Heemkring Putte
Foto
Inhoud blog
 • Algemene vergadering 2022
 • Lootnamiddag zondag 3 april 14 u
 • Voorlopig programma lente en zomer 2022
 • Opzoekingen stamboom
 • Ledenfeest en andere activiteiten
 • Ruildag zondag 6 februari 2022
 • Coronaproblemen
 • Lidgeld 2022
 • Coronamaatregelen voor museum en cafetaria
 • Bestuur - Contactadressen
 • Genealogische opzoekingen
 • Groepsbezoeken aan het museum
 • Structuur
 • Publicaties - inhoud jaarboeken en tijdschriften
 • Ligging museum
 • Bezienswaardigheden museum
 • Foto's voorbije activiteiten
 • Oprichting, doel en statuten
 • Welkom
  Zoeken in blog

  Mijn favorieten
 • Foto's heemkring
 • Heemkunde Gouw Antwerpen
 • Gemeente Putte
 • Heemkring De Semse Zemst
 • Heemkring 't Hoefijser Rijmenam
 • Groentemuseum Sint-Kat.-Waver
 • Heemkring Erf en Heem vzw
 • Bevolkingsregisters Putte en Beerzel
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Blog van Heemkring Het Molenijzer vzw
  25-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groepsbezoeken aan het museum


  Groepsbezoeken aan het museum kunnen enkel plaatsvinden tussen 1 april en 31 oktober. Omdat het museum niet verwarmd is kan het er in de winterperiode veel te koud zijn. Uitzonderlijk kan in de winter toch een bezoek toegestaan worden, maar een bijkomend probleem is dat sommige onderdelen (vooral kleding) ontmanteld werden, terwijl andere afdelingen volop worden heringericht.
  Een groep bestaat uit minstens 15 personen. Groepen van minder dan 15 personen worden niet geweigerd, maar betalen wel voor 15. In de inkomprijs zit de vergoeding voor het gidsen inbegrepen.

  Inkom   2,50 euro per persoon, minimum 15, gids(en) inbegrepen.
               2,00 euro per persoon voor schoolkinderen, gehandicapten, rusthuizen en RVT-bewoners.

  Aanvraag voor groepsbezoeken: stuur een e-mail naar alfons.vekemans@scarlet.be, met gewenste dag en uur. Je ontvangt zo vlug mogelijk antwoord en een formulier "Aanvraag tot groepsbezoek", waarop aantal personen, contactpersoon, eventueel een hapje, ... kunnen ingevuld worden.

  25-11-2016, 00:00 Geschreven door Alfons Vekemans
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Structuur

  De werking van Heemkring Het Molenijzer vzw is opgesplist in 5 belangrijke onderdelen, met een nauwe onderlinge samenhang:
  heemkring Het Molenijzer, heemmuseum Het Molenijzer, het Lingerie- en Ondergoedmuseum, het documentatiecentrum en de ruilkring Het Molenijzer..

  1. Heemkring Het Molenijzer heeft als activiteiten een jaarlijks ledenfeest, het organiseren van voordrachten, uitstappen en andere activiteiten zoals vlaaienloten. Een driemaandelijks tijdschrift Molenwijzer en een tweejaarlijks boek worden door de heemkring uitgegeven. De inkomsten van de lidgelden komen ook op haar rekening.

  2. Heemmuseum Het Molenijzer zorgt voor het bewaren en restaureren van voorwerpen en voor de verdere uitbouw van het heemkundig museum. De onkosten ervan worden betaald dank zij de ontvangsten van de cafetaria op de zondagen in juni, juli, augustus en september waarbij museum en cafetaria toegankelijk zijn voor het publiek en waarbij eventueel bijkomende attracties en optredens voorzien zijn. Ook de groepsbezoeken spijzen deze kas.

  3. Het Lingerie- en Ondergoedmuseum is een apart museum in de schoot van Heemmuseum Het Molenijzer. Dit unieke museum groeide naar aanleiding van een thematentoonstelling in 2005 uit tot een echt Lingerie- en Ondergoedmuseum in 2006. Verantwoordelijk voor de werking van dit museum is Lydia Pellegrims lydiapellegrims@scarlet.be of 015 316102.

  4. Het documentatiecentrum beheert alle dragers van informatie die van belang kunnen zijn voor de kring, het museum of de geschiedenis van de gemeente. Het gaat hier over boeken, tijdschriften, kranten, landkaarten, affiches, postkaarten, foto's, dia's, films, ... Een belangrijk onderdeel is de afdeling genealogie met kopies van akten van geboorten, huwelijken en overlijdens van 1800 tot 1908 en duizenden rouwbrieven en rouwprentjes van personen geboren, gewoond of overleden in Putte.

  5. De Ruilkring Het Molenijzer werd opgericht op de bestuursvergadering van heemkring Het Molenijzer van maandag 11 oktober 2010. Het contactadres is Ruilclub Het Molenijzer, Heuvel 41B, 2580 Putte, tel. 0497 342690, e-mail alfons.vekemans@scarlet.be . De ruildagen vinden plaats in de cafetaria van Heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41 B, 2580 Putte, op elke eerste zondag van de maand, behalve juli en augustus.

   

  25-11-2016, 00:00 Geschreven door Alfons Vekemans
  Reageren (0)


  15-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Publicaties - inhoud jaarboeken en tijdschriften

  Om de drie maanden (1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december) geeft Heemkring Het Molenijzer een ledenblad uit, dat gratis wordt verzonden naar de leden en de verenigingen die een ruilabonnement aangingen. Lid wordt men door jaarlijks het lidgeld te betalen, dat in 2009 8 euro bedraagt. Het tijdschrift heeft de grootte van een A4-formaat. Het telt gewoonlijk 28, 32 of 36 bladzijden tekst met foto's, zonder publiciteit.

  De jaarboeken verschenen van 1992 tot 1999 jaarlijks, maar thans om de twee jaar. Andere uitgaven zien sporadisch het licht, n.a.v. een speciale gebeurtenis of tentoonstelling of als eindproduct van heel wat opzoekwerk dat voornamelijk als doel heeft geïnteresseerden te helpen bij een aspect van de geschiedenis van onze gemeente of om het opstellen van een stamboom te vergemakkelijken.

  Een overzicht van de beschikbare werken vind je hieronder.

