Parochie St.-Jan Baptist
2223 SCHRIEK
Info over onze parochiewerking.

HOME

Contact
E.H.Aloïs Vanlommel
Contactpersoon
Parochieteam

Via e-mail hieronder
Vieringen
Verenigingen
Werkgroepen
Federatie
Activiteiten
Parochiecentrum
Onderwijs
Geschiedenis

Inhoud blog
 • Vormsel 2012
 • Vormseldata voor de volgende jaren
 • Parochiegeschiedenis (4)
 • Sint-Jansprocessie op 28 juni 2009
 • Stichtingsviering 700 jaar parochie en kerk in de bloemen
 • Dagorde Parochieraad 20 januari 2009
 • Smuldag kindervieringen 8 februari 2009
 • Wijziging Zondagsvieringen
 • Beelden van de processie
 • St.-Jansprocessie
 • foto's en dvd Vormsel 2008
 • Foto's Vormsel 2008
 • Vormsel 2008
 • Kerkbezoek 2007
 • Website voor kinderen van 8 tot 12 jaar
 • Parochiale eetdagen
 • Parochiegeschiedenis
 • Parochiegeschiedenis(2)
 • Parochiegeschiedenis (3)
 • Catechese-uitstap
 • OKRA
 • ZIEKENZORG
 • Datumwijziging
 • VASTENWANDELING 2008
 • Start vormselcatechese 2006
 • DANSCLUB 'T UILTJE
 • SMIKS
 • KSVSchriek
 • Vrije Basisschool
 • De kerk in beeld
 • PAROCHIECENTRUM
 • Werkgroep KINDERVIERINGEN
 • Federatie-contact
 • VORMSELCATECHESE
 • Kerkbezoek 2008
 • 2. FEDERATIEBLAD
 • Volleybalclub
 • Lourdescomité B-S
 • Overzicht 2007
 • LECTOREN
 • GEBEDSLEIDERS
 • KWB
 • Lichtmisviering
 • KLJ
 • Landelijke Gilde
 • KVLV
 • KVG
 • Dank aan alle vrijwilligers
 • Fanfare DWE
 • Gezinsbond
 • 1. St.- CECILIAKOOR
 • 1.KERKFABRIEK
 • DAVIDSFONDS
 • 4e Zondag van de Advent
 • 3e Zondag van Advent
 • 2e Zondag van de Advent
 • 1e Zondag van de Advent
 • 7.PRIESTERSCHAP
 • 6.ZIEKENZALVING
 • 5.BIECHT
  Gastenboek

  Blog als favoriet !
  01-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Homepage


   

  Welkom op ons blog !  Beste bezoeker van Schriek of van ver daarbuiten,

  Goede vrienden,

  Dit blog geeft u een uitgebreid overzicht van wat er allemaal leeft in onze “Sint-Jan Baptistparochie”.
  De meest praktische gegevens zijn op dit blog te vinden, maak er gebruik van.

  Daarenboven zeggen we hartelijk welkom aan allen die nog maar pas in onze parochie zijn komen wonen: dat u zich hier in Schriek spoedig “thuis mag voelen” en als een “gelukkig mens” mag leven, dat is onze innigste wens !

  Wij danken u van harte voor uw medewerking.

  Uw pastoor, E.H. Aloïs Vanlommel,
  en uw parochieteam.  Reacties (0)
  08-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vormsel 2012

  Vormsel 2012

  Oproep voor de ouders van onze vormelingen welke NIET school lopen te Schriek.

  Wij kunnen niet langer meer beschikken over de adressen van de kinderen geboren in 2000 en woonachtig in onze parochie. Om die reden kunnen we hen ook niet meer uitnodigen voor de vormselcatechese in onze parochie. Alleen de leerlingen van de Basisschool van Schriek hebben we nog kunnen bereiken.

  Daarom vragen we aan de ouders van de vormelingen welke nog geen uitnodiging hebben ontvangen, om een inschrijvingsformulier af te halen op de pastorie, elke dinsdagavond tussen 18 en 19 u. Mocht ook dit niet lukken, kan je uw kind ook nog inschrijven op de eerste ouderavond op donderdag 20 oktober 2011 om 20u in de parochiezaal. (Opdat u alle gegevens daar nog moet invullen breng je best je trouwboekje mee !)

  Eerste ouderavond
  op donderdag 20 oktober 2011 om 20 uur in de Parochiezaal voor de ouders van onze meisjes en jongens die op zaterdag 21 april 2012 om 19u zullen GEVORMD WORDEN en hun PLECHTIGE COMMUNIE zullen doen.

  Graag verlenen wij u die avond alle informatie in verband met de voorbereiding, de inhoud en de vorm van de catechesesamenkomsten.

  Mogen wij u tevens vragen het noodzakelijk inschrijvingsformulier, volledig ingevuld, af te geven op die vergadering. Want… tijdens deze oudersamenkomst maken de catechisten de groepsindeling aan de hand van die gegevens. U bewijst uw kind en ons een grote dienst door dit formuliertje ten laatste op die avond in te dienen.

  Betreffende punt 9 hopen wij uitdrukkelijk dat vele ouders de derde mogelijkheid aanduiden, vermits wij alleszins moeten rekening houden met het aantal catechisten en het tijdstip waarop zij catechese kunnen geven .( inschrijvingsgeld € 20 als bijdrage in de onkosten)

  Bij voorbaat dank en tot 20 oktober 2011!

