Inhoud blog
 • Startdag Natuurpunt Leuven en Algemene Vergadering
 • Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
 • Misbegrepen biodiversiteit, oorzaak van misverstanden en onnodig getwist? Of begin van een betere verstandhouding?
 • Verdraaiing van de feiten
 • Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur
 • De jacht op de Vlaamse vos: weer een blunder van onze Vlaamse Minister van “Leef”milieu.
 • Zijn de Dino’s uitgestorven?
 • Natuurindicatoren 2010
 • Politiek café: biodiversiteit in Vlaanderen
 • Oostelijke ondersoort van de Poema uitgestorven.
 • Driedubbele hakbijl voor milieu en natuur
 • Van 18 tot 29 oktober gaat er in Nagoya (Japan) de tweejaarlijkse internationale top door van de VN Conventie over Biologische Diversiteit (CBD
 • Europa bezwijkt onder de Canadese druk om de voorwaarden te versoepelen waaronder olie gewonnen uit teerzand mag ingevoerd worden.
 • Foto
  Laatste commentaren
 • vijvers van bellefroid (meme)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • vijvers van bellefroid (tibe )
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • BELLEFROID (elbi)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • Vijvers Bellefroid (Bellefroid Ria)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • foto's en meer info over de gebeurtenissen (Pieter-Jan Van de Velde)
      op De Peruaanse regering klaagt Indianenleider Pizango aan wegens gewelddadig verzet tegen de ontginning van het regenwoud, na de dodelijke rellen met de politie. De Indianen eisen respect voor hun gronden en het milieu.
 • Rondvraag / Poll
  Kan en moet de stad meer doen opdat de stadsdiensten en de inwoners energie kunnen besparen
  Ja
  Neen
  Bekijk resultaat

  Zoeken in blog

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  diabetescheck
  www.bloggen.be/diabete

   

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Yves Vanden Bosch

  04-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Startdag Natuurpunt Leuven en Algemene Vergadering
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Natuurpunt Leuven is een groep mensen die de natuur in het Leuvense willen beschermen. Dit doen we door het organiseren van
  allerlei activiteiten, van geleide natuurwandelingen tot info-avonden, cursussen of natuurstudie-activiteiten. Daarnaast zetten
  we ons ook in voor aankoop en beheer van natuurgebieden (Lovenaerenbroek, Wijgmaalbroek en de Koeheide) en nemen we
  deel aan het beleid op vlak van natuurbehoud en ruimtelijke ordening. Wij zijn actief op het grondgebied ‘groot Leuven’ (Leuven,
  Heverlee, Wijgmaal, Kessel-Lo en Wilsele), goed voor bijna 1800 leden. Natuurpunt Leuven behoort tot de regionale vereniging
  Natuurpunt Oost-Brabant.
  Wil je hieraan meewerken dan bieden wij je een gezellige vrijetijdsbesteding, samen met andere vrijwilligers, waar nodig gesteund
  door professionele krachten. Er zijn taken voor kleine en grote handen, je hoeft noch ervaring, noch enige voorkennis te hebben.
  Al doende verwerf je kennis over natuur, milieu en landschap in je buurt, bouw je inzicht en vaardigheid op in natuurbeheer en je
  draagt een steen(tje) bij tot het behoud van onze natuur! Misschien zie je het ook wel zitten om actief mee te werken. Of je nu alle
  dagen in het getouw wil zijn of één keer een halve dag per jaar, je bent van harte welkom!
  Meer info: www.natuurpuntleuven.be
  - Christine Daenen, 016 25 25 19 (kantooruren), christine.daenen@natuurpunt.be
  - Eddy Macquoy, 0485 41 21 99, eddymac@telenet.be
  Kan je er niet bijzijn? Bezorg ons je e-mailadres via christine.daenen@natuurpunt.be. Zo houden we je op de
  hoogte van onze nieuwtjes en krijg je een geheugensteuntje voor elke activiteit!

  Bijlagen:
  http://www.natuurpuntleuven.be/pdf/UitnLAV2012-v4.pdf   

  04-03-2012 om 12:05 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:natuur,milieu,biodiversiteit
  17-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nederland beschikt over een website "climategate.nl" dat zichzelf Neêrlands meest gelezen en besproken online platform over klimaatverandering." noemt en waarin vooral klimaatnon-believers aan het woord komen.
  Niets aan de hand zou je denken en het simpele feit dat mensen met die mening er zijn en hun mening tot uiting brengen zou inderdaad geen probleem mogen zijn. We leven in Europa in een democratie en het recht van uiting is daar een essentieel onderdeel van.
  Maar er is meer aan de hand dan alleen uiting van de eigen mening. De gebruikte argumenten worden voortdurend van elkaar overgenomen, die argumeten zijn in verreweg de meeste gevallen reeds tientallen keren weerlegd, wat de heren niet belet er altijd opnieuw mee af te komen en telkens opnieuw op een andere en misleidende manier, we weten sinds recent hoe dat komt, in een zekere "think tank" (om "Heartland" niet te noemen) wordt duidelijk heel goed nagedacht over het telkens opnieuw verpakken van dezelfde ontkrachte onzin.
  Uiteraard citeren ze in hun platform vooral die bronnen die hun gelijk geven, maar deze bronnen zijn dan zelf boven elke kritiek onderhevig, zoals ik zelf mocht ondervonden.

