Inhoud blog
  • REGLEMENT KOPPELWEDSTRIJD 2017
  • KOPPELWEDSTRIJD 2017
  • HOE ONS CONTACTEREN ?
  • STICHTINGSVERGADERING VAN 14 JULI 2006
  • EEN BELANGRIJK HUWELIJK
    E-mail mij

    Beoordeel dit blog
      Zeer goed
      Goed
      Voldoende
      Nog wat bijwerken
      Nog veel werk aan
     
    Gastenboek
  • xsg5od
  • AANSLUITING VANUIT LIMBURG
  • Veel succes met julle site

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

    Aangesloten verenigingen met URL
  • bloggen.be
  • hengelverenigingen
  • H.F.V.B.
  • K.V.L.F.
  • Foto
    De bezieler van het ganse project Fons Scheipers tekent de statuten.
    Een droom wordt werkelijkheid.
    Foto
    Een gemotiveerde groep bij CHV
    Foto
    De leiders
    Voorzitter: Daniel Cypers - Hengelsport Federatie Vlaams Brabant
    Ondervoorzitter: Walter Geenen - Koninklijke Vlaamse Lijnvissers Federatie
    CONFEDERATIE VLAAMSE HENGELAARS VZW
    Sportvisserij - Ondernemingsnummer: 883.496.190
    15-12-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOE ONS CONTACTEREN ?

    U kunt ons altijd contacteren op ons e-mailadres : cvh.secretariaat@skynet.be
                                              of via deze website.

    15-12-2006 om 15:39 geschreven door webmastercvh  

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (10 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STICHTINGSVERGADERING VAN 14 JULI 2006

    Verslag van de oprichtingsvergadering van de

    “Confederatie Vlaamse Hengelaars” van 14 juli 2006.

    De vergadering heeft plaats op het recreatiedomein “ Schoonhoven” te Aarschot

    met als gastheer de Hengelsport Federatie Vlaams Brabant.

    Aanwezig:

    - Scheipers Alfons Kochdreef 22 2990 Wuustwezel.

    - Van der Veken Jacqueline Basseliersstraat 21 2100 Antwerpen – Deurne

    - Geenen Walter Schippersstraat 3 2300 Turnhout.

    - Van Eysendyck Paul Vlagstraat 112 2140 Antwerpen- Borgerhout

    - Mannaerts Hendrik Basseliersstraat 21 2100 Antwerpen

    - Cypers Daniel Schoonhovendreef 29 te 3200 Aarschot

    - Krahy Hubert Klein Overlaar 70 3320 Hoegaarden

    Bijkomende gegevens:

    - Scheipers A: tel. 03 663 05 95

    - Van der Veken J : tel. 03 322 49 62 e-mail: jackie.vanderveken@skynet.be

    - Geenen W. e-mail: kvl.fed@belgacom.net

    - Van Eysendyck P: tel. 03 235 28 50 e-mail: lotje.paul@skynet.be

    - Cypers Daniel tel. 016 57 06 94 e-mail : danny.cypers@tiscali.be

    - Krahy H.: 016 76 67 88

    Dagorde:

    - Verdere bespreking over het oprichten, van een nieuwe confederatie van lijnvissers.

    - Bespreking en goedkeuring van de statuten.

    - Benoeming van de bestuurders.

    Verslag

    ° De eerste losse ideeën worden verder in concrete vorm uitgewerkt.

    ° De vergadering is het er over eens dat een overkoepelende federatie wordt opgericht met mogelijkheid van eventueel in de toekomst het aansluiten van federaties uit andere provincies.

    ° Het is echter wel de bedoeling dat elke aangesloten federatie zijn eigenheid en zijn activiteiten behoud met de mogelijkheid om later eventueel gemeenschappelijke activiteiten te organiseren.

    ° Voorlopig deelnemende federaties: 1 - Koninklijke Vlaamse Lijnvissers Federatie

    VZW Ondernemingsnummer 408017236

    Hierna KVLF genoemd.

    2 - Hengelsport Federatie Vlaams Brabant

    VZW Ondernemingsnummer 443 642 267

    Hierna HFVB genoemd.

