Zoeken in blog

Gastenboek

Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

Foto
E-mail mij

Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
RED ONS DORP


Allen voor een leefbaar Lissewege en Zwankendamme

30-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BURGER-INFORMATIE
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Samen met het public relations bedrijf PRP heeft Magenta de competitie gewonnen omtrent de communicatie van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. Het project loopt over 2 jaar en moet de burgers informeren over wat er allemaal zal gebeuren om de toekomst van de zeehaven te vrijwaren en tevens de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wordt vervolgt.

30-09-2009 om 23:11 geschreven door samensterk  


24-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OVERSHOOT DAY
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De aarde produceert in één jaar een zekere hoeveelheid materialen (o.a. biomassa). De wereldbevolking verbruikt in één jaar een zekere hoeveelheid materialen. Bereken wat verbruik en productie per dag is. Tel dan het aantal dagen waarin de wereldbevolking de productie van dan jaar opmaakt. Sinds 1986 verbruikt de wereldbevolking meer dan de aarde in één jaar kan produceren. De dag waarop deze trieste mijlpaal bereikt wordt, heet Earth Overshoot Day - de Dag van de Onduurzaamheid.

Vrijdag 25 september is het "Overshoot Day". Op die dag zal de mens alles opgebruikt hebben wat de aarde ons op één jaar tijd kan bieden. Vanaf dan tot het einde van het jaar zullen we uit de reserves van de aarde putten.
We stoten nu veel meer broeikasgassen uit dan de natuur kan verwerken, MAAR daar zijn de lui die pleiten voor meer toegang tot de haven van Zeebrugge uiteraard niet mee bezig.(G.D.F.)

24-09-2009 om 19:18 geschreven door samensterk  


14-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE BOCHT VAN TERDOEST
Klik op de afbeelding om de link te volgen

BOUWAANVRAAG INFRABEL AANLEG 'SPOORBOCHT TER DOEST' 
Op 15 december 2008 werd de stad Brugge door het Agentschap Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Gemeenschap om advies gevraagd over de bouwaanvraag van Infrabel voor de aanleg van de zg. "Bocht van Ter Doest". Het project bestaat uit het aanleggen van een spoorverbindingsbocht (dubbelsporige bedding, 1e fase enkelsporig) tussen de lijnen 51A in Zeebrugge naar de lijn 51B aan de beweegbare brug van Dudzele zodat een spoordriehoek ontstaat die toelaat treinbewegingen uit te voeren tussen de linkeroever (Zeebrugge Vorming) en de rechteroever (bundels Pelikaan en Ramskapelle) van het Boudewijnkanaal.
Op vandaag moeten alle treinbewegingen tussen deze twee locaties eerst terug naar Brugge om dan naar een andere oever te sporen.

Het project omvat volgens de nota van Infrabel het volgende:
- de eigenlijke aanleg van de verbindingsbocht tussen de lijnen 51A en 51B, waarbij de bedding voor twee sporen, en voorlopig slechts een spoor, worden aangelegd;
- de bouw van een onderbrugging en aansluitende wegenis ter ontsluiting van de ingesloten hoeve;
- de inrichting van het natuurcompensatiegebied Monnikenwerve.
De normen op Vlaams, nationaaal en Europees vlak betreffende het milieu worden integraal nageleefd.
Het project is voorzien in het reeds door de Vlaamse Regering voorlopig vastgestelde Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarover tot 4 december van vorig jaar een openbaar onderzoek werd gehouden. Het project maakt deel uit van het investeringsplan 2008-2012 van de toenmalige NMBS en wordt nu door Infrabel verder uitgevoerd.
Deze bocht wordt door Infrabel als een van de meest prioritaire capaciteitsuitbreidingen beschouwd.
Volgens de voorziene procedures loopt momenteel een door de stad georganiseerd openbaar onderzoek dat eindigt op 17 februari a.s. De plannen kunnen o.a. ingezien worden bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Brugge, Oostmeers 19, 8000 Brugge.
Nadien zal het College van Burgemeester en Schepenen zijn advies terzake samen met eventueel ingediende bezwaren meedelen aan de Vlaamse Gemeenschap.

