  Liefde wordt in stand gehouden door bepaalde zedelijke verplichtingen die - omdat de mensen nu eenmaal slecht zijn - telkens wanneer er eigenbelang in het spel is, verbroken worden
  -
  Machiavelli

  Y


  Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen
  -
  Machiavelli

  Y


  Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  Ik zal altijd een priester van de liefde zijn

  -
  David Herbert Lawrence
  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -

  Ovidius
     Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -

  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -

  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De man verklaart onmiddellijk zijn liefde, maar aarzelt lang eer hij zegt dat hij niet meer bemint. Bij de vrouw is het juist omgekeerd
  -
  Gerard Reve  Y

  Een directe liefde is beter dan een afgeleide liefde, maar een afgeleide liefde is beter dan onverschilligheid
  -
  Siegfried E. van Praag

   


  Y

  Er zijn ogenblikken in de liefde waarop het onmogelijk is te weten of men oprecht is of niet
  -
  Etienne Rey  Y

  De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: ziende
  -
  Joseph Roth  Y

  Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is
  -
  Jo Ropcke  Y

  Er zijn meer vrouwen die van de wellust genieten dan mannen die de liefde begrijpen
  -
  Siegfried E. van Praag
     Y

  Het bezit van de geliefde is wellicht een groter vreugde dan de liefde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ware liefde is als geesten. Iedereen praat erover, maar weinig hebben ze gezien
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Die liefde is het sterkst, die de gewoonte verdraagt
  -
  Maurice Roelants  Y

  Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter
  -
  Plato  Y

  De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man
  -
  S. Reyes
     Y

  Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde
  -
  Plato  Y

  Liefde is een bron van zorg en angst
  -
  Ovidius  Y

  De ogen zijn de leiders van de liefde
  -
  Propertius  Y

  De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen
  -
  Plato  Y

  Schoonheid is zichtbaar geworden liefde
  -
  Plato  Y

  Dronkenschap maakt twee mooie dingen groter: moed en liefde
  -
  Jean Paul  Y

  Liefde maakt weliswaar blind, maar het huwelijk zorgt ervoor dat ons de ogen weer opengaan
  -
  Cliff Richard  Y

  Een huwelijk wordt niet gelukkig door liefde, integendeel. Een huwelijk wordt gelukkig door verstand
  -
  Jean Paul  Y

  Er zit in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De lui die de een na de ander verslinden zijn tot geen liefde in staat. Die indruk krijg je toch bij dat soort mannen; het zijn net pralende foxterriërs
  -
  Annie Romein-Verschoor  Y
  Er is maar één soort liefde, maar er zijn wel duizend verschillende afdrukken van

  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Liefde noemt men de ontoerekeningsvatbaarheid van de toerekeningsvatbare
  -
  Alfred Polgar  Y

  Liefde vereenvoudigt het leven. Men heeft dan niets anders meer in het hoofd
  -
  H. Reimann  Y

  In hun eerste liefde beminnen vrouwen hun minnaar, daarna de liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De dingen die de westerse wereld zullen vernietigen zijn, welvaart tegen elke prijs, vrede tegen elke prijs, veiligheid eerst in plaats van plicht eerst, de liefde voor het zachte leven, en de word snel rijk theorie van het leven
  -
  Theodore Roosevelt  Y

  Er is in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De arbeid is de hoogste openbaring der liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  De liefde kan niet van één klant komen
  -
  Alexander Pola  Y

  De herinneringen die we van elkaar hebben, zijn zelfs in de liefde niet hetzelfde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ontrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond
  -
  Siegfried E. van Praag  Y

  De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht
  -
  Anthony Quinn  Y

  Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde
  -
  Ramakrishna  Y

  Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet
  -
  Etienne Rey  Y

  De arbeid is de grootste openbaring van de liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  Het is een zeker bewijs van liefde dat men de kinderjaren van de andere wenst te kennen, te herleven
  -
  Cesare Pavese  Y

  De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat... Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haat...
  -
  Franklin D. Roosevelt
  Y

  Het leven is een soep met vier troostende mergpijpen erin: de drank, de liefde, de tabak en de kunst
  -

  Felix Timmermans
  Y

  Spreek slechts van liefde als je weet wat tederheid is
   -
  L. Vandepitte
  Y

  Liefde is: wanneer het verlangen dat de ander naar je verlangt, je zozeer aangrijp dat je denkt eraan te sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Je kunt de liefde niet aanraken, maar je voelt hoe haar zoetheid overal in je sijpelt
  -
  Annie Sullivan
  Y

  Liefde is: ‘s avonds samen in stereo hoesten in bed
  -
  L. Verbeeck
  Y

  Alle tijd die niet is besteed aan liefde, is verdaan
  -
  Tasso
  Y

  In de liefde zijn de vrouwen professionals en mannen amateurs
   -
  Francois Truffaut
  Y

  Liefde is je maîtresse bedriegen met je eigen vrouw
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Ach, wat maakt de liefde de mens toch slap en sterk
  -
  Felix Timmermans
  Y

  Grote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer
  -
  Hélène Swarth

  Y

  Vijftien verkoudheden had hij reeds gevat en hij was van alle genezen, uitgezonderd van de eerste. Zo gaat het ook met de liefde
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Jaloezie volgt als een loodsvisje de haai der liefde
  -
  Eric van der Steen


     Y

  Een leven vol wijsheid maar zonder liefde, is als een zon waaraan een wereld ontbreekt om in haar licht en warmte te gedijen
  -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Door de ervaring in de liefde begaat men dezelfde dwaasheden in dezelfde omstandigheden
  -
  Jan Vercammen
  Y

  De liefde met de grootste gevolgen is die met de kleinste oorzaken
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Het aantal maakt de spoeling dun. Hoe meer mensen men lief heeft, des te wateriger wordt de liefde
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is van een aanbiddelijke kortzichtigheid
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Liefde is zoiets als honger en dorst. Zij verliest haar betekenis door de vervulling van het verlangen
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De eerste liefde maakt een meisje wijzer, de tweede maakt een jongen minder dom
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is de enige beloning die nooit verdiend is
   -
  Jan Vercammen
  Y

  In de liefde gebeurt vaak het enige wat men niet voorzien heeft
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is dromen van wat men nog niet heeft en wat men slechts dromerig vermoedt
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De grote liefde is die, die je nooit hebt gehad
  -
  Peter Ustinov
  Y

  De eerste plicht van liefde is luisteren
  -
  Paul Tillich
  Y

  Liefde is lentezonneschijn, in het voorjaar zijn immers de wolken niet van de lucht
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Men gelooft doorgaans dat de eerste liefde de laatste is, en de laatste de eerste
  -
  A. Souret
  Y

  In de liefde triomfeert de Eros, in het huwelijk de erosie
  -
  Eric van der Steen

  Y

  Je kan liefde veinzen, maar het is onmogelijk vriendschap te veinzen
  -
  Philippe Soupault
  Y

  De liefde is sterker dan dood of doodsangst, alleen door haar, alleen door de liefde blijft het leven bestaan
   -
  Iwan Toergenjew
  Y

  Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer ze je te gemakkelijk vergeeft
   -
  Jan Vercammen

  Y

  De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven
  -
  Vergilius
  Y

  Liefde is datgene wat men samen met een ander heeft doorgemaakt
   -
  James Thurber

  Y

  In de liefde moet men liefdesbetuigingen niet al te serieus nemen
  -
  John Travolta
  Y

  Een idealist is iemand wiens liefde voor geld onbeantwoord blijft
  -
  T. Troll
  Y

  Bestendigheid is de hersenschim van de liefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  De meeste mannen houden een levendig gevoel van eigenliefde voor liefde
  -
  Mme de Tencin

  Y

  Het zijn dominees en zedenprekers die betaalde liefde afschilderen als en associëren met ‘goedkoop’. De werkelijkheid leert anders
   -
  Henk Spaan
  Y

  In de liefde komen al deze ondeugden voor: beledigingen, achterdocht, vijandigheden, wapenstilstand, oorlog, en weer vrede
   -
  Terentius
  Y

  Liefde is als het verlangen om verlangd te worden je zo sterk pakt dat je eraan kunt sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Liefde is niet zo fijngevoelig als eigenliefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  Liefde is zelfverloochening, ziedaar het enige geluk dat niet van toeval afhangt

  -

  Leo Tolstoy

  Y

  Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid
  -

  Rabindranath Tagore


     Y

  Iedere tijd heeft zijn eigen liefde
  -
  Leo Tolstoy
  Y

  Afwezigheid nu en dan is in de liefde van goede invloed en houdt haar klaar en stralend
  -
  Robert Louis Stevenson

  Y

  Het is het best verstandig te beminnen; maar dwaas te beminnen is beter dan in ‘t geheel niet tot liefde in staat te zijn
  -
  W. M. Thackeray

  Y

  Niet beminnen is niet leven, of een levende dood leven. Het leven, dat uitgaat in liefde tot allen, is het leven, dat vol en rijk is, en voortdurend toeneemt in schoonheid en kracht
  -
  R. W. Trine

  Y

  De hoofdbeginselen van het waarachtige christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door nederigheid en liefde
  -
  Leo Tolstoy

  Y

  Ieder wordt dichter, ook de meest prozaïsche mens, wanneer de liefde hem bevangt
  -
  Symposion

  Y

  In de liefde zijn vreugde en smart steeds met elkaar aan het strijden
   -
  Publilius Syrus

  Y

  Partijdigheid zou de plaats moeten ruimen voor een liefde die alles omvat
  -
  Mo Tzoe

  Y

  Ontsteek de lamp van de liefde met je leven!
  -
  Rabindranath Tagore
  Y

  Liefde is niet echt liefde zonder een zekere vorm van krankzinnigheid
   -
  Tsjang Tsjau

  Y

  Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Er is pas sprake van echte liefde als je elkaar niet meer wilt verbeteren
  -
  V. Uyen
  Y

  Om zijn liefde voor haar te bewijzen beklom hij de hoogste berg, zwom over de diepste rivier en doorkruiste de grootste woestijn. Zij verliet hem. Hij was nooit thuis
   -
  Harry Clement Stubbs
  Y

  Liefde is als het eekhoorntje: moedig en schuw tegelijk
   -
  Carmen Sylva
  Y

  De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond
  -
  Stendhal
  Y

  Italië, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de meest neerslachtige persoon gelukkig te maken
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat
  -

  Swami Sivananda Sarasvati
  Y

  In de liefde kent men elkaar omdat men elkaar bemint. In de vriendschap bemint men elkaar omdat men elkaar kent
  -

  Schulz
  Y

  Er bestaat maar één geluk in het leven: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien
  -

  George Sand
  Y

  Liefde verkwikt als zonneschijn na regen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is niets anders dan onszelf te ontdekken in de ander, en de vreugde van de herkenning
  -

  Alexander Smith
  Y

  Liefde is een krasse overdrijving van het verschil tussen één bepaalde persoon en alle andere

  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is onverenigbaar met vrees
  -

  Seneca  Y

  Tegenspoed in de liefde wakkert ze des te meer aan
  -

  Seneca
  Y

  Het pad van ware liefde was nooit effen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde bestaat niet hierin dat men samen naar elkaar zit te kijken, maar dat men samen uitkijkt in dezelfde richting
  -

  Antoine de Saint-Exupéry
  Y

  Echte liefde is in zijn jeugd de hemel bestormen en in de wolken huizen, en eenmaal de jeugd voorbij, met de aarde genoegen nemen
  -

  Julien Roufie
  Y

  Liefde is als een zon: hoe dieper zij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven worden
  -

  Peter Sirius
  Y

  Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Wanneer het over liefde gaat, kan een meisje altijd veel vlugger luisteren dan een man praten
  -

  Helen Rowland
  Y

  Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Zoek uw toevlucht in innerlijke stilte, maak uw gedachten los van de buitenwereld, dan zult ge merken hoe God de stralen van Zijn liefde en goedheid over u en het heelal uitstort
  -

  Iran Sjahr
  Y

  Men ziet vaker een uiterste liefde dan een volmaakte vriendschap
  -

  George Sand
  Y

  Als liefde ziek wordt en vervalt, bediend het zich van gedwongen vormelijkheid
  -

  William Shakespeare
  Y

  De gulden tijd van de eerste liefde
  -

  Friedrich von Schiller
  Y

  De hinde die zou willen trouwen met de leeuw zal zeker sterven van liefde
  -

  William Shakespeare
  Y

  Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is blind en minnaars kunnen de aardige dwaasheden die zijzelf begaan niet zien

  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is geen liefde als zij vertroebeld wordt door oneigenlijke oogmerken
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde en roem zijn voedsel voor dichters
  -

  Percy Bysshe Shelley
  Y

  Elke liefde, waarbij niet ook heel veel begrip hoort, veroorzaakt ellende
  -

  Frank Sinatra
  Y

  Liefde op het eerste gezicht is het excuus van mannen voor het feit dat ze ‘t druk hebben
  -

  E. Sommer
  Y

  Men stelt maar al te graag de liefde aansprakelijk voor de vergissing die men beging
  -

  J. Sanial-Dubay  Y

  Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  De eerste hartstocht is zelden liefde, de laatste liefde zelden hartstocht

  -

  Peter Sirius
  Y

  De mantel der Christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt
  -

  Peter Sirius
  Y

  Het mooiste sieraad van de vrouw is de liefde
  -

  Yves Saint-Laurent
  Y

  Achting maakt niet steeds vriendschap; maar vriendschap kan niet bestaan zonder achting; dit is een van haar voordelen boven de liefde
  -

  Mlle de Scudéry
  Y

  Dankbaarheid kan slechts voortkomen uit opgewekt innerlijk leven en uit een zekere vatbaarheid voor liefde

  -

  Robert Saitschick
  Y

  Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel
  -

  Bertrand Russell
  Y

  De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw
  -

  Wim Sonneveld
  Y

  Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie
  -

  Peter Sirius  Y

  Ik zal je niet zeggen welke redenen je hebt om mij te beminnen. Want je hebt er geen. De reden om lief te hebben is de liefde
  -

  Antoine de Saint-Exupéry

     Y

  Liefde is de toren van Pisa die elk moment omvallen kan
  -

  R. de Vries
  Y

  Alleen de liefde kan je hart breken
  -

  Neil Young  Y

  Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel als hij er nodig heeft
  -

  Gerard Walschap
  Y

  Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn
  -

  Mae West  Y

  De liefde is als de hemel; Zo hoog en zo wereldwijd; De sterren zijn de vreugden; De wolken zijn de nijd
  -

  Hendrik de Vries
  Y

  Het is beter te leren hoe je behoorlijk de liefde bedrijft, dan zich af te stompen in een geschiedenisboek
  -

  Boris Vian
  Y

  Platonische liefde is liefde boven de schouders
  -

  Thyra Samter Winslow
  Y

  Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Een onmogelijke liefde is de ware liefde
  -

  Koos van Zomeren
  Y

  Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren
  -

  Marianne Williamson
  Y

  In de wijze liefde raadt elk het hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in het alledaagse te geloven, een spiegel waarin de minnaar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alledag na te volgen
  -

  William B. Yeats
  Y

  Een man gaat zelden ten onder aan een ongelukkige liefde; vaker aan een gelukkige
  -

  Otto Weiss
  Y

  Als Christus zegt: “Vergeeft uw vijanden”, zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Liefde is geen troost, liefde is licht
  -

  Simone Weil
  Y

  Medelijden is de ergste vijand van de liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Het toppunt van liefde is samen gapen
  -

  Thera Westerman
  Y

  Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Het is het geheel waar het om gaat, hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaat
  -

  Leo Vroman
  Y

  Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Een pest in het leven is dat liefde ons geen verstand geeft, maar een onfeilbare manier is om het kwijt te raken
  -

  R. West
  Y

  Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen!
  Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis!
  -

  Vergilius
  Y

  Het laatste wat men in het leven kan bereiken is niets te willen hebben, zelfs in de liefde
  -

  Ernst Wiechert
  Y

  De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje
  -

  Thomas Wright
  Y

  Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde
  -

  William Wordsworth
  Y

  Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn
  -

  Oswald Wynd
  Y

  Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel
  -

  C. Vigil
  Y

  Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt
  -

  Oscar Wilde

   

     Y

  Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn
   -

  Ethel Portnoy  Y

  De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Zij praten. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen
  -
  Marcel Pagnol  Y

  Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt
  -
  Oscar Wilde


  Y

  Word nooit verliefd op het profiel van een vrouw, want je moet er ‘en face’ mee leven
  -
  Sacha Guitry


  Y

  Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: “Ik wou dat je een kannibaal was”
  -
  Gaston van Camp


  Y

  Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker
  -
  Ayres Alex


  Y

  Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd. Pas later komen die twee samen
  -
  P. Lebeau


  Y

  Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man
  -
  Sacha Guitry  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken


  Y

  Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt
  -
  Paul Reboux
   


  Y

  Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen
  -
  J. van Geelen  Y

  Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander
  -
  Etienne Rey  Y

  Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten
  -
  Daniël Stern


  Y

  Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf
  -
  Jean Pierre Claris de Florian


  Y

  Ik ben hopeloos verliefd. Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen
  -
  Woody Allen  Y

  Het kan allemaal wel slecht aflopen - dat doet het ook vaak - maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is
  -
  Renate Rubinstein  Y

  Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk
  -
  Joris Janssen


  Y

  “Eindelijk kom je!”zei de boom verliefd toen de man zich morsdood reed
  -
  Bart Mesotten

   


  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -
  Ovidius

   


  Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -
  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -
  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - eb en


  Eb en vloed wachten op niemand.


  Benut gegeven kansen vooraleer ze weer verdwenen zijn; alles komt en gaat.
   


  Edel, arm en rijk, maakt de dood gelijk.


  Sterven doen we allemaal. In de dood is iedereen gelijk.


  Edel van hart is beter dan hoog van afkomst.


  Een goed mens is beter en belangrijker dan van hoge afkomst zijn.  Eelt op zijn ziel hebben.


  Ongevoelig zijn voor verdriet of tegenslag.  Een aal bij de staart hebben.


  Aan iets begonnen zijn, dat bijna zeker zal mislukken; gedoemd te mislukken.   Een aardje naar zijn vaartje hebben.


  Hij is net zoals zijn vader.  Een achtentwintiger voor een daalder nemen.


  Met minder genoegen nemen.

   


  (Een 'achtentwintig' was een zilveren munt ter waarde van 28 stuivers, een daalder was dertig stuivers waard. Dit was dus geen gunstige transactie.)


  Een achterdeurtje zoeken.


  Een smoes verzinnen.  Een adder(tje) onder het gras schuilen.


  Er schuilt een schurkachtige bedoeling achter.  Een adelaar vangt geen vliegen.


  Een groot of edel mens strijdt niet tegen onbeduidende personen, bemoeit zich niet met onbeduidende zaken.

   


  (latijn: Aquila muscas non captat)


  Een aha-erlebnis.


  Letterlijk: een "aha-ervaring”;  een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten krijgt zodat hij zegt: "aha!, zo zit dat dus!” of "aha!, zo kan het dus ook".

   


  (De term werd voor het eerst geïntroduceerd door de psycholoog Karl Bühler. Het verschijnsel komt volgens sommigen niet alleen bij mensen voor, maar ook bij hogere mensapen. De uitdrukking is verwant aan “eureka”, maar toch niet helemaal hetzelfde.)


  Een altaar voor iemand bouwen.


  Iemand zeer hoog achten.  Een Amerikaans feest geven.


  Een feest waar de gasten hun eigen eten en drinken meebrengen.  Een andere toon aanslaan.


  Op een andere (meer positieve) manier tegen iemand gaan praten.  Een appel dat bedorven is, schendt al wat in de korven is.


  In een gezelschap kan het wangedrag van één persoon de reputatie van de anderen schaden.  Een appelflauwte krijgen.


  Een lichte (meestal geveinsde) flauwte.

   


  (In het Victoriaanse tijdperk was het gebruikelijk dat dames (theatraal) flauwvielen bij een onfatsoenlijk woord of emotioneel bericht. Een zure appel bracht hen weer bij.)