  Namens de catechistenploeg,
  Reacties (0)
  11-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vormseldata voor de volgende jaren

  Vormseldata voor de volgende jaren

  Vanaf 2011 zal de vormselplechtigheid te Schriek steeds gebeuren op de tweede zaterdag na Pasen.
  (vroeger op de zaterdag voor de tweede zondag van mei = Moederkesdag)
  Vormselvieringen voor de volgende jaren :
  2011  zaterdag 7 mei 2011      (Pasen : zondag 24 april 2011)
  2012  zaterdag 21 april 2012  (Pasen : zondag 8 april 2012)
  2013  zaterdag 13 april 2013  (Pasen : zondag 31 maart 2013)
  2014  zaterdag 3 mei 2014      (Pasen : zondag 20 april 2014)
  2015  zaterdag 18 april 2015  (Pasen : zondag 5 april 2015)  Reacties (0)
  27-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parochiegeschiedenis (4)

  PAROCHIEGESCHIEDENIS VAN SINT-JAN BAPTIST TE SCHRIEK EN DE H. NAAM JEZUS TE GROOTLO

  DOOR
  J. R. VERELLEN, pr.

  U I T G AV E
  van de Pastorij Schriek
  © Copyright 1956

  Deel IV

  DEEL III

  ONTWIKKELING EN BLOEI (1806-1956)

  De Franse overheersing, uit de Franse Revolutie geboren, bracht in ons land een grondige omwenteling teweeg, nadien ten dele gemilderd door het Konkordaat van 1802, en door de Belgische grondwettelijke vrijheden van 1830. De armenzorg, met gods- en gasthuizen, ging uiteindelijk naar de Kommissie van openbare onderstand over. Het bijzonder kenteken van deze nieuwe tijd is de aangroei der bevolking, die aanleiding geeft tot de vergroting van de kerk in 1844, en tot de stichting der nieuwe parochie van Grootlo in 1906. Er zijn 1195 kommunikanten en 1535 zielen in 1830, 1566 zielen in 1840, 1852 in 1850, 1820 in 1860, 1864 in 1870, 1889 in 1880, 2014 in 1890, 2272 in 1900.

  Hoofdstuk XIV

  NAAR DE VERGROTING VAN DE KERK, 1844

  Petr. Van Elst pastoor, 1806-1834.

  Geboren in 1765, van 1791 af onderpastoor bij zijn voorganger. Sedert 1803 maakt Schriek deel uit van de dekenij Lier.

  Onderpastoors : Petr. Van Egeren, 1811-; K. Boomans, 1814-; K. Gelens, 1824-; Petr. Opde Beeck, 1827-.

  Wat men nog nooit gehoord had, men kreeg eindelijk een orgel. In 1793 schreef de pastoor : « Een orgel hebben we nog niet, maar we verlangen ernaar ». In 1801,-bij de aanneming van Guibertus De Meutter als koster, werd als toekomstige voorwaarde bijgevoegd : dat ingeval bij tijde er een orgel komt, de koster zal gehouden zijn het te spelen in alle goddelijke diensten, of daartoe te zijnen koste een bekwame plaatsvervanger te stellen. In 1807 dan kocht de orgelmaker Loret een orgel, dat vroeger toebehoorde aan de Lieve-Vrouwenbroeders te Aalst : in het secreet staat nog het jaartal 1761, en leverde het te Schriek. Petr. Boel, schrijnwerker te Mechelen maakte een nieuwe orgelkast, en een balustrade aan het doksaal. (K.A.S., 508).

  De kerk wordt gewit en geschilderd, 1809. Blikken lampen met « peterolie » verlicht, 1815. Veel werken die in 1795 waren weggelaten, uitgevoerd aan de sacristij. Zes paar koperen kandelaars voor het hoogaltaar, ook een marmeren tombe, 1817.

  Nieuwe kosters : Norbertus Stroobants, 1817; en Jozef Verlinden, 1818.

  Een nieuwe Kommuniebank wordt besteld te Leuven, 1819. De troon van O. L. Vrouw en de relikwiekast van Sint-Jan geschilderd en verguld.

  Regelmatig wordt er gewerkt aan het kapelleken van St. Bernardus, en in 1820 zijn relikwie bekomen.

  Een nieuwe kerkdeur, en houten banken tegen de muur in de kerk, 1822. Nieuw ook, een koperen wierookvat, een koperen kruis met beeld, en een baarkleed uit Mols laken, 1823.

  De koster sterft, Guill. Schools volgt hem op, 1824.

  In 1825 levert F. Van Meerbeeck, steenkapper te Mechelen, een doopvont, en Sr De Bries, ook van Mechelen, een koperen deksel. Bovendien twee kelken verguld.

  Een nieuwe koperen godslamp, drie lantarens, 1829. Een koperen lavabo met schelp, 1831. P. J. Tambuyser snijdt, voor de kast van Schriek, twee namen met stralen, twaalf rozetten, vier kapitelen, 1832. Nieuw het tabernakel op het hoogaltaar, het gestoelte op het koor, de lambrizering in de kerk.

  Einde 1833 wordt G. Schools als koster vervangen door Jozef De Meutter.

  Een inventaris van die jaren geeft op als zilverwerk : een monstrantie, ciborie, twee kelken, twee zilveren kronen voor het beeld van O. L. Vrouw geofferd in 1792; relikwieën van St Jan, St Antonius, St Bernardus, en een relikwieschrijn van de heiligen Barbara, Lucia, Hubertus en Kornelius bezorgd in 1797 door Petrus Wijns uitgedreven kloosterling geboortig van Schriek. (K.A.S., 326).