Update dd. 31 augustus 2009
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 28  augustus 2009 gunstig advies gegeven inzake de bouwaanvraag van Infrabel mits het naleven van de voorwaarden zoals gesteld in de adviezen van de Wegendienst, dienst Leefmilieu, Groendienst en Agentschap Wegen en verkeer - District Brugge. het advies is overgemaakt aan het Agentschap RO West-Vlaanderen te Brugge dat instaat voor het afleveren van de bouwvergunning
(Bron....Stad Brugge-bewonersinfo)

14-09-2009 om 22:38 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INFO-VERGADERING 'INRICHTING ZWANKENDAMME-OOST'

Aan de gesprekstafel, C. Maene-groendienst, W. Adriansens-
communniecatiedienst, Siska Van De Steene-cel projectontwerper-VLM
en S. Mannens-communniecatiedienst

Tereinbezoek waar de bevolking inspraak zou krijgen over de inrichting ervan.
Er werden voorstellen gedaan met bv. de bouw van een openluchtzwembad,
een nieuwe polyvalente zaal, een skate-piste voor de jeugd, enz...!
Dat zal wel bij dromen blijven.....er is alleen geld voor een groenaanleg!

Met een paar weken zou er nog een publieke infodag volgen met uitleg
door het Stadsbestuur en andere overheidsdiensten over de toekomst
van Zwankendamme, Lissewege, Dudzele en Zeebrugge rond de haven!

Het stuk aangekochte grond door de Stad Brugge is "Rood" omlijnd!

14-09-2009 om 22:22 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWANKENDAMME IN HET NIEUWS VAN VTM
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Een nieuwsbericht die gisteren op VTM
te zien was!
Klik op de letters van VTM!

14-09-2009 om 21:54 geschreven door samensterk  


13-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PANORAMA REPORTAGE OVER DOEL

 

Voor wie de prachtige panorama reportage over "Doel" gemist heeft...KLIK HIER!

13-09-2009 om 18:11 geschreven door samensterk  


10-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RED ONZE POLDERDORPEN

.

10-09-2009 om 23:30 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PERSREACTIES

STADSOMROEP.COM:
- Zeebrugge, woensdag , 9/9/2009.
In Zwankendamme blijken nogal wat inwoners ervan overtuigd te zijn, dat hun dorp door de uitbreiding van de Zeebrugse haven stilaan een tweede Doel word.....lees verder
- De haven van Zeebrugge is een bron van economische activiteit die sterk bijdraagt tot onze welvaart. Maar voor de omliggende dorpen voelt de ontwikkeling van de haven soms als een bedreiging aan......lees verder

HET NIEUWSBLAD:
- ZEEBRUGGE - De inwoners van Zwankendamme, een dorp vlakbij de haven van Zeebrugge, roepen de hulp van de Raad van State in. Ze zijn bang dat hun dorp zal verdwijnen door de uitbreiding van een rangeerstation.

Onder de inwoners van Zwankendamme en Lissewege, bij de haven van Zeebrugge, leeft grote onrust. Ze vrezen dat een uitbreiding van een rangeerstation in hun buurt de verdwijning van hun lieflijke dorpen inluidt.
'De gelijkenissen met Doel (het dorp dat moet verdwijnen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, red.) zijn frappant', zegt Johan Mistiaen van de vzw Leefbare Polderdorpen. 'Doel zou niet verdwijnen, maar ondanks alle beloftes is het toch verdwenen. Hetzelfde lot is Zwankendamme beschoren.'
De directeur van de haven van Zeebrugge, Joachim Coens, ontkent dit scenario met klem. 'Er verdwijnen geen huizen. Het is niet de bedoeling, noch van de stad Brugge noch van de haven, om Zwankendamme in te palmen. De vergelijking met Doel is misplaatst', zegt Coens.
De bewoners van Zwankendamme stappen naar de Raad van State, om de uitbreiding van het rangeerstation te verhinderen. Mistiaen kondigde gisteren aan dat de vereniging Leefbare Polderdorpen de vernietiging heeft gevraagd van het gewestelijk uitvoeringsplan. 'Wij doen dat voor de volgende generaties.'
In dat plan blijft Zwankendamme als dorp gewoon bestaan. Er komt wel een gevoelige uitbreiding van het aantal treinsporen, om het groeiend aantal containers naar het binnenland te vervoeren.
Volgens de dorpsbewoners is dit een eerste stap naar de algehele verdwijning van Zwankendamme. Ze spreken van een sluipmoord.
'Onder het mom van een ontsluiting van de Zeebrugge haven via het spoor komt er een uitbreiding van het rangeerstation en een bufferzone', verklaart Mistiaen. 'Maar die bufferzone kan altijd worden omgezet in havengebied. Dat zal wellicht niet meer onder de huidige generatie gebeuren, maar wel onder de volgende. En dan is het te laat.'