  Een appeltje met iemand te schillen hebben.


  Iemand ter verantwoording roepen, moeten aanpakken over iets onaangenaams.  Een appeltje voor de dorst bewaren.


  Geld bewaren voor later / moeilijkere tijden. Reservekapitaal.  Een arend vangt geen muggen / vliegen.


  Een groot of edel mens bemoeit zich niet met kleinigheden / minderheden.  Een arme moeder koestert warmer dan een rijke vader.


  Voor rijke mensen is geld soms belangrijker dan het welzijn van hun kinderen.  Een Augiasstal reinigen.


  Een zeer vuile, bijna niet te zuiveren boel opruimen.

   


  (Uit de Griekse mythologie: Augias, koning van Elis, had een stal waarin 3000 runderen stonden die in geen dertig jaar gereinigd was. Hercules kreeg die opruimtaak toegewezen en reinigde hem in één dag door de loop van twee rivieren Alfeus en Peneus te veranderen zodat ze door de stal stroomden en alle vuiligheden met zich meenamen.)


  Een baaldag nemen.


  Een snipperdag (vrije dag zonder ziekmelding) nemen omdat je geen zin hebt om te werken.
  Informeel: een dag waarop men baalt van problemen, stress op het werk of de persoonlijke situatie waarin men verkeert en zich ziek meldt.  Een baard in de keel krijgen.


  Een zwaardere stem krijgen; De overgang van puber naar volwassene.  Een baas boven baas zijn.


  Er is altijd wel iemand die het beter kan of weet.  Een Babylonische spraakverwarring.


  Chaotisch door elkaar praten, wat voor verwarring en misverstanden zorgt.


   

  (Ontleend aan het Bijbels verhaal over de spraakverwarring in verband met de toren van Babel. Genesis 11:1-9.)


  Een bacchanaal aanrichten.


  Een woest drinkgelag.

   


  (
  Bacchus is in de Romeinse godsdienst de god van de wijn, van de roes en van dronkenschap.)


  Een balk in zijn wapen voeren.


  Niet écht zijn; onwaarachtig.  Een balletje over iets opgooien.


  Zinspelend over iets praten.  Een barmhartige Samaritaan.


  Iemand die zich (zonder eigenbelang) over een medemens ontfermt; Een menslievende vrijwillige.r

   


  (Samaritanen: bewoner van Samaria, vroegere naam voor Midden-Palestina)

  (Lucas 10 : 30-39) In de tijd waarin het Nieuwe Testament zich afspeelt, hadden Samaritanen een slechte reputatie. Maar in Lucas wordt beschreven hoe juist een Samaritaan een overvallen en gewonde reiziger helpt, nadat een priester en een andere vrome man het slachtoffer negeerden.)


  Een Bear-market.


  Een slechte aandelenmarkt.  Een bedrijvige Martha zijn. / Een vlijtig Liesje zijn.


  Een zeer ijverige vrouw.  Een bedsermoen.


  Een vermaning of terechtwijzing, die een man van zijn vrouw krijgt, terwijl ze samen in bed liggen.  Een belofte in dwang duurt niet lang.


  Een afgedwongen belofte houdt men niet lang vol.  Een beschaamde schooier heeft een platte zak.


  Ben je te bescheiden, bereik je niet veel.  Een bewering doorprikken.


  Aantonen dat wat beweerd wordt, een standpunt, onjuist is.  Een bittere pil slikken.


  Een onaangename zaak verwerken.  Een blauwe maandag.

  Nog maar heel kort.  (“Hij heeft hier een blauwe maandag gewerkt”, kan de maandag vóór de Vasten zijn, omdat men in de Middeleeuwen dan de beelden in de kerk met blauwe doeken bekleedde. “Blauw” kan ook betekenen: zonder betekenis, waardeloos.)


  Een blauwe scheen krijgen.


  Een afgewezen huwelijksaanzoek.  Een blauwkous zijn.


  Een geleerde vrouw die niet van huishoudelijk werk houdt.

   


  (In de achttiende eeuw bestond in Londen een genootschap van geleerden. Een lid van zo’n genootschap droeg altijd blauwe kousen en was verder ook nogal opvallend gekleed. Een admiraal schold deze geleerden toen uit voor blauwkousen. Die naam is blijven bestaan voor de vrouwen die lid van zo’n genootschap waren.)


   Een blauwtje lopen.


  In de liefde afgewezen worden.  Een blikgat krijgen.


  Letterlijk: stijf achterwerk krijgen van het zitten. Figuurlijk: iemand die vaak bij een ander op bezoek komt, de stijlen van de deur plat loopt.  Een blind paard kan er geen schade doen.


  Waar niets van waarde staat kan men ook geen schade aanrichten; armoede.  Een blinde kip vindt wel eens een graankorrel.


  Onverwachte dingen kunnen altijd voorvallen.  Een blinde passagier hebben.


  Zwanger zijn.  Een blinde passagier.


  Een verstekeling.  Een blinde schiet soms wel eens een kraai.


  Ook iemand dat niet zo verstand is, kan wel eens iets zinnigs zeggen.  Een blind verken vindt wel 'nen ekel.


  Soms gebeuren onmogelijke dingen.  Een blode hond wordt zelden vet.


  Wie niets durft, bereikt zelden veel.

   


  (Blode: angstig, flauwhartig, laf, schuchter.)


  Een blok aan het been hebben.


  Iets dat de vrijheid beperkt.

   


  (Zoals een ijzeren bol bevestigd aan het been van een gevangene.)


  Een bodemloos vat zijn.


  Wat dan ook, het is allemaal vergeefse moeite.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een bo


  Een boekje over iemand opendoen.


  De fouten van iemand bekend maken.

   


  Een boer is een meelzak, hoe meer men er op klopt, hoe meer eruit stuift.

  Boeren moeten steeds meer belastingen betalen.

   


  Een boer kan een koning de oorlog niet verklaren.

  Heb je zelf geen macht, is het onmogelijk zij die wel macht hebben uit te dagen.

   


  Een boer van een jaar en een van honderd zijn hetzelfde.

  Boeren blijven altijd even conservatief; Eens ouderwets, altijd ouderwets.


  Een bok schieten.

  Een grote stommiteit begaan.

   


  Eén bonte kraai maakt nog geen winter.

  Uit één vervelend voorval mag men geen conclusie trekken.

   


  Een boom(pje) opzetten.

  Uitgebreid over iets praten; doorbomen.

   


  Een boom valt niet met de eerste slag.

  Een moeilijke taak kan niet in een handomdraai worden uitgevoerd.


  Een boontje voor iemand hebben.

  Verliefd zijn op iemand, een oogje op iemand; een favoriet.

   


  Een bord voor zijn kop hebben.

  Brutaal of grof zijn, vaak zonder het zelf te beseffen.

   


  (Een koe of een stier die niet in de wei wil blijven, krijgt een plank voor zijn kop, zodat hij niet kan zien waar hij loopt. Zo blijft hij waar hij is, bang in de sloot terecht te komen.)


  Een boterbriefje halen.

  Trouwen.

   


  Een boterham met tevredenheid.

  Brood eten zonder boter en beleg.

   


  Een brave Hendrik zijn.

  Iemand die zich altijd voorbeeldig gedraagt, zo voorbeeldig dat hij saai is.

   


  Een brede rug hebben.

  Veel kunnen verdragen, slagen kunnen incasseren.

   


  Een brief op poten.

  Een ontstemde, kwade, duidelijke brief.

   


  Een bril op de neus krijgen.

  Geen vrij uitzicht of ruimte krijgen; iemand dwingen in één richting te kijken.

   


  Een bruidsdaalder is maar een gulden waard.

  Hoeveel geld of goed de bruid ook heeft meegekregen, het is vaak minder dan gedacht / de liefde tussen beiden is veel meer waard.

   


  Een bruin café.

  Een intiem, ouderwets café, (oorspronkelijk) met houten betimmering en oude meubelen.


  Een bruine arm halen.

  Met paaien en slijmen in de gunst komen.

   


  Een buik als een burgemeester hebben.

  Een heel dikke buik hebben.

   


  Een Cassandra voorspelling.

  Een sombere voorspelling waar niemand acht op slaat.

   


  (Cassandra was de dochter van koning Priamus van Troje. Ze kreeg van de god Apollo de gave van de profetie. Maar omdat ze zijn minnares niet wilde worden, zorgde Apollo ervoor dat niemand haar voorspellingen (bijv. over het Paard van Troje) zou geloven.)


  Een centenbak hebben.

  Iemand met een vooruitstekende onderlip of onderkaak.

   


  (Centenbak of mansbakje: het bakje waarin een straatmuzikant of orgeldraaier geld inzamelt.)


  Een cent met een gat geeft altijd wat.

  Nooit zonder geld zijn; geluk hebben.

   


  (Volgens een oud volksgeloof bracht een cent met gat erin geluk. Er wordt wel eens gezegd van iemand die een muntstuk aan een halsketting heeft hangen: zij/hij is nooit zonder geld.)


  Een cerberus zijn.

  Een norse portier; een waakzaam oppasser.

   


  (De Grieks / Romeins Cerberus is in de Griekse mythologie een driekoppige Helhond Cerberus of Kerberus,  kind van reus Typhoon en Echidna. Hij verwelkomde de nieuwkomers in het dodenrijk zeer vriendelijk maar bewaakte de toegang tot de onderwereld streng, zodat er niemand uit kon ontsnappen. Voor zover bekend zijn alleen Orpheus en Herakles erin geslaagd langs hem heen te komen.)


  Een dag is nooit zo nat, of de zon schijnt altijd wat.

  Hoe slecht het ook gaat, er is altijd wel iets positief.

   


  Een dode leeuw kan door iedere haas aan de baard getrokken worden.

  “Dapper” zijn wanneer het gevaar al geweken is.

   


  Een dode vlieg bederft de zalf.

  Eén dwaas persoon kan zelfs de meest wijze negatief beïnvloeden.

   


  (“Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg, een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig. De wijze volgt altijd het goede spoor, de dwaas ontspoort voortdurend, en terwijl hij doelloos ronddwaalt op de weg toont hij steeds aan iedereen hoe dwaas hij is”.) (Prediker 10: 1)


  Een doekje voor het bloeden.


  Een ontoereikende troost; slechts een symbolische maatregel.

   


  Een donderslag bij heldere hemel.

  Een plotse, onaangename verrassing.

   


  Een Don Juan zijn.

  Een echte vrouwenverleider.

   


  (In Spaanse volksverhalen is Don Juan een bekende held die vrouwen tracht te verleiden.)

  (Don Juan Tenorio is de naam van een legendarisch vrouwenversierder die rond 1620 voor het eerst in een boek opduikt, in "El Burlador de Sevilla" van Tirso de Molina. Deze Don Juan is een mogelijk een fictief persoon, maar het zou ook kunnen gaan om Pedro Téllez-Girón.)


  Een dood paard aan een boom binden.


  Overdreven voorzichtig zijn.

   


  Een doodshemd heeft geen zakken.

  Eens je dood bent, heb je niets meer aan je geld; meenemen kan je niet.

   


  Een dooie diender zijn.

  Een saaie, vervelende man zijn.

   


  Een doorn in het oog / in het vlees.

  Aan iets of iemand ergeren; hinderlijk.

   


  Een doos van Pandora.

  Een bron van ellende.

   


  Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht.

  Met samenwerken en solidariteit, bereik je meer dan wanneer je elkaar tegenwerkt; eensgezindheid maakt sterk.

   


  (Latijn: Concordia res parvae crescunt: macht groeit uit eendracht.)


  Een droge kuch is de trompet van de dood.


  Een slecht voorteken.

   


  Een dronkenmansgebed bidden.

  Zijn geld natellen.

   


  Een dronken mond, spreekt 's harten grond.

  Dronken mensen zeggen meer (waarheid) dan wanneer ze nuchter zijn.

   


  Een druppel op de gloeiende plaat zijn.

  Onvoldoende om een probleem op te lossen; het helpt niets.

   


  Een dubbeltje kan vreemd rollen.

  Men kan nooit weten welke wending of afloop iets of iemands lot zal maken.

   


  Een dubbeltje op het zand zetten.

  Er dan maar een borreltje op drinken dan verdwijnt het probleem (zoals een dubbeltje in zand.)

   


  Een dubbeltje op zijn kant zijn.

  Geen enkele zekerheid hebben dat het goed zal aflopen.

   


  Een duifje zonder gal.

  Een jong, onschuldig meisje.

   


  Een duitendief.

  Iemand dat overal geld uit weet te slaan; een sjacheraar; een vrek.

   


  Een duit in het zakje doen.

  Ook wat zeggen / inbrengen. Zich moeien; bijdragen aan een conversatie / zaak.

   


  (De uitdrukking is waarschijnlijk ontleend aan de kerk waar na de preek gecollecteerd werd met collecteerzakken. Voor moeilijk bereikbare plaatsen bevestigde men de zak aan een hengel, een lange stok.)


  Een eed met boter bezegeld.


  Een belofte, waar men zich niet aan houdt; die men snel vergeten is.

   


  Een ei in het nest laten.

  Iets achter de hand houden.


  “Een ei is een ei”, zei de boer, en hij greep naar het dikste.

  Zichzelf (al schertsend) goed bedelen.

   


  (apologisch spreekwoord)


  Een eitje met iemand te pellen hebben. / Een appeltje met iemand te schillen hebben.


  Iemand op het matje, ter verantwoording roepen; Met gelijke munt betalen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een ei


  Een ei uit iemands gat kijken.


  Heel nieuwsgierig zijn.

   


  Een Engelse brief schrijven / lezen.

  Een middagdutje doen.

   


  Een ezel die naar een lier luistert.

  Iemand die geen verstand heeft van muziek of kunst.

   


  (Sinds de oudheid het onflatteuze beeld van de onwetende mens die onoordeelkundig is.)


  Een ezelsbruggetje.

  Een hulpmiddel om iets gemakkelijker te onthouden; een geheugensteuntje.

   


  Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen.

  Wie zijn fouten herhaalt, is dommer dan een ezel.

   


  (Latijn: Asinus ad lapidem non bis offendit eundem.)


  Een Farizeeër.

  Iemand die de letterlijke naleving van regels belangrijker vinden dan mededogen; schijnheilig, huichelachtig.

   


  (De farizeeën waren een Joodse religieuze groep die omstreeks 200 v.Chr.is ontstaan. Ze hielden zich strikt aan de joodse wetgeving zoals neergeschreven staat in de eerste Vijf Boeken van de (Hebreeuwse) Bijbel.)


  Een flinke bos hout voor de deur hebben.

  Een zware boezem.

   


  Een flater slaan.

  In alle openbaarheid een domme fout maken.

   


  Een garnaal heeft ook een hoofd.

  Ook kleine kinderen kunnen koppig aan hun mening vasthouden; eigenwijs zijn.

   


  Een gat in de dag / morgen slapen.

  Zijn dag (morgen) verkorten door zo lang mogelijk uit te slapen.

   


  Een gat in de lucht springen.

  Heel enthousiast, verheugd zijn; door het dolle heen.

   


  Een gat in zijn hand hebben.

  Heel gemakkelijk (veel) geld uitgeven.

   


  Een gedwongen eed doet God leed.

  Oneerbiedig met een belofte omgaan. Zonder enige schroom onoprecht zweren of verplichten onoprecht te zweren.

   


  (Eed: een plechtige belofte of verklaring, al dan niet onder aanroeping van God.)


  Een gedwongen eed en hete pasteien zijn licht te breken.

  Een afgedwongen woord (belofte) wordt snel gebroken.

   


  Een gegeven paard moet men niet in de bek zien.

  Je moet niet te kritisch zijn over dingen die je (gratis) hebt gekregen en er tevreden mee zijn.

   


  Een geheugen als een garnaal hebben.

  Een slecht geheugen.

   


  Een gehuurd paard en eigen sporen maken korte mijlen.

  Met andermans spullen is men niet zo voorzichtig.

   


  Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

  Er worden veel vragen gesteld waarop geen (zinnig) antwoord op gegeven kan worden.

   


  Een gele kaart krijgen.

  Een ernstige waarschuwing.


  Een genie kent geen enkel compromis.

  Een genie maakt geen fouten die hij niet herstellen kan.

   


  Een gesloten boek zijn.

  Iemand die niets over zichzelf zegt, zich niet laat kennen.

   


  Een gespekte beurs hebben.

  Een goedgevulde portefeuille, veel geld hebben.

   


  Een gevoelige snaar raken.

  Een gevoelig of pijnlijk onderwerp aanroeren.

   


  Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

  Als je weet wat er gaat / kan gebeuren ben je extra voorzichtig.

   


  Een gezicht als een oorwurm trekken.

  Opvallend ontevreden kijken.

   


  Een gladde vogel zijn.

  Een slim iemand waar je geen vat op krijgt.

   


  Een gladde tong hebben.

  Goed kunnen praten, vlotjes; een mooiprater.

   


  Een glas op zijn tijd houdt de mot uit de maag.

  Matig drinken is niet zo ongezond.

   


  Een goed begin geeft moed en zin.

  Een goed begin geeft je de morele kracht zodat je gemotiveerd bent verder te doen.

   


  Een goed begin heeft een goed behagen, maar het eindje zal de last wel dragen.

  Iets dat in het begin goed verloopt, kan op het eind altijd nog verkeerd gaan.

   


  Een goede haan kraait tweemaal.

  Geef niet op bij een eerste mislukte poging, maar probeer het een tweede maal.

   


  Een goede naam is beter dan olie.

  Als goed bekend staan is belangrijker dan het hebben van grote rijkdom.

   


  (Bijbelse spreuk: Spr 22:1 - Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.)


  Een goed geloof en een kurken ziel, dan kun je drijven.

  Met een onbezwaard gemoed (vertrouwen en luchthartigheid) komt men alles te boven en het verst.

   


  Een goed paard maakt nog geen goede ruiter.

  Niet enkel de middelen, maar ook de vaardigheid is belangrijk om te slagen.

   


  Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.

  Een opmerkzame luisteraar kan een onduidelijke of onvolledige mededeling wel begrijpen.

   


  Een gordiaanse knoop doorhakken.

  Een probleem op onverwachte, doorslaggevende wijze oplossen.

   


  (Naar Gordias, een Phrygische boer die later koning werd. Stichter van Gordium (ca. 800 voor chr.) Aan zijn strijdwagen was een kunstmatige gevlochten knoop gelegd, die enkel door een toekomstig wereldheerser kon worden losgemaakt. Het was uiteindelijk Alexander de Grote die de knoop doorgehakte.)


  Een gouden dak op het huis hebben.

  Een huis waar een hypotheek op rust.

   


  Een gouden zadel maakt geen ezel tot een paard.

  Geld bezitten is niet genoeg om iemand met stijl en allure te zijn.

   


  Een groene golf.

  Een serie verkeerslichten die achter elkaar op groen springen.


  Een grote staat voeren.

  Veel geld uitgeven.

   


  Een Haags bakkie.

  Een halfvol kopje koffie.

   


  Een haar in de boter zoeken.

  Ruzie uitlokken; zaniken over een kleinigheidje.

   


  Een harde noot kraken.

  Iets heel moeilijk tot een goed einde brengen.

   


  Een hard gelag zijn.

  Een moeilijk te verdragen toestand. Men spreekt van een 'hard' gelag wanneer de consequenties die je voor iets draagt wel heel erg naar/zwaar zijn.

   

  (Oorsprong gelag:

   

  Volgens Kiliaen:  De etymologie van 'gelag' (eten en drinken) in de betekenis van 'kosten voor eten en drinken' gaat volgens Kiliaen terug naar het woord 'geleggen’: (gezien de kosten) het samenleggen voor een feestgelag, de bij elkaar gelegde bijdragen voor de kosten van de gemaakte vertering.

   

  Volgens De Bondt 1958: Gelag komt van het Mnl. gelach 'wat iemand gelegen komt' van geliggen 'gelegen zijn'.

