“Nihil in intellectu nisi prius in sensu” : Thomas van Aquino ;
“The forms of reason form an innate structure conditioning the nature of experience itself .” : Kant.

-Al wat we weten, kennen en ons kunnen voorstellen ontstaat altijd door wat in ons brein via onze zintuigen opgeslagen is .
-Maar dat wat die opgeslagen beelden ordent en verbindt tot ideeën om verder mee te denken en te werken zijn de aangeboren vormen van bv. ruimte, tijd, oorzakelijkheid, e.a. ; het is de rede, die de beelden gebruikt .

-Zonder die empirisch opgeslagen beelden kunnen we ons ook niets inbeelden of verbeelden …

-Uitzonderingen hierop kunnen zijn : de pure wiskunde en logica zelf ; die het enigszins zonder die opgeslagen beelden kunnen ‘doen’ . En daarom noemen we wiskunde ‘wis’-kunde, wat wil zeggen zekere of absolute kennis .
-Als mens zijn we zeker gebonden aan die fenomenale en empirische wereld, daar we zelf er deel van uitmaken .

-Maar zou Plato in zijn Timaios, waar hij een verhaal doet over de schepping van de kosmos , misschien wel gelijk hebben …?

-Hij beweert hier immers dat een god of een geest vanuit absolute wiskundige vormen, driehoeken, alles en gans de kosmos schiep . Misschien was en is die ‘’schepping’ niets meer dan ‘De wereld als Wil en Voorstelling’ van Schopenhauer .

-En is gans die schepping of die kosmos (met inbegrip van de mens) niets anders dan een wereld van ideeën (Plato) .

-En heeft Hegel gelijk door te stellen, dat “ alles een evolutie is vanuit absolute ideeën” …

-Empirisme en idealisme...