Inhoud blog
 • Gemeenterapport Nieuwsblad, reactie oppositie
 • Krabos geen sluipweg
 • Leerlingen versieren treurige kerstboom
 • Socialisten openen eigen partijlokaal ‘Halle Vooruit’
 • Nieuwe meezingers van Halse carnavalisten
 • 11de carnaval-cd voor Bertrand en Yves
 • Dolle pret op de besneeuwde speelplaats.
 • 250 bewoners volgen installatie gementeraad
 • Halse politici staan te trappelen voor eerste raad.
 • Hedwig Van Rossem fractieleider sp.a HALLE
 • Pieters blijft burgemeester en verwijst N-Va naar de oppositie
 • Mark Demesmaeker (N-VA) populairste en UF doet intrede in gemeenteraad
 • Partijen weerleggen pamflet 'Red de vijver'
 • Streekkrant bevraagt vooraanstaande lokale politici
 • Halle Vogelweelde krijgt eigen buurthuis
 • DVD-reportage over carnaval eindelijk klaar
 • Curieus brengt boekje uit over Halle
 • Halse weetjes in leuk boekje voor curieuzeneuzen
 • "Mensen met een hart" bij SP.A Halle
 • SP.A heeft lijst zo goed als klaar
 • SP.a HALLE gaat voor deelname aan het beleid
 • SP.A-Halle wil inbreken in meerderheid
 • Sp.a stelde een deel van zijn kandidaten voor
 • sp.a wil meerderheid vervoegen
 • Sp.a en Curieus HALLE starten nieuwe samenstroomcampagne
 • Carnaval-cd is te koop
 • Tiende cd met carnavalmuziek
 • Marc Snoeck en Peggy Massien trekken SP.A-lijst
 • Snoeck en Massien trekken sp.a lijst
 • Sp.a HALLE wil geen blinde besparingen bij De Lijn
 • 't Parkse toe? Neen open!
 • 100 jobs sneuvelen bij Kraft HALLE - Sp.a HALLE geschokt
 • Ten Hove kreeg een nieuw kleedje
 • 48 huurappartementen rond de oude Pacha
 • sp.a Halle feliciteert Colruyt
 • Samen energie aankopen loont
 • Nieuwe cd telt zeventien carnavalsliedjes
 • SP.A koopt samen groene energie
 • Nieuwe carnaval-cd in de rekken
 • Sp.a HALLE organiseert samenaankoop van gas en elektriciteit
 • Bertrand en Yves zorgen voor HALSE carnavalskrakers
 • Bertrand Demiddeleer nieuwe voorzitter van SP.A Halle
 • sp.a Halle koos nieuw bestuur
 • Interview Carnavalitis: Nieuwe carnaval-cd Regenboog
 • vzw De Steenman richt bouwfonds op bij geldgebrek
 • De Pasja is nu definitief open
 • HALSE gebeurtenissen gezien door het oog van de Carnavalraad
 • Weer een man in De Leerboom
 • Ring TV Bertrand Demiddeleer mannelijke leerkracht
 • Nieuwe cd dompelt Halle onder in carnavalssfeer
  Zoeken in blog

  Bertrand Demiddeleer in de pers

  27-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dossier gmeenteraadsverkiezingen 06. De Luuper sprak met Bertrand Demiddeleer

  We spraken met Bertrand Demiddeleer, vertegenwoordiger en bestuurslid van de Halse SP.a

  Wat ons interesseert is jullie programma ten opzichte van het Halse carnaval. Hoe ziet de SP.a de toekomst van ons carnaval?

  Voor ons is het carnaval heel belangrijk. Het is een feest voor iedereen, zowel voor de carnavallist als voor de gewone burger. De carnavallisten hebben een grote liefde voor onze stad. Men leest dat in teksten van de liedjes, hoort dat bij de revue, bij alles. Carnaval is een belangrijk stuk volkscultuur. We hopen dus dat het, zeker na de perikelen bij Halattraction, verder de goede weg blijft opgaan. Het feest niet verdwijnen en het zal niet verdwijnen.