   

  Volgens Jenny van der Toorn-Schutte stond het woord 'gelag' oorspronkelijk voor een gezelschap dat gezamenlijk 'aanlag' van het werkwoord 'geliggen' (liggen) en betekent in deze uitdrukking gesteldheid, toestand, lot. Later zou 'gelag' de betekenis gekregen hebben van genoten consumptie.)


  Een hart van steen hebben.

  Geen gevoel, geen medelijden met anderen hebben, hardvochtig zijn.

   


  Een heet hangijzer zijn.

  Een groot probleem, een moeilijk te bespreken zaak.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een he


  Een heilig boontje.


  Iemand die zich braaf voordoet.

   


  (Waarschijnlijk oorspronkelijk uit de 18de eeuw voorkomende ‘heilig bontje’. Onder bontje verstond men toen een burgerwees; een brave, vrome wees. Schortte er wat aan dat ‘brave’ nam men deze uitdrukking cynisch. Pas later, wanneer bontje niet meer begrepen werd, kwam er ‘boontje’ voor in de plaats; toe te schrijven aan de volksetymologie die het in verband bracht met de Driekoningenboon.)


   

  Een hele piet zijn.


  Een hoge ome; invloedrijk; iemand die het ver gebracht heeft.
  .


   

  Een hoge borst opzetten.


  Zich trots en hoogmoedig gedragen.

   


  (Ontleend aan de houding van iemand die als een pauw over straat loopt met opgericht hoofd en opgezette borst; iemand die ‘zich groot maakt’ (Ndl. Wdb. V, 1056).)


   

  Een homerisch gelach.


  Een uitbundig gelach.

   


  (Een homerisch gelach is een onbedaarlijk, schaterend, onmenselijk gelach, waarin de Griekse goden konden uitbarsten) (homerisch: van / als Homerus, Griekse dichter uit de 8ste eeuw v.C.)


   

  Een hoofd als een boei (biet) krijgen.


  Vuurrode wangen krijgen; blozen.


   

  Een houten klaas.


  Een stijf mens.


  Een huis aan de paal slaan.


  Een huis te koop aanbieden.


  Een huishouden van Jan Steen.


  Een rommelige, ongeorganiseerde boel.

   


  (Oorsprong: Jan Steen was een schilder uit de 17de eeuw die midden het rumoer van familie en in wanordelijke kamers zijn schilderijen maakte.)


  Een huis van leem, een paard van gras, een vriend van mond, t is al maar glas.


  Deze drie dingen hebben te weinig waarde om van betekenis te zijn, broos en snel stuk; een minachting van schijn(vertoningen).


   

  Een huwelijk en een pacht, dat komt op een nacht.


  Een (te) snel gesloten huwelijk.


  Een ijzer in het vuur hebben.


  Nog iets in afwachting; een plan hebben klaarliggen.


   

  Een jaar is aan geen staak gebonden.


  De tijd kan men niet vastbinden; de tijd staat nooit stil.


   

  Een jatmous van een wijf, maakt de nering stroef en stijf.


  Het brengt ongeluk als je eerste klant een vrouw is.

   


  (Jatmoos (jatmous) is een ander woord voor ‘handgift’ of ‘handgeld’ Het komt van Hebreeuwse jad dat ‘hand’ betekent, en moos dat teruggaat op het Hebreeuwse mo'aut ‘geld’. Een echte joodse koopman zou zelfs zijn winkel sluiten als de eerste koper een vrouw was, die weinig besteedde, en hem daarna weer openen. Volgens koopmanswijsheid belooft een marktdag pas echt goed te worden als je eerste koper van die dag ook een koopman is.)


  Een jong broekje zijn.

  Iemand jong of de jongste van het gezelschap zijn.


  Een jonge maagd wordt ras gevraagd.


  Een leuk, maagdelijk meisje heeft altijd veel mannelijke belangstelling.  Een jong meisje en een oude smul, dat geeft alle jaren ene wieg vol.


  Een oudere man die gehuwd is met een veel jongere vrouw krijgen vaker meerdere kinderen op korte tijd.  Een jonge ooi en een oude ram, geeft binnen ‘t jaar een lam.


  Een oudere man die gehuwd is met een veel jongere vrouw (meisje) hebben vaak al in het eerste jaar van hun huwelijk samen een kind.  Een Judas zijn.


  Een verrader.

   


  (Naar Judas Iskariot (één van de twaalf apostelen) en de verrader van Jezus.)


  Een kaars voor de duivel branden.

  Wat fout is goedpraten uit eigenbelang; slijmen.


  Een kale kin is gauw geschoren.


  Als er niets te halen valt, ben je snel klaar.  Een kale kip kan nog leggen.


  Wanneer iemand je niets kan geven omdat hij niets heeft, kan hij nog altijd andere nuttige dingen doen voor je doen.  Een kater hebben.


  Zich beroerd voelen na het drinken van veel alcohol.  Een kat in de zak kopen.


  Een ondoordachte aankoop waardoor je wel eens bedrogen kan uitkomen.  Een kat in het donker maakt rare sprongen.


  In een benarde situatie doet men wel eens (rare) dingen die men anders nooit zou doen.   Een kat in het nauw maakt rare sprongen.


  Een (zwakke) tegenstander kan gevaarlijk worden als hij geen uitweg meer ziet.  Een kat komt altijd weer op zijn poten terecht.


  Moeilijke of nare dingen, uiteindelijk komt toch alles weer in orde.  Een kerel als Kas.


  Een flinke kerel; meestal schertsend gezegd tegen een kleine jongen, een angsthaas of laf persoon.  Een kerel van de vlakte.


  Een crimineel uit de grote stad.  Een kermisgang (kermisgaan) is een bilslag waard.


  Voor een pleziertje moet je iets overhebben.  Een kenau zijn.


  Een bazige, mannelijk gedragende vrouw; een manwijf.

   


  (
  De naam Kenau is synoniem komen te staan voor het stereotiepe manwijf dat we nu kennen. Maar ze staat niet vanwege deze negatieve betekenis in de lijst van grootste Nederlanders. In Europa gingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog, die ruwweg duurde van 1568 tot 1648, verhalen rond over een vrouw die heldhaftige daden verrichtte. Haarlem werd in de maanden tussen 1572 en 1573 belegerd door de Spanjaarden en Kenau, Simonsdochter Hasselaer zou dapper verzet geboden hebben.)


  Een kinderhand is gauw gevuld.

  Tevreden zijn met een kleinigheid.  Een kind om een boodschap sturen.


  Verantwoordelijkheden uit handen geven; halve maatregelen nemen.  Een kind met een waterhoofd.


  Iets dat heel wat lijkt, maar in wezen niets voorstelt.  Een kind van Ninive.


  Een dom iemand.

   


  (Van een ‘weetniet’, die geen onderscheid tusschen zyn linker en rechterhand weet te maken, uit Jon. 4:11.)


  Een kink in de kabel komen.

  Onverwachte moeilijkheden.

   


  (De 'kink' is een draai in het touw wat het moeilijk op te winden maakt.)


  Een klap van een lamme aap krijgen.

  Beledigd worden.

   


  Een klap (slag) van de molen gekregen hebben.

  Niet goed bij zijn verstand zijn.

   


  Een klein gewin brengt rijkdom in.

  Veel kleintjes maken één grote: wie zuinig is kan sparen, vergaren.

   


  Een kleine vonk ontsteekt een grote brand.

  Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben.

   


  Een klein hartje hebben.

  Erg gevoelig of bang zijn.

   


  Een klein standje, een groot gemak.

  Men moet niet té aantrekkelijk zijn, ook dat heeft zijn nadelen.

   


  Een koekje van eigen deeg krijgen.

  Met dezelfde wapens bestreden worden; (naar) behandeld worden zoals je de ander (naar) behandelde.

   


  Een koekoek en een sijs zingen niet dezelfde wijs.

  Iedere mens is anders, uniek.

   


  Een kolfje naar zijn hand zijn.

  Iets dat hem best bevalt, dat hij graag doet.

   


  (Ontleend aan het kolfspel. Bij het 'kolfspel' wordt met een kolfstok (een soort golf- of hockeystick) tegen ballen geslagen. Het doel is de palen van de kolfbaan te raken. Kolf kon zowel op land of als op ijs worden gespeeld. Vanaf de Middeleeuwen was kolf eeuwenlang het populairste volksspel in Nederland.)


  Een korentje vatten.

  Een borreltje nemen.

   


  Een kronkel in je hersens hebben.

  Rare gedachtes hebben.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een kr


  Een kruimeltje is ook brood.


  Ook kleine dingen (details) hebben hun waarde.  Een kruiwagen hebben.


  Met een invloedrijke persoon bevriend zijn; kunnen rekenen op de voorspraak van iemand, vooral in verband met een baan.

   


  (De kruiwagen, 800 jaar geleden uitgedacht, noemde men toen ook de “kordewagen”.)


  Een kus in eren, kan niemand deren.


  Met een zoen als uiting van vriendschap of dankbaarheid doe je niemand kwaad.   

  Een kus zonder baard, is als een ei zonder zout.


  Een vrouw gaat het beste met een wat oudere man.   

  Eén kwade dag maakt de winter niet.


  Als één ding tegenvalt, wil het niet zeggen dat alles verkeerd zal gaan.   

  Een lang hemd aan hebben.


  Treuzelen.   

  Een land van melk en honing zijn.


  Een plaats waar alles in overvloed is, waar men niets tekort komt.

   


  (Melk en honing altijd en overal goede en kostbare voedingsmiddel geweest.)


   

  Een lange neus maken.


  Iemand jaloers maken; bespotten, voor schut zetten.   

  Een lange arm hebben.


  Een verreikende macht hebben.   

  Een lans voor iemand breken.


  Het voor iemand opnemen; iemand verdedigen.

   


  (Deze uitdrukking gaat terug op de Middeleeuwen. Als ridders een lans voor iemand braken, betekende dit dat zij voor die persoon vochten in een steekspel (tijdens een toernooi). Ook volgens F.A. Stoett komt ‘een lans breken’ uit het ridderwezen; wat aanvankelijk betekende: 'voor die persoon in het strijdperk treden'.)


   

  Een lege beurs staat moeilijk recht.


  Wie arm is, heeft doorgaans een moeilijker leven.   

  Een lepel vol daad is beter dan een schepel vol raad.


  Je hebt meer aan mensen die je daadwerkelijk helpen, dan aan mensen die je alleen maar goede raad geven.

   


  (“Schepel” is een inhoudsmaat, een oud-Nederlandse eenheid voor het aangeven van de inhoud van droge waren. Een schepel komt vaak overeen met 10 liter, maar dit kan van gewest tot gewest verschillen. Zo kan een schepel 1/4 mud zijn en dat komt dan overeen met 43,6 liter. Een schepel is ook een oppervlaktemaat.)


   

  Een lelijke/zware pijp roken.


  Iets zeer onaangenaams doormaken.   

  Een leugentje om bestwil.


  Een kleine leugen om iemand te helpen, zonder kwade bedoelingen.   

  Een leugentje om (eigen) bestwil.


  Een leugentje zonder kwade bedoelingen, maar om zichzelf uit een lastige situatie te redden; om er zelf beter van te worden.   

  Een leven als een oordeel.


  Een verschrikkelijk leven, een hels lawaai.

   


  (Volgens Stoett ook genoemd: “een leven van de andere wereld”, “een lawaai als op een oordeelsdag” (komt in de 18de eeuw voor bij Van Effen, Spect. V, 206; VII), in Antwerpen: “een leven gelijk een oordeel of in 't laatste oordeel”, in het land van Waas: “een laweit van de duvels, van den anderen wereld”.)


   

  Een lichtje opgaan bij iemand.


  Iets wordt duidelijk, helder.   

  Een liedje van verlangen zingen.


  Uitstel proberen te krijgen.

   


  (Met “verlangen” bedoelen ze hier “verlengen”. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt voor kinderen die nog niet naar bed willen.)


   

  Eén lijn (dezelfde lijn) trekken.


  Op dezelfde manier te werk gaan; dezelfde standpunten.   

  Een loopje met iemand nemen.


  Iemand beetnemen; voor de gek houden, niet serieus nemen.   

  Een lot uit de loterij trekken.


  Een uitzonderlijk, bijzonder gelukje/meevaller hebben; een buitenkans.

   


  (De loterij: een kansspel waarbij de uitkomst, de winstkansen, helemaal van het toeval afhangt.)


   

  Een luchtje aan zitten.


  Er klopt ergens iets niet aan; verdacht.   

  Een luisteraar aan de wand hoort vaak zijn eigen schand.


  Wie een gesprek afluistert hoort vaak dat net "zijn" daden het onderwerp van gesprek zijn.   

  Een man een man, een woord een woord.


  Een eerlijke man houdt zijn woord.

   


  (“Zoo waarlijk als een man in den besten zin van het woord een man is van eer, zoo is ook zijn woord te vertrouwen” dateert uit de tijd dat alle vormloze contracten bindend waren. Bron: dbnl.nl.)


   

  Een man in bonis zijn.


  Een welgesteld, vermogend man; er warm in zitten.

   


  (De uitdrukking kan ontleend zijn aan het Latijn, waar “in bonis esse” in de juridische taal voorkomt als in het bezit van het vermogen van een overleden persoon.
   De betekenis, die er door ons aan gehecht wordt, kende het Latijn niet. Deze kunnen we ontleend hebben aan de studententaal waar “in bonis” (anno 1846) voorkomt in de zin van ‘goed bij kas zijn’. Bron: dbnl.org.)


   

  Eén man kan het paard naar het wed brengen, maar geen tien man kunnen het doen zuipen.


  Mensen die weigeren geholpen te worden.   

  Een man van de klok zijn.


  Iemand die altijd precies op tijd is.   

  Een man zonder geld is een schip zonder zeilen.


  Zonder geld komt een man nergens, bereik hij niets.   

  Een mecenas zijn.


  Iemand die kunstenaars en geleerden steunt; beschermer van kunst en wetenschap.

   


  (Een mecenas was een begunstiger van geleerden en kunstenaars, genoemd naar de Romeinse ridder Gauis Cilnius Maecaenas (ca. 70-8 voor Chr.), raadsman van keizer Augustus.)


   

  Een meisje van duizend weken.


  Een meisje van 18 jaar.   

  Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest.

  (…doch nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft.)


  Onnodige zorgen veroorzaken een onnodig lijden.   

  Een mes dat al te scherp is, ligt schielijk om.


  Verg je teveel van jezelf, moet je gezondheid het bekopen.

   


  (De kunst van het slijpen van een mes is het zo scherp mogelijk maken zonder het te dun te maken, want dan ontstaan er breuken of kerven in het blad waardoor het buigt of breekt.)


   

  Een mijl op zeven gaan.


  Een grote omweg nemen.

   


  (Een Engelse mijl is 1609 meter; een zeemijl is 1852 meter.)  Een modder figuur slaan.


  Een belachelijke, dwaze indruk maken.   

  Een mond gelijk een ovenmuil.


  Een grote mond opzetten; praatgraag zijn.

   


  (Dateert uit de Middeleeuwen en houdt verband met broodbakken. De bakovens hadden een ruime opening, de ovenmond, waarlangs men een ganse takkenbos in de oven kon steken. Het brood werd hierlangs met een ovenpaal in de oven geschoten.)


  Een morse muur is snel afgebroken.

  Iemand die niet sterk in zijn schoenen staat is snel van de plank.   

  Een mug kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet muggen.


  Niet alles is mogelijk.
  Een muis die in een meelzak zit, denkt dat ze een molenaar is.


  Iemand die denkt meer te zijn dat hij is; veel pretentie hebben.   

  Een muurbloempje zijn.


  Onopgemerkt zijn. Een meisje dat niet ten dans wordt gevraagd op een bal of dansavond.   

  Een naald (speld) in de hooiberg zoeken.


  Iets zoeken dat bijna onmogelijk te vinden is.   

  Een nagel aan iemands doodkist zijn.


  Iemand zoveel leed veroorzaken dat hij denkt eerder te zullen sterven.

   


  (Spect. IX, 32: Zo je Vader of Moeder hebt, doe hen om Gods wil het doodelyk hartzeer niet aan, dat my alle vreugd benomen heeft, en noch een nagel aan myne doodkist is; Amstelv. 40: Nu in het graf heb ik hem niet geholpen; ik heb alleen maar een paar nagels aan zijn doodkist geslagen.)


    Een nestor zijn.

  Een schrandere, eerbiedwaardige grijsaard, of de oudste van de aanwezige personen.


  (Nestor was de wijze en verstandige koning van Pylos, die nog in zeer hoge ouderdom aan het beleg van Troje een werkzaam aandeel nam.)


   

  Een Oedipuscomplex hebben. 


  Een min of meer abnormaal complex van het onderbewustzijn, waarbij moeder en zoon, vader en dochter zich op bijzondere wijze tot elkaar aangetrokken voelen.

   


  (In de psychoanalyse een verzamelnaam voor stoornissen in het zielenleven die stammen uit de oedipale fase. Vernoemd naar Oedipus, de legendarische Griekse held, die zijn vader doodde en zijn moeder huwde. Bij meisjes ook wel het Electracomplex genoemd.)


  Een olifantenhuid (olifantshuid) hebben.


  Ongevoelig zijn voor kritiek of subtiele aanwijzingen.   

  Een ommelandse reis maken.


  Een grote omweg maken; een omslachtige, bezwaarlijke reis.   

  Een onbekookt plan.


  Een niet goed doordacht plan.   

  Een onbeschreven blad zijn.


  Iemand met een vlekkeloze reputatie; er valt niets op haar aan te merken.

   


  (Tabula rasa: Latijn voor een 'onbeschreven blad papier'. “Tabula rasa” maken is figuurlijk schoon schip maken, met een schone lei beginnen.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een on


  Een ongelovige Thomas zijn.


  Altijd twijfelen aan iemands woorden.

   


  (Na de opstanding van Jezus wilde Thomas het blijde nieuws niet geloven; wilde zich eerst persoonlijk overtuigen.)


   

  Een ongeluk komt te paard maar gaat te voet verder.


  Een ongeluk is snel gebeurd, maar de gevolgen kunnen lang aanslepen.   

  Een ongeluk komt zelden (nooit) alleen.


  Als er iets fout gaat, volgen er vaak nog meer tegenvallers; het ene ongeluk veroorzaakt vaak het andere.   

  Een ongeluk zit in een klein hoekje.


  Een ongeluk ontstaat vaak onverwacht en door een kleinigheid.   

  Een ongemakkelijk zeeschip.


  Een moeilijk mens.   

  Een oogje in het zeil houden.


  Iets in de gaten houden.   

  Een open deur intrappen.


  Iets beweren wat al gezegd is; overbodig herbevestigen van al gekende en vaststaande feiten.

   


  (Letterlijk: moeite doen om een deur te openen die al open.)


   

  Een oude bok lust nog wel een jong/groen blaadje.


  Ook voor oudere mannen blijven jonge vrouwen aantrekkelijk en begeerlijk.   

  Een oud man en een jong wijf, geeft eeuwig gekijf.


  Trouwt een oudere man met een veel jongere vrouw komt er altijd ruzie en narigheid van.


   

  Een oude rat vindt licht een gat.


  Heb je ervaring, vindt je gemakkelijker een oplossing.   

  Een oude rot in het vak (zijn).


  Iemand met ervaring.   

  Een oude soldaat toont graag zijn littekens.


  Iemand die zowel nare als mooie herinneringen graag ophaalt.   

  Een oude vrouw en een oude koe, die vallen toe, maar een oude man en een oud paard, zijn niets meer waard.


  Een oude vrouw “alleen” kan haar plan trekken; een oude man redt het meestal niet zonder hulp.   

  Een oud paard van zijn stal halen.


  Oude argumenten opnieuw gebruiken; Oude ruzies oprakelen.   

  Een oud voerman hoort nog graag de klappen van de zweep.


  Ook wie oud is hoort en doet nog graag dat wat hem in zijn jeugd het meest bezighield of vermaakte.   

  Een paardenmiddel.


  Krachtig werkend geneesmiddel; Een ingrijpend redmiddel dat in noodsituaties wordt toegepast.   

