De betekenis van Spreekwoorden, Gezegden, Zegswijzen en Uitdrukkingen


Zoeken in blog


Favorieten & Bronnen
 • Van Dale
 • Synoniemen.net
 • Etymologiebank
 • Citaten.net
 • Wikipedia
 • Onzetaal.nl
 • Vaartips.nl • Y


  In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood
  -
  Fernand Auwera
  Y

  In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk

  -
  Janus Arony 


  Y

  De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos
  -
  Elizabeth von Arnim 


  Y

  Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken 


  Y

  Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde
  -
  John Newton Baker 


  Y

  Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten
  -
  Georges van Achard 


  Y

  Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand
  -
  Jean Anouilh 


  Y

  Liefde is altijd ongerust zijn om de ander
  -
  Marcel Achard 


  Y

  Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen
  -
  Alain


  Y

  De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind
  -
  Alain


  Y

  Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven
  -
  Aragon, Louis Aragon 


  Y

  Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen
  -
  Honoré de Balzac 


  Y

  Er schuilt een armoede in ieder mensenbestaan. En die armoede scheidt ze van elkaar in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag niet die leemte te vullen - eenzaam blijft ten slotte ieder naast degene, die hem 't liefst is
  -
  Ina Boudier Bakker 


  Y

  De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop
  -
  Gaby van den Berghe  Y
  Gebruiken van elkaars tandenborstel: gebaar van grote liefde
  -
  Herman Pieter de Boer  Y

  Een goede test voor de ware liefde is of je
  de gedachte kunt verdragen de teennagels van je beminde te knippen
  -
  W. N. P. Barbellion  Y

  De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven
  -
  Louis Paul Boon  Y

  Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat
  -
  Phil Bosmans  Y

  Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt
  -
  Guy Bernaers  Y

  Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid
  -
  Comtesse Diane de Beausacq  Y

  Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben; waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben
  -
  R.G. Binding  Y

  Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog
  -
  Joseph Bisig  Y

  Ik kan niet treuren om het verlies van een liefde of een vriendschap, zonder te peinzen, dat je alleen verliest wat je niet echt hebt gehad
  -
  Jorge Luis Borges  Y

  Oordeel niet zonder liefde in je hart

  -
  Paul van den Bergh


  Y

  Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde
  -
  Louis Paul Boon


  Y

  Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen
  -
  Charles Baudelaire  Y

  Afwezigheid is voor de liefde wat wind
  is voor vuur: het blust het kleine maar het ontsteekt het grote
  -
  R. de Bussy-Rabutin  Y

  Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid
  -
  L. M. van den Brande  Y

  Geen touw of kabel kan zo stevig samensnoeren, zo vast binden, als liefde met één enkele draad doet
  -
  Burton, Robert Burton


  Y

  Het beste bewijs van liefde is vertrouwen
  -
  Joyce Brothers


  Y

  De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Fouten zie je dik als de liefde dun is
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Ook de liefde die je niet beantwoordt accepteer je als een hulde. Ze verveelt je een beetje, maar ze vleit je ook
  -
  Marc Callewaert  Y

  Ik wil proberen meer
  terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde
  -
  Eric Burdon  Y

  Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan
  -
  Dorothy Briggs


  Y

  Misschien is men op het terrein van de godsdienst, evenals op dat van de liefde, wel gedwongen zijn toevlucht te nemen tot vage termen: alles is er waar, mits men er in gelooft
  -
  J. Cabanis


  Y

  Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden
  -
  Phil Bosmans


  Y

  Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken
  -
  Marc Callewaert


  Y

  Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  In de jaloezie is de zuster der liefde zoals de duivel de broeder der engelen is
  -
  Chevalier de Bouffiers


  Y

  Het schijnt minder zeldzaam te zijn van antipathie over te gaan tot liefde dan tot vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère


  Y

  A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: "Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?"
  -
  Cees Buddingh


  Y

  In de liefde gaan de vrouwen veel verder dan de mannen, maar de mannen doen het dan weer beter in de vriendschap
  -
  Jean de la Bruyère  Y

  Hij sprak voortdurend over liefde, maar liet niemand in zijn nabijheid
  -
  Elias Canetti  Y

  Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen
  -
  Martine Carol  Y

  De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben
  -
  Jacques Chardonne  Y

  Echte liefde kent geen schuldgevoel
  -
  Simon Carmiggelt  Y

  De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar
  -
  Maurice Chapelan  Y

  Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  De liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuw
  -
  Achille Chavee  Y

  Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn
  -
  Charles Caleb Colton  Y

  Met een internationale crisis is het net als met de liefde - zolang je erover blijft praten gebeurt er niets
  -
  Harold Coffin  Y

  Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen
  -
  Albert Camus  Y

  Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen
  -
  Maurice Chevalier  Y

  Zonder vrouwen zou de man ruw en lomp zijn en hij zou niet weten van genegenheid die de glimlach van de liefde is
  -
  Francois René de Chateaubriand  Y

  Liefde aanvaardt de moeilijke dingen in het leven zonder te vragen waarom. Liefde vertrouwt en blijft kalm
  -
  Amy Carmichael  Y

  De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen
  -
  David Cohen  Y

  Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat
  -
  Simon Carmiggelt  Y
  Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct
  -
  Paul Carvel
  Y

  Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren
  -
  Jan Hein Donner  Y

  Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop
  -
  Henry Drummond  Y

  In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven
  -
  L. Desnoyer  Y

  Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan
  -
  J. L. M. Descalzo  Y

  Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden
  -
  Marlene Dietrich  Y

  Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer
  -
  Marlene Dietrich  Y

  De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten
  -
  Andre Demedts  Y

  De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand
  -
  Dirk Coster  Y

  Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting
  -
  G. Crabbe  Y

  Al te heftige liefde voor de dieren is een vorm van mensenhaat
  -
  Dirk Coster  Y

  Een beetje goedheid van mens tot mens is beter dan alle liefde voor de mensheid
  -
  R. Dehmel  Y
  De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten
  -
  Dirk Coster  Y

  Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden
  -
  Yves de Constantin  Y

  Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt
  -
  Dirk Coster  Y

  Wat verwoest vriendschap en liefde? Hebzucht bij prominenten, arrogantie bij wetenschappers, schaamteloosheid bij vrouwen en onwaarachtigheid bij mannen
  -
  B. Desjoemhur  Y

  Liefde maakt het gezicht mooi
  -
  Fjodor M. Dostojewski  Y

  De liefde die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee
  -
  John Donne  Y

  Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde
  -
  Anton van Duinkerken  Y

  Liefde doet de wereld niet rond zijn as draaien, maar ik moet toegeven dat ik de rit de moeite waard vind
  -
  Sean Connery  Y

  Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen
  -
  Fisas, C. Fisas  Y

  Waar liefde is, is leven
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Onvolwassen liefde zegt: “Ik hou van je omdat ik je nodig heb”. Volwassen liefde zegt: “Ik heb je nodig omdat ik van je hou”
  -
  Erich Fromm  Y

  In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven
  -
  Erich Fromm  Y

  De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden
  -
  Albert Ellis  Y

  Liefde is je een kater drinken omwille van een poes
  -
  C. Eyckmans  Y

  Liefde kun je evenmin verbergen als hoest
  -
  Erasmus  Y

  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken
  -
  André Frossard  Y

  De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit
  -
  Mahatma Gandhi  Y

  Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven
  -
  C. J. Wijnaendts Francken  Y

  Er is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefde
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is de band met iets of iemand buiten het eigen zelf, op voorwaarde van het behoud van eigen zelfstandigheid en menselijk gaafheid
  -
  Erich Fromm  Y

  Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie
  -
  Erich Fromm  Y

  Aan reuma en echte liefde gelooft men pas wanneer men ze heeft opgelopen
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach  Y

  Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?
  -
  Erich Fromm  Y

  Door de liefkozing verlaten wij onze kindertijd, maar één enkel woord van liefde, en wij worden herboren
  -
  P. Éluard  Y

  Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken
  -
  Anatole France  Y

  Liefde is als linnengoed, hoe vaker verwisseld, hoe prettiger
  -
  P. Fletcher  Y

  Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood
  -
  Marie von Ebner-Eschenbach

   


  Y

  Het enige belangrijke in ons leven is het spoor van liefde dat wij nalaten in ons leven als wij er niet meer zijn
   -
  Onbekend
  Y

  Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel. Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde houdt niet op
  waar leven eindigt
  -

  Onbekend
  Y

  Je liefde, warmte en zorgzaamheid, kon je aan vele mensen kwijt. Dat gaf jouw leven grote inhoud en het heeft het onze verrijkt
  -
  Onbekend
  Y

  De liefde is als een schelp, waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen
  -
  Onbekend
  Y

  Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde
  -
  Henry de Montherlant
  Y

  Geluk veroudert niet, evenmin als liefde
  -
  Henriette Mooy
  Y

  Een redmiddel tegen de perfectie: liefde

  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Kunst is liefde in elke daad
  -
  Paul van Ostaijen
  Y

  De tijd vliegt, de zon komt en de schaduwen vallen. Laat ze maar gaan, want de liefde stijgt uit boven alle
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is hem in een restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is
  -
  Guy Mortier
  Y

  De ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt je tot op zekere hoogte wel tegen de ouderdom
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  De liefde is de geduldige architect die misverstand ombouwt tot begrip
  -
  Nash Ogden
   
  Y

  Liefde streeft maar één ding achterna: het welzijn van de geliefde. Het laat alle andere bijkomende verschijnselen voor wat ze zijn. Daarom is de liefde een beloning van zichzelf
  -
  Thomas Merton
  Y

  Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Hoe groter de liefde, hoe kleiner de dingen die je elkaar vertelt
  -
  Bart Mesotten
  Y

  Als ‘t hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding
  -
  Willem de Merode
  Y

  Liefde is een methode om lust te verkrijgen. De moeilijkheid schuilt niet in het liefhebben, maar in ervaren wat eigenlijk lust is
  -
  Nel Noordzij
  Y

  Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde is eenvoudig in haar oorsprong, verwarrend in haar verloop
  -
  Henriette Mooy
  Y

  De liefde is het drama van de verwezenlijking, van de verbinding
  -
  Henry Miller
  Y

  Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin
  -
  Friedrich Nietzsche
  Y

  Liefde laat de tijd voorbijgaan. De tijd laat de liefde voorbijgaan
  -
  Onbekend
  Y

  Liefde is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de andere
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Overspel: de toepassing van de democratische gedachte op de liefde
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Geweld kan uiting zijn van liefde, onverschilligheid nooit
  -
  Leo Mets
  Y

  Vriendschap is liefde op het eerste woord
  -
  Harry Mulisch
  Y

  De liefde is net als de zee: ze omringt alles
  -
  Wouter Olthof
  Y

  Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is
  -
  Alfred de Musset
  Y

  Het is met de liefde net als met het eten van paddestoelen. Men weet pas of ze eetbaar zijn als het te laat is
  -
  Nana Mouskouri
  Y

  Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen
  -
  David Niven  Y

  De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen
  -
  John Henry Newman  Y

  In de liefde voelt de man zich als de boog, terwijl hij alleen maar een pijl is
  -
  Jeanne Moreau
  Y

  Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn
  -
  Desmond Morris
  Y

  Liefde maakt vindingrijk
  -
  Molière  Y

  Liefde noch vriendschap hoeven te krijgen wat ze kunnen geven
  -
  Alfred de Musset  Y

  Naast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanraking
  -
  Vladimir Nabokov
  Y

  De heftigste woede van een vader tegen zijn zoon is nog altijd tederder dan de tederste liefde van een zoon voor zijn vader
  -
  Henry de Montherlant  Y

  De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière  Y

  Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie
  -
  Henry Louis Mencken
  Y

  Liefde is vaak een vrucht van het huwelijk
  -
  Molière
  Y

  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh

  Y

  Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niets van
  -
  Theo van Gogh

  Y

  Afstand loutert. De zuiverste liefde is die voor de verre geliefde
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Men zegt: liefde kent geen grenzen. Maar grenzen zijn nu juist het interessantst
  -
  Jean-Luc Godard

  Y

  Vrijwillige afhankelijkheid is de schoonste toestand; en hoe ware deze mogelijk zonder liefde?
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  De enige echte liefde is de onmogelijke liefde
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt
  -
  M. Grépon

  Y

  De zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebt
  -
  Ellen Glasgow

  Y

  Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt
  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y

  Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering
  -
  Guido Gezelle

  Y

  Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?
  -
  Lee Iacocca

  Y

  Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde
  -
  Hermann Hesse

  Y

  Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf
  -
  Victor Hugo

  Y

  Liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Het is niet het geloof wat bergen verzet, maar de liefde
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden
  -
  Hella S. Haasse

  Y

  Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit
  -
  Georges Guilbert

  Y

  Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel
  -
  Sacha Guitry

  Y

  Liefde is een valstrik waaruit men zich nooit levend bevrijdt; de trage wederzijdse vernietiging, onder het mom van tederheid; Ook de vernietiging wordt een kunstwerk
  -
  Henri-Floris Jespers

  Y

  Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar
  -
  Toon Hermans

  Y

  Liefde is het enige dat groeit, wanneer we het verspillen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen
  -
  Ricarda Huch

  Y

  Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven
  -
  Georges Guilbert

  Y

  De liefde die we geven is de enige die we houden
  -
  Elbert Hubbard

  Y

  Zonder romantiek is er van liefde geen sprake
  -
  Jan Greshoff

  Y

  Liefhebben betekent liefde schenken, wat wij ontvangen nemen wij op de koop toe
  -
  Jan Greshoff

  Y

  De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen
  -
  Henri Jeanson

  Y

  Waar jaloezie is, is liefde. Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen
  -
  F. Hellers

  Y

  Als je nipt aan de liefde, wil je het liever meteen in een slok opdrinken.
  -
  Wouter Jaspers

  Y

  Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij
  -
  Toon Hermans

  Y

  Ik geloof niet in de liefde van hen die niet kunnen haten
  -
  Jan Greshoff
   
  Y

  Plezier van liefde duurt een moment. Pijn van liefde duurt levenslang

  -
  Jean Pierre Claris de Florian

  Y


  Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme

  -
  Erich Fromm
  Y


  Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde

  -
  George Eliot
  Y


  Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt

  -
  E. von Feuchtersleben
  Y


  Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen

  -
  Ferrucci
  Y


  De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen

  -
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Y


  Liefde is Adam heten en geen ribstukjes willen eten

  -
  Werenfridus van Elst
  Y


  De tong van de liefde ligt in de ogen

  -
  Louise Fletcher
  Y


  Er is in iedere omhelzing een moment waarop de geliefde al niet meer bij ons is

  -
  Gustave Flaubert
  Y


  Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het ‘liefdesobject’, bepaalt

  -
  Erich Fromm
  Y


  Liefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde

  -
  Erich Fromm
  Y


  De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden

  -
  Erich Fromm
  Y


  Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde

  -
  Erich Fried

  Y

  Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt

  -
  Johann Wolfgang von Goethe

  Y


  Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken

  -
  André Frossard
     Y


  De liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel. Liefde tussen oude mensen een merkwaardig werk van kunst
  -
  Jan Greshoff
  Y


  Liefde maakt een smal bed breed
  -
  Bertus Aafjes
  Y


  Het hart is een beest dat je moet wantrouwen. De intelligentie is er ook een, maar die heeft het nooit over de liefde
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen
  -
  Renate van Gool
  Y


  De liefde is een ziekte. Er is maar één genezing: bezit
  -
  Marnix Gijsen
  Y


  De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde
  -
  Julien Green
  Y


  De beste geur is die van brood, de beste smaak is die van zout en de beste liefde is die van kinderen
  -
  Graham Greene
  Y


  Liefde en dood, in deze beide geheimen ligt de hele vreselijke betekenis van ons bestaan verborgen
  -
  Maxim Gorki
  Y


  De haat is partijdig, maar de liefde nog meer
  -
  Johann Wolfgang von Goethe
  Y


  Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen
  -
  Vincent van Gogh
  Y


  Afhankelijkheid? Ja, uit liefde, maar niet uit angst
  -

  Gerhart Hauptmann
  Y


  Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op
  -

  Audrey Hepburn

  Y


  Liefdeswaanzin! Pleonasme! Liefde is toch al een waanzin!
  -

  Heinrich Heine

  Y


  Als de honger groot is, is de liefde klein
  -

  Anastasius Grün

  Y


  De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig
  -

  Ernest Hemingway

  Y


  Laat mij niet zeggen dat dit liefde is, geef mij maar zacht je kleine warme handen;
  wij zullen dwalen door de schemerlanden, waar dromen leven is
  -

  Adriaan Roland Holst

  Y


  Liefde is als mazelen; iedereen moet het gehad hebben
  -

  Jerome K.

  Y


  Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties
  -

  M. Hirschfeld

  Y


  Liefde is wijsheid van de dwaas en dwaasheid van de wijze
  -

  Samuel Johnson

  Y


  Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer
  -

  J.B. Gresset

  Y


  De vrijheidsliefde is de liefde van anderen; de liefde voor macht is de liefde van ons zelf
  -

  William Hazlitt

  Y


  Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen
  -

  H.S. Hulbert

  Y


  Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet
  -

  Hermann Hesse

  Y


  Liefde is een fanclub met slechts twee leden
  -

  Adrian Henry

  Y


  Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid
  -

  Jan Greshoff

  Y


  Liefde is dat jij het mes bent waarmee ik in mijzelf wroet
  -

  Franz Kafka

  Y


  De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer
  -

  Harry Kemp

  Y


  Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt
  -

  Franklin Jones

  Y


  De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen
  -

  Alphonse Karr

  Y


  Liefde ontstaat in het hart en ontspringt in het kruis
  -

  O. van Kesteren

  Y


  Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles
  -

  James Joyce

  Y


  Het hart verenigt wat de rede scheidt; het gaat de noodzakelijkheid te boven en vormt de strijd om tot liefde
  -

  Nikos Kazantzakis

  Y


  Met liefde is het net als een bloemenperk in het voorjaar; Je vraagt je af wat er uit komt, en uiteindelijk is het hetzelfde als vorig jaar
  -

  Tom Jones

  Y


  De jeugd maakt grote fouten in het leven; in de eerste plaats idealiseert zij liefde te veel
  -

  Benjamin Jowett

  Y


  Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom
  -

  Sören Kierkegaard   


  Y


  Vriendschap en liefde worden vernietigd door lange afwezigheid, doch kunnen door korte versterkt worden
  -
  Samuel Johnson

  Y


  Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon, want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben
  -
  Sören Kierkegaard

  Y


  Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat
  -
  Mark King
  Y


  Gewoonte baart liefde
  -
  Lucretius

  Y

  Kunst is een uitdrukking van liefde
  -
  Maharishi

  Y


  De liefde slaat zijn haak in je hart en dwingt je te beseffen dat van alle sterke zaken er geen zo sterk, zo onweerstaanbaar is als die goddelijke liefde
  -
  William Law

  Y


  Koester bovenal de liefde die je ontvangt. Die zal doorleven lang nadat goud en gezondheid uit je leven zijn verdwenen

  -
  Og Mandino

  Y


  Liefde is verleden tijd voor lief
  -
  T. van Lieshout

  Y


  Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten
  -
  Rene de Masny

  Y


  Het is in de liefde zoals met alles. Wat je gehad hebt is niets, alleen wat je niet hebt telt
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn
  -
  Luc Lamon

  Y


  Flirten: amateurisme in de liefde
  -
  Rene de Masny

  Y


  De liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen en zich dan haasten om van tactiek te veranderen
  -
  Paul Léautaud

  Y


  Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap
  -
  Ischa Meijer

  Y


  Wijzer worden is beseffen dat men bij elke waarachtige liefde geeft zonder nadenken en krijgt zonder
  vragen
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn

  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt

  -
  Kees van Kooten

  Y


  Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde

  -
  Karl Kraus

  Y


  Ook in de liefde ontwikkelt men zich van smulpaap tot fijnproever

  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Het leven is kort. Een beetje liefde, een beetje droom, en dan: vaarwel

  -
  Alphonse de Lamartine

  Y


  Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst

  -
  Jan Ligthart

  Y


  Haat tegen mensen gaat meestal gekleed in woorden van liefde voor mensen
  -
  Rutger Kopland

  Y


  Liefde en haat van de volkeren zijn niet gegrond op oordelen, maar op herinneringen, vrees en spookbeelden
  -
  André Maurois