  Als gewaad beschikte men over 5 witte kazuifels, 5 rode, 4 zwarte, 2 groene, 2 violet, twee kleden en drie mantels voor O. L. Vrouw.

  Naast het hoogaltaar stond het beeld van Sint-Jan en van Sint-Antonius. Aan de een zijde, het altaar van O. L. Vrouw met haar beeld, en daarnaast St Bernardus. Aan de ander zijde, het altaar van St Antonius, en daarnaast het beeld van St Sebastiaan. Bij het uitgaan van het koor, de H. Elizabet en O. L. Vrouw. Als meubelen waren er een predikstoel en twee biechtstoelen, onder de Fransen gered, misschien niet verkocht ofwel teruggekocht voor de kerk, zoals een inwoner van Schriek deed voor de predikstoel van Keerbergen.

  Kapel van Grootlo.

  In 1821 verkocht de gemeente de bomen in de hof der kapel, evenals de aangeslagen goederen. In 1833 hielden de plechtige diensten op, en sedertdien ging de onderpastoor van Schriek er vrijdags de Mis doen. Alsdan werd ook de kapel hersteld, gedekt, gewit, geverfd en met vier beelden voorzien. (K.A.S., 333).

  De kapel van Grootlo heeft vele tribulaties gekend.

  Petr. Op de Beeck pastoor, 1834-36.

  Wat hij als onderpastoor reeds gedaan had, en namelijk bij opdracht het beredderen en betalen der herstellingen in de kerk, werd door hem, na het ontslag van zijn voorganger, geregeld voortgezet.

  Onderpastoor : Kar. Kerselaers, 1835-.

  Een zeer belangrijke gebeurtenis was, in 1836, de grote Missie in de parochie en de oprichting van de Kruisweg in de kerk, waarvan een omstandig verslag bewaard bleef. (K.A.S., 337).

  We kunnen er de Missie dag aan dag meeleven.

  Weken op voorhand werd ertoe aangewakkerd en ervoor gebeden. Van zaterdag af stonden er 17 biechtstoelen gereed. De zondag, 5 juni, was de kerk binnen en buiten versierd met groen, met passende voorstellingen en spreuken. Recht over de preekstoel was een Kalvarieberg van vijf voet nagebootst. Te vier uur werd het Kruis, met de werktuigen der Passie, plechtig van buiten in de kerk gebracht, door zingende priesters en biddende gelovigen, en op de Kalvarieberg geplant, waarna het lof en sermoon. De leider en bijzonderste predikant der Missie was niemand minder dan de « heilige pastoor » van Tildonk, Eerw. Heer J. Lambertz, geholpen door meer dan twintig priesters uit de dekenij.

  Van woensdag namiddag tot zaterdag avond werd biecht gehoord, donderdag morgen tot zondag de Kommunie uitgereikt.

  De vrijdag, 10 juni, had de plechtige oprichting der 14 staties van de Kruisweg plaats, in de kerk van Schriek voor de eerste maal, gelijk rond die tijd ook elders.

  De zaterdag, grote processie met het beeld van O. L. Vrouw, toewijding en sermoon.

  En zondag, als besluit, plechtige Hoogmis, Lof met sermoon over de volharding, en vernieuwing der beloften van het doopsel.

  Het moet een grootse Missie geweest zijn, met overweldigende bijval. Omtrent de negentienhonderd Kommunies werden uitgereikt. (Volledig verslag in Parochieblad Schriek, 1956, en in Sacerdos).

  Lud. Pauwels pastoor, 1836-1865.

  Geboren in 1794. Hij liet de kerk vergroten in 1844.

  Kar. Kerselaers, onderpastoor sedert 1835, overleed de 15 februari 1839. Vóór zijn overlijden had hij de wil uitgedrukt, aan het armbestuur van Schriek 2000 F te schenken, met last van zes plechtige Missen en zoveel Loven in de oktaaf van Allerzielen, hetgeen door zijn broeder werd uitgevoerd. (K.A.S., 60).

  Andere onderpastoors : Joan. Fr. Van Gorp, 1839-; Hier. Petr. Norb. Franck, 1863-.

  Vergroting van de kerk,1844

  Van 1840 af, denkt men er aan, de kerk te vergroten. Er worden daartoe houtkoopdagen gehouden, erfpachten gekweten, kapitalen ingetrokken. De heer Vander Stegen schenkt 1000 F, mits een familiebegraafplaats op het kerkhof.

  Volgens het bestek der werken, opgemaakt door de provinciale bouwmeester E. Berckmans, bestond de vergroting der kerk van 1844 hoofdzakelijk in het aanbouwen van een kruisbeuk en hoogkoor. De bevloering, bepleistering en de twee laatste lagen der plafonnering bleven voorlopig buiten kwestie.

  Op 13 mei werd de aanbesteding toegewezen aan P. J. Gramme, van Mechelen, voor 5600 F. Op te merken, dat alle materialen voor de aannemer moesten geleverd en ter plaatse gevoerd worden, op kosten van de kerkfabriek. Aldus steen, kalk, ijzer, schaliën, eikebomen, hout, zink, lood, enz. De ijzeren balusters en het Noors hout kwamen per schip van Antwerpen naar Mechelen.

  De plafonnering werd, op 4 juli 1845, afzonderlijk aangenomen door J. Servais, van Antwerpen, voor 1400 F. Volgens artikel 4, moest hij in de nis van het hoogaltaar aanbrengen een oog met stralen, rond hetwelk een krans van wolken met stralen doorschoten, en daarin zes engelkoppen; in de nissen der zijkoren, ook een oog in een driehoek, symbool van de H. Drievuldigheid. De nieuwe bevloering, uitgevoerd door P. J. Jacobs, kostte 2460 F.