  Maar we vragen ons soms af of de overheid geen oogje in het zeil moet houden, vooral na het gebeuren van vorig jaar. De overheid moet zich in principe niet bemoeien met de gang van zaken! Het is goed dat er een organisatie is die de stad kan platleggen en toch onafhankelijk is van het bestuur ervan. De draagkracht komt van de mensen zelf.

  We houden van uit SP.a de komende evolutie sterk in het oog omwille de waarde ervan voor de mensen. Zowel het carnaval, als de Maria-processie, als de Paassoldaten zijn belangrijke evenementen en geven een grotere uitstraling aan de stad

  De discussie binnen Halattraction ging niet enkel of voornamelijk over mensen maar vooral over hoe onze carnaval er moet uit zien. Festival of carnaval?

  Voor ons was het op momenten een beetje te veel festival en wat te weinig carnaval. Er komen natuurlijk wel mensen naar Halle omwille van die optredens. Dat is goed voor de uitstraling. Maar ons carnaval moet nog meer dan elk ander feest aan het traditionele vasthouden. Daarmee moet men de mensen van binnen de stad aanspreken. De Paasprocessie gaat ook niet omschakelen naar rockmuziek omwille van de vernieuwing. Er is een traditie! Er is een evolutie, maar de kern moet blijven.

  De samenhorigheid, het wij-gevoel moet blijven.

  Het is wel zo dat men een bepaald publiek aantrekt met de zeer luide hedendaagse muziek op de Grote Markt maar er is ook een publiek dat niet meer komt wegens dat lawaai.

  Als ik aan carnaval denk van twintig, dertig jaar geleden zie ik mensen die geen lid waren van de carnavalgemeenschap maar die afzakten naar het centrum en een pintje gingen drinken met kinderen en kleinkinderen. Dat is sterk verminderd, zeker ’s avonds. Is dat omwille van de muziek of is het nu eenmaal zo dat de mensen meer in zichzelf gekeerd zijn? Het zal wel alle twee zijn zeker.

  De Grote Markt is duidelijk van een jeugdpubliek geworden. In de ring rond het centrum moet er terug leven komen. Dat is ook een opdracht voor de handelaars. Door een aantal politiereglementen is het natuurlijk moeilijk voor de groepen om nog de buitenwijken aan te doen met hun bestelwagens. En de sjaars zijn duidelijk te groot geworden om nog buiten de stoet rond te rijden.

  Er treedt ook verzuring op. Er zijn mensen die al last hebben van het lawaai van spelende kinderen. Wat moet dat dan voor sommigen zijn wanneer er carnavalmuziek gespeeld wordt? De groepen gaan tegenwoordig niet meer rond. Ze pendelen tussen Essenbeek en de Lamme Guisj met misschien nog ergens een stop er tussenin. Dat is niet goed, daar moet iets aan gedaan worden, zodat de hele gemeenschap weer betrokken geraakt, van Essenbeek over Lembeek en Buizingen tot áán de Lamme Guisj.

  Op de Grote Markt is elk gesprek onmogelijk. Zelfs de Luupers kunnen niet meer oversteken omwille van het lawaai en de onbereikbaarheid van de DJ’s in hun muziektoren. Het is een echt festival geworden waar carnavaleske noten moeilijk worden.

  Er is heel wat kritiek geweest en ik denk dat ze bij Halattraction beseffen dat ze te ver gegaan zijn. Als Danny Meert de Gouden Mastel krijgt dan is dat toch een niet mis te verstane boodschap. Ik heb er niks op tegen dat op een zondagavond de Deurzakkers of een andere muziekgroep ambiance brengen. Op dat moment is dat ook carnaval. De Magicals, dat is wat anders. Een zeer goed optreden maar het paste helemaal niet in ons carnaval. Maar Halattraction is een zelfstandige VZW die al honderd jaar de zaak goed organiseert.

  Er is ergens een verwarring gegroeid die ik regelmatig terug vind in de teksten, ook van Halattraction. De organisatie werd honderd jaar geleden een eerste keer opgericht maar organiseert het carnaval vanaf 1932, nadat het heropgericht werd. Dus een dikke zeventig jaar. Wat ook al respectabel is natuurlijk!

