Foto
Foto

Wie en wat is G plus?

Doelstellingen

Handvest

Eisenplatform G plus

Bestuur

Pleidooi voor de uitbreiding van de stad Gent.

G plus weerlegt de argumenten 'pro staat Gent'.

Inhoud blog
 • Voor wie wil verder denken...
 • Mededeling van het voorlopig bewind!
 • Onthullend dossier over de geheime agenda van de N-GA.
 • N-GA breekt electoraal geen potten!
 • Enquête bevestigt standpunt G plus.
 • Red de Gentse solidariteit!
 • G plus van start in Zelzate.
 • Zoek de verschillen! N-GA gaat overstag (deel 2).
 • Stadstaatnationalisme is nooit geweldloos.
 • Bye, bye Gent!
  Zoeken in blog

  Verzet tegen de N-GA
 • NGA Busters
 • West-Vlaams Democratisch Front
 • West-Vlaams Belang
 • WestVlaams Gentse Liga
 • G Plus
  Beweging voor een eensgezind Gent. Samen voor een Gent met toekomst.
  25-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie en wat is G plus?

  Wij stellen u G Plus nog even kort voor. Om alle misverstanden te vermijden, G Plus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van G Plus in 2008, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtige en evenwichtige Gentse stad.

   

  De leden van G Plus bestaan uit mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met één, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van G Plus.

   

  Deze basisbeginselen worden door G Plus nu al geruime tijd toegepast op de Gentse samenleving. Zij werden vertaald in een strijd voor het behoud van de stad Gent. Deze strijd is nodig, want zowel in het noorden als in het zuiden van de stad gaan nog steeds stemmen op om ons Gents samenlevingsmodel op te doeken.

   

  Sinds de Middeleeuwen werd de Gentse stadsstaat ingrijpend hervormd. G Plus pleit er niet voor om de hervorming te bevriezen, maar wel om meer oog te hebben voor de samenhang van de Gentse stad en de omstreken. Een hervorming moet erop gericht zijn om de belangen van alle bevolkingsgroepen van de stad Gent beter te kunnen dienen. Zij moet de stad Gent en zijn deelgemeenten beter bestuurbaar maken. Een hervorming met als enig doel de Gentse onafhankelijkheid, staat niet in het teken van beter bestuur en is verwerpelijk.

   

  De belangrijkste vertegenwoordigers van de huidige Gentse separatistische Beweging hebben niet als doel om Gent beter te besturen, wel integendeel. Zij eisen separatisme en zullen er desnoods zelf voor zorgen dat Gent moeilijker bestuurbaar wordt door het vuur zoveel mogelijk op te poken. Deze Gentse separatistische Beweging is echter slechts een ontspoorde uitloper van een gerechtvaardigde, sociale strijd die ooit een breed draagvlak bij de bevolking had. In tegenstelling tot vroeger, berust het eisenpakket van de huidige Gentse separatistische Beweging slechts op een uiterst klein draagvlak bij de Gentse bevolking. De overgrote meerderheid van Gentenaars wensen niet de onafhankelijkheid van Gent.

   

  Voor G Plus is een hervorming dan ook enkel geloofwaardig, indien ook het stedelijke niveau opnieuw versterkt wordt. De leuze "Al wat we zelf doen, doen we beter", is voorbijgestreefd. Een aantal beleidsmakers en vertegenwoordigers van de hedendaagse Gentse separatistische Beweging zijn nog niet tot dit besef gekomen. Zij blijven sterke, middelpuntvliedende krachten vormen en hechten geen belang meer aan het stedelijk niveau. Zij zullen G Plus als middelpuntzoekende kracht op hun weg vinden.

   

  Wie onze bestuurders zijn, onze stemgerechtigde leden en oprichters, wat onze voorbije acties waren en wat wij in de toekomst nog zullen ondernemen, wat onze uitgewerkte standpunten zijn en nog zoveel meer, kan u allemaal op deze website zien. Wij hopen dat de site u voldoende informatie verschaft, maar u kan ons uiteraard nog steeds contacteren voor bijkomende inlichtingen.

   

  De initiatiefnemers
  Foto


  Bye, Bye Gent!


  De grens van de stad Gent is een onbegrensd Gent.
  Foto

  Contact met G plus
  De Blogoloog: zoeken in Vlaamse weblogs
  Archief per maand
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!