  Een paard dat schuw en schrikkerig is, moet geen trompetter dragen.


  Men moet de juiste middelen op de juiste manieren inzetten, verlang niet het onmogelijke van iemand.   

  Een paard dat voor de tweede keer de sprong niet neemt, neemt hem ook niet voor de derde keer.


  Wie de tweede stap niet waagt, zal ook de derde stap niet wagen.   

  Een paard met vier voeten struikelt wel eens.

  ('ik zwijge van een mensch, die maar twee voeten heeft')

   

  Iedereen vergist zich wel eens.   

  Een paard met vier struikelen kan wel eens poten.


  Iedereen kan zich wel eens verspreken.   

  Een pak van mijn hart.


  Oef, dat is een geruststelling!   

  Eén penning met recht gaat boven duizend met onrecht.


  Niets gaat boven eerlijkheid, zelfs niet de beste smoes.    Een platonische liefde.

  Liefde zonder zinnelijk element, innerlijke wensen waarvan men niet verwacht dat ze vervuld kunnen worden.

   

  (Een platonische maaltijd is een maaltijd waarbij meer geredeneerd dan gegeten wordt. Plato (ca. 427-347 voor Chr.) was een beroemd Grieks wijsgeer te Athene.)


   

  Een pleister op de wonde.


  Een kleine troost dat de ellende wat verzacht.   

  Een pluim krijgen.


  Een compliment krijgen; geprezen worden.   

  Een potje kunnen breken (bij iemand).


  Bij iemand zodanig in de gunst staan dat er van jou meer getolereerd (verdragen) wordt.   

  Een profeet wordt in zijn eigen land niet geëerd.


  Van externen erkent men vaak de vakbekwaamheid, maar niet van de eigen werkers.   

  Een proper boek hebben.


  Een blanco (geen) strafblad bezitten.   

  Een Pyrrusoverwinning.


  Een Overwinning waarbij de winnaar net zoveel verliezen lijdt als de verliezer, of zelfs meer; een schijnsucces.


  (Naar Pyrrhus, koning van Epirus (319-272 voor chr.) Hij versloeg de Romeinen bij Heraclea en Asculum. Hij had weliswaar gewonnen, maar het verlies aan manschappen was zeer groot. Van hem zijn de woorden: “nog één zo’n overwinning en ik ben verloren”.)


   

  Een raddraaier zijn.


  De aanstoker van oproer.   

  Een rakje in het zeil (in de wind).


  Tegenspoed.

   


  (Letterlijk: een bepaalde afstand die men met tegenwind nog zeilen moet. Een rakje is het eindje dat men nog te zeilen heeft.)


   

  Een recht op en neertje.


  Een klare, zuivere borrel, zonder toevoeging van bijvoorbeeld suiker of bitter.   

  Een reef in het zeil leggen.


  Bezuinigen.   

  Een renegaat is nog erger dan een Turk.


  Een vroegere vriend als vijand is veel gevaarlijker dan iemand die altijd een vijand is geweest.

   


  (renegaat = een afvallige, een onderkruiper)


   

  Een rib uit je lijf.


  Iets wat een groot deel van je vermogen kost.   

  Een ridder van de el zijn / van de naald of de schaar.


  Kleermaker zijn.   

  Een ridder van de pen zijn.


  Klerk of schrijver zijn.   

  Een ridder van de droevige figuur zijn.


  Een armzalig, zielige man zijn.

   


  (Oorsprong: Don Quichot, de hoofdpersoon uit de roman van Cervantes (1547-1616): El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, waar (1, 19) de schildknaap Sancho Pansa zijn afgeranselde meester el caballero de la triste figura noemt.)


   

  Een rijk boek hebben maar arm aan kas zijn.


  Veel pretentie, maar niets bezitten; Meer pretentie dan ambitie.   

  Een rijk van dwang duurt niet lang.


  Niemand laat zich blijven dwingen.   

  Een roepende in de woestijn zijn.


  Er wordt niet naar je raad of waarschuwingen geluisterd.   

  Een rots in de branding.


  Een krachtig steunpunt in woelige omstandigheden; iemand waar je altijd kan op vertrouwen; betrouwbaar.   

  Eén rotte appel in de mand, maakt al het gave fruit te schand.


  Het wangedrag van één persoon kan de reputatie van de anderen schaden.   

  Een Russisch optreden.


  Betuigen van een meedogenloze, onverbiddelijke houding.   

  Een ruwe bolster, blanke pit.


  Een hard en onvriendelijk uiterlijk dat een zacht innerlijk verbergt.

   


  (Bolster: Het omhulsel van het zaad. Het is een verharde of verdikte wand, dat het zaad beschermt, bv: kastanje.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een Sa


  Een Salomons oordeel vellen.


  Beoordelen / oordelen op een wijze manier.

   


  (Naar de Bijbelse koning Salomo (of Salomon 970-930 voor chr.), bekend om zijn wijsheid. Toen twee vrouwen beweerden de moeder van een baby te zijn, zei hij tegen hen: hak de baby in tweeën en neem ieder de helft. De onechte moeder stemde daarin toe. De echte moeder zei: "geef hem dan maar aan haar", want ze wilde niet dat haar kind zou sterven. Toen wist koning Salomo dat zij de echte moeder was en gaf haar de baby mee.)


   

  Een schaap met vijf poten zoeken.


  Het onmogelijke (willen) zoeken.   

  Een scheve (rare) schaats rijden.


  Vreemd, zonderling, onbehoorlijk handelen.   

  Een (lelijke) schaats rijden.


  Er teleurgesteld, bedrogen uitkomen.   

  Een schuine schaats rijden.


  Een weinig zedelijk leven leiden; ontrouw.   

  Een schip met zure appelen.


  Het naderen van een zware regenbui. Tegenspoed.   

  Een schip op het strand een baken in zee.


  Lering trekken uit andermans ongeluk; om te voorkomen dat hetzelfde ongeluk jou treft; Een fout van de één is een waarschuwing voor de ander.

   


  (Baken: merk of herkenningsteken aan wal of op het water waarmee het verloop van het vaarwater, van ondiepten of de positie van obstakels wordt aangegeven.)
  (Wanneer een schip ergens gestrand is, weet een andere schipper, dat die plaats gevaarlijk is en vermeden moet worden.)


   

  Een schop van een ezel kunnen verdragen.


  Zich niets van beledigingen aantrekken.   

  Een schot voor de boeg geven.


  Een duidelijke waarschuwing om aan te geven dat het ernst is.

   


  (Scheepstaal: een (letterlijk) schot voor de boeg wordt ook nu nog gegeven wanneer na herhaalde waarschuwingen van een patrouillevaartuig via de marifoon, scheepsroeper of geluidsinstallatie aan dek, een (verdacht) schip nog steeds niet wil stoppen.)  Een schurftig (schuftig) paard vreest de roskam.


  Iemand die wat op zijn geweten heeft is bang dat de waarheid uitkomt.   

  Een Simsonsverzuchting.


  Een zware zucht slagen; klagen en blazen.

   

  (Volgens Stoett: naar Simson, die in de tempel van Dagon tussen twee zuilen staand Jahwe smeekte hem nog éénmaal zijn vroegere kracht te verlenen om wraak te nemen op de Filistijnen. Zie Richt. XVI, 28 en vgl. Camera Obsc. bl. 82: Op dit gewichtig ogenblik was het dat de merkwaardige Petrus Stastokius Junior een Simsonsverzuchting slaakte.)


   

  Een Sisyphusarbeid.


  Een zware arbeid die nooit tot een (goed) einde komt; vruchteloze inspanningen.

   


  (Sisyphus was door Zeus veroordeeld om een zeer groot rotsblok tegen een berg op te wentelen, doch zodra hij bijna de top had bereikt, rolde het blok naar beneden, zodat hij telkens op nieuw moest beginnen.)


   

  Een slaapmutsje.


  Een borreltje voor het slapen gaan.

   


  (‘Muts’ is niet enkel een kledingstuk maar ook een vochtmaat. Aan het eind van de 18e eeuw werd er ‘1/18 van een mingelen of een pint’ mee aangeduid, en sinds het begin van de 19e eeuw 15cl. Nederlandse matrozen kregen standaard voor iedere maaltijd een mutsje jenever.)


   

  Een slag om de arm houden.


  Een stelling niet onherroepelijk verklaren zodat men altijd nog terug kan; een achterdeurtje open houden.

   


  (Hier betekent een “slag” om de arm houden een eind touw vrij houden (dat men niet ten einde toe laat vieren) zodat er nog mee te werken valt; (aan)trekken, vastbinden enz.)


   

  Een slak komt er net zo goed als een kikker.


  Zelfs al werk je niet snel maar langzaam, zolang je maar gestaag doorwerkt, dan kom je er net zo goed.   

  Een slapende kat vangt geen rat.


  Wil je de kost verdienen, zal je ervoor moeten werken.   

  Een slecht vakman geeft zijn gereedschap de schuld.


  Iemand die niet wil toegeven dat hijzelf te kort schiet, dat de fout bij hem ligt.   

  Een schlemiel valt op zijn rug en breekt zijn neus.


  Een sukkel heeft altijd pech.

   


  (Schlemiel: kluns, ongeluksvogel.)


   

  Een slimme vogel.


  Iemand die voor elk probleem een oplossing weet.   

  Een slok op een borrel schelen.


  Een groot verschil uitmaken.  Een slome duikelaar zijn.

  Een traag en onverschillig mens zijn.


  (Naar Sjloume Duikelaar pseudoniem van Abraham Joseph Swalff (1745- 1819). Marktkoopman en jiddisch schrijver.)


   

  Een snee(tje) in het oor hebben.


  Dronken zijn.   

  Een snijder heeft maar één darm.


  Een kleermaker is niet zo’n goede eter als een boer.   

  Een snoek van komsa.


  Een bijzonder grote snoek.

   


  (“Komsa” van het Franse “comme ça”: zoals.., zo!)


   

  Een spaak in het wiel steken.


  Door ingrijpen iets of iemand dwarsbomen; hinderen, tegenwerken.

   


  (Een spaak (stok) in het wiel van een kar steken belet het draaien, zodat de kar moet blijven stil staan.)


   

  Een speld in de hooiberg zoeken.


  Iets zoeken dat bijna onmogelijk te vinden is.   

  Een speld kunnen horen vallen.


  Doodstil zijn.   

  Een spiering is vis als er anders niets is.


  Heb je grote honger, eet je alles en ben je niet kieskeurig.   

  Een spiering uitwerpen om een kabeljauw te vangen.


  Iets kleins investeren met als doel er op termijn veel meer voor terug te krijgen.   

  Een spitse neus, een spitse kin, daar zit Sinjeur de Duivel in.


  Negatieve typering voor mensen met bepaalde gelaatskenmerken.   

  Een spreekwoord is een waar woord.

  Een spreekwoord bevat een volkswijsheid waar men lering uit kan trekken.


  (pers: hum.. uitgezonderd de uitzonderingen)


  Een stads praatje duurt maar drie dagen.


  Mensen vergeten ook de meest sensationele dingen die ze horen snel.   

  Een steekje aan los zitten.


  Iets klopt er toch niet aan.   

  Een steekje laten vallen.


  Iets vergeten, een foutje maken.   

  Een steen in zijn boezem dragen.


  Iemand die kil en hard is, geen mededogen kent.   

  Eén steen kan geen mosterd malen.


  Reageert men niet op een aantijging van een ander, kan er ook geen ruzie van komen.   

  Een stem in het kapittel hebben.


  Iets te zeggen hebben, inbreng; Mee mogen stemmen in een vergadering.

   


  (Kapittel: een vergadering van kloosterlingen.)


   

  Een stem des roependen in de woestijn


  Iemand die tevergeefs iets verkondigen, niemand luistert.

   


  (Ontleend aan de geschiedenis van Johannes de Doper (ook Jan de Doper of Jan-Baptist, in de islam Jahja; ca. 7 v.Chr. - ca. 29.)


   

  Een stille in den lande zijn.


  Een eenvoudig, kalm en ingetogen mens.   

  Een stille molen maalt geen meel.


  Zonder werken bereikt men niets.   

  Een stofje aan een weegschaal zijn.


  Van geen betekenis; iets onbelangrijks, verwaarloosbaar zijn.   

  Een stok achter de deur.


  Een dreigement om iets gedaan te krijgen; een dwangmaatregel.   

  Een storm in een glas water.


  Veel drukte om iets wat die drukte niet waard is, om iets onbelangrijks.   

  Een streep door de rekening.


  Een tegenvaller.   

  Een streepje (scheefje) voor hebben.


  Iets meer in de gunst staan dan een ander.

   


  (Ontleend aan een middeleeuws spel, waarbij men een bepaald aantal streepjes moest hebben om te kunnen winnen.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een st


  Een stuiver gespaard, is er twee gewonnen.


  Zuinigheid brengt op.
  Een stuiver kan raar rollen.


  Het kan wel anders aflopen dan je verwach.t   

  Een stuiver verdienen maar voor een braspenning dorst hebben.

  Meer (willen) uitgeven dan er binnen komt.

   


  (Een braspenning was circa 6,25 cent waard, dus meer dan een stuiver.)


   

  Een stuk in zijn kraag hebben.


  Dronken zijn.   

  Een tang (van een wijf).


  Een boosaardige vrouw, een serpent.

   


  (Volgens Prof. M. de Vries zou ‘tang’ een verkort laag-Maleis woord zijn, n.l. setang (arab. sjeitan), dat voorkomt in orang sétan, een duivels, boosaardig mens.)


   

  Een Tantaluskwelling zijn.


  Iets wat je erg graag wil en binnen handbereik ligt, maar net niet dicht genoeg; treiterachtig.

   


  (Oorsprong: Tantalus, de zoon van de god Zeus, werd gestraft door de goden voor zijn wangedrag. Hij werd vastgebonden aan een boom met heerlijke vruchten, waar hij net niet bij kon komen. Ook stond hij in het water, maar kon er net niet van drinken. Zo leed hij eeuwig honger en dorst.)


   

  Een tip van de sluier oplichten.


  Een klein gedeelte van een geheim onthullen.  Een titanenstrijd / Een titanenwerk.


  Een enorm grote strijd of lastige, zware klus.

   


  (De Titanenstrijd is een verhaal uit de Griekse mythologie. Het handelt over de strijd tussen de titanen en de Olympische goden.)


   

  Een toontje lager zingen.


  Minder praatjes verkopen
  ; Minder pretentieus optreden.   

  Een toren van Babel bouwen.


  Aan iets beginnen wat op dergelijke tegenkantingen stuit, dat het doel onmogelijk bereikt kan worden.

   


  (De toren van Babel en het Babylonische rijk: uit de Bijbel. In het land Sinear zou Koning Nimrod, achterkleinzoon van Noach, opdracht hebben gegeven voor de bouw van een toren die hoog tot de hemel reikte. Een hoogmoed die God bestrafte door de bouwers verschillende talen te geven. Deze spraakverwarring zorgde ervoor dat samenwerking onmogelijk werd en zo de bouw aan de toren stil lag.)


   

  Een trage hand, krijgt leed en schand; een kloeke hand, krijgt eer en land.


  Wie hard werkt, zal daarvoor worden beloond.
  Een tukje doen.


  Een kort middagslaapje.

   


  Een tussendoortje.


  Een klein hapje (versnapering) dat tussen twee maaltijden gegeten wordt.   

  Een twistappel vormen.


  Een onderwerp van ruzie, conflict, onenigheid zijn.

   


  (Uit de Griekse mythologie: Eris, de godin van de twist, gooide een gouden appel met de woorden: `voor de schoonste` erop, onder de op een bruiloft aanwezige goden en godinnen, wat twist veroorzaakte tussen Hera , Athene en Aphrodite. )  Een uiltje knappen.


  Een (middag)dutje doen.   

  Een Uriasbrief.


  Een brief waarin een verschrikkelijk bericht staat.

   


  (Zoals de verderfelijke brief van koning David aan Joab, die Urias moest bezorgen; 2 Samuel 11 : 15.)


   

  Een uur in de wind stinken.


  Heel erg stinken.   

  Een vaantje strijken.


  Flauwvallen.   

  Een vaatje zuur bier.


  Een spinnige oude vrijster; Een
  oude ongetrouwde vrouw.   

  Eén van de vijf is kuieren.


  Hij is niet normaal, niet goed bij zijn hoofd / verstand (hij heeft ze niet meer alle vijf).   

  Eén varkenshaar maakt geen kleerborstel, en één pluim geen bed.


  Men niet mag denken dat men het al helemaal gemaakt heeft, wanneer men slechts een 1ste kleine overwinning behaald heeft.   

  Een veeg uit de pan krijgen.


  Een standje krijgen; Een afstraffing, verwijt of schimpscheut.   

  Een veer laten.


  Met minder dan aanvankelijk gewenst, toch tevreden zijn.   

  Een vette gans bedruipt zichzelf.


  Rijke mensen hebben geen hulp nodig.

   


  (Om vlees perfect te braden wordt het regelmatig met vet overgoten. Gans echter, is van zichzelf al vet genoeg. Het is dus zelfbedruipend.)


   

  Een vet varken weet niet dat een mager honger heeft.


  Wie zelf genoeg van alles heeft, denkt niet aan de behoeften van een ander.   

  Een vinger in de pap hebben.


  Mede verantwoordelijk zijn; zeggenschap, inspraak hebben.   

  Een vlag op een modderschuit.


  Twee dingen die helemaal niet bij elkaar passen. Het ene, (een kraaknette vlag), is veel mooier (zuiverder) dan het andere (de modderschuit).   

  Een vliegende kraai vangt altijd wat.


  Zolang je er maar op uit gaat, vind je altijd wel wat.   

  Een vlo in het oor hebben.


  Heel onrustig zijn.   

  Een vogel voor de kat zijn.


  Een gemakkelijke prooi.   

  Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.


  Al wordt men ouder, toch verliest men niet zijn aangeboren aard; de oorspronkelijke neigingen komen altijd weer boven.

   


  Huygens VI, 161:

   

  “Al wisselt schoon de vos sijn vel,

  De vossen aert blyft evenwel”   

  Een vos is niet licht met één strik te vangen.


  Iemand die sluw en slim is, loopt niet gauw in een val; ze laten zich zelden beetnemen.   

  Een vreemde eend in de bijt zijn.


  Betekenis: niet echt tot het gezelschap behoren.

   


  (Een bijt is een in het ijs gehakte opening waar de eenden zich graag verzamelen.)


   

  Een vreemde is wellicht een vriend die je nu nog niet kent.


  Wie zich voor nieuwe mensen openstelt, zou wel eens waardevolle mensen kunnen tegenkomen.   

  Een vreemdeling in Jeruzalem zijn.


  Niet op de hoogte zijn van wat er gaande is.

   


  (Deze spreekwijze is ontleend aan de Bijbel, Luc. 24, vs. 13 vlgg., waar de geschiedenis der Emmausgangers wordt verteld
  : Jezus ontmoette na zijn opstanding een paar mensen, op weg naar hun dorp niet ver van Jeruzalem, en vroeg hen waarom ze zo somber waren. De mannen antwoordde: “bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er gebeurd is?”. (de kruisiging en het sterven van Jezus).)


   

  Een vriendelijke waard met vleiende woorden maken blijde geesten, domme zinnen, kromme leden en slappe beurzen.


  Cafés die toestaan dat er op de poef (krediet) wordt verbruikt is vriendelijk, maar niet goed voor de zaak. Omdat veel “poeffers” hun gemaakte schulden niet kunnen betalen, komen ze ook niet meer als (betalende) klant terug.   

  Een vrolijke gast is niemand tot last.


  Opgewekte en leuke mensen heeft men altijd graag te gast.   

  Een vrolijke Fransje zijn.


  Een zeer opgewekte en onbezorgde jongen.

   


  (oorspronkelijk de held van een 17de-eeuws schelmenroman: "'t Kluchtige Leven van vrolijk Fransje".)


   

  Een vrouw een vrouw, een woordenboek.