  Y


  De liefde bakt kwetsbaren altijd de lelijkste poets
  -
  Gotthold Ephraim Lessing

  Y


  Het allermoeilijkste in de liefde is, van de ander te leren houden om wie de ander is en niet om wie je zelf bent
  -
  Hannes Meinkema

  Y


  Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen
  -
  Marcello Mastroianni

  Y


  Men moet de liefde ernstig nemen, maar niet tragisch
  -
  André Maurois

  Y


  We moeten alle tedere gevoelens die we kenden wel liefde noemen, maar we zullen nooit weten of zij het was
  -
  Francois Mauriac

  Y


  De liefde maakt dwazen, het huwelijk bedrogen echtgenoten, de vaderlandsliefde schadelijke stomkoppen

  -
  Paul Léautaud

  Y


  Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt
  -
  Rosa Luxemburg

  Y


  De hartstochten zijn elkaars tegenstander: de trots bestrijdt de eerzucht, de gierigheid bestrijdt de liefde, de ijdelheid bestrijdt ze alle
  -
  Julie de Lespinasse

  Y


  Als vriendschap en liefde verdwijnen, is het altijd goed ze te vervangen door beleefdheid

  -
  Mme de Knorr

  Y


  Waar de hoogste en edelste liefde bestaat, is het beter door de dood verenigd te worden dan door het leven gescheiden
  -
  Valerius Maximus

  Y


  Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen
  -
  Kees van Kooten

  Y


  Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde
  -
  Tsoe Li

  Y


  Wij zijn niet gemaakt voor de wet, maar voor de liefde
  -
  George Macdonald

  Y


  Wie zichzelf hartstochtelijk bemind mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is
  -
  Gerd de Ley

  Y


  Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken

  -
  Hildegard Knef

  Y


  Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft
  -
  Leffert Laam

  Y


  Wijzer worden is weten dat het beleven van de liefde weliswaar wisselt met de jaren maar in alle stadia steeds verrukkelijk is
  -
  Rik Lanckrock

  Y


  De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk
  -
  Gabriel Laub

  Y


  Liefde wordt in stand gehouden door bepaalde zedelijke verplichtingen die - omdat de mensen nu eenmaal slecht zijn - telkens wanneer er eigenbelang in het spel is, verbroken worden
  -
  Machiavelli

  Y


  Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen
  -
  Machiavelli

  Y


  Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde
  -
  Lao-Tse

  Y


  Ik zal altijd een priester van de liefde zijn

  -
  David Herbert Lawrence
  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -

  Ovidius
     Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -

  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -

  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De man verklaart onmiddellijk zijn liefde, maar aarzelt lang eer hij zegt dat hij niet meer bemint. Bij de vrouw is het juist omgekeerd
  -
  Gerard Reve  Y

  Een directe liefde is beter dan een afgeleide liefde, maar een afgeleide liefde is beter dan onverschilligheid
  -
  Siegfried E. van Praag

   


  Y

  Er zijn ogenblikken in de liefde waarop het onmogelijk is te weten of men oprecht is of niet
  -
  Etienne Rey  Y

  De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: ziende
  -
  Joseph Roth  Y

  Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is
  -
  Jo Ropcke  Y

  Er zijn meer vrouwen die van de wellust genieten dan mannen die de liefde begrijpen
  -
  Siegfried E. van Praag
     Y

  Het bezit van de geliefde is wellicht een groter vreugde dan de liefde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ware liefde is als geesten. Iedereen praat erover, maar weinig hebben ze gezien
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Die liefde is het sterkst, die de gewoonte verdraagt
  -
  Maurice Roelants  Y

  Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter
  -
  Plato  Y

  De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man
  -
  S. Reyes
     Y

  Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde
  -
  Plato  Y

  Liefde is een bron van zorg en angst
  -
  Ovidius  Y

  De ogen zijn de leiders van de liefde
  -
  Propertius  Y

  De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen
  -
  Plato  Y

  Schoonheid is zichtbaar geworden liefde
  -
  Plato  Y

  Dronkenschap maakt twee mooie dingen groter: moed en liefde
  -
  Jean Paul  Y

  Liefde maakt weliswaar blind, maar het huwelijk zorgt ervoor dat ons de ogen weer opengaan
  -
  Cliff Richard  Y

  Een huwelijk wordt niet gelukkig door liefde, integendeel. Een huwelijk wordt gelukkig door verstand
  -
  Jean Paul  Y

  Er zit in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De lui die de een na de ander verslinden zijn tot geen liefde in staat. Die indruk krijg je toch bij dat soort mannen; het zijn net pralende foxterriërs
  -
  Annie Romein-Verschoor  Y
  Er is maar één soort liefde, maar er zijn wel duizend verschillende afdrukken van

  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  Liefde noemt men de ontoerekeningsvatbaarheid van de toerekeningsvatbare
  -
  Alfred Polgar  Y

  Liefde vereenvoudigt het leven. Men heeft dan niets anders meer in het hoofd
  -
  H. Reimann  Y

  In hun eerste liefde beminnen vrouwen hun minnaar, daarna de liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De dingen die de westerse wereld zullen vernietigen zijn, welvaart tegen elke prijs, vrede tegen elke prijs, veiligheid eerst in plaats van plicht eerst, de liefde voor het zachte leven, en de word snel rijk theorie van het leven
  -
  Theodore Roosevelt  Y

  Er is in jaloezie meer eigenliefde dan liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde
  -
  Francois de la Rochefoucauld  Y

  De arbeid is de hoogste openbaring der liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  De liefde kan niet van één klant komen
  -
  Alexander Pola  Y

  De herinneringen die we van elkaar hebben, zijn zelfs in de liefde niet hetzelfde
  -
  Marcel Proust  Y

  Ontrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond
  -
  Siegfried E. van Praag  Y

  De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht
  -
  Anthony Quinn  Y

  Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde
  -
  Ramakrishna  Y

  Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet
  -
  Etienne Rey  Y

  De arbeid is de grootste openbaring van de liefde
  -
  Auguste Rodin  Y

  Het is een zeker bewijs van liefde dat men de kinderjaren van de andere wenst te kennen, te herleven
  -
  Cesare Pavese  Y

  De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat... Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haat...
  -
  Franklin D. Roosevelt
  Y

  Het leven is een soep met vier troostende mergpijpen erin: de drank, de liefde, de tabak en de kunst
  -

  Felix Timmermans
  Y

  Spreek slechts van liefde als je weet wat tederheid is
   -
  L. Vandepitte
  Y

  Liefde is: wanneer het verlangen dat de ander naar je verlangt, je zozeer aangrijp dat je denkt eraan te sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Je kunt de liefde niet aanraken, maar je voelt hoe haar zoetheid overal in je sijpelt
  -
  Annie Sullivan
  Y

  Liefde is: ‘s avonds samen in stereo hoesten in bed
  -
  L. Verbeeck
  Y

  Alle tijd die niet is besteed aan liefde, is verdaan
  -
  Tasso
  Y

  In de liefde zijn de vrouwen professionals en mannen amateurs
   -
  Francois Truffaut
  Y

  Liefde is je maîtresse bedriegen met je eigen vrouw
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Ach, wat maakt de liefde de mens toch slap en sterk
  -
  Felix Timmermans
  Y

  Grote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer
  -
  Hélène Swarth

  Y

  Vijftien verkoudheden had hij reeds gevat en hij was van alle genezen, uitgezonderd van de eerste. Zo gaat het ook met de liefde
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Jaloezie volgt als een loodsvisje de haai der liefde
  -
  Eric van der Steen


     Y

  Een leven vol wijsheid maar zonder liefde, is als een zon waaraan een wereld ontbreekt om in haar licht en warmte te gedijen
  -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Door de ervaring in de liefde begaat men dezelfde dwaasheden in dezelfde omstandigheden
  -
  Jan Vercammen
  Y

  De liefde met de grootste gevolgen is die met de kleinste oorzaken
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Het aantal maakt de spoeling dun. Hoe meer mensen men lief heeft, des te wateriger wordt de liefde
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is van een aanbiddelijke kortzichtigheid
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Liefde is zoiets als honger en dorst. Zij verliest haar betekenis door de vervulling van het verlangen
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De eerste liefde maakt een meisje wijzer, de tweede maakt een jongen minder dom
  -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is de enige beloning die nooit verdiend is
   -
  Jan Vercammen
  Y

  In de liefde gebeurt vaak het enige wat men niet voorzien heeft
   -
  Jan Vercammen
  Y

  Liefde is dromen van wat men nog niet heeft en wat men slechts dromerig vermoedt
  -
  Roger van de Velde
  Y

  De grote liefde is die, die je nooit hebt gehad
  -
  Peter Ustinov
  Y

  De eerste plicht van liefde is luisteren
  -
  Paul Tillich
  Y

  Liefde is lentezonneschijn, in het voorjaar zijn immers de wolken niet van de lucht
   -
  Julien de Valckenaere
  Y

  Men gelooft doorgaans dat de eerste liefde de laatste is, en de laatste de eerste
  -
  A. Souret
  Y

  In de liefde triomfeert de Eros, in het huwelijk de erosie
  -
  Eric van der Steen

  Y

  Je kan liefde veinzen, maar het is onmogelijk vriendschap te veinzen
  -
  Philippe Soupault
  Y

  De liefde is sterker dan dood of doodsangst, alleen door haar, alleen door de liefde blijft het leven bestaan
   -
  Iwan Toergenjew
  Y

  Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer ze je te gemakkelijk vergeeft
   -
  Jan Vercammen

  Y

  De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven
  -
  Vergilius
  Y

  Liefde is datgene wat men samen met een ander heeft doorgemaakt
   -
  James Thurber

  Y

  In de liefde moet men liefdesbetuigingen niet al te serieus nemen
  -
  John Travolta
  Y

  Een idealist is iemand wiens liefde voor geld onbeantwoord blijft
  -
  T. Troll
  Y

  Bestendigheid is de hersenschim van de liefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  De meeste mannen houden een levendig gevoel van eigenliefde voor liefde
  -
  Mme de Tencin

  Y

  Het zijn dominees en zedenprekers die betaalde liefde afschilderen als en associëren met ‘goedkoop’. De werkelijkheid leert anders
   -
  Henk Spaan
  Y

  In de liefde komen al deze ondeugden voor: beledigingen, achterdocht, vijandigheden, wapenstilstand, oorlog, en weer vrede
   -
  Terentius
  Y

  Liefde is als het verlangen om verlangd te worden je zo sterk pakt dat je eraan kunt sterven
  -
  Henri de Toulouse-Lautrec
  Y

  Liefde is niet zo fijngevoelig als eigenliefde
  -
  Vauvenargues
  Y

  Liefde is zelfverloochening, ziedaar het enige geluk dat niet van toeval afhangt

  -

  Leo Tolstoy

  Y

  Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid
  -

  Rabindranath Tagore


     Y

  Iedere tijd heeft zijn eigen liefde
  -
  Leo Tolstoy
  Y

  Afwezigheid nu en dan is in de liefde van goede invloed en houdt haar klaar en stralend
  -
  Robert Louis Stevenson

  Y

  Het is het best verstandig te beminnen; maar dwaas te beminnen is beter dan in ‘t geheel niet tot liefde in staat te zijn
  -
  W. M. Thackeray

  Y

  Niet beminnen is niet leven, of een levende dood leven. Het leven, dat uitgaat in liefde tot allen, is het leven, dat vol en rijk is, en voortdurend toeneemt in schoonheid en kracht
  -
  R. W. Trine

  Y

  De hoofdbeginselen van het waarachtige christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door nederigheid en liefde
  -
  Leo Tolstoy

  Y

  Ieder wordt dichter, ook de meest prozaïsche mens, wanneer de liefde hem bevangt
  -
  Symposion

  Y

  In de liefde zijn vreugde en smart steeds met elkaar aan het strijden
   -
  Publilius Syrus

  Y

  Partijdigheid zou de plaats moeten ruimen voor een liefde die alles omvat
  -
  Mo Tzoe

  Y

  Ontsteek de lamp van de liefde met je leven!
  -
  Rabindranath Tagore
  Y

  Liefde is niet echt liefde zonder een zekere vorm van krankzinnigheid
   -
  Tsjang Tsjau

  Y

  Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven
  -
  Mark Uytterhoeven
  Y

  Er is pas sprake van echte liefde als je elkaar niet meer wilt verbeteren
  -
  V. Uyen
  Y

  Om zijn liefde voor haar te bewijzen beklom hij de hoogste berg, zwom over de diepste rivier en doorkruiste de grootste woestijn. Zij verliet hem. Hij was nooit thuis
   -
  Harry Clement Stubbs
  Y

  Liefde is als het eekhoorntje: moedig en schuw tegelijk
   -
  Carmen Sylva
  Y

  De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond
  -
  Stendhal
  Y

  Italië, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de meest neerslachtige persoon gelukkig te maken
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat
  -

  Swami Sivananda Sarasvati
  Y

  In de liefde kent men elkaar omdat men elkaar bemint. In de vriendschap bemint men elkaar omdat men elkaar kent
  -

  Schulz
  Y

  Er bestaat maar één geluk in het leven: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien
  -

  George Sand
  Y

  Liefde verkwikt als zonneschijn na regen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is niets anders dan onszelf te ontdekken in de ander, en de vreugde van de herkenning
  -

  Alexander Smith
  Y

  Liefde is een krasse overdrijving van het verschil tussen één bepaalde persoon en alle andere

  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is onverenigbaar met vrees
  -

  Seneca  Y

  Tegenspoed in de liefde wakkert ze des te meer aan
  -

  Seneca
  Y

  Het pad van ware liefde was nooit effen
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde bestaat niet hierin dat men samen naar elkaar zit te kijken, maar dat men samen uitkijkt in dezelfde richting
  -

  Antoine de Saint-Exupéry
  Y

  Echte liefde is in zijn jeugd de hemel bestormen en in de wolken huizen, en eenmaal de jeugd voorbij, met de aarde genoegen nemen
  -

  Julien Roufie
  Y

  Liefde is als een zon: hoe dieper zij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven worden
  -

  Peter Sirius
  Y

  Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Wanneer het over liefde gaat, kan een meisje altijd veel vlugger luisteren dan een man praten
  -

  Helen Rowland
  Y

  Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt
  -

  Bertrand Russell
  Y

  Zoek uw toevlucht in innerlijke stilte, maak uw gedachten los van de buitenwereld, dan zult ge merken hoe God de stralen van Zijn liefde en goedheid over u en het heelal uitstort
  -

  Iran Sjahr
  Y

  Men ziet vaker een uiterste liefde dan een volmaakte vriendschap
  -

  George Sand
  Y

  Als liefde ziek wordt en vervalt, bediend het zich van gedwongen vormelijkheid
  -

  William Shakespeare
  Y

  De gulden tijd van de eerste liefde
  -

  Friedrich von Schiller
  Y

  De hinde die zou willen trouwen met de leeuw zal zeker sterven van liefde
  -

  William Shakespeare
  Y

  Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is blind en minnaars kunnen de aardige dwaasheden die zijzelf begaan niet zien

  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde is geen liefde als zij vertroebeld wordt door oneigenlijke oogmerken
  -

  William Shakespeare
  Y

  Liefde en roem zijn voedsel voor dichters
  -

  Percy Bysshe Shelley
  Y

  Elke liefde, waarbij niet ook heel veel begrip hoort, veroorzaakt ellende
  -

  Frank Sinatra
  Y

  Liefde op het eerste gezicht is het excuus van mannen voor het feit dat ze ‘t druk hebben
  -

  E. Sommer
  Y

  Men stelt maar al te graag de liefde aansprakelijk voor de vergissing die men beging
  -

  J. Sanial-Dubay  Y

  Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  De eerste hartstocht is zelden liefde, de laatste liefde zelden hartstocht

  -

  Peter Sirius
  Y

  De mantel der Christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt
  -

  Peter Sirius
  Y

  Het mooiste sieraad van de vrouw is de liefde
  -

  Yves Saint-Laurent
  Y

  Achting maakt niet steeds vriendschap; maar vriendschap kan niet bestaan zonder achting; dit is een van haar voordelen boven de liefde
  -

  Mlle de Scudéry
  Y

  Dankbaarheid kan slechts voortkomen uit opgewekt innerlijk leven en uit een zekere vatbaarheid voor liefde

  -

  Robert Saitschick
  Y

  Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel
  -

  Bertrand Russell
  Y

  De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid
  -

  George Bernard Shaw
  Y

  Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw
  -

  Wim Sonneveld
  Y

  Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie
  -

  Peter Sirius  Y

  Ik zal je niet zeggen welke redenen je hebt om mij te beminnen. Want je hebt er geen. De reden om lief te hebben is de liefde
  -

  Antoine de Saint-Exupéry

     Y

  Liefde is de toren van Pisa die elk moment omvallen kan
  -

  R. de Vries
  Y

  Alleen de liefde kan je hart breken
  -

  Neil Young  Y

  Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel als hij er nodig heeft
  -

  Gerard Walschap
  Y

  Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn
  -

  Mae West  Y

  De liefde is als de hemel; Zo hoog en zo wereldwijd; De sterren zijn de vreugden; De wolken zijn de nijd
  -

  Hendrik de Vries
  Y

  Het is beter te leren hoe je behoorlijk de liefde bedrijft, dan zich af te stompen in een geschiedenisboek
  -

  Boris Vian
  Y

  Platonische liefde is liefde boven de schouders
  -

  Thyra Samter Winslow
  Y

  Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Een onmogelijke liefde is de ware liefde
  -

  Koos van Zomeren
  Y

  Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren
  -

  Marianne Williamson
  Y

  In de wijze liefde raadt elk het hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in het alledaagse te geloven, een spiegel waarin de minnaar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alledag na te volgen
  -

  William B. Yeats
  Y

  Een man gaat zelden ten onder aan een ongelukkige liefde; vaker aan een gelukkige
  -

  Otto Weiss
  Y

  Als Christus zegt: “Vergeeft uw vijanden”, zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Liefde is geen troost, liefde is licht
  -

  Simone Weil
  Y

  Medelijden is de ergste vijand van de liefde
  -

  Jan Wolkers
  Y

  Het toppunt van liefde is samen gapen
  -

  Thera Westerman
  Y

  Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Het is het geheel waar het om gaat, hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaat
  -

  Leo Vroman
  Y

  Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar
  -

  Oscar Wilde
  Y

  Een pest in het leven is dat liefde ons geen verstand geeft, maar een onfeilbare manier is om het kwijt te raken
  -

  R. West
  Y

  Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde
  -

  Leonardo da Vinci
  Y

  Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen!
  Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis!
  -

  Vergilius
  Y

  Het laatste wat men in het leven kan bereiken is niets te willen hebben, zelfs in de liefde
  -

  Ernst Wiechert
  Y

  De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde
  -

  Emanuel Wertheimer
  Y

  Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje
  -

  Thomas Wright
  Y

  Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde
  -

  William Wordsworth
  Y

  Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn
  -

  Oswald Wynd
  Y

  Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel
  -

  C. Vigil
  Y

  Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt
  -

  Oscar Wilde

   

     Y

  Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn
   -

  Ethel Portnoy  Y

  De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Zij praten. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen
  -
  Marcel Pagnol  Y

  Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt
  -
  Oscar Wilde


  Y

  Word nooit verliefd op het profiel van een vrouw, want je moet er ‘en face’ mee leven
  -
  Sacha Guitry


  Y

  Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: “Ik wou dat je een kannibaal was”
  -
  Gaston van Camp


  Y

  Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn
  -
  Cees Buddingh


  Y

  Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker
  -
  Ayres Alex


  Y

  Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd. Pas later komen die twee samen
  -
  P. Lebeau


  Y

  Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man
  -
  Sacha Guitry  Y

  Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit
  -
  Piet van Aken


  Y

  Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt
  -
  Paul Reboux
   


  Y

  Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen
  -
  J. van Geelen  Y

  Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander
  -
  Etienne Rey  Y

  Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten
  -
  Daniël Stern


  Y

  Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf
  -
  Jean Pierre Claris de Florian


  Y

  Ik ben hopeloos verliefd. Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen
  -
  Woody Allen  Y

  Het kan allemaal wel slecht aflopen - dat doet het ook vaak - maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is
  -
  Renate Rubinstein  Y

  Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk
  -
  Joris Janssen


  Y

  “Eindelijk kom je!”zei de boom verliefd toen de man zich morsdood reed
  -
  Bart Mesotten

   


  Y

  Oude liefde is een kankergezwel
  -

  Petronius  Y

  Tegen de liefde is geen kruid gewassen
  -
  Ovidius

   


  Y

  Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt
  -
  Dorothy Pryse  Y

  Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was
  -
  Edwin A. Robinson  Y

  Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is
  -
  Nelson Rockefeller  Y

  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten
  -
  Rainer Maria Rilke  Y

  Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt
  -
  Francois de la Rochefoucauld
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de da


  De dans ontspringen.


