Inhoud blog
 • huishoudelijk reglement de duinvissers 2012
 • Proficiat!
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  F.V. DE DUINVISSERS
  hengelvereniging
  12-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.huishoudelijk reglement de duinvissers 2012

  Onderwerp : Clubreglementen voor de leden van de hengelclub .

   

                          Huishoudelijk Reglementen 2012

  1.      Het Clubreglement is opgemaakt op 20 september 2011 door de aanwezige bestuurleden van de hengelclub “F.V. De Duinvissers” .

  2.      De hengelclub en het gemeentebestuur van De Haan zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen,diefstal of schade van gelijk welke aard ook die zich voordoen aan en rond de vijver . Het betreden van de vijver en aangelanden geschiedt op de volledige verantwoordelijkheid van de betrokken persoon .

  3.      Het huidige bestuur is als volgt samengesteld : De Voorzitter :Van Arck Eric , Ondervoorzitter: Depecker Dirk , De Secretaris: Depecker Nick , De Penningmeester: Buyse Eveline , De Wedstrijdcoödinator: Grandjean Daniël, vijverwachter: selestin van Loo en eker stefaan

  4.      Wie wil hengelen aan de vijver van F.V. De Duinvissers moet lid zijn van de club . Om lid te worden moet men in het bezit zijn van een lidkaart .Het bestuur kan een hengelaar weigeren zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden .

  5.      Lidkaarten: Jaar 50€ , jaar -15 jaar 30€ , maand 20€ , per dag 5€ .

  6.      Het is toegelaten te hengelen van de oever met één of twee hengels voorzien van één haak, en dit van 07.00 u tot 21.00 u .

  7.      Voederen met voederballen is niet toegelaten in deze vijver .

  8.      Enkel de bestuursleden kunnen vergunningen uitschrijven om te hengelen aan de vijver .

  9.      Alle beslissingen en bepalingen die de gezonde geest van de hengelclub ten goede komen worden enkel en alleen door het bestuur genomen . Suggesties,ideeën, en voorstellen kunnen aan de secretaris schriftelijk overgemaakt worden .

  10.  Elk lid is verplicht zijn lidkaart bij zich te hebben aan de vijver . Ieder bestuurslid kan controle uitoefenen aan de vijver en dit op gelijk welk ogenblik .

  11.  Leefnetten of bewaarnetten zijn verboden aan de vijver .

  12.  Het meenemen van vissen is ten strengste verboden,dood of levend .

  13.  Kinderen minder dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen persoon 18 + .

  14.  Het is verboden om rond de vijver of aangelanden, vuilnis achter te laten . Bij overtreding kan het bestuur de hengelaar een waarschuwing geven . Indien de hengelaar opnieuw betrapt word, zal zijn lidkaart worden ingetrokken .

  15.  Houd het viswater zuiver en beschadig nooit de oever en de beplanting .

  16.  Fietsen,zwemmen of spelen is niet toegestaan aan de vijver .

  17.  Het bestuur kan de vijver sluiten voor een onbepaalde tijd, indien ze dat nodig acht voor het welzijn van de vijver of het viswater,en dit op elke tijdstip van het hengeljaar .

  18 . Een lid die door onsportieve daad of door slechte gedrag, schade of nadeel berokkent aan de naam , faam of aan personen en zaken die de hengelclub toebehoren kan bij de beslissing van het bestuur uitgesloten worden met onmiddellijke intrekking van zijn of haar lidkaart . Bij het uit de club treden of uit de club geplaatst worden zal het lidgeld niet worden terug betaald .

  19.De vijver is gesloten tijdens de wedstrijden .

  20. Het bestuur kan deze reglementen op elke tijdstip wijzigen indien ze dat nodig acht .                          

  En dit voor het welzijn van de hengelclub .

  21. Door het feit van betaling van de vergunning aanvaardt de houder ervan al de hier bovenstaande punten van het huishoudelijke reglementen na te leven .

   

   

   

   

   

  Opgelet politiereglement van toepassing ( controle ) !!!!!!!!!

  12-02-2012 om 17:17 geschreven door de voorzitter van arck eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat!
  Proficiat!

  Uw blog is correct aangemaakt en u kan nu onmiddellijk starten! 

