Welkom op de site van PC Emblem!

E-mail mij

Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

Mijn favorieten
 • TC EMBLEM
 • INTERNATIONAAL PETANQUE REGLEMENT
 • Blog als favoriet !
  Blogbeheerder :
  Peeters Walter
   
  PC Emblem

  18-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PETANQUECLUB T.C. EMBLEM

  Tennisclub Emblem VZW

  Sint-Gummarusveld 1

  2560 Emblem (Ranst)

  Tel. Chalet: 03/480 97 97  KEUZE MENU

  INFO

  WELKOM

   

  PRIVACYVERKLARING
  DE VERSCHILLENDE COMPETITIES
  REGLEMENTEN

  KAMPIOENEN

  KEN JE ZE NOG !

  ACTUA

  NIEUWSBRIEF JANUARI

  2018

   

   

  KALENDER

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014
  CLUBKAMPIOENSCHAP

  INSCHRIJVINGEN

  2018

  2017

  2016

  2015

  PLOEGEN AFDELING 1 

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  PLOEGEN AFDELING 2

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  PLOEGEN AFDELING 3

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  KLASSEMENT + uitslagen + spelerstatistiek AFD 1

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  KLASSEMENT + uitslagen + spelerstatistiek AFD 2

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  KLASSEMENT + uitslagen + spelerstatistiek AFD 3

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  BARRAGE WEDSTRIJDEN

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  COMPETITIES

  BEKER

  X

  2017

  2016

  2015

  2014

   

  MixED

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

   

  OLYMPIADE ( HEREN )

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  OLYMPIADE DAMES

  X

  2014

   

  SUPER-CUP

  X

  2017

  <<<

  2015

  2014

   

  KOPPEL

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  FOTOGALERIE

  KAMPIOENENVIERING

  2014 2013

  PETANQUEKOPPEL


  Categorie:HOME
  10-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Privacyverklaring

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PRIVACYVERKLARING

  HOME


  Privacyverklaring van TC Emblem VZW    

  1.    Algemeen

  Tennisclub Emblem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy.

  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Emblem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  ·         je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

  ·         verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  ·         vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

  ·         passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

  ·         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  ·         op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

  Als TC Emblem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

  TC Emblem (t.a.v Peeters Walter)  

  Adres: Sint-Gummarusveld 1, 2520 Ranst

  Emailadres: peeterswalter.jr@telenet.be

  2.       Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Jouw persoonsgegevens worden door TC Emblem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  ·         Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond)

  ·         Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting)

  ·         Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten (contractuele grond)

  ·         Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TC Emblem      (uitvoering overeenkomst)

  ·         Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

  ·         Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  ·         Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting)

  ·         Rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mail, naam ziekenfonds (mits toestemming)

  ·         Tennisgegevens (gerechtvaardigd belang)

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  TC Emblem houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

  3.       Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

  Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  Teneinde het spelen onder elkaar te kunnen faciliteren, worden er ledenlijsten van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via een besloten webpagina. Op eenvoudig verzoek kan een lid zich laten verwijderen uit deze lijst. (zie contactgegevens TC Emblem)

  4.       Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor  toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. De inschrijving gedaan door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger geldt als toestemming.

  5.       Bewaartermijn

  TC Emblem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

  6.       Beveiliging van de gegevens

  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  ·         Alle personen die namens TC Emblem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  ·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

  ·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

  ·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

  ·         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  7.       Je rechten omtrent je gegevens

  Lid worden van TC Emblem houdt in dat je op de hoogte bent van de Privacyverklaring van TC Emblem VZW.

  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermelde adres kun je ons hiervoor contacteren. 

  Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  8.       Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.

  9.       Wijziging privacyverklaring

  TC Emblem kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


  Categorie:HOME
  29-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD1_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2018

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Aerts Jos Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Wachter Carl De Peuter Jos
  DE BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  NOORDSE HOEK Henderyckx Herman De Keuster Vic
  STABELINOS Stabel Tuur Stabel Wim Van de Peer Paula
  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc  Categorie:HOME
  24-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD2_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2018

  HOME

  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine
  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Raeymaekers Dirk Cavens Guy
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE KLUNZEN Heylen Eddy Torfs Stefaan
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  GOED BEZIG Tempst Patrick De Pauw Karin Janssens Maria
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Lamens Rudy Matthijssens Timothy
  LA VALLÉE Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  'T GEVOGELTE Paris Victor Frank Jan
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard Cauwenbergh Marc  Categorie:HOME
  19-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD3_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2018

  HOME

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Speetjens Jan Maes Diane
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris
  DE LAATKOMERS Schoovaerts Stefan Dockx Jean
  DE LOEKES Van Noten André Keustermans Liliane
  DE MOLTENIS Lambrecht Nicole Simons Jefke Melsen Rudy
  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge
  DE RENICKES Heylen René Van Hecke Nicky
  D'ELEXIREKES Van Hoeck Guy Meelens Irène
  HOOGSPANNING Van den Bulck Franck Van den Bulck Betty
  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria
  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine
  PAROCHIE VAN MISERIE Van den Broeck Swa Verdonck Lutgarde
  POWER GIRLS Boeckx Lea Verbeeck Viviane  Categorie:HOME


    facebook  

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!