  Zo werd er een zekere Professor Miller van het Alfred Wegener Institut te Bremerhaven geciteerd over het aanwezige ijs aan Antartica: Wie sich die eismasse der Antarktis insgesamt verändert , ob sie zunimmt oder abnimmt. Wenn sie abnehmen sollte, würde das zu einer erhöhung des meeresspiegels führen"
  Weet die professor dan niet dat het afsmelten van het zeeijs de zeespiegel doet dalen?, Ijs heeft een grotere omvang dan water.
  Landijs daarentegen is ijs gevormd op land uit neerslag en die neerslag is in de meeste gevallen onttrokken aan de zee. Het landijs op Antartica is dikwijls miljoenen jaren opgespaard en opgestapeld. Tot voor enkele deccenia was er een precair evenwicht omdat er grosso modo evenveel bijkwam als er terug afsmolt. Dat evenwicht is verbroken aangezien er meer terugkeert naar de zee door de grotere afschuiving en afsmelting.
  Aangezien ik aangedurfd had op Climategate.nl een tegenstem te vormen met bovenstaand opmerking kreeg ik dan ook onmiddellijk de eretitel "idioot" opgespeld. Verdere "argumentatie" was niet te bespeuren of het moet zijn dat iemand overstemmen met collectief gehuil en gebrul aanzien wordt als argumentatie. Op Climategate.nl blijkbaar wel, elders denk ik van niet.

  Climategate.nl gaat echter nog veel verder in het manipuleren van de informatie, door hen worden flegrante, aperte en regelrechte leugens verkocht.

  Zo stond er in een post van 30 januari 2012 het volgende te lezen:
  "Opmerkelijke cijfers van nota bene CRU en Met Office: de aarde warmt al 15 jaar niet meer op en we koersen waarschijnlijk zelfs af op een nieuwe ijstijd, schrijft de Mail on Sunday. De gegevens gebaseerd op de resultaten van meer dan 30 000 meetstations, werden vorige week naar buiten gebracht door het Met Office en, jawel, de Climate Research Unit van de University of East Anglia. Ze bevestigen dat de stijging van de wereldwijde temperatuur in 1997 stopte. Drijvende kracht achter al die ontwikkelingen is de zon."
  Dit zijn gewoon complete leugens. Als men gaat kijken naar de website van beide instituten vindt niets anders dan dat het eerste deccenium van de 21ste eeuw het warmste was ooit gemeten en dus ook warmer was dan het laatste deccenium van de 20ste eeuw, de vorige recordhouder. Dat deccenium was uiteraard warmer dan dat tussen 1980 en 1990 dat zich nu tevreden moet stellen met de 3de plaats.
  We worden dus reeds 30 jaar geconfronteerd met voortdurende stijgende gemiddelde aardtemperaturen. 
  Tegelijk wil men op Climategate.nl beweren dat de (volgens hen althans niet bestaande) klimaatverandering kan verklaard worden door de zonne-activiteit. Hoe hoger hoe warmer.
  Daar valt voor het laatste deccenium van de 20ste eeuw nog in te komen, toen was er een hoge zonne-activiteit. Die werd, heel normaal, gevolgd door weer een periode van lage zonne-activiteit (deze laatste duurde langer dan de gemiddelde periode van 11 jaar en is pas gestopt in het najaar van 2011). En toch is het warmer geworden! Te begrijpen valt dat men dus met leugens moet afkomen om de reeds eerdere verkondigde waarheid nog enige geloofwaardigheid te verlenen.
  Klimaatwetenschappers ontkennen niet dat de zonne-activiteit een rol speelt, dat heeft ze altijd gedaan maar minder dan de aanwezige CO2.

  Wat Climategate.nl doet is volksverlakkerij en nu weten we waar ze mosterd haalt.