  Om de onkosten der vergroting te dekken, kreeg de kerk een buitengewone onderstand toegekend vanwege de staat, de provincie en de gemeente. Daarenboven haalde de pastoor, voor 3368 F, vrijwillige giften rond.

  In verband met deze giften, verklaarden, op 17 juli 1844, de leden der oude gilde van Sint-Sebastiaan, de eigendom af te staan der gildebreuk met al de daaraan toebehorende zilveren voorwerpen, en die gratis te geven aan de kerk van Schriek, om daarmee te doen en te handelen als haar eigendom, zodat deze voorwerpen, breuk, zilver, enz. door de kerkfabriek volgens haar goeddunken mogen verhandeld, verkocht of bewaard worden, even alsof zij nooit aan de te niet gedane gilde behoord hadden, renuntiërende zij, gildeleden, voorts aan alle wetten en rechten, welke aan deze afstand tegenstrijdig zouden kunnen wezen. (K.A.S., 351).

  De gilde zelf van St. Sebastiaan bestond reeds vóór het jaar 1575. De zilveren breuk draagt nog twee opschriften van 1644, rechts het Latijnse : « Post Fel Mel, M. Roussel », en links het Franse : « Après Tristesse Liesse, And. Roussel ». De spreuk betekent zoveel als : Na zuur komt zoet, na droefheid vreugde. Die schone herinnering wordt op de pastorij met zorg bewaard.

  Van de kapel van Grootlo werd de bouwvallige toren in 1839 afgebroken, door bevel van het gouvernement en order van de burgemeester, en het dak gerepareerd.

  Na de vergroting der kerk volgde ook de nieuwe bemeubeling. De altaren werden hersteld, vernieuwd en geschilderd. Kerkstoelen bijgekocht, vermits er meer plaats was, zodat het ontvangen stoelgeld na één jaar tweemaal, en na vijf jaar vijfmaal meer bedroeg; het zou van 136 F in 1844, verhogen tot 750 F in 1865, mede door de stijging der bevolking. (K.A.S., 510).

  Er kwamen nieuwe beelden : Onze Lieve Vrouw in plaaster, en twee Serafijnen in hout, van P. C. De Sylvestre; en nog vier beelden voor de altaren, ook van De Preter.

  Aan dezelfde werd in 1848 een nieuwe predikstoel aanbesteed voor 4000 F, en de oude predikstoel, aan de kerk van Buken afgestaan.

  Dan volgden twee biechtstoelen, de beelden door dezelfde; het schrijnwerk van predikstoel en van biechtstoelen door Francis Vanden Eynde.

  Het doksaal verhoogd, orgel en orgelkast vergroot, 1855. Op de sakristij een platform in lood, 1857. Dan muren rond het kerkhof, en een ijzeren hek met dubbele poort, door Aug. Van Aerschot, van Herentals. Het houten beschot in de sakristij, 1862. Vier verzilverde processielantarens, processiekruis, lessenaar, en een nieuwe troon voor O. L. Vrouw, dit alles 1864, door Goeyers, van Mechelen.

  Bij testament van l juli 1847, had Katarina Rijmenants, echtgenote Fr. Goossens, aan het armbestuur van Schriek een som van 4000 F gemaakt, met last van zes gezongen Missen onder het oktaaf van het Allerheiligste Sakrament. (K.A.S., 61).

  De 5 november 1864 was te Schriek het genootschap van de H. Vincentius à Paulo gesticht, een kleine maar werkzame groep edelmoedige mensen van kristelijke liefdadigheid tot steun van de schamele armen. De laatste zitting had plaats op 14 februari 1915. (K.A.S., 554. 557. 558).

  Hoofdstuk XV

  NAAR DE STICHTING DER

  PAROCHIE GROOTLO, 1906

  Kar. Vermijlen pastoor, 1865-1878.

  Geboren te Booischot in 1819, benoemd de 22 september 1865.

  In 1875 kwam Schriek onder de nieuwe dekenij van Heist-op-de-Berg.

  J. A. Van Ourshaegen deed de dienst van onderpastoor, 1865-; Andr. Lud, Ruts, onderpastoor, 1868-.

  Eerst moesten de twee klokken, waarvan de grote gebarsten was en de kleine een valse toon gaf, vervangen worden door drie nieuwe. De oude werden uit de toren gehaald de 18 september 1866, en wogen samen 1301 kilogram. De nieuwe waren door mr Severinus Van Aerschot te Leuven gegoten, in fa-sol-la oud orgeltoon en gewijd de 22 oktober 1866 : de eerste Sint- Jan, 1391 kilo, de tweede Onze Lieve Vrouw, 926, de derde Sint-Antonius, 616. Men had 8598 F moeten opleggen.

  G. Goeyers van Mechelen leverde, in 1868, een zilveren ciborie. De kerk betaalde 200 F aan de gemeente voor het opbouwen der kapel tegen de steenweg naar Putte. Van dezelfde Goeyers, nog vier verzilverde kandelaars, 1869.

  In augustus 1869 werd Hendrik De Meutter, zoon van Jozef, na het overlijden van zijn vader, tot koster benoemd. (K.A.S., 578, Verslagb. kerkfabriek).

  Jozef Geefs, beeldhouwer te Antwerpen, leverde hetzelfde jaar, twee beelden : het H. Hart van Jezus, en het H. Hart van Maria.

