Yogannes' blog
spirituele stukjes
Inhoud blog
 • Adventsvlinder
 • toelichting
 • Geschiedenis der mensheid
 • Ik ken een staat
 • De tijd voorbij
  Zoeken in blog

  Foto
  29-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Adventsvlinder

  ADVENTSVLINDER

  Toen ik gisteren een coronawandeling maakte in de buurt zag ik plots een atalantavlinder zitten op een braambessenstruik. De vleugels helemaal opengesperd om de energie van de late zonnestralen op te vangen. Een schitterend beeld dat mij ontroerde door de schoonheid en het wonderlijke van dit frêle tafereeltje. Ik voelde een innerlijke vreugde alsof de energieke zonnestralen ook mijn lichaam opgewarmd hadden. Lange tijd bleef ik stilstaan om de prachtige novembervlinder te bewonderen.

  Thuisgekomen deed ik meteen mijn avondmeditatie want ik wilde later het jaarlijkse ‘Adventsfeest van 100 000 lichten’ bekijken op de Duitse TV. De advents- en kerstliederen, het doorgeven van het Vredeslicht van Bethlehem, het raakt me telkens weer diep. Door corona was het programma anders dan anders maar toch ook vertrouwd en stemmig.

  Even dacht ik weer aan de vlinder. Kwetsbaar en toch krachtig, een symbool van vrede en hoop. De Advent mag beginnen, het Licht van Kerstmis is al in zicht. Donkere dagen gaan voorbij, ooit stralen we allen in een eindeloos licht van Liefde.

   

   

   

  Yogannes

   

  https://www.mdr.de/meine-schlagerwelt/aventsfest-beatrice-egli-friedenslichter-100.html

   

   

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  29-11-2020, 15:14 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  24-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toelichting
  TOELICHTING

  In mijn vorige post (GESCHIEDENIS DER MENSHEID) stonden zinnen die misschien verkeerd kunnen overkomen; voor alle duidelijkheid hier wat uitleg. "logen" staat niet per se voor "liegen" in de betekenis van moedwillig de waarheid geweld aandoen of verzwijgen. Vaak zegt men te goeder trouw dingen vanuit onwetendheid of omwille van andere redenen ( zelfoverschatting, prestige e.a.). Wat bijvoorbeeld de theologen betreft: zij denken en spreken enkel van datgene wat zij (menen te) weten of geloven. Erger is wanneer zij vanuit die onwetendheid stellingen en dogma's poneren die soms ver van de waarheid liggen. Iedereen kan in stilte (diepe meditatie) intuïtief de Waarheid ervaren. Die is absoluut, universeel en niet in menselijke wetten en dogma's te bepalen.

  En dan nog dit: "politologen" is een dichterlijke vrijheid om allen die politiek actief zijn te omschrijven, dus niet enkel politicologen (die meestal oprecht en degelijk informeren) maar ook de politici en politieke commentatoren bijvoorbeeld. Een wakkere burger beseft maar al te goed dat sommigen een eigen agenda hebben en/of louter partijbelangen (macht en electoraal opportunisme). Zo heeft ieder zijn "waarheid" maar de Waarheid liegt niet....

  En wat dat "wordt (misschien) vervolgd" betreft: hoezeer de mensheid ook bezig lijkt zichzelf en de aarde te vernietigen, toch groeit het universeel bewustzijn en zal - na allicht een moeilijke en donkere periode- uiteindelijk het Licht en de Liefde overheersen en komt alles goed. Geloof, hoop en liefde zijn de sleutelwoorden van het leven en de Liefde is het allergrootste.

