Yogannes' blog
spirituele stukjes
Inhoud blog
 • Het vredesklokje
 • De Goede Week
 • Allemaal tweetjes
 • GEDICHT
 • Verslaafd aan verpakking
  Zoeken in blog

  Foto
  15-04-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het vredesklokje

  Het vredesklokje

   

  In een klein dorpje in Vlaanderen werd een nieuw klokje geboren. De klok Nele uit de Ijzertoren – dat grote vredesmonument waarop in 4 talen ‘Nooit meer oorlog’ staat – was de doopmeter. Zij drukte bij de doopviering de wens uit dat dit klokje overal vrede zou brengen. De nieuwgeborene kreeg de naam Godfried en kreeg een plaatsje in de kerktoren vanwaar men een prachtig zicht had op de licht glooiende heuvels en de weiden “als wiegende zeeën”.

   

  Tegen Pasen zou het vredesklokje voor het eerst de grote tocht naar Rome meemaken. Toen ze over Ieper vlogen, dook Godfried speels onder de Menenpoort door, tot ontsteltenis van de oudere grote klokken die dit veel te riskant vonden. Een beetje oneerbiedig ook tegenover de vele gesneuvelden die hier herdacht werden, vonden zij. Maar het klokje wilde met deze actie juist de aandacht trekken op de vele jongens die hier gestorven waren. En op de verschrikkelijke gevolgen van alle zinloze oorlogen. Nele verdedigde haar petekindje tegenover de andere klokken door hem volkomen gelijk te geven.  De intentie van dit manoeuvre was goed en de uitvoering vlekkeloos.

  Na een verder incidentloze reis kwamen de klokken in Vaticaanstad aan. Nadat ze gevuld werden met paaseitjes vertrokken ze opnieuw huiswaarts. Maar een grote storm waaide hen volledig uiteen. Godfried kwam heel ver voorbij Italië terecht en was volkomen verdwaald. Uiteindelijk bevond hij zich in een totaal onbekend land. Het klokje moest wel zeer goed oppassen want voortdurend vlogen er bommen en kogels langszij. Beneden zich zag Godfried een enorme chaos van mensen die op de vlucht waren voor het geweld. Soldaten, tanks, bommenwerpers… wat een verschrikkelijke taferelen. Vrouwen en kinderen leefden in bunkers. Er was grote hongersnood, angst, ziekte… en overal lag de dood op de loer…

   

  Wat kon het kleine vredesklokje hier nu tegen beginnen? Het zocht een zeldzaam rustig plekje op. Meter Nele had hem geleerd dat elke klok zich kon richten tot een grote krachtbron. Daartoe moest in alle stilte de aandacht gericht worden op het punt waar de klepel net de bovenkant van de klok raakte.  Dan kwam in een schitterend licht een groot energieveld vrij waaruit kracht kon geput worden. Een warme tedere stroom van liefde doorstroomde dan de hele klok en deze kon dan supersterke prestaties leveren. Die liefdesenergie kon dan ook doorgegeven worden aan al wie zich daarvoor openstelde.

   

  Godfried paste deze bijzondere meditatietechniek toe en voelde zich inderdaad reuzesterk worden. Een intens gevoel van liefde zinderde door het hele klokje heen en straalde uit naar de wijde omgeving. De trillingen van het klokgegalm verspreidde zich tot in de verre omgeving en veroorzaakten een weldoende en vredebrengende sensatie bij al wat leeft.

   

  Het vredesklokje strooide al zijn eitjes over de kinderen uit en deze werden daardoor ook sterk en gezond. De volwassenen zagen dit en aten ook de energierijke paaseitjes. Godfried kreeg een idee en vloog luid beierend over het slagveld zelf. Bij het horen van de vredeliefelijke klanken stopten de soldaten met vechten en vielen hun eerdere “vijanden” als broeders in de armen. Tot verbazing en woede van de generaals kwam zo de oorlog bijna tot een abrupt einde.

   

  De aanstokers en belanghebbenden van de oorlog wilden het land nu totaal vernietigen door bombardementen met kernwapens. Maar zie, een grote hoeveelheid klokken van over de hele wereld kwamen plotseling aangevlogen, ze hadden de trillingen van Godfried gevoeld en kwamen ter hulp. Ze vulden nu het hele luchtruim zodat geen enkel gevechtsvliegtuig nog in actie kon komen.  De energetische trillingen verspreiden volop vredelievende gedachten en gevoelens bij alle mensen die dit hoorden, in alle landen. Zo kwam wereldwijd een lange periode van duurzame vrede.