  Lodewijk Mortelmans, ook van Antwerpen, maakte, in 1871, een nieuwe Kommuniebank; in 1873, een beeld van Onze Lieve Vrouw, en twee houten beelden, namelijk O. L. Vrouw en de H. Joseph.

  Ongeveer zestig inwoners van Grootlo, waaronder enige parochianen van Schriek, hebben begin 1872, een verzoekschrift gezonden naar de bisschop, voor de oprichting van een eigen parochie. Heist-Goor kwam tot stand in 1873.

  Pastoor Kar. Vermijlen maakte, bij testament van 23 september 1873, aan de armen van Schriek, een land onder Heist, op last van een jaargetijde met uitdeling van brood 113 kilo verbakken meel; bij testament van 15 maart 1876, aan de kerk, twee stukjes bouwgrond en een stuk bouwland in het dorp, gekocht in 1875 door Joan. Andr. Van Ourshaegen, priester alhier.
  Hij nam ontslag in 1878, en overleed de 12 december 1879.

  Ev. Lud. Truyts pastoor, 1878-1908.

  Geboren te Heist de 13 september 1833, tot pastoor benoemd te Schriek op 20 december 1878.

  Onderpastoors : Hendr. Van Pelt, 1879-; Ern. Delaet, 1897-; Frans Vermeerbergen, 12 november 1897-; Leop. Heymans, 1907-.

  De 22 november 1879 werd door de Bestendige Deputatie bevestigd, dat de gemeente wettelijk verplicht is aan de pastoor een woonstvergoeding te verlenen, vermits de kerk eigenares is van de pastorij, als gebouwd op haar kosten, — hetgeen ten andere uit heel deze geschiedenis blijkt. (K.A.S., 43).

  Drie Zusters van Vorselaar hadden, in 1878, zich hier gevestigd, en woonden in het schoolhuis van de gemeente, daar twee van hen als gemeenteonderwijzeressen waren benoemd.
  Toen de ongelukswet van 1879 de schoolstrijd ontketende tegen het katoliek onderwijs, namen de Zusters hun ontslag van de gemeente, twee kwamen erbij, en met vijf gaven zij les voor jongens-, meisjes- en bewaarscholen. Voorlopig in een gehuurd lokaal en vrijwillig afgestane achterplaats, weldra in een nieuw opgetrokken gebouw. Het katoliek schoolkomiteit, de pastoor en de liefdadige helpers moesten voor alles zorgen : banken, borden, kachels en kolen, boeken en leermateriaal; ook voor het geld om alles te betalen. Pastoor Truyts heeft heel wat rondgehaald, en de weldoeners ontbraken nooit, zelfs niet voor het bouwen van nieuwe klassen. (K.A.S., 550, 551).
  Sedert het einde van de schoolstrijd in 1884, geven de Zusters nog enkel les in hun aangenomen meisjesschool. Tot 1897 woonden zij kosteloos in een huis, door weldoeners ter beschikking gesteld, en kregen toen een eigen nieuwgebouwd klooster.

  Wat nu de kerk betreft, in 1882 had gravin Julia Vander Stegen de 14 staties van de Kruisweg geschonken, op doek geschilderd door Jos. Van Aerschot, en door Fr. Vanden Eynde in eiken lijsten gevat. Zij overleed te Leuven de 13 maart 1898.
  Volgens een inventaris van 1883, stonden toen in de kerk, o. a. de grote beelden van O. L. Vrouw en van Sinte Elizabet, naast het hoogaltaar; de kleine beelden, Sint-Jan boven het hoogaltaar; elders St Antonius, St Bernardus, en St Sebastiaan, die doorgaan als de oudste. (K.A.S., 546).
  De houten trappen aan het altaar werden vervangen door witmarmeren platen, 1892; twee nieuwe glasramen, 1898, en grote herstellingen aan de andere door Grossé-De Herdt van Brugge, 1899.

  Pastoor Truyts heeft zich verdienstelijk gemaakt door de « Beschrijving der parochie Schriek », als antwoord op de vragenlijst, aan alle pastoors voorgeschreven door Kardinaal Goossens in 1898. (K.A.S., 450).

  In Schriek bestonden toen, onder andere :

  1.De Broederschap van Sint-Antonius, sedert 1710. Het prachtig versierd naamregister en het gedrukt boekje zijn bewaard. Sedert 1890, bij een Missie door de Minderbroeders, lieten 400 nieuwe leden zich inschrijven. (K.A.S., 485, 486).

  2.Het Allerheiligste Sakrament, sedert 1731; vernieuwd in 1792, en de Gedurige Aanbidding gesteld op l december ; in 1855, gesteld in juli.

  3.Geestelijk verbond tot uitroeien der godslasteringen, 1835.

  4 en 5- Apostolaat des Gebeds, en Kongregatie van O. L. Vrouw, 1869.

  6.Gelovige zielen, 1877.

  7.H. Kindsheid, 1879.

  8.Derde-Orde, 1890; de beelden van de H. Elizabet van Hongarije en van St. Franciscus zijn een gift der Derde-Orde in 1892.

  9 en l0. Eerste Vrijdag van het H. Hart, en H. Familie voor de Moeders, 1895.

  11.Wekelijkse Kruisweg, 813 leden in 1899.

  12.Het zondagsgebed, bestond reeds in 1604.

  13.Sint-Vincentius à Paulo, 1864.

  14.De Boerengilde, te Schriek gesticht de 9 mei 1890, als tweede van geheel België, na Heist-Goor.

