Inhoud blog
 • Wat ik verwacht van de nieuwe voorzitter van sp.a ...
 • Een warm, open Vlaanderen!
 • 'Gele hesjes' zijn eigenlijk 'rode hesjes'!
 • Het socialisme heeft wel toekomst!
 • Wilde stakingen verbieden....?
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Blog van YVES GROUWELS uit Genk, België
  gedreven voor een rechtvaardige wereld, met solidariteit onder alle mensen, waar elke mens gelijkwaardig en zoveel mogelijk vrij is, in evenwicht met de natuur.
  26-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat ik verwacht van de nieuwe voorzitter van sp.a ...
  Waaraan een kandidaat-voorzitter sp.a zou moeten beantwoorden … ? (mening van Yves Grouwels, sp.a-Genk)

  Een kandidaat-voorzitter sp.a zou volgens mij volgende 5 principes moeten onderschrijven :
  1/ sp.a is socialistisch
  2/ sp.a is internationaal en ecologisch
  3/ sp.a is duidelijk over ‘identiteit’
  4/ sp.a is geloofwaardig
  5/ sp.a communiceert goed

  1/ sp.a is socialistisch :

  Onze kerntaak is : de rijkdom op aarde eerlijk verdelen. Dit gebeurt niet meer de laatste 40 jaren. Cfr Piketty : een enorme concentratie van de rijkdom bij een kleine groep mensen (de ‘kapitalisten). Deze ongebreidelde hebzucht is een ziekte die onze samenleving ontwricht : meer armoede, meer sociale onrust (gele hesjes), meer criminaliteit, oorlogsdreiging …

  Hoe kunnen socialisten de rijkdom terug beter verdelen?
  . door het werk beter te verdelen bv 30u werkweek
  . door de minimumlonen te verhogen
  . door de sociale zekerheid te versterken bv recht op basisinkomen, hogere vervangingsinkomen, hoger pensioen …
  . door het ‘gemeenschapsdeel’ (= positief woord voor be-‘last’-ingen) gelijk te houden voor inkomen uit arbeid of kapitaal :
  ‘een € = een €’, zoals reeds in ons programma staat sinds 2016
  . door bij hoge inkomens en winsten het gemeenschapsdeel te verhogen
  . door het recht op eigendom te beperken bij grote vermogens

  2/ sp.a is internationaal en ecologisch :

  De socialistische beweging is steeds internationaal geweest : ‘arbeiders aller landen verenigt u!’. Inzake de verdeling van rijkdom staan we tegenover een machtige internationale tegenstrever : het wereldwijde kapitalisme dat geen grenzen kent!

  Doch een nieuw sociaal thema dringt zich op : de wereldwijde teloorgang van ‘onze Moeder Aarde’, ons ecologisch systeem. De eerste slachtoffers zijn de ‘gewone’ mensen die niet kunnen ontsnappen aan verdroging, orkanen, overstromingen, luchtverontreiniging … Het kapitalisme kan hier geen oplossing bieden : ieder kapitalist gaat voor zijn winst, al is het ten koste van mens en natuur. Alleen een wereldwijde, solidaire aanpak kan ons redden van de ecologische ondergang. Alleen socialisten die gemeenschapszin laten voorgaan op individueel gewin, kunnen het tij keren. Onze economie en levenswijze moet duurzamer. De kostprijs moet eerlijk verdeeld : cfr punt 1.

  3/ sp.a is duidelijk over ‘identiteit’ :

  Wij zijn fier op onze Vlaamse en Belgische identiteit : onze taal, onze cultuur, onze lekkere keuken, onze sociale verworvenheden, onze verdraagzaamheid, ons ‘nooit meer oorlog!’ … Maar we staan open voor andere culturen.

  Wij vangen oorlogs- en politieke vluchtelingen op op een menswaardige manier, binnen de perken van onze draagkracht. We zetten ons in om de situatie in het thuisland te verbeteren zodat deze vluchtelingen mettertijd kunnen terugkeren.

  Economische vluchtelingen worden ook menswaardig opgevangen, doch worden in principe op een menswaardige manier gerepatrieerd. Ook daar zetten we ons in om de situatie in het thuisland te verbeteren zodat deze mensen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen in hun eigen land en er geen nood is om naar een ander land uit te wijken.

  Wel kunnen België en/of Vlaanderen jaarlijks bepalen hoeveel werkkrachten in knelpuntberoepen vanuit het buitenland kunnen toegelaten worden, zodat een wettelijke en gecontroleerde economische migratie mogelijk wordt.