   

  Het vredesklokje Godfried vloog dan eindelijk terug naar Vlaanderen – na een ommetje via Rome voor een nieuwe lading paaseitjes voor de kindjes van zijn dorp natuurlijk…

   

   

  Elke mens die spiritueel actief is, kan zich in stille meditatie ook richten naar het derde oog, het punt tussen de wenkbrauwen. Kijk ernaar met gesloten ogen. Volg gewoon je rustige, diepe ademhaling. Ervaar een innerlijke vrede en rust. Put liefde en kracht uit de bron van al wat leeft. Verwezenlijk door dagelijkse meditatie jezelf zo helemaal: lichamelijk, mentaal en spiritueel. Verspreid je innerlijke vrede en wees zo een “vredesklok” in de wereld om je heen.

   

  Zalig, vrolijk en vredevol Paasfeest iedereen!

   

   

   

  Yogannes

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  15-04-2022, 19:34 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  13-04-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Goede Week

  DE GOEDE WEEK

   

   

  Zondag nog enthousiast onthaald,

  bejubeld en geprezen

  als een held,

  een bevrijder.

  Wuivende palmen.

  Vreugde alom.

  Wonderen geschieden.

  Alles komt goed.

   

   

  Donderdag schandelijk verraden,

  vals beschuldigd,

  gemarteld en bespot,

  onrechtmatig  veroordeeld.

  Zijn beste vrienden

  kenden hem niet meer,

  verloochenden hem,

  vluchtten angstig weg.

   

   

  Vrijdag een droevig dieptepunt.

  Lijden tot stervens toe.

  Duisternis, wanhoop en depressie.

  Waarom zoveel pijn?

  Waarom zoveel onrecht?

  Van waar zoveel haat en geweld?

  Zal het kwaad dan toch overwinnen?

   

   

  Zaterdag is stil,

  heel stil.

  Stil verdriet.

  Weemoedigheid.

  Rouw.

  Stille verwachtingsvolle hoop ook.

  Reflectie.

  Meditatie en gebed.

   

   

   

  En opnieuw wordt het zondag: Pasen!

  Een stralend Licht schijnt over de wereld.

  Schitterende natuur.

  Een lente vol bloesems.

  Vrolijk lachende kinderen alom.

  Ontwaken en glorievol verrijzen.

  Liefde overwint alles.

  Immer nieuw gelukzalig leven.

   

   

   

   

   

   

  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  13-04-2022, 08:35 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  22-02-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allemaal tweetjes

  ALLEMAAL TWEETJES

   

   

  Neen, dit gaat niet over berichtjes op Twitter, maar wel over een bijzonder fenomeen: de datum van vandaag bestaat uit allemaal tweetjes, “2’tjes” dus. 22/2/22. Of anders genoteerd: 22/02/2022, een palindroom. Een volgend “tweetjesfestival” komt er pas op 22/2/2222.

  Je had allicht wel gemerkt dat we in een duale context leven. Alles in de schepping komt tweemaal voor. Mannelijk en vrouwelijk, donker en licht, goed en kwaad, dag en nacht, groot en klein, warm en koud, yin en yang… enzovoort. Alles komt ook vroeg of laat in evenwicht; dat is tenminste het ideaal: een harmonisch evenwicht tussen twee tegengestelde elementen die samen één worden. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat. In grote en kleine cyclussen houden hitte en koude, droge en vochtige perioden elkaar in evenwicht. De natuur doet dit normaal gezien op een vrij rustige, ordelijke en gematigde wijze maar soms wordt het extreem, vooral als gevolg van extreem menselijk gedrag. Dan tracht de natuur het verstoorde evenwicht zo snel mogelijk te herstellen en zien we alom hevige overstromingen, aardbevingen, stormen, vulkaanuitbarstingen… Al speelt hier ook de reactie op negatieve trillingen mee, veroorzaakt door oorlog, geweld en ander kwaadaardig gedrag van de mensheid. De universele wet van oorzaak en gevolg –karma- werkt heel precies met als enig doel: orde op zaken brengen zodat alles peis en vree wordt en iedereen uiteindelijk gelukkig. Geloof het of niet, het is zuivere “weten”-schap!

  De mens zelf is ook vaak een vat vol tegenstrijdigheden en tegengestelde aspecten. Die in evenwicht houden of brengen is een moeilijke maar noodzakelijke levensopgave. Elke man zou zijn “mannelijke” hoedanigheden in evenwicht moeten brengen met zijn “vrouwelijke” kant. Het strikt rationele moet gecompenseerd worden met het meer gevoelige. Zoals elke vrouw haar meer sensitieve aard moet aanvullen met de “mannelijke” rede. Elke persoon is uiteraard verschillend maar alleszins heeft iedereen respectievelijk meer “mannelijke” of “vrouwelijke” eigenschappen die dan best met elkaar in harmonie gebracht worden. Het maakt –spiritueel gezien – absoluut niets uit welk geslacht of geaardheid je hebt. Ben je eerder geneigd de dingen louter verstandelijk aan te pakken, dan is het niet slecht om ook eens te luisteren naar je hart. Het omgekeerde is evenzeer waar.

