Inhoud blog
 • Python GUI applicatie consistent backups met fsarchiver
 • LVM Logische volumen
 • hoe een stick mounten en umounten zonder root te zijn en met je eigen rwx rechten !
 • procedures MyCloud
 • Zet acl list
 • python GUI applicatie tune2fs
 • python myfsck.py
 • Python GUI applicatie myarchive.py
 • Het beste bestandensysteem (meest performant) op een USB stick , hoe opzetten ?
 • Maken dat een bestand niet te wijzigen , niet te hernoemen is niet te deleten is in linux !
 • Backup laptop
 • Linken in Linux
 • Encryptie
  Startpagina !
  Linux Mint 18.3 krijgt codenaam Sylvia
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Zoeken met Google


  Nieuws Tweakers (NL)
 • [Plus] Ruim je ruimterommel op
 • Returnal - Doodgaan hoort erbij
 • GIMP 2.99.6
 • Intel-medewerker: Intel DG2-gpu's voor gaming 'staan voor de deur'
 • Gerucht: AMD Rembrandt-apu's voor laptops krijgen Zen 3+-cores en RDNA 2-gpu
 • moOde audio player 7.2.1
 • 7+ Taskbar Tweaker 5.10.0.8 bèta
 • Ventoy 1.0.43
 • PuTTY 0.75
 • Hoofd Autopilot Tesla: claims Musk over voortgang autopilot zijn onrealistisch
  Een interessant adres?
  Foto
  linux blogs franz ulenaers
  linux mint python Gtk LVM bash
  03-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Python GUI applicatie consistent backups met fsarchiver
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Python GUI applicatie consistent backups maken met fsarchiver  Een partitie van het type = "Linux LVM" kan gebruikt worden voor logische volumen maar ook als "snapshot" !
  Een snapshot kan een exact kopie zijn van een logische volume dat bevrozen is op een bepaald ogenblik : dit maakt het mogelijk om consistente backups te maken van logische volumen
  terwijl de logische volumen in gebruik zijn !

  Mijn fysische en logische volumen zijn als volgt aangemaakt :

   fysische volume

    pvcreate /dev/sda1

   fysische volume groep

    vgcreate mydell /dev/sda1

   logische volumen

    lvcreate -L 1G -n boot mydell

    lvcreate -L 100G -n data mydell

    lvcreate -L 50G -n home mydell

    lvcreate -L 50G -n root mydell

    lvcreate -L 1G swap mydell  beginscherm

  Bijlagen:
  myarchive_snapshot.py (12.9 KB)   
  myarchive_snapshot_2017-11-03 23-16-09.png (50.6 KB)   
  myarchive_snapshot_2017-11-03 23-18-00.png (52.7 KB)   

  03-11-2017 om 23:33 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:LVM fsarchiver python LVM backups
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LVM Logische volumen

  LVM = Logical Volume Manager  Een partitie van het type = "Linux LVM" kan gebruikt worden voor logische volumen maar ook als "snapshot" !
  Een snapshot kan een exact kopie zijn van een logische volume dat bevrozen is op een bepaald ogenblik : dit maakt het mogelijk om consistente backups te maken van logische volumen
  terwijl de logische volumen in gebruik zijn !

  Hoe installeren ?

   sudo apt-get install lvm2  Creëer een fysisch volume voor een partitie

   commando = ‘pvcreate’ partitie

    voorbeeld :

     partitie moet van het type = "Linux LVM" zijn !

     pvcreate /dev/sda5  creëer een fysisch volume groep

   vgcreate vg_storage partitie

    voorbeeld

     vgcreate mijnvg /dev/sda5  voeg een logische volume toe in een volume groep

   lvcreate -L grootte_in_M/G -n logische_volume_naam volume_groep

    voorbeeld :

     lvcreate -L 30G -n mijnhome mijnvg  activeer een volume groep

   vgchange -a y naam_volume_groep

    voorbeeld :

     vgchange -a y mijnvg  Mijn fysische en logische volumen

   fysische volume

    pvcreate /dev/sda1

   fysische volume groep

    vgcreate mydell /dev/sda1

   logische volumen

    lvcreate -L 1G -n boot mydell

    lvcreate -L 100G -n data mydell

    lvcreate -L 50G -n home mydell

    lvcreate -L 50G -n root mydell

    lvcreate -L 1G swap mydell  Logische volume vergroten/verkleinen

   mijn home logische volume vergroten met 1 G

    lvextend -L +1G /dev/mapper/mydell-home

   let op een logische volume verkleinen kan leiden tot gegevens verlies indien er te weinig plaats is .... !