  U kan uw blog bekijken op http://www.bloggen.be/fvdeduinvissers

  We hebben om te starten ook al een reeks extra's toegevoegd aan uw blog, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.  Zo is er een archief, gastenboek, zoekfunctie, enz. toegevoegd geworden. U kan ze nu op uw blog zien langs de linker en rechter kant.

  U kan dit zelf helemaal aanpassen.  Surf naar http://www.bloggen.be/ en log vervolgens daar in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op 'personaliseer'.  Daar kan u zien welke functies reeds toegevoegd zijn, ze van volgorde wijzigen, aanpassen, ze verwijderen en nog een hele reeks andere mogelijkheden toevoegen.

  Om berichten toe te voegen, doet u dit als volgt.  Surf naar http://www.bloggen.be/  en log vervolgens in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Druk vervolgens op 'Toevoegen'.  U kan nu de titel en het bericht ingeven.

  Om een bericht te verwijderen, zoals dit bericht (dit bericht hoeft hier niet op te blijven staan), klikt u in plaats van op 'Toevoegen' op 'Wijzigen'.  Vervolgens klikt u op de knop 'Verwijderen' die achter dit bericht staat (achter de titel 'Proficiat!').  Nog even bevestigen dat u dit bericht wenst te verwijderen en het bericht is verwijderd.  U kan dit op dezelfde manier in de toekomst berichten wijzigen of verwijderen.

  Er zijn nog een hele reeks extra mogelijkheden en functionaliteiten die u kan gebruiken voor uw blog. Log in op http://www.bloggen.be/ en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.  Klik vervolgens op 'Instellingen'.  Daar kan u een hele reeks zaken aanpassen, extra functies toevoegen, enz.