  In 1901 besloot de kerkraad tot de herstelling van het houten kruisbeeld, 2 m 30 cm hoog, dat sedert jaren op het kerkhof tegen de muur had gehangen, en volgens bouwmeester Careels te veel kunstwaarde bezat om buiten te blijven. Het maken van een nieuw kruishout, de restauratie en schildering van het beeld werden toevertrouwd aan Jan Gerrits, beeldhouwer te Antwerpen.

  In 1903, een gebarsten klok, de tweede, toegewijd aan O. L. Vrouw, hergoten door Michiels te Doornik.
  In 1904, overleden de koster Hendrik De Meutter; Firmin Parmentier benoemd.
  In 1907 nam F. Parmentier zijn ontslag; nieuwe koster Karel Op de Beeck.

  Pastoor Truyts, 75 jaar oud, nam eervol ontslag in 1908, en overleed te Schriek op 9 januari 1910.

  Hoofdstuk XVI

  DE LAATSTE VIJFTIG JAREN, 1905-1956

  De nieuwe parochie van Grasheide, 1905-

  Grasheide, onder de gemeente Putte, werd als parochie erkend bij koninklijk besluit van 1 september 1905, en toegewijd aan de H. Gerardus Majella.

  Op de 2437 inwoners van Schriek werden er 202 aan Grasheide afgestaan, en op die voet is de verdeling met de moederkerk van Sint-Jan-Baptist door het hoger bestuur goedgekeurd. (K.A.S., 563).

  Nog in 1827 is de naam « Gasheide ». Een « Jan Gas » is koster geweest te Schriek van 1560 af. In de cijnsboeken van Schriek en Grootlo wordt de persoonsnaam Jan Gas of Gast aangetroffen in 1539 en dan ook te Putte en Beerzel; en zelfs in 1447. In Putte zijn er drie stichtingen van Jan Gas, waarvan de oudste eveneens opklimt tot 1448. (Dr. Nauwelaerts, in 't Zwaantje, III, 1953, blz. 27).

  De nieuwe parochie van Grootlo, 1906.

  Dat Grootlo een nieuwe parochie werd, is ten slotte te danken aan de bisschoppen en aan bijzondere weldoeners.

  Reeds ten tijde van Kardinaal Sterckx was de kapel zodanig vervallen, dat men ze meende af te breken, maar de bisschop verzette er zich tegen, als zijnde de enige in zijn bisdom toegewijd aan de H. Naam Jezus. In 1891 werd de kapel hersteld door de milddadigheid der familie Eng. Goossens, en sedertdien kwam de onderpastoor van Schriek er elke dinsdag de Mis lezen. In 1894 is door dezelfde familie de kapel vergroot langs de noordzijde, en een portaaltje met toren bijgebouwd; een professor van Aarschot deed er alle zondagen en heiligdagen voortaan de dienst.

  In september 1905 stelde Kardinaal Goossens in eigen persoon ter plaatse een onderzoek in; en de oprichting der nieuwe parochie van Grootlo werd bij koninklijk besluit van 16 mei 1906 goedgekeurd. Natuurlijk was de parochie toegewijd aan de H. Naam Jezus. Tot de parochie behoorde een klein deel van Tremelo en Keerbergen, en een groot deel van Schriek. Van de 3293 toenmalige inwoners van Schriek werden er 424 aan Grootlo afgestaan. De afscheiding tussen Schriek en Grootlo geschiedde op het midden van de Lauwerijkstraat, de Langestraat en de Trommelstraat. De eerste pastoor, Frans Vermeerbergen, geboren te Vorselaar in 1873, sedert 1897 onderpastoor in Schriek, werd op 26 september 1906 benoemd en op 3 oktober aangesteld. De eerste koster, Al. De Meutter.

  De parochiale werken ontstonden het een na het andere. De Kongregatie van O. L. Vrouw, 1906; de Gedurige Aanbidding, jaarlijks op 5 juni; de Derde-Orde van St Franciskus, 1907; de broederschap van de Zoete Naam Jezus, 1908; de mannenbond van het H. Hart, 1909, met vlaggewijding, « de schoonste godsdienstige plechtigheid die ooit in de parochie plaats had », zo schrijft de pastoor. (Handschrift Fr. Vermeerbergen, parochieblad Grootlo, J. Van Dyck).

  Het nieuwe kerkhof werd de 12 juni 1910 gewijd. Na de vrede van 1918, begon het voornaamste werk. De grote weldoeners waren : Mevr. Eng. Goossens-Op de Beeck, overleden 2 juli 1909; de heer Engelbert Goossens, overleden 11 juli 1920; zijn zuster Jozefine, overleden 31 december 1925.

  De pastoor bouwde een vrije meisjesschool, bediend door de Zusters van Vorselaar; verder een klas voor jongens, en de overige scholen tussen 1927 en 1930.

  Aan de nieuwe kerk begon men, na veel moeilijkheden, te bouwen in 1936 : provinciale bouwmeester J. Careels, aannemer J. Ysermans van Mol. De kerk werd gewijd op 15 juni 1937 door Kardinaal van Roey, dorpsgenoot van de pastoor.

  De kerk is 30 m lang, en 20 m breed; de toren 34 m hoog. Het hoofdaltaar, toegewijd aan de H. Naam Jezus, en de zijaltaren van O. L. Vrouw en van de H. Jozef, komen van het huis Gerrits te Antwerpen.