  lvreduce -L -1G /dev/mapper/mydell-home  toon fysische volume

  sudo pvs

   worden getoond : PV fysische volume , VG volume groep , Fmt formaat (normaal = lvm2) , Attr attribuut, Psize groote PV, PFree vtije plaats

    PV             VG       Fmt  Attr PSize      PFree

    /dev/sda6 mydell lvm2   a--  920,68g  500,63g

  sudo pvs -a

  sudo pvs /dev/sda6  Backup instellingen Logische volumen

   zie bijgeleverde script LVM_bkup  toon volume groep

   sudo vgs

  VG       #PV #LV #SN  Attr    VSize     VFree

  mydell    1       6       0    wz--n- 920,68g 500,63g  toon logische volume(n)

   sudo lvs

    LV            VG     Attr        LSize   Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert

    boot       mydell -wi-ao---- 952,00m

    data       mydell -wi-ao---- 100,00g

    home      mydell -wi-ao----  93,13g

    mintroot mydell -wi-a----- 101,00g

    root        mydell -wi-ao----  94,06g

    swap       mydell -wi-ao----  30,93g  hoe een logische volume wegdoen ?

   een logische volume wegdoen kan enkel maar als de fysische volume niet actief is

    dit kan met het vgchange commando

     vgchange -a n mydell

   lvremove /dev//mijn_volumegroup/naam_logische-volume

    voorbeeld :

  lvremove /dev/mydell/data

  hoe een fysische volume wegdoen ?

  vgreduce mydell /dev/sda1
  Bijlagen: LVM_bkup (0.8 KLB)
  Bijlagen:
  LVM_bkup (0.8 KB)   

  03-11-2017 om 20:24 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:LVM consistent backup snapshot logische volumen
  >> Reageer (0)
  27-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hoe een stick mounten en umounten zonder root te zijn en met je eigen rwx rechten !

  Stick mounten zonder root

  hoe usb stick mounten en umounten zonder root te zijn en met rwx rechten ?
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (hernoem iedere ulefr01 naar je eigen gebruikersnaam!)

  label stick

  • gebruik het 'fatlabel' commando om een volumenaam of label toe te kennen dit als je een vfat bestandensysteem gebruikt op je usb-stick

  • gebruik het commando 'tune2fs' voor een ext2,3,4

   • om een volumenaam stick32GB te maken op je usb_stick doe je met het commando :

  sudo tune2fs -L stick32GB /dev/sdc1

  noot : gebruik voor /dev/sdc1 hier het juiste device !


  maak het filesysteem op je stick clean

  • mogelijk na het mounten zie dmesg messages : Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.

   • gebruik de file system consistency check commando fsck om dit recht te zetten

    • doe een umount voordat je het commando fsck uitvoer ! (gebruik het juiste device !)

     • fsck /dev/sdc1

  noot: gebruik voor /dev/sdc1 hier je device !


  rechten zetten op mappen en bestanden van je stick

  • Steek je stick in een usb poort en umount je stick

  sudo chown ulefr01:ulefr01 /media/ulefr01/ -R
  • zet acl op je ext2,3,4 stick (werkt niet op een vfat !)

  setfacl -m u:ulefr01:rwx /media/ulefr01
  • met getfact kun je acl zien

  getfacl /media/ulefr01
  • met het ls commando kun je het resultaat zien

  ls /media/ulefr01 -dla

  drwxrwx--- 5 ulefr01 ulefr01 4096 okt 1 18:40 /media/ulefr01

  noot: indien de ‘+’ aanwezig is dan is acl reeds aanwezig, zoals op volgende lijn :

