Overheden in Vlaanderen zijn tegen paarden
Overheden miskennen rechten van mensen omwille van financiële redenen
Inhoud blog
 • Vlaamse overheid omwille van financiële redenen tegen paarden
 • Proficiat!
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  24-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse overheid omwille van financiële redenen tegen paarden
  Ik wil even het volgende bekend maken :

  Vorig jaar september besloten wij om onze stallingen uit te breiden. Op dat moment hadden wij 1 paard en 3 ponies ter beschikking die uiteraard onderdak nodig hadden. Wij hadden wat verder in de buurt ca. 2 ha grond ter beschikking die ons toeliet te paarden te laten grazen, maar aangezien het gehuurde landbouwgrond betrof konden wij geen stalling bouwen op deze grond.

  Wij hadden bij onze woning en op de achterliggende grond een bestaande oude kippenstal van 7  op 11 meter. Deze was door de vorige eigenaars van de grond officieel aangevraagd en stond dus met vergunning sinds 1966. De grond was sinds de gewestplannen in 1979 ingekleurd als een woonuitbreidingsgebied.

  Wij lieten in eerste instantie een principe-aanvraag opstellen door de architect. Deze werd geweigerd door de gemeente louter en alleen omdat ze bij een vernieuwing van de stalling en bij een latere onteigening een veel te hoge vergoeding (naar hun gevoel) voor de grond dienden te betalen. Dus het ging hen om loutere financiële redenen.

  Wij redeneerden dat deze redenen onvoldoende gemotiveerd waren en ons het recht op een bestaand goed en de verbouwing daarvan niet konden verhinderen en besloten om een officiële verbouwingsvergunning te vragen.
  Bovendien was er het ministrieel besluit inzake de stalling van weidedieren dat stelde dat de dieren bij voorkeur aan de woning van de betrokken eigenaar gestald moesten worden. We dienden in dit geval nog enkel te bewijzen dat wij voldoende weide ter beschikking hadden.

  De architect deelde mee dat zijns inziens de toestemming van de buren niet nodig was, aangezien het gebouw minstens op 30 meter van bestaande woningen stond. Dit kwam goed uit want wij hadden sowieso al een ambetante buur die bovendien ambtenaar was van een de naburige gemeente Lummen.

  De gemeente besliste evenwel om versterking te zoeken bij deze buur en deed een openbaar onderzoek bij mijn waarde buur de ambtenaar. Ambtenaar zijnde kenden deze mekaar natuurlijk zeer goed en werd een bezwaarschrift opgesteld waaruit duidelijk bleek dat de gemeente Beringen onder een hoedje had gespeeld, immers de bewuste buurman gebruikte in zijn argumentatie argumenten die alleen de gemeente aanbelangden...

  De vergunning werd dus geweigerd op de reden dat het de toekomstige ontginning van het woonuitbreidingsgebied zou hypotheceren en op basis van de flutargumenten van de buurman, die ondermeer stelde last te hebben van geurhinder van de paarden en geluidsoverlast.

  Eerst en vooral maakt een paard vrijwel geen geluid op een uitzonderlijk gehinnik na en de paarden staan nu al jaren gestald in een kleinere stalling op onze bouwgrond (voor de achterliggende grond) dus meer hinder dan er al zou geweest zijn(!) kan er nooit gekomen zijn.

  We trokken dus naar een advocaat voor het opstellen van een argumentatie en naar de provincie voor beroep.

  Tussen het indienen van het beroep en het voorkomen op de Bestendige deputatie kwam een architecte van de provincie, onaangekondigd nog een bezoekje brengen aan onze woning om de situatie na te kijken. Zij deelde aan mijn echtgenote mee dat wij de vergunning nooit zouden krijgen omdat het anders de gemeente te veel geld zou kosten bij de onteigening.

  Op de zitting voor de beroepsprocedure werd door onze advocaat op een aantal juridische principes gewezen die onderandere stelden dat de overheid daar waar mogelijk de regelgeving in positieve zin dient te interpreteren.

  De desbetreffende ambetantenaren hadden het evenwel zuiver en alleen over de zogenaamde overlast die zou berokkend worden aan hun collega ambetantenaar, mijn bewuste buurman.
  Verder wezen zij de toepassing van het ministrieel besluit inzake weidedieren van de hand omdat wij de weiden huurden en niet in eigendom hadden, hetgeen nochtans geen vereiste is...

  De vergunning werd dus ook in beroep geweigerd.