  Vrede en alle goeds,
  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  24-11-2020, 09:57 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  23-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geschiedenis der mensheid

  GESCHIEDENIS DER MENSHEID

   

  De virologen logen

  de vaccinologen logen

  de politologen logen

  de theologen logen

  alleen God sprak de Waarheid

  maar de mensen luisterden niet…

   

   

   

  Wordt (misschien) vervolgd…

   

   

   

  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  23-11-2020, 10:34 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  12-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ken een staat

  IK KEN EEN STAAT

   

  Ik ken een staat

  die noch blauw noch rood kleurt

  er zijn geen kiesmannen (m/v)

  zelfs geen gouverneur

  de inwoners dragen er geen wapens

  zwart, bruin, geel, rood, blank,

  leven er harmonisch samen

  verdraagzaam en solidair

  elke religie, elke levensbeschouwing

  wordt gerespecteerd en geduld

  er is geen misdaad, geen uitbuiting

  geen terreur of ander geweld

  er worden daar geen fossiele brandstoffen gebruikt

  geen lawaaierige voertuigen of machines

  alle energie is er schoon en groen

  iedereen is er gezond en gelukkig

  en leeft in liefde met alles en elkeen

  Het is geen staat in Amerika

  geen staat van de Verenigde Naties

  Het is een staat van bewustzijn

  van Hoger Bewustzijn

  van Bovenbewustzijn

  van Zijn  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  12-11-2020, 13:58 geschreven door Yogannes  
  Reacties (1)
  01-10-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tijd voorbij

  De tijd voorbij

   

   

  De sneeuw van gisteren

  is voorgoed gesmolten

  herinner je enkel

  de schone momenten

  en de geleerde lessen

   

   

  Wat de toekomst brengt

  zon of regen

  het maakt niet uit

  de barometer van je ziel

  staat altijd op zon

   

   

  Omhels het heden

  enkel het ‘nu’ is van tel

  het unieke moment

  van eeuwig zijn

  in altijd nieuwe Liefde

   

   

  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  01-10-2020, 16:21 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  09-05-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.O, Moeder aller moeders

  In dankbare genegenheid voor mijn allerliefste moeder en voor de Moeder van alle moeders:

   

   

  O, MOEDER ALLER MOEDERS

   

  O, Moeder aller moeders,

  Gij hebt mij leven na leven,

  allicht vele duizenden malen,

  een moeder op aarde gegeven.

   

  Incarnatie na incarnatie

  schonk een moeder mij het leven

  vanuit Uw goddelijk leven,

  Uw onvoorwaardelijke en oneindige Liefde.

   

  Elke moeder voedde mij op

  tot een goed, rechtschapen mens,

  wat ik tot mijn spijt in mijn onwetendheid

  niet altijd ben gebleven…

  Maar Gij gaaft mij telkens weer nieuwe kansen,

  met een nieuwe moeder in een volgend leven.

   

  Voor elk probleem bracht moeder een oplossing

  voor elk verdriet, elke tegenslag, verschafte zij troost

  voor elke ziekte of pijn had zij een helend middel

  en een zorgend gebaar van innig medeleven.

   

  Wat ik ook deed, goed of kwaad,

  of ik stout was of braaf,

  moeder bleef altijd van mij houden,

  zette mij weer op het juiste pad.

   

  Zij spaarde zichzelf niet

  om mij en de andere kinderen

  alles te kunnen geven.

  Vele opofferingen heeft zij zich getroost

  voor ons welzijn en geluk.

   

  Ik heb dit alles altijd

  als een vanzelfsprekend iets gevonden,

  genoot een zorgeloze jeugd,

  weliswaar niet verwend,

  maar wel teder geborgen,

  beschermd, bevestigd en geliefd.

   

  O, Moeder aller moeders,

  Gij zijt de bron

  van altijddurende Liefde.

  Ik laaf mij door meditatie

  aan Uw levenskrachtige water,

  fris en energetisch.

  Dank voor alle moeders

  die Gij naar Uw evenbeeld

  hebt geschapen om ons

  door hen intens lief te hebben.

   

  Eenmaal zal ik

  voor altijd verwijlen

  als een kind op Uw schoot,

  zachtjes geborgen in Uw tederheid,

  en samen met alle moeders

  en geliefden

  één zijn

  in Uw Gelukzalige Liefde.