  Jaarboek 1992                                                                 € 7,00
  Jaarboek 1994 – Jaarboek 1995 – Jaarboek 1996       € 11,00
  Jaarboek 1997 – Jaarboek 1998 – Jaarboek 1999       € 11,00
  Jaarboek 2000-2001                                                       € 20,00
  Jaarboek 2002-2003                                                       € 18,00
  Jaarboek 2004-2005                                                       € 18,00
  Jaarboek 2006-2007                                                       € 18,00
  Putse 100-jarigen                                                            € 4,00
  Van melk tot boter                                                          € 2,50
  Oorlogsherinneringen uit Putte                                      € 15,00
  Putte dorp zonder klokken                                             € 7,00
  Het rijke Putse toneelleven                                           € 5,00
  150 jaar “Trouw in Deugd”                                            € 11,00
  De kapellen van Putte                                                    € 8,00
  100 Putse herinneringen                                                 € 10,00
  Putse vlaggen                                                                  € 2,50
  Putse brouwers en brouwerijen                                      € 18,00
  Putse slagers en beenhouwers                                       € 15,00
  De geschiedenis van de Putse boomkwekers (zw/w)    € 13,00
                                                                           
  (kleur)   € 24,00
  Register bevolking Beerzel I 1820-1846                      € 11,00
  Bevolking Beerzel II 1847-1858                                   € 9,00
  Bevolking Beerzel III 1857-1868                                  € 10,00
  Geboorten te Putte in de 19de eeuw                              € 29,00
  Huwelijken te Putte in de 19de eeuw                             € 12,00
  Overlijdens te Putte in de 19de eeuw                            € 22,00
  Geboorten te Beerzel in de 19de eeuw                         € 17,00
  Huwelijken en overlijdens Beerzel 19de eeuw             € 16,00
  Inhoud publicaties

  Jaarboeken

  Jaarboek 1992

  1- Geschiedenis van "Heemkring Het Molenijzer", v.z.w. - Alfons Vekemans.
  2- Hoeve "Den Wijngaert" op de Ixenheuvel te Putte - Alfons Vekemans.
  3- De blokmakerij Corneel Van Dessel - Alfons Vekemans.
  4- Putte in 1992: feiten en gebeurtenissen, activiteiten van verenigingen - Alfons Vekemans.

  Jaarboek 1993

  1-100-jarigen van Groot-Putte - Florent Van Vlasselaer.
  2 - Het vergeten volk: De binnenschippers - Frans Van Dessel.
  3 - Komische verhalen in de blokmakerij - Achiel Van Dessel.
  4 - Putte in 1993:feiten en gebeurtenissen, activiteiten van verenigingen - Alfons Vekemans.

  Jaarboek 1994

  1 - Soldaten tegen wil en dank - Karel Bogaerts.
  2 - De Putse handbooggilde "St. Sebastiaan" - Karel Bogaerts.
  3 - De Putse schuttersverenigingen - Alfons Vekemans.
  4 - De opgegraven schat zilverstukken te Putte - Alfons Vekemans.
  5 - Tradities en volksvermaak in Vlaanderen - Frans Van Dessel.
  6 - Putte in 1994: feiten en gebeurtenissen, activiteiten van verenigingen - Alfons Vekemans.

  Jaarboek 1995

  1 - Het kostersgeslacht Swiggers van Beerzel - Karel Bogaerts.
  2 - Kleding door de eeuwen heen - Frans Van Dessel.
  3 - Vrijwillige brandweer van Putte - Florent Van Vlasselaer.
  4 - Putte in 1995: feiten en gebeurtenissen, activiteiten van verenigingen - Alfons Vekemans.

  Jaarboek 1996

  1-Oud-strijders van 1914-1918 van de parochie Peulis - Marcel Portael.
  2 - Peulis in en onmiddellijk na beide wereldoorlogen - Marcel Portael.
  3 - Vrijwillige brandweer van Putte, deel 2: 1935-1996 - Florent Van Vlasselaer.
  4 - Alice Nahon, "Zij was des levens mooiste bloem" - Staf aertzen.
  5 - Putte in 1996: feiten en gebeurtenissen, activiteiten van verenigingen - Alfons Vekemans.

  Jaarboek 1997

  1-De pastoors van Putte tijdens het oude regime - Karel Bogaerts.
  2 - De parochie "St.-Remigius" Beerzel - Florent Van Vlasselaer.
  3 - Een laat-middeleeuwse pipkin in grijs aardewerk, een vondst te Putte bij Mechelen - Ludo Cools en Ward Caes.
  4 - De Boerenkrijg - Jozef Geens en Alfons Vekemans.
  5 - Het gemeentehuis van Putte of het jachtslot van de ridders van Pitsemburg - Alfons Vekemans.
  6 - Putte in 1997: feiten en gebeurtenissen, activiteiten van verenigingen - Alfons Vekemans.

  Jaarboek 1998

  1- Putse hoeven – Alfons Vekemans.
  2 – De graanmolens van Beerzel – Florent Van Vlasselaer.
  3 – Putte in 1998: feiten en gebeurtenissen, activiteiten van verenigingen – Alfons Vekemans.

  Jaarboek 1999

  1- Putse hoeven (vervolg) – Alfons Vekemans.
  2 – Uit de geschiedenis van Beerzel: de drie kapellen, de kapelanie van O.L.Vrouw, de H. Blasius, de H. Lucia, het Fonteine Putteke, het
        tummeke, het gehucht "De Heykens", de bende van Guldentop, Nandje en Fransky – Florent Van Vlasselaer.
  3 – Putte in 1999: feiten en gebeurtenissen, activiteiten van verenigingen – Alfons Vekemans.

  Jaarboek 2000 & 2001

  1- De tram in Putte - Karel Bogaerts.
  2- Graanwindmolens in Groot Putte - Florent Van Vlasselaer.
  3- Pastoor Vandamme in Putte - André Gullentops.
  4- Gebeurtenissen en activiteiten in 2000 en 2001 - Alfons Vekemans.

  Jaarboek 2002 & 2003

  1- Beerzel van 1820 tot 1846 – Florent Van Vlasselaer.
  2 – Putse steenbakkerijen – Alfons Vekemans.
  3 – Putte in 2002 en 2003 – Alfons Vekemans.

  Jaarboek 2004 & 2005

  1 – Beerzel onder het Nederlands bewind 1815-1830 – Florent Van Vlasselaer.
  2 – De Pitsenburgers te Putte en Beerzel – Karel Bogaerts.
  3 – C.R.A.B.: De grote verveling – Karel Bogaerts.
  4 – Romain Laenen – Dr. P. Van Goolen.
  5 – Putte in 2004 en 2005 – Alfons Vekemans.

  Jaarboek 2006 & 2007

  1 – De duizendjarige gemeente Putte voorgesteld – Alfons Vekemans.
  2 – Putte tijdens de 80-jarige oorlog – Karel Bogaerts.
  3 – Putse religieuzen in de abdij van Roosendael – François van der Jeught.
  4 – De Putse renner Willy Vekemans – Jozef Haemels en Alfons Vekemans.
  5 – Putte in 2006 en 2007 – Alfons Vekemans.

  Jaarboek 2008 & 2009

  1 - Drossaard, meier en preter in 1617 - François van der Jeught.
  2 - Toestand van het dorp in 1680 - Flor Van Vlasselaer.
  3 - Cohier van Beerzek in 1747 - Hugo Driesen.
  4 - Wie kent "Polle Velo"? - Flor Van Vlasselaer.
  5 - Het onderstandskomiteit van Putte gedurende de eerste wereldoorlog - Karel Bogaerts.
  6 - Vlamingen in de Waffen-SS - Alfons Steurs.
  7 - Putte in 2008 en 2009 - Alfons Vekemans.

  Driemaandelijks tijdschrift "Het Molenijzer"

  Het driemaandelijks tijdschrift "Het Molenijzer" verscheen vanaf 1982. Omwille van het groot aantal titels, werd de inhoud hier maar weergegeven vanaf 1995.