Leefbare Polderdorpen ontkent niet dat de Spoorwegen maatregelen aankondigt, om de ongemakken van de uitbreiding te milderen. Er komt onder meer een geluidswerende muur van 18 meter hoog. 'Maar die ontneemt de inwoners van Zwankendamme dan weer het zicht op de polders richting Blankenberge.'
Ook de inwoners van Lissewege zijn bekommerd om de leefbaarheid van hun dorp, zegt Mistiaen nog. 'We hebben het stadsbestuur van Brugge en de havenautoriteiten herhaaldelijk op onze bekommernissen gewezen, maar die worden weggewuifd. De mensen voelen zich in de steek gelaten.'

KRANT VAN WEST VLAANDEREN:
-
De vzw Leefbare Polderdorpen, die vooral inwoners van Zwankendamme groepeert, plant nieuwe acties tegen de uitbreiding van het rangeerstation van de spoorwegen in Zwankendamme....lees verder!


KLIK OP HET PIJLTJE VOOR EEN BEELDVERSLAG!

- De vzw Leefbare Polderdorpen, die de belangen behartigt van de inwoners van Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme, heeft een procedure opgestart bij de Raad van State om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeehaven Brugge te laten vernietigen.....lees verder!

10-09-2009 om 23:21 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OPSTART PROCEDURE BIJ DE RAAD VAN STATEN
Het bestuur van de "vzw Leefbare Polderdorpen" samen met
een delegatie uit doel!

Frie Lauwers van Doel met Eva Van Tulden van kunstdoel, verwittigden ons
dat de overheid er alles aan zal doen om de actiegroepen in een zwart licht te
stellen en verdeeldheid te zaaien!Het is dan van het grootste belang dat we samen blijven en verder strijden
voor het behoud van de leefbaarheid voor Zwankendamme, Lissewege en
omstreken!Rita in gesprek deze morgen met een reporter van "Radio 2"

10-09-2009 om 08:53 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GROTE PERSCONFERENTIE 'HAVEN VAN ZEEBRUGGE BAART NIEUW DOEL: ZWANKENDAMME'
 Volgende week woensdagavond 9 september om 20h00 zouden wij graag in Zwankendamme (Brugge) een grote persconferentie houden. Dit zowel voor de schrijvende pers als voor de TV.Terwijl nu nog Doel warm ligt bij de bevolking, hadden wij graag de verontrustende gelijkenissen tussen Doel en Zwankendamme op grote schaal bekend gemaakt.De weerkerende fouten, en dezelfde inhaligheid van de overheid tijdens economisch betere tijden van nieuw havengebied.De insluiting van Zwankendamme door de nieuwe havengrenzen. Het is allemaal zo herkenbaar!!!
Dat de politiekers telkens opnieuw dezelfde fouten maken (weliswaar in een ander kleedje) belet niet dat wij als wakkere burgers ook niet dezelfde fouten maken.
Daarom wil onze vzw nu al het goedgekeurde GRUP afbakening havengebied Zeebrugge voor de Raad van State laten nietig verklaren.(wordt maandag ingediend)
Wij hebben de bedoeling om dit nieuws, de frappante gelijkenissen en de terechte bezorgdheid van de betrokken bewoners  in de verf te zetten op deze persconferentie.

Om deze persconferentie kracht bij te zetten en jullie te overtuigen van de gelijkenissen zal een Doeldelegatie aanwezig zijn. Door deze persconferentie samen te doen hopen wij dat gans Vlaanderen de link met Zwankendamme kan maken.

 Ik hoop dan ook op een massale belangstelling op onze persconferentie.

