VLOTT Lokeren
Foto
 • home
 • Rondvraag / Poll
  Woont u graag in Lokeren?
  Ja
  Nee
  Bekijk resultaat

  Foto
 • Lid worden
 • 27-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsreceptie VLOTT
  27-12-2010, 23:01 Geschreven door VLOTT Lokeren  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  19-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Arme middenstanders van Lokeren

  Het schepencollege blijkt van een kale reis thuis te komen nu de Franse promotor van het winkelcomplex na diepgaand onderzoek naar de noodzaak en de leefbaarheid van een dergelijk complex in Lokeren, definitief afhaakt.

   

  Vooral tijdens de bestuursperiode van burgemeester Liebout is men volop begonnen met het wegzuigen van een groot deel van de bevolking uit het centrum door het bouwen van massa’s sociale woningen en diverse supermarkten aan de rand van het centrum. Op het winkelcentrum op de markt na, werd in 1978 een aanvraag voor het oprichten van een winkelcomplex in de Molenstraat getorpedeerd.

   

  In een volgende fase liet men grootschalige verkavelingen toe buiten de bewonerskern en beperkte men de hoogbouw binnen het centrum. Gevolg hiervan was verlies van waardevolle landbouwgrond, ontstaan van een zeer kostelijke wegeninfrastructuur (+ hoge uitrusting- en onderhoudsfactuur), ontstaan van het mobiliteitsprobleem nl. de afstand tot het centrum waar zich de meeste scholen en de administraties bevinden zijn niet meer bereikbaar zonder gebruik van de auto.

   

  Deze drain leidde initieel tot verkrotting en leegstand. Van het centrum hetgeen de politici destijds te lijf gingen met het opleggen van nieuwe belastingen.

   

  Nu men in het verleden alles heeft gedaan om de middenstand in Lokeren kapot te krijgen, nl. winkelcentra buiten het centrum met gratis parkeergelegenheid, problematiek van het tekort aan voldoende parkeergelegenheid in het centrum, betalend parkeren, verkeersdrempels, neemt men foutieve maatregelen alles om een buitenlandse privé- onderneming ter wille te zijn.

   

  Hoewel onder het stadspersoneel voldoende bevoegde en bekwame technici – die beter op de hoogte waren van de bestaande problematiek, zouden allerlei dure onderzoeksbureaus ons een de oplossing voorschotelen. In geval van een miskleun zou men dan deze bureaus als schuldige kunnen aanwijzen.

   

  In plaats van een verbetering bleken de zgn. voorlopige maatregelen inzake richtingsverandering en eenrichtingsverkeer een regelrechte  ramp en onder de noodkreet van de zich groeperende middenstanders moesten reeds verschillende (zgn. onvoorziene) maatregelen terug geschroefd.

   

  Besluit: Het is hypocriet de groeiende leegstand van winkels volledig toe te schrijven aan de moeilijke economische toestand. Politici zouden beter met hun voetjes op de grond blijven, de private markt mogelijkheden bieden en minder luchtkastelen nastreven.

   

  Voor zover het nog niet te laat is … is het nodig dat de politici meer eerbied opbrengen voor de initiatieven en de toekomst van de kleinere middenstanders met het oog op een leefbaar en aantrekkelijk Lokers centrum.

   

  VLOTT Lokeren

  19-05-2010, 17:39 Geschreven door VLOTT Lokeren  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  11-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HERINRICHTING VAN DE MARKT IN EEN STROOMVERSNELLING ?

  In de voorbije maanden werden  op basis van een voorlopig voorontwerp door de Stad LOKEREN meerdere vergaderingen georganiseerd waarop de bewoners hun mening konden ventileren omtrent het voorstel om de Markt in te richten.

  Te horen aan de reacties van de burgers  waaronder de middenstanders bleken heel wat bemer-kingen te zijn geformuleerd.

  Op de vergadering van de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) dd. 29.4.2010) werd de vergadering beperkt tot het  andermaal  de beeldprojectie in afwezigheid van de ontwerpers vertoont.

  De aanwezigen werden niet ingelicht omtrent de omvang noch van de inhoud van de door de Lokeraars geuite opmerkingen en/of tegenvoorstellen.

  Daar waar de planning in een vorige uiteenzetting voorzag dat het bestuur eind mei een beslissing zou nemen over het voorontwerp, werd, tegen alle verwachtingen in, medegedeeld dat de beslissing eerstdaags - dus begin mei - zou worden genomen.

  Onze VLOTT-afgevaardigde merkte op dat het gebruikelijk is dat een voorlopig voorontwerp aan de hand van de ingezamelde bemerkingen wordt aangepast.

  Hij verdedigde de stelling dat de GECORO in staat zou moeten worden gesteld om het aangepaste voorontwerp te beoordelen en te adviseren vooraleer de Stad Lokeren het voorontwerp definitief zou  goed/afkeuren.