  Ze doen het al lang, al is het geen honderd jaar. Hun geld komt in overgrote mate van de foor en niet enkel van carnaval. Dat heeft in 1932 bij de heroprichting de toenmalige burgemeester, Demaeght die zelf bestuurslid was, aan Halattraction geschonken om hun promotionele activiteiten te financieren. Binnen de socialistische partij zijn we van mening dat deze werkwijze zo voort kan op voorwaarde dat de inkomsten gebruikt worden voor een carnaval dat carnaval blijft. Ik hoor hier en daar wel andere geluiden want het gaat hier natuurlijk om belangrijke inkomsten die de gemeente derft.

  Ik denk niet dat het gemeentebestuur het carnaval evengoed kan organiseren als dat Halattraction het doet.

  Dat gebeurt wel in Aalst of in Binche maar voor ons is dat uitgesloten! Ik ben dikwijls niet akkoord met Halattraction maar proficiat voor de wijze waarop ze dit carnaval organiseren. Ieder jaar staat daar een organisatie die werkt.

  Maar het accent moet blijven op de stoet en de groepen en de betrokkenheid van de bevolking. Bij Halattraction zijn er redelijke mensen. Ze zullen zelf begrijpen dat een aanpassing nodig is. De VZW heeft een primaire opdracht en die is niet om popfestivals te organiseren. De gemeente heeft daar eventueel een taak waar te nemen.

  Indien de SP.a in het volgende gemeentebestuur zit, wat zullen dan de punten zijn die jullie gaan aanpakken?

  Binnen de SP.a is men van mening dat de hangaar terug op de politieke agenda moet geplaatst worden. Al tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezing hebben we ons daarachter gesteld. De stad heeft ook een aantal stappen gezet op het vlak van de subsidiëring, maar op de vraag naar een hangaar is er nooit ingegaan. Binnen de SP.a is er een werkgroep die de realisatie ervan bestudeert. Bij zo een hangar hoort een prijskaartje maar dat is niet onoverkomelijk

  Het voornaamste probleem is de inplanting. Men kan bouwen op een industriezone, ofwel in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Op industriezones zoals Dassenveld of Stroppen zijn er misschien nog ruimtes die te klein zijn voor de industrie. Ideaal voor een nieuwbouw carnavalhangaar.

  Er is ook het project Nederhem waar een zwembad voorzien is en dat is een goede zaak. Er wordt ook gepraat over een evenementenhal. Moeten we kiezen voor een evenementenhal of voor een hangar? We vinden alleszins dat het Vondel vrij goed zijn taak volbrengt en ook niet altijd afgeladen volloopt. We zien dus graag wat bijkomende investeringen in dat Vondel om deze zaal volwaardig uit te rusten. De ruimte op Nederhem willen we gebruiken voor een werkhal. Tegenstanders verwijzen naar de milieuwetgevingen omdat er natuurlijk allerlei producten zoals polyester zullen opgeslagen worden. We vinden die tegenwerpingen niet echt fundamenteel. Wij vinden het eerder spijtig dat onze groepen uit Halle wegtrekken en dat is een verlies voor onze Horeca en de het Halse gemeenschapsleven. Carnaval heeft de bedoeling mensen naar Halle te trekken en niet omgekeerd.

  Met de SP.a in het stadsbestuur komt er zeker een carnavalhangar?

  We gaan er alleszins zeker voor zorgen dat dit punt terug op de politieke agenda komt.

  Maken jullie daar een punt van bij een eventuele deelname aan een coalitie?

  Indien wij in het bestuur zitten, komt er zeker een gesprek daarover bij de coalitievorming. Vorige gemeenteraadsverkiezing is dat even opgekomen en nadien is er geen letter meer over gesproken geweest. Men is bezig met en Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en die hangaar moet er in voorzien worden.

  Dat gaat geld kosten!

  In Halle zijn er tal van voorbeelden waarbij de stad de grond in erfpacht geeft en de organisatie of vereniging zelf instaat voor de realisatie van het bouwproject. Denk maar even aan Start 65 of  de St.-Veroonsturnkring uit Lembeek.

  Er kan dus iets geregeld worden. Er moet een overeenkomst gemaakt worden tussen het stadsbestuur en de toekomstige beheerders van deze werkhal. Er kan een lening afgesloten worden die terugbetaald wordt met de huurgelden. Dit hebben we vroeger al berekend. Het hoeft de burger, die niet geïnteresseerd is in het carnaval, niet te belasten.

