Inhoud blog
 • Sayura wordt mama voor de eerste keer ! Sayura va devenir maman pour la première fois !
 • Het verhaal van Xena
 • Arkenti Shiba's
 • Hallo iedereen, wij stellen ons voor / Bonjour à toutes et à tous, c'est nous
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Over mijzelf
  Ik ben Martine, en gebruik soms ook wel de schuilnaam Arkenti.
  Ik ben een vrouw en woon in 1651 Beersel (Lot) (België) en mijn beroep is secretaresse.
  Ik ben geboren op 17/12/1958 en ben nu dus 62 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Shiba's.
  [img]<div align="center"><a href="http://bansealtrade.org?source=gahiee" target="_blank"><img alt="Humane Society International" border="0" src="https://img.getactivehub.com/an2/custom_images/hsi/120x240_stop_seal_trade_red_club.jpg" /></a><br />
  <br /></div>[/img]
  Arkenti Shiba's
  Magic happens
  27-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hallo iedereen, wij stellen ons voor / Bonjour à toutes et à tous, c'est nous

  In de linker kolom is er een foto van mij met mijn 2 Shiba's. Ja, dat zijn honden.
  Dans la colonne de gauche, il y a une photo de moi et de mes 2 Shibas. Oui oui, ce sont des chiens.
  Oorspronkelijk werden ze gebruikt bij de jacht op kleinwild en veerwild, maar ook op everzwijnen. De Shiba is een Japans ras.
  A l'origine, on les utilisait pour la chasse de "petits gibiers" (lapins, etc.) et d'oiseaux, mais aussi de sangliers. Le Shiba est une race japonnaise.
  Ik heb ze opgevoed als huishond, maar het jagersinstinct is nog zeer sterk aanwezig hoor !
  Je les ai éduqués comme chiens de maison, mais l'instinct de chasse y est toujours !

  Dares, RISH, roepnaam : Ares. Nom d'appel : Ares.
  Geboren op 23 december 2004 te Balk (NL). Né le 23 décembre 2004 à Balk (NL).

  Aka Xena-Sakura van Wankytan, NHSB, roepnaam : Xena. Nom d'appel : Xena.
  Geboren op 25 augustus 2006 te Zaltbommel (NL). Né le 25 août 2006 à Zaltbommel (NL).
  Overleden op 22 maart 2007 te Anderlecht (Brussel), door een noodlottig auto-ongeval.
  Décédée le 22 mars 2007 à Anderlecht (Bruxelles), accident de voiture.
  Dezelfde dag nog gecremeerd te Boom. Incénérée le même jour à Boom.

  Aka Sakuya-Hime van Wankytan, NHSB, roepnaam : Sayura. Nom d'appel : Sayura.
  Geboren op 25 maart 2007 te Zaltbommel (NL). Née le 25 mars 2007 à Zaltbommel.


  27-03-2008 om 00:00 geschreven door Arkenti  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Arkenti Shiba's
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  27-03-2008 om 11:36 geschreven door Arkenti  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  28-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van Xena
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Officiële naam : Aka Xena-Sakura van Wankytan.
  Nom officiel : Aka Xena-Sakura van Wankytan.
  Geboren op 25 augustus 2006 te Zaltbommel (NL).
  Née le 25 août 2006 à Zaltbommel (NL).
  Overleden op 22 maart 2007 te Anderlecht (Brussel).
  Décédée le 22 mars 2007 à Anderlecht (Bruxelles).


  Hier was ik 7 weken toen vrouwtje mij kwam halen, tesamen met haar ouders.
  A 7 semaines, quand ma maîtresse et ses parents sont venus me chercher.
  Altijd kort bij Ares liggen, mmmhhh, lekker !
  Toujours près d'Ares, j'aime bien !
  Of bij opa David, nog lekkerder !
  Ou chez grand-papa David, encore mieux !
  Allé, vrouwtje, vooruit, ik wacht om buiten te gaan.
  Allez, maman j'attend pour sortir.


