BLOG TIPS - een reservekopie maken

Als je van plan bent heel wat dingen te gaan experimenteren op je blog kan je overwegen een reservekopie te maken van jou blog. Zo'n reservekopie bevat alle informatie van jou persoonlijke website op dat ogenblik. Achteraf kan je zo deze reservekopie terugplaatsen en eventueel geknoei zo terug ongedaan maken.

Je doet dit als volgt.

Surf naar www.bloggen.be en log in met je gegevens. (lees hier hoe in te loggen). Je ziet een scherm als dit:

Klik vervolgens op �Reservekopie�.

Je krijgt nu wat extra uitleg en kan nu klikken op �Reservekopie maken�. De reservekopie zal vervolgens gemaakt worden en je krijgt de vraag waar je deze wil opslaan. Vertel de computer waar je de reservekopie wenst op te slaan op je computer.

Indien je later een probleem hebt en je wil terugkeren naar het moment dat je een reservekopie hebt gemaakt, als het ware dus terugkeren in het verleden, dan kan je opnieuw gaan naar �Reservekopie� maar in plaats van te klikken op �Reservekopie maken� klik je op �Reservekopie inladen (terugplaatsen)�.

Hier kan je de reservekopie terugplaatsen van jou harde schijf. Let op dat eventuele nieuwe berichten die niet in je reservekopie stonden verloren gaan aangezien je een stap zet terug in de tijd. Klik op de knop �Verzenden� met je linkermuisknop om de reservekopie in te laden. Dit kan vervolgens eventjes duren. Als de computer klaar is, dan krijg je hiervan bericht op je scherm.

© 2005-2024 Bloggen.be | Blog | Helpdesk | Contact
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!