  Twee biechtstoelen werden geleverd door Lud. Maes van Sint-Lenaarts. Twee klokken, geschonken door Eerw. Heer Alex. Vermijlen, gegoten door de klok-gieter Sergeys te Leuven, en gewijd de 8 augustus 1937. De grote klok, 990 kgr. is die van de H. Naam Jezus; de kleine, 738 kgr., die van de H. Aldegondis : deze heilige wordt er, van voor de stichting der parochie, bijzonder vereerd.

  De eerste pastoor, stichter, kerkebouwer en inrichter der nieuwe parochie van Grootlo, nam eervol ontslag op 30 september 1939. Hij overleed, vol van verdiensten, de 3 november 1951.

  De tweede pastoor was Lud. Vermeerbergen, broeder van de eerste, geboren te Vorselaar in 1884, en benoemd de 20 september 1939.

  Hij moest de twee klokken van 1937 tijdens de oorlog geroofd, vervangen door nieuwe, van het huis Michiels, een grote van 1077 kgr. en een kleine van 622 kgr., op 15 oktober 1947 gewijd. Hij bouwde een vrije jongensschool met drie klassen, in 1951. Hij plaatste in de kerk ook een Kommuniebank van L. Maes, en een witstenen predikstoel. Hij had in 1940 gezorgd voor een orgel door H. Van de Loo te Leuven.

  Nam ontslag de 30 augustus 1952.

  De derde pastoor, Marc. Van den Bergh, tot 28 augustus 1953

  De vierde pastoor, Jos. Van Dyck, geboren te Turnhout, 8 januari 1904, priester gewijd 23 mei 1931, en op 20 september 1953 te Grootlo ingehaald.

  God geve hem een vruchtbaar apostolaat en lange jaren I

  Grootlo telde ongeveer 750 zielen in 1906, 1031 in 1930, 1145 in 1940. In 1955 waren er 1489 inwoners, waaronder 541 van Keerbergen en 223 van Tremelo; in 1955 ook, 37 dopen, 24 plechtige Kommunie, 17 huwelijken, 7 overlijdens.

  Parochiële werken : l. Bond van het H. Hart voor de mannen; 2. Bond van 't H. Hart voor de vrouwen; 3. Kristelijke werkliedenbond; 4. Kristelijke Arbeidersjeugd = Kajotters; 5. Boerengilde; 6. Boerinnengilde; 7. B.J.B. meisjes = Boerinnenjeugd.

  Moge de nieuwe parochie verder groeien en bloeien.

  De oude parochie van Schriek, 1908-1956.

  Eerw. Heer Hub. Van Hoof, pastoor 1908-1931.
  Geboren te Mechelen in 1859, ingehuldigd als pastoor te Schriek op 17 september 1908.

  In 1910, op de tweede zondag van september, werd het 200-jarig bestaan gevierd der broederschap van Sint-Antonius, en een vaandel geschonken door de parochianen. Vlaggewijding van de Bond van het H. Hart in 1912.

  In 1914, bij de school van de Zusters, een grote zaal gebouwd voor de kristelijke sociale werken der parochie, en afgewerkt in 1915 en 1916.

  Na de oorlog, in 1920, een gedenksteen van de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers geplaatst in de kerk. De 24 oktober van hetzelfde jaar, het beeld van het H. Hart geïntronizeerd op het plein vóór de kerk, met toewijding van de parochie.

  Pastoor Van Hoof overleed de 22 december 1931.

  Onderpastoors : J. Beyens, 1918-; Alb. Roosen, 1919-; Aug. Van Bremt, 1922-,

  Eerw. Heer Petr. Joan. De Wachter, pastoor, 1951.
  Geboren te Malderen, tot pastoor benoemd te Schriek op 14 februari 1932, nam ontslag in 1951.
  In 1937 werd het nieuw kerkhof buiten de kom van het dorp in gebruik genomen.
  Onderpastoors : Joan. Verbruggen, 1933-; Fr. Van Santvoort, 1937-; Em. Van Riet, 1944-; Petr. Dries, 1946-; Herm. Beuger, 1948-.

  Koster : Fel. Van Rompuy, 12 januari 1950.

  Eerw. Heer Joz. Van Cuyck, pastoor 1951.
  Geboren te Winksele de 2 maart 1908, priester gewijd de 10 juni 1933, tot pastoor benoemd te Schriek de 2 juni 1951, ingehaald de 17 juni.
  God verlene hem een vruchtbaar apostolaat en lange jaren.

  De parochie Schriek telde, na de stichting van Grasheide en Grootlo, nog ongeveer 1900 inwoners in 1907. In 1955 waren er 2.270 inwoners, 52 dopen, 45 plechtige Kommunies, 23 huwelijken, 24 overlijdens.

  Parochiële werken : 1. Bond van het H. Hart voor de mannen; 2. Bond van het H. Hart voor de vrouwen; 3. Kristelijke werkliedenbond; 4. Kristelijke Arbeidersvrouwen; 5. Kajotters = Kristelijke arbeidersjeugd; 6. Boerengilde; 7. Boerinnengilde; 8. Boerenjeugd; 9. Boerinnenjeugd; 10. Chiro-jongens.

  Moge de oude parochie altijd groeien en bloeien.

  BESLUIT

  Wanneer de bisschop een priester tot pastoor van parochie benoemt, verleent hij hem een brief in dezer voege

  “ Op Uw ongerept leven, beproefde wetenschap en rijpe ervaring vertrouwend, dragen Wij U, als voldoende bekwaam en geschikt, de zielzorg op van deze kerk. en voorzien U van al haar rechten en toebehoorten, op persoonlijke last er vast te verblijven.

