- God is hij of dat, wat absoluut is !

- En alleen de eeuwige wetmatigheden van logica, wiskunde en andere exacte kennissen gelden als een nieuwe Logos,, die als een absolute 'wil' alles teweegbrengt en laat evolueren ...

- God is dus die absolute wil, die net als onze wil energie kan worden ; en energie kan staan voor massa, materie en de ' dingen' zelf...