  Maart 1995

  1 - Gouwdag Verbond voor Heemkunde - Alfons Vekemans.
  2 - Bezoek PIME en Heemkring Jos Resseler - Robby Goovaerts.
  3 - Overzicht van de activiteiten in 1994 - Alfons Vekemans.
  4 - Jaarprogramma 1995 - Alfons Vekemans.
  5 - Alice Nahon herdenking - Robby Goovaerts.
  6 - Geschiedenis van de menukaart - Robby Goovaerts.
  7 - Tabak in het museum - De tabak: van zaadjes tot blaadjes - Frans Van Dessel.
  8 - Uit de "Gouden Eeuw" van onze Nederlanden - André Gullentops.
  9 - Rumoerig Putte - Karel Bogaerts.
  10 - De persberichten (2) - Karel Bogaerts.

  Juni 1995

  1 - Gouwdag op 14 mei 1995 - Alfons Vekemans.
  2 - Toespraak door burgemeester Roger Janssens - Roger Janssens.
  3 - Curr. vitae Ir. Ewald Wauters, voordrachtgever.
  4 - Boerderijen behouden - Ewald Wauters.
  5 - Curr. vitae Jo Rombouts, voordrachtgever.
  6 - Verleden en toekomst van het roerend landelijk patrimonium - Jo Rombouts.
  7 - Toespraak schepen van Cultuur: geschiedenis van het gemeentehuis - Suzanne Tielemans.
  8 - Gemeente Putte: Landbouwstatistiek voor 1908 - Rudi Leys.
  9 - Geogids Groentenstreek - Robby Goovaerts.
  10 - Volkssporten (1) - Robby Goovaerts.

  September 1995

  1 - Kristal Van Saint-Lambert - Alfons Vekemans.
  2 - Museum van het Waalse Leven te Luik - Alfons Vekemans.
  3 - Volkssporten (2): krulbolspel - Robby Goovaerts.
  4 - Folklore: Een boerenverhuis - Karel Bogaerts.
  5 - De persberichten (3) - Karel Bogaerts.

  December 1995

  1 - Overlijden en begrafenis, afhankelijk van de welstand - Alfons Vekemans.
  2 - Volkssporten (3): beugelen - Robby Goovaerts.
  3 - De steenbakkerijen in Putte - Karel Bogaerts.
  4 - De persberichten (4) - Karel Bogaerts.

  Maart 1996

  1 - In memoriam: Cyriel Provinciael - Alfons Vekemans.
  2 - Overzicht van de activiteiten in 1995 - Alfons Vekemans.
  3 - Jaarprogramma 1996 - Alfons Vekemans.
  4 - Ode aan Eugeen De Preter - Gaby Dewals, Alfons Vekemans.
  5 - Gouden bruiloft te Putte in 1924 - Antoine De Sutter, Alfons Vekemans.
  6 - Schikkingen voor den Vasten (1898) - Alfons Vekemans.
  7 - Volkssporten (4): pagschieten - Robby Goovaerts.
  8 - De min - Alfons Vekemans.
  9 - De persberichten (5) - Karel Bogaerts.

  Juni 1996

  1 - Lentereis naar Gent op zaterdag 1 juni 1996 - Alfons Vekemans.
  2 - Heemkring Het Molenijzer winnaar van eerste cultuurprijs - Alfons Vekemans.
  3 - Kruiswoordraadsel Alice Nahon - Robby Goovaerts.
  4 - Het veilingwezen - Alfons Vekemans.
  5 - Volkssporten (5): het struifvogelspel - Robby Goovaerts.
  6 - De persberichten (6) - Karel Bogaerts.

  September 1996

  1 - In Memoriam: Vital Nahon - Frans Van Dessel.
  2 - Hoogste klas van de jongensschool van Peulis, schooljaar 1919-1920 - Marcel Portael.
  3 - Hoe de trappisten 100 jaar geleden leefden - Alfons Vekemans.
  4 - Volkssporten (6): Petanque - Robby Goovaerts.
  5 - Kiekens bedwelmd met solfer - Robby Goovaerts.
  6 - Het proces Jan Vervloet - Karel Bogaerts.
  7 - De persberichten (vervolg-7) - Karel Bogaerts.

  December 1996

  1 - Historiek i.v.m. het ontstaan van de heemkundige kring "Het Molenijzer" van Putte - Marcel Dierickx.
  2 - Het kerkhof van Peulis - Marcel Portael.
  3 - De Egyptische piramiden - De piramide van Cheops - Alfons Vekemans.
  4 - Volkssporten (7): Teppeschieten - Robby Goovaerts.
  5 - Godsdienstige feesten en volksgebruiken te Putte in de 17de eeuw - Karel Bogaerts.
  6 - De persberichten (vervolg-8) -Karel Bogaerts.

  Maart 1997

  1 - Overzicht van de activiteiten in 1996 - Alfons Vekemans.
  2 - Jaarprogramma 1997 - Alfons Vekemans.
  3 - Aanleg van de wegen te Peulis - Marcel Portael.
  4 - Belevenissen bij de prijskamp Gordon Bennett-beker - Marcel Portael.
  5 - Volkssporten (8): de duivensport - Robby Goovaerts.
  6 - Uit Putte's verleden - Karel Bogaerts.
  7 - De persberichten (vervolg-9) - Karel Bogaerts.

  Juni 1997

  1 - De bevoorrading van het geheime leger door de Engelsen te Peulis - Marcel Portael.
  2 - Doodgebliksemd - Marcel Portael.
  3 - De normale kledingvoorraad tijdens de tweede wereldoorlog - Alfons Vekemans.
  4 - Wet op de arbeid van vrouwen en kinderen onmiddellijk na de eerste wereldoorlog - Alfons Vekemans.
  5 - Volkssporten (9): Hanenkraaien - Robby Goovaerts.
  6 - De persberichten (vervolg-10) - Karel Bogaerts.

  September 1997

  1 - Heemkring Het Molenijzer richt cursus familiekunde in - Leo Vervloet.
  2 - Een landloper uit Peulis - Marcel Portael.
  3 - Een verdwenen beroep: de krammer of schotelnaaier - Alfons Vekemans.
  4 - Volkssporten (10): De Vlaamse Volkssportcentrale - Robby Goovaerts.
  5 - De "Beerzelse Brekken" - Karel Bogaerts.
  6 - Gerechten uit 1672 - Karel Bogaerts.
  7 - De persberichten (vervolg-11) - Karel Bogaerts.

  December 1997

  1 - Mededelingen - Publicaties.
  2 - Figuren uit Peulis: Petatje - Marcel Portael.
  3 - Opsinjoor van Peulis - Marcel Portael.
  4 - Koffie - Alfons Vekemans.
  5 - Volkssporten (11): De pietjesbak - Robby Goovaerts.
  6 - Volksvertellingen - Jef Buts, Karel Bogaerts.
  7 - De persberichten (vervolg-12) - Karel Bogaerts.
  8 - Recept voor 1998 - Robby Goovaerts.

  Maart 1998

  1 - Overzicht van de activiteiten in 1997 - Alfons Vekemans.
  2 - Jaarprogramma 1998 - Alfons Vekemans.
  3 - Figuren uit Peulis: Een boer uit Peulis werd landverhuizer - Marcel Portael.
  4 - Oude bestuursambten - Marcel Bollen.
  5 - Sint-Valentijn - Robby Goovaerts.
  6 - Volkssporten (12): Pushball - Robby Goovaerts.
  7 - Huwelijksverjaardagen - Robby Goovaerts.
  8 - De persberichten (vervolg - 13) - Karel Bogaerts.