  Er zal ook een beheerraad moeten gemaakt worden. Daar moeten vertegenwoordigers van het stadsbestuur in zitten, de gebruikers-groepen zelf, ook Halattraction en natuurlijk ook individuelen die bij het carnaval betrokken zijn.

   

  Interview 27 januari 2006 met Bertrand Demiddeleer
  Interviewer Armand SERMON

  27-01-2006 om 00:00 geschreven door Bertrand Demiddeleer  


  11-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We goen ons ammezeire

  Opwarming met nieuwe carnavalsmuziek

  Halle mag zich dan pas met halfvasten tijdens het weekeinde van 26 maart opnieuw drie dagen overgeven aan een dolle carnavalssfeer in de stad, toch is de opwarming naar dat grote feest al begonnen. Dit kan vanaf nu met een hele reeks nieuwe carnavalsdeuntjes. Bertrand Demiddeleer en Yves Debast stelden de nieuwe Halse carnavals-cd voor.

  Het is opnieuw een huzarenstukje geworden, deze vierde carnavals-cd met allemaal eigen Halse carnavalsmuziek'', vertellen de initiatiefnemers Bertrand Demiddeleer en Yves Debast, samen BDY Music Production. ,,Met 18 verschillende groepen de studio induiken, daar kruipt veel tijd in. We zijn er al van in de maand april mee bezig. We hebben hier bovendien niet te doen met professionele zangers zodat er na de opnames nog wat werk aan is om alles goed te laten klinken. Maar we zijn zeer tevreden met het resultaat. Carnaval Halle is op vier jaar tijd niet meer denkbaar zonder eigen Halse carnavalsnummers. Een eigen sfeer en een eigen sound creëren was zo'n beetje de bedoeling toen we vier jaar geleden onze eerste Halse carnavals-cd maakten. Misschien klinkt niet alles even zuiver maar dat hoeft ook niet. We zijn tenslotte carnavalisten en we willen in de eerste plaats ambiance maken. Het carnaval promoten komt op de eerste plaats.''
  Carnaval in Halle is keitof en moet altijd blijven: dat is zowat de samengevatte boodschap die alle nummers brengen. ,,Opvallend is wel dat de meeste groepen nu zelf hun liedjesteksten beginnen schrijven. Een positieve evolutie want tot vorig jaar schreven Yves en ikzelf bijna alle nummers zelf'', aldus Bertrand Demiddeleer.
  De carnavals-cd werd gevuld met een aantal bekende gezichten die zich al eerder muzikaal bewezen in het carnavalsgenre. Onder hen onder meer het prinsencollectief Plas Partoe, de zingende dames van LEV en Yves² (Yves Seghers en Yves Debast), deze keer aangevuld met prins John. Deze laatsten zingen met We goen ons amuzeire overigens ook de titelsong van de cd.
  Losse schroeven
  Ondertussen is sinds oktober ook een cd in omloop met de liedjes uit de laatste carnavalsrevue en geven een aantal groepen en enkelingen nog een aparte carnavalssingle uit. Tijdens de weken voor carnaval organiseert Radio Victoria opnieuw een carnavals top 100 waarbij het mooiste carnavalslied wordt verkozen.
  Wie de Halse carnavalisten live aan het werk wil zien, moet zaterdag 14 januari in 't Vondel zijn voor Halle op losse schroeven. Halattraction pakt die avond opnieuw uit met een show- en zangwedstrijd voor de Halse carnavalsgroepen.

  Geschreven door
  Ingrid DEPRAETERE/Het Nieuwsblad

  11-01-2006 om 00:00 geschreven door Bertrand Demiddeleer  


  08-01-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe carnaval-cd is uit

  Achttien nieuwe nummers voor een spetterend feest

  De nieuwe carnaval-cd met eigen Halse carnavalnummers is uit en ligt vanaf vandaag in de Halse platenzaken. Bertrand Demiddeleer en Yves Debast blikten samen met een schare Halse carnavalisten achttien nieuwe nummers in waarop de Hallenaren de komende weken flink uit de bol mogen gaan.