  drwxrwx---+ 5 ulefr01 ulefr01 4096 okt 1 18:40 /media/ulefr01


  Mount stick

  • Steek je stick in een usb poort en kijk of mounten automatisch gebeurd

  • check rechten van bestaande bestanden en mappen op je stick

  ls * -la

  • indien root of andere rechten reeds aanwezig , herzetten met volgend commando

  sudo chown ulefr01:ulefr01 /media/ulefr01/stick32GB -R

  Maak map voor ieder stick

  • cd /media/ulefr01

  • mkdir mmcblk16G stick32GB stick16gb


  aanpassen /etc/fstab

  • voeg een lijn toe voor iedere stick

   • voorbeelden

  LABEL=mmcblk16G /media/ulefr01/mmcblk16G ext4 user,exec,defaults,noatime,acl,noauto 0 0
  LABEL=stick32GB /media/ulefr01/stick32GB ext4 user,exec,defaults,noatime,acl,noauto 0 0
  LABEL=stick16gb /media/ulefr01/stick16gb vfat user,defaults,noauto 0 0


  Check het volgende

  • het volgende moet nu mogelijk zijn : 

   • mount en umount zonder root te zijn

   •  noot : je kunt de umount niet doen als de mount gedaan is door root ! Indien dat het geval is dan moet je eerst de umount met root ; daarna de mount als gebruiker dan kun je ook de umount doen . 

   • zet een nieuw bestand op je stick zonder root te zijn

   • zet een nieuw map op je stick zonder root te zijn

  • check of je nieuwe bestanden kunt aanmaken zonder root te zijn

     • touch test

     • ls test -la

     • rm test


  27-10-2017 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:linux,mount,stick,umount,fstab,label,fatlabel,tune2fs,device,volume,fsck,chown,acl,setfacl,getfacl,permissie,rechten
  >> Reageer (0)
  21-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zet acl list

  setfacl

  noot: meestal mogelijk op linux bestandsystemen : btrfs, ext2, ext3, ext4 en Reiserfs  !

  • Hoe een acl zetten voor één gebruiker ?

  setfacl -m u:ulefr01:rwx /home/ulefr01

  noot: kies ipv ulefr01 hier je eigen gebruikersnaam

  • Hoe een acl afzetten ?

  setfacl -x u:ulefr01 /home/ulefr01
  • Hoe een acl zetten voor twee of meer gebruikers ?

  setfacl -m u:ulefr01:rwx /home/ulefr01

  setfacl -m u:myriam:r-x /home/ulefr01

  noot: kies ipv myriam je tweede gebruikersnaam; hier heeft myriam geen w write toegang maar wel r read en x exec !

  • Hoe een lijst opvragen van de ingestelde acl ?

  getfacl home/ulefr01
  getfacl: Voorafgaande '/' in absolute padnamen worden verwijderd
  # file: home/ulefr01
  # owner: ulefr01
  # group: ulefr01
  user::rwx
  user:ulefr01:rwx
  user:myriam:r-x 
  group::---
  mask::rwx
  other::--- 
  • Hoe het resultaat nakijken ?

  getfacl home/ulefr01
   zie hierboven
  ls /home/ulefr01 -dla
  drwxrwx---+ ulefr01 ulefr01 4096 okt 1 18:40 /home/ulefr01

  zie + sign !


  21-10-2017 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:linux,rechten,acl,setfacl,getfacl,mask,chown,chgrp,root,geen,permissie
  >> Reageer (0)
  20-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.python GUI applicatie tune2fs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  python GUI applicatie tune2fs comando

  Created woensdag 18 oktober 2017

  geschreven met programmeertaal python met gebruik van Gtk+ 3 

  starten in terminal met : sudo python mytune2fs.py

  ofwel python source compileren en starten met gecompileerde versie


  zie bijlagen :
  * pdf
  * mytune2fs.py

  Bijlagen:
  mytune2fs.py (21.8 KB)   
  python_GUI_applicatie_tune2fs_commando.pdf (391.1 KB)   

  20-10-2017 om 17:51 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:linux,tune2fs,python,volume,bestandensysteem
  >> Reageer (0)
  13-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Python GUI applicatie myarchive.py
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  python GUI applicatie backups maken met fsarchiver

  Created vrijdag 13 oktober 2017

  GUI applicatie backups maken, achiveerinfo en restore met fsarchiver

  zie bijgeleverde bestand : python_GUI_applicatie_backups_maken_met_fsarchiver.pdf


  start in terminal mode met : 