  Juni 1998

  1 - Daguitstap naar Dinant - Robby Goovaerts.
  2 - De galg te Putte - Rudi Leys.
  3 - Een kapmes omgesmeed tot deurscharnier - Marc Goyvaerts.
  4 - Edward Vertommen, missionaris van Scheut - Alfons Vekemans.
  5 - Kruiswoordraadsel "Media Historica" - Robby Goovaerts.
  6 - Koninklijk speelgoed - Robby Goovaerts.
  7 - Volkssporten (13): Vlaaien loten - Robby Goovaerts.
  8 - De persberichten (vervolg -14) - Karel Bogaerts.

  September 1998

  1 - Toespraak door Vic Van Eetvelt bij de opening van het heemmuseum op 7 juni 1998 - Vic Van Eetvelt en Alfons Vekemans.
  2 - De grot van Peulis - Marcel Portael.
  3 - Oplossing en winnaars kruiswoordraadsel "Media Historica" - Robby Goovaerts.
  4 - Groenteteelt en -consumptie in België, 19de eeuw - 1914 - Eddy Van Leuven.
  5 - 1798: De Boerenkrijg in de Kempen - dr. Jan-M. Goris.
  6 - Volkssporten (14): Bikkelen - Robby Goovaerts.
  7 - De persberichten (vervolg - 15) - Karel Bogaerts.

  December 1998

  1 - Vierdelig standaardwerk "Volkshuisraad in Vlaanderen" - Paula Weyns-Mijlemans.
  2 - Behoud van boeken en papier: de tien meest gestelde vragen - Afdeling Conservering & Optische Technieken, Kon. Bibliotheek, Den Haag.
  3 - Het stoken van jenever - Marc Dauwen en Alfons Vekemans.
  4 - Restauratieverslag van een bakkerstrog - Marc Goyvaerts.
  5 - Schatten op zolder - Marc Goyvaerts.
  6 - De liedjeszangers - Toine De Sutter en Alfons Vekemans.
  7 - Volkssporten (15): Katapultschieten - Robby Gooverts.
  8 - De Putse zuidfrontstrijders - Karel Bogaerts.
  9 - De persberichten (vervolg -16) - Karel Bogaerts.

  Maart 1999

  1 – Boek "Putse brouwers en brouwerijen" – Alfons Vekemans.
  2 – Lente-uitstappen van heemkring Het Molenijzer – Alfons Vekemans.
  3 – Overzicht van de activiteiten in 1998 – Alfons Vekemans.
  4 – Jaarprogramma 1998 – Alfons Vekemans.
  5 – Devotie en volksdevotionalia – Hans Geybels.
  6 – De brouwerijen en de herbergen van Peulis – Marcel Portael.
  7 – Volkssporten (16): volkssportroute te Poperinge – Robby Goovaerts.
  8 – De persberichten (vervolg –17) – Karel Bogaerts.

  Juni 1999

  1 – Zomerzoektocht – Robby Goovaerts.
  2 – Grasheide 100 jaar – werkgroep Grasheide 100 jaar.
  3 – Het nieuw streekgebak van Putte: de Putse Ridder – Alfons Vekemans.
  4 – Alice Nahon en Guido Gezelle – Robby Goovaerts.
  5 – Devotie en volksdevotionalia (deel 2) – Hans Geybels.
  6 – Figuren uit Peulis: Witje – Marcel Portael.
  7 – Mon Pot, de blinde klokkenluider – Marcel Portael.
  8 – Volkssporten (17): Tonspel – Robby Goovaerts.
  9 – De persberichten (vervolg – 18) – Karel Bogaerts.

  September 1999

  1 – 100 Putse herinneringen – Robby Goovaerts.
  2 – Zelf een wapenschild ontwerpen – Rudi Leys.
  3 – Van de Belgische frank naar de Euro – André Gullentops.
  4 – Devotie en volksdevotionalia (deel 3) – Hans Geybels.
  5 – Figuren uit Peulis: De Platte – Marcel Portael.
  6 – Volkssporten (18): Javelotspel – Robby Goovaerts.
  7 – Pijlen en bogen – L. A. (ingezonden: Karel Bogaerts).
  8 – De persberichten (vervolg – 19) – Karel Bogaerts.

  December 1999

  1 – In Memoriam: Marcel Portael – Alfons Vekemans.
  2 – Frank Seberechts bekroond – Alfons Vekemans.
  3 – Het leven van Karel Goovaerts, oud-schoolhoofd in Peulis – Marcel Portael.
  4 – Devotie en volksdevotionalia (deel 4) – Hans Geybels.
  5 – Volkssporten (19): De verzameling volkssporten van Jules Cambré – Alfons Vekemans.
  6 – De persberichten (vervolg – 20) – Karel Bogaerts.

  Maart 2000

  1 – Overzicht van de activiteiten in 1999 – Alfons Vekemans.
  2 – Jaarprogramma 2000 – Alfons Vekemans.
  3 – Uit het leven van Marcel Portael – Marcel Portael (+).
  4 – Devotie en volksdevotionalia (deel 5) – Hans Geybels.
  5 – Volkssporten (20): Tafelkegelspel – Robby Goovaerts.
  6 – De persberichten (vervolg – 21) – Karel Bogaerts.

  Juni 2000

  1 – In Memoriam: Josée Hendrickx – Alfons Vekemans.
  2 – Irène D’Haen, de eerste Putse vroedvrouw – Robby Goovaerts.
  3 – Figuren uit Peulis: Uit het leven van een facteur – Marcel Portael.
  4 – Een geboorteakte uit 1824 – Alfons Vekemans.
  5 – Devotie en volksdevotionalia (deel 6) – Hans Geybels.
  6 – Volkssporten (21): Kaatsen – Robby Goovaerts.
  7 – Moed en zelfopoffering – Karel Bogaerts.
  8 – De persberichten (vervolg – 22) – Karel Bogaerts.

  September 2000

  1 – Openingstoespraak van Mevr. Paula Weyns-Mylemans – Paula Weyns-Mylemans.
  2 – 100 Putse mensen – Robby Goovaerts.
  3 – Onze boomkwekers – Karel Bogaerts.
  4 – De medaille van St.-Helena – Karel Bogaerts.
  5 – Figuren uit Peulis: Pastoor Wendelen en zijn paard – Marcel Portael.
  6 – Doortocht van een massa koeien te Peulis – Marcel Portael.
  7 – Devotie en volksdevotionalia (deel 7 – slot) – Alfons Vekemans.
  8 – Godshuizen in de Middeleeuwen – Michel Lincé in: Kankerinfo, juni 2000.
  9 – Volkssporten (22): Kampioenschap volkssporten 2000 – Robby Goovaerts.
  10 – De persberichten (vervolg – 23) – Karel Bogaerts.