  Op het nippertje ontsnappen
  aan iets onaangenaams of gevaarlijks.

   


  De derde streng maakt de kabel.

  Ook al gaat iets twee keer fout, bij een derde poging gaat het goed; Een derde man brengt de praat aan.

   


  (Touwwerk wordt van ineengedraaide strengen (slagen) gemaakt. Kabel, zwaar touw, wordt gemaakt van drie (of vier) strengen. De derde streng maakt de kabel.)  De domste boeren hebben de dikste aardappelen.

  Om geluk te hebben moet me niet verstandig zijn.

   


  De dood heeft geen lieve kinderen.

  Niemand wordt door de dood gespaard.

   


  De dood komt als een dief in de nacht. / De dood heeft geen kalender.

  De dood komt meestal onverwacht.

   


  De doos van Pandora.

  Een bron van leed en ellende.

   


  (Pandora was volgens Hesiodus door Zeus naar de aarde gezonden om Prometheus, die het vuur van den hemel gestolen had, te straffen. Hij gaf haar een doos mee en toen zij die opende, vlogen kwalen en ellende eruit die zich over de aarde verspreidde; alleen de hoop bleef op de bodem liggen.)


  De dorsende os zult gij niet muilbanden.

  Iemand die voor je werkt hoor je goed te behandelen.

   


  De draad van zijn verhaal/betoog kwijt zijn.

  De loop van zijn eigen verhaal niet meer kunnen volgen.

   


  De draak met iemand steken.

  De spot met iemand drijven.

   


  (Afkomst: Deze uitdrukking herinnert aan een oude legende: die van Sint-Joris en de draak. Sint-Georgius was een christelijke officier uit Cappadocië over wie weinig met zekerheid bekend is. Volgens de overlevering (uit de 11e eeuw) zou hij in Cappadocië een draak gedood hebben, aan wie men kinderen placht te offeren. Na Joris overwinning zou het volk zich onmiddellijk tot het christendom bekeerd hebben. In de late Middeleeuwen begon men in processies het drakengevecht na te spelen, maar daarbij sloop er geleidelijk een komisch element in: Joris was een halfgrappige figuur geworden die met zijn lans in een linnen, met stro opgevulde draak stak. Bron: u4u.nl.)


  De drager kan het beste zeggen waar de schoen wringt.

  Alleen hij die het probleem heeft, kan de kern van zijn probleem scherp benoemen.

   


  De drek is geen heilige, maar waar hij valt, daar doet hij wonderen.

  Negeer niet het minste, want zelfs het minste zou wel eens nuttig kunnen zijn.

   


  (Uitwerpselen van mens en dier zijn een uitstekende meststof, zowel op de akker als in de moestuin. Ze doen als het ware wonderen.)


  De druiven zijn zuur.

  Beweren iets niet erg te vinden maar eigenlijk het tegenovergestelde denken, in zijn hart is hij wel jaloers.

   


  (De vos in de fabel van Esopus zei dat hij de druiven die te hoog hingen niet hebben wou, omdat ze hem te zuur waren.)


  De druk is van de ketel.

  De grootste spanning is voorbij.

   


  De duim in de hand houden.

  Gierig zijn; De macht in eigen handen houden.

   


  De duivel op het kussen binden.

  De meest lastigste mens kunnen bedwingen; iedereen weten aan te pakken.  De duivel schijt altijd op de grootste hoop.

  De rijken worden alsmaar rijker; geld maakt geld.  De een roept om kalk en de ander om steen.

  Grote verwarring heersen.

   


  De een vrijt met de moeder, de ander met de dochter.

  Over smaak valt niet te twisten.

   


  De een zijn dood is een ander zijn brood.

  Wat voor de één een nadeel is, kan voor anderen een voordeel opleveren; sommigen halen hun profijt uit het ongeluk van een ander.

   


  De eerste klap is een daalder waard.

  De initiatiefnemer heeft vaak een voordeel.

   


  (Oorspronkelijk van het bieden en loven op de veemarkt, wat vergezeld werd met handgeklap.)


  De eersten zullen de laatsten zijn.

  Zij die altijd als eerste denken recht te hebben op iets, komen vroeg of laat bedrogen uit.

   


  De eerste steen werpen.

  De eerste zijn om een ander te beschuldigingen.

   


  (Toen de Joden een vrouw van overspel beschuldigden, waar als straf steniging op stond, zei Jezus: “wie van jullie zonder zonden is, mag de eerste steen werpen”. Na deze woorden viel een stilte en gingen alle aanklagers weg.)


  De eerste viool spelen.

  Het hoogste woord hebben, leiding geven/nemen, bepalen wat er gebeurt.

   


  (De eerste violist in een orkest is degene die een bepalende rol heeft in de manier waarop de violisten hun aandeel in het muziekstuk leveren.)


  De eindjes aan elkaar knopen.

  Zo zuinig mogelijk leven; (te) weinig geld.

   


  De ekster kan het huppelen niet laten.

  Iedereen handelt in overeenstemming met zijn aard.  De ekster wil zingen tegen de nachtegaal.

  Iemand die denkt meer te zijn dan hij is.

   


  De ene dienst is de andere waard.

  Helpt men iemand, doet men graag iets terug.

   


  De ene kraai pikt de andere de ogen niet uit.

  Aan elkaar gewaagde boeven verraden elkaar niet.

   


  De ene slaat de nagel in, en de andere hangt er zijn hoed aan.

  De een doet de prestaties waarvan de ander onrechtmatig de complimenten in ontvangst neemt.

   


  De fok uithouden.

  Een irritant of nutteloos iemand de hand boven het hoofd houden.


  (Letterlijk:Tegen beter weten in de fok die geen zuchtje wind vangt uithouden.)


  De Franse kerk staat open.

  Iemands gulp die open staat.

   


  De gard krijgen.

  Lijfstraf krijgen.

   


  (De gard (zoals uit het sinterklaasliedje) is een bundel takken of één stevige, waarmee je onderhanden werd genomen.)


  De gebraden duiven vliegen niemand in de mond.

  Wil je luxe, zal je daarvoor moeten werken.

   


  De gebraden haan uithangen.

  Heel veel geld uitgeven.

   


  De geest is gewillig, het vlees is zwak.

  Wel goede voornemens hebben, maar ze niet ten uitvoer (kunnen) brengen.

   


  De gek in de mouw dragen.

  Dwaasheden goed kunnen verbergen.

   


  De gek met iemand scheren.

  Iemand voor de gek houden.

   


  De gekken krijgen/trekken de kaart.

  De dwazen hebben vaak het geluk aan hun kant.

   


  De gelegenheid maakt de dief.

  Maken de omstandigheden het gemakkelijk, is stelen verleidelijk; Krijg je de kans, kom je gauw in de verleiding.

   


  De genadeslag.

  Een laatste tegenslag dat de oorzaak is dat je iets niet meer verwerkt krijgt.

   


  De gestage drup holt de steen (uit).

  Met volharding bereik je uiteindelijk het doel wel.

   


  De gestadige jager wint.

  Doorzetters oogsten de beste resultaten.

   


  De gierigaard bedriegt de wijsheid.

  Gierigheid kan net leiden tot veel grotere uitgaven.

   


  De goudvinken zijn gevlogen.

  Geen geld meer hebben.

   


  De grote broek aantrekken.

  Brutaal doen.

   


  De grote vissen eten de kleine.

  De machtigen verrijken zich ten koste van de armen.  De grote zee overgevaren zijn.

  In groot gevaar verkeerd hebben.


  De haan kraait het hardste op zijn eigen mesthoop.

  Op eigen terrein durf je meestal alles zeggen.

   


  De hand aan de ploeg slaan.

  Flink aan het werk gaan.

   


  (De Bijbelse betekenis is anders, nl:
  zoals men “de hand aan iemand slaat” om hem te doden, slaat men volgens de Bijbel de hand aan iets om het stuk te maken.)


  De hand aan zichzelf slaan.

  Zelfmoord plegen.

   


  De handen staan hem verkeerd.

  Hij kan zich niet goed redden; onhandig.


  ç volgende


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de ha


  De handen van iemand aftrekken.

  Iemand aan zijn lot overlaten.  De hand in eigen boezem steken.


  De schuld bij zichzelf zoeken.  De hand met iets lichten.


  Iets onnauwkeurig doen
  ; niet streng nemen, het er zich gemakkelijk mee maken.  De handschoen opnemen.


  Een uitdaging aannemen.  De haren rijzen hem ten berge.


  Ergens erg van schrikken.
  De haring hangt aan zijn eigen kieuw.


  De gevolgen van je daden moet je zelf dragen.  De haring om de kuit braden.


  Vergeefse moeite doen.  De Hebreeërs bouwden het, maar de Egyptenaren hebben het.


  Het vuile werk door anderen laten opknappen en zelf genieten van het resultaat.  De heler is zo goed als de steler.


  Beiden zijn even misdadig.  De hommel in het hoofd hebben.


  Niet goed bij zijn verstand zijn.
  De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder.


  Wat je ook doet, het maakt niet uit, het leven gaat in ieder geval verder.  De hondenwacht hebben.


  De meest nare taak hebben.  (De hondenwacht op een schip is de wacht tussen twaalf en vier uur 's nachts.)


  De hond in de pot vinden.


  Thuiskomen en merken dat er niets meer te eten is.  (Als iedereen gegeten had, waren de laatste restjes in de pan voor de hond.)


  De hond op zijn rug hebben.


  Zeer lui zijn.  (In Friesland zegt men; "evert" op zijn rug hebben.)


  De hoofden bij elkaar steken.


  Samen overleggen.  De jacht is mooier dan de vangst.


  Ergens achter jagen is leuker dan het bezitten zelf.  De jongste ezel moet het pak dragen.


  De jongste moet de vervelende klusjes opknappen.  De jongste schepen wijst het vonnis.


  Kinderen hebben vaak het hoogste woord.  (In een rechtspraak spreekt de jongste rechter het eerst zijn oordeel uit.)


  De kaart is gekeerd.


  De kansen zijn gedraaid.  De kaart is vergeven.


  De zaak is niet meer te redden.  De kachel niet met zich laten aanmaken.


  Zich alles niet zomaar laten welgevallen.  De kalanders komen op geen lege graanzolders.


  Mensen (arme) waar niets bij te halen valt, hebben geen of nauwelijks vrienden.  (De kalander of meelworm voedt zich met de inhoud van de geoogste graankorrels, en is voor de boer een geduchte vijand. Dat "kalanders niet op lege zolders komen", waar ze geen voedsel vinden, spreekt voor zichzelf.)


  De kar is niet aan zijn gat gebonden.


  Hij hoeft geen verantwoordelijkheid te dragen en kan er dus licht over redeneren.  De kar trekken.


  Het zware werk doen; verantwoordelijkheid nemen.  De kastanjes uit het vuur halen.


  Voor een ander de dingen oplossen; hun karweitjes opknappen.  De kat de bel aanbinden.


  Een mogelijk onuitvoerbare of uiterst gevaarlijke taak beginnen.  (Deze uitdrukking gaat terug tot een fabel van Aesopus, waarin de muizen overleggen hoe ze zich kunnen beschermen tegen de kat; een van de voorstellen is dat men haar een bel aanbindt. Alle muizen zijn wild enthousiast over het voorstel, tot een senior-muis vraagt: en wie gaat de kat de bel aanbinden? Waarop het muisstil werd.)


  De kat in de gordijnen jagen.


  Moeilijkheden uitlokken.  De kat in de zorg van de hond aanbevelen.


  Ondoordachte, foute maatregelen treffen.  De kat in het donker knijpen.


  Stiekeme streken uithalen.  De kat moet uit de stoel.


  Als vader thuiskomt met weekgeld, hij heeft het recht op de beste plaats.  De kat op het spek binden.


  Iemand in verleiding brengen.  De kat sleept met de bokking.


  Zegt men van een verliefd paartje.  (Bokking: gerookte haring.)


  De kat uit de boom kijken.


  Afwachten.  (Zo doet een hond als hij een kat in de boom gejaagd heeft.)


  De kerk in het midden laten.


  Weten te geven en te nemen; elkaar in het midden tegemoetkomen.  (Een kerk staat altijd in het midden van het dorp, op een plaats waar hij hoort te staan.)


  De kerk op de toren zetten.


  De zaak verkeerd aanpakken.  De kip met de gouden eieren slachten.


  Al het geld in een keer opmaken.  De kleren maken de man.


  Nette kleding en een goed verzorgd uiterlijk maken een sterkere en betere indruk.
  Iemands kleding bepaalt vaak het aanzien dat hij krijgt.  De kleur van melk en bloed hebben.


  Een bleke huid maar wel blozende wangen hebben.  De klos zijn.


  De dupe zijn.  De kluts kwijt zijn.


  Verward zijn.   De knoop doorhakken.


  Door kordaat optreden moeilijkheden uit de weg helpen; een beslissing nemen.  (Gordius was een boer die koning werd van een gebied in Klein-Azië. Hij legde een ingewikkelde knoop aan de disselboom van zijn wagen en voorspelde dat degene die deze Gordiaanse knoop los kon maken, de heerschappij zou krijgen. Toen Alexander de Grote dit hoorde, nam hij zijn zwaard en hakte de knoop door.)


  De knuppel in het hoederhok gooien.


  Opschudding veroorzaken met een voorstel of uitspraak, met de bedoeling om een discussie of verandering op gang te brengen.  De klok wel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.


  Oppervlakkig weet hebben over iets zonder er werkelijk verstand van te hebben.  De koe bij de horens vatten.


  De zaak aanpakken.  De koe van de pastoor eet iedere dag mals gras.


  Wie trouw is aan machtige mensen, de juiste personen achter zich heeft staan kan beter en gemakkelijker in het leven staan.  De kogel is door de kerk.


  Na lang aarzelen tot een besluit gekomen.  De kolder in de kop hebben.


  Dwaze dingen doen.  De kolf naar de bal werpen.


  Het spel gewonnen geven.  De koning te rijk zijn.


  Een uitzonderlijk geluk is ten deel gevallen.  De Koninklijke weg bewandelen.


  Eerlijk zijn.  De kool en de geit sparen.


  Een middenweg zoeken.  De koopman heeft maar één oog, de koper wel honderd.


  Koop je iets, moet je goed uitkijken om niet bedrogen wordt.  De kop omhoog houden als een kat die een worst heeft gestolen.


  Trots zijn iets verworven te hebben.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de ko


  De kortste liedjes zijn de beste.


  Wat niet te lang duurt, kan niet vervelen.  De kost gaat voor de baat uit.


  Eerst moet men investeren alvorens men iets kan verdienen.  De kou is uit de lucht.


  De moeilijkheden zijn opgelost.  De kous in het gelijk breien.


  Tot overeenstemming komen.  De kous op de kop krijgen.


   Een mislukt plan; niet krijgen wat men verwachtte of hoopte.


  (Dat zei men van iemand die van een vergeefse zeereis berooid terugkeerde, zodat hij zijn kous als muts moest gebruiken, barrevoets moest lopen.)


  De kraaienmars blazen.


  Sterven.  De krant brengt leugens in het land.


  Niet alles wat in de krant te lezen staat is waarheid.  De krenten uit de pap vissen.


  Het beste eruit halen.  De kroon op het werk zetten.


  Iets wat goed is vervolmaken; Het werk besluiten met een prachtig einde.  De kruik gaat zolang te water, tot zij breekt.


  Men kan de dingen blijven doen (risico's blijven nemen) totdat het misgaat; wie onvoorzichtig is, zal daar vroeg of laat de gevolgen van dragen.

   


  (Vroeger was er geen stromend water in huis. Men moest naar de waterput om er een emmer of een kruik te vullen. Door dat veelvuldig gebruik braken de potten wel eens.)


  De kuierlatten nemen.


  Maken dat je wegkomt.  De kurkenzak zijn.


  Iemand die de klappen opvangt.  (Een kurkenzak was de eenvoudigste vorm van een stootkussen dat tegenwoordig fender genoemd wordt.)


  De kust is veilig.


  De (eventueel) bedreigende situaties zijn er niet meer.

   


  (Bij het varen langs of aanlopen van een kust was het vroeger van belang te weten of de kust wel veilig was. Niet alleen vanwege eventuele ondiepten maar ook in verband met mogelijke aanvallen van zeerovers.)


  De laatste loodjes wegen het zwaarst.


  Het einde van een taak schijnt moeilijker dan het begin.


   

  (Bij het wegen geven de laatste loden gewichtjes de doorslag.)


  De laatste schuit moet ook vracht hebben.


  Ook degene die te laat komt, wil nog graag wat te eten hebben.  De lakens uitdelen.


  De baas zijn (spelen).

   


  (In vroegere tijden was de werkster die baas was over de linnenkast en de lakens uitdeelde, de baas over de hele huishouding.)


  De lak is duurder dan de brief.


  Je bent verliest meer tijd aan details dan aan de hoofdzaak.  De lamp hangt scheef.


  Het geld is op.  De lange el zoeken.


  Een vervelende klus zo lang mogelijk proberen uit te stellen.  De letter doodt, maar de geest maakt levend.


  Men moet zich niet aan de letter van de wet of de Bijbel houden, maar men moet begrijpen, wat er met de voorschriften bedoeld is.  (De woorden van Paulus: ”Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ De bedoeling van deze bijbeltekst is: de wet veroordeelt de zondige mens ter dood, de verlossing door Christus schenkt hem uit genade het leven.)


  De liefde kan niet van één kant komen.


  Beide partijen moeten ongeveer evenveel bijdragen om de relatie evenwichtig (goed) te houden.  De liefde kent vlek noch gebrek.


  Wie verliefd is, ziet de tekortkomingen bij de ander niet.  De liefde van een man gaat door de maag.


  Een man is te veroveren met lekker eten.  De lier aan de wilgen hangen.


  Niet langer dichten; poëzie laten varen.

   


  (Ontleend aan Psalm 137, 2, waar wordt geschreven, dat de Israëlieten de harp aan de wilgen hingen tijdens hun ballingschap in Babylonië; In deze uitdrukking heeft de lier de harp vervangen omdat dit beter past bij de hymne, de lier echter past bij de poëzie in ’t algemeen.)


  De lont in het kruitvat werpen.


  Ruzie veroorzaken. Letterlijk: een ontploffing veroorzaken.  De maat is vol.


  Nu is het genoeg
  !  De maat loopt over.


  Er is te ver gegaan; er is een grens overschreden.

   


  (Het woord maat staat voor graanmaat, de recipiënt waarin hoeveelheid graan kon worden afmeten. De graanmaat werd helemaal gevuld, waarna men er met een strijkstok over streek om zo steeds de precieze hoeveelheid te meten.)


  De maat van de liefde is liefde zonder maat.


  Echte liefde is onvoorwaardelijk en onbeperkt.   De mammon dienen.


  Alles doen voor geld; vinden dat niets in het leven belangrijker is dan geld.

   


  (Mammon is de heidense god van het geld.)


  De mast overboord zeilen.


  Door een te overvloedige leefwijze failliet gaan.
  De meid en de kat hebben altijd wat, de knecht en de hond wachten tot het komt.


  Vrouwen en katten kunnen voor zichzelf zorgen, mannen en honden niet.  De mens wikt, maar God beschikt.


  Iedereen maakt plannen, alleen loopt het niet altijd zoals we willen, hopen of verwachten.   De mist ingaan.


  Mislukken.  De moed zonk hem in de schoenen.


  Alle moed verliezen.  De molen draait niet met de wind die voorbij is.


  Men moet de gelegenheid te baat nemen wanneer ze zich aandienen, kansen tijdig grijpen.  De molen is door de vang.


  De zaak is hopeloos geworden.  (De vang is de rem die het mogelijk maakt een windmolen tot stilstand te brengen. Is "de molen door de vang", dan kan men hem niet meer tegenhouden, en is het gevaar voor schade groot.)


