Het zou mooi zijn moesten we in staat zijn om favicon.ico te kunnen uploaden. Is toch uiterlijk beter dan het standaardicoon van de browser.