  Van tijdelijke of blijvende migranten wordt verwacht dat ze onze waarden en wetten respecteren, onze taal leren en zich in wederzijds respect integreren in onze samenleving. Onverdraagzaamheid van Vlamingen of migranten wordt niet aanvaard!

  4/ sp.a is geloofwaardig :

  Onze mandatarissen moeten onkreukbaar zijn : volledige inzet voor onze socialistische standpunten, geen enkel persoonlijk voordeel nastreven buiten een redelijke verloning. Zoals dit nu reeds is afgesproken : geen cumul, max 6000€ belastbaar inkomen. Wie dit te weinig vindt, moet geen mandataris worden van sp.a!

  5/ sp.a communiceert goed :

  Naast de klassieke middelen (gesprekken door militanten en mandatarissen; kranten, radio, TV) dient er veel meer ingezet op de sociale media : gebruik maken van de positieve mogelijkheden van de sociale media met hulp van professionele medewerkers en ons netwerk van militanten.-

  Yves Grouwels, sp.a-militant Genk,
  voorzitter sp.a-Genk
  gemeenteraadslid 1989 - 2018
  Zonhoverweg 37, 3600 Genk
  Tel 0476/593107
  grouwels.yves@gmail.com

  26-09-2019 om 20:25 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-07-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een warm, open Vlaanderen!
  21 juli 2019 Ik wens ons een warm, open Vlaanderen! Een Vlaanderen waar ’onze’ mensen alle mensen zijn : rijk en arm, dik en dun, bruin en bleek, heel en half, jong en oud, christen en moslim en vrijzinnig, ... Een Vlaanderen als brug tussen de volkeren uit het verleden die in de loop van de voorbije 2000 jaren op ons lapje zijn samengesmolten... Een Vlaanderen dat de toekomst trots en gastvrij tegemoet treedt en bijdraagt aan een vredevolle en voorspoedige wereld voor alle mensen ... Een Vlaanderen dat de sociale verworvenheden van zijn bevolking respecteert en verder uitbouwt in solidariteit met de andere deelgebieden van België en de andere landen van Europa ... Een fijne Vlaamse feestdag! Yves

  11-07-2019 om 11:39 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Gele hesjes' zijn eigenlijk 'rode hesjes'!
  De 'gele hesjes' hebben het over de tanende koopkracht van een groot deel van de bevolking. Dit is ook 'ons' thema, hét thema van de socialisten : nl de eerlijke verdeling van de welvaart. Wij socialisten moeten de 'gele hesjes' tegemoet treden, met hen praten en hen overtuigen dat alleen solidariteit een antwoord biedt op hun gerechtvaardigde verontwaardiging! Zo kunnen 'gele hesjes' 'rode hesjes' worden!

  26-11-2018 om 23:43 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het socialisme heeft wel toekomst!
  Het socialisme heeft wel toekomst!
  Kijk  maar naar Scandinavië, Groot-Brittanië, Spanje en Portugal...

  Het komt erop aan ons terug te focussen op de werkelijke zorgen van de gewone mensen : een fatsoenlijk inkomen uit werk of  uit een vervangingsinkomen. Zo dat de gewone mensen kunnen zorgen voor een degelijke woning, onderwijs voor de kinderen, opvang van hun bejaarde en zieke familieleden ....

  Dit houdt in dat alle burgers en bedrijven hun gemeenschapsdeel ('be-last-ingen' voor de liberalen) betalen zodat de Gemeenschap voldoende middelen heeft om de gemeenschappelijke voorzieningen te betalen : onderwijs, pensioenen, wegen, gezondheidszorg, defensie, politie, gerecht, menswaardige opvang van een beperkt deel oorlogs- en politieke vluchtelingen, ...

  04-11-2018 om 21:31 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilde stakingen verbieden....?
  De voorzitter van Avia.partners pleit ervoor om 'wilde stakingen wettelijk te verbieden'.
  Akkoord op 1 voorwaarde : dat 'uitbuiting' ook wettelijk verboden wordt!

  01-11-2018 om 15:51 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maak van Belfius een coöperatieve bank van alle Belgen!
  Ik ben blij dat Belfius nog niet naar de beurs gaat! Zelfs meer : ik wil dat Belfius daar weg blijft ...