  Praatgrage vrouwen.   

  Een vrouw en een kip zijn de pest op een schip.


  Een vernederende uitdrukking voor de aanwezigheid van een vrouw.

   


  (Zeemanstaal: vroeger vonden de zeelui dat een vrouw aan boord ongeluk zou brengen. Waarschijnlijk is “ kip” er maar toegevoegd omdat het rijmt op schip. Kippen werden wel degelijk aan boord van schepen meegenomen om (meestal alleen voor de kapitein en officieren) te voorzien in eieren en vers vlees.)


   

  Een vrouwenhaar is sterker dan tien paarden.
  Een vrouwenrok trekt meer dan een span paarden.


  De invloed van een vrouw is zeer sterk.   

  Een vrouw draagt meer uit met een lepel dan een man inbrengt met een schepel.


  Een vrouw met een gat in haar hand, die het geld sneller uitgeeft dan de man het geld kan verdienen.  ('Schepel' is een inhoudsmaat, een oud-Nederlandse eenheid voor het aangeven van de inhoud van droge waren. Een schepel komt vaak overeen met 10 liter, maar dit kan van gewest tot gewest verschillen. Zo kan een schepel 1/4 mud zijn en dat komt dan overeen met 43,6 liter. Een schepel is ook een oppervlaktemaat.)  Een vrouw zonder man is als een schip zonder roer.

  In een huwelijk hebben man en vrouw elkaar nodig. 


  Een wacht voor de mond zetten.

  Nadenken vooraleer men wat zegt; zich weloverwogen en voorzichtig uitspreken.
   

  (Bijbels gezegde. ‘Here, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen.’ (Psalm CXLI:3))


  Een wassen neus zijn.

  Een uitspraak (of bv een wet) die men kan begrijpen en verdraaien hoe men wil.

   


  De Brune, 138 en 432:

   

  “De wet, die eer zoo heyligh was,

  Heeft nu ghelijck een neus van was.

  Men buyght de wetten naer de gunst;

  Dat houdt men nu de beste kunst.”   

  Een wet van Meden en Perzen zijn.


  Een vaste regel (wet), waar nooit wordt van afgeweken.   

  Een wig drijven tussen.


  Een splitsing of een breuk teweeg brengen; iets of iemand die een wig drijft tussen twee partijen.   

  Een wilde Ier.


  Een onstuimig, dartel kind.

   


  (Ieren stonden, evenals Schotten, altijd al als woest bekend, maar wordt niet alleen voor Ieren of Schotten gebruikt. Bij vergelijk zegt men daarom ook van een meisje met een jongensaard: dat is een wilde Ier.)


   

  Een win-win situatie.


  Een situatie waar beide partijen voordeel bij hebben.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een wi


  Een witte raaf.


  Een zeldzaamheid.

   


  Een wit voetje bij iemand hebben.

  Bij iemand in de gunst staan.

   


  (Paarden met witte voeten moesten bij het binnengaan van de stad geen tol betalen, omdat er magische krachten werden aan toegeschreven.)


  Een woekeraar, een molenaar, een wisselaar en een tollenaar, zijn de vier evangelisten van Lucifaar.

  Beroepen die gekenmerkt worden door minder eerlijke mensen.

   


  (Molens stonden bekend als de bakermat van roddels, leugens en bedrog.)


  Een wolf bij de oren houden.

  Zich in een netelige situatie bevinden.

   


  Een wolf in schaapskleren zijn.

  Een huichelaar; een schadelijk mens die zich onschadelijk voordoet.

   


  (Ontleend aan Matth. VII, 15: “Maer wacht u van de valsche Propheten, dewelcke in schaeps-kleederen tot u komen, maer van binnen zijnse grijpende wolven”.)


  Een Xantippe zijn.

  Een kwade, twistzieke vrouw.

   


  (Xantippe was de vrouw van de Griekse wijsgeer Socrates (± 469-399), die volgens de overlevering ‘het geduld van haren man gedurig op de hardste proeven zou gesteld hebben’.)


  Een zaadje in het zand is een raap in de hand.

  Wees spaarzaam, zuinig met de dingen die je hebt.

   


  Een zaak in het riet sturen.

  Iets in de war laten lopen.

   


  Een zak (mud, schepel) zout met iemand gegeten hebben.

  Lange tijd met iemand omgegaan zijn.

   


  Een Zebedeüs.

  Spotnaam voor een sukkel, een sul.

   


  Een ziekte komt te paard, en gaat te voet.

  Een ziekte loop je sneller op dan je er van kan genezen.

   


  Een zilveren dak op het huis hebben.

  Een huis waar een hypotheek op rust

   


  Een zilveren hamer verbreekt ijzeren deuren.

  Heb je geld, ben je overal welkom, gaan alle deuren voor je open.

   


  Een zittend gat kan een hoop bedenken.

  Suggesties, goede raad geven is gemakkelijk

   


  Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart.

  Zuchten (erover praten) kan verdriet wat verlichten.

   


  Een zure appel doorbijten.

  Een onaangename zaak aanpakken / ondergaan.

   


  Een zuiver geweten danken aan een slecht geheugen.

  Eigen fouten vergeet men nogal eens snel.

   


  Een zuiver geweten is het beste oorkussen.

  Wie niets slecht gedaan heeft, een zuiver geweten heeft, slaapt goed en rustig.

   


  Een zuivere mond een zuivere grond.

  Iemand die vaak goed over anderen praat, heeft meestal zelf een goede inborst; Hoe je over anderen praat, laat zien hoe je zelf bent.

   


  Een zwak voor iets of iemand hebben.

  Op iets of iemand zeer gesteld zijn; een voorliefde, een voorkeur.

   


  Eén zwaluw maakt nog geen zomer.

  Het is niet omdat er één ding goed verloopt, dat er niets meer kan tegenslagen.

   


  Een zware dobber aan hebben.

  Een heel moeilijke taak; Zwaar op de proef gesteld worden.

   


  Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis.

  Een zware, triestige of rampzalige periode uit het verleden.

   


  Eerbied voor de wet is het plechtanker van de vrije staat.

  Een toeverlaat, het laatste redmiddel, toevlucht.

   


  (Het plechtanker van een schip is in letterlijke zin het zware anker, dat in uiterste nood het schip nog moet houden.)


  Eer en bate zijn zelden bij elkaar.

  Eerlijke mensen worden niet snel rijk.

   


  Eer is teer.

  Een goede reputatie is gemakkelijk te vernielen.

   


  Eerlijk als goud.

  Heel eerlijk.

   


  Eerlijk duurt het langst.

  Met leugens en bedrog kom je niet ver.

   


  Eerlijk zijn beneden de gulden.

  Alleen eerlijk zijn wanneer het om kleine bedragen gaat.

   


  Eerst gedaan en dan bedacht, heeft menigeen in ‘t leed gebracht.

  Vooraf nadenken voorkomt narigheid achteraf.

   


  Eerst gedacht en dan gedaan, is langs de weg der wijzen gaan.

  Het is verstandiger eerst goed na te denken vooraleer iets te zeggen of te doen.

   


  Effen is kwalijk treffen (of kwaad gepast).

  Iets perfect vinden, exact wat je wilt of verlangt, is moeilijk; Men kan niet voor iedereen goed doen.

   


  Eieren / appels voor je geld kiezen.

  Met minder genoegen nemen (om toch maar “iets” te krijgen).

   


  (De schaarste van geld was in Friesland onder Karel V zo groot, dat men met eieren mocht betalen; 32 eieren golden één stuiver.)  Eigen haard is goud waard.


  Een eigen (t)huis is veel waard.

   

   

  Idinau, 84:

   

  “Men secht ghemeynlijck: Eyghen heerdt

  Dats eyghen woonste, en s' huys verlichten,

  Midts ruste en vrydom, is prijsens weerdt;

  Maer eyghen bedde, gaet boven s' goudts ghewichten.
  Die vrydom verachten, zijn der slaven nichten.”  Eigen lof stinkt.

  Zichzelf prijzen wordt niet achtenswaardig bevonden. Prijst men zichzelf, geeft hij de indruk een opschepper te zijn.

   


  (Antw. Idiot. 1877: “eigen lof stinkt en andermans lof klinkt”.)


  Eind goed, al goed.

  Als iets goed afloopt, vergeet men de moeite daaraan besteed of het minder goede dat er aan vooraf ging.

   


  (In het Latijn uitgedrukt door exitus acta probat, mlat. omne bonum pulchre veniens in fine beatum.)


  Elkaar bij de neus nemen.

  Elkaar voor de gek houden
  .


  Elkaar de bal toewerpen.

  Elkaar helpen zodat beide er voordeel uit halen; in elkaars kaart spelen.

   


  (sedert de 16de eeuw voorkomende uitdrukking)

   


  Idinau, 42:

   

  “Die kaetsen den bal mal-kanderen toe,

  Die om eyghen profijt met d'officiën spelen.

  Die d'een - d'ander rijck maken, Godt weet hoe.

  T' secreet der konste, sy meest verhelen.

  Daer 't al blindt is, daer is 't licht om te stelen.”

   


  Elkaar in de haren zitten / vliegen.

  Vechten, twisten, ruziën.

   


  Elke bos stro waait voor de wind.

  Onder gemakkelijke omstandigheden kan iedereen vooruitgang boeken.

   


  Elke dag een draadje is een hemdsmouw in het jaar.

  Vele kleintjes maken een grote.
  Werk je rustig maar gestaag door, bereik je ook je doel.

   


  Elkeen trekt het water naar zijn eigen molen.

  Iedereen denkt eerst aan zijn eigen voordeel.

   


  Elke frank / dubbeltje twee keer omdraaien.

  Zeer zuinig zijn.

   


  Elke gek heeft zijn gebrek.

  Niemand is perfect.

   

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - elke ke


  Elke ketter heeft zijn letter.


  Iedereen heeft wel argumenten voor ‘zijn’ (afwijkende, unieke) mening.   

  Elke soldaat draagt een maarschalksstaf in zijn ransel.


  Iedereen heeft het in zich om het ver brengen.

   


  (Afkomstig van Napoleon.)

  (Maarschalksstaf; commandostaf; een staf als teken van de waardigheid van het maarschalkschap.)


   

  Elke pijper heeft zijn deuntje.


  Iedereen heeft zijn eigen maniertjes.   

  Elke zot heeft zijn marmot.


  Iedereen heeft zijn voorkeur, zijn hobby enz.   

  Elk hart kent zijn smart.


  Iedereen heeft zijn portie pijn en verdriet.   

  Elk (ieder) heeft genoeg in (aan) eigen tuin te wieden.


  Iedereen heeft al werk genoeg om zichzelf en zijn eigen leefwereld recht te sturen, moei je dus niet met/in dat van een ander.

   


  Een mensch, die zich met allen en alles bemoeit,

  is een onrustige slaaf,

  een laag zwerver, een verward hoofd,

  en voor anderen ten uiterste lastig,

  die terwijl hij zijne eigene zaken verzuimt,

  de hunne ligt bederft.

   

  De Spectator   

  Elk is een dief in zijn nering.


  Iedereen probeert op zijn (slinkse) wijze zoveel mogelijk profijt te halen uit alles (het beroep dat hij uitoefent) wat hij doet.   

  Elk meent zijn uil een valk te zijn.


  Ieder houdt het zijne voor het beste, zoals bv elke ouder denkt dat zijn kind het beste is.   

  Elk moet haspelen volgens het garen dat hij heeft.


  Iedereen moet tevreden zijn met wat hij heeft.

   


  (haspelen: garen winden)


   

  Elk varken heeft wel een krul in zijn staart.


  Ieder mens heeft wel iets waarop hij trots kan zijn.   

  Elk veegt voor zijn eigen deur.


  Je niet bemoeien met andermans zaken.   

  Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.


  Iedereen drukt zich uit op zijn manier, afhankelijk van zijn aard en opvoeding.

   


  Idinau, 17:

   

  Elck vogheltken singht, soo t' is ghe-beckt.

  Elck mensche spreckt, naer sijn ghevoelen.

  Zydy wijs, u tonghe naer t' beste streckt:

  Want een quae tonghe werckt wonder woelen.

  In 't helsche vier en is gheen verkoelen.   

  Elk vraagstuk kent drie kanten, de jouwe, de mijne en de juiste kant.


  De waarheid ligt ergens in het midden.   

  Elk wat wils zijn.


  Er is voor iedereen wel wat te vinden.   

  Elk wiede zijn hof, en ik de mijnen, zo zal het onkruid, haast verdwijnen.


  Als iedereen aan zijn eigen tekortkomingen zou werken, zou de wereld er heel wat mooier uitzien.   

  Elk zijn meug, zei de boer, en hij at paardenkeutels in plaats van vijgen.


  Erg koppig zijn.

   


  (zijn meug = zijn zin, voorkeur)


   

  Er als de kippen bij zijn.


  Er heel snel bij zijn.

   


  (Zoals de kippen vlug naar de plaats lopen waar ze worden gevoerd.)


   

  Er bestaat geen stinkend geld voor een verkoper.


  Omwille van het geld aanvaardt men veel.
  Er blijft veel aan de strijkstok hangen.


  Veel geld komt niet op de juiste plaats terecht, omdat veel tussenpersonen een deel voor zichzelf houden.

   


  (Graan werd niet volgens gewicht verkocht maar gemeten in recipiënten. Men vulde de graanmaat, en streek dan met behulp van een strijkstok (ook streek en strekel genoemd) het graan met de rand gelijk. Had men te weinig graan gekregen, voelde men zich benadeeld en zei men dat er (te) veel aan de strijkstok was blijven hangen.)


   

  Er de bezem doorhalen.


  Actie ondernemen om vooruitgang (beterschap) te boeken; grote schoonmaak, opruiming.   

  Er de boter (uit)braden.


  Het er eens goed van nemen; Kosten noch moeite sparen om iemand goed te onthalen.   

  Er de brui aan geven.


  Iets opgeven, stoppen.   

  Er de dood in de pot zijn.


  Een saaie boel; daar waar alle leven, handel, en opgewektheid verdwenen is.

   


  (Zowel het woordenboek der Nederlandsche Taal als F.A. Stoett verwijzen naar Bijbelpassage 2 Koningen 4:38-41 als oorsprong van deze zegswijze. (Zie ook www.onzetaal.nl/advies/doodinpot.php))


   

  Er de sokken in zetten.


  Er flink de pas in zetten; haastig zijn.

   


  (Jagerstaal: de sok is het onderste gedeelte van de achterpoot van een haas en een konijn, die er bij de benadering van jagers uiteraard vandoor gaan.)


   

  Er dienen geen twee grote masten op één schip.


  Er moet / kan er maar één de baas zijn.  Er dik inzitten.


  Veel geld bezitten; (goed in de slappe was zitten).

   


  (Werd oorspronkelijk gezegd van een schaap dat dik in de wol zit. Zo kreeg ‘dik’ de betekenis van “overvloedig”.)


   

  Er een punt / een eind aan breien.


  Tot een (al dan niet geforceerde) oplossing / afsluiting komen. Iets beëindigen.   

  Er een puntje aan kunnen zuigen.


  Ergens een voorbeeld aan kunnen nemen.   

  Ere wie ere toekomt.

  Verdiensten moeten worden erkend.   

  Er gaan niet veel vrienden in een klein huis.


  Arme mensen hebben doorgaans niet veel vrienden omdat er bij hen niets te halen valt.   

  Er gaan vele makke schapen in een hok.


  Men mag niet te veeleisend zijn.

   


  (Men gebruikt deze zegswijze, wanneer veel mensen in een kleine ruimte moeten; wanneer men niet al te veel verlangt, kan men allicht plaats vinden.)


   

  Er gaat geen zee zo hoog of het zal me wel lukken.


  Wat er ook gebeurt, mijn doel bereik ik wel.   

  Er geen doekjes om winden.


  Ergens voor uit komen, zonder er omheen te draaien. Niets verbloemen, verbergen of omzeilen.

   


  (“Doekjes” komt van het middeleeuwse “bewimpelen met doeken”, iets onbewimpeld zeggen.)


   

  Er geen gras over laten groeien.


  Niets uitstellen maar ogenblikkelijk doen.   

  Er geen jota vanaf weten.


  Er helemaal niets vanaf weten.

   


  (De ‘jota’ is het kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet.)


   

  Er geen laars/lap van snappen.


  Er niets van begrijpen.   

  Er geen touw aan vast kunnen knopen.


  Met geen mogelijkheid kunnen begrijpen wat er wordt bedoeld.

   


  (Vermoedelijk vindt die uitdrukking haar oorsprong in het hijsen van lasten. Kan men ergens "geen touw aan vastbinden", dan weet men niet hoe het te verplaatsen, waar te plaatsen.)


   

  Er gekleurd op staan.


  Op een negatieve manier opvallen.   

  Ergens aan bekocht zijn.


  Een onvoordelige koop hebben gedaan.   

  Ergens aanspraak op maken.


  Te kennen geven dat men recht op iets heeft.   

  Ergens aan verknocht zijn.


  Ergens sterk aan gehecht zijn.   

  Ergens aan zijn trekken komen.


  Iemand die krijgt wat hij wil, zijn zin.    

  Ergens acht op slaan.


  Iets goed in de gaten houden; attent.   

  Ergens bekaaid (van) afkomen.


  Slecht afkomen van iets; teleurgesteld zijn.

   


  (Bekaaid is een oud woord voor bedorven of vuil. Als vis te lang op de kaai (kade) blijft liggen, gaat ze zodanig bederven dat het onverkoopbaar is. Vis en handelaar komen er dan ‘bekaaid’ af.)


   

  Ergens beslag op leggen.


  Zich iets toe-eigenen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - ergens


  Ergens de buik van vol hebben.


  Ergens helemaal genoeg van hebben.  Ergens de deur platlopen.


  Ergens heel vaak komen.  Ergens de hand voor in het vuur steken.


  Met volle overtuiging, vol vertrouwen voor iemand garant staan.  Ergens de kantjes van aflopen.


  Zijn best niet doen; ongemotiveerd en lui.  Ergens de klad inbrengen.


  Knoeien; iets in waarde doen verliezen.  Ergens de mond vol van hebben.


  Steeds weer over hetzelfde praten.   

  Ergens de schouder onder zetten.


  Zich heel hard voor iets inzetten.   

  Ergens de vingers voor durven opsteken.


  Weten dat het een eerlijke zaak is.
  Ergens de vruchten van plukken.


  Ergens voordeel uit halen.   

  Ergens een broertje dood aan hebben.


  Ergens een grote hekel, afkeer aan hebben.

   


  (Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) herinnert ergens een broertje dood aan hebben aan de grote kindersterfte van vroeger. F.A. Stoett vermeldt dat de zegswijze oorspronkelijk sloeg op de ziekte waaraan het kind was overleden; die ziekte boezemde uiteraard angst en afkeer in. Bron: onzetaal.nl)


   

  Ergens een dam tegen opwerpen.


  Iets proberen te verhinderen.   

  Ergens een draai aan geven.


  Een toestand of situatie iets anders weergeven / voorstellen dan hij is.   

  Ergens een gooi naar doen.


  Een kans wagen.   

  Ergens een harde dobber aan hebben.


  Er grote moeite mee hebben.

   


  (Ontleend aan het dobbelspel: het was moeilijk met dobbelen te winnen. Later werd die uitdrukking in verband gebracht met hengelen en werd “dobbel”, “dobber”.)


   

  Ergens een halszaak van maken.


  Iets heel zwaar opnemen.

   


  (Een halszaak is van oudsher een misdrijf waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd. Tijdens het Ancien Régime in de Nederlanden was de bevoegdheid om in dergelijke zaken recht te spreken (de hoge jurisdictie) vaak in handen van de heer van een gebied. Bron: wikipedia.)


   

  Ergens een handje van weg hebben.


  Ergens goed in zijn (meestal als schimpscheut).   

  Ergens een kruis over maken.


  Iets dat men mag vergeten, het komt er toch nooit van.  Ergens een nachtje over willen slapen.