  Bijlagen:
  http://climategate.nl/   
  http://www.cru.uea.ac.uk/   
  http://www.metoffice.gov.uk/   

  17-02-2012 om 00:00 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (5 Stemmen)
  Tags:Natuur,biodiversiteit,klimaat
  01-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misbegrepen biodiversiteit, oorzaak van misverstanden en onnodig getwist? Of begin van een betere verstandhouding?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Recentelijk verscheen in het Maandblad van de Vlaamse Imkersbond (nummer januari 2012; 98ste jaargang nr. 1) een nogal polemisch stukje, van de hand van de heer Marc Missotten, over drachtplanten voor bijen en de “eis” van natuurverenigingen om sommige planten met wortel en tak uit te roeien.

  Als lid van sommige van die natuurverenigingen én als lid van de Vlaamse Imkerbond (als beginnende imker) was dan ook mijn aandacht getrokken door dit artikel, niet in het minst door de polariserende toon.

  Ik kon dan ook niet anders dan teleurgesteld zijn door de inhoud van het artikel, temeer daar er nogal wat begrippen worden dooreengeslagen en intenties worden toegedicht aan mensen die bezig zijn met het natuurbehoud. Er worden over het algemeen sterke veralgemeningen geuit over de “bedoelingen” van diezelfde mensen. 

  Allereerst ontbreekt er in het artikel het begrip wat bedoeld wordt met “streekeigen” en “exoot”, ze worden nogal losjes dooreen gebruikt wat dan ook niet ten goede komt aan de inhoud van het artikel. Daarom zou ik, vooraleer de verdediging (voor zover nodig) van de natuursector op mij te nemen, willen beginnen met een aantal verduidelijkingen. 

  Zo zijn streekeigen - of inheemse - bomen en struiken, soorten die van nature voorkomen in een bepaalde streek. Ze hebben zich in de loop van de tijd aangepast aan het lokale klimaat en de plaatselijke bodem. Het planten van streekeigen, iheems plantgoed is aan een opmars bezig. Door de sterk toegenomen handel en door de verbetering van de kloontechnieken zijn deze "streekeigen bomen" dikwijls van buitenlandse afkomst (bvb. uit zuidoostelijk Europa) en hebben ze daarom andere aanpassingen dan de bomen en struiken van hier. De resultaten  zijn dan ook dikwijls te "bewonderen" naast onze wegen waar dergelijke bomen massaal afsterven de maanden en jaren na hun uitplanten. 

  Daartegen is het streekeigen plantgoed dat autochtoon is (boom- en struiksoorten die rechtstreeks afstammen van hun voorouders die na de laatste ijstijd, 10 000 jaar geleden het noordwesteuropese landschap "veroverden") perfect afgestemd op de leefomgeving hier. Ze zorgen mee voor een evenwicht in de natuur.

  Exoten, daarentegen, zijn door de mens (vrijwillig of toevallig) geïntroduceerd buiten hun eigen natuurlijk verspreidingsgebied, ze werden geïntroduceerd na het jaar 1500 en zijn in staat zich te naturaliseren, nl. de potentie te hebben om te overleven en zich voort te planten in de natuur. De bomen en struiken zijn zo "vreemd" voor onze regio dat ze in staat zijn de "aanvallen" af te slaan van de streekeigen organismen, m.a.w. dat ze zgn. "steriel" zijn.

  Een zeer groot deel van het leven op aarde (dus ook de biodiversiteit) wordt gevormd door insecten. Een belangrijk deel van deze insecten is herbivoor wat wil zeggen dat de insecten en hun larven plantaardig voedsel eten (en niet alleen de nectar maar het hout, de bladeren, de wortels enz.enz.) Veel van deze herbivore insecten zijn gebonden aan het voorkomen van specifieke planten, bomen en struiken. Het maakt veel uit voor het behoud van onze biodiversiteit of we  bomen en struiken  aanplanten als zomereik, kraakwilg, berk, grove den, zwarte els, lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, enz. waarop veel insecten hun levenscyclus kunnen voltooien, of dat we steriele boomsoorten als plataan, kastanje en robinia aanplanten. Als vuistregel kan gelden dat autochtone boomsoorten een veel grotere functie vervullen als drager voor onze inheems biodiversiteit dan de zgn. exoten. Het behoud van onze inheemse insectenfauna is voor een groot gedeelte afhankelijk van het voorkomen van de inheemse bomen struiken en planten 1

  Daaruit volgt dan weer dat een andere element van onze biodiversiteit afhangt van de al dan niet aanwezigheid van deze insecten, nl. de dieren die leven van deze insecten wo. vele vogels.

  Exoten zoals Robina, of Amerikaanse eik 3,4 vormen dan ook een soort van woestijn waar ze groeien. Kan je het dan de mensen kwalijk nemen, die zich inzetten voor natuurbehoud, dat ze zich verzetten tegen de aanwezigheid in de natuurreservaten van nét die soorten die de biodiversiteit doen verminderen op de hierboven beschreven wijze?