  December 2000

  1 – Fonne van Fil en zijn motocyclette – Marcel Portael.
  2 – Herstel van de donderroede op de toren en de pastorij – Marcel Portael.
  3 – Egidius Pauwels: een Puttenaar werd pastoor in Wommelgem – Frank Seberechts.
  4 – Addendum aan het artikel "De medaille van St. Helena" – Rudi Leys.
  5 – Volkssporten (23): Ring- en hoefijzerwerpen – Robby Goovaerts.
  6 – Brandt de Latoenehoef? – Karel Bogaerts.
  7 – De persberichten (vervolg – 24) – Karel Bogaerts.

  Maart 2001

  1 – Publicaties van heemkring Het Molenijzer – Alfons Vekemans.
  2 – Overzicht van de activiteiten in 2000 – Alfons Vekemans.
  3 – Jaarprogramma 2001 – Alfons Vekemans.
  4 – Jaarlijkse reis naar Ieper, Diksmuide en omgeving – Robby Goovaerts.
  5 – Aan de dood ontsnapt – Marcel Portael.
  6 – De eerste elektrische leiding in Peulis – Marcel Portael.
  7 – Erkenning van het wapen van privé-personen – Alfons Vekemans.
  8 – Nieuw lied op de barbaarsche moord – Karel Bogaerts.
  9 – De persberichten (vervolg – 25) – Karel Bogaerts.

  Juni 2001

  1 – In Memoriam Paula Weyns-Mijlemans – Frans Van Dessel.
  2 – Bijna een gemeenteschool te Peulis – Marcel Portael.
  3 – Processen 1853-1880 (chronologisch) – Karel Bogaerts.
  4 – De persberichten (vervolg – 26) – Karel Bogaerts.

  September 2001

  1 – De dodenbocht in Peulis – Marcel Portael.
  2 – Waarom de Britten links rijden – André Gullentops.
  3 – Processen 1853-1880 (overtreders alfabetisch) – Karel Bogaerts.
  4 – De persberichten (vervolg – 27) – Karel Bogaerts.

  December 2001

  1 – Heemkring Het Molenijzer wint prijs Jack Verstappen – Robby Goovaerts.
  2 – Kampioenschap volksspelen 2001 – Robby Goovaerts.
  3 – Tarchief te Peulis – Robby Goovaerts.
  4 – Peulis in het jaar 1800 – Marcel Portael.
  5 – Bijna een ramp op de foor – Marcel Portael.
  6 – Leder. Gelooid van huid tot riem – Alfons Vekemans.
  7 – De nationale vlag – Uit "De Veteraan", driem. tijdschrift.
  8 – De persberichten (vervolg – 28) – Karel Bogaerts.

  Maart 2002

  1 – Overzicht van de activiteiten in 2001 – Alfons Vekemans.
  2 – Jaarprogramma 2002 – Alfons Vekemans.
  3 – Jaarlijkse reis van heemkring Het Molenijzer: op 25 juni naar de kust – R. Goovaerts.
  4 – Schenking van voorwerpen van hk. "Jan Vleminck" uit Wijnegem – Alfons Vekemans.
  5 – De molen van Peulis – Marcel Portael.
  6 – Opsporing van onbekende voorwerpen – Staf de Winter.
  7 – Publicatie van een Putse auteur: dokter De Bie – Alfons Vekemans.
  8 – Zegelbeschrijving en wapen van Beerzel – Robby Goovaerts.
  9 – De persberichten (vervolg – 29) – Karel Bogaerts.

  Juni 2002

  1 – Jack Verstappen overleden – Alfons Vekemans.
  2 – Publicaties – Alfons Vekemans.
  3 – De kerkwegen in Peulis – Marcel Portael.
  4 – Pillegift en engelenbrood – Uit: Het huis van Alijn, Gent..
  5 – Opsporing van onbekende voorwerpen – Staf De Winter.
  6 – De kadril van Putte – Karel Bogaerts.
  7 – De persberichten (vervolg – 30) – Karel Bogaerts.

  September 2002

  1 – Verslag daguitstap naar de kust – Robby Goovaerts.
  2 – De missionarissen van de parochie Peulis – Marcel Portael.
  3 – Foto’s van de activiteiten van deze zomer – Staf De Winter.
  4 – De Vlaamse Leeuw – André Gullentops.
  5 – Toponymie – Karel Bogaerts.
  6 – De persberichten (vervolg – 31) – Karel Bogaerts.

  December 2002

  1 - De oorkonden van Pitsenburg - Rudi Leys.
  2 - Een bosbrand in Peulis - Marcel Portael.
  3 - Sluitjesdag in de jongensschool - Marcel Portael.
  4 - Op bezoek bij ere-onderwijsinspecteur Albert Nauwelaerts - Florent Van Vlasselaer.
  5 - De website van Heemkring Het Molenijzer - Alfons Vekemans.
  6 - Uit de brieven van Suske Bogaerts - 1914-1918 - Karel Bogaerts.
  7 - De persberichten (vervolg - 32) - Karel Bogaerts.

  Maart 2003

  1 – Overzicht van de activiteiten in 2002 – Alfons Vekemans.
  2 – Jaarprogramma 2003 – Alfons Vekemans.
  3 – Op zoek naar ... – Robby Goovaerts.
  4 – Daguitstap naar Halderberge – Robby Goovaerts.
  5 – De geschiedenis van een bakfiets – Staf De Winter.
  6 – Uit de brieven van Suske Bogaerts – 1914-1918 (deel 2) – Karel Bogaerts.
  7 – De persberichten (vervolg – 33) – Karel Bogaerts.

  Juni 2003

  1 – Tentoonstelling “Lekker Dier!?” – Alfons Vekemans.
  2 – Het verenigingsleven in Peulis (1e helft) – Marcel Portael.
  3 – Toponymie: de Ixenheuvel – Karel Bogaerts.
  4 – Processen-verbaal 1860-1874 te Putte (deel 1) – Alfons Vekemans.
  5 – De persberichten (vervolg – 34) – Karel Bogaerts.

  September 2003

  1 – In Memoriam: Gustaaf Aertzen en Gustaaf Ceulemans – Alfons Vekemans.
  2 – Verslag voorbije activiteiten – Robby Goovaerts.
  3 – Uitstap naar Brussel op 8 november – Robby Goovaerts.
  4 – Het verenigingsleven in Peulis (2de helft) – Marcel Portael.
  5 – Processen-verbaal 1860-1874 te Putte (deel 2) – Alfons Vekemans.
  6 – De persberichten (vervolg – 35) – Karel Bogaerts.

  December 2003

  1 – Uitstap naar Brussel – Robby Goovaerts.
  2 – Het ontstaan in Beerzel van volksdans in 1967 (deel 1) – Frans Van Dessel.
  3 – Processen –verbaal 1860-1874 (deel 3) – Alfons Vekemans.
  4 – Dat waren nog eens pastoors – Karel Bogaerts.
  5 – Wil de echte Valentijn opstaan? – Robby Goovaerts.
  6 – De persberichten (vervolg – 36)

  Maart 2004

  1 – Overzicht van de activiteiten in 2003 – Alfons Vekemans.
  2 – Jaarprogramma 2004 – Alfons Vekemans.
  3 – Daguitstap naar de Voerstreek – Robby Goovaerts.
  4 – Interessante heemkundige activiteiten – Alfons Vekemans.
  5 – Nieuwjaarzingen – Alfons Vekemans.
  6 – Processen-verbaal 1860-1874 te Putte (deel 4) – Alfons Vekemans.
  7 – De persberichten (vervolg – 37) – Karel Bogaerts.