  * sudo python myarchive.py

  * sudo python myarchive2.py

  ofwel door gecompileerde versie te maken en de gegeneerde objecten te starten


  Bijlagen:
  lstcommands.sh (3.2 KB)   
  myarchive.py (11.4 KB)   
  myarchive2.py (1.4 KB)   
  python_GUI_applicatie_backups_maken_met_fsarchiver.pdf (1.5 MB)   
  Schermafdruk op 2017-10-13 18-22-13.png (354.5 KB)   
  Schermafdruk op 2017-10-13 18-25-10.png (329.8 KB)   
  Schermafdruk op 2017-10-13 18-26-05.png (360.4 KB)   
  Schermafdruk op 2017-10-13 18-27-01.png (257.8 KB)   
  Schermafdruk op 2017-10-13 19-57-32.png (327.8 KB)   

  13-10-2017 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:python,GUI,GTK,fsarchiver,linux,backups,consistent,LVM
  >> Reageer (0)
  24-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.procedures MyCloud

  Procedures MyCloud

  • Procedure lftpUlefr01Cloudupload wordt gebruikt om een upload te doen van bestanden en mappen naar MyCloud

  • Procedure lftpUlefr01Cloudmirror wordt gebruikt om wijzigingen terug te halen 


  Beide procedures maken gebruik van het programma lftp ( dit is "Sophisticated file transfer program" ) en worden gebruikt om synchronisatie van laptop en desktop toe te laten 


  Procedures werden aangepast zodat verborgen bestanden en verborgen mappen ook worden verwerkt ,

  alsook werden voor mirror bepaalde meestal onveranderde bestanden en mappen uitgefilterd (--exclude) zodanig dat deze niet opnieuw worden verwerkt

  op Cloud blijven ze bestaan als backup maar op de verschillende laptops niet (dit werd gedaan voor oudere mails van 2016 maanden 2016-11 en 2016-12

  en voor alle vorige maanden (dit tot en met september) van 2017 !

  • zie bijlagen


  Bijlagen:
  lftpUlefr01Cloudmirror (1.5 KB)   
  lftpUlefr01Cloudupload (0.7 KB)   

  24-10-2017 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:linux,mycloud,WD,lftp,ftp,bash
  >> Reageer (0)
  13-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.python myfsck.py
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  python GUI applicatie fsck commando

  Created vrijdag 13 oktober 2017

  zie bijgeleverd bestand myfsck.py

  Deze applicatie kan devices mounten en umounten maar is hoofdzakelijk bedoeld om het fsck comando uit te voeren

  Root rechten zijn nodig !

  hulp ?

  * starten in terminal mode 

  * sudo python myfsck.py


  Bijlagen:
  myfsck.py (12.1 KB)   
  Schermafdruk op 2017-10-13 22-44-48.png (24.1 KB)   
  Schermafdruk op 2017-10-13 22-45-16.png (21.4 KB)   

  13-10-2017 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:python,GUI,GTK,fsck,linux,mount,umount,Gtk,Gtk3.0
  >> Reageer (0)
  12-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het beste bestandensysteem (meest performant) op een USB stick , hoe opzetten ?

  het beste bestandensysteem op een USB stick, hoe opzetten ?

  het beste bestandensysteem (meest performant) is ext4

  • hoe opzetten ?

  mkfs.ext4 $device
  • zet eerst journal af

  tune2fs -O ^has_journal $device
  • doe journaling alleen met data_writeback

  tune2fs -o journal_data_writeback $device
  • gebruik geen reserved spaces en zet het op nul.

  tune2fs -m 0 $device


  • voor bovenstaande 3 acties kan bijgeleverde bash script gebruikt worden :  bestand USBperf

  # USBperfext4


  echo 'USBperf'

  echo '--------'

  echo 'ext4 device ?'

  read device

  echo "device= $device"

  echo 'ok ?'