  Men kan er op wijzen dat de natuurreservaten, in beheer door de natuurverenigingen, voor een stuk betaald worden door de overheid, maar daar staat wel tegenover dat net dit beheer moet zorgen voor de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit. De overheid, als subsidieverstrekker van zowel aankoop- als beheersubsidies, kijkt terecht streng toe of de doelstellingen, opgenomen in de beheerovereenkomst, behaald worden. Indien grote delen van een nieuw verworven gebied bestaan, en zouden moeten blijven bestaan, uit die exoten, is de kans op slagen wat betreft verhoging van de biodiversiteit bij voorbaat gehypothekeerd. De subsidie zou dan slecht besteed zijn.

  Ook in de reservaten in eigendom van de overheid gaat men uit van het verbeteren van de biodiversiteit, vandaar dat men ook die soorten wil vermijden die de biodiversiteit niet doen verminderen.

  Dat er binnen de natuurverenigingen ook wel straffe uitspraken over honingbijen en imkers staat buiten kijf. Deze uitspraken worden spijtig genoeg ook gekenmerkt door veralgemeningen en intentieprocessen en getuigen in vele gevallen van weinig kennis terzake. Dergelijke straffe uitspraken laat men best voor de rekening van diegene die ze doen.

  Ik hoop hiermee een beter inzicht in de beweegredenen van natuurliefhebbers te hebben geboden.

  [1] http://www.biodiversiteit.nl/slag/decentrale-overheden-biodiversiteit/gemeente/integraal-biodiversiteitsbeleid/groenstructuurbeleid:

  [2] Robinia Pseudoacacia: Soort geklasseerd als B3 in België. Wordt in Noord-Italië, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland als zeer invasief beschouwd. Koloniseert waardevolle natuurgebieden zoals kalkrijke graslanden of graslanden op zandige bodems, gekarakteriseerd door een gediversifieerde flora en zeldzame plantensoorten. Eenmaal gevestigd, vormt de plant, d.m.v. worteluitlopers en scheutvorming op de stronken, dichte klonen en overschaduwde eilandjes waaruit de inheemse planten weggeconcurreerd worden. De grote, geurende bloesems blijken te concurreren voor bestuivers met de inheemse planten. Verandert de bodemeigenschappen en begunstigt de ontwikkeling van stikstofvragende vegetatie waardoor de botanische compositie wijzigt. In geïnvadeerde sites in Frankrijk en Duitsland wordt melding gemaakt van een verlies aan biodiversiteit. In België is R. pseudoacacia nog niet zo invasief maar de soort wordt wel al waargenomen op kalkrijke graslanden, zandige graslanden, steengroeven en bossen in steden. Dient verder te worden opgevolgd daar de opwarming van de aarde het risico op invasief gedrag van deze soort kan verhogen

  http://ias.biodiversity.be/

  http://www.alterias.be/nl

  [3] Amerikaanse Eik: Soort geklasseerd als B3 in België. Er werden al invasies waargenomen in Oost-Europa. In België ontbreken gegevens over de milieu-invoed van Q. rubra. Eénmaal aangeplant is de regeneratiesnelheid van Amerikaanse eik zeer hoog en de jonge bomen kunnen een dichte onderlaag vormen die de bodemvegetatie en andere boomsoorten kan uitsluiten. Amerikaanse eik wordt gekenmerkt door een soortenarme saprolytische en fytofage gemeenschap, dit in tegenstelling tot inheemse eiken. Het strooisel wordt moeilijk afgebroken en bevordert de verzuring van de bodem. Koloniseert open gebieden in de nabijheid van bosranden.

  http://ias.biodiversity.be/

  http://www.alterias.be/nl

  [4] Harmonia informatiesysteem (http://ias.biodiversity.be). Dit systeem wordt beheerd door het Belgisch Biodiversiteitsplatform dat verantwoordelijk is voor de evaluatie van deze soorten.Momenteel staan er een 60-tal invasieve plantensoorten op de lijst. De evaluatie en classificatie gebeurt door verschillende wetenschappers die gebruik maken van een gestandaardiseerd protocol (het ISEIA protocol).

  Bijlagen:
  http://ias.biodiversity.be/   
  http://www.alterias.be/nl   
  http://www.biodiversiteit.nl/slag/decentrale-overheden-biodiversiteit/gemeente/integraal-biodiversiteitsbeleid/groenstructuurbeleid:   

  01-02-2012 om 16:57 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Tags:natuurbehoud, duurzaamheid, ecologie
  20-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdraaiing van de feiten
  Eén van de nadelen die we als blogger er moeten bijnemen is de publiciteit op de pagina. Ik sta er niet echt wild van maar het is nu eenmaal begrijpelijk. Er is toch iets wat mij in het verkeerde keelgat schiet: op dit moment staat er dit :
  " Nucleaire Kerncentrales produceren 55% van de energie- consumptie in België", blijkbaar erop geplaatst door het Nucleair Forum.