   

   

   

  Yogannes

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  09-05-2020, 21:29 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  12-04-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De allerzaligste zondag ooit

  DE ALLERZALIGSTE ZONDAG OOIT

   

  De paaszon klom net boven het dak van de buren uit en terwijl ik in de tuin met gesloten ogen mijn energetiserende  oefeningen deed, hoorde ik een verre koekoek de definitieve doorbraak van de lente aankondigen. Meteen daarop het felle gekraai van een haan waarop ik even dacht: “Oei, ik heb toch niemand of niets verloochend? Of iets verkeerd gedaan?” De wijze woorden van Sri Yoekteswar schoten mij onmiddellijk daarop te binnen: “Vergeet het verleden”.

   Een machtig orkest van gevederde vriendjes voltooide de lentesymfonie: winterkoninkjes, spechten, mussen, merels, duiven en zelfs de nestelende kauw in de schouw. Allen zongen van dankbare levensvreugde.

  Wij vieren met Pasen het telkens verrijzend Christusbewustzijn dat de weerspiegeling is van het Kosmisch Bewustzijn in heel de schepping, in al wat leeft.  Ons hart en onze geest worden doordrongen van een liefdevolle, helende energie. Ons bewustzijn overstijgt het lichamelijke en het geestelijke en breidt zich uit vanaf ons kleine zelf tot over heel de aarde, gans het heelal, tot al wat is. Verbonden in oneindige Liefde verwezenlijken we ons ware Zelf: altijd nieuwe, bewuste gelukzaligheid.

  Zalig Pasen!

   

   

  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  12-04-2020, 09:36 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  11-04-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE ALLERSTILSTE ZATERDAG OOIT

  DE ALLERSTILSTE ZATERDAG OOIT

   

  Heel vroeg bij het ochtendgloren hoorde ik enkel de vogeltjes fluiten. In het struikgewas ruiste er iets, ik weet niet wat. Een beekje klaterde, een zacht windje woei door de bomen. Alleen zuiver natuurlijke geluiden waren te horen, verder absoluut niets. Een vredige, rustgevende stilte. Een overheerlijk gelukzalig gevoel borrelde op vanuit mijn hart en leek zich uit te breiden tot de hele omgeving, de ganse aarde, het heelal… Alles was één geworden,  één harmonisch geheel van liefde.

  Ik voelde dat er weldra iets heel bijzonders ging gebeuren. Een onbestemd verlangen vol verwachting vulde mijn innerlijk gemoed.

  Er staat een wonder te gebeuren, misschien morgen al, iets ongelooflijks, waar men nog duizenden jaren gaat over spreken…

   

  Yogannes


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  11-04-2020, 11:32 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  04-04-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geestige stukjes: En de klokken...

  GEESTIGE STUKJES (2)

   

  EN DE KLOKKEN VERTREKKEN NAAR ROME

   

  De klokken van Passenbelle waren in alle staten. Stel je voor, zij zouden dit jaar niet naar Rome kunnen vliegen om er paaseitjes te gaan halen! Hoe teleurgesteld zouden de kinderen van dit lieflijke dorpje, ergens verscholen diep in de Vlaanders, wel niet zijn? Dit was nog nooit eerder gebeurd. Een verschrikkelijk virus teisterde al een hele tijd de wereldbevolking en daarom waren nu alle grenzen potdicht en mocht er geen verplaatsing gemaakt worden die niet echt nodig was. Op de weg, het openbaar vervoer en ja, ook in de lucht werd elk transport geweerd. Er werden zelfs vliegtuigen uit de lucht geschoten! Neen, een reis naar Rome zat er nu echt niet in. Ook al omdat vele klokken zelf ook aangetast waren en niet zoveel energie meer hadden.

  Het kerkje van Passenbelle is een heel merkwaardig gebouw. In verhouding was de toren veel groter gemaakt dan normaal. Er was daardoor een enorme ruimte voor de kerkklokken en die waren dan ook met velen. Meneer Pastoor had een grote passie ontwikkeld voor klokken. Hij had gespaard en gebedeld om zoveel mogelijk klokken in zijn kerkje te krijgen. Het resultaat mocht dan ook gezien en vooral gehoord worden. In de hele omgeving en omstreken konden de prachtige bronzen klanken beluisterd worden. Het leek wel een beiaard wanneer Meneer Pastoor via een ingenieus systeem verschillende klokken tegelijkertijd liet luiden.