  read ok

  if [ $ok == ' ' ] || [ $ok == 'n' ] || [ $ok == 'N' ]

  then

     echo 'nok - dus stoppen'

     exit 1

  fi

  echo "doe : no journaling ! tune2fs -O ^has_journal $device"

  tune2fs -O ^has_journal $device

  echo "use data mode for filesystem as writeback doe : tune2fs -o journal_data $device"

  tune2fs -o journal_data_writeback $device

  echo "disable reserved space "

  tune2fs -m 0 $device

  echo 'gedaan !'

  read ok

  echo "device= $device" 

  exit 0


  • pas bestand /etc/fstab aan voor je USB

   • gebruik optie ‘noatime’

  Bijlagen:
  USBperf (0.5 KB)   

  12-10-2017 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:linux,tune2fs,noatime,fstab,USB,stick,ext4,performantie
  >> Reageer (0)
  07-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maken dat een bestand niet te wijzigen , niet te hernoemen is niet te deleten is in linux !

  Maken dat een bestand niet te wijzigen , niet te hernoemen is niet te deleten is in linux !


  bestand .encfs6.xml


  hoe : sudo chattr +i /data/Encrypt/.encfs6.xml

  je kunt het bestand niet wijzigen, je kunt het bestand niet hernoemen, je kunt het bestand niet deleten zelfs als je root zijt

  • zet attribuut
  • status bekijken
   • lsattr .encfs6.xml
    • ----i--------e-- .encfs6.xml
     • de i betekent immutable
  • om immutable attribuut weg te doen
   • chattr -i .encfs6.xml  07-10-2017 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:linux,bestand,attribuut,chattr,lsattr,immutable,root
  >> Reageer (0)
  20-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Backup laptop
  laptop heeft een multiboot = windows 7 met encryptie en Linux Mint
  backup van mijn laptop , zie http://users.telenet.be/franz.ulenaers/laptopca-new.html

  20-02-2015 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:linux,backup,laptop,blog,multiboot,windows,encryptie,mint
  >> Reageer (0)
  25-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Linken in Linux

  Op Linux kan men bestanden meervoudige benamingen geven, zo kun je een bestand op verschillende plaatsen in de boomstructuur van de bestanden opslaan , zonder extra plaats op harde schijf in te nemen (+-).

  Er zijn twee soorten links :

  1. harde links

  2. symbolische links

  Een harde link maakt gebruik van hetzelfde bestandsnummer (inode).

  Een harde link geldt niet voor een directory !

  Een harde link moet op zelfde bestandssysteem en oorspronkelijk bestand moet bestaan !

  Een symbolische link , het bestand krijgt een nieuw bestandsnummer , het bestand waarop verwezen wordt hoeft niet te bestaan.

  Een symbolische link gaat ook voor een directory.

  bash-shell gebruiker ulefr01

  pwd
  /home/ulefr01/cgcles/linux
  ls linuxcursus.odt -ila
  293800 -rw-r--r-- 1 ulefr01 ulefr01 4251348 2005-12-17 21:11 linuxcursus.odt

  Het bestand linuxcursus is 4,2M groot, inode nr 293800.

  bash-shell gebruiker tom

  pwd
  /home/tom
  ln /home/ulefr01/cgcles/linux/linuxcursus.odt cursuslinux.odt
  tom@franz3:~ $ ls cursuslinux.odt -il
  293800 -rw-r--r-- 2 ulefr01 ulefr01 4251348 2005-12-17 21:11 cursuslinux.odt
  geen extra plaats van 4,2M, zelfde inode nr 293800 !

  bash-shell gebruiker root

  pwd
  /root
  root@franz3:~ # ln /home/ulefr01/cgcles/linux/linuxcursus.odt linuxcursus.odt
  root@franz3:~ # ls -il linux*
  293800 -rw-rw-r-- 3 ulefr01 ulefr01 4251300 2005-12-17 21:31 linuxcursus.odt
  geen extra plaats van 4,2M, zelfde inode nr 293800 !

