- Lees en verspreid het “Het absoluut ontologisch godsbewijs” van Valere De Brabandere; het rationeelste godsbewijs ooit !
- Het “absoluut ontologisch godsbewijs”. Mag gebruikt worden in studieboeken en onderwijsinstellingen. Valere De Brabandere.
-Het absoluut ontologisch godsbewijs is het meest absolute en beste godsbewijs...
- De enige absolute “zijn en zijnden “ zijn’ de absolute eeuwige wetmatigheden van de logica de wiskunde en. andere exacte kennissen (J.Bochenski), waaraan alle overige zijnden contingent zijn. En deze absolute zijnden gelden in de wereld als een absolute wil, die dan ook geschiedt en de energie wor...
- Besluit van filosofie, religie en alle wetenschap kan en zal zijn : “ er is meer”. .. M.a.w. Het ongekende en onbekende kan niet geloochend worden; en aldus ook niet het “transcendente”, dat vrij kan ingevuld worden... door God, het absolute zijn, de logica, e.a. Valere De Brabandere.
Het. Absoluut, ontologisch godsbewijs mag vrij gelezen, gebruikt en verspreid worden.
Valere De Brabandere (Brabke).
- E= mc2= Psy. ; waar Psy staat voor het enige absolute 'zijn' van de eeuwige logos..., waaraan alles contingent is...
- Aan allen een deugddoende hoogdag van Pinksteren .

- Pinksteren de dag van de Geest. Of. E=Mc2=PSY.....
- God is hij of dat, wat absoluut is ! - En alleen de eeuwige wetmatigheden van logica, wiskunde en andere exacte kennissen gelden als een nieuwe Logos,, die als een absolute 'wil' alles teweegbrengt en laat evolueren ... - God is dus die absolute wil, die net als onze wil energie kan worden ; en en...
-Is er nog 'iets' na onze dood ...; voor ons dan ? -Misschien moet men weten, dat er ook niets voor onze geboorte was, tenzij de opmaak van ons lichaam...; zo zal er na onze dood waarschijnlijk ook niets meer zijn dan de afbouw er van . -Tenzij we gekomen zijn vanuit een ongekend 'al' en er terug zu...
- Moet ook de puurste materialist, die denkt dat alles pure materie is,... ook de mens, ... dan niet toegeven, dat ook 'materie' kan denken, willen en finalistisch kan handelen ; wat dat ook moge betekenen...? En wordt aldus E=mc2 tot E=mc2=Psy ...de meer algemene formule van alle 'zijn' en zijnden...
-Op Wikipedia, onder godsbewijs...,ontologisch bewijs , laatste alinea is mijn nieuw Godsbewijs of bewijs van het absolute 'zijn' via de logica te vinden...
-...eindconclusies...; - Alles is een trap in de ontwikkeling van de absolute idee van de eeuwige logische wetmatigheden, als enig absolute zijn en zijnden . - En te leven volgens die transcendente logos is dan ook onze enige vorm van moraal en ethiek .. - En ook wij zijn slechts een schakel in dat ...
-"Wie het minst verlangt, staat het dichtst bij de goden ( Epicuros)
; en dit geldt ook voor zij, die minder in die goden geloven...
-Er is maar een land : de wereld ;

Er is maar een volk. : de mensheid ;

Er is maar een religie : de liefde ;

Er is maar een god en gebod : de logos van de eeuwige, absolute wetmatigheden...
© 2005-2017 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!