  Het  is dus duidelijk dat de gemeente en de provincie vooral haar eigen financiële belangen dienen en niet dat van de burgers en verder is het dus ook duidelijk dat de ambetantenaren vooral hun eigen belang dienen en het principe 'eigen volk eerst huldigen'.

  Zo zie je maar in wat voor land wij leven.

  Yves Thaens
  Koersel
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  24-07-2013, 21:10 geschreven door Yves  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat!
  Proficiat!

  Uw blog is correct aangemaakt en u kan nu onmiddellijk starten! 

  U kan uw blog bekijken op http://www.bloggen.be/yves1970

  We hebben om te starten ook al een reeks extra's toegevoegd aan uw blog, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.  Zo is er een archief, gastenboek, zoekfunctie, enz. toegevoegd geworden. U kan ze nu op uw blog zien langs de linker en rechter kant.

  U kan dit zelf helemaal aanpassen.  Surf naar http://www.bloggen.be/ en log vervolgens daar in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op 'personaliseer'.  Daar kan u zien welke functies reeds toegevoegd zijn, ze van volgorde wijzigen, aanpassen, ze verwijderen en nog een hele reeks andere mogelijkheden toevoegen.

  Om berichten toe te voegen, doet u dit als volgt.  Surf naar http://www.bloggen.be/  en log vervolgens in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Druk vervolgens op 'Toevoegen'.  U kan nu de titel en het bericht ingeven.

  Om een bericht te verwijderen, zoals dit bericht (dit bericht hoeft hier niet op te blijven staan), klikt u in plaats van op 'Toevoegen' op 'Wijzigen'.  Vervolgens klikt u op de knop 'Verwijderen' die achter dit bericht staat (achter de titel 'Proficiat!').  Nog even bevestigen dat u dit bericht wenst te verwijderen en het bericht is verwijderd.  U kan dit op dezelfde manier in de toekomst berichten wijzigen of verwijderen.

  Er zijn nog een hele reeks extra mogelijkheden en functionaliteiten die u kan gebruiken voor uw blog. Log in op http://www.bloggen.be/ en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.  Klik vervolgens op 'Instellingen'.  Daar kan u een hele reeks zaken aanpassen, extra functies toevoegen, enz.