  Ergens meer bedenktijd voor nodig hebben.  Ergens een plooi aan geven.


  Iets ombuigen; goedpraten.  Ergens een schepje bovenop doen.


  Overdrijven.   

  Ergens een slaatje uit slaan.


  Ergens voordeel uit weten te behalen.   

  Ergens een slag naar slaan.


  Een (wilde) poging wagen.   

  Ergens een steentje bijdragen.


  Participeren, actief deelnemen, ergens aan meehelpen.   

  Ergens een stempel op drukken.


  Duidelijk blijk geven van invloed.   

  Ergens een stokje voor steken.


  Iets belemmeren, verhinderen.   

  Ergens een streepje door lopen.


  Erg vreemd, ongewoon zijn; niet goed wijs.   

  Ergens een streep onder zetten.


  Iets afronden; afsluiten.   

  Ergens een strop aan hebben.


  Iets dat ongunstig uitvalt.   

  Ergens een veer laten.


  Verlies lijden; besproken of belasterd worden.

   


  (Afgeleid van een vogel, die in een gevecht een veer verliest.)


   

  Ergens een vuurtje (fikkie) stoken.


  Ophef veroorzaken, ophitsen, ruzie uitlokken
  (gemoederen verhitten).
      

  Ergens (goed) garen bij spinnen.


  Ergens een flink voordeel bij halen.   

  Ergens geboren en getogen zijn.


  Ergens ter wereld gebracht en opgevoed zijn, de jeugd hebben doorgebracht.   

  Ergens geen aspergebedden aanleggen.


  Niet van plan zijn (ergens) lang te blijven.   

  Ergens geen been in zien.


  Ergens geen bezwaar, geen probleem in zien.   

  Ergens geen flauw benul van hebben.


  Er helemaal niets van weten / begrijpen.   

  Ergens geen brood in zien.


  Niet verwachten dat het ook maar iets zal opleveren.   

  Ergens geen gat in zien.


  Geen oplossing / uitweg meer (in iets) zien.   

  Ergens geen hoge pet van op hebben.


  Ergens niet veel waardering voor hebben; geen vertrouwen in hebben.   

  Ergens geen hoogte van kunnen krijgen.


  Iets maar niet juist kunnen begrijpen.   

  Ergens geen kaas / pap van gegeten hebben.


  Ergens geen verstand van hebben; niets van/over weten.   

  Ergens geen kruid tegen gewassen zijn.


  Daar is niets aan de doen. Ongeneeslijk.   

  Ergens geen peil op kunnen trekken.


  Er niet op kunnen vertrouwen omdat het zo ondoorgrondelijk, onduidelijk is.

   


  (Peilen is niet alleen het bepalen van een vloeistof of van de diepte van een vaarwater, maar “peilen” is ook het bepalen van een richting waarin men aan boord een bepaald voorwerp ziet, uitgedrukt in graden van de hoek waaronder men dat voorwerp ziet ten opzichte van de noord-zuidlijn of van de koerslijn van het schip. Peilen is een hulpmiddel bij de plaatsbepaling op zee, vooral in het zicht van de kust. Bron: zeemanstaal.)


   

  Ergens geen spaan van geloven.


  Niets ervan geloven.

   


  (Met “spaan”, bedoelen ze hier “splinter”.)


   

  Ergens geen speld tussen kunnen krijgen.


  Er valt niets tegenin te brengen; Men krijgt niet de gelegenheid iets te zeggen.


   

  Ergens geen tabernakelen bouwen.


  Op één of andere plaats niet lang kunnen/willen blijven.

   


  (Ontleend aan het verhaal der verheerlijking op de berg; zie Matth. 17; Mark. 9 en Luc. 9. Volgens dat verhaal waren Jakobus, Johannes en Petrus op de berg der verheerlijking en zagen daar Christus in verheerlijkte gedaante met Mozes en Elia praten. Petrus sprak toen tot Jezus: Heer! 't is goed dat wij hier zijn, laat ons hier drie tabernakelen bouwen, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - ergens


  Ergens geen tittel of jota van snappen.


  Er helemaal niets van begrijpen.

   


  (In Mattheüs 5: 18 zegt Jezus tegen zijn discipelen: "Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.")


   

  Ergens gepokt en gemazeld in zijn.


  Ergens veel ervaring in hebben opgedaan, veel tegenslagen hebben overwonnen.    

  Ergens haring of kuit van willen hebben.


  Ergens het fijne van willen weten; zekerheid willen.   

  Ergens heet noch koud van worden.


  Ergens onverschillig onder blijven; niets van aantrekken.   

  Ergens heg noch steg weten.


  Ergens totaal onbekend zijn.

   


  (heg: een plank over een sloot)  Ergens het land aan hebben.


  Een hekel hebben aan iets.

   


  (Zeelieden zijn nl liever op zee dan op het land.)


   

  Ergens in grasduinen.


  Naar hartenlust toetasten.
  Ergens in verankerd zijn.


  Met iets onlosmakelijk verbonden zijn.   

  Ergens je neus voor ophalen.


  Iets niet goed / lekker genoeg vinden.   

  Ergens kopij uit slaan.


  Ergens voordeel uit halen.

   


  (“Ergens kopij uit slaan”, (letterlijk) wordt gezegd van verslaggevers: van de een of andere gebeurtenis, een gesprek enz., profijt trekken ten behoeve van hun blad.)


   

  Ergens korte metten mee maken.


  Kordaat, meedogenloos optreden / beëindigen / ontzenuwen / afhandelen.

   


  (De metten waren de eerste van een vaste reeks gebeden (zogenoemde 'getijden')
  die iedere gewijde geestelijke dagelijks moest bidden.

  F.A. Stoett citeert uit een ouder spreekwoordenboek, waarin wordt gesproken van monniken die "hunne metten (lectiones matutinae) uitrabbelen, om ras gedaan te hebben" (snel klaar te zijn). Misschien had dit iets te maken met het vroege uur waarop de metten moesten worden gebeden (dan was het meestal nogal koud).(Bron: onzetaal.nl).)


   

  Ergens lucht van krijgen.


  Iets in de gaten beginnen krijgen; iets vermoeden.   

  Ergens maling aan hebben.


  Ergens helemaal niet om bekommeren, niets van aantrekken; er de pest in hebben.   

  Ergens mee opgescheept zitten.


  Ergens last van hebben, maar het niet kwijt kunnen raken.

   


  (‘Opschepen’: goederen op een schip laden. Als het schip eenmaal van de kade los is, kun je niet meer van boord en zit je met de vracht ‘opgescheept’.)


   

  Ergens mee voor de draad komen.


  De precieze bedoelingen kenbaar maken; een geheim bekend maken.    

  Ergens met de roffel overheen gaan.


  Er zich gemakkelijk van af maken; slordig afwerken.   

  Ergens met lood in de schoenen naar toe gaan.


  Ergens met veel tegenzin naartoe gaan.

   


  Ergens mosterd aan gegeten hebben.


  Iets veel te duur gekocht hebben.   

  Ergens munt uit slaan.


  Ergens voordeel uit halen.   

  Ergens muziek in zitten.


  Er iets gunstig of leuk van kunnen / mogen verwachten.   

  Ergens naar hengelen / naar vissen.


  Het uitlokken om dat te vertellen wat je wil weten.    

  Ergens niet naar talen.


  Geen belangstelling hebben / tonen.   

  Ergens niet zijn om vliegen te vangen.


  Ergens niet zijn om zijn tijd te verdoen.

   


  Ergens oog voor hebben.


  Iets waarderen; aandacht voor hebben.   

  Ergens op hameren.


  Ergens de nadruk op leggen; op aandringen.   

  Ergens op gebrand zijn.


  Iets heel graag willen.   

  Ergens part noch deel aan hebben.


  Ergens helemaal niets mee te maken hebben.   

  Ergens penen opscheppen.


  Ergens veel drukte, ophef over maken.   

  Ergens poolshoogte van nemen.


  Kijken, onderzoeken hoe bepaalde zaken ervoor staan.


   

  (“Poolshoogte” is de hoogte van de hemelpool boven de horizon, gelijk aan de geografische breedte van de plaats van waarneming)

  (De poolster geeft aan op welke breedte een schip vaart. Aan de hoogte van de poolster kan men bepalen waar men zich bevindt.)


   

  Ergens prat op gaan.


  Erg trots op iets zijn; zich ergens op beroemen (ophemelend).

   


  (Prat werd volgens het Etymologisch Woordenboek van Van Dale voor het eerst in 1546 op schrift aangetroffen. Het woord kwam voor in de spellingvarianten parte, perte en pratte, en betekende 'list', 'arrogantie'; pratten betekende 'trots zijn', 'pronken', 'zich verheugen'. Het werkwoord pralen ('pronken') is van invloed geweest op de betekenis van prat in 'ergens prat op gaan'. Bron: onzetaal.nl)


   

  Ergens slag van hebben.


  Ergens goed in zijn; ervaren zijn.   

  Ergens voor anker gaan.


  Zich ergens vestigen; settelen.   

  Ergens voor in de wieg gelegd zijn.


  Ergens aanleg voor hebben.   

  Ergens voor opdraaien.


  Ergens (ten onrechte) voor verantwoordelijk gesteld worden.

   


  ( “Opdraaien” uit de scheepvaart: met de stroom meevarend, 180 graden ronddraaien met de kop tegen de stroom in, bv om de vaart uit het schip te halen wanneer men het anker wil laten vallen. Ook tegen de wind in “opdraaien” kan.(Bron: zeemanstaal,Van Schoonhoven).)


   

  Ergens voortdurend op hameren/timmeren.


  Iets voortdurend benadrukken.   

  Ergens werk van maken.


  Zorg en vlijt aan iets besteden.   

  Ergens zijde bij spinnen.


  Er beter van worden.   

  Ergens zijn haak inslaan.


  Zich ongevraagd in een gesprek mengen / moeien.   

  Ergens zijn hoofd over klauwen.


  Ergens verdriet om hebben; ergens misnoegd of ontevreden over zijn.   

  Ergens zijn hoed/pet voor afnemen.


  Voor iets of iemand veel waardering hebben, zijn respect betuigen.    

  Ergens zijn krukken tussen steken.


  Ergens te hulp snellen.   

  Ergens zijn neus voor optrekken.


  Iets niet goed genoeg vinden.   

  Ergens zijn tanden inzetten.


  Vasthoudend zijn, niet opgeven; aanpakken en doorbijten.   

  Erg op de centen zijn.


  Gierig zijn.   

  Er hangen meer dagen in de lucht.


  Haasten is niet nodig want er is nog tijd genoeg.   

  Er hangt iets in de lucht.


  Er staat iets (al dan niet onaangenaams) te wachten / te gebeuren.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - er hee


  Er heerst een Egyptische duisternis.


  Geheimzinnigheid; Het is er pikdonker.

   


  (Ontleend aan Exodus X:21: toen de Joden slaven waren in Egypte stuurde God tien plagen om de Farao zover te krijgen dat hij het Joodse volk de vrijheid gaf. Eén van die plagen was drie dagen duisternis.)


   

  Er is eb in de handel.


  Er valt niet veel te beleven.   

  Er is een God voor dronkaards en voor kinderen.


  Een engelbewaarder heeft iedereen.   

  Er is een kink in de kabel gekomen.


  Er zijn moeilijkheden gerezen; stagnatie in vooruitgang.

   


  (Een kink is een valse (verkeerde) draai in een touw (lijn) of tros waardoor het touw niet meer door een katrol loopt zodat bv een zeil niet gehesen kan worden.)


   

  Er is een scheepje van de helling gelopen.


  Er is een kindje geboren.   

  Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.


  Aan alles en iedereen komt een einde; niets duurt eeuwig.   

  Er is geen chocola van te maken.


  Daar valt niets mee te beginnen.   

  Er is geen dak op het huis.


  Men kan vrij spreken, er is niemand die kan afluisteren.   

  Er is geen gat zo klein of er past een spijker in.


  Voor elk probleem is er een oplossing te vinden.   

  Er is geen goed garen mee te spinnen.


  Met hem valt er niet samen te werken, hij is moeilijk in de omgang.   

  Er is geen goud zo rood, of het springt voor brood.


  In uiterste hongersnood verkoopt men zelfs zijn trouwring voor brood.   

  Er is geen koe zo bont, of er zit wel een vlekje aan.


  Niemand is perfect.   

  Er is geen koren zonder kaf.


  Niemand is zonder gebreken.

   


  (Een sinds de middeleeuwen voorkomend spreekwoord.)

   

  “Daer en is gheen koren sonder kaf.

  So en leefter niemandt sonder ghebreken”


   

  Er is geen land met hem te bezeilen.


  Hij is onhandelbaar, er valt niets met hem te beginnen.   

  Er is geen olie meer in de lamp.


  Iemand van wie de ‘levensgeesten’((levens)kracht) verteerd (opgebruikt) zijn, hetzij door ouderdom, hetzij door uitputting. Of - Al zijn geld hebben uitgegeven; platzak zijn.   

  Er is geen peil op te trekken.


  Niet weten, wat men aan iets of iemand heeft.

   


  (Het peil is een vast herkenningspunt zoals bv een vuurtoren waarmee de zeeman kan bepalen waar hij zich bevindt.)


   

  Er is geen pot zo scheef, of er past wel een deksel op.


  Er is geen enkel meisje (vrouw) zo lelijk, dat er voor haar geen man te vinden is; geen enkel mens is zo onmogelijk dat er geen geschikte partner voor te vinden is.   (De Romeinen drukten dit uit met de woorden: “invenit patella dignum operculum”.)


   

  Er is geen schuit zo dicht, of er komt een lek in.


  Vroeg of laat lekken geheimen toch uit.   

  Er is geen smijten met de muts / klak aan.


  Gokken of er naar raden is niet aan de orde.   

  Er is geen vlees zonder been.


  Geen enkel mens is zonder gebreken.   

  Er is geen vuiltje aan de lucht.


  Er is helemaal niets aan de hand, alles is prima.   

  Er is geen zalf aan te strijken.


  Iets wat geen beterschap kan brengen; waar men niets aan kan verhelpen / verbeteren.   

  Er is hem al heel wat zeewater over het hoofd gegaan.


  Hij heeft in zijn leven de nodige dingen meegemaakt.   

  Er is kracht noch heerlijkheid aan.


  Het is onbeduidend en inhoudsloos.   

  Er is meer gelijk dan (als) eigen.


  Gelijkenis bewijst nog geen identiteit of verwantschap.

   


  (Zegswijze uit de 17de eeuw.)


   

  Er is met hem geen spit te wenden.


  Samenwerken met hem is onmogelijk.   

  Er is met hem rooi te schieten.


  Met hem speel je het wel klaar, lukt het wel.

   


  (‘Rooi’ schieten: juist mikken en raak schieten, ‘rooien’: op een doel mikken en dat doel bereiken (raken).)


   

  Er is niets nieuws onder de zon.


  Alles is nog steeds hetzelfde, niets nieuws.

   


  (Dit werd in Pred: i: 9 door Salomo gezegd.)


   

  Er is nog kabel op zolder.


  Er ligt ergens nog een voorraadje.   

  Er is nog nooit een kok gevonden die koken kan voor alle monden.


  Je kunt het niet iedereen naar de zin maken.   

  Er is te veel dak op ’t huis.


  Het is raadzaam om voorzichtig te spreken want er zijn ongewenste toehoorders in de buurt.   

  Er is tuk aan de hengel.


  Beet hebben. Een goed lopende, veelgevraagd artikel.   

  Er is vis nog graat aan hem.


  Hij is voor niets geschikt.   

  Er is wat op til.


  Er staat iets te gebeuren.   

  Er is werk aan de winkel.


  Er is veel te doen.   

  Er kan geen luis over zijn lever lopen of hij reageert.


  Lichtgeraakt zijn.
  Er kan geen vogel voorbij vliegen, of hij moet er een veer van hebben.


  Geen mens kan voorbij lopen of hij heeft er wel wat op aan te merken.  Er komen meer kalfsvellen dan ossenhuiden ter markt.

  Er sterven meer mensen in hun jeugd, dan op gevorderde leeftijd.


   

  Er komt geen muis in het land of hij laat een gouden tand.


  Negatieve gebeurtenissen kunnen positieve dingen voortbrengen.

   


  (Dit is een spreekwoordelijke opmerking, dat weilanden, die door de muizen erg geteisterd zijn, in een volgend jaar overvloediger vruchten geven.)

   

  Sander:

   

  “De gelijkvormigheid der natuur wordt door verwoestingen onderhouden;

  maar ook haar schoonheid en bloei rusten op verstoring.”  Er komt leven in de brouwerij.


  Een saaie situatie wordt weer vrolijk, gezellig en levendig.   

  Er komt ligt een rakje in den wind.


  Geringe tegenspoed; een hinderpaal; kleinigheid die hindert of schaadt.

   


  (rakje: recht stuk water of weg)


   

  Er kunnen geen twee kapiteins op één schip zijn.


  Er kan maar één iemand de leiding hebben.   

  Er ligt een grote dam in den weg.


  Onoverkomelijke problemen.    

  Er loopt bij hem een streep door.


  Hij is niet helemaal in orde; niet goed wijs.

   


  (Een streep bij het weven is een verkeerde en minderwaardige draad; een weefsel met een foutje.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - er loop


  Er loopt een zwart schaap onder.


  Er loopt iemand bij die niet deugt.   

  Er loopt iemand over mijn graf.


  Wanneer je (zonder oorzaak) een plotselinge rilling over je rug voelt.   

  Er mag geen tittel aan ontbreken.


  Dit benadrukt dat alles extra goed moet gecontroleerd worden zodat men niets mist.

   


  (tittel = punt)


   

  Er met de grove bijl in hakken.


  Grofweg, driest te werk gaan.

   


  (Een uitdrukking die men in de 17de eeuw al gebruikte.)


   

  Er met de brede bijl in hakken.


  Opscheppen, grootspreken.   

  Er met de pet naar gooien.


  Halfslachtig werk leveren; zijn best niet doen.   

  Er met de pet niet bij kunnen.


  Absoluut niet kunnen begrijpen.   

  Er met kop en schouders boven uitsteken.


  Duidelijk de betere, beste, grootste zijn.   

  Er moet meer blauw op straat komen.


  Er is meer politie op straat nodig.   

  Erop zitten als een bok op de haverkist.


  Erg happig zijn op iets.   

  Er schuilt een adder onder het gras.


  Onder / achter iets dat onschuldig lijkt, ligt iets gemeen / boosaardig / minder onschuldig verborgen.   

  Er Spaans aan toe gaan.


  Er erg levendig, wild en enthousiast aan toe gaan.   

  Er staat voor hem een potje op het vuur.


  Er staat hem nog iets onaangenaams te wachten.   

  Eruit zien als de dood van Ieperen.


  Er zeer vaal, bleek en slecht uitzien.

   


  (De spreekwoordelijke uitdrukking: "De dood van Ieperen" komt waarschijnlijk van de pestepidemie die in 1347 in Ieper woedde.)


   

  Hij ziet er uit als een uil in doodsnood.

  Er heel angstig of triest uitzien.   

  Eruit zien alsof je van de galg bent gedropen.


  Er als een slecht mens uitzien.   

  Er van langs krijgen.


  Flink op zijn nummer gezet worden, een standje krijgen; gestraft worden; meestal een pak slaag krijgen.   

  Er verdrinken er meer in het glas dan in de zee.


  Een waarschuwing voor hen die veel drinken, drank kan gevaarlijk / ongezond zijn.   

  Er verstand van hebben zoals een koe die saffraan eet.


  Er absoluut geen verstand van hebben.   

  Er vliegen geen uilen met bonte kraaien.


  Mensen die teveel van elkaar verschillen, geen raakpunten hebben, gaan niet met elkaar om; Ongelijkheid van stand.   

  Er voor spek en bonen bijzitten. / Er voor Piet snot bijzitten.


  Erbij zitten zonder ook maar enige inbreng; niet meegeteld worden; onopgemerkt.   

  Er warmpjes bij zitten.


  Gefortuneerd, rijk, bemiddeld zijn.   