  Kom je nu nog ?
  Ca vient, oui ?


  Mijn eerste overwinning op de dogshow : BESTE BABY !!!
  Ma première victoire à l'exposition : MEILLEUR CHIOT !!!


  Ontmoeting met mijn mama, Sakura. Wie is wie ?
  Rencontre avec ma maman, Sakura. Qui est qui ?


  Mijn laatste overwinning op show.
  Ma dernière victoire.


  Toen vrouwtje mijn heengaan meldde op het shibaforum, hebben ze haar bloemen gestuurd. Zijn ze niet mooi ?
  Quand ma maîtresse a communiqué mon décès sur le "shibaforum", ils m'ont envoyé des fleurs. Jolies non ?  Er werd ook nog een register gemaakt voor mij door het shibaforum. Nog eens mijn speciale dank aan alle forumleden !
  Le "shibaforum" a également fait un registre pour moi. Un grand merci à tous les membres !
  En een zeer speciale dank aan Myriam van de Kerselereveldjes !
  Un grand merci tout spécial pour Myriam des Kerselereveldjes !

  En PSP'ers van Doggy Date hebben er 3 mooie bewerkingen van gemaakt :
  Les PSP de Doggy Date en ont fait 3 photos grandioses :

  Xena in het goud : je was een gouden hondje.
  Xena en or : tu étais comme de l'or.


  In een kader, zo ben je in mijn hart gekaderd.
  Comme une peinture, tu es encadrée dans mon coeur.


  Zoals Ayrton Senna ben je heengegaan, veel te vlug !
  Comme Ayrton Senna, tu es partie beaucoup trop vite !


  Op 22 maart 2007 om 07.30 uur, was ik er plots niet meer (onder een auto terechtgekomen).
  Le 22 mars 2007 à 07.30 heures, soudainement, je n'étais plus là (je me suis retrouvée sous une voiture).
  Dezelfde dag nog heeft mijn vrouwtje mij laten cremeren te Boom en ik sta nu in haar etalagekast te pronken in een mooie urne tussen al mijn trofeeën.
  Le même jour, ma maîtresse m'a fait incénérer à Boom et je me trouve, dans une belle urne, dans son armoire, au centre de tous mes trophées. 

  Je kaarsje was nog lang niet opgebrand, maar je hebt het zelf uitgeblazen.
  Ta bougie n'avait certainement pas brûlée jusqu'à sa fin, mais c'est toi-même qui l'a soufflée.  Rust zacht mijn kleine lieve Xena.
  Repose en paix, ma petite et tendre Xena.

  28-03-2008 om 00:00 geschreven door Arkenti  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  10-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sayura wordt mama voor de eerste keer ! Sayura va devenir maman pour la première fois !

  En de gelukkige papa is ... Branco ! YES !!! Et l'heureux papa est ... Branco ! OUI !!!

  Een heel mooie, goed opgevoede, goed luisterende black and tan (B&T). Waar kun je er zo een vinden onder de Shiba's ? Nergens denk ik, behalve bij Kerselereveld ! Myriam en Walter, wel bedankt dat dit kon plaatsvinden.
  Un très beau black and tan (B&T), bien éduqué et obéissant. Où peut-on en trouver un comme ça parmis les Shibas ? Nulle part je pense, sauf chez Kerselereveld ! Myriam et Walter, merci de tout coeur.

  Zij werd gedekt op 9 april 2009, en nog wel bij volle maan.
  Elle a été saillié le 9 avril 2009, et en plus, c'était la pleine lune.

  Hier een paar foto's van de lovers : Quelques photos des amoureux :
  Nee, kleine meid, andersom ! NON, de l'autre côté !

  Branco weet hoe het moet hoor ! Ne t'en fait pas, Branco sait comment faire !  Staartje naar links, naar rechts, naar omhoog ? Uiteindelijk ben ik er toch uitgeraakt hoor.
  La queue à gauche, à droite, en l'air ? Finalement, j'ai trouvé.