  Alle mensen zijn gelijkwaardig en komen uit éénzelfde bron van bewustzijn. Incarnatie na incarnatie leert de ziel om het duale te overstijgen, volkomen te onthechten aan het materiële en zo te verrijzen in de éne, het ware Zelf. Zichzelf volledig verwezenlijken en opgaan in de allesomvattende Geest is het enige levensdoel van de mens. Het is in feite een proces van bewustwording van datgene wat al is. Het paradijs van eeuwige gelukzaligheid is reeds in ons. In diepe meditatie kan elkeen deze onbeschrijflijke vreugde ervaren. Dan zijn er geen “tweetjes” meer; enkel het absolute alomtegenwoordige en allesomvattende Ene.

  We zijn allen één.

   

   

  Yogannes

   

  22 februari 2022


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  22-02-2022, 10:21 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  27-01-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT

  GEDICHT

   

  Ik vond

  een gat

  in de poëziemarkt

   

  Heb het

  gedicht
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  27-01-2022, 10:27 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  24-01-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaafd aan verpakking

  VERSLAAFD AAN VERPAKKING

   

  Geen mens die een geschenk krijgt, zal verrukt en enthousiast enkel met de verpakking – hoe mooi ook het papier en de strik – bezig blijven en het geschenk zelf niet eens bekijken, laat staan het gebruiken. En toch, het merendeel van de mensen doet precies dat: het aardse leven met al het materiële en lichamelijke verafgoden tot in het absurde. Om dan telkens weer ontgoocheld te worden door het vergankelijke, de pijnlijke gevolgen of zelfs het op den duur vervelende. Terwijl het ware leven, het spirituele, alles-vervullend en gelukzaligmakend is en dat voor altijd. Dat godsgeschenk wordt vaak niet gewaardeerd, zelfs niet gekend. Deze onwetendheid is dramatisch voor mensen die lijden. Een beetje openstaan voor de liefdevolle energie van de Bron van Al-wat-is zou al een wereld van verschil maken. Wie regelmatig mediteert en leeft in dienstbare harmonie met de medemens, kan hier op aarde al gelukkig zijn.

  Het mooie is dat we telkens weer een nieuwe verpakking krijgen met hetzelfde geschenk. Aan ons de keuze om ofwel enkel aandacht te hebben voor de verpakking of dan toch het unieke, volmaakte geschenk aan te nemen: eeuwige gelukzaligheid. Eenmaal dat geschenk in bezit, doet de verpakking er niet meer toe.

  De tijdelijke zintuiglijke genoegdoeningen bezorgen ons hoogstens heel even plezier maar uiteindelijk leiden ze allemaal tot teleurstelling, verdriet en pijn. Verlangen en verleiding zijn suikerzoet maar eens het begeerde in bezit komt algauw ellende of gemis. Onverzadigbaar zijn de wereldse verlangens; men lijkt er nooit genoeg van te krijgen maar spoedig komen de symptomen van overdaad. De avond van schransen, zwelgen en wellust mag zo heerlijk lijken, de ochtend van indigestie, kater en bittere spijt volgt onverbiddelijk. Men ervaart dit als een straf maar het is enkel een les, een uitdaging om het voortaan beter te doen.

  In meditatie en in dienstbaarheid wordt alle verpakking en ballast afgeworpen en komt men in een dimensie van louter vreugde en geluk. Deze unieke ervaring van “wel-zijn” is voor iedereen bereikbaar. Je hoeft het geschenk van het ware leven alleen maar te ontdoen van de verhullende en misleidende verpakking om het echte geluk te vinden. Je kan het pakmateriaal ook recycleren in een nieuw leven maar uiteindelijk kies je best metten voor het geschenk zelf. De keuze is vrij maar je zal altijd verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van wat je kiest. Bedenk dat je de slavernij van de verpakking altijd achter je kunt (en alleszins ooit moèt) laten om voor altijd vrij en gelukkig te zijn. Laat je niet strikken door begoocheling, kies voor de ware liefde van het echte leven door volledige Zelfverwezenlijking.

   

   

  Yogannes

  (gebaseerd op de leringen van Paramhansa Yogananda)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  24-01-2022, 14:04 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  05-01-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goeroedeva

  GOEROEDEVA

   

  Al liep ik duizendmaal verloren,

  jij brengt me altijd weer terug op het juiste pad.