    ° De naam van de nieuwe federatie “ CONFEDERATIE VLAAMSE HENGELAARS “ afgekort C.V.H. wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen. Zij zal zich organiseren onder vorm van een VZW.

    ° Ook het voorgesteld logo wordt aanvaard waarbij het brieflogo volgende informatie zal bevatten :

    - Tussen de titel en de afbeelding zal “ VZW + ondernemingsnummer “ komen.

    - Naast of onder de afbeelding komt: Adres, e-mailadres en telnr. van de secretaris, voorzitter en penningmeester.

    - Bij de penningmeester komt eveneens de bankrekening van de federatie.

    - Eventueel : websiteadres (URL )

    ° Voor de verzekering van haar leden zal elke federatie zijn eigen systeem en verantwoordelijkheid onafhankelijk behouden.

    ° Lidgeld : Elke federatie zal, als jaarlijkse bijdrage, voorlopig 0,20 € per bij hun aangesloten lid betalen waarbij uiteraard elke VZW of feitelijke vereniging zal belast worden volgens zijn aangesloten en toegetreden leden. Dit bedrag wordt jaarlijks gestort op de nog te openen zichtrekening van CHV.

    ° Elke federatie zal een clublijst naar het secretariaat sturen inhoudend de naam van de vereniging en zijn aantal ingeschreven leden.

    ° Een tweede lijst met het werkelijk aantal leden zal eveneens naar het secretariaat gestuurd worden.

    ° Eens de VZW een feit zal deze door het secretariaat CHV per brief voorgesteld worden

    ( met het aantal WERKELIJKE leden ) aan allerlei instanties zoals de PVC’s – het centraal comité van het visserijfonds – het OOV enz….

    Statuten

    De voorgestelde statuten worden unaniem goed gekeurd en als bijlage 1 bij dit verlag gevoegd.

    Samenstelling van de VZW – Aanstellingsakte van de bestuurders.

    De samenstelling van de VZW en de aanstellingsakte van de bestuurders wordt eveneens

    unaniem goed gekeurd en als bijlage 2 bij dit verslag gevoegd.

    De volgende vergadering is voorzien op 08 september 2006 op een locatie nog te bepalen door KVLF.

    Na een dankwoord van de gastvoorzitter HFVB wordt de vergadering om 21 uur gesloten.

    Een kopie van dit verslag met zijn bijlagen wordt naar dhr. Smets Phillipe gestuurd.

    Krahy Hubert.

    Secretaris a.i. HFVB

    CONFEDERATIE VLAAMSE HENGELAARS VZW

    Bijlage 2 van het verslag van de stichtingsvergadering van 14 juli 2006.

    Samenstelling van de VZW en aanstellingsakte van de raad van bestuur.

    Op de stichtingsvergadering van 14 juli 2006 werd onder unaniem akkoord de VZW als volgt samengesteld.

    - Raad van bestuur:

    Voorzitter Cypers Daniel Schoonhovendreef 29 3200 Aarschot

    Ondervoorzitter Geenen Antoon-Alois Walter Schippersstraat 3 2300 Turnhout.

    Secretaris Van der Veken Jacqueline Basseliersstraat 21 2100 Antwerpen – Deurne.

    Penningmeester Smets Phillipe Kerkstraat 9 3300 Tienen.

    - Leden :

    Cypers Daniel

    Geenen Antoon-Alois Walter

    Van der Veken Jacqueline

    Smets Philippe

    Van Eysendyck Paul Vlagstraat 112 2140 Antwerpen-Borgerhout.

    Mannaerts Hendrik Basseliersstraat 21 2140 Antwerpen-Deurne.

    - Zetel:

    Schoonhovendreef 29 te 3200 Aarschot

    Voor akkoord:

    Cypers Daniel, voorzitter.

    Geenen Antoon-Alois Walter, ondervoorzitter.

    Van der Veken Jacqueline, secretaris.

    Smets Phillipe, penningmeester.

    Van Eysendyck Paul, lid.