  De molen naar de wind keren.


  Aanpassen aan omstandigheden.  De morgenstond heeft goud in de mond.


  ’s Morgens vroeg lukt het werk het best; staat men vroeg op, kan men veel werk verzetten.  De mug vliegt zolang om de kaars totdat hij zijn vleugels zengt.


  Wie onvoorzichtig is, zal daar vroeg of laat de gevolgen van ondervinden.   De muren hebben oren.


  Let op wat je zegt, anderen kunnen meeluisteren.  De muts staat hem verkeerd.


  Slecht geluimd zijn.  De naald in het spek steken.

  Ergens mee op houden; er de brui aan geven; met pensioen gaan.

   


  (De zeilmaker gebruikte een stuk spek als speldenkussen om het roesten van de naalden tegen te gaan en het doorsteken van het zeil te vergemakkelijken. De naald ging minder stroef. Als hij klaar was stak hij zijn naald dus in het spek.)


  De natuur is sterker dan de leer.


  Dat wat aangeleerd is, is minder sterk en gemakkelijker te vergeten dan alles wat aangeboren is.  Den harinck braden om den roge oft kuyt.

  Een grote opoffering in ruil voor een kleinigheid.  Denken dat de koning je oom is.


  Je altijd en overal voor verontschuldigen.  Denkt aleer gij doende zijt en doende denkt dan nog.


  Maak een plan alvorens ergens aan te beginnen, en stel tijdens de activiteit het plan bij indien nodig.


  (Guido Gezelle)


  De ogen voor iets sluiten.


  Doen alsof je iets niet ziet.  De olie in de lamp is op.


  Het geld is op.  De ondeugd heeft wortel bij hem geschoten.


  Het is moeilijk hem weer op het rechte pad te krijgen.  De oude Adam afleggen.


  Zijn leven beteren.  De ouderdom komt met gebreken.


  Ouder worden gaat vanzelf gepaard met meer lichamelijke klachten.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de pa


  De paarden die haver verdienen, krijgen ze niet.


  Verdiensten blijven vaak onbeloond.  De palm wegdragen.


  De overwinning behalen.

   


  (Bij de Romeinen werd een overwinnaar met palmbladeren gekroond.)


  De pan bij de steel houden.


  Alles met vaste hand besturen; richten; De leiding niet uit handen geven.  De papegaai van het stokje schieten.


  Iemand zwanger maken.
  De pastoor doet geen twee missen voor hetzelfde geld.

  Ik zeg niet tweemaal hetzelfde.


  De pastoor doet per saldo ook geen twee missen voor hetzelfde geld.


  Iemands vaardigheid wordt te vaak als een vanzelfsprekendheid beschouwd; extra werk dient betaald te worden.  De pastoor en de kapelaon lopen achter hetzelfde vaon.


  Twee mensen die er dezelfde principes op nahouden; Twee handen op één buik.  De pastoor gaat voor en de dominee loopt met hem mee.


  Belangrijke en invloedrijke mensen krijgen meestal voorrang.  De pastoor zegent zichzelf het eerst.


  Iedereen zorgt in de eerste plaats voor zichzelf; eigen familie eerst.  De pen is machtiger dan het zwaard.


  Woorden kunnen vaak meer invloed hebben dan geweld.  De peper groeit bij hem op de rug.


  Ondanks meerdere waarschuwingen onverbeterlijk zijn.  De pijp aan Maarten geven.


  Sterven; opgeven.  De pijpleiding opzoeken.

   

  De inwerkperiode van bv een nieuwe baan; Uitzoeken hoe alles in zijn werk gaat
  .


  (Vroeger bevond zich aan boord van stoomschepen, een wirwar van pijpleidingen. Het vergde heel wat tijd om daarin wegwijs te worden.)


  De pil vergulden.


  Iets onaangenaams wat fraaier of meer aannemelijk voorstellen.  De pineut zijn.


  De dupe zijn.  De pisang zijn.


  De dupe zijn.

   


  (Pisang is het Indonesische woord voor banaan.)


  De plaat poetsen.


  Ervandoor gaan.

   


  (Een soldaat moest eerst de plaat achter de kolf van het geweer poetsen; pas dan mocht hij (uit)gaan.)


  De plank misslaan.


  Zich vergissen.  De poot over iemand leggen.


  De baas zijn/spelen; Iemand overheersen.

   


  (Hiermee refereert men naar een hond, die zijn poot over zijn prooi heen legt.)


  De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet.


  Een ander de gebreken/fouten verwijten die hij zelf ook heeft/maakt.  De prijzen rijzen de pan uit.


  Een onrustwekkende prijsstijging.  De prins op het witte paard.


  De man uit/van je dromen.  De prins te rijk zijn.


  Overgelukkig zijn.  De ratten verlaten het zinkende schip.


  Anderen in de steek laten, vluchten eens de omstandigheden minder goed zijn geworden.  De regen schuwen en in de sloot vallen.


  Door je angst geleid juist de slechtere richting uitgaan (letterlijk en figuurlijk).  De riemen binnen boord leggen.


  Opgeven; Gewonnen geven.  De riemen laten vallen.


  De moed opgeven.  De rijpste pruimen zijn geschud.


  Het belangrijkste/meeste/grootste/moeilijkste werk is gedaan; De oogst is bijna helemaal binnengehaald.
  De ring van de deur kussen.


  Een afgewezen aanbidder.  De roef voor de den hebben.


  De zaak in de gaten houden; het goed voor elkaar hebben; riant wonen.  (Sommige binnenvaartschepen hadden de roef (woonruimte) vóór de stuurhut boven het ruim (de den).)  De rook kan het hangerijzer niet deren.

  Men kan maar beter zinloze ondernemingen achterwege laten.  De room van de melk nemen.

  Met het beste aan de haal gaan.  De schellen vallen hem van de ogen.

  Plotseling begrijpen/zien hoe iets in elkaar steekt.  De schoot vieren.


  Toegeven, vrijheid geven.

   


  (Deze uitdrukking komt uit de zeilvaart en betekent letterlijk "het touw dat aan de benedenhoek van het zeil is vastgemaakt en dient om het zeil te spannen, wat te laten schieten
  . De schoot is de lijn waarmee het zeil bediend wordt.)


  De schurft aan iets hebben.


  Een hekel aan iets hebben.  De sigaar zijn.


  De dupe; betrapt zijn.   Des duivels zijn.


  Heel nijdig, woest; kwaadaardig zijn.  Des keizers vriend niet zijn.


  Niet goed met je meerdere over de baan kunnen.  De snaren niet te sterk spannen.


  Verwacht niet te veel van iemand.  De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend.


  Een dergelijk vaart zal het niet lopen. Meestal worden er minder zware maatregelen toegepast dan aangekondigd. Het zal wel meevallen.  De sokken hangen hem op de hielen.


  Slordig.  Des penning’s reden klinkt het best.


  Met geld kun je veel bereiken.
  De spillen vallen in de as.


  Het is mislukt.  De spindel valt in het vuur.

  De zaak is misgegaan.  De stal sluiten als het paard gestolen is.


  Te laat maatregelen treffen.  De steen der wijzen zoeken.


  Het onmogelijke toch voor elkaar proberen te krijgen.  De sterren van de hemel spelen.


  Heel mooi spelen.  De steven wenden.


  Van koers / gedrag / werkwijze veranderen.

   


  (Steven: grote kromhout vooraan de boeg. Wenden: overstag gaan.)


  De stoute schoenen aantrekken.


  Ook al zie je ergens vreselijk tegenop, toch jee moed bij elkaar rapen om eraan te beginnen.  De strijdbijl begraven.


  Vrede sluiten.  De stroom volgen.


  De gemakkelijkste, meest aanvaardbare weg nemen, de weg die ook de anderen nemen; Zonder nadenken met de massa meelopen.  De stuurman zeilt van de plecht af.


  De zaak niet meer meester zijn.  (De roerganger die door een of andere oorzaak de koers kwijt is.)  De tand des tijds.

  De zichtbare slijtage van alles.
  De tang ligt in het vuur.


  Dit (werk) vraagt een snelle afhandeling.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de te


  De teerling is geworpen.

   

  Niet meer terugkunnen door de genomen stap; de beslissing is genomen.

   


  (Deze woorden zei Julius Caesar toen hij met zijn troepen naar Rome terugkeerde. Hij aarzelde om het riviertje (de Rubicon) over te steken omdat hij wist dat er dan een burgeroorlog zou uitbreken. Door de teerling, een soort dobbelsteen, werd bepaald dat hij naar Rome zou gaan.)


   

  De tegenwoordigheid van geest hebben.

   

  Het denken, voelen en willen van een mens; zonder aarzeling, nuchter en realistisch weten wat men moet doen.   

  De tering naar de nering zetten.

   

  Je uitgaven regelen naar je inkomsten.

   


  (De tering betekent de vertering, de uitgaven. De nering betekent de opbrengst van de handel.)


   

  De teugels laten vieren.

   

  Minder streng worden.   

  De tijd aan zich hebben.

  Geen haast hebben.
  De tijd baart rozen.

   

  Na een slechte periode komt doorgaans ook weer een betere; verdriet wordt na verloop van tijd minder.   

  De tijd doden.

   

  Je ondertussen met iets bezighouden wanneer je moet wachten.   

  De tijd doodslaan.

   

  De tijd verdrijven.  De tijd dringt.

  Het moet snel gebeuren.  De tijden worden slecht, zei de kraai; toen werd de galg afgebroken.

   

  Wat een pessimist je ook zegt, geloof hem niet maar blijf optimistisch, het wordt wél weer beter.   

  De tijd glijdt als zand door je vingers.

   

  De tijd gaat zeer snel voorbij.   

  De tijd heelt alle wonden.

   

  Na verloop van tijd wordt elk verdriet minder schrijnend.  De tijd is er niet rijp voor.

   

  Het juiste moment is nog niet aangebroken.


   

  De tijd kent geen genade.

   

  De tijd gaat sneller voorbij dan je denkt, dus gebruik hem wel.   

  De tijd uitkopen.

   

  De tijd goed gebruiken.  De tijd verdoen.

   

  De tijd doorbrengen met nutteloze dingen.  De tijd zal het leren.

   

  Dat zullen we later wel weten.  De toets (der kritiek) kunnen doorstaan.

   

  Aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen.

   


  (Een toetssteen is een harde zwavelachtige basaltsteen waarmee het gehalte goud wordt onderzocht.)


  De toekomst is een boek met zeven zegelen.

   

  Niemand kan in de toekomst kijken.


   

  De tol aan de natuur betalen.

   

  Overlijden.   

  De tongen in beweging brengen.

   

  Commentaar uitlokken.   

  De tong is gemakkelijker te bewegen dan de handen.

   

  Woorden zonder daden. Iets ‘zeggen’ is veel gemakkelijker dan het daadwerkelijke ‘doen’.   

  De tongen komen los.

   

  Mensen beginnen te praten.


   

  De toon aangeven.

   

  Het karakter bepalen; leiding geven; voorbeeld, richting geven.

   


  (Voor de musici beginnen te spelen, worden de instrumenten gestemd. Klinkt er uit de piano de C, stemmen de andere musici hun instrumenten daarop af.)


  De touwtjes in handen hebben.

   

  Alles in de hand hebben, de baas zijn; de dingen zelf regelen/oplossen.


   

   De touwtjes laten vieren.

   

  Ergens soepeler mee omgaan.
  De tramontane kwijt zijn.

  In de war zijn; Dronken.  (Met de tramontane wordt in dit geval de poolster bedoeld. Er was een tijd dat zeelieden enkel de poolster hadden als oriëntatiepunt voor het bepalen van hun koers.)


   

  De troon bestijgen.

   

  Terecht of onterecht plaatsnemen op een voetstuk.  De troffel in de kalkbak gooien.

   

  Toegeven dat je niet de geschikte persoon bent (bv voor een bepaald werk; ieder zijn vak). Met pensioen gaan.   

  De trom roeren.

   

  Met veel tamtam (dikdoenerig) ergens over praten; veel ophef maken.   

  De touwtjes in handen hebben.

   

  Alles regelen en besturen.  De tweede stem zingen.

   

  Een gezonde nederigheid; je meerdere erkennen.   

  Deugden sieren de mens meer dan mooie kleren.

   

  Wie en hoe je bent is meer doorslaggevend dan hoe je eruit ziet; Wat je doet is belangrijker dan uiterlijk vertoon.   

  De uitzondering bevestigt de regel.

   

  Over alles zijn er uitzonderlijke afwijkingen; een uitzondering maakt de regel nog niet ongeloofwaardig.   

  De verbeelding heeft meer ontdekkingen gedaan dan de ogen.

   

  Voorstellingsvermogen, fantasie is een belangrijke bron van inspiratie.   

  De vermoorde onschuld spelen.

   

  Heel verontwaardigd reageren na een beschuldiging.   

  De vinger aan de pols houden.

   

  De nieuwste, jongste verwikkelingen op de voet volgen.  De vinger op de wonde leggen.

   

  Precies aangeven waar de moeilijkheden zitten.   

  De vis aardt naar de zee.

   

  Zijn afkomst kan men nooit verloochenen.   

  De vis stinkt niet aan de staart maar aan de kop.

   

  De kern of oorzaak van moeilijkheden en problemen vinden hun ontstaan vaak bij de koploper/leiding.   

  De vlag dekt de lading niet.

   

  Iets is niet wat men beweert dat het is.  De vlag strijken.

   

  Onderdoen voor iemand; In een debat het onderspit delven.


  (In een zeegevecht, maar ook in piraterij streek men vlag en wimpel ten teken dat men zich gewonnen gaf. De tegenpartij liet dan vlag en wimpel staan ten teken van de overwinning.)  De vloer met iemand aanvegen.

   

  Genadeloos kritiek op iemand leveren.   

  De vogel is gevlogen.

   

  De persoon die je zocht is er ondertussen weer vandoor; weggevlucht.   

  De vruchten van zijn werk plukken.

  Genieten van de resultaten van zijn inspanningen.   

  De vruchten zullen de beloften der bloemen overtreffen.

   

  Het is goed, maar het eindresultaat zal nog veel beter worden.   

  De vuile was buiten hangen.

   

  Interne problemen bekend maken; privacy schenden.

     (Het wassen gebeurde vroeger, net als vandaag, meestal thuis en in familieverband. Met het vuile wasgoed werd discreet omgegaan. Het was privé en men liep er liever niet mee te koop. Sterker nog, als de was op de draad gehangen werd, in het zicht van de buren, dan gebeurde dit netjes soort per soort.)


   

  De vuurproef doorstaan.

   

  Moeilijkheden overwinnen; bewijzen wat je waard bent.

   


  (Vroeger moest een beklaagde soms zijn hand in het vuur steken of over gloeiende kolen lopen. Bleef hij ongedeerd, werd hij onschuldig verklaard.)


   

  De wal keert het schip.

   

  Door beperkingen/omstandigheden kunnen bepaalde dingen een andere verloop krijgen.

   


  (De wal verhindert het schip verder te varen.)


  De ware Jacob.

   

  De man voor wie een meisje die enige echte liefde voelt.  De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.

   

  Er worden massaal goede voornemens uitgesproken, maar zonder daadwerkelijk uitvoering is elke goed voornemen waardeloos.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - de we


  De wens is de vader van de gedachte.


  Dit wordt gezegd wanneer iemand iets gelooft/voor waar aanneemt omdat hij ook echt wil dat het zo/waar is.

   


  De wereld aanzien voor een doedelzak.

  Naïef zijn.

   


  De wereld in een doosje hebben.

  Zich gelukkig prijzen en tevreden zijn met wat men heeft.

     De wereld op zijn duim laten draaien.

  Iedereen zijn wil opleggen (naar zijn pijpen laten dansen).


  De wijsheid in pacht hebben.

  Denken dat hij en alleen hij de wijsheid bezit; pedant.

   


  De wijsheid kijkt hem de ogen uit.

  Hij ziet er erg dom uit.

   


  De wind door de hekken laten waaien.

  De beste mogelijkheden / kansen laten voorbij gaan.

   


  De wind eronder krijgen.

  Gezag hebben / verkrijgen.

   


  De wind in de zeilen krijgen.

  Geluk hebben; voorspoed; vooruitgang boeken.

   


  De wind kwijt raken.

  Het bewustzijn verliezen; in katzwijm vallen.

   


  De wind uit de zeilen nemen.

  Hinderen.


  (Wedstrijdzeilers willen de tegenstander nog wel eens hinderen door hem de wind uit de zeilen te nemen.)


  De wind van voren krijgen.

  Berispt worden, op je donder krijgen; teruggefloten worden.


  (Vooral bij oude vierkant getuigde schepen was het bij wind van voren moeilijk om voortgang te boeken.)


  De wind waait uit een andere hoek.

  Gewijzigde omstandigheden.

   


  De zaak is beklonken.

  Er is een akkoord bereikt.

   


  De zeug is met de tap gaan lopen.

  Niet goed op je zaken letten, nalatigheid wreekt zich.

   


  De wittebroodsweken.

  De eerste weken na het huwelijk.

   


  (Het gewone volksvoedsel was vroeger zwart roggebrood; alleen op feestdagen at men wit brood.)


  De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

  Er kunnen wel eens dingen gebeuren die men eigenlijk onmogelijk achtte.

   


  De zaak aan het rollen brengen.

  Met een onderneming beginnen; iets op gang brengen.

   


  De zaak bracht veel pennen in beweging.

  Daar werd veel over geschreven.

   


  De zaak is in kalk en cement / in kannen en kruiken.

  De zaak is geregeld.

   


  De zaak komt niet uit de verf.

  Het komt niet tot zijn recht.

   


  De zee is zonder water.

  Alles kwijtgespeeld zijn; van overvloed naar niets; van rijk naar arm.  De zeilen naar de wind zetten.

  Gebruik maken, inspelen op iets om verder te kunnen.

   


  De zeilen natten.

  Optimaliseren; alle trucjes gebruiken die helpen meer vaart achter iets te zetten.  (Natte zeilen vangen meer wind, waardoor meer snelheid wordt verkregen.)


  De zeug loopt met de tap weg.

  Nalatigheid is hier troef.


  De zondebok zijn.

  Vaak (ten onrechte) van alles de schuld krijgen.

   


  (Bij vele volkeren bestond het geloof dat men het kwade (zonde, ziekte enz.) op een dier kon leggen, en er zo van bevrijd kon worden. De herder liet dan ook vaak een zwarte bok in zijn kudde lopen, die dan verondersteld werd het eventuele kwade uit de kudde te houden.)


  De zon gaat tot God.

  De zon gaat onder.  (Oudhollandse uitdrukking: "de son tot Gode gaet".)


  De zon niet in het water kunnen zien schijnen.

  Jaloers zijn; afgunstig op het geluk dat een ander te beurt valt (alsof de zon alleen voor hem mag/moet schijnen).

   


  (Deze spreekwijze is al sinds de middeleeuwen bekend.)  “De sommige konnen niet ghelijden

  Dat de sonne erghens in t'water schijnt;

  Als men yemandt deught doet, sy dat be-nijden.

  Eens anders wel-vaert hen quelt en pijnt.

  Sulck bijt van binnen die van buyten grijnt”


  (Bron: FA Stoett)


  De zotten vragen naar het uur, de wijzen weten hun tijd.

  Zij die verstandig zijn handelen op tijd, de dwazen altijd te laat.

   


  Die dan leeft, die dan zorgt.

  Geen zorgen maken over de toekomst. Als de tijd komt, is het vroeg genoeg om maatregelen te treffen.

   


  Die de minste tanden hebben, kauwen het meest.

  De domste mensen voeren gewoonlijk het hoogste woord.

   


  Die een varken ringen wil, moet zich het gieren getroosten.

  Ook de moeilijkheden of minder aangename aspecten van een zaak die men aanpakt, moet men kunnen aanvaarden.

   


  (Een varken woelt met zijn snuit de grond om. Om dat te voorkomen, steekt men hem met een tang een ring door de neus. Dat het dier dit uiteraard niet leuk vindt en heel hard schreeuwt moet men wel kunnen aanhoren/zien.)


  Die haring braadt niet.

  Dat plannetje zal niet lukken.

   


  Die hebben andere begijnen te geselen.