  En Sayura is zwanger !!! Op dag 29 een echo laten maken, en ja hoor, haar baarmoeder is gezwollen, dus is ze zwanger, zeker en vast.
  Et Sayura est enceinte !!! Echo au jour 29, et oui, sa matrice est gonflée, donc elle certainement enceinte.

  De geboorte is voorzien rond 7 juni 2009.
  La naissance est prévue aux alentours du 7 juin 2009.

  Moeten wij echt nog zo lang wachten ?
  On doit encore attendre aussi longtemps ?

  Hoeveel zouden het er zijn ? Eentje maar, of een stuk of tien ?
  Ils seront à combien ? Seulement 1 ou une dizaine ?

  Hier een beetje geschiedenis van deze 2 heerlijke Shiba's :
  Un peu d'histoire de ces 2 merveilleux Shibas :

  Sayura, officieel : Aka Sakuya-Hime van Wankytan, Champion ! (Multi-Champion komt achteraf wel. Pas maar op, Branco, want ik zal meer titels halen dan jij , binnen een zekere tijd natuurlijk).
  Eigenaar : Martine Lombaerts (Arkenti) (da benne kik)
  Sayura werd geboren op 25 maart 2007 ten huize van Toos Smits (NL).
  Sayura, officiellement : Aka Sakuya-Hime van Wankytan, Champion ! (Multi Champion viendra par après. Attention, Branco, car j'aurai plus de titres que toi , dans un certain temps naturellement).
  Propriétaire : Martine Lombaerts (Arkenti) (c'est moi)
  Sayura est née le 25 mars 2007 chez Toos Smits (NL). 


  Branco, officieel : Classys Go To Cherrytreefields, Multi-Champion !
  Eigenaar : Myriam Wilmsen (Kerselereveld)
  Branco werd geboren op 4 november 2005 ten huize van Marian Campbell (USA).
  Branco, officiellement : Classys Go To Cherrytreefiels, Multi Champion !
  Propriétaire : Myriam Wilmsen (Kerselereveld)
  Branco est né le 4 novembre 2005 chez Marian Campbell (USA).

  Ja, wat kan ik er nog bijzetten ? Que puis-je encore ajouter ?
  Iemand een idee ? Quelqu'un a-t-il une idée ?

  Ze hebben alle twee uitstekende bloedlijnen, volledige uitcross ( ), en ze zullen zeker nog wel van hen laten horen op shows.
  En van de nakomelingen nog maar gezwegen.
  Wat een competetie, de anderen zullen moeten uitkijken met hun Shiba's.
  Ils ont tous deux de fameuses lignes sanguines, outcross complet ( ), et ils se feront remarquer sur les expositions canines.
  Sans parler des descendants.
  Quelle compétition, les autres Shibas devront faire attention.

  Oh ja, als er een B&T-teefje bij is, wil ik die houden.
  Oooohhh, wat zal die prachtig zijn zeg. Met de aftekeningen van papa natuurlijk.
  S'il y a une femelle B&T, je la garde.
  Oooohhh, elle sera magnifique. A l'image de son papa.


  Wat het karakter van Branco en Sayura betreft : je zou geen andere Shiba's willen hebben, laat staan een andere hond.
  Quant au caractère de Branco et Sayura : on ne voudrait jamais au autre Shiba, fut-ce un autre chien.

  Branco is een scheet van een hond en Sayura doet niet voor hem onder.
  Branco est un amour de chien et Sayura ne lui est pas inférieure.

  P.S. : Eindelijk nog eens een update. Oef !
  P.S. : Finalement, un update. Ouf !

  10-05-2009 om 00:00 geschreven door Arkenti  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (15 Stemmen)
  Categorie:Sayura's eerste zwangerschap


  Archief per week
 • 04/05-10/05 2009
 • 24/03-30/03 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!