  Samen met zijn vriend Yves Debast is Bertrand Demiddeleer sinds april vorig jaar in de weer om de nieuwe carnaval-cd klaar te stomen. Hij schreef het gros van de teksten zelf. De muzikale arrangementen zijn grotendeels van de hand van Erik Van Beselaere, vaste waarde bij de Halse coverband Moelparkee.
  Carnavalisten vinden om de nummers in te zingen bleek helemaal geen probleem. Meer nog, er liggen al nummers klaar voor volgend jaar. Net als op de vorige carnaval-cd deed ook vriend en professioneel zanger Yves Seghers zijn duit in het zakje en lanceert enkele nieuwe vrolijk klinkende deuntjes.
  Betrand Demiddeleer: ,,Nadat de Halse carnavalraad in 2001 een cd met oude Halse carnavalsnummers uitbracht, groeide de vraag om ook nieuwe carnavalsmuziek te maken met een Halse inslag. Halle is goed in carnaval met eigen kostumes, eigen praalwagens, meer dan veertig carnavalsverenigingen en drie dagen dol feest waar de hele stad aan mee doet. Enkel de eigen muziek ontbrak. Je kan je wel amuseren op er staat een paard in de gang maar als je kan zingen over de prinsje van Alle of over a pintje oele op de Met , dan is dit toch wel herkenbaarder. Deze Halse muziektrein is nu goed vertrokken. Uit de carnaval-cd van vorig jaar kwamen zelfs enkele hits. Ooit zaten we op een terras in Blankenberge toen we daar plots een nummer van onze cd hoorden. Hoe dat daar verzeild is geraakt, is ons nog altijd een raadsel maar het gaf ons wel een goed gevoel''.
  Nummers
  Op de cd Alleman in de raut , verwijzend naar de farandolles op de Grote Markt met carnaval, zingt het meisjestrio Lev deze keer de titelsong. Verder zijn er liedjes te horen van Yves Seghers, het team van Radio Victoria, de Vrie Kadeikes, Yves², D$den Ditch en de Chickskes, de Pagadders, de Dansmariekes, Frank en de Smjosterpotten, de Paljassen, de mini-prinsen, de Konfettis, Buuntje, de Maskottes, de Orde van de Senioren en het Halse dweilorkest The Sols.
  Opvallend is ook de bijdrage van Ronny Guillaume, postbode in Halle, met een Servaismedley. ,,Puur voor de lol'', zo vertelt hij zelf.
  De CD Alleman in de raut is vanaf nu te verkrijgen in de Halse platenzaken. Een deel van de opbrengst gaat naar de slachtoffers van de vloedgolf in Zuidoost-Azië

  Geschreven door  Ingrid DEPRAETERE/Het Nieuswblad

   

  08-01-2005 om 00:00 geschreven door Bertrand Demiddeleer  


  26-09-2000
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Carnavalisten de politieke toer op

  Heel wat carnavalisten ruilen in Halle hun zotskap voor een meer neutrale outfit.  Carnavalisten zijn in Halle zeer populair.  Toch zegt geen enkele van de politici in spe dat ze aan de verkieizingen meeoden voor de lol.  Hun campagne liegt er niet om.
  Bij de VLD staat ex-prins en de kersverse voorzitter van Halattraction Jos Appelmans op de vierde en dus zeker verkiesbare plaats.  Bij dezelfde partij staat Patrick Decoster van 'Dei van Sinte-Roukes' op de 21 ste plaats.
  Bij de SP staan niet minder dan vijf carnavalisten op de lijst.  Bertrand Demiddeleer (18), Cindy Vanophem (25), Jos Vandenhouden (28), Ronny Tordeurs (29) en Johan Servé (30).  Johan Servé (ex-prins):"Bij de SP worden de populaire carnavalisten zeker niet op de lijst gezet om de hoop te vullen en stemmen te trekken.  Stuk voor stuk zijn ze al van vroeger actief in de politiek.  Sommigen, zoals ik, waren ook al van de partij bij de vorige verkiezingen".

  Geschreven door Felix Merckx/Foto SMH  Het Laatste Nieuws

  26-09-2000 om 00:00 geschreven door Bertrand Demiddeleer  
  T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!