  Dit is helemaal bezijden de waarheid: de kerncentrales (zijn er andere dan "nucleaire") produceren 55 % van de electriciteitsproductie waarvan dan nog een deel naar het buitenland gaat. Het merendeel van de geproduceerde energie is afkomstig van olie en gas met nog een deel steenkool, om. ook voor de productie van electriciteit.

  20-01-2012 om 15:22 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat kan je doen?


  Werk mee aan de campagne via e-mail, Facebook en Twitter. Zie link

  De Vlaamse regering staat voor een belangrijke opdracht; er moet opnieuw bespaard worden. Om  de hakbijl in onze middelen te voorkomen bij  de begrotingscontrole van februari 2012, roept Natuurpunt je op om proactief mee te vechten voor onze budgetten.

  Jij kan helpen! Hoe?

  • Verstuur een e-mail via de pagina te vinden achter de onderstaande link naar de ministers van de Vlaamse regering en de fractieleiders in het parlement. In deze e-mail lanceert Natuurpunt een oproep om van de Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur te maken. Dit kunnen ze doen door de Vlaamse natuurgebieden te sparen van besparingen en ze te bewaren voor de volgende generaties.

   Meedoen is heel eenvoudig: vul je naam en e-mailadres in, voeg eventueel nog een persoonlijke boodschap toe en verstuur de e-mail.
  • http://www.natuurpunt.be/uploads/logos/logo_facebook.jpgZit je op Facebook? Klik dan op de  Like-knop van de pagina " Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur ". Plaats een picbadge op je profielfoto en tag deze foto met “Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur”. Stuur ook een bericht naar naar Vlaamse ministers via Facebook met de boodschap: “Maak jij van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur?"
  • http://www.natuurpunt.be/uploads/logos/logo_twitter.jpgBen je een twitteraar?  Stuur een tweet  “Maak jij van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur?”met de hashtag #pluspuntnatuur  en @een Vlaamse minister.
  • In de link vindt je een een overzicht van de ministers van de Vlaamse regering en de fractieleiders in het Vlaams parlement.

  Aarzel niet om mee te werken aan deze actie. Natuurpunt, naast andere natuurverenigingen, zijn belangrijke partners in het waarmaken van de biodiversiteitsdoelstellingen van de Vlaamse regering. Iedereen heeft de steun van de Vlaamse regering dan ook maximaal nodig.

  Bijlagen:
  http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natuurbeleid/maak-van-deze-vlaamse-regering-een-pluspunt-voor-de-natuur_2581.aspx   

  20-01-2012 om 09:34 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Natuur,milieu,klimaat
  19-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jacht op de Vlaamse vos: weer een blunder van onze Vlaamse Minister van “Leef”milieu.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vossen laten zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens omdat ze van nature een groot aanpassingsvermogen hebben  en door de grote oppervlakte van hun territoria. Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Omdat ze voedselopportunisten eten ze alles wat op hun weg komt en zeker dat wat het gemakkelijkste te vangen is.

  Een gemakkelijke prooi waren (en zijn in sommige gevallen nog) de uitgezette fazanten, dieren die geboren zijn in gevangenschap en hun hele leven in gevangenschap hebben geleefd. Die fazanten zijn voor de vos even gemakkelijk te vangen als voor ons om een stuk chocolade uit een automaat te halen.

  Ook slecht beschermde kippenhokken (**) zijn voor de vos heel aantrekkelijk, ze hoeven maar binnen te wandelen en hun keuze te maken zoals wij naar de supermarkt gaan.

  Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Een veelgehoorde reactie is dan dat de vos extra bejaagd moet worden wat echter geen oplossing biedt. Want wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt door dat afschot), neemt ook de voortplanting toe. Wanneer een vos wegvalt, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meerdere vossen aanwezig zijn op een oppervlakte die eerder werdt ingenomen door één dier.

  Men vergeet voortdurend en gemakshalve dat de vos deel uitmaakt van de Vlaamse natuur en van ons ecosysteem. De vos is een goede partner in het beperken van schade door oa. ratten, muizen en konijnen.