  Die hebben wel wat belangrijkere dingen te doen.

   


  Die heeft op Schiedam gevaren.

  Hij is dronken.


  Die hem aan het roer houdt, zal varen.

  Wie kordaat en stevig op zijn benen staat gaat vast op zijn doel af.

   


  Die het breed heeft, laat het breed hangen.

  Wie veel (geld) heeft, kan royaal leven/geld uitgeven.

   


  Die het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best.

  Hij die het dichtst bij de bron zit, de meest geschikte gelegenheid heeft, kan het best tot zijn doel geraken.

   


  Die het eerst komt, die het eerst maalt.

  Wie als eerste aankomt, wordt als eerste geholpen/bediend.

   


  Die het grootste hoofd heeft, moet de grootste hoed hebben.

  Iemand die recht op het grootste deel heeft, moet dat ook krijgen.

   


  Die het anker licht, moet weten waar hij henen vaart.

  Bezint eer ge begint; weet goed waar je aan begint.

   


  Die in 't veen zit, ziet op geen turfje.

  Waar veel is, kan wel een beetje gemist worden.

   


  (Naast hout werd vroeger ook vaak turf (gedolven of gebaggerd veen) als brandstof gebruikt. Er werden enorme hoeveelheden blokken turven vervaardigd. Wie ‘in ’t veen’ zat, zag dan ook niet op een turfje.)


  Die man moet buiten boord.

  Die man moet uit zijn ambt worden gezet.  Die niet waagt, die niet wint.

  Wie iets wil bereiken moet af en toe risico’s durven nemen; hij moet er ook voor durven gaan.

   


  Die nood heeft, moet pompen.

  Wie het moeilijk heeft, moet eraan werken om er weer bovenop te komen.

   


  Die overtreding wordt bestraft met galg en rad.

  Op dat vergrijp staat een zware straf.

   


  Die partij zit midden op de wip.

  Een derde partij speelt mee, en kan de doorslag geven.

   


  (Wie in het midden van de wip zit, kan de wip naar links of rechts doen overhellen.)


  Die scheep is moet varen.

  Men moet afmaken waar men aan begonnen is.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden D - die sn


  Die snaar mag men niet aanroeren.


  Daar mag men niet over spreken.  Die tot de galg geboren is, verdrinkt niet.

  Niemand kan zijn lot ontlopen.  Die vlieger gaat niet op.

  Dat gaat niet lukken.  Die wind zaait, zal storm oogsten.

  Wie onrust zaait, zal er zelf het slachtoffer van worden.

   


  (
  Uit de Bijbel Hosea 8:7.)


  Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht.

  Wie lering trekt uit andermans fouten, kan zichzelf veel narigheid besparen.  Die zich dood werkt, wordt onder de galg begraven.

  Zij die teveel werken, werken zich dood, (vermoordt zichzelf).

   


  (Is ontleend van het oude gebruik om zelfmoordenaars naar een ‘gerechtsplaats’ te slepen en daar te begraven.)
  (J P Sprenger Van Eyk, Vaderlandsche letteroefeningen.)


  Die zich haast als hij tijd heeft, heeft tijd als hij haast heeft.

  Verdeel je tijd goed, dan is haasten overbodig.  Die zijn pap stort kan die niet allemaal weer oprapen.

  De schade die je hebt aangericht is vaak niet meer te herstellen,maar wie een fout begaan heeft, moet er zelf de gevolgen van dragen.  Dode talen.

  Talen die niet meer gesproken worden; zoals Grieks en Latijn.
  Doe je dondertje goed, want je zieltje zit erin.


  Zorg goed voor jezelf!  Doen alsof je neus bloedt.

  Doen alsof je van niets weet, onschuldig bent.  Donderbuien zuiveren de lucht.

  Na een flinke ruzie kunnen de verhoudingen tussen 2 of meer partijen veel beter zijn.  Door de bomen het bos niet meer zien.

  Door teveel op kleinigheden te letten, ziet men het grote verband niet meer; door een overvloed aan informatie het overzicht verliezen.  Door de kajuit aan boord komen. / Door de kajuitsramen aan boord komen.

  Direct op een hoge positie terecht komen.

   

  (Oorspronkelijk: met protectie in het officierskorps worden opgenomen.)


  Door de knieën gaan.

  Toegeven.  Door de mand vallen.

  Uiteindelijk moeten bekennen dat wat hij eerst ontkende; betrapt zijn.

   


  (Vroeger was het in sommige streken de gewoonte om een ongewenste vrijer in een mand met een zwakke bodem boven een sloot hangen.)


  Door de mazen van het net kruipen.

  Met moeite aan een gevaarlijke situatie ontsnappen; Op slimme manier ergens proberen onderuit te komen.   (Afhankelijk van het soort vis die men wil vangen zijn er voorschriften ten aanzien van de maaswijdte van het visserijnet om te voorkomen dat te kleine, ondermaatse vissen worden weggevangen. Deze vissen krijgen geen gelegenheid meer krijgen zich voort te planten waardoor op den duur de vissoort zal uitsterven.)


  Door de mazen van de wet kruipen.

  Op een listige wijze de wet weten te ontduiken.

   


  (Aangepaste versie op voorgaand spreekwoord: de wet die als een net om je heen wordt getrokken.)


  Door de neus boren.

  Iemand anders bepaalde mogelijkheid ontnemen.  Door de wol geverfd zijn.

  Zeer ervaren, onbeschaamd, sluw, doortrapt zijn.

   


  (De zegswijze “in de wol geverfd zijn” (de variant van “door de wol geverfd zijn), komt volgens FA Stoett sinds de zestiende eeuw voor. In die zegswijze werd gezinspeeld dat je van iets doortrokken bent (veel van iets afweet) zoals de wol doortrokken raakt van de verf als het een verfbad krijgt.)


  Door de zure appel bijten.

  Moedig doorzetten.  Door gras en koren gaan.

  Door alle hindernissen door, recht op zijn doel afgaan.  Door een hennepen venster moeten kijken.

  Opgehangen worden.  Door een ringetje kunnen halen.

  Heel verzorgd.  Doorgestoken kaart zijn.

  Van tevoren voorbereid, afgesproken werk zijn.  Door het behang gaan.

  Zijn zelfbeheersing verliezen; woedend zijn.  Door het kluisgat aan boord komen.

  Van onderaan opklimmen tot een verantwoordelijke positie.

   


  (Letterlijk: een gewoon bemanningslid (iemand van voor de mast) die het tot officier schopt. De opening bij de voorsteven waardoor de ankerketting loopt heet een kluisgat. De verdikte rand rondom kluisbaard, de beschermingsplaat heet kluisbord.)


  Door het oog van de naald gekropen zijn.

  Op het nippertje aan gevaar ontsnapt zijn.

   


  Door het oog van de schaar halen.

  Afgezet worden; oneerlijkheid.


  Doorkneed in zijn vak zijn.

  Zijn vak erg goed kennen.

   


  (De bakker kneedt het deeg zo lang tot het juist goed genoeg is voor de oven.)


  Doornen brengen geen rozen voort.

  Slechte mensen verrichten zelden goede daden.  Door schade en schande wordt men wijs.

  Een mens leert het beste van z'n fouten.  Doortrapt zijn.

  Door en door slecht zijn.

   


  (Vroeger kneedde de bakker het deeg met zijn voeten en net voor het de oven inging werd het deeg helemaal doortrapt.)


  Dove jut.

  Iemand die net doet 'alsof' hij iets niet gehoord heeft. Oost-Indisch doof.


  Draaien als een molen.

  Voortdurend van mening veranderen.  Driemaal is scheepsrecht.

  De derde keer lukt het meestal wel.

   


  (Eigenlijk is het onduidelijk waar deze zegswijze vandaan komt. Prof. Fockema Andreae schreef in 1897: "Zoals bekend is, was driemaal in vele opzichten recht. Ook op zee was 3x in vele gevallen recht. De schipper wordt verplicht 3 maaltijden aan de schiplieden te geven, een onbetamelijkheid wordt gestraft met 3 slagen met de gortspaan, “ hoera”  wordt 3x geroepen, en een lijk wordt met een ‘één-twee-drie, in Gods naam’ over boord gezet".)

  (In Friesland schijnt men viermaal is scheepsrecht te gebruiken, wat bij de binnenschippers zou komen van: " Driemaal is scheepsrecht en één voor de knecht".)


  Dronken als een Tempelier zijn.

  Heel dronken zijn.

   


  (De Tempeliers vormden een ridderorde die bekend stond om zijn drankfeesten.)


  Droogwant maken.

  Het opbergen van droog wasgoed.  Druiloor.

  Een sukkel, domoor, ezel, ezelsveulen, kalfskop, kluns, leeghoofd, oen, onbenul, onnozelaar, onnozele, slaapkop, steenezel, stommeling, sufferd, sukkel, uil, uilenkop, uilenkop, uilskuiken, futloos mens.  (De druil was een klein zeil aan de bezaansmast. Het diende als steunzeiltje om het schip minder te laten slingeren of achter het anker beter op de wind te houden. Met een druil kon men geen of nauwelijks voortgang boeken. Mogelijk werd het zeiltje ook wel druiloor genoemd omdat het op een oorschelp leek.)


  Duizend doden sterven.

  Vreselijke angst(en) uitstaan.  Dure schepen blijven aan land.

  Kostbaar waar is moeilijk te verkopen; teveel eisende meisjes/vrouwen blijven (langer) ongetrouwd.  Dweilen met de kraan open.

  Het probleem is zo erg en uitzichtloos, dat alle middelen te kort schieten.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - eb en


  Eb en vloed wachten op niemand.


  Benut gegeven kansen vooraleer ze weer verdwenen zijn; alles komt en gaat.
   


  Edel, arm en rijk, maakt de dood gelijk.


  Sterven doen we allemaal. In de dood is iedereen gelijk.


  Edel van hart is beter dan hoog van afkomst.


  Een goed mens is beter en belangrijker dan van hoge afkomst zijn.  Eelt op zijn ziel hebben.


  Ongevoelig zijn voor verdriet of tegenslag.  Een aal bij de staart hebben.


  Aan iets begonnen zijn, dat bijna zeker zal mislukken; gedoemd te mislukken.   Een aardje naar zijn vaartje hebben.


  Hij is net zoals zijn vader.  Een achtentwintiger voor een daalder nemen.


  Met minder genoegen nemen.

   


  (Een 'achtentwintig' was een zilveren munt ter waarde van 28 stuivers, een daalder was dertig stuivers waard. Dit was dus geen gunstige transactie.)


  Een achterdeurtje zoeken.


  Een smoes verzinnen.  Een adder(tje) onder het gras schuilen.


  Er schuilt een schurkachtige bedoeling achter.  Een adelaar vangt geen vliegen.


  Een groot of edel mens strijdt niet tegen onbeduidende personen, bemoeit zich niet met onbeduidende zaken.

   


  (latijn: Aquila muscas non captat)


  Een aha-erlebnis.


  Letterlijk: een "aha-ervaring”;  een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten krijgt zodat hij zegt: "aha!, zo zit dat dus!” of "aha!, zo kan het dus ook".

   


  (De term werd voor het eerst geïntroduceerd door de psycholoog Karl Bühler. Het verschijnsel komt volgens sommigen niet alleen bij mensen voor, maar ook bij hogere mensapen. De uitdrukking is verwant aan “eureka”, maar toch niet helemaal hetzelfde.)


  Een altaar voor iemand bouwen.


  Iemand zeer hoog achten.  Een Amerikaans feest geven.


  Een feest waar de gasten hun eigen eten en drinken meebrengen.  Een andere toon aanslaan.


  Op een andere (meer positieve) manier tegen iemand gaan praten.  Een appel dat bedorven is, schendt al wat in de korven is.


  In een gezelschap kan het wangedrag van één persoon de reputatie van de anderen schaden.  Een appelflauwte krijgen.


  Een lichte (meestal geveinsde) flauwte.

   


  (In het Victoriaanse tijdperk was het gebruikelijk dat dames (theatraal) flauwvielen bij een onfatsoenlijk woord of emotioneel bericht. Een zure appel bracht hen weer bij.)


  Een appeltje met iemand te schillen hebben.


  Iemand ter verantwoording roepen, moeten aanpakken over iets onaangenaams.  Een appeltje voor de dorst bewaren.


  Geld bewaren voor later / moeilijkere tijden. Reservekapitaal.  Een arend vangt geen muggen / vliegen.


  Een groot of edel mens bemoeit zich niet met kleinigheden / minderheden.  Een arme moeder koestert warmer dan een rijke vader.


  Voor rijke mensen is geld soms belangrijker dan het welzijn van hun kinderen.  Een Augiasstal reinigen.


  Een zeer vuile, bijna niet te zuiveren boel opruimen.

   


  (Uit de Griekse mythologie: Augias, koning van Elis, had een stal waarin 3000 runderen stonden die in geen dertig jaar gereinigd was. Hercules kreeg die opruimtaak toegewezen en reinigde hem in één dag door de loop van twee rivieren Alfeus en Peneus te veranderen zodat ze door de stal stroomden en alle vuiligheden met zich meenamen.)


  Een baaldag nemen.


  Een snipperdag (vrije dag zonder ziekmelding) nemen omdat je geen zin hebt om te werken.
  Informeel: een dag waarop men baalt van problemen, stress op het werk of de persoonlijke situatie waarin men verkeert en zich ziek meldt.  Een baard in de keel krijgen.


  Een zwaardere stem krijgen; De overgang van puber naar volwassene.  Een baas boven baas zijn.


  Er is altijd wel iemand die het beter kan of weet.  Een Babylonische spraakverwarring.


  Chaotisch door elkaar praten, wat voor verwarring en misverstanden zorgt.


   

  (Ontleend aan het Bijbels verhaal over de spraakverwarring in verband met de toren van Babel. Genesis 11:1-9.)


  Een bacchanaal aanrichten.


  Een woest drinkgelag.

   


  (
  Bacchus is in de Romeinse godsdienst de god van de wijn, van de roes en van dronkenschap.)


  Een balk in zijn wapen voeren.


  Niet écht zijn; onwaarachtig.  Een balletje over iets opgooien.


  Zinspelend over iets praten.  Een barmhartige Samaritaan.


  Iemand die zich (zonder eigenbelang) over een medemens ontfermt; Een menslievende vrijwillige.r

   


  (Samaritanen: bewoner van Samaria, vroegere naam voor Midden-Palestina)

  (Lucas 10 : 30-39) In de tijd waarin het Nieuwe Testament zich afspeelt, hadden Samaritanen een slechte reputatie. Maar in Lucas wordt beschreven hoe juist een Samaritaan een overvallen en gewonde reiziger helpt, nadat een priester en een andere vrome man het slachtoffer negeerden.)


  Een Bear-market.


  Een slechte aandelenmarkt.  Een bedrijvige Martha zijn. / Een vlijtig Liesje zijn.


  Een zeer ijverige vrouw.  Een bedsermoen.


  Een vermaning of terechtwijzing, die een man van zijn vrouw krijgt, terwijl ze samen in bed liggen.  Een belofte in dwang duurt niet lang.


  Een afgedwongen belofte houdt men niet lang vol.  Een beschaamde schooier heeft een platte zak.


  Ben je te bescheiden, bereik je niet veel.  Een bewering doorprikken.


  Aantonen dat wat beweerd wordt, een standpunt, onjuist is.  Een bittere pil slikken.


  Een onaangename zaak verwerken.  Een blauwe maandag.

  Nog maar heel kort.  (“Hij heeft hier een blauwe maandag gewerkt”, kan de maandag vóór de Vasten zijn, omdat men in de Middeleeuwen dan de beelden in de kerk met blauwe doeken bekleedde. “Blauw” kan ook betekenen: zonder betekenis, waardeloos.)


  Een blauwe scheen krijgen.


  Een afgewezen huwelijksaanzoek.  Een blauwkous zijn.


  Een geleerde vrouw die niet van huishoudelijk werk houdt.

   


  (In de achttiende eeuw bestond in Londen een genootschap van geleerden. Een lid van zo’n genootschap droeg altijd blauwe kousen en was verder ook nogal opvallend gekleed. Een admiraal schold deze geleerden toen uit voor blauwkousen. Die naam is blijven bestaan voor de vrouwen die lid van zo’n genootschap waren.)


   Een blauwtje lopen.


  In de liefde afgewezen worden.  Een blikgat krijgen.


  Letterlijk: stijf achterwerk krijgen van het zitten. Figuurlijk: iemand die vaak bij een ander op bezoek komt, de stijlen van de deur plat loopt.  Een blind paard kan er geen schade doen.


  Waar niets van waarde staat kan men ook geen schade aanrichten; armoede.  Een blinde kip vindt wel eens een graankorrel.


  Onverwachte dingen kunnen altijd voorvallen.  Een blinde passagier hebben.


  Zwanger zijn.  Een blinde passagier.


  Een verstekeling.  Een blinde schiet soms wel eens een kraai.


  Ook iemand dat niet zo verstand is, kan wel eens iets zinnigs zeggen.  Een blind verken vindt wel 'nen ekel.


  Soms gebeuren onmogelijke dingen.  Een blode hond wordt zelden vet.


  Wie niets durft, bereikt zelden veel.

   


  (Blode: angstig, flauwhartig, laf, schuchter.)


  Een blok aan het been hebben.


  Iets dat de vrijheid beperkt.

   


  (Zoals een ijzeren bol bevestigd aan het been van een gevangene.)


  Een bodemloos vat zijn.


  Wat dan ook, het is allemaal vergeefse moeite.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een bo


  Een boekje over iemand opendoen.


  De fouten van iemand bekend maken.

   


  Een boer is een meelzak, hoe meer men er op klopt, hoe meer eruit stuift.

  Boeren moeten steeds meer belastingen betalen.

   


  Een boer kan een koning de oorlog niet verklaren.

  Heb je zelf geen macht, is het onmogelijk zij die wel macht hebben uit te dagen.

   


  Een boer van een jaar en een van honderd zijn hetzelfde.

  Boeren blijven altijd even conservatief; Eens ouderwets, altijd ouderwets.


  Een bok schieten.

  Een grote stommiteit begaan.

   


  Eén bonte kraai maakt nog geen winter.

  Uit één vervelend voorval mag men geen conclusie trekken.

   


  Een boom(pje) opzetten.

  Uitgebreid over iets praten; doorbomen.

   


  Een boom valt niet met de eerste slag.

  Een moeilijke taak kan niet in een handomdraai worden uitgevoerd.


  Een boontje voor iemand hebben.

  Verliefd zijn op iemand, een oogje op iemand; een favoriet.

   


  Een bord voor zijn kop hebben.

  Brutaal of grof zijn, vaak zonder het zelf te beseffen.

   


  (Een koe of een stier die niet in de wei wil blijven, krijgt een plank voor zijn kop, zodat hij niet kan zien waar hij loopt. Zo blijft hij waar hij is, bang in de sloot terecht te komen.)


  Een boterbriefje halen.

  Trouwen.

   


  Een boterham met tevredenheid.

  Brood eten zonder boter en beleg.

   


  Een brave Hendrik zijn.

  Iemand die zich altijd voorbeeldig gedraagt, zo voorbeeldig dat hij saai is.

   


  Een brede rug hebben.

  Veel kunnen verdragen, slagen kunnen incasseren.

   


  Een brief op poten.

  Een ontstemde, kwade, duidelijke brief.

   


  Een bril op de neus krijgen.

  Geen vrij uitzicht of ruimte krijgen; iemand dwingen in één richting te kijken.

   


  Een bruidsdaalder is maar een gulden waard.

  Hoeveel geld of goed de bruid ook heeft meegekregen, het is vaak minder dan gedacht / de liefde tussen beiden is veel meer waard.

   


  Een bruin café.

  Een intiem, ouderwets café, (oorspronkelijk) met houten betimmering en oude meubelen.


  Een bruine arm halen.

  Met paaien en slijmen in de gunst komen.

   


  Een buik als een burgemeester hebben.

  Een heel dikke buik hebben.

   


  Een Cassandra voorspelling.

  Een sombere voorspelling waar niemand acht op slaat.

   


  (Cassandra was de dochter van koning Priamus van Troje. Ze kreeg van de god Apollo de gave van de profetie. Maar omdat ze zijn minnares niet wilde worden, zorgde Apollo ervoor dat niemand haar voorspellingen (bijv. over het Paard van Troje) zou geloven.)