  Aangezien de aanwezige schepen van Ruimtelijke Ordening hierop niet wenste in te gaan, kan men zich afvragen of

  -          De verschillende vergaderingen ingericht werden met de  te appreciëren bedoeling om rekening te houden met de  inspraak van de burger om tot een compromis  te komen

  Of

  -          Deze vergaderingen enkel formatief gehouden werden om de burgers bezig te houden vooraf wetende dat het Schepencollege toch zonder meer haar vooropgestelde beslissingen zou nemen.

  Feit is dat het huidig voorontwerp een miskleun is aangezien :

  -          Men zou kunnen appreciëren dat de Stad het oneigenlijk gebruik nl. het houden van  ongeli-miteerde rodeo’s op het circuit van de markt een halt wil toeroepen, doch dit  misbruik kan eenvoudig worden opgelost door een dubbelrichtingsverkeer (twee naast elkaar gelegen rijvakken).

  -          Volgens het huidig voorstel  kan men enkel van noord naar zuid over de markt zigzaggen.

  Vanuit het zuiden moet men via de markt, de Poststraat en de Sportlaan  minstens 2 km. omrijden.

  -          Bij het bepalen van de rijrichting (enkele richting) heeft men geen rekening gehouden met het grote aantal pendelaars , komende uit de richting van de Kazernestraat, de H.Hartlaan, en de Kouter, die dagelijks – meestal gehaast - dagelijks naar het treinstation rijden om te gaan werken.

  -          Wij vinden het inkrimpen van de marktoppervlakte ten voordele van het uitbreiden van de omgeving van de waterpartij (Durmefragment) zinvol is.

  -          Bijzonder negatief is o.i. dat het ontwerp zich uitsluitend beperkt heeft tot de Markt  daar waar toch eerst een logische mobiliteitsstudie moeten worden uitgedokterd voor de ganse stadskern waarbij de Markt enkel als sluitstuk zou dienen.

  Vlot verkeer kan pas worden gerealiseerd als ook met andere delen van de Stad rekening wordt gehouden.  De stad is méér dan de Markt alleen.

  -          Een bijkomende bemerking betreft het feit dat de conflictpunten in het verkeer blijven bestaan en het zelfs ronduit gevaarlijk wordt voor fietsers.

  -          De Stad geeft toe dat er nu heel wat minder verkeer is dan vroeger.

  Men kan hieromtrent verheugd zijn doch men kan zich ook de vraag stellen of het minder verkeer resulteert uit het nog méér vermijden van het handelscentrum.

  Uit gesprekken met niet-Lokeraars blijkt dat velen Lokeren voortaan volledig links laten liggen enerzijds wegens de weinig relevante aanwezigheid van middenstandswinkels en/of er niemand meer zijn weg vindt.

  Volgens VLOTT is een dubbelrichtingsverkeer absoluut levensnoodzakelijk  wil men het centrum van LOKEREN aantrekkelijk én bereikbaar maken. De herinrichting van de Markt is méér dan in een nieuw kleedje steken.

  Zou men willen onderzoeken of het plaatsen van de dubbelrichtingsas kan gebeuren over de manoeuvreerruimte tussen de bomenrijen, aan de zuidzijde aansluitend op een rond punt ter hoogte van de brasserie Groene Poort of andere ?.

  11-05-2010, 10:28 Geschreven door VLOTT Lokeren  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  02-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLOTT Lokeren in de gemeenteraad
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vanaf 1 januari 2007 heeft VLOTT een vertegenwoordiger in de Lokerse gemeenteraad, bij monde van Etienne Vlaminck. Etienne haalde op 8 oktober 2006 vanop een 6de plaats 212 voorkeurstemmen en werd daarmee 2de opvolger.

  Etienne Vlaminck volgde Nele Marginet van het Vlaams Belang op. Daarmee werd Etienne de eerst vertegenwoordiger van VLOTT in de Lokerse gemeenteraad.

  Etiene was ook kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009. Daar haalde ons Lokerse gemeenteraadslid 3.977 voorkeurstemmen als onafhankelijke VLOTT kandidaat op de lijst van het Vlaams Belang voor de kieskring Oost-Vlaanderen. Verder werd Etienne Vlaminck verkozen tot nationaal secretaris van VLOTT, daardoor zetelt hij als vast lid in het dagelijks bestuur van VLOTT.

  02-04-2010, 14:28 Geschreven door VLOTT Lokeren  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLOTT Lokeren nu ook op het internet
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Lokerse afdeling van VLOTT heeft zich toegelegd op het internet. Vanaf nu kunnen leden en sympathisanten de werkzaamheden van VLOTT Lokeren volgen op het internet. VLOTT heeft 1 vertegenwoordiger in de Lokerse gemeenteraad:. Etienne Vlaminck.

  Ook in Lokeren sloten het Vlaams Belang en VLOTT een kartellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Hierdoor vormen wij samen een krachtige fractie in de Lokerse gemeenteraad.

  02-04-2010, 14:13 Geschreven door VLOTT Lokeren  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Foto

  Zoeken in blog


  Agenda Gemeenteraad


  Blog als favoriet !

  Archief per jaar
 • 2010

  Links
 • VLOTT nationaal
 • Verkiezingssite VLOTT


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!