  De beslissing van de Vlaamse minister voor leefmilieu (eerder doodmilieu) en de Vlaamse regering om toe te laten dat vossen het hele jaar door bejaagd worden is er gekomen na een eensluidend advies van de Mina-raad. Dat eensluidend advies (*) is echter helemaal niet gevolgd, integendeel want die zegt de Minaraad daarover:

  “Betreffende de regulering van de vossen wijst de Minaraad er op dat de voorgestelde maatregel op een foutieve rechtsgrond is gestoeld. Het uitgangspunt voor vossenpopulatieregulerend beleid moet uitgaan van de vos als inheemse soort, waarvan uitroeiing niet aan de orde kan zijn. De Minaraad onderscheidt drie krachtlijnen voor het beleid ten aanzien van vossen. Het uitgangspunt is de gewone jacht, waarbij er gestreefd wordt naar een duurzame vossenpopulatie. Hier ligt de eerste uitdaging in het omschrijven van de wenselijke omvang van die populatie. Daarboven, en indien van toepassing, kan in geval van door vossen veroorzaakte wildschade bijzondere bejaging ingezet worden. Indien men meent ervan gebruik te moeten maken, kan o.a. een nieuwe openingstijd voor bijzondere jacht in het Jachtopeningsbesluit ingeschreven worden. Ten slotte, en eveneens indien van toepassing, moet interferentie van vossenpredatie met natuurbehouds-doelstellingen behandeld worden op basis van de soortenbeschermingsplannen in uitvoering van het Soortenbesluit.”

   

  Toch is er het besluit gekomen dat de vos vanaf nu het hele jaar door mag bejaagd worden.

  (*) Advies over “Wijziging van de besluiten betreffende de organisatie van het jachtexamen en van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend” van 03 feb 2011

  (**) Kippen kan je afdoende beschermen met een degelijk kippen- en nachthok.

  Vossen zijn nachtdieren, je kippen ’s nachts opsluiten in een afsluitbaar nachthok wat veel schade kan voorkomen. Plaats een degelijke omheining, die minimum 2 m hoog moet zijn, met mazen van maximum 3 tot 4 cm wijd. Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad strak aan. Graaf de draad 50 cm diep in. Plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten om onder een hoek van 120° of bevestig een of enkele schrikdraden aan de buitenkant.
  Vossen zijn luie dieren, ze graven steeds net langs de draad. Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels, planken of gaas van 40 cm breed. Een hond in de tuin kan vossen afschrikken,(maar ook een hond kan kippen doodbijten!). Ten slotte blijven vossen op een veilige afstand wanneer je geiten of schapen houdt binnen dezelfde omheining als je kippen.

  Het is vooral een degelijk en goed afsluitbaar nachthok dat je kippen veiligstelt tegen de steenmarter, bunzing, ratten, vossen en loslopende honden.

  Zie Natuurpunt; De vos: problemen én oplossingen

  Bijlagen:
  http://www.minaraad.be/adviezen/2011/wijziging-van-de-besluiten-betreffende-de-organisatie-van-het-jachtexamen-en-houdendevaststelling-van-de-voorwaarden-waaronder-de-jacht-kan-worden-uitgeoefend    
  http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit_967.aspx    

  19-01-2012 om 13:50 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  18-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn de Dino’s uitgestorven?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Al diegenen, die zich gerust voelden omdat ze tot de slotsom gekomen waren dat de “Verschrikkelijke hagedis”, want dat betekent het woord “Dinosauris”, niet meer onder ons vertoeft (omwille van een slordige, verloren gevlogen meteoor), moet ik teleurstellen. De dinosaurussen hebben deze meteoor een neus gezet, ze zijn blijven bestaan en vormen nu die klasse van dieren die overal om ons heen vertoeven. Bij sommigen zelf in een kooitje in de woonkamer als het lieflijke kanariepietje.

  Is dit voorgaande misschien de reden waarom zoveel mensen (waarvan ik er een ben) belangstelling hebben voor deze soort van dieren? Een onbewust aanvoelen van het feit dat ze afstammen van een diergroep die een dikke 250 miljoen jaren “geheerst” heeft over de aarde, een diergroep die vele crisissen heeft overleeft met inbegrip van de buitengewoon rampzalige overgang van het Trias naar het Perm pakweg 255 miljoen jaar geleden (90 % van de toenmalige soorten stierven uit)?
  Tot een welgemikte kei 65 miljoen jaar geleden de heersers eruit knikkerden… en zie, zoals de feniks herrijzen ze uit hun as en worden ze vogels.

  Te begrijpen dus dat de feniks als een vogel wordt voorgesteld. En dat de feniks in “Harry Potter and the Chamber of Secrets” zo erg op een Archaeopterix lijkt.

  Of is het niet die fascinatie die de vogels zo aantrekkelijk maakt om te bekijken en te observeren maar een andere?