   

  Al maakte ik talloze fouten,

  jij corrigeert me telkens opnieuw met eindeloos begrip.

   

  Al werd ik oneindig keer verleid door materieel gewin,

  jij behoedt me voor de kwalijke gevolgen.

   

  Al verzwakt soms mijn spirituele inzet en meditatie,

  jij inspireert me en wakkert mijn spiritueel enthousiasme opnieuw aan.

   

  Al dacht ik vele keren niet aan jou,

  jij vergeet me nooit en bent immer bij mij.

   

  Al had ik doorgaans geen tijd voor jou,

  jij wacht geduldig tot ik me weer op jou afstem.

   

  Al beantwoordde ik niet steeds jouw onvoorwaardelijke liefde,

  jij blijft onverminderd zielsveel van mij houden.

   

  Goeroedeva,

  ik hou van jou.

   

   

  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  05-01-2022, 10:00 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  31-12-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaarovergang

  JAAROVERGANG

   

  Met weemoed

  en dankbaarheid

  denk ik aan de goede en mooie dingen

  van het afgelopen jaar;

  wat mij blij en gelukkig maakte

  koester ik teder

  in mijn hart

   

   

   

  Ik gooi de slechte en minder prettige zaken

  in de vergeetput van mijn geheugen

  en onthoud enkel de lessen die ik eruit leerde

  en besef dat elke uitdaging mij sterker heeft gemaakt

   

  Een nieuw blad

  ligt nu voor me klaar;

  ik vul het in

  dag na dag

  leven na leven

  met inzet en contemplatie

  geleid door LIEFDE

  naar het Rijk

  van altijd nieuwe

  vrede en vreugde

   

   

  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  31-12-2021, 19:02 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  25-12-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Kerstverhaal als (g)een ander

  EEN KERSTVERHAAL ALS (G)EEN ANDER.

   

  Het gebeurde toen Heer Rodes koning in de Lage Landen was, zo omtrent het jaar 2400. De mensheid had toen al een flink stuk vooruitgang geboekt inzake bewustwording. De mensen leefden vrij harmonieus samen en haast nergens was er nog oorlog of geweld. Eigenlijk werd een koning toen gekozen door het volk maar Heer Rodes had als opperbevelhebber van het leger de macht gegrepen toen het parlement het leger wilde afschaffen en vervangen door een burgerdienst die zich enkel zou inzetten om de mensen te helpen in nood en om hen te beschermen.

  Bijna overal op aarde heerste er vrede en welzijn. Maar toch was er nog een hardnekkig gedeelte van de wereldbevolking dat volhardde in de boosheid en streefde naar veel materieel gewin en eigenbelang. Hier en daar bezetten ze sleutelposities om hun tanende macht alsnog te bestendigen. Aan het hoofd van grote multinationals en als staatshoofden in sommige landen probeerden ze met geweld en bedrog zichzelf te verrijken.

  In het jaar 2400 woedde een zeer besmettelijk virus op aarde. Voor mensen met een gezonde levensstijl en een sterk immuunsysteem vormde dit geen enkel probleem. Wie echter nog steeds oude slechte gewoonten aannam zoals vlees eten en roesmiddelen als alcohol, drugs en tabak consumeerde, was het virus zeer schadelijk. Net als in vorige eeuwen werd er door de overheid wereldwijd absurde en zinloze maatregelen genomen, uiteraard zonder succes. Massale vaccinaties onder de hele wereldbevolking – ook kerngezonde mensen en kinderen! – verzwakten slechts het aangeboren afweersysteem en zo kon het virus ongeremd muteren en overheersen. Men had blijkbaar zoals steeds niets geleerd uit de geschiedenis.

  Heer Rodes en zijn trawanten zagen enkel een kans om schatrijk te worden en de mensen die ze eigenlijk zouden moeten dienen voorgoed onder de knoet te krijgen. Hij riep de noodtoestand uit en vaardigde een besluit uit dat alle mannelijke onderdanen zich met hun gezin naar de plaats van hun geboorte moesten begeven om er een inspuiting te krijgen in het lokale vaccinatiecentrum. Ongehoorzaamheid zou zwaar bestraft worden.  

  In een klein dorpje woonden Yos en Maartje, een pasgetrouwd koppel. Hij kwam uit de grote stad waar hij aan de universiteit godgeleerdheid had gestudeerd maar hij vond geen werk omdat hij niet overweg kon met dogma’s en het autoritair gedrag van de geestelijke overheid. Na een burn-out trok hij naar een dorpje op het platteland om er tot rust te komen. Hij leerde daar Maartje kennen, een meisje dat na haar studies rondgezworven had in India en er kennis had gemaakt met yoga. In het dorpje gaf ze wekelijks yoga-onderricht en daar kwam op een keer Yos meedoen. Weldra voerden ze lange, diepe gesprekken over spiritualiteit en mettertijd werden ze verliefd op elkaar. Hij vestigde zich definitief in het dorp en trouwde met Maartje. Haar ouders hadden een bakkerij en het jonge koppel woonde boven de winkel.