  Een centenbak hebben.

  Iemand met een vooruitstekende onderlip of onderkaak.

   


  (Centenbak of mansbakje: het bakje waarin een straatmuzikant of orgeldraaier geld inzamelt.)


  Een cent met een gat geeft altijd wat.

  Nooit zonder geld zijn; geluk hebben.

   


  (Volgens een oud volksgeloof bracht een cent met gat erin geluk. Er wordt wel eens gezegd van iemand die een muntstuk aan een halsketting heeft hangen: zij/hij is nooit zonder geld.)


  Een cerberus zijn.

  Een norse portier; een waakzaam oppasser.

   


  (De Grieks / Romeins Cerberus is in de Griekse mythologie een driekoppige Helhond Cerberus of Kerberus,  kind van reus Typhoon en Echidna. Hij verwelkomde de nieuwkomers in het dodenrijk zeer vriendelijk maar bewaakte de toegang tot de onderwereld streng, zodat er niemand uit kon ontsnappen. Voor zover bekend zijn alleen Orpheus en Herakles erin geslaagd langs hem heen te komen.)


  Een dag is nooit zo nat, of de zon schijnt altijd wat.

  Hoe slecht het ook gaat, er is altijd wel iets positief.

   


  Een dode leeuw kan door iedere haas aan de baard getrokken worden.

  “Dapper” zijn wanneer het gevaar al geweken is.

   


  Een dode vlieg bederft de zalf.

  Eén dwaas persoon kan zelfs de meest wijze negatief beïnvloeden.

   


  (“Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg, een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig. De wijze volgt altijd het goede spoor, de dwaas ontspoort voortdurend, en terwijl hij doelloos ronddwaalt op de weg toont hij steeds aan iedereen hoe dwaas hij is”.) (Prediker 10: 1)


  Een doekje voor het bloeden.


  Een ontoereikende troost; slechts een symbolische maatregel.

   


  Een donderslag bij heldere hemel.

  Een plotse, onaangename verrassing.

   


  Een Don Juan zijn.

  Een echte vrouwenverleider.

   


  (In Spaanse volksverhalen is Don Juan een bekende held die vrouwen tracht te verleiden.)

  (Don Juan Tenorio is de naam van een legendarisch vrouwenversierder die rond 1620 voor het eerst in een boek opduikt, in "El Burlador de Sevilla" van Tirso de Molina. Deze Don Juan is een mogelijk een fictief persoon, maar het zou ook kunnen gaan om Pedro Téllez-Girón.)


  Een dood paard aan een boom binden.


  Overdreven voorzichtig zijn.

   


  Een doodshemd heeft geen zakken.

  Eens je dood bent, heb je niets meer aan je geld; meenemen kan je niet.

   


  Een dooie diender zijn.

  Een saaie, vervelende man zijn.

   


  Een doorn in het oog / in het vlees.

  Aan iets of iemand ergeren; hinderlijk.

   


  Een doos van Pandora.

  Een bron van ellende.

   


  Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht.

  Met samenwerken en solidariteit, bereik je meer dan wanneer je elkaar tegenwerkt; eensgezindheid maakt sterk.

   


  (Latijn: Concordia res parvae crescunt: macht groeit uit eendracht.)


  Een droge kuch is de trompet van de dood.


  Een slecht voorteken.

   


  Een dronkenmansgebed bidden.

  Zijn geld natellen.

   


  Een dronken mond, spreekt 's harten grond.

  Dronken mensen zeggen meer (waarheid) dan wanneer ze nuchter zijn.

   


  Een druppel op de gloeiende plaat zijn.

  Onvoldoende om een probleem op te lossen; het helpt niets.

   


  Een dubbeltje kan vreemd rollen.

  Men kan nooit weten welke wending of afloop iets of iemands lot zal maken.

   


  Een dubbeltje op het zand zetten.

  Er dan maar een borreltje op drinken dan verdwijnt het probleem (zoals een dubbeltje in zand.)

   


  Een dubbeltje op zijn kant zijn.

  Geen enkele zekerheid hebben dat het goed zal aflopen.

   


  Een duifje zonder gal.

  Een jong, onschuldig meisje.

   


  Een duitendief.

  Iemand dat overal geld uit weet te slaan; een sjacheraar; een vrek.

   


  Een duit in het zakje doen.

  Ook wat zeggen / inbrengen. Zich moeien; bijdragen aan een conversatie / zaak.

   


  (De uitdrukking is waarschijnlijk ontleend aan de kerk waar na de preek gecollecteerd werd met collecteerzakken. Voor moeilijk bereikbare plaatsen bevestigde men de zak aan een hengel, een lange stok.)


  Een eed met boter bezegeld.


  Een belofte, waar men zich niet aan houdt; die men snel vergeten is.

   


  Een ei in het nest laten.

  Iets achter de hand houden.


  “Een ei is een ei”, zei de boer, en hij greep naar het dikste.

  Zichzelf (al schertsend) goed bedelen.

   


  (apologisch spreekwoord)


  Een eitje met iemand te pellen hebben. / Een appeltje met iemand te schillen hebben.


  Iemand op het matje, ter verantwoording roepen; Met gelijke munt betalen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een ei


  Een ei uit iemands gat kijken.


  Heel nieuwsgierig zijn.

   


  Een Engelse brief schrijven / lezen.

  Een middagdutje doen.

   


  Een ezel die naar een lier luistert.

  Iemand die geen verstand heeft van muziek of kunst.

   


  (Sinds de oudheid het onflatteuze beeld van de onwetende mens die onoordeelkundig is.)


  Een ezelsbruggetje.

  Een hulpmiddel om iets gemakkelijker te onthouden; een geheugensteuntje.

   


  Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen.

  Wie zijn fouten herhaalt, is dommer dan een ezel.

   


  (Latijn: Asinus ad lapidem non bis offendit eundem.)


  Een Farizeeër.

  Iemand die de letterlijke naleving van regels belangrijker vinden dan mededogen; schijnheilig, huichelachtig.

   


  (De farizeeën waren een Joodse religieuze groep die omstreeks 200 v.Chr.is ontstaan. Ze hielden zich strikt aan de joodse wetgeving zoals neergeschreven staat in de eerste Vijf Boeken van de (Hebreeuwse) Bijbel.)


  Een flinke bos hout voor de deur hebben.

  Een zware boezem.

   


  Een flater slaan.

  In alle openbaarheid een domme fout maken.

   


  Een garnaal heeft ook een hoofd.

  Ook kleine kinderen kunnen koppig aan hun mening vasthouden; eigenwijs zijn.

   


  Een gat in de dag / morgen slapen.

  Zijn dag (morgen) verkorten door zo lang mogelijk uit te slapen.

   


  Een gat in de lucht springen.

  Heel enthousiast, verheugd zijn; door het dolle heen.

   


  Een gat in zijn hand hebben.

  Heel gemakkelijk (veel) geld uitgeven.

   


  Een gedwongen eed doet God leed.

  Oneerbiedig met een belofte omgaan. Zonder enige schroom onoprecht zweren of verplichten onoprecht te zweren.

   


  (Eed: een plechtige belofte of verklaring, al dan niet onder aanroeping van God.)


  Een gedwongen eed en hete pasteien zijn licht te breken.

  Een afgedwongen woord (belofte) wordt snel gebroken.

   


  Een gegeven paard moet men niet in de bek zien.

  Je moet niet te kritisch zijn over dingen die je (gratis) hebt gekregen en er tevreden mee zijn.

   


  Een geheugen als een garnaal hebben.

  Een slecht geheugen.

   


  Een gehuurd paard en eigen sporen maken korte mijlen.

  Met andermans spullen is men niet zo voorzichtig.

   


  Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

  Er worden veel vragen gesteld waarop geen (zinnig) antwoord op gegeven kan worden.

   


  Een gele kaart krijgen.

  Een ernstige waarschuwing.


  Een genie kent geen enkel compromis.

  Een genie maakt geen fouten die hij niet herstellen kan.

   


  Een gesloten boek zijn.

  Iemand die niets over zichzelf zegt, zich niet laat kennen.

   


  Een gespekte beurs hebben.

  Een goedgevulde portefeuille, veel geld hebben.

   


  Een gevoelige snaar raken.

  Een gevoelig of pijnlijk onderwerp aanroeren.

   


  Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

  Als je weet wat er gaat / kan gebeuren ben je extra voorzichtig.

   


  Een gezicht als een oorwurm trekken.

  Opvallend ontevreden kijken.

   


  Een gladde vogel zijn.

  Een slim iemand waar je geen vat op krijgt.

   


  Een gladde tong hebben.

  Goed kunnen praten, vlotjes; een mooiprater.

   


  Een glas op zijn tijd houdt de mot uit de maag.

  Matig drinken is niet zo ongezond.

   


  Een goed begin geeft moed en zin.

  Een goed begin geeft je de morele kracht zodat je gemotiveerd bent verder te doen.

   


  Een goed begin heeft een goed behagen, maar het eindje zal de last wel dragen.

  Iets dat in het begin goed verloopt, kan op het eind altijd nog verkeerd gaan.

   


  Een goede haan kraait tweemaal.

  Geef niet op bij een eerste mislukte poging, maar probeer het een tweede maal.

   


  Een goede naam is beter dan olie.

  Als goed bekend staan is belangrijker dan het hebben van grote rijkdom.

   


  (Bijbelse spreuk: Spr 22:1 - Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.)


  Een goed geloof en een kurken ziel, dan kun je drijven.

  Met een onbezwaard gemoed (vertrouwen en luchthartigheid) komt men alles te boven en het verst.

   


  Een goed paard maakt nog geen goede ruiter.

  Niet enkel de middelen, maar ook de vaardigheid is belangrijk om te slagen.

   


  Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.

  Een opmerkzame luisteraar kan een onduidelijke of onvolledige mededeling wel begrijpen.

   


  Een gordiaanse knoop doorhakken.

  Een probleem op onverwachte, doorslaggevende wijze oplossen.

   


  (Naar Gordias, een Phrygische boer die later koning werd. Stichter van Gordium (ca. 800 voor chr.) Aan zijn strijdwagen was een kunstmatige gevlochten knoop gelegd, die enkel door een toekomstig wereldheerser kon worden losgemaakt. Het was uiteindelijk Alexander de Grote die de knoop doorgehakte.)


  Een gouden dak op het huis hebben.

  Een huis waar een hypotheek op rust.

   


  Een gouden zadel maakt geen ezel tot een paard.

  Geld bezitten is niet genoeg om iemand met stijl en allure te zijn.

   


  Een groene golf.

  Een serie verkeerslichten die achter elkaar op groen springen.


  Een grote staat voeren.

  Veel geld uitgeven.

   


  Een Haags bakkie.

  Een halfvol kopje koffie.

   


  Een haar in de boter zoeken.

  Ruzie uitlokken; zaniken over een kleinigheidje.

   


  Een harde noot kraken.

  Iets heel moeilijk tot een goed einde brengen.

   


  Een hard gelag zijn.

  Een moeilijk te verdragen toestand. Men spreekt van een 'hard' gelag wanneer de consequenties die je voor iets draagt wel heel erg naar/zwaar zijn.

   

  (Oorsprong gelag:

   

  Volgens Kiliaen:  De etymologie van 'gelag' (eten en drinken) in de betekenis van 'kosten voor eten en drinken' gaat volgens Kiliaen terug naar het woord 'geleggen’: (gezien de kosten) het samenleggen voor een feestgelag, de bij elkaar gelegde bijdragen voor de kosten van de gemaakte vertering.

   

  Volgens De Bondt 1958: Gelag komt van het Mnl. gelach 'wat iemand gelegen komt' van geliggen 'gelegen zijn'.

   

  Volgens Jenny van der Toorn-Schutte stond het woord 'gelag' oorspronkelijk voor een gezelschap dat gezamenlijk 'aanlag' van het werkwoord 'geliggen' (liggen) en betekent in deze uitdrukking gesteldheid, toestand, lot. Later zou 'gelag' de betekenis gekregen hebben van genoten consumptie.)


  Een hart van steen hebben.

  Geen gevoel, geen medelijden met anderen hebben, hardvochtig zijn.

   


  Een heet hangijzer zijn.

  Een groot probleem, een moeilijk te bespreken zaak.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een he


  Een heilig boontje.


  Iemand die zich braaf voordoet.

   


  (Waarschijnlijk oorspronkelijk uit de 18de eeuw voorkomende ‘heilig bontje’. Onder bontje verstond men toen een burgerwees; een brave, vrome wees. Schortte er wat aan dat ‘brave’ nam men deze uitdrukking cynisch. Pas later, wanneer bontje niet meer begrepen werd, kwam er ‘boontje’ voor in de plaats; toe te schrijven aan de volksetymologie die het in verband bracht met de Driekoningenboon.)


   

  Een hele piet zijn.


  Een hoge ome; invloedrijk; iemand die het ver gebracht heeft.
  .


   

  Een hoge borst opzetten.


  Zich trots en hoogmoedig gedragen.

   


  (Ontleend aan de houding van iemand die als een pauw over straat loopt met opgericht hoofd en opgezette borst; iemand die ‘zich groot maakt’ (Ndl. Wdb. V, 1056).)


   

  Een homerisch gelach.


  Een uitbundig gelach.

   


  (Een homerisch gelach is een onbedaarlijk, schaterend, onmenselijk gelach, waarin de Griekse goden konden uitbarsten) (homerisch: van / als Homerus, Griekse dichter uit de 8ste eeuw v.C.)


   

  Een hoofd als een boei (biet) krijgen.


  Vuurrode wangen krijgen; blozen.


   

  Een houten klaas.


  Een stijf mens.


  Een huis aan de paal slaan.


  Een huis te koop aanbieden.


  Een huishouden van Jan Steen.


  Een rommelige, ongeorganiseerde boel.

   


  (Oorsprong: Jan Steen was een schilder uit de 17de eeuw die midden het rumoer van familie en in wanordelijke kamers zijn schilderijen maakte.)


  Een huis van leem, een paard van gras, een vriend van mond, t is al maar glas.


  Deze drie dingen hebben te weinig waarde om van betekenis te zijn, broos en snel stuk; een minachting van schijn(vertoningen).


   

  Een huwelijk en een pacht, dat komt op een nacht.


  Een (te) snel gesloten huwelijk.


  Een ijzer in het vuur hebben.


  Nog iets in afwachting; een plan hebben klaarliggen.


   

  Een jaar is aan geen staak gebonden.


  De tijd kan men niet vastbinden; de tijd staat nooit stil.


   

  Een jatmous van een wijf, maakt de nering stroef en stijf.


  Het brengt ongeluk als je eerste klant een vrouw is.

   


  (Jatmoos (jatmous) is een ander woord voor ‘handgift’ of ‘handgeld’ Het komt van Hebreeuwse jad dat ‘hand’ betekent, en moos dat teruggaat op het Hebreeuwse mo'aut ‘geld’. Een echte joodse koopman zou zelfs zijn winkel sluiten als de eerste koper een vrouw was, die weinig besteedde, en hem daarna weer openen. Volgens koopmanswijsheid belooft een marktdag pas echt goed te worden als je eerste koper van die dag ook een koopman is.)


  Een jong broekje zijn.

  Iemand jong of de jongste van het gezelschap zijn.


  Een jonge maagd wordt ras gevraagd.


  Een leuk, maagdelijk meisje heeft altijd veel mannelijke belangstelling.  Een jong meisje en een oude smul, dat geeft alle jaren ene wieg vol.


  Een oudere man die gehuwd is met een veel jongere vrouw krijgen vaker meerdere kinderen op korte tijd.  Een jonge ooi en een oude ram, geeft binnen ‘t jaar een lam.


  Een oudere man die gehuwd is met een veel jongere vrouw (meisje) hebben vaak al in het eerste jaar van hun huwelijk samen een kind.  Een Judas zijn.


  Een verrader.

   


  (Naar Judas Iskariot (één van de twaalf apostelen) en de verrader van Jezus.)


  Een kaars voor de duivel branden.

  Wat fout is goedpraten uit eigenbelang; slijmen.


  Een kale kin is gauw geschoren.


  Als er niets te halen valt, ben je snel klaar.  Een kale kip kan nog leggen.


  Wanneer iemand je niets kan geven omdat hij niets heeft, kan hij nog altijd andere nuttige dingen doen voor je doen.  Een kater hebben.


  Zich beroerd voelen na het drinken van veel alcohol.  Een kat in de zak kopen.


  Een ondoordachte aankoop waardoor je wel eens bedrogen kan uitkomen.  Een kat in het donker maakt rare sprongen.


  In een benarde situatie doet men wel eens (rare) dingen die men anders nooit zou doen.   Een kat in het nauw maakt rare sprongen.


  Een (zwakke) tegenstander kan gevaarlijk worden als hij geen uitweg meer ziet.  Een kat komt altijd weer op zijn poten terecht.


  Moeilijke of nare dingen, uiteindelijk komt toch alles weer in orde.  Een kerel als Kas.


  Een flinke kerel; meestal schertsend gezegd tegen een kleine jongen, een angsthaas of laf persoon.  Een kerel van de vlakte.


  Een crimineel uit de grote stad.  Een kermisgang (kermisgaan) is een bilslag waard.


  Voor een pleziertje moet je iets overhebben.  Een kenau zijn.


  Een bazige, mannelijk gedragende vrouw; een manwijf.

   


  (
  De naam Kenau is synoniem komen te staan voor het stereotiepe manwijf dat we nu kennen. Maar ze staat niet vanwege deze negatieve betekenis in de lijst van grootste Nederlanders. In Europa gingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog, die ruwweg duurde van 1568 tot 1648, verhalen rond over een vrouw die heldhaftige daden verrichtte. Haarlem werd in de maanden tussen 1572 en 1573 belegerd door de Spanjaarden en Kenau, Simonsdochter Hasselaer zou dapper verzet geboden hebben.)


  Een kinderhand is gauw gevuld.

  Tevreden zijn met een kleinigheid.  Een kind om een boodschap sturen.


  Verantwoordelijkheden uit handen geven; halve maatregelen nemen.  Een kind met een waterhoofd.


  Iets dat heel wat lijkt, maar in wezen niets voorstelt.  Een kind van Ninive.


  Een dom iemand.

   


  (Van een ‘weetniet’, die geen onderscheid tusschen zyn linker en rechterhand weet te maken, uit Jon. 4:11.)


  Een kink in de kabel komen.

  Onverwachte moeilijkheden.

   


  (De 'kink' is een draai in het touw wat het moeilijk op te winden maakt.)


  Een klap van een lamme aap krijgen.

  Beledigd worden.

   


  Een klap (slag) van de molen gekregen hebben.

  Niet goed bij zijn verstand zijn.

   


  Een klein gewin brengt rijkdom in.

  Veel kleintjes maken één grote: wie zuinig is kan sparen, vergaren.

   


  Een kleine vonk ontsteekt een grote brand.

  Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben.

   


  Een klein hartje hebben.

  Erg gevoelig of bang zijn.

   


  Een klein standje, een groot gemak.

  Men moet niet té aantrekkelijk zijn, ook dat heeft zijn nadelen.

   


  Een koekje van eigen deeg krijgen.

  Met dezelfde wapens bestreden worden; (naar) behandeld worden zoals je de ander (naar) behandelde.

   


  Een koekoek en een sijs zingen niet dezelfde wijs.

  Iedere mens is anders, uniek.

   


  Een kolfje naar zijn hand zijn.

  Iets dat hem best bevalt, dat hij graag doet.

   


  (Ontleend aan het kolfspel. Bij het 'kolfspel' wordt met een kolfstok (een soort golf- of hockeystick) tegen ballen geslagen. Het doel is de palen van de kolfbaan te raken. Kolf kon zowel op land of als op ijs worden gespeeld. Vanaf de Middeleeuwen was kolf eeuwenlang het populairste volksspel in Nederland.)


  Een korentje vatten.

  Een borreltje nemen.

   


  Een kronkel in je hersens hebben.

  Rare gedachtes hebben.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een kr


  Een kruimeltje is ook brood.


  Ook kleine dingen (details) hebben hun waarde.  Een kruiwagen hebben.


  Met een invloedrijke persoon bevriend zijn; kunnen rekenen op de voorspraak van iemand, vooral in verband met een baan.