  Het is moeilijk uit te leggen waarom ik, en anderen, aangestoken ben door de virus die het onontbeerlijk maakt dat we moeten weten wat daar in het hemelsnaam vliegt, kwettert, fladdert, jaagt, scharrelt enz. Van al de aandoeningen is ze wel één van de meest goedaardige alhoewel ze stevige happen uit het budget kan nemen. Goed optisch materiaal is zeker nodig en minstens één veldgids die regelmatig wordt vervangen want na een tijd tot op de draad versleten. De meeste “lijders” aan deze kwaal gaan echter veel verder en rusten zich uit met fotomateriaal, laptops, dikke boeken en dan hebben we het nog niet gehad over de verplaatsingen en (soms verre) reizen.

  Allemaal nodig om die aandoening die vogelkijken (vogelen zegt men Nederland) heet te verhelpen en in de hand te houden.

  Dus gelukkig maar dat de dino’s niet zijn uitgestorven (of misschien spijtig…).

  En het spijt me dat ik de gemoedsrust van sommigen heb verstoord, te bedenken dat de smakelijke kippenbout in werkelijkheid een dinosauruskluif is en te mijmeren dat onze kanariepiet in ons kooitje in werkelijkheid  een vervaarlijk monster is, een Tyrannosaurus waardig.

  (Of heb ik er plezier in?)

  18-01-2012 om 11:15 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  04-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurindicatoren 2010
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik heb even de recente brochure over de Natuurindicatoren 2010 doorbladerd om na te gaan hoe het met de natuur is gesteld in Vlaanderen.

  De brochure haalt zelf de volgende doelsteling aan:

  “Vlaanderen onderschreef de Europese doelstelling om tegen 2010 het verlies van biodiversiteit te stoppen.Deze brochure evalueert de stand van zaken aan de hand van 22 natuurindicatoren die de best mogelijke invulling geven van de in 2007 voorgestelde 26 Europese biodiversiteitindicatoren (EEA , 2007). “

  Maar lees zelf hoever we staan in 2011:

  Status van soorten

  Van de 1806 soorten op de gevalideerde Rode Lijsten zijn er 111 in de loop van de voorbije eeuw uit Vlaanderen verdwenen. Van de overige 1695 soorten zijn er 422 (25%) sterk achteruitgegaan en/of hebben een kritisch niveau bereikt waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen. Het verdwijnen of achteruitgaan van soorten is een gevolg van de achteruitgang van de oppervlakte geschikt habitat en van de dalende habitatkwaliteit. Ook soorten uit het landbouwgebied komen steeds meer op de Rode Lijst terecht

  Staat van instandhouding van de soorten van Europees belang

  Ongeveer een derde van de soorten (16 soorten, 33 %) bevindt zich in een gunstige staat van instandhouding. Voor 4 soorten (8 %) is de staat van instandhouding matig ongunstig en voor 18 soorten (37 %) is die zeer ongunstig. Voor elf soorten waren er onvoldoende gegevens om tot een evaluatie te komen. De toestand is relatief gezien het slechtst voor aquatische soorten, waar slechts één van de 10 soorten gunstig scoort. Dat is vooral een gevolg van de ongunstige evaluatie van de actuele populaties van de soorten en hun leefgebied.

  Staat van instandhouding van de habitats van Europees belang

  Drie kwart van de habitats (35) bevindt zich in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Daarnaast zijn er nog 8 habitats (17 %) in een matig ongunstige staat: een zilt habitat, een veen en moerashabitat, een heidehabitat, twee graslandhabitats en drie boshabitats. Slechts drie habitats bevinden zich in een gunstige staat van instandhouding: een zilt habitat (bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten), een kustduinhabitat (duinen met duindoorn) en het grothabitat (niet voor publiek opengestelde grotten). Alle watergebonden habitats krijgen een zeer ongunstige beoordeling. Water en luchtverontreiniging zijn de factoren die voor de meeste habitats als een bedreiging vermeld worden

  Oppervlakte met effectief natuurbeheer

  Eind 2002 bedroeg de oppervlakte ‘met effectief natuurbeheer’ 29.480 ha of 59 % van de plandoelstelling. Eind 2008 was er 40.358 ha of bijna 81 % gerealiseerd. De toename in 2008 was het kleinst in 13 jaar. Ruim 800 ha van die groei werd gerealiseerd in de erkende natuurreservaten. Op basis van de huidige trend wordt de doelstelling pas in 2014 bereikt. Indien de dalende trend van de uitgaven en subsidies voor terreinverwerving zich de volgende jaren voortzet, zal deze doelstelling nog later worden gerealiseerd.

  En dit is nog maar een beperkte greep uit het ronduit deprimerende boekwerkje.
  Als “Vlaanderen In Actie” inderdaad “De doorbraak ‘Groen en dynamisch Stedengewest” zal willen realiseren zal er toch wat meer actie moeten komen zeker wat het de natuurdoelstellingen betreft.

