Leegloop kerken.

Dit is de plaats om met elkaar te praten over eender welk onderwerp.

Moderator: Moderators

-Uit lezersbrief dd.7.3.2013 van Het Nieuwsblad :'Wie gelooft nog in Bijbelsprookjes ?'

"-Dat vooral de jongeren wegblijven uit de kerk, is niet zozeer en kwestie van
de vele pedofilieschandalen en ander wangedrag, maar veeleer een kwestie
van volwassen worden van die jongeren zelf .
-Met ouder te worden gelooft men niet meer in Sint Niklaas ; maar dat geldt evengoed
voor het geloof van onze huidige meer ontwikkelde jongelingen .
-Hetgeen de Kerk en ook andere religies voorhouden is heden ten-dage te naïef geworden
om echt in te geloven en te aanvaarden .
-Wie van onze jongeren gelooft nu nog echt in die persoonlijke god, die alles schept ;
terwijl ze op school leren over de Big Bang, de evolutieleer, e.a.;
wie geloof nog echt in die mirakels of anders sprookjes van de bijbel e.a. ?
-Tijd voor een meer meta-fysisch geloof, want tenslotte gelooft iedereen ."

Quid ?

Goh, het verhaal van Adam en Eva gelooft tegenwoordig niemand meer in België. Het is zo onrealistisch in een maatschappij waar alles tegenwoordig ook wetenschappelijk wordt bekeken.

Mensen geloven in niet veel meer tegenwoordig: niet meer in een letterlijke God, maar ook niet meer in de politiek, in het goede van de medemens. Er heerst meer en meer wantrouwen ten opzichte van mensen die men nog niet kent. Steeds meer vooroordelen.

Ons volk wordt in mijn ogen zelfstandiger, maar ook allemaal apart een stukje eenzamer.

Nu, wat de kerken betreft vind ik het wel jammer dat ze leeglopen en stilaan in onbruik raken: het zijn immers fantastische gebouwen en ze allemaal onderhouden...Ik weet niet of dat nog tientallen jaren haalbaar zal zijn.
© 2005-2017 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!