  Juni 2004

  1 – De handgraanmolen in Putte – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  2 – België kookt – Robby Goovaerts.
  3 – Putse boomkwekers in de kijker – Robby Goovaerts.
  4 – Het ontstaan in Beerzel van volksdans in 1967 (deel 2) – Frans Van Dessel.
  5 – Varkenskoers – Karel Bogaerts.
  6 – Processen-verbaal 1860-1874 te Putte (deel 5) – Alfons Vekemans.
  7 – De persberichten (vervolg – 38) – Karel Bogaerts.

  September 2004

  1 – Voorbije activiteiten – Alfons Vekemans, Staf De Winter.
  2 – De rosmolen – Alfons Vekemans.
  3 – Orden en eretekens vanaf de Franse periode (deel 1) – Alfons Vekemans.
  4 – Processen-verbaal 1860-1874 te Putte (deel 6 – slot) – Alfons Vekemans.
  5 – De persberichten (vervolg – 39) – Karel Bogaerts.

  December 2004

  1 – Kampioenschap volksspelen op zaterdag 21 augustus 2004 – Alfons Vekemans.
  2 – Heemkring krijgt bakhuis – Lucien Verschoren.
  3 – Putse volksspelen – Karel Bogaerts.
  4 – Een mes? – Karel Bogaerts.
  5 – Orden en eretekens vanaf de Franse periode (deel 2) – Alfons Vekemans.
  6 – De persberichten (vervolg – 40) – Karel Bogaerts.

  Maart 2005

  1 – Jaarprogramma 2005 – Alfons Vekemans.
  2 – Jaarlijkse daguitstap naar Namen en Durbuy – Robby Goovaerts.
  3 – Thema tentoonstelling 2005: ’t Zit goed, ’t is ondergoed – Staf De Winter.
  4 – Erfgoeddag – Robby Goovaerts.
  5 – Nacht van de geschiedenis – Robby Goovaerts.
  6 – Nieuwe statuten van Heemkring Het Molenijzer v.z.w. – Alfons Vekemans.
  7 – De veroordeling van Anna Maria Verdonck – Hugo Lambrechts.
  8 – Februari, het lelijke eendje op de kalender – Robby Goovaerts.
  9 – Waarom wordt op de eerste mei een meiboom geplant – Robby Goovaerts.
  10 – Bareelrechten van Putte – Florent Van Vlasselaer.
  11 – De persberichten (vervolg – 41) – Karel Bogaerts.

  Juni 2005

  1 – ’t Zit goed, ’t is ondergoed ... – Staf De Winter
  2 – Een leerrijke zomerzondag langs Antwerpse heemmusea – René Beyst, Aartselaar.
  3 – De koster van Putte – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  4 – Gewezen meier Jan Van der Auwera – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  5 – Uit het leven van Ludwig van Beethoven – Frans Van Dessel.
  6 – Lang leve de w.c.! – uit JCWeetje 1, feb.2005 (Robby Goovaerts).
  7 – De persberichten (vervolg – 42) – Karel Bogaerts.

  September 2005

  1 – Erevoorzitter Frans Torfs overleden – Alfons Vekemans.
  2 – Internationale belangstelling voor Puts ondergoed – Robby Goovaerts.
  3 – De tentoonstelling “ ’t Zit goed, ’t is ondergoed” blijft open tot einde september, iedere zondag van 14 u tot 20 u – André Gullentops.
  4 – Bakhuis gebouwd –Lucien Verschoren.
  5 – Regionale beeldbank – Robby Goovaerts.
  6 – Project toponymie: Spoelveld – Spoelbeek – Karel van den Bossche.
  7 – De export van honing van Putte via Mechelen naar Rotterdam in 1691 – François van der Jeught.
  8 – Geld stinkt niet – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  9 – Wijn drinken in goed gezelschap – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  10 – De persberichten (vervolg – 43) – Karel Bogaerts.

  December 2005

  1 – Cursus genealogie – Alfons Vekemans.
  2 – Op zoek naar kerststallen en feestelijk ondergoed – Robby Goovaerts.
  3 – Project obiits – Alfons Vekemans.
  4 – Heemkring Het Molenijzer wint Alice Nahontrofee – Robby Goovaerts.
  5 – Beelden van voorbije activiteiten – Robby Goovaerts.
  6 – Mechelen – Een historisch overzicht – Willy Opdebeeck.
  7 – Wie kent wie (leerlingen Vrije Basisschool 1931-1932)? – Staf De Winter.
  8 – De wees-gegroet van Adolf Hitler – André Gullentops.
  9 – Recept voor Liers Vlaaike – Robby Goovaerts.
  10 – Grondlasten van Putte en Beerzel in 1586 – Karel Bogaerts.
  11 – De persberichten (vervolg – 44).

  Maart 2006

  1 – Heemkring Het Molenijzer Feest – Robby Goovaerts.
  2 – Verslag algemene vergadering 3 februari 2006 – Robby Goovaerts.
  3 – VCM – Robby Goovaerts.
  4 – Putse Heemkring inventariseert haar collectie dankzij Cera – Robby Goovaerts.
  5 – Jaarprogramma 2006 – Alfons Vekemans.
  6 – Daguitstap 27 mei 2006 – Op den boerentoer – Robby Goovaerts.
  7 – Nieuwe vondst van Beerzelse amateurarcheoloog Roland Meuris – André Gullentops.
  8 – De Bremkapel – André Gullentops.
  9 – Het ei symbool van Pasen. Waarom? – Robby Goovaerts.
  10 – De schoolstrijd en de B.J.B. – Marcel Portael.
  11 – Over toiletdeuren en hartjes ... – VCV.
  12 – Verbrande Puttenaar, heb jij iemand vastgezet? – Ellen Van Nas.
  13 – De persberichten (vervolg – 45) – Karel Bogaerts.

  Juni 2006

  1 – Suikerbonen en beschuit met muisjes – Robby Goovaerts.
  2 – Enkele correcties en aanvullingen bij “De persberichten – 45) – Frank Seberechts.
  3 – Om over na te denken tussen het heden en het verleden – Denise Cornelis.
  4 – De familie Van Espen in 1715 – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  5 – De heesters van Putte – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  6 – De levering van een scheepslading steenkool in 1601 dooe de bemiddeling van Jan Van den Broecke,
        drossaard van Putte – François van der Jeught.
  7 – De familie Van Noten te Putte in 1713 – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  8 – De persberichten (vervolg – 46) – Karel Bogaerts.

  September 2006

  1 – Suikerbonen en beschuit met muisjes: theatervoorstelling – Robby Goovaerts.
  2 – Opening nieuwe tentoonstellingsruimte – Robby Goovaerts.
  3 – Heemkring Het Molenijzer werkt mee aan kunstproject Villa Les Zéphyrs – Robby Goovaerts.
  4 – Lingerie- en ondergoedmuseum – Robby Goovaerts.
  5 – Herinneringen aan mijn eerste communie. Bij Soeur Sylvie in het schooljaar 1930-1931 – Robby Goovaerts.
  6 – Dieetkliniek Beerzelberg – Mevr. Cattersel.
  7 – De Zusters van O.L.V. Van de Zeven Weeën te Putte – Robby Goovaerts.
  8 – Molenaar Cornelis Van den Eynde – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  9 – Halloween is Halloween – Luc Michielsen.
  10 – Nieuws van 75 jaar geleden – André Gullentops.
  11 – Van messenvechters tot geheimstokers – Rik Wouters.
  12 – De persberichten (vervolg – 47) – Karel Bogaerts.