  WAT IS CONCREET DE BEDOELING??
  De bedoeling is dat u op regelmatige basis een bericht toevoegt op uw blog. U kan hierin zetten wat u zelf wenst.
  - Bijvoorbeeld: u heeft een blog gemaakt voor gedichten. Dan kan u bvb. elke dag een gedicht toevoegen op uw blog. U geeft de titel in van het gedicht en daaronder in het bericht het gedicht zelf. Zo kunnen uw bezoekers dagelijks terugkomen om uw laatste nieuw gedicht te lezen. Indien u meerdere gedichten wenst toe te voegen op eenzelfde dag, voegt u deze toe als afzonderlijke berichten, dus niet in één bericht.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken over de actualiteit. Dan kan u bvb. dagelijks een bericht plaatsen met uw mening over iets uit de actualiteit. Bvb. over een bepaalde ramp, ongeval, uitspraak, voorval,... U geeft bvb. in de titel het onderwerp waarover u het gaat hebben en in het bericht plaatst u uw mening over dat onderwerp. Zo kan u bvb. meedelen dat de media voor de zoveelste keer het fout heeft, of waarom ze nu dat weer in de actualiteit brengen,... Of u kan ook meer diepgaande artikels plaatsen en meer informatie over een bepaald onderwerp opzoeken en dit op uw blog plaatsen. Indien u over meerdere zaken iets wil zeggen op die dag, plaatst u deze als afzonderlijke berichten, zo is dit het meest duidelijk voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken als dagboek. Dagelijks maakt u een bericht aan met wat u er wenst in te plaatsen, zoals u anders in een dagboek zou plaatsen. Dit kan zijn over wat u vandaag hebt gedaan, wat u vandaag heeft gehoord, wat u van plan bent, enz. Maak een titel en typ het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks naar uw blog komen om uw laatste nieuwe bericht te lezen en mee uw dagboek te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met plaatselijk nieuws. Met uw eigen blog kan u zo zelfs journalist zijn. U kan op uw blog het plaatselijk nieuws vertellen. Telkens u iets nieuw hebt, plaats u een bericht: u geeft een titel op en typt wat u weet over het nieuws. Dit kan zijn over een feest in de buurt, een verkeersongeval in de streek, een nieuwe baan die men gaat aanleggen, een nieuwe regeling, verkiezingen, een staking, een nieuwe winkel, enz. Afhankelijk van het nieuws plaatst u iedere keer een nieuw bericht. Indien u veel nieuws heeft, kan u zo dagelijks vele berichten plaatsen met wat u te weten bent gekomen over uw regio. Zorg ervoor dat u telkens een nieuw bericht ingeeft per onderwerp, en niet zaken samen plaatst. Indien u wat minder nieuws kan bijeen sprokkelen is uiteraard 1 bericht per dag of 2 berichten per week ook goed. Probeer op een regelmatige basis een berichtje te plaatsen, zo komen uw bezoekers telkens terug.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met een reisverslag. U kan een bericht aanmaken per dag van uw reis. Zo kan u in de titel opgeven over welke dag u het gaat hebben, en in het bericht plaatst u dan het verslag van die dag. Zo komen alle berichten onder elkaar te staan, netjes gescheiden per dag. U kan dus op éénzelfde dag meerdere berichten ingeven van uw reisverslag.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met tips op. Dan maakt u telkens u een tip heeft een nieuw bericht aan. In de titel zet u waarover uw tip zal gaan. In het bericht geeft u dan de hele tip in. Probeer zo op regelmatige basis nieuwe tips toe te voegen, zodat bezoekers telkens terug komen naar uw blog. Probeer bvb. 1 keer per dag, of 2 keer per week een nieuwe tip zo toe te voegen. Indien u heel enthousiast bent, kan u natuurlijk ook meerdere tips op een dag ingeven. Let er dan op dat het meest duidelijk is indien u pér tip een nieuw bericht aanmaakt. Zo kan u dus bvb. wel 20 berichten aanmaken op een dag indien u 20 tips heeft voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken dat uw activiteiten weerspiegelt. U bent bvb. actief in een bedrijf, vereniging of organisatie en maakt elke dag wel eens iets mee. Dan kan je al deze belevenissen op uw blog plaatsen. Het komt dan neer op een soort van dagboek. Dan kan u dagelijks, of eventueel meerdere keren per dag, een bericht plaatsen op uw blog om uw belevenissen te vertellen. Geef een titel op dat zeer kort uw belevenis beschrijft en typ daarna alles in wat u maar wenst in het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks of meermaals per dag terugkomen naar uw blog om uw laatste belevenissen te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken uw hobby. U kan dan op regelmatige basis, bvb. dagelijks, een bericht toevoegen op uw blog over uw hobby. Dit kan gaan dat u vandaag een nieuwe postzegel bij uw verzameling heeft, een nieuwe bierkaart, een grote vis heeft gevangen, enz. Vertel erover en misschien kan je er zelfs een foto bij plaatsen. Zo kunnen anderen die ook dezelfde hobby hebben dagelijks mee lezen. Als u bvb. zeer actief bent in uw hobby, kan u dagelijks uiteraard meerdere berichtjes plaatsen, met bvb. de laatste nieuwtjes. Zo trek je veel bezoekers aan.

  WAT ZIJN DIE "REACTIES"?
  Een bezoeker kan op een bericht van u een reactie plaatsen. Een bezoeker kan dus zelf géén bericht plaatsen op uw blog zelf, wel een reactie. Het verschil is dat de reactie niet komt op de beginpagina, maar enkel bij een bericht hoort. Het is dus zo dat een reactie enkel gaat over een reactie bij een bericht. Indien u bvb. een gedicht heeft geschreven, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze het heel mooi vond. Of bvb. indien u plaatselijk nieuws brengt, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze nog iets meer over de feiten weet (bvb. exacte uur van het ongeval, het juiste locatie van het evenement,...). Of bvb. indien uw blog een dagboek is, kan men reageren op het bericht van die dag, zo kan men meeleven met u, u een vraag stellen, enz. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.

  WAT IS DE "WAARDERING"?
  Een bezoeker kan een bepaald bericht een waardering geven. Dit is om aan te geven of men dit bericht goed vindt of niet. Het kan bvb. gaan over een bericht, hoe goed men dat vond. Het kan ook gaan over een ander bericht, bvb. een tip, die men wel of niet bruikbaar vond. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.


  Het Bloggen.be-team wenst u veel succes met uw gloednieuwe blog!

  Met vriendelijke groeten,
  Bloggen.be-team

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - ( Stemmen)
  24-07-2013, 19:31 geschreven door  
  Archief per week
 • 22/07-28/07 2013
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!