  Maar nu was het dus heel onrustig in de klokkentoren. De Grote Klok, die helemaal bovenaan hing, trachtte de gemoederen wat te bedaren. “Vrienden, luister. Het virus dat momenteel de hele wereld in de ban houdt, is ontstaan door de algehele ontreddering van de mensheid. Het jachten en jagen en het hebzuchtig streven naar almaar meer materieel en zintuiglijk genot heeft de weerstand van het menselijk lichaam, de geest en vooral ook de ziel grondig aangetast. De mens is het letterlijk en figuurlijk moe te moeten leven in een wereld van stress, geweld, onverdraagzaamheid, verloedering van de leefomgeving enzovoort. Bovendien hebben al die negatieve trillingen nog meer kwaad gesticht: natuurrampen, bosbranden, droogte, overstromingen… Door dit alles heeft dit afschuwelijke virus ook de kans gekregen zich zo veelvuldig te verspreiden en zoveel onheil aan te richten.” Hier pauzeerde de Grote Klok even. Hij wou nog één en ander zeggen over de kwalijke invloed en het schandelijk gedrag van sommige politici, virologen, mainstream media, farmaceutische industrie en dergelijke, maar hij besloot wijselijk om niet meteen alles aan de grote klok te hangen... Uiteindelijk treft immers niemand schuld, dit komt allemaal door de universele wet van oorzaak en gevolg die zich manifesteert. Hij sprak dan verder: “Wij moeten met onze positieve trillingen – samen met de positieve vibraties van goedmenende mediterende mensen - het tij doen keren. We kunnen tegelijkertijd niet anders dan ons neerleggen bij de strenge maar noodzakelijke praktische maatregelen die overal getroffen zijn. Maar voor elk probleem is er een oplossing. Daarom stel ik voor dat we met zijn allen eens heel stil worden en diep mediteren. Dan komt er zeker een ingeving vanuit ons innerlijke Zelf die al onze zorgen van de baan helpt.” De andere klokken stemden unaniem in met dit voorstel van hun wijze gids.

  Na een lange bezinning kwamen de klepels los en begon iedereen te luiden. Meneer Pastoor schrok zich een bult want er was helemaal niets voorzien: geen huwelijk, geen uitvaart, geen doop… Hij snelde naar de klokkentoren en trachtte met het technische systeem alles stil te leggen. Maar de klokken waren spontaan beginnen luiden, dat had hij nog nooit meegemaakt. De Grote Klok legde met één beweging van zijn klepel alle andere klokken het zwijgen op. “In ‘s hemelsnaam, niet allemaal door elkaar, dat brengt niets dan chaos teweeg. Klokkenlief, dit lijkt wel een debat van politici! Dat leidt tot niets. Zo komen we nergens. Iedereen mag één voor één een voorstel of idee naar voren brengen.” De kleinste mocht eerst beginnen. Het was een klokje dat Meneer Pastoor nog gekregen had van een gepensioneerde missionaris uit India. De mensen uit het dorpje waar die jarenlang zendeling geweest was, hadden hem die klok uit hun kapel geschonken als dank voor zijn inzet en vooral voor zijn ruimdenkendheid. Want niet alleen de christenen, ook de hindoes, boeddhisten en moslims konden altijd terecht bij de doorbrave en wijze missionaris. Hij zorgde mee voor harmonie en solidariteit bij de lokale bevolking. Dat klokje nu stelde voor om met zijn allen speciale yoga-oefeningen te doen en te mediteren om het eigen immuunsysteem én dat van de mensen te versterken. Zo zouden ze in staat zijn om de nu heel gevaarlijke Romereis toch te kunnen maken. De Grote Klok bromde meteen een instemmend geluid en de anderen trilden zachtjes mee. De volgende klok die aan het woord kwam had het idee om een grote omweg te maken en zo de gevaarlijkste gebieden te vermijden en goed in Rome aan te komen. Alweer algehele instemming. Nog vele goede gedachten werden gedeeld maar één fundamenteel probleem raakte niet meteen opgelost. Hoe konden ze het luchtafweergeschut vermijden dat hen kon neerschieten?

