Als u problemen ondervindt bij het toewijzen en volgen van taken van een Hotmail-account, moet u deze inhoud meteen doornemen. Hier krijgt u de directe stappen voor het toewijzen en volgen van taken van een Hotmail-account. Dus ga je gang en moet Hotmail KLantenservice Nederland Nummer bereiken in geval van problemen.

[b]Volg voor een nieuwere versie de volgende stappen:
[/b]
• U moet eerst naar de navigatiebalk gaan en taken kiezen.
• Daarna moet u naar de nieuwe taakoptie gaan of gewoon een bestaande taak openen.
• U bent verplicht om vervolgens direct een taak toe te wijzen.
• Ga nu verder naar het vak 'naar' en noteer vervolgens de naam of het e-mailadres in het gegeven veld.
• U moet dan het onderwerp, de startdatum en de vervaldatum in het daarvoor bestemde veld noteren.
• Maar als u bereid bent de taak te herhalen, ga dan verder met herhaling en moet dan de opties kiezen die u nodig heeft en direct naar de ok-optie gaan.
• Ga ten slotte direct naar de verzendoptie.

[b]Volg nu voor het volgen van de taken de volgende stappen:
[/b]
• Ga verder naar de navigatiebalk en kies dan snel de takenoptie.
• U moet dan doorgaan met bekijken en verplaatsen om weergave te wijzigen.
• Daarna moet u een toegewezen optie hebben.

[b]Als de toegewezen taken ontbreken, volg dan de volgende stappen:
[/b]
• U moet eerst en vooral onmiddellijk naar bestand gaan en vervolgens naar opties.
• U moet dan doorgaan naar taken en dan onmiddellijk naar de taakopties gaan.
• Je moet dan de optie ''Mijn takenlijst bewaren'' daar aanvinken.

We hopen dat u na het volgen van de bovenstaande stappen snel taken in een Hotmail-account kunt toewijzen en volgen. Als u nog steeds hulp nodig heeft met betrekking tot het Hotmail-account, moet u [b][url=https://contactklantenservicenummernl.com/hotmail]bellen Hotmail[/url][/b] in geval van problemen.