Combinaties met Win-logo-toets


Win: hiermee roep je gewoon het startmenu op
Win + D: bureaublad weergeven (D van desk)
Win + E: Deze computer openen (Explorer alias verkenner)
Win + F: zoeken (Find)
Win + G: bladeren in gadgets (nieuw!)
Win + L: gebruiker wisselen - op slot zetten
Win + M: alle vensters minimaliseren
Win + R: uitvoervenster openen
Win + T: schakelen tussen programma's in de taakbalk
Win + U: toegankelijkheidscentrum openen
Win + X: mobiliteitscentrum openen

Win + Shift + M: alle vensters terug maximaliseren
Win + spatiebalk: gadgets op voorgrond weergeven
Win + Tab: schakelen tussen vensters met windows Flip 3D
Win + Pause/Break: systeemeigenschappen openen

Combinaties met Ctrl-toets

Ctrl + A: alles selecteren in huidig venster
Ctrl + C: kopiëren (copy)
Ctrl + X: knippen
Ctrl + V: plakken
Ctrl + Z: laatste actie ongedaan maken

Ctrl + pijl naar rechts: ga naar begin volgend woord
Ctrl + pijl naar links: ga naar begin vorig woord
Ctrl + Shift + pijl naar links of rechts: selecteer huidig woord
Ctrl + Escape: startmenu openen
Ctrl + Shift + Esc: taakbeheer openen
Ctrl + Alt + Tab: schakelen tussen geopende vensters
Ctrl + F4: actief venster sluiten of windows afsluiten

Combinaties met Alt-toets

Alt in combinatie met een onderlijnde letter in het menu van een programma opent het betreffende onderdeel bv Alt-B=bestand; Alt-w=bewerken, etc

Alt + D: selecteert adresbalk
Alt + F4: afsluiten actieve toepassing
Alt + Enter: eigenschappen weergeven van geselecteerde item
Alt + spatiebalk: geselecteerde item openen
Alt + Tab: schakelt tussen geopende toepassingen
Alt + Esc: schakelt tussen geopende items in volgorde
Alt + pijl omhoog: ga naar hoger liggende map

Combinaties met Shift-toets

Shift + pijl naar links of rechts: karakters voor of na cursor selecteren
Shift + Delete: item definitief verwijderen zonder via prullenbak te gaan
Shift + F10: snelmenu weergeven (=functie vd rechtermuisknop)
Shift ingedrukt houden: voorkomt openen CD-drive
Shift 5 maal indrukken: plaktoetsen in/uitschakelen
Shift rechts ingedrukt houden (8 sec): filtertoetsen in/uitschakelen

Functietoetsen (rij bovenaan)

F1: help!!!
F2: hernoemen geselecteerd item
F3: zoeken
F4: adresbalk in Internet Explorer openen
F5: huidig venster vernieuwen
F6: schakelen tussen items in actief venster
F10: toepassing in taakbalk activeren

Diverse

Backspace (boven enter): naar bovenliggende of vorige map gaan
Esc: uitvoeren taak annuleren
Tab: schakelen binnen een venster tussen items
Delete: verwijderen (naar prullenbak)
Home: begin venster
End: einde van venster