  Het was nu eind december en Maartje zou weldra moeten bevallen. Van  overheidswege had het paar dus de opdracht gekregen zich naar het vaccinatiecentrum in de geboorteplaats van Yos te begeven. Daar moesten zij hun prik krijgen die hen zogezegd zou beschermen tegen het rondwarende virus. Omdat de treinen niet reden vanwege de overheidsmaatregelen, besloot Yos de oude bakfiets van zijn schoonvader – waarmee deze vroeger brood ronddroeg bij zijn klanten – weer rijklaar te maken. Hij installeerde een comfortabel zitje voor Maartje. Ze was uitgerekend voor Driekoningen, dat was toch nog een paar weken. Tegen dan zouden ze wel weer thuis zijn.

  Na een lange vermoeiende fietsreis kwamen ze in de grote stad aan, de ochtend voor hun afspraak in het vaccinatiecentrum. Yos zocht naar een logeerplaats maar alles bleek volgeboekt. In een herberg aan de rand van de stad probeerde hij een laatste maal. De herbergier zei dat alles volkomen bezet was, er was echt geen slaapplaats meer vrij, in de hele stad en verre omgeving niet. Yos vertelde dan dat zijn vrouw hoogzwanger was en er toch ergens een plekje voor haar moest zijn. De vrouw van de herbergier kwam nu tussen en zei dat ze in de schuur achter de herberg wel iets kon in orde maken om te overnachten.

  Het was nu bijna middernacht en Maartje en Yos legden zich te rusten op het hooi. De vrouw van de herbergier had voor enkele dekens gezorgd en wat voedsel. Ze hoefden niets te betalen; de vrouw leefde duidelijk mee met de hoogzwangere Maartje.

  Om klokslag middernacht kwam het kindje vroeger dan verwacht ter wereld. Het was een meisje en ze noemden het Jessie. Plots werden ze opgeschrikt door gerommel en lawaai. Enkele herders uit de buurt kwamen binnen en vertelden dat ze een soort vliegende schotel gezien hadden in het veld waar hun schapen graasden. Een schitterende vuurpijl in de vorm van een staartster had hun de weg naar deze schuur gewezen en ze hadden engelachtig gezang gehoord en een diepe warme, tedere stem die hun toesprak: “Ga het pasgeboren kindje bezoeken want ze zal de hele wereld nieuw en beter maken”. De herders waren diep ontroerd bij het aanschouwen van het teder tafereel in de schuur; het pasgeboren kindje vervulde hen van grote vreugde en innerlijke vrede en ze gaven wat extra voedsel en schaapwollen dekens als geschenk.

  Ook drie wijze geleerden kwamen langs, elk uit een gerenommeerde universiteit in het Verre Oosten. Hun berekeningen hadden dit bijzonder voorval voorspeld en ze hadden eveneens die lichtende sterpijl gezien. Ze gaven elk een goede wijze raad aan de aanwezigen. “Zoek regelmatig de stilte op en mediteer intens” sprak de eerste. De tweede zei: “Beschouw elk ander als volkomen gelijkwaardig”. De derde verzekerde: “Zie mekaar graag, respecteer en help elkaar en geef vele knuffels en andere blijken van affectie”.

  Maartje en Yos en alle aanwezigen sloten de woorden van de wijzen in hun hart en ze werden vervuld van grote blijdschap. Ze waren heel sterk onder de indruk van de kracht die voelbaar van het kindje uitging. Ze werden helemaal stil vanbinnen. In elke cel van hun lichaam voelden ze een onbeschrijflijk zalig gevoel dat hen in extase bracht. Een schitterend wit licht verhelderde de hele omgeving.

  Dat intens stralende licht als van duizendmaal duizend zonnen verlichtte toen de hele aarde. Alle virussen en andere negatieve trillingen werden totaal opgebrand en verdampten. Alle mensen werden helemaal gezond en voelden een diepe vrede en vreugde in zich.

  Heer Rodes en alle nog niet ontwaakten kregen inzicht in hun onwetendheid en de daaruit voortvloeiende wandaden. Ze lieten hun slechte gewoonten achter zich en leefden voortaan vanuit liefde en mededogen. Elke vorm van haat en geweld verdampte in de warme, tedere gloed van het Kerstlicht. Een nieuwe wereld was geboren. Een nieuw tijdperk brak aan van hoge bewustwording, welvaart en welzijn. De aarde, het ganse heelal was vervuld van eindeloze Liefde. Jessie – een waar Christuskind - leidde allen naar de Bron van Al wat is, de allerhoogste staat van bewustzijn, van immer nieuwe gelukzaligheid.