  Er was hommeles.


  Twist, ruzie, verdeeldheid.

   


  (In de 17de eeuw staat deze zegswijze opgetekend bij Winschooten, 111: “Het sal daar lustig hommelis zijn, sij sullen daar geweldig oover hoop leggen”. Men houdt ‘hommeles’ voor een afleiding van het werkwoord ‘hommelen’ in de uitdrukking het ‘hommelt’ er. Er wordt geraasd, getierd, gekeven (in Limburg hommel = donder).)


   

  Er zich met een Jantje van Leiden van afmaken.


  Iets snel afraffelen zonder er al te veel moeite voor te doen.

   


  (Jan Beukelsz uit Leiden was een kleermaker die bekend stond om zijn mooie praatjes. Later werd hij de leider van de Wederdopers, een godsdienstige sekte uit de 17de eeuw.)


   

  Er zijn altijd veel honden om het aas.


  Als er wat te halen valt, heb je altijd ‘vrienden’ die graag met je omgaan.   

  Er zijn apostelen en martelaren.


  Sommigen hoeven (bijna) niets te doen, anderen moeten zich juist erg inspannen; er zijn luxepaarden en werkpaarden, troosters en tobbers.

   


  (Antw. Idiot. 795: In elke(n) stiel zijn veel martelèèrs en weinig apostelen. De martelèèrs komen zoowel in den hemel als de apostelen, de knoeiers bereiken ook hun doel.)


   

  Er zijn geen dwaze ambachten, alleen dwaze mensen.


  Een vak is zo goed of slecht als degene die hem uitoefent.   

  Er zijn geen rozen zonder doornen.


  Er is geen liefde zonder leed.   

  Er zijn haaien / kapers op de kust.


  Er zijn meer mensen die belangstelling hebben; concurrenten; er dreigt gevaar.

   


  (Voor de zeevaart zijn “kapers op de kust” een groot gevaar.)


   

  Er zijn nog wel hogere bomen gevallen.


  Er gebeuren nog wel meer vreemde dingen.   

  Er zijn veel ezels met twee benen.


  Er zijn veel domme mensen.   

  Er zit bij hem een steekje los.


  Die is niet helemaal goed bij zijn hoofd, een beetje gekjes, niet normaal.   

  Er zit klei aan de polsstok (klay an de kloet).


  rijkdom, geld, bezit.   

  Er zitten latten aan het huis.


  Er kan meegeluisterd worden, de muren hebben oren.   

  Er zonder kleerscheuren afkomen.


  Er ongeschonden vanaf komen.

   

   ç volgende                                                                                    vorige è


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden F - falen s


  Falen staat niet in zijn woordenboek.


  Hij slaagt in alles wat hij onderneemt.


  Falen staat niet in mijn agenda.


  Zelfzeker, niet van plan zijn te mislukken.


  Falen in zijn poging.


  Tekortschieten, mislukken.


  Faliekant uitkomen / uitlopen.

  Berekeningen en verwachtingen die verkeerd uitvallen, aflopen.

   


  (‘Faliekant’ van het Franse ‘faille’ en Nederlandse ‘kant’, dat al in de middeleeuwen moet hebben bestaan, betekent volgens Kiliaen: ‘angulus non aequalis, non quadratus aut rectus’: een niet rechte hoek, een scheve kant.)


  Familie van de koude kant.

  De aangetrouwde tak van de familie, die geen bloedverwant is.


  Feesten als de beesten.


  Flink uit de bol gaan.


  Fiasco lijden / maken.

  Geen succes hebben, een nederlaag.   Fiolen laten zorgen.

  Onbezorgd zijn, zich niet bekommeren om wat gaat komen; zijn heil en troost zoeken bij de wijn.
   


  (‘Fiool’(fles), (vgl. fr. ‘fiole’ en ‘fioler’, pimpelen), is ook bekend uit de Bijbelse uitdrukking: “de fiolen van zijn toorn over iemand uitgieten of uitstorten”.)

   


  Als ick den eedelen wijn aenschou,

  Vergheet ick mijn labueren,

  En voeg het in die beste vou

  En laet fiolen treuren


  Fiolen van toorn over iemand uitgieten.

  Heel heftig uitvaren tegen iemand.


  Flessentrekkerij.


  Oplichting, bedriegerij.


  Flink in de bus blazen.

  Zich geldelijke offers moeten getroosten / geven; een grote geldboete moeten betalen.

   


  (Volgens Weiland, ‘hetzij als een opgelegde boete, hetzij als een vrijwillige uitgaaf’.)


  Flink in de beurs / buidel moeten tasten.


  Erg veel geld betalen.


  Flink opspelen.

  Hevig uitvaren; razen, snauwen, tekeergaan.


  Fluitende vrullie, kraaiende hennen en brullende koeien, zijn zelden goeie.


  Mannen keuren het meestal niet goed dat vrouwen (in het openbaar) een grote mond opzetten.

   


  (dateert uit 1891: vrullie = meisjes)


  Fluiten gaan.


  Er vandoor gaan.


  Frank en vrij.


  Onbeschroomd, vrijmoedig.

   


  (In de 16de eeuw ook ‘vrij en vrank’, ‘vry en vranck’, ‘vranck en vry’.)  Franse complimentjes.

  Complimentjes en pluimpjes waarvan men eigenlijk niet weet of ze wel oprecht gemeend zijn.  Fris gewaagd is half gewonnen.


  Begin je enthousiast aan een onderneming, heb je meer kans van slagen.


  Front maken.

  Tot verweer gereed staan.

   


  (Oorspronkelijk: zich in slagorde stellen tegenover zijn vijand. Onder het ‘front’ verstaat men het voorhoofd (Franse ‘front’), de voorzijde; staan de soldaten met hun gezicht tegenover de vijand dan maken zij een front.)


  Fuiven als de uilen.

  Heel de nacht door feesten tot ’s morgens vroeg.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - gaar z


  Gaar zijn.


  Uitgeput zijn na fysieke of geestelijke inspanning.

     Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.

  Neerleggen bij feiten en er hoe dan ook het beste van maken.

   


  Ga je rentekaart maar halen!

  Je bent ontslagen!

   


  Galgberouw is een arm beschut.

  Als de straf niet kan uitblijven, baat berouw niet meer.

   


  (Galgberouw: het berouw, dat een misdadiger aan de voet van de galg, en dus uit doodsangst aan de dag legt, (wat gezien wordt als ‘onecht’ berouw.)


  Ga met god en zeven stuivers, dan ben je niet alleen.

  Op god vertrouwen is prachtig, maar neem toch maar wat (reis)geld mee.

   


  Ga niet scheep zonder beschuit.

  Elke grote onderneming vereist een zorgvuldige voorbereiding. Heb je niet genoeg geld (achter de hand), kan je geen handel / eigen zaak starten.

   


  Garnaal is ook vis, als er anders niet is.

  Wees tevreden met wat je hebt.

   


  Gasten en vis, blijven maar drie dagen fris.

  Bezoek krijgen is leuk, maar ze mogen niet te lang blijven.

   


  Gas terugnemen.

  Het iets rustiger aan gaan doen.

   


  Ga uit mijn schuit, je bederft de vracht.

  Ga weg, want je benadeelt me; je berooft mij van het voordeel; je bederft mijn plezier.

   


  Gauw aangebrand zijn.

  Snel boos zijn.

   


  Gauw is dood en langzaam leeft nog.

  Haast je niet maar neem de tijd.

   


  Gauw op de teentjes getrapt zijn.

  Snel boos of beledigd zijn.

   


  Gauw op het paard zitten.

  Snel driftig worden.

   


  Gebbetjes maken.

  Grapjes maken, dwaasheid uithalen.

   


  (‘Gebbetje’ is het verkleinwoord van ‘gebbe’ (hebr. chibba, liefde), liefheidjes, aardigheidjes; vgl. Van Dale: gebbetje, grapje, gekheid, dwaas gebaar.)


  Geblazen zijn.

  Weggeblazen, weg, dood zijn.

   


  (Deze uitdrukking is hoogstwaarschijnlijk ontleend aan het damspel, waarbij men onder ‘blazen’ verstaat: een dam of een schijf wegnemen, waarmee verzuimd is te slaan. Volgens Halma, 78: Een dam of schijf in 't damspel blazen.)


  Gebukt gaan onder iets.

  Ergens onder lijden (bv: gebukt gaan onder geldzorgen).

   


  Geboden dienst, ongevraagd is zelden aangenaam.

  Ongevraagd advies wordt meestal niet gewaardeerd, wordt als bemoeiziek en onaangenaam ervaren.

   


  Geborgd is nog niet kwijtgescholden.

  Een borg betekent niet dat men vrij is van schulden.

   


  Gebraden duiven vliegen niemand in de mond.

  Niemand krijgt iets voor niets, zonder werken krijg je niets.

   


  (Zoals het sprookje van Luilekkerland (opgetekend door de gebroeders Grimm) waar de nadruk ligt op het onmogelijke, zoals twee duiven die een wolf verscheuren, muggen die een brug bouwen en vissen die lawaai maken, een opsomming van onmogelijke zaken en gebeurtenissen die gebeuren in Luilekkertijd.)


  Gebrand zijn op iets.

  Iets heel graag willen, branden van verlangen, vurig om iets te krijgen.

   


  Gedachten zijn tolvrij.

  Iedereen heeft de vrijheid te denken wat hij wil.

   


  (vertaling van het latijnse: ‘liberae sunt nostrae cogitationes’ (Cicero, pro Mil. 29, 79), wat betekent: ‘onze fantasie kent geen grenzen’.)

   


  De Brune, 326:

   

  Ghedachten, diem' in 't hert bewaert,

  Zijn tol-vry, al van ouds verklaert

   


  Gedallest zijn.

  Alles verloren zijn; arm geworden, aan lagerwal geraakt zijn.

   


  (Hebr ‘dallus’ (pools) armoede. Vroeger hadden mensen “alles of dalles” wat “alles of niets” betekende.)


  Gedane zaken nemen geen keer.

  Wat geschied is, is onherroepelijk.

   


  Gedeelde smart, is halve smart.

  Verdriet wordt iets draaglijker wanneer anderen met je meeleven.

   


  Gedeeld geheim, verloren geheim.

  Een geheim eenmaal doorverteld, is geen geheim meer.

   


  Geduld, en gras zal melk worden.

  Wees geduldig en je bereikt meer dan je denkt.

   


  Geduld is als een bittere plant die zoete vruchten geeft.

  Geduld wordt beloond.

   


  Geduld (patiëntie) is een goed kruid, maar het wast niet in alle hoven.

  Geduld kan positief zijn, maar niet altijd.

   


  Geduld is een pleister voor alle zere plekken.

  Geduld kan een kleine troost zijn.

   


  Geef een ezel haver, hij loopt naar de distels.

  Iemand iets gunnen wat hij niet weet te waarderen.

   


  Geef hem een muilpeer.

  Een mep op zijn smoel, een klap op de mond.

   


  Geef het veulen geen haver en het kind geen brandewijn.

  Behandel kinderen niet als volwassenen; laat een kind, kind zijn.

   


  Geef mijn portie maar aan Fikkie.

  Ik moet er niets van hebben, voel er niets voor.

   


  Geeft den keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is.

  Respecteer dat wat goed en heilig is, door rechtschapenheid en waarheidsliefde; geef ieder waar hij recht op heeft en verdiend.

   


  (Een zegswijze ontleend aan Matth. XXII. Bron: Stoett.)


  Geeft den stoffer een brood, de klager heeft geen nood.

  Een klager die eigenlijk niets te klagen heeft.

   


  Geeft men hem den vinger, dan neemt hij de hele hand.

  Hij gebruikt niet enkel (op onbescheiden wijze) gebruik van dat wat hem wordt toegestaan, maar neemt nog meer. Hij is nooit tevreden, heeft nooit genoeg.

   


  Idinau, 213:

   

  Gheeft haer den vingher, sy neemt de handt;

  Dat komt van te veel toe te gheven.

  Som treckent al naer haeren kant,

  Deur een toe-laeten so gedreven;

  Ghespeckte handen over-al aen-kleven.

   


  Geen anker of kabel kan het houden.

  Door overmacht overvallen worden; er is geen houden meer aan.

   


  (Noodweer houdt geen anker landvast. Het schip slaat los.)


  Geen a voor een b kennen.

  Zeer onwetend, dom zijn.

   


  Geen baren gaan hem te hoog.

  Hij ziet nergens tegenop, durft alles.

   


  Geen been / voet aan de grond krijgen.

  Geen voorstel aangenomen krijgen.

   


  Geen been / poot hebben om op te staan.

  Geen argumenten hebben om zich te verdedigen.

   


  Geen been in iets zien.

  Geen bezwaren hebben tegen iets.

   


  Geen beter gemak, dan eigen dak.

  In je eigen vertrouwde omgeving voel je je het beste.

   


  Geen beter ding voor gramme zinnen, dan stil te zijn en tijd te winnen.

  Als je wraak wil nemen, moet je geduldig het juiste moment afwachten.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - geen b


  Geen been in iets zien.


  Geen reden zien waarom iets niet zou kunnen doorgaan.

   


  (Ontleend aan vroegere eetgewoonten: een stuk vlees waarin men geen been aantrof, werd gemakkelijk naar binnen gespeeld.)


  Geen blad (of blaadje) voor den mond nemen.

  Zonder terughoudendheid een (harde) mening uiten; geen mooie of omslachtige woorden gebruiken om zijn beweringen minder onaangenaam te laten klinken.

   


  (Oorsprong uit de 17de eeuw “uit den mond spreken”: niet van een blaadje aflezen, waarop alles weloverwogen geschreven staat, maar spreken zonder er vooraf over nagedacht te hebben.)


  Geen bokkensprongen kunnen maken.

  Zich geen (dwaze) uitspattingen kunnen permitteren; bv: niet het geld hebben om extra dingen te kopen.

   


  Geen boodschap aan iemand (of iets) hebben.

  Niets te maken hebben met iets of iemand.

   


  Geen cent te makken hebben.

  Geen geld te besteden hebben.

   


  Geen daglicht kunnen verdragen/velen.

  Iets wat illegaal, oneerlijk of onjuist is, en men daarom verborgen wil houden.

   


  Geen draad geven.

  In het geheel niet reageren, niet meewerken.


  Geen droge draad aan zijn lijf.

  Doornat zijn.

   


  Geen geld, geen Zwitsers.

  Zonder geld krijgt men niets.

   


  (Frans spreekwoord uit de 16de eeuw. Ontstaan; (volgens Harrebomée): Het dragen van wapens was bij de Zwitser een beroep. Ze verhuurden zichzelf. Bij elke Europese monarch die hem zijn soldij gaf, trad hij in dienst. Werd de soldij niet voldaan, dan achtte hij zich ontslagen. Toen Frans I, bij de belegering van Milaan door Karel V, in 1521, zijn Zwitserse hulpbende niet kon betalen, weigerden de soldaten langer te vechten. Hun aanvoerder gebruikte toen de woorden: “Geen geld, geene Zwitsers”.)


  Geen geluk zonder druk.

  Men krijgt het geluk niet zonder er moeite voor doet.


  Geen getuige is beter dan je eigen ogen.

  Wat je zelf ziet is het meest te vertrouwen.

   


  Geen goed garen van iets kunnen spinnen.

  Met iets niets kunnen aanvangen, er niets goeds mee kunnen maken.

   


  Geen goud zonder schuim.

  Niets en niemand is zo perfect, dat er niets op aan te merken valt.

   


  Geen groot licht zijn.

  Niet al te slim zijn.

   


  Geen groter venijn, dan vriend tonen en vijand zijn.

  Bedrogen worden is erg, maar nog erger is het om bedrogen te worden door je vrienden.

   


  Geen haan zal er naar kraaien. / Daar zal geen haan naar kraaien.

  Dat zal niemand opmerken; niemand zal er iets van zeggen.

   


  Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt.

  Iets met zekerheid absoluut niet van plan zijn.

   


  Geen handbreed wijken.

  Niet toegeven.

   


  Geen haring zo mager of men braadt er vet uit.

  Hoe miniem het ook, uit alles is er iets positiefs te halen.

   


  Geen hoge pet van iemand op hebben.

  Geen hoge dunk van iemand hebben.

   


  (De ‘hogehoed’ is een van oorsprong Engelse hoed, die enkel gedragen werd door de hogere klassen.)


  Geen hoogvlieger zijn.

  Weinig talent bezitten, geen uitblinker zijn.

   


  Geen huis met iemand kunnen houden.

  Niets met iemand kunnen beginnen, omgaan, leven (waarmee men dagelijks moet omgaan).

   


  Geen jaarmarkt zonder dief.

  Op elk groot evenement waar veel mensen aanwezig zijn, gebeurt er altijd wel iets wat niet deugd.

   


  (Duits spreekwoord: ‘kein jahrmarkt ohne diebe’.)


  Geen kamp geven.

  Zich niet gewonnen geven.

   


  Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

  Een vrouw die ferm van zich weet af te bijten.

   


  Geen knip voor de neus waard zijn.

  Niets waard zijn.

   


  Geen krimp geven.

  De moed niet opgeven; niet toegeven aan een onaangename situatie.


  (Uit de scheepvaart: bij een vlaag niet krimpen, oploeven: tijdens het zeilen meer tegen de wind in gaan sturen.)


  Geen land met iemand kunnen bezeilen.

  Met iemand niets kunnen beginnen, er valt niets mee aan te vangen.

   


  Geen lange draad meer spinnen.

  Het niet lang meer volhouden.

   


  Geen levende ziel ontkwam.

  Niemand kon ontsnappen.

   


  Geen leven hebben.

  Een ellendig, eenzaam bestaan leiden.

   


  Geen lotus zonder stengel.

  Niets is alleen maar mooi.

   


  (Indiaans spreekwoord)


  Geen maat weten te houden.

  Niet van ophouden weten, onbeheerst doorgaan, onbegrensd.

   


  Geen man over boord zijn.

  Ach, zo erg is het allemaal niet, het valt best mee.

   


  Geen mens die de boeien niet slaakt, al waren ze van goud gemaakt.

  Vrijheidszin zit iedereen zo diep ingeboren dat weelde daar niets aan verandert.

   


  Geen naald is scherp aan beide uiteinden.

  Elk nadeel heeft zijn voordeel.

   


  (Chinees spreekwoord)


  Geen naam mogen hebben.

  Het heeft niets te betekenen.

   


  Geen nagel hebben om zijn gat te krabben.

  Niets bezitten.  Geen oog voor iets hebben.

  Ergens geen aandacht voor hebben.

   


  Geen pap meer kunnen zeggen.

  Uitgeput zijn; Oververzadigd na een maaltijd.

   


  Geen parel dient bij nacht gekocht, geen vrijster bij de kaars gezocht.

  Soms kunnen mensen en dingen in een bepaalde toestand of omgeving er mooier uit dan ze zijn.

   


  Geen peil op kunnen trekken.

  Er niet van op aan kunnen; niet weten waar je aan toe bent.


  (Positiebepaling op zee werd gedaan door met een jakobsstaf (later sextant) een peiling (peil) op zon of hemellichaam te trekken. Bij zwaar bewolkt weer was er echter geen peil op te trekken.)


  Geen praatje zo groot, 't bloedt in acht dagen dood.

  Mensen vergeten zelfs de meest opzienbarende roddels snel.

   


  Geen rijker kroon, dan eigen schoon.

  De meeste voldoening haal je uit eigen prestaties.

   


  Geen rooie cent /duit meer hebben.

  Helemaal geen geld meer hebben; blut zijn.

   


  Geen rooie cent waard.

  Waardeloos.

   


  Geen rook zonder vuur.

  Elk gerucht bevat een grond van waarheid.

   


  Geen rozen zonder doornen.

  Alles heeft ook onaangename kanten.


  Geen scheeps verstaan.

  Geen verstand van zaken hebben.


  Geen schoner gewaad als een zedig gelaat.

  Aan iemands gezicht kan je vaak zien of hij een zacht karakter, een goede aard heeft.