    Mannaerts Hendrik, lid.

    Scheipers Alfons, stichtend lid.

    Krahy Hubert, stichtend lid.

    15-12-2006 om 15:07 geschreven door webmastercvh  

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (11 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    14-12-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN BELANGRIJK HUWELIJK
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    EEN BELANGRIJK HUWELIJK

    Reeds in de vroege jaren negentig groeide er het idee van samenwerking tussen de Koninklijke Vlaamse Lijnvissers Federatie Antwerpen en de Hengelsport Federatie van Vlaams Brabant.

    Onder impuls van de toenmalige voorzitter van KVLF Alfons Scheipers en de ondertussen overleden voorzitter van de HFVB Jef Wellens werd de eerste kiem gelegd tot wat zou uitgroeien tot een concreet plan in 2006.

    In dat jaar werden inderdaad de contacten terug hersteld en werden de onderhandelingen

    begonnen die zouden resulteren in één grote confederatie van beide federaties.

    De Confederatie Vlaamse Hengelaars, de CVH was geboren.

    Op de stichtingsvergadering van 14 juli 2006 die plaats vond in het cafetaria van het recreatiedomein van Schoonhoven – Aarschot werden de laatste puntjes van de verschillende

    standpunten besproken en afgerond en werd alles in een concrete vorm gegoten.

    De statuten werden goed gekeurd en voor officiële erkenning naar de Rechtbank van Koophandel te Leuven verstuurd.

    Deze statuten zijn ondertussen erkend en in het staatsblad verschenen..

    De nieuwe confederatie was een feit

    In de raad van beheer zetelen:

    Voorzitter : Daniel Cypers HFVB Schoonhovendreef 29 te 3200 te Aarschot

    Tel. 016 / 57 06 94

    Ondervoorzitter : Walter Geenen KVLF Schippersstraat 3 te 2300 te Turnhout.

    Tel. 014 / 42 30 96

    Secretaris : Van der Veken Jacqueline KVLF Basselierstraat 21 te Antwerpen – Deurne.

    Tel. 03 – 322 49 62

    Penningmeester : Smets Philippe HFVB Kerkstraat 9 te 3300 teTienen

    Tel. 016 / 81 08 00

    Wat betekent deze samenwerking voor de visser ?

    Zowel de openbare als de private visserij zijn dusdanig geëvolueerd en staan zo onder druk van buiten af dat een bundeling van krachten van levensbelang wordt en dit op een zo groot mogelijke schaal.

    Wij zijn echter wel van mening dat het ook weer niet aangewezen is dat alle vissers zich zouden verenigen in één grote logge groep, dit om eenzijdigheid en contactverlies met de basis te voorkomen.

    Trouwens, gezonde concurrentie vergroot de productiviteit.

    Wij sluiten dan ook een samenwerken op gelijke voet met andere organisaties uit de georganiseerde visserij en daarbuiten zeker niet uit, het zal ons allen ten goede komen.

    Wat zijn onze voornemens ?

    - Eerst en vooral willen wij een spreekbuis zijn voor alle vissers zowel wat betreft de wedstrijdvisserij als de recreatievisserij.

    - Wat de wedstrijdvisserij betreft spelen wij met het idee een apart wedstrijdcircuit op te richten naar het model van de bestaande A-vergunningen maar dan binnen de confederatie.

    Er zal onderzocht worden of onze achterban, interesse heeft voor dit project.

    - Wij zoeken onze activiteiten uit te breiden naar andere provincies en andere federaties die steeds bij ons welkom zijn.

    - Door de reeds bestaande vertegenwoordiging in de verschillende visserijcommissies en in andere overheidsorganen zullen wij op een positieve wijze onze bijdrage leveren aan het beleid van de openbare visserij.

    Het is onze overtuiging dat deze prille samenwerking zal leiden tot een betere en sterkere positie binnen de georganiseerde hengelsport en tot een grotere inspraak binnen het beleid van de sportvisserij.

    14-12-2006 om 00:00 geschreven door webmastercvh  

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (27 Stemmen)
    >> Reageer (0)

    >

    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!