  De Grote Klok nam als laatste het woord en sprak: “We zullen ons intens voorbereiden en dan vol vertrouwen en moed de reis aanvatten. Het heeft geen zin angst te hebben, maar we moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn.”

  En zo brak de dag van het vertrek aan. De avond van Witte Donderdag vlogen alle klokken traditioneel de toren uit en Meneer Pastoor en de parochianen van Passenbelle die de avonddienst bijwoonden, kregen een sprankeltje hoop in deze donkere en bange dagen. Vooral de kinderen waren verwachtingsvol want tegen alle harde feitelijkheden in zouden ze dit jaar misschien toch nog paaseieren mogen rapen. In de gebedswake na de dienst werd vurig gebeden voor alle slachtoffers van het virus en voor hun naasten. De kinderen baden daar bovenop ook stiekem dat de klokken een voorspoedige reis naar Rome zouden hebben en met Pasen de meegebrachte eieren zouden kunnen uitstrooien…

  De vlucht was heel lastig. Regelmatig moesten de klokken raketten en kogels ontwijken omdat ze vanop de grond bestookt werden. In plaats van hun immuunsysteem te versterken door gezonder en spiritueler te gaan leven, gaven de mensen er de voorkeur aan buitensporig geweld te gebruiken tegen al wie in hun ogen het virus kon verspreiden. Medisch en beschermend materiaal was er tekort maar aan wapenmateriaal geen gebrek...  Menigmaal moest de Grote Klok de kleinste klokken onder zijn ruime bronzen mantel nemen om hen te beschermen. Ze vlogen ook veel hoger dan gewoonlijk. Door de grote omwegen die ze moesten maken, raakte ze vermoeid. Hun vleugels – die zich enkel rond de paastijd ontwikkelden – lieten het stilaan afweten. De Grote Klok bleef hen moed inspreken en riep tenslotte: “Komaan, nog éénmaal al onze krachten gebruiken en in volle overgave zo hoog mogelijk vliegen”. Daarna lieten ze zich vol vertrouwen naar beneden glijden en zie! daar kwamen ze netjes boven het Sint-Pietersplein in Rome neergedwarreld. Uitgeput maar voldaan.

  Het was precies om middernacht, tussen Goede Vrijdag en Stille Zaterdag dat de klokken hun bestemming bereikt hadden. De voorbije dag was er wereldwijd een enorme piek geweest in de dodelijke slachtoffers van de pandemie. Maar nu – op deze paaszaterdag - leek de hele aardbol in een merkwaardige algehele stilte ondergedompeld. Voor het eerst kwamen geen nieuwe gevallen van besmetting meer voor. De klokken vulden zich met paaseitjes en vlogen nu ongehinderd weer naar huis toe. Precies op de ochtend van Paaszondag kwamen ze in Vlaanderen aan en repten zich naar Passenbelle om er hun paaseitjes te droppen. Over de ganse aarde kwam er op deze Verrijzeniszondag een schitterend stralende zon op die al wat leeft een extra lente-boost gaf. Het dorp ontwaakte en onder die heilzaam stralende paaszon raapten joelende kinderen de chocolade eieren in hun mandje bijeen. Omdat overal ter wereld de cijfers van nieuwe besmettingen en overlijdens in één klap drastisch gedaald waren, werden de maatregelen versoepeld. Er was opnieuw vreugde en hoop onder de mensen. Er werd muziek gemaakt, gezongen en gedanst. Tegen Pinksteren zou alle ellende achter de rug zijn. Een nieuw tijdperk brak aan. Een groter bewustzijn groeide en alle vormen van haat en geweld namen af. In plaats van in vernietigingswapens investeerde men in allerhande hulpmateriaal, in waterpompen en blusmateriaal eerder dan in tanks en gevechtsvliegtuigen. Militaire helikopters werden nog uitsluitend gebruikt voor ziekenvervoer en reddingsoperaties. Legers werden omgevormd tot vrijwillige burgerbewegingen die zich ten dienste stelden van de bevolking bij nood en rampspoed. In de begroting van de overheden werden alle militaire uitgaven geschrapt en omgeboekt naar medisch materiaal, geneesmiddelen en schoolmateriaal. Oorlog en terreur behoorden voortaan tot de geschiedenis. Ook voor cultuur en verbindende evenementen werd meer gelegenheid geschapen. Mensen leefden steeds meer in vrede, vreugde en verbondenheid. Er was meer aandacht en genegenheid voor elkaar. Als een goedaardig virus verspreidde de Liefde zich over al wat leefde op aarde.