   


  Geen schuit zo dicht of er komt wel een lek in.

  Iets geheim houden is bijna onmogelijk.

   

  (Ondanks zorgvuldig breeuwwerk zullen houten schepen altijd lekken. In het bijzonder de waterlijn, of zoals men vroeger zei: de streek van het schip die tussen water en wind ligt en door krimpen en uitzetten het meest te lijden heeft.)


  Geen sikkepit.

  Hoegenaamd niets, geen zier.

   


  Geen slag aan de bak kunnen krijgen / niet aan de bak kunnen komen.

  Ergens geen gelegenheid toe krijgen; geen kans krijgen.

   

  (De bak (de balie) was, aan boord van zeeschepen, de plaats waar het scheepsvolk zijn eten opgeschept kreeg. Aangezien er veel scheepsvolk aan boord was, was het altijd dringen om aan de bak te kunnen komen.)


  Geen spier om iets geven.

  Niets geven om iets, er zich niet om ‘bekreunen’, kan hem schelen noch raken.

   

  (Deze zegswijze werd in de middeleeuwen al gebruikt. Onder een ‘spier’ verstaat men hier een ‘grashalmpje’.)

   


  Geen steek uitvoeren.

  Niets doen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - geen s


  Geen steek houden.


  Niet van toepassing zijn; een redenering of bewering die niet klopt.

   


  Geen strobreed wijken.

  Niet toegeven, niet van mening veranderen; geen tegemoetkoming.

   


  Geen talent mag braak liggen.

  Ieders gaven, kunnen en mogelijkheden moeten benut worden.

   


  Geen tien paarden brengen me daar naar toe.

  In geen geval ga ik daar naar toe, ik denk er nog niet aan!

   


  Geen turf hoog zijn.

  Erg klein zijn.

   


  Geen twee deuntjes voor één cent zingen.

  Geen twee keer hetzelfde (willen) zeggen.

   


  Geen twee katten aan een muis, zo geen twee vrouwen in een huis.

  Twee vrouwen (met één man) in één huishouden kan nooit goed gaan.

   


  Geen veer van de mond kunnen blazen.

  Zwak, krachtloos, te uitgeput zijn om nog iets te doen.

   


  (Een uitdrukking die volgens Dr. A. Beets kan ontleend zijn aan vroegere rechtspraktijken, toen men in sommige streken bij een ter dood geslagen of gestoken persoon trachtte uit te maken of hij nog leefde door middel van een veer op zijn mond te leggen. Bewoog de veer niet, werd hij dood verklaard.)


  Geen vinger in de as / aarde kunnen steken.

  Niet het minste of geringste kunnen doen.

   


  (Een herinnering uit de tijd toen er geen kachels maar open haarden waren, zodat een kind zeer gemakkelijk een vinger in de as kon steken.)


  Geen vin verroeren.

  Zich heel stil houden, geen duim bewegen.

   


  (Sinds de 16de eeuw had ‘vin’ de algemene betekenis van ‘lid’.)


  Geen vlees is zonder been.

  Niemand is zonder gebreken, onvolkomenheden moet men er vaak op de koop toe bijnemen.

   


  Geen vlieg kwaad doen.

  Uitsluitend goede bedoelingen hebben, niemand kwaad doen; zacht van aard zijn.

   


  Geen vuiltje aan de lucht zijn.

  Er is niets aan de hand, geen enkel probleem(pje).

   


  Geen water te diep zijn.

  Alles aandurven.

   


  Geen windeieren leggen.

  Iets dat voordelen, winst oplevert.

   


  (Onder windeieren verstaat men eieren zonder schaal, alleen met een vlies.)
   


  Geen wind waait gunstig voor hem die niet weet welke haven hij zal aandoen.

  Heb je geen mening, weet je niet welk standpunt je moet (in)nemen; heb je geen doel, weet je niet welke richting je uit moet.

   


  (Noors spreekwoord; weet een schip niet waar hij naartoe moet varen, kan hij niet weten wanneer de wind gunstig waait.)


  Geen woorden maar daden.

  Er niet over praten maar daadwerkelijk actie ondernemen.

   


  (Latijn: ‘Acta non verba’)


  Geen zee te hoog.

  Niets is onmogelijk.

   


  Geen zee gaat hem te hoog.

  Niets is hem te veel.  (Zoals een schip geen ruwe zee schuwt.)


  Geen zier.

  Helemaal niets.

   


  Geen zoden aan de dijk zetten.

  Niets helpen, niets opleveren.

   


  Geen zuivere koffie.

  Iets dat niet in orde is; helemaal niet is zoals het hoort.

   


  Gehuil maakt de wolf groter dan hij is.

  Een druktemaker om niets; zich belangrijker voordoen dan hij is.

   


  Gekken en dwazen schrijven hun namen op muren (of deuren) en glazen.

  Mensen die het minst te melden hebben, roepen vaak het hardst.

   


  (Latijn: ‘nomina stultorum parietibus haerent’: de namen der dwazen staan op de muren: spotwoord uit de oudheid.)


  Gekoppelde schapen verdrinken.

  Hang je af van iemand (bv.), kan de ander je meesleuren in zijn val. (letterlijk en figuurlijk)

   


  Gekrulde haren, gekrulde zinnen; gekruld vanbuiten, gekruld vanbinnen.

  Een frivool uiterlijk, een luchthartige inborst; het gekunstelde ademt een sfeer van onoprechtheid.

   

   


  Ghekronckelt hayr, ghekronckelde sinnen;

  Dat siet men in gheesten, van vremden haere,

  Die onghestapelde dinghen beminnen

  Noch licht en verschieten van quade maere.

  Prijst grijs van sinnen, en jonck van iaere.

   


  Gelaarsd en gespoord.

  Geheel gekleed, reisvaardig, gekleed en gereed, kant-en-klaar.

   


  (Synoniemen uit de 17de eeuw: Gepakt en gezakt / Gepikt en gedreven.)


  Geld alleen, maakt niet gelukkig.

  De mate van geluk wordt niet enkel bepaald door wat men bezit, er is meer dan rijkdom nodig om echt gelukkig te zijn.

   


  Geld als water verdienen.

  Zeer veel geld verdienen.

   


  Geld als slijk hebben.

  Veel geld hebben.

   


  Geld baart onrust.

  Geld is vaak de oorzaak van onenigheid.

   


  Geld dat stom is, maakt recht wat krom is.

  1- Corruptie. Door steekpenningen worden duistere praktijken verzwegen, in een doofpot gestopt. 2 - Financiële compensatie voor het ondergane onrecht, geleden schade of pijn.

   


  Geld, geweld en gunst breekt recht, zegel en kunst.

  Bezit, macht en relaties zijn meer bepalend dan rechtschapen en bekwaamheid.

   


  Geld in het water gooien.

  Geld verspillen aan een roekeloze of dwaze onderneming.

   


  Geld is de gesp van het harnas.

  Zonder geld is oorlogvoeren onmogelijk.

   


  Geld is de zenuw van de oorlog / handel.

  Geld is altijd de kracht of sterkte van een oorlog / zaak.

   


  (Latijn: ‘Pecunia nervus belli’ Marcus Tullius Cicero)
   


  Geld is de ziel van de handel / negotie.

  Zonder geld kan men onmogelijk zaken doen.

   


  Geld is een goede dienaar, maar een slechte meester.

  Met geld kan je veel goed doen, maar ben je ervan bezeten kan je er kwaad mee berokkenen; geld behoort een middel te zijn, geen doel.

   


  Geld is een sleutel, die op alle sloten past.

  Met geld krijg je alles voor elkaar; geld opent alle deuren.

   


  Geld is de rechte liefde.

  Geld is de ware liefde.

   


  (Dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw.)


  Geld is rond.

  Geld is vlot uit te geven.

   


  Geld kan veel kopen dat niet te koop is.

  Met geld is alles te koop.

   


  Geld moet rollen, anders hadden ze het wel vierkant gemaakt.

  Men moet niet te zuinig zijn; geld is er om uit te geven.

   


  Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld.

  Geld is niet het belangrijkste, maar zonder kan je ook niet.

   


  Geld over de balk gooien / smijten.

  Geld verspillen; veel te veel geld uitgeven (aan nutteloze dingen).

   


  (Volgens van Van Dale (2006) en F.A. Stoett luidde de oorspronkelijke vorm van deze zegswijze: het (niet) over de balk gooien. Met de balk werd de balk bedoeld die in stallen boven de ruif zit. Als het vee gevoerd wordt, wordt er hooi in de ruif gegooid. Daarbij valt er weleens wat hooi over de balk, zeker als je het hooi slordig verspreidt. Vanuit die gedachte van achteloosheid ontstond waarschijnlijk het betekeniselement 'verspilling'. Later sloop het woord 'geld' in deze zegswijze, en veranderde die in geld over de balk gooien/smijten. Bron/zie ook: onzetaal.nl)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - geld r


  Geld ruiken.


  Een winstgevend zaakje vermoeden.

   


  Geld stinkt niet.

  Geld wordt geaccepteerd, ongeacht of het eerlijk verkregen is. elke manier om aan geld te komen is toegestaan.

   


  ("Pecunia non olet” of "geld stinkt niet", is een uitspraak toegeschreven aan Keizer Vespasianus (9-79 na Christus) naar aanleiding van zijn nieuwe belasting op urine.

  Menselijke urine werd gebruikt als ontvettend middel door leerlooiers omdat het ammoniak bevat, een stof die heel goed schoonmaakt. Overal in Rome werden openbare urinoirs ingericht, voorraadpotten waarin men vrijelijk kon plassen. Arme drommels konden een beetje geld verdienen door hun eigen urine te verkopen. Door de stijgende vraag ontstond al gauw een winstgevend maar stinkend handeltje. Vespasianus zoon Titus uitte kritiek op het feit dat zijn vader een nieuwe belasting had ingevoerd op de openbare urinoirs. Daarop pakte de keizer het geheven belastinggeld, duwde het zijn zoon onder de neus en vroeg of het geld stonk. "Nee", antwoordde zijn zoon. "Toch komt het van de urinoirs", zei de keizer. (bron: mot.be)

  Het Latijnse woord "pecunia" betekende oorspronkelijk "kudde". Het begrip dateert van de tijd dat het vermogen vrijwel helemaal bestond uit vee en gebruikt werd als betaalmiddel. (uit Van Dale"s Etymologisch Woordenboek)


  Geld witwassen.

  Witwassen van (zwart) geld is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geldsommen (van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude) te verbergen.

   


  Geliefdes kijven, doet liefde beklijven.

  Elkaar nu en dan eerlijk zeggen waar het op staat garandeert een betere en gezondere verstandhouding dan altijd maar slikken en zwijgen.


  Gelijke monniken, gelijke kappen.

  Mensen van dezelfde categorie hebben recht op dezelfde behandeling, gelijke beloning.

   


  Gelijke schotels maken geen schele ogen.

  Wanneer alles eerlijk verdeeld wordt, voelt niemand zich benadeeld en is iedereen tevreden

   


  Gelijk met gelijk vergelden

  Zijn tegenstander op dezelfde manier aanpakken zoals hij door zijn tegenstander werd aangepakt.

   


  Geloof verzet bergen.

  Zelfvertrouwen en vertrouwen zijn succesfactoren.

   


  Geloven dat paardenvijgen vijgen zijn.

  Goedgelovig zijn.

   


  Geluk bij een ongeluk.

  Wanneer er bij een tegenslag een meevaller zit.

   


  Geluk en glas breken even ras.

  Geluk is net als glas even breekbaar; het geluk met twee handen goed vast te houden is de boodschap.


  Geluk in het huis, zei de vos, en hij stak zijn hoofd in het hennenkot.

  Een onoprechte mooiprater, een heimelijke flikflooier.

   


  (Gezelle)


  Geluk is geen paard; je kunt het niet temmen.

  Geluk heb je niet altijd in de hand.

   


  (Russisch spreekwoord)


  Gelukkige lieden doorboren alle planken en klieven alle kwasten.

  Er zijn mensen die alle moeilijkheden overwinnen.

   


  Gelukkige zotten hebben geen wijsheid van doen.

  Sommige dwaze mensen bereiken met wat geluk heel wat.


  Gelukkig zij die bezitten.

  Meestal spottend bedoeld op zijn die denken gelukkig te zijn omdat ze veel bezitten.

   


  (Ironische verdraaiing van het ‘zalig de armen van geest’)

  (Latijn: Beati possidentes; in juridische zin gebruikt om aan te duiden dat het bezit als zodanig beschermd wordt.)


  Geneer je niet jezelf een fout af te leren.

  Het is geen schande om je fouten toe te geven maar te bewonderen wanneer je eruit geleerd hebt.

   


  (Japans spreekwoord)


  Geneesmeester, genees u zelf!

  De wijze adviezen die je anderen geeft, moet je ook op jezelf toepassen.

   


  Generaals overwinnen, soldaten sneuvelen.

  Waar klappen vallen, is het de gewone man de meeste slagen krijgt.

   


  Genoeg aan je eigen stokbonen hebben.

  Al genoeg te stellen hebben met jezelf en eigen problemen.

   


  Gepakt en gezakt zijn. 

  Gereed staan om te vertrekken.

   


  Gereed geld dingt scherp.

  Wie contant betaald kan de hoogste korting krijgen.

   


  Gesjochten zijn / zitten.

  Er lelijk, ellendig aan toe zijn; arm; het kind van de rekening zijn.

   


  Gestolen goed gedijt niet.

  Onrechtmatig verkregen eigendom keert zich vroeg of laat tegen de dief.

   


  Gestuurd vlees smaakt niet.

  Gekoppeld worden door derden (twee mensen tot een liefdesrelatie sturen) wordt meestal niet goed bevallen.

   


  Getelde schapen lopen het hok uit.

  Exact alles van tevoren weten, beïnvloed beslissingen en handelingen.

   


  Getuigd als een Portugees schip.

  Potsierlijk en overdreven opgetut zijn.  (In de 16e eeuw, toen Portugal een belangrijke zeemacht was, waren Portugese en Spaanse schepen rijkelijk versierd met vlaggen, wimpels, en beschilderde zeilen. Dit gaf een indrukwekkend uiterlijk, maar in Hollandse ogen zeer overdreven en rommelig.)


  Getuige van één is getuigenis van geen.

  Om een echt bewijs van schuld te krijgen zijn er meerdere getuigenissen nodig.

   


  (Latijn: ‘testis unus, testis nullus’, Romeinse rechtsregel)


  Gevaarlijk vaarwater.

  Een netelige, onrustbarende zaak.

   


  Gevaart is dood en Lenaart is een been af.

  1-
  Er wordt niets gegeven, niets uitgeleend. 2- Iets dat je weggeeft zie je nooit meer terug, wat je uitleent krijg je gehavend terug.


  Gevaart is dood maar Hebbaart leeft.

  1- Mensen geven niet graag, maar zijn hebberig. 2- Iets dat je geeft ben je kwijt, wat je hebt, heb je.


  Geven en nemen maakt goede vrienden.

  Men moet evenveel geven als nemen wil men goede (vriendschap) relaties kunnen onderhouden.


  Gevulde vaten geven geen klank.

  Verstandige mensen / mensen met inhoud / met kennis van zaken / weten wanneer te zwijgen / zijn de minst luidruchtige.

   


  Gewogen maar te licht bevonden.

  Na onderzoek niet aan gestelde eisen, verwachtingen, kundigheden voldoen.

   


  Gewoonte is erger dan de derdendaagse koorts.

  Het is vaak moeilijk met een gewoonte te stoppen.

   


  (De ‘derdendaagse’ en ‘vierdendaagse’ koorts zijn vormen van malaria die pas maanden of jaren na infectie optreden en vaak moeilijk met medicijnen te bestrijden zijn. Hierdoor treden jaren later nog koortsaanvallen op maar zijn betrekkelijk goedaardig en herstellen meestal spontaan.)


  Gewoonte wordt een tweede natuur.

  Wat men door gewendheid bijna gedachteloos kan doen, gaat vanzelf.

   


  Gezelligheid kent geen tijd.

  Wanneer het gezellig is verstrijkt de tijd snel.

   


  Gierigheid (of de zuinigheid) bedriegt de wijsheid.

  Overdreven spaarzaamheid is onverstandig en noodzaakt dikwijls tot grotere uitgaven.

   

   

  'Want dat de gierigheyd de Wysheyd wel bedrieght,

  Is een gemeene spreuck, die door de monden vlieght'

   


  Gierigheid (of hebzucht) is de wortel van alle kwaad.

  Uit hebzucht en vrekkigheid vloeien vaak ondeugden voort.

   


  (Ontleend aan I Tim. 6, vs. 10: Want de gelt-giericheyt is een wortel van alle quaet.)

   


  'Met ghiereghen ende vrecken,
  wats gesciet,

  En seldi vrienscap hebben niet;

  Want ghierecheit, als Paulus seit,

  Es wortele van alre quaetheit.'

   


  Gif en gal spuwen.

  Alle boosheid eruit braken (fig.), je ongenoegen (al dan niet luidruchtig) uiten.

   


  Giften en gaven breken ijzeren staven.

  Van “krijgen” wordt zelfs de meest stugge mens vriendelijk en meegaand.

   


  Giften en gaven maken nichten en magen.

  Vrijgevigheid maakt geliefd.

   


  Gisteren een ei, vandaag een hen

  Verwacht vandaag de gevolgen van gisteren.

   


  (Mongools spreekwoord)


  Gloeiende (vurige) kolen op iemands hoofd stapelen.

  Een vijandig iemand beschamen en week maken door kwaad met goed te vergelden / bestrijden.

   


  (Ontleend aan de Bijbel: “want ghy sult vyerige kolen op sijn hooft hoopen: ende de Heere sal 't u vergelden”.)


  Glossen maken op iets.

  Iets bekritiseren; bespotten.

   


  God geneest en de dokter krijgt de zegen.

  De één doet het werk, de ander strijkt de eer op.

   


  Gods water over Gods akker laten lopen.

  Zich niet om 's werelds loop bekommeren, de dingen op hun beloop laten; geen hand uitsteken om iets te verbeteren.

   


  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

  Er gebeuren soms onverwachte, onverklaarbare dingen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden G - goed


  Goed (of slecht) aangeschreven staan.


  De waarde die men aan iemand geeft; op een goed of slecht blaadje staan.

   


  (Al in de middeleeuwen kende men ‘enen in iet aenscriven’, iemand van zekere klasse werd aangetekend in een register.)


  Goed begonnen is half gewonnen.


  Een goed begin is het halve werk; goed beginnen maakt de kans op een succesvol verder verloop groter.

   


  (Latijn: ‘
  dimidium facti qui coepit habet’)


  Goed beslagen ten ijs komen.


  Goed voorbereid aan een onderneming beginnen.

   


  (Ontleend aan de vastheid waarmee een paard op het ijs kan lopen dank zij de van punten voorziene hoefijzers.)


  Goed bij de tijd zijn.


  Snugger en bij de pinken zijn; 'mee zijn' met de moderne tijd.  Goed boeren.


  Succesvol zijn, vooral financieel.  Goed doen is niet verboden maar het wordt je wel afgeleerd.


  Goed doen wordt vaak ondergewaardeerd.  Goede alaam maakt goed werk.


  Met het juiste gereedschap is een karwei gemakkelijker en sneller klaar.

   


  (Alaam: verzamelnaam voor de
  gereedschappen van een smid.)


  Goed en bloed voor iets offeren.


  Ergens àlles, zijn bezittingen en zijn leven voor willen geven.  Goede raad in de wind slaan.


  Een goed advies niet opvolgen.  Goede moed is half teergeld.


  Met goede moed en flinkheid kom je een heel eind.

   


  (Teergeld: het geld dat men heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien.)


  Goede papieren hebben.


  Veel kans maken.  Goede raad is duur.


  Het is moeilijk nog een goede oplossing te vinden.  Goede raad is goud waard.


  Goede raad, aanwijzingen en tips, kunnen veel helpen / heel wat opleveren; waardevol.