  December 2006

  1 – Tradities rondom dood en begrafenis – Jules De Doncker.
  2 – De bijenkorf van Peeter Hertens in 1730 – Hugo Lambrechts – Augustijns.
  3 – Chrysanten met Allerheiligen – Robby Goovaerts.
  4 – Gevonden oude documenten.
  5 – Verslag voorbije activiteiten: Suikerbonen – Verborgen kleren – Puur Garnituur
  6 – Namen, toenamen, bijnamen van Rik Verelst in “Ons Nieuws” 1971 – Flor Van Vlasselaer.
  7 – Wat hebben Wapenstilstand, Sint-Maarten en carnaval gemeen? – Robby Goovaerts.
  8 – De persberichten (vervolg – 48) – Karel Bogaerts.

  Maart 2007

  1 – Sluit het Putse heemmuseum zijn deuren? – Robby Goovaerts.
  2 – Erfgoeddag – Robby Goovaerts.
  3 – Daguitstap 2 juni 2007 naar Henegouwen – Robby Goovaerts.
  4 – Jaarprogramma 2007 – Alfons Vekemans.
  5 – Verslag algemene vergadering Heemkring Het Molenijzer vzw op 2 februari 2007 – Robby Goovaerts.
  6 – Trends in de voeding – Robby Goovaerts.
  7 – Lofzang ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, vereerd in de Bremkapel te Putte – Robby Goovaerts.
  8 – Ruzie bij Goswinus Maes – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  9 – De persberichten (vervolg – 49) – Karel Bogaerts.

  Juni 2007

  1 – In memoriam Clement Baetens – Alfons Vekemans.
  2 – Rodekool met appeltjes – openingsavond zomerseizoen.
  3 – De duivel in de hel – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  4 – Stekelige belevenissen – Jos Boecxstaens.
  5 – Schildersrekening – André Gullentops.
  6 – De persberichten (vervolg – 50).

  September 2007

  1 – In memoriam Jozef Geens – Alfons Vekemans.
  2 – De strohoed Tiets en het Circus Selma te Putte – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  3 – Stenen bijl – Raymond In de Herberghe.
  4 – Heemkring Het Molenijzer: verklaring kringbenaming – Robby Goovaerts.
  5 – Putte schrijft mee aan de Mechelse geschiedenis – Robby Goovaerts.
  6 – Waar was Matthias Lens op 28 augustus 1748? – François van der Jeught.
  7 – De marktzanger en zijn lied – René Beyst.
  8 – De persberichten (vervolg – 51) – Karel Bogaerts.

  December 2007

  1 – Naar de markt met de tram – André Gullentops.
  2 – Rodekool met appeltjes. Van veld tot markt – Interviews met enkele betrokkenen – Alfons Vekemans.
  3 – Archief – documentatie – bibliotheek – Alfons Vekemans.
  4 – De waspikkel uit grootmoeders tijd – Hugo Lambrechts-Augustijns.
  5 – De persberichten (vervolg – 52) – Karel Bogaerts.

  Maart 2008

  1 – Een nieuwe start, een nieuw logo – Robby Goovaerts.
  2 – Activiteiten van de Putse heemkring – Robby Goovaerts, Alfons Vekemans.
  3 – Culturele activiteiten in de gemeente Putte – 1000 jaar Putte – Robby Goovaerts.
  4 – Nieuws van andere erfgoedverenigingen.
  5 – Thema-artikel – Schitterend geslepen!.
  6 – Vlaamse meezingers: In de stille Kempen, De poes van tante Loes.
  7 – De persberichten (vervolg – 53) – Karel Bogaerts.

  Juni 2008

  1 – Activiteiten van de Putse heemkring.
  2 – Culturele activiteiten in de gemeente Putte – 1000 jaar – Robby Goovaerts.
  3 – Nieuws van andere erfgoedverenigingen: Anno expo – Tina Vanhoye.
  4 – Publicaties.
  5 – De schrikkelijke moord op Angelina De Bie – Karel Bogaerts, François van der Jeught.
  6 – Vlaamse meezingers: De Vlaamse Leeuw.
  7 – De persberichten (vervolg – 54) – Karel Bogaerts.

  September 2008

  1 – Activiteiten van de Putse heemkring – Robby Goovaerts, Alfons Vekemans.
  2 – Culturele activiteiten in de gemeente Putte – 1000 jaar – Robby Goovaerts.
  3 – Nieuws van andere erfgoedverenigingen.
  4 – Publicaties.
  5 – De Schuurmanshoeve in Putte-Grasheide. Ouder dan gedacht – François van der Jeught.
  6 – Vlaamse meezingers: Alle moeders, Nachtegaaltje.
  7 – Persberichten (vervolg – 55) – Karel Bogaerts.

  December 2008

  1 – Activiteiten van de Putse heemkring – Robby Goovaerts.
  2 – Culturele activiteiten in de gemeente Putte – 1000 jaar – Robby Goovaerts.
  3 – Nieuws van andere erfgoedverenigingen – Alfons Vekemans.
  4 – Publicaties.
  5 – Vuur en stenen – Vernietiging tijdens en heropbouw na de wereldoorlogen in Putte en Beerzel - Frank Seberechts.
  6 – Bedevaartvaantje – Beerzel – Zuster Hadewych.
  7 – De Stadthoudershoeve – François van der Jeught.
  8 – Vlaamse meezingers: Al die willen te kap’ren varen.
  9 – Persberichten (vervolg – 56) – Karel Bogaerts.

  Maart 2009

  1 - Activiteiten van de Putse heemkring - Robby Goovaerts, Alfons Vekemans.
  2 - Culturele activiteiten in de gemeente Putte - Robby Goovaerts.
  3 - Nieuws van andere erfgoedverenigingen - Robby Goovaerts.
  4 - Een brokje geschiedenis over Pasen - Robby Goovaerts.
  5 - De Grasheidse jeugd op stap met koeien - Denise Cornelis.
  6 - Waarom wou Lenaert Peeters, de meier van Putte in 1621, de Commandeur van Pitzemburg in Mechelen vermoorden? - François van der
       Jeught.
  7 - De klakkebuis in Putte en elders - Hugo Lambrechts-Augustijns.
  8 - Het ontstaan van de Belgische Post - Hugo Driesen;
  9 - Vlaamse meezingers: Zeg kwezelken, wilde gy dansen.
  10-Persberichten (vervolg - 57) - Karel Bogaerts.