  En de klokken van Passenbelle, zij beierden vrolijk en lustig doorheen alle seizoenen. Tot grote tevredenheid van Meneer Pastoor, de parochianen en alle mensen van goede wil die wilden luisteren. Alleluja!

   

     

  Yogannes

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  04-04-2020, 11:01 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  29-03-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geestige stukjes: Alexander de gelukzalige

  GEESTIGE STUKJES

   

  Alexander de gelukzalige

   

  Ik doe zoals elke morgen om zes uur mijn energetische yoga-oefeningen buiten in de tuin. Onzalig vroeg deze keer vanwege die stomme uurwisseling. De haan van de buur is trouw op post: zodra hij iemand hoort of ziet is hij er als de kippen bij en komt hij luid kraaiend aangelopen en verwacht iets te eten te krijgen. Gewoonlijk komt hij hier af en toe wat etensresten zoeken op de composthoop of zaadjes onder de mezenbolletjes in de haag waar de vogeltjes al eens wat bij het pikken in de vetbollen naar beneden laten vallen. Ik noem de haan Alexander omdat hij absoluut alles voor zich wil en niets voor een ander. Een collega haan of hen die ook al eens een graantje wil meepikken wordt meteen weggejaagd van het voedsel. Mijnheer wil al het lekkers voor zich alleen en weigert wat dan ook te delen.

  Ik ga een conversatie aan met het gulzige dier.

  “Awel Alexander, wat doet ge hier nu weer? Uw baas heeft toch een betere afsluiting gemaakt opdat ge niet meer op wandel zou gaan in de buurt?”

  Mijnheer de haan verwaardigde zich niet hierop te antwoorden en kijkt speurend rond naar iets eetbaars. Grenzen sluiten, quarantaines, het deert hem blijkbaar allemaal niet. Als hij maar iets te bikken krijgt.

  “Alexander, ge weet toch dat ge in uw kot moet blijven? De minister van volksgezondheid heeft het uitdrukkelijk gevraagd!”

  Een luid protesterend gekraai doet mij vermoeden dat de haan een heel andere politieke overtuiging heeft dan de “kotmadam” van Merchtem.

  Ik werk mijn oefeningen rustig en geconcentreerd verder af. Het is heerlijk stil en de zon komt stilaan in alle pracht omhoog geklommen. Ik voel de levensenergie in mijn hele lichaam zinderen naarmate de oefeningen vorderen. Vinken, meesjes, winterkoninkje en nog een klad andere vroege vogels geven als begeleiding een schitterend concert ten beste. Daar tussendoor een koekeloerende Alexander die niet ophoudt de aandacht op te eisen. Hij verwacht duidelijk een portie ontbijt te bekomen van mij. Maar die vlieger gaat niet op.

  “Ga naar uw kot, ik meen het. Het is gedaan met geven en toegeven!” 

  Maar Alexander blijft hooghartig op post en schreeuwt luid: “Kot, kot, kot, que dette!”

  Zou hij dan toch een Waalse haan zijn?

   

    


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  29-03-2020, 16:18 geschreven door Yogannes  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 23/11-29/11 2020
 • 09/11-15/11 2020
 • 28/09-04/10 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 30/03-05/04 2020
 • 23/03-29/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 24/02-01/03 2020
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 13/11-19/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!