Deze persconferentie gaat door :
Zaal Centrum (naast kerk)
Lisseweegse Steenweg
8380 Zwankendamme

Met vriendelijke groet "Johan Mistiaen. Voorzitter vzw Leefbare Polderdorpen"

 

10-09-2009 om 08:06 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AKTIE BIJ LEEFBARE POLDERDORPEN AAN DE VERKEERSLICHTEN TER HOOGTE VAN DE LISBLOMME

Op dinsdagmorgen 1 september (éérste schooldag)  7u30
hield de vzw Leefbare Polderdorpen een actie voor een veiligere
oversteek voor fietsers en voetgangers
 aan de verkeerslichten ter hoogte
van de N31 en “De Lisblomme” te Lissewege.
Johan Mistiaen van Leefbare Polderdorpen legt uit:
Vele honderdduizenden Euro’s zijn in onze ogen verkwist aan het
heraanleggen van de schoolomgeving van “De Lisblomme” .
De levensgevaarlijke N31 bleef onaangeroerd bij de werkzaamheden.
Enkel aan de schoolpoort zijn zichtbare veranderingen gebeurt.
Verder is de veilige oversteek voor de peuters er niet beter maar
slechter op geworden.

 Ten eerste is er door de wegwerkzaamheden het fietspad aan de
Stationstraat dermate heraangelegd dat de fietsers tussen de
stilstaande auto’s moeten fietsen.
Maar het meest gevaarlijke is dat na de werkzaamheden de verkeerslichten
dichter bij het rijvak van de N31 zijn gekomen.
Wanneer een peuter met zijn fiets aan de Stationstraat de gevaarlijke N31
wil oversteken, moet hij met zijn fietsje rijden tot dat hij met zijn hand
aan de drukknop kan komen om de verkeerslichten in te stellen.
Op dit moment staat het voorwiel van de fiets van de peuter
op de rijweg waar 7 op de 10 voertuigen 10-tonners zijn.
Dit is ondenkbaar, maar vooral ontoelaatbaar dat door deze verkwisting
van belastingsgeld zelfs de primaire veiligheid voor het oversteken
aan een gevaarlijk kruispunt niet verbetert maar verslechtert is!!!

 Daarom deze actie ’s morgens tijdens het drukke schoolverkeer om
zowel de ouders alsook de kinderen aan te tonen van het gevaar
dat hen te wachten staat.

 Vzw Leefbare Polderdorpen vraagt aan de overheid dat deze situatie
onmiddellijk wordt aangepakt en de veiligheid van de peuters aan deze
oversteek wordt gewaarborgd. Desnoods moet de drukknop van
het verkeerslicht op een andere plaats komen.

Daarnaast is de keuze om het fietspad in de Stationstraat tussen
de gestationeerde wagens te laten komen ronduit gevaarlijk.
Wij vragen dan ook om het fietspad voor de wagens te
laten passeren i.p.v. tussen de wagens.

Ten laatste willen wij ook de aandacht vestigen dat aan de oversteek in
Zwankendamme er helemaal niets is voorzien om de drukke Expresweg
over te steken. Het is niet omdat slechts enkelen deze drukke weg
moeten dwarsen dat er niets moet voorzien worden.

Voor onze vzw is ieder leven meer dan de moeite waard.
Jammer genoeg is blijkbaar het dodental nog niet hoog genoeg
om iets aan deze situatie te doen.

Hier toont Sabine van "Leefbare Polderdorpen" aan dat het
praktisch onmogelijk is met kleine kindjes de oversteek aan
de verkeerslichten te maken in één keer. Men blijft dan in het
midden van de weg staan tussen het drukke en zwaar verkeer!
Er wordt dan ook gevraagd de duur van de voetgangerslichten
aan te passen zodat een veililigere oversteek kan gegarandeerd worden!

10-09-2009 om 08:04 geschreven door samensterk  


15-08-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOORBEREIDINGEN VAN DE TOEKOMSTIGE ZEESLUIS ?

.

15-08-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


10-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETITIESTAND VAN DE WERKGROEP LISSEWEGE VZW-LPDBedankt aan allen voor het mooi gebaar en de steun die u gegeven
hebt aan de vele Lissewegenaars die tegen de sluiting zijn van de
spoorwegovergang en de overlast van de goederentreinen.

10-07-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN REACTIE VAN MOENAERT BETREFT DE LEEFBAARHEID IN LISSEWEGE

.

10-07-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


02-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIET VERGETEN UW PETITIE BINNEN TE BRENGEN

Enige tijd geleden hebben enkele Lisseweegse inwoners een petitie
in uw bus gestoken nopens de inplanting van het rangeerstation te
Zwankendamme. Graag hadden wij deze genaamtekende petities
voor 10 juli teruggekregen!