  Juni 2009

  1 - Activiteiten van de Putse heemkring - Robby Goovaerts, Alfons Vekemans
  2 - Culturele activiteiten in de gemeente Putte - Robby Goovaerts.
  3 - Nieuws van andere erfgoedverenigingen - Robby Goovaerts.
  4 - Publicaries - Alfons Vekemans.
  5 - Roland Meuris: Passie voor fossielen - Lode Weyns.
  6 - Kobe Paneel - Karel Bogaerts.
  7 - In de klas bij juffrouw Jeanne - Karel Bogaerts
  8 - Putse gebeurtenissen in archief van Ieperse kranten - Alfons Vekemans.
  9 - Uw familiefoto's uit de Tweede Wereldoorlog: interesse vanwege SOMA - Frank Seberechts.
  10-Antwerpse wilde deerne gevonden in de bossen van Zwolle - Hugo Driesen.
  11-Volkstelling in het aloude hertogdom Brabant - Hugo Driesen.
  12-Vlaamse meezingers: Daar bij die molen.
  13-Persberichten (vervolg - 58) - Karel Bogaerts.


  September 2009

  1 - Activiteiten van de Putse heemkring - Alfons Vekemans.
  2 - Cultureke activiteiten in de gemeente Putte - Robby Goovaerts.
  3 - Nieuws van andere erfgoedverenigingen.
  4 - Publicaties.
  5 - Dode baksteenindustrie kwam opnieuw tot leven - Dre Verhoeven - ingezonden door Maria Van Hoof en Staf De Winter.
  6 - Onbekende Puttenaar - bekende Amerikaan: Dr. August J. Bogart - Karel Bogaerts.
  7 - Putse kloosterzusters - Ivo Bosmans.
  8 - Menukaart huwelijk Goossens - Janssens 1955.
  9 - Heks terechtgesteld te Antwerpen - Hugo Driesen.
  10 - Vlaamse meezingers: Daer zat een sneeuwwit vogeltje - ingezonden door Francis Keller.
  11 - Persberichten (vervolg - 59) - Karel Bogaerts.

  December 2009

  1 - Kerstgedichten 2009 - Putse dichters.
  2 - Activiteiten van de Putse heemkring - Alfons Vekemans.
  3 - Cukturele activiteiten in de gemeente Putte - Robby Goovaerts.
  4 - Nieuws van andere erfgoedverenigingen.
  5 - Lastboek van Putte - 1672 - Hugo Driesen.
  6 - Steenbakkerij Joannes Baptista Op de Beeck - Hugo Driesen.
  7 - 100 jaar geleden - Begrafenis van Leopold II - Alfons Vekemans.
  8 - Vlaamse meezingers en oude gedichten: De pruimenboom - ingezonden door Flor Van Vlasselaer.
  9 - Persberichten (vervolg - 60) - Karel Bogaerts.

  Maart 2010

  1 - Activiteiren van de Putse heemkring - Robby Goovaerts, Alfons Vekemans.
  2 - Cultureke activiteiten in de gemeente Putte - Robby Goovaerts.
  3 - Nieuws van andere erfgoedverenigingen.
  4 - Twee vondsten i.v.m. dokter Laenen in wereldoorlog 1 - Rudi Leys.
  5 - Archiefstukken van Putte in het Officie-Fiscaal van de Raad van Brabant - Hugo Driesen.
  6 - Geschiedenis van het mannenondergoed - ingezonden door Staf De Winter.
  7 - 100 jaar geleden - Werelstentoonstelling 1910 te Brussel - Alfons Vekemans.
  8 - Vlaamse meezingers: Boerenkermis - Klein, klein kleuterken - ingezonden door Francis Keller.
  9 - Persberichten uit Aalst - Alfons Vekemans.
  10 - Perberichten (vervolg - 61) - Karel Bogaerts.

  15-06-2009, 00:00 Geschreven door Alfons Vekemans
  Reageren (0)


  10-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ligging museum
  Het museum is gelegen Heuvel 41 B, 2580 Putte.
  Vanuit Mechelen: voorbij Peulis, voorbij Gemeenschapscentrum Klein Boom (grote hallen en parking) enkele honderden meters verder rechtsaf de Heuvelstraat in;
  Vanuit Lier, Koningshooikt: tot aan de verkeerslichten in het centrum van Putte, dan rechtsaf in de Mechelbaan en na een kleine km de eerste steenweg links de Heuvelstraat in.
  Vanuit O.-L.-V.-Waver: tot aan de verkeerslichten en dan zoals vorige.
  Vanuit Heist-op-den-Berg: aan de verkeerslichten in het centrum rechtdoor en na een kleine km de eerste steenweg links de Heuvelstraat in.
  Vanuit Keerbergen en Schriek (en Rijmenam): aan de verkeerslichten op het kruispunt Leuvensebaan met Schrieksesteenweg - Tinstraat richting Putte rijden. Na de bocht na een 500 m linksaf de Heuvelstraat indraaien.

  10-02-2009, 00:00 Geschreven door Alfons Vekemans
  Reageren (0)


  04-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezienswaardigheden museum

  Hoeve Den Wyngaert


  Kleding: wassen


  Lingerie- en Ondergoedmuseum


  Diamantbewerking


  Klompenmakerij Corneel Van Dessel


  Religie


  Klasje


  Slaapkamer


  Keuken


  Voorste kamer


  Beoefenen van volksspelen


  04-02-2009, 00:00 Geschreven door Alfons Vekemans
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foto's voorbije activiteiten

   Ledenfeest (laatste zaterdag februari)


  Vlaaien loten


  Jaarlijkse reis, hier orgelmuseum Hilvarenbeek (einde mei)


  Optreden seniorendansgroep (juli)


  Minipaarden van stal Bolverohoeve (juli)


  Smid op ambachtendag (2de zondag augustus)


  04-02-2009, 00:00 Geschreven door Alfons Vekemans
  Reageren (0)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oprichting, doel en statuten

  De oprichting

  Op 27 oktober 1966 had de oprichting plaats van de "Heemkundige Kring Het Molenijzer - Putte". Voorzitter werd Frans Torfs, ondervoorzitter Marcel Dierckx, secretaris Jos Hellemans, penningmeester Micheline Gijsemans, archivaris Robert Van den Putte en beheerder Gustaaf De Bie.

  Doel
  De vereniging werd opgericht met als doel
  1) zich toe te leggen op de studie van de geschiedenis, de oudheidkunde en de volkskunde, in het bijzonder van de gemeente Putte en de aangrenzende gemeenten;
  2) alle voorwerpen die van belang zijn voor de kennis van de streek, hetzij te behoeden voor ondergang, hetzij te verzamelen;
  3) plaatselijke musea door raad en daad te helpen tot stand brengen, desnoods het beheer ervan in handen te nemen;
  4) de kennis der streek in zo ruime mate als mogelijk te verspreoden door allerhande middelen.

  Vzw - statuten
  Met het oog op de oprichting van een heemkundig museum in 1988 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een vereniging zonder winstgevend doel.
  Heemkring Het Molenijzer vzw, Putte, is een vzw waarvan de statuten verschenen in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 14 april 1988 met identificatienummer 512/88.
  Deze statuten werden aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving en goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 september 2004.

  04-02-2009, 00:00 Geschreven door Alfons Vekemans
  Reageren (0)


  03-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Welkom op de website van Heemkring Het Molenijzer vzw uit Putte.
  We zullen ons doel en onze werking toelichten, het jaarprogramma voorstellen, het museum, de publicaries, ...

  03-02-2009, 00:00 Geschreven door Alfons Vekemans
  Reageren (0)


  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Startpagina !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!