   

  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  25-12-2021, 09:58 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  21-11-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cijfers en letters

  CIJFERS EN LETTERS

   

   

  ik hou niet van cijfers

  die worden toch maar gemanipuleerd

  en vaak (met opzet) verkeerd geïnterpreteerd

  dan heb ik liever letters

  behalve de letter van de wet

  geef mij maar de Geest

   

   

   

  Yogannes  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  21-11-2021, 10:33 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  30-10-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prinses van Astrala

  Met dank aan Antoine de Saint-Exupéry en zijn voortreffelijk en inspirerend boek “De Kleine Prins”.

   

   

  DE PRINSES VAN ASTRALA

   

  De kleine prins zuchtte verveeld. Sinds zijn avonturen op aarde in een boek verschenen waren, had hij niets meer bijzonders beleefd. Hij leefde hier helemaal alleen op zijn planeetje en had geen zin meer om buren te bezoeken want dat liep altijd verkeerd af. De schrijver van het boek had hij uiteindelijk meegenomen naar deze uithoek van het heelal omdat deze dat zelf zo wou. Op aarde had hij schoon genoeg van al die doffe ellende en die onwetende mensen die hem toch niet geloofden, laat staan dat ze zouden begrijpen wat hij zei of schreef. De kleine prins had hem echter al lang niet meer gezien want de man was voortdurend bezig met telepathische boodschappen naar de aarde te sturen in de hoop alsnog enkele medemensen te kunnen bereiken met waarheidsgetrouwe en nuttige informatie. Slechts zelden kon die wijsheid de aardbewoners bereiken want grote geheime satellieten bewaakten constant de ruimte en controleerden alle info die binnenkwam. Een automatisch censuurprogramma wiste alle informatie die inging tegen de belangen van de geheime Grote Machten. Toch bleef de goede schrijver het proberen want hij miste ondanks alles de aarde en wou absoluut zijn medemensen helpen.

  De kleine prins zuchtte nog een keer diep. Hij kon zijn vriend de schrijver niet helpen want hij had al zorgen genoeg op zijn eigen planeet. Het schaap dat zijn vriend voor hem getekend had, kon vanwege een geheimzinnig virus niet zoveel apenbroodboomplantjes meer opeten en dus moest hij zelf aan de slag om de wildgroei in te perken. Het werk was eentonig en redelijk vermoeiend.

  Net toen hij even een pauze nam en zuchtend zijn eenzaam leventje overschouwde, klonk een kristalhelder stemmetje achter hem.

  Dag kleine prins, mag ik er even komen bijzitten?

  Stomverbaasd draaide de prins zich om en zag een klein lief meisje met goudgeel haar en een zilveren kroontje op. Haar manteltje was hemelsblauw met allemaal sterretjes. Ze lachte hem zo lief toe dat hij even duizelde.

  “Wie ben jij in ’s hemelsnaam?” stamelde hij.

  “Mijn naam is Angelica, ik ben een prinses uit Astrala.” antwoordde ze zacht. “Ik kom je opbeuren” voegde ze er teder aan toe.

  “Astrala? Die planeet ken ik niet” sprak de kleine prins achterdochtig. Hij had al zovele nare ontmoetingen gehad dat hij vreemde wezens niet meteen vertrouwde.

  “Natuurlijk niet” antwoordde het prinsesje onverstoord “Ik kom niet van een planeet maar uit een andere dimensie: Astrala”. “Daar zijn ook wel planeten maar heel anders en groter dan hier in dit heelal. Wij kunnen er ook heel snel van de ene naar de andere planeet reizen, sneller dan het licht, gewoon op wilskracht.”

  “En waarom kom je dan helemaal hierheen gereisd,” vroeg de prins nieuwsgierig.

  “Dat is enkel in reactie op jouw liefde” fluisterde ze zachtjes.

  “Mijn liefde? Ik was juist aan het zuchten en aan zelfbeklag aan het doen” bekende de prins kleintjes.

  “Maar je helpt toch je schaapje en dacht bezorgd aan je vriend en bovendien straal je elke dag weer van liefde voor je roos.”

  Deze bemoedigende en troostende woorden troffen de kleine prins diep. Ze kende hem blijkbaar heel goed.

  Hij voelde meteen een warme sympathie voor dit beeldschone en lieve prinsesje.

  “Zou je .. misschien… als je dat wilt… hier bij willen blijven wonen?” hakkelde hij verlegen.