  Bron: http://www.natuurindicatoren.be/ “ Brochure Natuurindicatoren 2010”

  04-03-2011 om 16:37 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:natuur,biodiversiteit
  03-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We staan voor tal van boeiende uitdagingen in Leuven. Het beschermen en beheren van onze natuurgebieden, opvolgen van beleidsdossiers, een goede samenwerking met de stad, het organiseren van leuke natuurhappenings,…
  Natuurpunt doet heel wat. Ook jij kan heel wat verwezenlijken voor de natuur in jouw buurt.
  Hoe jij dit kan aanpakken, leggen we graag uit op een boeiende praatavond. Zo leer je meteen ons én de natuur beter kennen.
  We verwelkomen je graag met een drankje in het café van CC Het Oratoriënhof, Mechelsestraat 111 te Leuven
  Graag je aanwezigheid bevestigen bij Christine Daenen, 016-25 25 19, christine.daenen[apenstaart]natuurpunt.be
  Kan je er niet bijzijn? Bezorg ons je e-mailadres via christine.daenen[apenstaart]natuurpunt.be. Zo houden we je op de hoogte van onze nieuwtjes en krijg je een geheugensteuntje voor elke activiteit!

  03-03-2011 om 17:08 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politiek café: biodiversiteit in Vlaanderen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ook in 2011 wil Groen! Leuven interessante onderwerpen blijven combineren met aparte muziek, open discussies, en gewoon een gezellige avond op café! We schotelen jullie dan ook direct weer een onweerstaanbaar politiek café voor, dit keer met als thema “Biodiversiteit”.

  Woensdag 6 april, om 20u in het Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, Leuven (dit politiek café werd in februari afgelast omwille van onvoorziene werken in de zaal).

  Waar willen we naartoe met de biodiversiteit in Vlaanderen? Hoe kan het lokale beleid verbeterd worden? Hoe zit het met onze eigen stedelijke biodiversiteit? Drie sprekers lichten het thema vanuit hun perspectief zullen toe:

  • FILIP VOLCKAERT: hoogleraar aan de KULeuven bij de afdeling Dierenecologie en -systematiek. Ook gekend van de dubbeluitzending “Biodiversiteit in België” die in oktober 2010 op Canvas werd uitgezonden, waarin hij op een zeer heldere en toegankelijke manier biodiversiteit en de uitdagingen hierrond uit de doeken deed.
  • LUC VERVOORT: coördinator van Natuurpunt Oost-Brabant is een kenner bij uitstek van onze regio en weet dus ook als geen ander welke maatregelen er nog best genomen worden om onze lokale biodiversiteit te vrijwaren.
  • SAARTJE DEGELIN: werkt als landbouwconsulente voor Boerenbond en heeft door haar werk veel contacten met lokale boeren en tuinders. Ze kent dus zeker alle verschillende facetten van het lokale beleid inzake landgebruik en zal vanuit haar perspectief absoluut bijdragen aan een constructief debat.

  Jan Mertens stelt samen met u de vragen. De muziek komt deze avond van David Dessers, van de Leuvense Folkgroep “Clochard” die garant zullen staan voor een evenwichtige mix van ambiance en stil genieten. En natuurlijk kan er ook weer genoten worden van een lekker lokaal biertje, een sapje of een pittig tasje eerlijke koffie.

  03-03-2011 om 14:11 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)

  Over mijzelf
  Ik ben Vanden Bosch Yves
  Ik ben een man en woon in Heverlee/ Leuven (België) en mijn beroep is Diëtist.
  Ik ben geboren op 11/08/1950 en ben nu dus 72 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur en milieu.
  Gemeenteraadslid Leuven voor Groen! van '90 tot '06.
  Open tuindag op 3 juni: welkom in de tuin aan de Geldenaaksebaan 92 te Heverlee
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • Leefbare Geldenaaksebaan
 • Groen! Leuven
 • Stad Leuven
 • Vrienden Heverleebos en Meerdaelwoud
 • Natuurpunt Leuven
 • Koeheide
 • Fatiha Dahmani
 • Toon Toelen
 • Vogelwerkgroep Oost-Brabant
 • Heverlee

  Foto

  Foto

  Archief per week
 • 27/02-04/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 28/02-06/03 2011
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 16/10-22/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • bloggen.be
 • Ons bezoek aan Electrawinds
 • Hermes
 • facebook Hermes
 • twitter Hermes

 • Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  liefdenetwerk
  www.bloggen.be/liefden
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum. Anonieme reacties en scheldtirades worden verwijderd  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!