02-07-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


17-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

Dit kruis merkte ik deze avond op langs de Terdoeststraat!

17-06-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


10-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FEESTELIJKE OPENING VAN DE STATIONSTRAAT EN DE GIJZELEWEG LETTERLIJK EN FIGUURLIJK IN HET WATER GEVALLEN

Deze avond opende Burgemeester Moenaert in gezelschap van enkele Schepen
en Gemeenteraadsleden de heraangelegde Stationstraat en Gijzeleweg. Er was
bitterweinig volk afgekomen voor deze plechtigheid, waarschijnlijk wel door het
hondeweertje of was het mischien uit mistevredenheid. Anderzijds hebben de
thuisblijvers de kans gemist om een gratis "Brugse Zot" te drinken!

Regen of geen regen, de actievoerders van "Leefbare Polderdorpen" waren ook
present om in alle stilte hun ongenoegen te blijven uiten. Sommige Schepen
willen maar niet beseffen dat de actiegroep niets heeft tegen de havenuitbreiding,
maar dat ze verdorie onze Polderdorpen daar niet mee moeten betrekken!

10-05-2009 om 00:00 geschreven door samensterk  


01-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INGEZONDEN BRIEF
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Hoi Rudi,

 Ik ben laatst nog eens met Astrid in het prachtige Lissewege geweest. Telkens weer wordt ik door dit witte dorp met zijn mensen betoverd. Het is alsof er "magie" in de lucht hangt. De Limburgers (Ik ben er een maar ik voel me meer een West Vlaming)krijgen wel eens het verwijt dat ze niet of te weinig opkomen voor hun eigenheid en tradities. De West Vlaming staat gekend om zijn koppigheid en standvastigheid..., maar toch... Wat mijn verstand te boven gaat (en vele anderen) is dat de plaatselijke overheid, die toch zo begaan is met het behoud van zijn erfgoed, toelaat dat een historisch dorp als Lissewege, met een enorme culturele en toeristische uitstraling, langzaam maar zeker bedolven wordt door zogenaamde economische belangen. De tijd zal het leren; er is niets waardevoller dan het in stand houden van ons erfgoed voor ons nageslacht! Kijk naar landen als Duitsland of Oostenrijk; zij hechten het grootste belang aan hun tradities en erfgoed. Kunnen we die politiekers echt niet wakker kietelen? 

01-05-2009 om 00:15 geschreven door samensterk  


29-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SOLIDARITEIT EN ACTIE
Solidariteit en actie voor inspraak en leefbaarheid van
onze "Polderdorpen"

29-04-2009 om 23:44 geschreven door samensterk  


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWS UIT LISSEWEGE

INGEZONDEN BERICHT!

Met de waarschijnlijke komst van het rangeerstation bij onze buren??? krijg ik
veel reacties binnen waar ik af en toe, er een paar zal laten zien. Op bovenstaande
luchtfoto kun je zien, moest het rangeerstation er te Zwankendamme toch komen,
het spoorwegverkeer door een sleuf of tunnel zou moeten rijden bij het doorrijden
van Lissewege om zo het geluid, de trillingen en het vervelende uitzicht van de
voorbij denderende goederentreinen te vermijden! (bericht D&D)

INGEZONDEN BERICHT!

Met de verkiezingen in het verschiet is het misschien een goed idee
om iedereen in Lissewege en omstreken een “red ons dorp” affiche te bezorgen.
Aangezien geen enkele politieke partij naar ons wil luisteren hoeven
wij ook niet op hen te stemmen, daarom stellen wij voor dat iedereen
een “red ons dorp”- affiche deponeert in de stembus.

 

We kunnen de “red ons dorp”-affiches over alle verkiezingsaffiches
van ALLE partijen hangen en we deponeren de rest van de affiches
in de bus bij Van Volcem, het wordt tijd dat ze eens in
actie komen voor Lissewege en Zwankendamme.

In plaats van te mekkeren over kleinigheden zoals kleine
bouwovertredingen ( pvc ramen, platte dakpannen…) zouden ze
beter streven naar een toeristisch dorp ZONDER treinen.
(bericht Steve D.B.)

 

 

Vraag de afiche en hang hem uit als teken van
 liefde en eensgezindheid voor uw dorp!
 

29-04-2009 om 23:39 geschreven door samensterk  
>

Blog tegen de wet? Klik hier.
Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!