  Nu schaterde Angelica het uit. “Nee, dat kan helemaal niet, ik kom je enkel wat opvrolijken en om jouw vragen omtrent het leven te beantwoorden zodat je wijsheid verwerft en gelukkiger kunt worden.”

  De kleine prins keek even verslagen en teleurgesteld. Het leek alsof hij de unieke kans van zijn leven om een levensgezellin te hebben al meteen had vergooid. Hoe gelukkig zouden ze niet kunnen geworden zijn hier met zijn tweetjes op zijn planeet. Met die prachtige roos, en het schaap en … allicht wat kleine prinsjes en prinsesjes. Maar meteen stopte zijn droom want de planeet was immers veel te klein voor een gezin, zelfs met hun beidjes zou het al te krap zijn. En toch, zo een lieve prinses aan zijn zij…

  Opnieuw lachte Angelica luid, maar wel vrolijk. “Ik kan al je gedachten lezen. Heel lief van je trouwens en ik begrijp je wel, hoor. Maar ik beloof je dat na ons gesprek je een heel ander wezen zult zijn, of beter gezegd: meer je ware zelf zult zijn. Dan zal je weten dat je enkel gelukkig kunt zijn wanneer dat geluk duurzaam is, onbegrensd door wat dan ook. Hier op je planeet is net als op alle andere planeten alles vergankelijk, jouw lichaam inbegrepen. Maar je ware zelf helemaal binnen in jou is eeuwigdurend, onvergankelijk. Je kan voor altijd zielsgelukkig zijn. Sterker nog, je bent dat al maar je bent je daar nog niet van bewust. Daarvoor ben ik hier; ik zal je de wijsheid doorgeven die je nodig hebt om bewust te worden van je oneindige gelukzaligheid.”

  De kleine prins was overweldigd. Hij voelde aan dat dit een heel bijzondere ontmoeting was.

  “Is die gelukzalige toestand bij jou in Astrala te vinden? Neem je mij dan mee naar daar?” vroeg hij hoopvol.

  Prinses Angelica glimlachte hem vol tederheid toe en zei zachtjes: “Luister naar mijn woorden van wijsheid en dan zul je het allemaal begrijpen, lieve prins.”

  “We komen allemaal uit éénzelfde Bron, die er altijd al was en altijd zal zijn. In die Bron zijn alle mogelijke scheppingen en gedachten potentieel aanwezig. Vanuit die Bron komt ook alle energie; een onuitputtelijke Liefdeskracht die werkelijk alles kan verwezenlijken. Uiteindelijk is al wat is ontstaan, dus ook Astrala en het Heelal waar jij nu leeft afkomstig van die ene Bron. Deze houdt ook alles in stand; zoniet zouden alle planeten en sterren voortdurend botsen. De Bron is alwetend en bezit een wijsheid waar ons verstand absoluut niet bij kan. Toch kunnen wij de Bron ervaren.”

  “Hoe dan?” onderbrak de prins die één en al oor was. Hij voelde aan dat hij ingewijd ging worden in de grote geheimen van het leven zelf.

  “Ik zal het je leren” sprak Angelica.

  “Ga rechtop zitten, sluit je ogen en haal heel diep en langzaam adem.” Concentreer je volledig op je in- en uitademing en kijk –met gesloten ogen! – naar boven. Blijf zo in stilte zitten en neem rustig waar wat je ervaart.”

  Na een poosje zo samen gemediteerd te hebben vroeg Angelica de kleine prins hoe hij zich nu voelde.

  “In het begin schoten allerhande gedachten door mijn brein en had ik moeite om geconcentreerd te blijven. Maar ik focuste telkens weer op mijn ademhaling en werd zo stilaan rustiger. Een onbeschrijflijk goed gevoel kwam toen over mijn heen. Ik zag even een helder licht, sterk stralend maar toch niet hinderlijk. Integendeel, het licht gaf mij een warm en vredig gevoel. Ik hoorde ook een zacht zoemend geluid.”

  “Dit is inderdaad een mogelijk effect. Wat je ook ziet, hoort, ervaart in meditatieve stilte is een glimp van de kracht die uitstraalt vanuit de Bron.” Na lang en diep mediteren zul je inzicht krijgen in alle aspecten van het leven. Alle vragen zullen beantwoord worden. Je zal troost en kracht vinden maar ook rust en vrede.”

  “Kan ik zo ook naar jouw Astrala reizen?” vroeg de kleine prins hoopvol.

  Angelica glimlachte. “Je bent daar immers al, in je astraal lichaam dat je zonet ervaren hebt. Ook in jouw dromen vertoef je in Astrala. En in vorige levens was je er ook al.”

  De kleine prins begreep het niet. Een vorig leven? Nu al in een astraal lichaam in Astrala?