  Beste regering, ga te rade bij Dirk Barrez en maak van Belfius een coöperatieve vereniging waar elke Belg van geboorte tot dood 1 aandeel van heeft. Dan geraken wij Belgen veel verder ... blijven we minder de speelbal van de grote geldbezitters die toch weinig inzetten met het wel en wee van de gewone mensen... Misschien kunnen onze jonge mensen dan weer gemakkelijker een lening voor een huis vastkrijgen of levert ons spaargeld ons wat meer op ... of kunnen we als gemeenschap beterkoop lenen voor investeringen in scholen, woonzorgcentra, wegen ....

  Heimwee naar de ASLK ...

  12-09-2018 om 08:24 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 werelden van verschil
  ‘VLAKVELD, 2 werelden van verschil! Samen met Rina op bezoek bij de ‘Vlakveldenaars’. Eerst een oudere man op straat, boos en verbitterd. ‘alle ramen kapot én ingebroken! Toen heb ik geen enkele politieker gezien…Zij hebben die mannen hier gehaald … ‘ Boos loopt hij verder …boos tot het einde van zijn leven …geen woord van troost dat hem nog raakt. De volgende bel : een frisse ouder dame ‘ik woon hier al van 1962 en ik woon hier graag… nee, mij krijgen ze hier niet weg …mijn man is al 10 jaar geleden gestorven …hij en zijn kleindochter, dat was 2 tegen 1 als het voetbal was … En mijn buurvrouw Fatima, een pracht van een vrouw … wij kunnen alles tegn mekaar vertellen! Dezelfde wijk, dezelfde straat, 2 werelden van verschil!

  12-09-2018 om 07:59 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frankfurt, de contrasten tussen rijk en arm...
  Frankfurt, een metropool met toenemende steeds hogere wolkenkrabbers ...'New York an der Main'. De Europese Centrale Bank en alle grootbanken ...
  Het park aan weerszijden van de Main, met groen, wandel-en fietspaden : een verademing ... iets voor de Antwerpse kaden?
  Maar in de stad regelmatig hoopjes ellende met matrassen en povere huisraad... bedelend voor een euro...
  ...
  In Samenleving en Politiek van april 2018 wordt de diagnose en de remedie gegeven : te grote concentratie van 'vermogen' ... daarom vermogen weer beter verdelen onder alle mensen ... o.a. via vermogensbelasting dat een gemeenschappelijk investeringsfonds spijst waardoor de gemeenschap en de werknemers weer meer vat krijgen op de bedrijven ... via een serieuze en progressieve erfenisbelasting .... ook hiermee terug gronden en gebouwen in gemeenschappelijk bezit (commons) krijgen ...

  Daarover gaat modern socialisme ... Doen!

  kmd

  Yves

  23-07-2018 om 16:31 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.YVES GROUWELS weer kandidaat voor PROgenk op plaats 13!
  zie bijlage

  Bijlagen:
  13de kandidaat PRO.docx (37.9 KB)   

  23-07-2018 om 00:00 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Woensdag 5 september 2012

   

  Vandaag is in de Weekkrant pag 3 onze eerste advertentie van 31-32-33 verschenen. Deels ernstig met de zaken die Patrick, Geert en ik gedaan hebben,deels ludiek met de ‘spookaffiche’ en de vraag wie deze 3 gemeenteraadsleden wel zijn…’3 moderne Robinhoods’. Als mensen ons aanspreken op een probleem, kaarten we dit aan bv de wateroverlast in de Vijverstraat, het gebrek aan een fietspad op de Zandoerstraat, de gevaarlijke Noordlaan thv 2de en 4de tuinwijk… Deel s met sukses : kijk naar het fietspad op de Zandoerstraat, naar de veiliger zebrapaden op de Noordlaan, ….                             We leggen het vuur aan de schenen van de meerderheid. En als ze ‘onverbiddelijk’ zijn en meten met 2 maten en 2 gewichten , dan stellen we dit aande kaak! Bv Tennisclub Hoevenzavel  : moest afgebroken worden alhoewel wij een aanvaardbaar compromis hadden voorgesteld, en dit in tegenstelling tot alle gunsten ten voordele van Tennisclub Driehoeven waar schepen Dullers in het bestuur zit. Bv Voetbalclub Genk-Zuid  : voor een groot deel  ten onder gegaan doordat de CD&V-meerderheid geen zekerheid wilde geven over de lokatie voor de club, in tegenstelling tot bv voetbalclub Termien en Bregel!  Vandaar onze slogan : RECHT DOOR ZEE!

  05-09-2012 om 15:22 geschreven door yvesgrouwels  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 23/09-29/09 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 26/11-02/12 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 03/09-09/09 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 15/08-21/08 2011

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!