  bash-shell gebruiker ulefr01, symbolische link

  ln -s cgcles/linux/linuxcursus.odt linuxcursus.odt
  ulefr01@franz3:~ $ ls -il linuxcursus.odt
  1191741 lrwxrwxrwx 1 ulefr01 ulefr01 28 2005-12-17 21:42 linuxcursus.odt -> cgcles/linux/linuxcursus.odt
  slechts 28 bytes

  ln -s linuxcursus.odt test.odt
  1191898 lrwxrwxrwx 1 ulefr01 ulefr01 15 2005-12-17 22:00 test.odt -> linuxcursus.odt
  slechts 15 bytes

  rm linuxcursus.odt
  ulefr01@franz3:~ $ ls *.odt -il
  1193723 -rw-r--r-- 1 ulefr01 ulefr01 27521 2005-11-23 20:11 Backup&restore.odt
  1193942 -rw-r--r-- 1 ulefr01 ulefr01 13535 2005-11-26 16:11 doc.odt
  1191933 -rw------- 1 ulefr01 ulefr01 6135 2005-12-06 12:00 fru.odt
  1193753 -rw-r--r-- 1 ulefr01 ulefr01 19865 2005-11-23 22:44 harddiskdata.odt
  1193576 -rw-r--r-- 1 ulefr01 ulefr01 7198 2005-11-26 21:46 ooo-1.odt
  1191749 -rw------- 1 ulefr01 ulefr01 22542 2005-12-06 16:16 Regen.odt
  1191898 lrwxrwxrwx 1 ulefr01 ulefr01 15 2005-12-17 22:00 test.odt -> linuxcursus.odt
  test.odt verwijst naar een bestand dat niet bestaat !

  25-04-2009 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:linux,link,linken,symbolische link,harde link,bestand,bestandsnummer,inode,mappen
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Encryptie

  Met encryptie kan men de gegevens op je computer beveiligen, door de gegevens onleesbaar maken voor de buitenwereld !

  Hoe kan men een bestandssysteem encrypteren ?

  installeer de volgende open source pakketten :

      loop-aes-utils en cryptsetup

              apt-get install loop-aes-utils

              apt-get install cryptsetup

          modprobe cryptoloop
          voeg de volgende modules toe in je /etc/modules :
              aes
              dm_mod
             
  dm_crypt
             
  cryptoloop

  Hoe een beveiligd bestandsysteem aanmaken ?

  1. dd if=/dev/zero of=/home/cryptfile bs=1M count=650
  hiermee creëer je een bestand van 650 M groot
  1. losetup -e aes /dev/loop0 /home/cryptfile
  hierna wordt een paswoord gevraagd van minstens 20 karakters
  1. mkfs.ext3 /dev/loop0
  maakt een ext3 bestandssysteem met journaling
  1. mkdir /mnt/crypt
                  maakt een lege directory aan
  1. mount /dev/loop0 /mnt/crypt -t ext3
  nu hebt je een bestandssysteem onder /mnt/crypt ter beschikking

  ....

  Je kunt automatisch je bestandssysteem beschikbaar maken door een volgende entry in je /etc/fstab :

  /home/cryptfile /mnt/crypt ext3 auto,encryption=aes,user,exec 0 0

  ....

  Je kunt je encryptie afzetten dmv.

  umount /mnt/crypt


  losetup -d /dev/loop0        (dit is niet meer nodig als je de volgende entry in jet /etc/fstab hebt :
                  /home/cryptfile /mnt/crypt ext3 auto,encryption=aes,exec 0 0
  ....
  Manueel mounten kun je met :
  • losetup -e aes /dev/loop0 /home/cryptfile
   er wordt gevraagd een paswoord van minstens 20 karakters in te vullen
  indien het paswoord verkeerd is dan krijg je de volgende melding :
          mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
          or too many mounted file systems
          ..
  • mount /dev/loop0 /mnt/crypt -t ext3
  hiermee kunt je het bestandssysteem mounten


  25-04-2009 om 00:00 geschreven door ulefr01  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Linux
  Tags:linux,encryptie,aes,algoritme,encrypt,decrypt,setup,install,apt
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 16/02-22/02 2015
 • 20/04-26/04 2009

  Laatste commentaren

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !
  Inhoud blog
 • Python GUI applicatie consistent backups met fsarchiver
 • LVM Logische volumen
 • hoe een stick mounten en umounten zonder root te zijn en met je eigen rwx rechten !
 • procedures MyCloud
 • Zet acl list


  Zoeken met Google  Zoeken in blog


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hertenman
  www.bloggen.be/hertenm
  Categorieën
 • Linux (13)
 • Linuxmint (0)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!