   


  (De kruiwagen, 800 jaar geleden uitgedacht, noemde men toen ook de “kordewagen”.)


  Een kus in eren, kan niemand deren.


  Met een zoen als uiting van vriendschap of dankbaarheid doe je niemand kwaad.   

  Een kus zonder baard, is als een ei zonder zout.


  Een vrouw gaat het beste met een wat oudere man.   

  Eén kwade dag maakt de winter niet.


  Als één ding tegenvalt, wil het niet zeggen dat alles verkeerd zal gaan.   

  Een lang hemd aan hebben.


  Treuzelen.   

  Een land van melk en honing zijn.


  Een plaats waar alles in overvloed is, waar men niets tekort komt.

   


  (Melk en honing altijd en overal goede en kostbare voedingsmiddel geweest.)


   

  Een lange neus maken.


  Iemand jaloers maken; bespotten, voor schut zetten.   

  Een lange arm hebben.


  Een verreikende macht hebben.   

  Een lans voor iemand breken.


  Het voor iemand opnemen; iemand verdedigen.

   


  (Deze uitdrukking gaat terug op de Middeleeuwen. Als ridders een lans voor iemand braken, betekende dit dat zij voor die persoon vochten in een steekspel (tijdens een toernooi). Ook volgens F.A. Stoett komt ‘een lans breken’ uit het ridderwezen; wat aanvankelijk betekende: 'voor die persoon in het strijdperk treden'.)


   

  Een lege beurs staat moeilijk recht.


  Wie arm is, heeft doorgaans een moeilijker leven.   

  Een lepel vol daad is beter dan een schepel vol raad.


  Je hebt meer aan mensen die je daadwerkelijk helpen, dan aan mensen die je alleen maar goede raad geven.

   


  (“Schepel” is een inhoudsmaat, een oud-Nederlandse eenheid voor het aangeven van de inhoud van droge waren. Een schepel komt vaak overeen met 10 liter, maar dit kan van gewest tot gewest verschillen. Zo kan een schepel 1/4 mud zijn en dat komt dan overeen met 43,6 liter. Een schepel is ook een oppervlaktemaat.)


   

  Een lelijke/zware pijp roken.


  Iets zeer onaangenaams doormaken.   

  Een leugentje om bestwil.


  Een kleine leugen om iemand te helpen, zonder kwade bedoelingen.   

  Een leugentje om (eigen) bestwil.


  Een leugentje zonder kwade bedoelingen, maar om zichzelf uit een lastige situatie te redden; om er zelf beter van te worden.   

  Een leven als een oordeel.


  Een verschrikkelijk leven, een hels lawaai.

   


  (Volgens Stoett ook genoemd: “een leven van de andere wereld”, “een lawaai als op een oordeelsdag” (komt in de 18de eeuw voor bij Van Effen, Spect. V, 206; VII), in Antwerpen: “een leven gelijk een oordeel of in 't laatste oordeel”, in het land van Waas: “een laweit van de duvels, van den anderen wereld”.)


   

  Een lichtje opgaan bij iemand.


  Iets wordt duidelijk, helder.   

  Een liedje van verlangen zingen.


  Uitstel proberen te krijgen.

   


  (Met “verlangen” bedoelen ze hier “verlengen”. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt voor kinderen die nog niet naar bed willen.)


   

  Eén lijn (dezelfde lijn) trekken.


  Op dezelfde manier te werk gaan; dezelfde standpunten.   

  Een loopje met iemand nemen.


  Iemand beetnemen; voor de gek houden, niet serieus nemen.   

  Een lot uit de loterij trekken.


  Een uitzonderlijk, bijzonder gelukje/meevaller hebben; een buitenkans.

   


  (De loterij: een kansspel waarbij de uitkomst, de winstkansen, helemaal van het toeval afhangt.)


   

  Een luchtje aan zitten.


  Er klopt ergens iets niet aan; verdacht.   

  Een luisteraar aan de wand hoort vaak zijn eigen schand.


  Wie een gesprek afluistert hoort vaak dat net "zijn" daden het onderwerp van gesprek zijn.   

  Een man een man, een woord een woord.


  Een eerlijke man houdt zijn woord.

   


  (“Zoo waarlijk als een man in den besten zin van het woord een man is van eer, zoo is ook zijn woord te vertrouwen” dateert uit de tijd dat alle vormloze contracten bindend waren. Bron: dbnl.nl.)


   

  Een man in bonis zijn.


  Een welgesteld, vermogend man; er warm in zitten.

   


  (De uitdrukking kan ontleend zijn aan het Latijn, waar “in bonis esse” in de juridische taal voorkomt als in het bezit van het vermogen van een overleden persoon.
   De betekenis, die er door ons aan gehecht wordt, kende het Latijn niet. Deze kunnen we ontleend hebben aan de studententaal waar “in bonis” (anno 1846) voorkomt in de zin van ‘goed bij kas zijn’. Bron: dbnl.org.)


   

  Eén man kan het paard naar het wed brengen, maar geen tien man kunnen het doen zuipen.


  Mensen die weigeren geholpen te worden.   

  Een man van de klok zijn.


  Iemand die altijd precies op tijd is.   

  Een man zonder geld is een schip zonder zeilen.


  Zonder geld komt een man nergens, bereik hij niets.   

  Een mecenas zijn.


  Iemand die kunstenaars en geleerden steunt; beschermer van kunst en wetenschap.

   


  (Een mecenas was een begunstiger van geleerden en kunstenaars, genoemd naar de Romeinse ridder Gauis Cilnius Maecaenas (ca. 70-8 voor Chr.), raadsman van keizer Augustus.)


   

  Een meisje van duizend weken.


  Een meisje van 18 jaar.   

  Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest.

  (…doch nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft.)


  Onnodige zorgen veroorzaken een onnodig lijden.   

  Een mes dat al te scherp is, ligt schielijk om.


  Verg je teveel van jezelf, moet je gezondheid het bekopen.

   


  (De kunst van het slijpen van een mes is het zo scherp mogelijk maken zonder het te dun te maken, want dan ontstaan er breuken of kerven in het blad waardoor het buigt of breekt.)


   

  Een mijl op zeven gaan.


  Een grote omweg nemen.

   


  (Een Engelse mijl is 1609 meter; een zeemijl is 1852 meter.)  Een modder figuur slaan.


  Een belachelijke, dwaze indruk maken.   

  Een mond gelijk een ovenmuil.


  Een grote mond opzetten; praatgraag zijn.

   


  (Dateert uit de Middeleeuwen en houdt verband met broodbakken. De bakovens hadden een ruime opening, de ovenmond, waarlangs men een ganse takkenbos in de oven kon steken. Het brood werd hierlangs met een ovenpaal in de oven geschoten.)


  Een morse muur is snel afgebroken.

  Iemand die niet sterk in zijn schoenen staat is snel van de plank.   

  Een mug kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet muggen.


  Niet alles is mogelijk.
  Een muis die in een meelzak zit, denkt dat ze een molenaar is.


  Iemand die denkt meer te zijn dat hij is; veel pretentie hebben.   

  Een muurbloempje zijn.


  Onopgemerkt zijn. Een meisje dat niet ten dans wordt gevraagd op een bal of dansavond.   

  Een naald (speld) in de hooiberg zoeken.


  Iets zoeken dat bijna onmogelijk te vinden is.   

  Een nagel aan iemands doodkist zijn.


  Iemand zoveel leed veroorzaken dat hij denkt eerder te zullen sterven.

   


  (Spect. IX, 32: Zo je Vader of Moeder hebt, doe hen om Gods wil het doodelyk hartzeer niet aan, dat my alle vreugd benomen heeft, en noch een nagel aan myne doodkist is; Amstelv. 40: Nu in het graf heb ik hem niet geholpen; ik heb alleen maar een paar nagels aan zijn doodkist geslagen.)


    Een nestor zijn.

  Een schrandere, eerbiedwaardige grijsaard, of de oudste van de aanwezige personen.


  (Nestor was de wijze en verstandige koning van Pylos, die nog in zeer hoge ouderdom aan het beleg van Troje een werkzaam aandeel nam.)


   

  Een Oedipuscomplex hebben. 


  Een min of meer abnormaal complex van het onderbewustzijn, waarbij moeder en zoon, vader en dochter zich op bijzondere wijze tot elkaar aangetrokken voelen.

   


  (In de psychoanalyse een verzamelnaam voor stoornissen in het zielenleven die stammen uit de oedipale fase. Vernoemd naar Oedipus, de legendarische Griekse held, die zijn vader doodde en zijn moeder huwde. Bij meisjes ook wel het Electracomplex genoemd.)


  Een olifantenhuid (olifantshuid) hebben.


  Ongevoelig zijn voor kritiek of subtiele aanwijzingen.   

  Een ommelandse reis maken.


  Een grote omweg maken; een omslachtige, bezwaarlijke reis.   

  Een onbekookt plan.


  Een niet goed doordacht plan.   

  Een onbeschreven blad zijn.


  Iemand met een vlekkeloze reputatie; er valt niets op haar aan te merken.

   


  (Tabula rasa: Latijn voor een 'onbeschreven blad papier'. “Tabula rasa” maken is figuurlijk schoon schip maken, met een schone lei beginnen.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een on


  Een ongelovige Thomas zijn.


  Altijd twijfelen aan iemands woorden.

   


  (Na de opstanding van Jezus wilde Thomas het blijde nieuws niet geloven; wilde zich eerst persoonlijk overtuigen.)


   

  Een ongeluk komt te paard maar gaat te voet verder.


  Een ongeluk is snel gebeurd, maar de gevolgen kunnen lang aanslepen.   

  Een ongeluk komt zelden (nooit) alleen.


  Als er iets fout gaat, volgen er vaak nog meer tegenvallers; het ene ongeluk veroorzaakt vaak het andere.   

  Een ongeluk zit in een klein hoekje.


  Een ongeluk ontstaat vaak onverwacht en door een kleinigheid.   

  Een ongemakkelijk zeeschip.


  Een moeilijk mens.   

  Een oogje in het zeil houden.


  Iets in de gaten houden.   

  Een open deur intrappen.


  Iets beweren wat al gezegd is; overbodig herbevestigen van al gekende en vaststaande feiten.

   


  (Letterlijk: moeite doen om een deur te openen die al open.)


   

  Een oude bok lust nog wel een jong/groen blaadje.


  Ook voor oudere mannen blijven jonge vrouwen aantrekkelijk en begeerlijk.   

  Een oud man en een jong wijf, geeft eeuwig gekijf.


  Trouwt een oudere man met een veel jongere vrouw komt er altijd ruzie en narigheid van.


   

  Een oude rat vindt licht een gat.


  Heb je ervaring, vindt je gemakkelijker een oplossing.   

  Een oude rot in het vak (zijn).


  Iemand met ervaring.   

  Een oude soldaat toont graag zijn littekens.


  Iemand die zowel nare als mooie herinneringen graag ophaalt.   

  Een oude vrouw en een oude koe, die vallen toe, maar een oude man en een oud paard, zijn niets meer waard.


  Een oude vrouw “alleen” kan haar plan trekken; een oude man redt het meestal niet zonder hulp.   

  Een oud paard van zijn stal halen.


  Oude argumenten opnieuw gebruiken; Oude ruzies oprakelen.   

  Een oud voerman hoort nog graag de klappen van de zweep.


  Ook wie oud is hoort en doet nog graag dat wat hem in zijn jeugd het meest bezighield of vermaakte.   

  Een paardenmiddel.


  Krachtig werkend geneesmiddel; Een ingrijpend redmiddel dat in noodsituaties wordt toegepast.   

  Een paard dat schuw en schrikkerig is, moet geen trompetter dragen.


  Men moet de juiste middelen op de juiste manieren inzetten, verlang niet het onmogelijke van iemand.   

  Een paard dat voor de tweede keer de sprong niet neemt, neemt hem ook niet voor de derde keer.


  Wie de tweede stap niet waagt, zal ook de derde stap niet wagen.   

  Een paard met vier voeten struikelt wel eens.

  ('ik zwijge van een mensch, die maar twee voeten heeft')

   

  Iedereen vergist zich wel eens.   

  Een paard met vier struikelen kan wel eens poten.


  Iedereen kan zich wel eens verspreken.   

  Een pak van mijn hart.


  Oef, dat is een geruststelling!   

  Eén penning met recht gaat boven duizend met onrecht.


  Niets gaat boven eerlijkheid, zelfs niet de beste smoes.    Een platonische liefde.

  Liefde zonder zinnelijk element, innerlijke wensen waarvan men niet verwacht dat ze vervuld kunnen worden.

   

  (Een platonische maaltijd is een maaltijd waarbij meer geredeneerd dan gegeten wordt. Plato (ca. 427-347 voor Chr.) was een beroemd Grieks wijsgeer te Athene.)


   

  Een pleister op de wonde.


  Een kleine troost dat de ellende wat verzacht.   

  Een pluim krijgen.


  Een compliment krijgen; geprezen worden.   

  Een potje kunnen breken (bij iemand).


  Bij iemand zodanig in de gunst staan dat er van jou meer getolereerd (verdragen) wordt.   

  Een profeet wordt in zijn eigen land niet geëerd.


  Van externen erkent men vaak de vakbekwaamheid, maar niet van de eigen werkers.   

  Een proper boek hebben.


  Een blanco (geen) strafblad bezitten.   

  Een Pyrrusoverwinning.


  Een Overwinning waarbij de winnaar net zoveel verliezen lijdt als de verliezer, of zelfs meer; een schijnsucces.


  (Naar Pyrrhus, koning van Epirus (319-272 voor chr.) Hij versloeg de Romeinen bij Heraclea en Asculum. Hij had weliswaar gewonnen, maar het verlies aan manschappen was zeer groot. Van hem zijn de woorden: “nog één zo’n overwinning en ik ben verloren”.)


   

  Een raddraaier zijn.


  De aanstoker van oproer.   

  Een rakje in het zeil (in de wind).


  Tegenspoed.

   


  (Letterlijk: een bepaalde afstand die men met tegenwind nog zeilen moet. Een rakje is het eindje dat men nog te zeilen heeft.)


   

  Een recht op en neertje.


  Een klare, zuivere borrel, zonder toevoeging van bijvoorbeeld suiker of bitter.   

  Een reef in het zeil leggen.


  Bezuinigen.   

  Een renegaat is nog erger dan een Turk.


  Een vroegere vriend als vijand is veel gevaarlijker dan iemand die altijd een vijand is geweest.

   


  (renegaat = een afvallige, een onderkruiper)


   

  Een rib uit je lijf.


  Iets wat een groot deel van je vermogen kost.   

  Een ridder van de el zijn / van de naald of de schaar.


  Kleermaker zijn.   

  Een ridder van de pen zijn.


  Klerk of schrijver zijn.   

  Een ridder van de droevige figuur zijn.


  Een armzalig, zielige man zijn.

   


  (Oorsprong: Don Quichot, de hoofdpersoon uit de roman van Cervantes (1547-1616): El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, waar (1, 19) de schildknaap Sancho Pansa zijn afgeranselde meester el caballero de la triste figura noemt.)


   

  Een rijk boek hebben maar arm aan kas zijn.


  Veel pretentie, maar niets bezitten; Meer pretentie dan ambitie.   

  Een rijk van dwang duurt niet lang.


  Niemand laat zich blijven dwingen.   

  Een roepende in de woestijn zijn.


  Er wordt niet naar je raad of waarschuwingen geluisterd.   

  Een rots in de branding.


  Een krachtig steunpunt in woelige omstandigheden; iemand waar je altijd kan op vertrouwen; betrouwbaar.   

  Eén rotte appel in de mand, maakt al het gave fruit te schand.


  Het wangedrag van één persoon kan de reputatie van de anderen schaden.   

  Een Russisch optreden.


  Betuigen van een meedogenloze, onverbiddelijke houding.   

  Een ruwe bolster, blanke pit.


  Een hard en onvriendelijk uiterlijk dat een zacht innerlijk verbergt.

   


  (Bolster: Het omhulsel van het zaad. Het is een verharde of verdikte wand, dat het zaad beschermt, bv: kastanje.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een Sa


  Een Salomons oordeel vellen.


  Beoordelen / oordelen op een wijze manier.

   


  (Naar de Bijbelse koning Salomo (of Salomon 970-930 voor chr.), bekend om zijn wijsheid. Toen twee vrouwen beweerden de moeder van een baby te zijn, zei hij tegen hen: hak de baby in tweeën en neem ieder de helft. De onechte moeder stemde daarin toe. De echte moeder zei: "geef hem dan maar aan haar", want ze wilde niet dat haar kind zou sterven. Toen wist koning Salomo dat zij de echte moeder was en gaf haar de baby mee.)


   

  Een schaap met vijf poten zoeken.


  Het onmogelijke (willen) zoeken.   

  Een scheve (rare) schaats rijden.


  Vreemd, zonderling, onbehoorlijk handelen.   

  Een (lelijke) schaats rijden.


  Er teleurgesteld, bedrogen uitkomen.   

  Een schuine schaats rijden.


  Een weinig zedelijk leven leiden; ontrouw.   

  Een schip met zure appelen.


  Het naderen van een zware regenbui. Tegenspoed.   

  Een schip op het strand een baken in zee.


  Lering trekken uit andermans ongeluk; om te voorkomen dat hetzelfde ongeluk jou treft; Een fout van de één is een waarschuwing voor de ander.

   


  (Baken: merk of herkenningsteken aan wal of op het water waarmee het verloop van het vaarwater, van ondiepten of de positie van obstakels wordt aangegeven.)
  (Wanneer een schip ergens gestrand is, weet een andere schipper, dat die plaats gevaarlijk is en vermeden moet worden.)


   

  Een schop van een ezel kunnen verdragen.


  Zich niets van beledigingen aantrekken.   

  Een schot voor de boeg geven.


  Een duidelijke waarschuwing om aan te geven dat het ernst is.

   


  (Scheepstaal: een (letterlijk) schot voor de boeg wordt ook nu nog gegeven wanneer na herhaalde waarschuwingen van een patrouillevaartuig via de marifoon, scheepsroeper of geluidsinstallatie aan dek, een (verdacht) schip nog steeds niet wil stoppen.)  Een schurftig (schuftig) paard vreest de roskam.


  Iemand die wat op zijn geweten heeft is bang dat de waarheid uitkomt.   

  Een Simsonsverzuchting.


  Een zware zucht slagen; klagen en blazen.

   

  (Volgens Stoett: naar Simson, die in de tempel van Dagon tussen twee zuilen staand Jahwe smeekte hem nog éénmaal zijn vroegere kracht te verlenen om wraak te nemen op de Filistijnen. Zie Richt. XVI, 28 en vgl. Camera Obsc. bl. 82: Op dit gewichtig ogenblik was het dat de merkwaardige Petrus Stastokius Junior een Simsonsverzuchting slaakte.)


   

  Een Sisyphusarbeid.


  Een zware arbeid die nooit tot een (goed) einde komt; vruchteloze inspanningen.

   


  (Sisyphus was door Zeus veroordeeld om een zeer groot rotsblok tegen een berg op te wentelen, doch zodra hij bijna de top had bereikt, rolde het blok naar beneden, zodat hij telkens op nieuw moest beginnen.)


   

  Een slaapmutsje.


  Een borreltje voor het slapen gaan.

   


  (‘Muts’ is niet enkel een kledingstuk maar ook een vochtmaat. Aan het eind van de 18e eeuw werd er ‘1/18 van een mingelen of een pint’ mee aangeduid, en sinds het begin van de 19e eeuw 15cl. Nederlandse matrozen kregen standaard voor iedere maaltijd een mutsje jenever.)


   

  Een slag om de arm houden.


  Een stelling niet onherroepelijk verklaren zodat men altijd nog terug kan; een achterdeurtje open houden.

   


  (Hier betekent een “slag” om de arm houden een eind touw vrij houden (dat men niet ten einde toe laat vieren) zodat er nog mee te werken valt; (aan)trekken, vastbinden enz.)


   

  Een slak komt er net zo goed als een kikker.


  Zelfs al werk je niet snel maar langzaam, zolang je maar gestaag doorwerkt, dan kom je er net zo goed.   

  Een slapende kat vangt geen rat.


  Wil je de kost verdienen, zal je ervoor moeten werken.   

  Een slecht vakman geeft zijn gereedschap de schuld.