  WAT IS CONCREET DE BEDOELING??
  De bedoeling is dat u op regelmatige basis een bericht toevoegt op uw blog. U kan hierin zetten wat u zelf wenst.
  - Bijvoorbeeld: u heeft een blog gemaakt voor gedichten. Dan kan u bvb. elke dag een gedicht toevoegen op uw blog. U geeft de titel in van het gedicht en daaronder in het bericht het gedicht zelf. Zo kunnen uw bezoekers dagelijks terugkomen om uw laatste nieuw gedicht te lezen. Indien u meerdere gedichten wenst toe te voegen op eenzelfde dag, voegt u deze toe als afzonderlijke berichten, dus niet in één bericht.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken over de actualiteit. Dan kan u bvb. dagelijks een bericht plaatsen met uw mening over iets uit de actualiteit. Bvb. over een bepaalde ramp, ongeval, uitspraak, voorval,... U geeft bvb. in de titel het onderwerp waarover u het gaat hebben en in het bericht plaatst u uw mening over dat onderwerp. Zo kan u bvb. meedelen dat de media voor de zoveelste keer het fout heeft, of waarom ze nu dat weer in de actualiteit brengen,... Of u kan ook meer diepgaande artikels plaatsen en meer informatie over een bepaald onderwerp opzoeken en dit op uw blog plaatsen. Indien u over meerdere zaken iets wil zeggen op die dag, plaatst u deze als afzonderlijke berichten, zo is dit het meest duidelijk voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken als dagboek. Dagelijks maakt u een bericht aan met wat u er wenst in te plaatsen, zoals u anders in een dagboek zou plaatsen. Dit kan zijn over wat u vandaag hebt gedaan, wat u vandaag heeft gehoord, wat u van plan bent, enz. Maak een titel en typ het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks naar uw blog komen om uw laatste nieuwe bericht te lezen en mee uw dagboek te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met plaatselijk nieuws. Met uw eigen blog kan u zo zelfs journalist zijn. U kan op uw blog het plaatselijk nieuws vertellen. Telkens u iets nieuw hebt, plaats u een bericht: u geeft een titel op en typt wat u weet over het nieuws. Dit kan zijn over een feest in de buurt, een verkeersongeval in de streek, een nieuwe baan die men gaat aanleggen, een nieuwe regeling, verkiezingen, een staking, een nieuwe winkel, enz. Afhankelijk van het nieuws plaatst u iedere keer een nieuw bericht. Indien u veel nieuws heeft, kan u zo dagelijks vele berichten plaatsen met wat u te weten bent gekomen over uw regio. Zorg ervoor dat u telkens een nieuw bericht ingeeft per onderwerp, en niet zaken samen plaatst. Indien u wat minder nieuws kan bijeen sprokkelen is uiteraard 1 bericht per dag of 2 berichten per week ook goed. Probeer op een regelmatige basis een berichtje te plaatsen, zo komen uw bezoekers telkens terug.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met een reisverslag. U kan een bericht aanmaken per dag van uw reis. Zo kan u in de titel opgeven over welke dag u het gaat hebben, en in het bericht plaatst u dan het verslag van die dag. Zo komen alle berichten onder elkaar te staan, netjes gescheiden per dag. U kan dus op éénzelfde dag meerdere berichten ingeven van uw reisverslag.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met tips op. Dan maakt u telkens u een tip heeft een nieuw bericht aan. In de titel zet u waarover uw tip zal gaan. In het bericht geeft u dan de hele tip in. Probeer zo op regelmatige basis nieuwe tips toe te voegen, zodat bezoekers telkens terug komen naar uw blog. Probeer bvb. 1 keer per dag, of 2 keer per week een nieuwe tip zo toe te voegen. Indien u heel enthousiast bent, kan u natuurlijk ook meerdere tips op een dag ingeven. Let er dan op dat het meest duidelijk is indien u pér tip een nieuw bericht aanmaakt. Zo kan u dus bvb. wel 20 berichten aanmaken op een dag indien u 20 tips heeft voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken dat uw activiteiten weerspiegelt. U bent bvb. actief in een bedrijf, vereniging of organisatie en maakt elke dag wel eens iets mee. Dan kan je al deze belevenissen op uw blog plaatsen. Het komt dan neer op een soort van dagboek. Dan kan u dagelijks, of eventueel meerdere keren per dag, een bericht plaatsen op uw blog om uw belevenissen te vertellen. Geef een titel op dat zeer kort uw belevenis beschrijft en typ daarna alles in wat u maar wenst in het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks of meermaals per dag terugkomen naar uw blog om uw laatste belevenissen te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken uw hobby. U kan dan op regelmatige basis, bvb. dagelijks, een bericht toevoegen op uw blog over uw hobby. Dit kan gaan dat u vandaag een nieuwe postzegel bij uw verzameling heeft, een nieuwe bierkaart, een grote vis heeft gevangen, enz. Vertel erover en misschien kan je er zelfs een foto bij plaatsen. Zo kunnen anderen die ook dezelfde hobby hebben dagelijks mee lezen. Als u bvb. zeer actief bent in uw hobby, kan u dagelijks uiteraard meerdere berichtjes plaatsen, met bvb. de laatste nieuwtjes. Zo trek je veel bezoekers aan.

  WAT ZIJN DIE "REACTIES"?
  Een bezoeker kan op een bericht van u een reactie plaatsen. Een bezoeker kan dus zelf géén bericht plaatsen op uw blog zelf, wel een reactie. Het verschil is dat de reactie niet komt op de beginpagina, maar enkel bij een bericht hoort. Het is dus zo dat een reactie enkel gaat over een reactie bij een bericht. Indien u bvb. een gedicht heeft geschreven, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze het heel mooi vond. Of bvb. indien u plaatselijk nieuws brengt, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze nog iets meer over de feiten weet (bvb. exacte uur van het ongeval, het juiste locatie van het evenement,...). Of bvb. indien uw blog een dagboek is, kan men reageren op het bericht van die dag, zo kan men meeleven met u, u een vraag stellen, enz. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.

  WAT IS DE "WAARDERING"?
  Een bezoeker kan een bepaald bericht een waardering geven. Dit is om aan te geven of men dit bericht goed vindt of niet. Het kan bvb. gaan over een bericht, hoe goed men dat vond. Het kan ook gaan over een ander bericht, bvb. een tip, die men wel of niet bruikbaar vond. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.


  Het Bloggen.be-team wenst u veel succes met uw gloednieuwe blog!

  Met vriendelijke groeten,
  Bloggen.be-team

  12-02-2012 om 17:05 geschreven door  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - ( Stemmen)

  Archief per week
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!