  “Jouw ziel heeft drie lichamen: een vast materieel lichaam zoals je daar nu zit, een fijnstoffelijk astraal lichaam en een nog fijnstoffelijker gedachtenlichaam. Naarmate de diepte van je bewustzijn kun je dit waarnemen. In de allerhoogste graad van bewustzijn kan jouw ziel zelfs het drievoudig lichaamsbewustzijn afwerpen en opgaan in de Bron van altijddurende Gelukzaligheid. Dit kan vele wedergeboorten en evenvele levenslessen vergen. Door totale Zelfverwezenlijking zul je uiteindelijk voor altijd immermeer gelukkig zijn.”

  “Onvoorstelbaar. Wat een groots en ingenieus concept!” riep de kleine prins enthousiast uit. “Maar waarom kan ik niet meteen in die eeuwige gelukzalige toestand komen?”

  “Dat kan zeker. Dat ben je immers al.”

  “Maar nee. Ik zit hier op mijn planeetje met mijn roos en schaap en met die dekselse apenbroodboomplantjes.” riep de prins vertwijfeld uit.

  “Precies.” glimlachte Angelica. “Je beperkend bewustzijn houdt je alsnog hier. Je hebt nog heel wat te leren, ondanks de inzichten die ik je nu gegeven heb. Je moet vertrouwen op je ware Zelf en geduldig de lessen leren die je hier nog te leren hebt. Pas dan kun je voor altijd gelukkig zijn. Tot dan kun je altijd nog terugvallen in twijfel en onrust zoals je zonet deed. Je krijgt wel altijd opnieuw kansen tot het uiteindelijk helemaal lukt. Blijven mediteren en streven naar een leven van vreugde, vrede en liefde; dan kom je er wel.”

  De kleine prins zweeg even beduusd. Het was wel veel en diepzinnig allemaal om dat alles te verwerken.

  Angelica lachte hem bemoedigend toe. “Je bent uniek. Je hebt alles in je om gelukkig te zijn. Bedenk dat de Bron één en al Liefde is die jou altijd blijft aanmoedigen, beschermen en liefhebben.” “En ik ben er ook nog altijd” knipoogde ze.

  “Is de Bron God?” vroeg de kleine prins opeens.

  “Vele mensen noemen de Bron inderdaad God of Allah of Jahweh of de Grote Geest. Of vaagweg “iets dat groter is dan ons” of zelfs “de Kosmos” of “het Nulpuntveld”. De benaming op zich is niet zo belangrijk aangezien het hier om “het Onnoembare” gaat. De aspecten en eigenschappen van de Bron zijn alleszins universeel: onvoorwaardelijke Liefde, onuitputtelijke Kracht, enthousiaste Vreugde, innerlijke Vrede, onovertreffelijke Wijsheid, allesscheppend Licht, grenzeloze Kalmte, allesomvattend Geluid: de oerklank die alomtegenwoordig trilt in al wat is. Een onpersoonlijke Persoonlijkheid die alle aspecten in zich draagt: mannelijk, vrouwelijk, vaderlijk, moederlijk… boven alle dualiteit verheven. Welk godsbeeld je ook hebt, weet dat het altijd een godsbeeld van Liefde is die/dat je met hart en ziel mag en kunt liefhebben. Jij bent alleszins voor altijd en onvoorwaardelijk geliefd”.

  Ontroerd en dankbaar keek de kleine prins prinses Angelica aan. “Kun je echt niet blijven?” smeekte hij terwijl hij diep in haar hemelsblauwe ogen keek.

  Ze glimlachte vol tederheid en gaf hem een kusje op het voorhoofd terwijl ze met haar hand over zijn hart streek. Een onbeschrijflijk gelukzalig gevoel doorstroomde zijn hele lichaam.

  Toen vervaagde langzaam haar beeltenis tot ze helemaal verdwenen was.

  Het gelukzalig gevoel bleef nog heel lang nazinderen in het hart van de kleine prins.

   

   

  Yogannes

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  30-10-2021, 15:03 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 11/04-17/04 2022
 • 21/02-27/02 2022
 • 24/01-30/01 2022
 • 03/01-09/01 2022
 • 27/12-02/01 2022
 • 20/12-26/12 2021
 • 15/11-21/11 2021
 • 25/10-31/10 2021
 • 02/08-08/08 2021
 • 26/07-01/08 2021
 • 17/05-23/05 2021
 • 08/03-14/03 2021
 • 21/12-27/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 23/11-29/11 2020
 • 09/11-15/11 2020
 • 28/09-04/10 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 30/03-05/04 2020
 • 23/03-29/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 24/02-01/03 2020
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 13/11-19/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!