  Iemand die niet wil toegeven dat hijzelf te kort schiet, dat de fout bij hem ligt.   

  Een schlemiel valt op zijn rug en breekt zijn neus.


  Een sukkel heeft altijd pech.

   


  (Schlemiel: kluns, ongeluksvogel.)


   

  Een slimme vogel.


  Iemand die voor elk probleem een oplossing weet.   

  Een slok op een borrel schelen.


  Een groot verschil uitmaken.  Een slome duikelaar zijn.

  Een traag en onverschillig mens zijn.


  (Naar Sjloume Duikelaar pseudoniem van Abraham Joseph Swalff (1745- 1819). Marktkoopman en jiddisch schrijver.)


   

  Een snee(tje) in het oor hebben.


  Dronken zijn.   

  Een snijder heeft maar één darm.


  Een kleermaker is niet zo’n goede eter als een boer.   

  Een snoek van komsa.


  Een bijzonder grote snoek.

   


  (“Komsa” van het Franse “comme ça”: zoals.., zo!)


   

  Een spaak in het wiel steken.


  Door ingrijpen iets of iemand dwarsbomen; hinderen, tegenwerken.

   


  (Een spaak (stok) in het wiel van een kar steken belet het draaien, zodat de kar moet blijven stil staan.)


   

  Een speld in de hooiberg zoeken.


  Iets zoeken dat bijna onmogelijk te vinden is.   

  Een speld kunnen horen vallen.


  Doodstil zijn.   

  Een spiering is vis als er anders niets is.


  Heb je grote honger, eet je alles en ben je niet kieskeurig.   

  Een spiering uitwerpen om een kabeljauw te vangen.


  Iets kleins investeren met als doel er op termijn veel meer voor terug te krijgen.   

  Een spitse neus, een spitse kin, daar zit Sinjeur de Duivel in.


  Negatieve typering voor mensen met bepaalde gelaatskenmerken.   

  Een spreekwoord is een waar woord.

  Een spreekwoord bevat een volkswijsheid waar men lering uit kan trekken.


  (pers: hum.. uitgezonderd de uitzonderingen)


  Een stads praatje duurt maar drie dagen.


  Mensen vergeten ook de meest sensationele dingen die ze horen snel.   

  Een steekje aan los zitten.


  Iets klopt er toch niet aan.   

  Een steekje laten vallen.


  Iets vergeten, een foutje maken.   

  Een steen in zijn boezem dragen.


  Iemand die kil en hard is, geen mededogen kent.   

  Eén steen kan geen mosterd malen.


  Reageert men niet op een aantijging van een ander, kan er ook geen ruzie van komen.   

  Een stem in het kapittel hebben.


  Iets te zeggen hebben, inbreng; Mee mogen stemmen in een vergadering.

   


  (Kapittel: een vergadering van kloosterlingen.)


   

  Een stem des roependen in de woestijn


  Iemand die tevergeefs iets verkondigen, niemand luistert.

   


  (Ontleend aan de geschiedenis van Johannes de Doper (ook Jan de Doper of Jan-Baptist, in de islam Jahja; ca. 7 v.Chr. - ca. 29.)


   

  Een stille in den lande zijn.


  Een eenvoudig, kalm en ingetogen mens.   

  Een stille molen maalt geen meel.


  Zonder werken bereikt men niets.   

  Een stofje aan een weegschaal zijn.


  Van geen betekenis; iets onbelangrijks, verwaarloosbaar zijn.   

  Een stok achter de deur.


  Een dreigement om iets gedaan te krijgen; een dwangmaatregel.   

  Een storm in een glas water.


  Veel drukte om iets wat die drukte niet waard is, om iets onbelangrijks.   

  Een streep door de rekening.


  Een tegenvaller.   

  Een streepje (scheefje) voor hebben.


  Iets meer in de gunst staan dan een ander.

   


  (Ontleend aan een middeleeuws spel, waarbij men een bepaald aantal streepjes moest hebben om te kunnen winnen.)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een st


  Een stuiver gespaard, is er twee gewonnen.


  Zuinigheid brengt op.
  Een stuiver kan raar rollen.


  Het kan wel anders aflopen dan je verwach.t   

  Een stuiver verdienen maar voor een braspenning dorst hebben.

  Meer (willen) uitgeven dan er binnen komt.

   


  (Een braspenning was circa 6,25 cent waard, dus meer dan een stuiver.)


   

  Een stuk in zijn kraag hebben.


  Dronken zijn.   

  Een tang (van een wijf).


  Een boosaardige vrouw, een serpent.

   


  (Volgens Prof. M. de Vries zou ‘tang’ een verkort laag-Maleis woord zijn, n.l. setang (arab. sjeitan), dat voorkomt in orang sétan, een duivels, boosaardig mens.)


   

  Een Tantaluskwelling zijn.


  Iets wat je erg graag wil en binnen handbereik ligt, maar net niet dicht genoeg; treiterachtig.

   


  (Oorsprong: Tantalus, de zoon van de god Zeus, werd gestraft door de goden voor zijn wangedrag. Hij werd vastgebonden aan een boom met heerlijke vruchten, waar hij net niet bij kon komen. Ook stond hij in het water, maar kon er net niet van drinken. Zo leed hij eeuwig honger en dorst.)


   

  Een tip van de sluier oplichten.


  Een klein gedeelte van een geheim onthullen.  Een titanenstrijd / Een titanenwerk.


  Een enorm grote strijd of lastige, zware klus.

   


  (De Titanenstrijd is een verhaal uit de Griekse mythologie. Het handelt over de strijd tussen de titanen en de Olympische goden.)


   

  Een toontje lager zingen.


  Minder praatjes verkopen
  ; Minder pretentieus optreden.   

  Een toren van Babel bouwen.


  Aan iets beginnen wat op dergelijke tegenkantingen stuit, dat het doel onmogelijk bereikt kan worden.

   


  (De toren van Babel en het Babylonische rijk: uit de Bijbel. In het land Sinear zou Koning Nimrod, achterkleinzoon van Noach, opdracht hebben gegeven voor de bouw van een toren die hoog tot de hemel reikte. Een hoogmoed die God bestrafte door de bouwers verschillende talen te geven. Deze spraakverwarring zorgde ervoor dat samenwerking onmogelijk werd en zo de bouw aan de toren stil lag.)


   

  Een trage hand, krijgt leed en schand; een kloeke hand, krijgt eer en land.


  Wie hard werkt, zal daarvoor worden beloond.
  Een tukje doen.


  Een kort middagslaapje.

   


  Een tussendoortje.


  Een klein hapje (versnapering) dat tussen twee maaltijden gegeten wordt.   

  Een twistappel vormen.


  Een onderwerp van ruzie, conflict, onenigheid zijn.

   


  (Uit de Griekse mythologie: Eris, de godin van de twist, gooide een gouden appel met de woorden: `voor de schoonste` erop, onder de op een bruiloft aanwezige goden en godinnen, wat twist veroorzaakte tussen Hera , Athene en Aphrodite. )  Een uiltje knappen.


  Een (middag)dutje doen.   

  Een Uriasbrief.


  Een brief waarin een verschrikkelijk bericht staat.

   


  (Zoals de verderfelijke brief van koning David aan Joab, die Urias moest bezorgen; 2 Samuel 11 : 15.)


   

  Een uur in de wind stinken.


  Heel erg stinken.   

  Een vaantje strijken.


  Flauwvallen.   

  Een vaatje zuur bier.


  Een spinnige oude vrijster; Een
  oude ongetrouwde vrouw.   

  Eén van de vijf is kuieren.


  Hij is niet normaal, niet goed bij zijn hoofd / verstand (hij heeft ze niet meer alle vijf).   

  Eén varkenshaar maakt geen kleerborstel, en één pluim geen bed.


  Men niet mag denken dat men het al helemaal gemaakt heeft, wanneer men slechts een 1ste kleine overwinning behaald heeft.   

  Een veeg uit de pan krijgen.


  Een standje krijgen; Een afstraffing, verwijt of schimpscheut.   

  Een veer laten.


  Met minder dan aanvankelijk gewenst, toch tevreden zijn.   

  Een vette gans bedruipt zichzelf.


  Rijke mensen hebben geen hulp nodig.

   


  (Om vlees perfect te braden wordt het regelmatig met vet overgoten. Gans echter, is van zichzelf al vet genoeg. Het is dus zelfbedruipend.)


   

  Een vet varken weet niet dat een mager honger heeft.


  Wie zelf genoeg van alles heeft, denkt niet aan de behoeften van een ander.   

  Een vinger in de pap hebben.


  Mede verantwoordelijk zijn; zeggenschap, inspraak hebben.   

  Een vlag op een modderschuit.


  Twee dingen die helemaal niet bij elkaar passen. Het ene, (een kraaknette vlag), is veel mooier (zuiverder) dan het andere (de modderschuit).   

  Een vliegende kraai vangt altijd wat.


  Zolang je er maar op uit gaat, vind je altijd wel wat.   

  Een vlo in het oor hebben.


  Heel onrustig zijn.   

  Een vogel voor de kat zijn.


  Een gemakkelijke prooi.   

  Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.


  Al wordt men ouder, toch verliest men niet zijn aangeboren aard; de oorspronkelijke neigingen komen altijd weer boven.

   


  Huygens VI, 161:

   

  “Al wisselt schoon de vos sijn vel,

  De vossen aert blyft evenwel”   

  Een vos is niet licht met één strik te vangen.


  Iemand die sluw en slim is, loopt niet gauw in een val; ze laten zich zelden beetnemen.   

  Een vreemde eend in de bijt zijn.


  Betekenis: niet echt tot het gezelschap behoren.

   


  (Een bijt is een in het ijs gehakte opening waar de eenden zich graag verzamelen.)


   

  Een vreemde is wellicht een vriend die je nu nog niet kent.


  Wie zich voor nieuwe mensen openstelt, zou wel eens waardevolle mensen kunnen tegenkomen.   

  Een vreemdeling in Jeruzalem zijn.


  Niet op de hoogte zijn van wat er gaande is.

   


  (Deze spreekwijze is ontleend aan de Bijbel, Luc. 24, vs. 13 vlgg., waar de geschiedenis der Emmausgangers wordt verteld
  : Jezus ontmoette na zijn opstanding een paar mensen, op weg naar hun dorp niet ver van Jeruzalem, en vroeg hen waarom ze zo somber waren. De mannen antwoordde: “bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er gebeurd is?”. (de kruisiging en het sterven van Jezus).)


   

  Een vriendelijke waard met vleiende woorden maken blijde geesten, domme zinnen, kromme leden en slappe beurzen.


  Cafés die toestaan dat er op de poef (krediet) wordt verbruikt is vriendelijk, maar niet goed voor de zaak. Omdat veel “poeffers” hun gemaakte schulden niet kunnen betalen, komen ze ook niet meer als (betalende) klant terug.   

  Een vrolijke gast is niemand tot last.


  Opgewekte en leuke mensen heeft men altijd graag te gast.   

  Een vrolijke Fransje zijn.


  Een zeer opgewekte en onbezorgde jongen.

   


  (oorspronkelijk de held van een 17de-eeuws schelmenroman: "'t Kluchtige Leven van vrolijk Fransje".)


   

  Een vrouw een vrouw, een woordenboek.


  Praatgrage vrouwen.   

  Een vrouw en een kip zijn de pest op een schip.


  Een vernederende uitdrukking voor de aanwezigheid van een vrouw.

   


  (Zeemanstaal: vroeger vonden de zeelui dat een vrouw aan boord ongeluk zou brengen. Waarschijnlijk is “ kip” er maar toegevoegd omdat het rijmt op schip. Kippen werden wel degelijk aan boord van schepen meegenomen om (meestal alleen voor de kapitein en officieren) te voorzien in eieren en vers vlees.)


   

  Een vrouwenhaar is sterker dan tien paarden.
  Een vrouwenrok trekt meer dan een span paarden.


  De invloed van een vrouw is zeer sterk.   

  Een vrouw draagt meer uit met een lepel dan een man inbrengt met een schepel.


  Een vrouw met een gat in haar hand, die het geld sneller uitgeeft dan de man het geld kan verdienen.  ('Schepel' is een inhoudsmaat, een oud-Nederlandse eenheid voor het aangeven van de inhoud van droge waren. Een schepel komt vaak overeen met 10 liter, maar dit kan van gewest tot gewest verschillen. Zo kan een schepel 1/4 mud zijn en dat komt dan overeen met 43,6 liter. Een schepel is ook een oppervlaktemaat.)  Een vrouw zonder man is als een schip zonder roer.

  In een huwelijk hebben man en vrouw elkaar nodig. 


  Een wacht voor de mond zetten.

  Nadenken vooraleer men wat zegt; zich weloverwogen en voorzichtig uitspreken.
   

  (Bijbels gezegde. ‘Here, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen.’ (Psalm CXLI:3))


  Een wassen neus zijn.

  Een uitspraak (of bv een wet) die men kan begrijpen en verdraaien hoe men wil.

   


  De Brune, 138 en 432:

   

  “De wet, die eer zoo heyligh was,

  Heeft nu ghelijck een neus van was.

  Men buyght de wetten naer de gunst;

  Dat houdt men nu de beste kunst.”   

  Een wet van Meden en Perzen zijn.


  Een vaste regel (wet), waar nooit wordt van afgeweken.   

  Een wig drijven tussen.


  Een splitsing of een breuk teweeg brengen; iets of iemand die een wig drijft tussen twee partijen.   

  Een wilde Ier.


  Een onstuimig, dartel kind.

   


  (Ieren stonden, evenals Schotten, altijd al als woest bekend, maar wordt niet alleen voor Ieren of Schotten gebruikt. Bij vergelijk zegt men daarom ook van een meisje met een jongensaard: dat is een wilde Ier.)


   

  Een win-win situatie.


  Een situatie waar beide partijen voordeel bij hebben.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreekwoorden E - een wi


  Een witte raaf.


  Een zeldzaamheid.

   


  Een wit voetje bij iemand hebben.

  Bij iemand in de gunst staan.

   


  (Paarden met witte voeten moesten bij het binnengaan van de stad geen tol betalen, omdat er magische krachten werden aan toegeschreven.)


  Een woekeraar, een molenaar, een wisselaar en een tollenaar, zijn de vier evangelisten van Lucifaar.

  Beroepen die gekenmerkt worden door minder eerlijke mensen.

   


  (Molens stonden bekend als de bakermat van roddels, leugens en bedrog.)


  Een wolf bij de oren houden.

  Zich in een netelige situatie bevinden.

   


  Een wolf in schaapskleren zijn.

  Een huichelaar; een schadelijk mens die zich onschadelijk voordoet.

   


  (Ontleend aan Matth. VII, 15: “Maer wacht u van de valsche Propheten, dewelcke in schaeps-kleederen tot u komen, maer van binnen zijnse grijpende wolven”.)


  Een Xantippe zijn.

  Een kwade, twistzieke vrouw.

   


  (Xantippe was de vrouw van de Griekse wijsgeer Socrates (± 469-399), die volgens de overlevering ‘het geduld van haren man gedurig op de hardste proeven zou gesteld hebben’.)


  Een zaadje in het zand is een raap in de hand.

  Wees spaarzaam, zuinig met de dingen die je hebt.

   


  Een zaak in het riet sturen.

  Iets in de war laten lopen.

   


  Een zak (mud, schepel) zout met iemand gegeten hebben.

  Lange tijd met iemand omgegaan zijn.

   


  Een Zebedeüs.

  Spotnaam voor een sukkel, een sul.

   


  Een ziekte komt te paard, en gaat te voet.

  Een ziekte loop je sneller op dan je er van kan genezen.

   


  Een zilveren dak op het huis hebben.

  Een huis waar een hypotheek op rust

   


  Een zilveren hamer verbreekt ijzeren deuren.

  Heb je geld, ben je overal welkom, gaan alle deuren voor je open.

   


  Een zittend gat kan een hoop bedenken.

  Suggesties, goede raad geven is gemakkelijk

   


  Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart.

  Zuchten (erover praten) kan verdriet wat verlichten.

   


  Een zure appel doorbijten.

  Een onaangename zaak aanpakken / ondergaan.

   


  Een zuiver geweten danken aan een slecht geheugen.

  Eigen fouten vergeet men nogal eens snel.

   


  Een zuiver geweten is het beste oorkussen.

  Wie niets slecht gedaan heeft, een zuiver geweten heeft, slaapt goed en rustig.

   


  Een zuivere mond een zuivere grond.

  Iemand die vaak goed over anderen praat, heeft meestal zelf een goede inborst; Hoe je over anderen praat, laat zien hoe je zelf bent.

   


  Een zwak voor iets of iemand hebben.

  Op iets of iemand zeer gesteld zijn; een voorliefde, een voorkeur.

   


  Eén zwaluw maakt nog geen zomer.

  Het is niet omdat er één ding goed verloopt, dat er niets meer kan tegenslagen.

   


  Een zware dobber aan hebben.

  Een heel moeilijke taak; Zwaar op de proef gesteld worden.

   


  Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis.

  Een zware, triestige of rampzalige periode uit het verleden.

   


  Eerbied voor de wet is het plechtanker van de vrije staat.

  Een toeverlaat, het laatste redmiddel, toevlucht.

   


  (Het plechtanker van een schip is in letterlijke zin het zware anker, dat in uiterste nood het schip nog moet houden.)


  Eer en bate zijn zelden bij elkaar.

  Eerlijke mensen worden niet snel rijk.

   


  Eer is teer.

  Een goede reputatie is gemakkelijk te vernielen.

   


  Eerlijk als goud.

  Heel eerlijk.

   


  Eerlijk duurt het langst.

  Met leugens en bedrog kom je niet ver.

   


  Eerlijk zijn beneden de gulden.

  Alleen eerlijk zijn wanneer het om kleine bedragen gaat.

   


  Eerst gedaan en dan bedacht, heeft menigeen in ‘t leed gebracht.

  Vooraf nadenken voorkomt narigheid achteraf.

   


  Eerst gedacht en dan gedaan, is langs de weg der wijzen gaan.

  Het is verstandiger eerst goed na te denken vooraleer iets te zeggen of te doen.

   


  Effen is kwalijk treffen (of kwaad gepast).

  Iets perfect vinden, exact wat je wilt of verlangt, is moeilijk; Men kan niet voor iedereen goed doen.

   


  Eieren / appels voor je geld kiezen.

  Met minder genoegen nemen (om toch maar “iets” te krijgen).

   


  (De schaarste van geld was in Friesland onder Karel V zo groot, dat men met eieren mocht betalen; 32 eieren golden één stuiver.)  Eigen haard is goud waard.


  Een eigen (t)huis is veel waard.

   

   

  Idinau, 84:

   

  “Men secht ghemeynlijck: Eyghen heerdt

  Dats eyghen woonste, en s' huys verlichten,

  Midts ruste en vrydom, is prijsens weerdt;

  Maer eyghen bedde, gaet boven s' goudts ghewichten.
  Die vrydom verachten, zijn der slaven nichten.”  Eigen lof stinkt.

  Zichzelf prijzen wordt niet achtenswaardig bevonden. Prijst men zichzelf, geeft hij de indruk een opschepper te zijn.

   


  (Antw. Idiot. 1877: “eigen lof stinkt en andermans lof klinkt”.)


  Eind goed, al goed.

  Als iets goed afloopt, vergeet men de moeite daaraan besteed of het minder goede dat er aan vooraf ging.

   


  (In het Latijn uitgedrukt door exitus acta probat, mlat. omne bonum pulchre veniens in fine beatum.)


  Elkaar bij de neus nemen.

  Elkaar voor de gek houden
  .


  Elkaar de bal toewerpen.

  Elkaar helpen zodat beide er voordeel uit halen; in elkaars kaart spelen.

   


  (sedert de 16de eeuw voorkomende uitdrukking)

   


  Idinau, 42:

   

  “Die kaetsen den bal mal-kanderen toe,

  Die om eyghen profijt met d'officiën spelen.

  Die d'een - d'ander rijck maken, Godt weet hoe.

  T' secreet der konste, sy meest verhelen.

  Daer 't al blindt is, daer is 't licht om te stelen.”

   


  Elkaar in de haren zitten / vliegen.

  Vechten, twisten, ruziën.

   


  Elke bos stro waait voor de wind.

  Onder gemak