  Daarom gelasten wij de Z. E. H. Deken, dat hij U in het bezit van de voornoemde parochie stelle en inleide. met de vereiste plechtigheid; en dat hij de parochianen aanspore, U voor hun ware herder en geestelijke vader te erkennen, U eer en gehoorzaamheid te bewijzen.

  Wat U betreft, eens het bestuur der parochie aangevangen. Hoed de U toevertrouwde kudde zodanig door woord, voorbeeld, gebeden en H. Sakramenten, dat Gij op de dag van 't oordeel aan de Heer God rekenschap moogt geven, en het loon der eeuwige zaligheid verwerft ».

  En dit boek is op de eerste plaats bedoeld als een nieuw moderne proeve van parochieapostolaat, dat alle parochianen, in hun huis, voortdurend, bereiken kan en blijft bereiken. God geve het !
  Reacties (0)
  27-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Jansprocessie op 28 juni 2009
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ZONDAG 28 JUNI: FEEST IN ONZE PAROCHIE!

  Op zondag 28 juni vieren wij het feest van de patroonheilige van onze parochie: Sint-Jan Baptist.

  Op die dag houden wij onze jaarlijkse openluchtmis, opgeluisterd door het Sint-Ceciliakoor en de fanfare, die dit jaar plaats vindt aan de kasteelhoeve in de Schriekstraat, en processie.

  De misviering begint om 9.30 u. met aansluitende processie naar de kerk onder muzikale begeleiding van onze fanfare.

  Laten we hiervan een waardig en feestelijk gebeuren maken! Mogen we daarom vragen aan de bewoners langs het traject waar de processie voorbijkomt, om hun huis te bevlaggen met de Belgische driekleur of met de Vlaamse Leeuw. Vergeet ook het religieuze niet, denk aan vroeger: een bloem en een kaars, een kruisbeeld of Mariabeeldje op je vensterbank, het is zinvol en schept onder de mensen een deugddoende sfeer van verbondenheid, ingetogen vrede en vreugde.

  Alle parochianen worden hartelijk uitgenodigd op deze openluchtmis en mee op te stappen in de processie als een geloofsgetuigenis van ons allen!

  Mr. pastoor.

   

  SCHRIEK FEEST VERDER OP 28 JUNI...

  Na de openluchtmis om 9.30 u. aan de kasteelhoeve in de Schriekstraat en de processie die daarop volgt vieren we Schriek kermis met:

  - een feestjaarmarkt: tot 13 u. met vele nieuwe marktkramers en drank- en eettenten van verschillende verenigingen.

  - ambachtenmarkt: tot 16 u. met een voorstelling van tal van nieuwe en oude ambachten.

  - wagentoneel: tot 16 u. met korte Schriekse toneelstukken ons gebracht door het “Kapeltheater”.

  U bent van harte welkom op deze activiteiten.

  Graag vragen wij aan alle inwoners van Schriek om tijdens het kermisweekend hun woning te bevlaggen.

  Het feestcomité
  Reacties (0)
  11-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stichtingsviering 700 jaar parochie en kerk in de bloemen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  STICHTINGSVIERING 700 JAAR PAROCHIE

  SINT-JAN BAPTIST SCHRIEK

  op zondag 21 juni 2009

  10.00 u.: plechtige eucharistieviering in de kerk

  Celebrant: bisschop emeritus van Antwerpen: Paul Van den Berghe.

  Concelebranten: pastoor Aloïs Vanlommel, deken Eric Thielemans, federatiecoördinator Jan Daans en pastoor Paul Nuyens.

  deze viering wordt opgeluisterd met Gregoriaanse gezangen door het Sint-Cecilia koor

  11.00 u.: academische zitting in het Parochiecentrum

  met een muzikaal intermezzo van onze koninklijke fanfare “De Ware Eendracht”

  12.00 u.: receptie voor alle parochianen

   

  OPENDEUR

  IN DE MET BLOEMEN VERSIERDE KERK

   

  Naar aanleiding van 700 jaar parochie Schriek willen wij voor de liturgische jubileumviering de kerk feestelijk in de bloemen zetten.

  Onder leiding van Christiane Daans zullen vrijwilligers, maar vooral KVLV-leden van Schriek hun best doen om dit speciaal te verzorgen.

  Om iedereen de kans te geven om onze kerk in de bloemen te bewonderen zal de kerk gratis toegankelijk zijn:

  - op zaterdag    20 juni van 13 u. tot 20 u.

  - op zondag      21 juni van 10 u. tot 18.30 u.

  - op maandag   22 juni van 13 u. tot 18.30 u.

   

  Iedereen van harte welkom!

   
  Reacties (0)
  19-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dagorde Parochieraad 20 januari 2009

  Parochie St.-Jan Baptist

  Schriek

   

   

   

  Dagorde Parochieraadvergadering op 20/01/2009.

   

  1.      Welkom en  bezinning.

   

  2.      Bijbelavond o.l.v. de gebedsleiders i.v.m. de Emmaüsgangers.

   

  3.      Mededelingen vanuit het PT.

  4.      Verslag van de vorige vergadering (23/09/2008).

   

  5.      Evaluatie van:

  ·        Eerste oudersamenkomst van de Vormelingen (25/9 om 20u.).

  ·        Startviering parochiale verenigingen en receptie (27/9).

  ·        Start catechesejaar (30/9).

  ·        Wereldmissiezondag (18/10).

  ·        Diensten Allerheiligen en Allerzielen.

  ·        St.-Hubertusviering (8/11).

  ·        11 novemberviering.

  ·        Kinderviering “Jong en Oud” (15/11).

  ·        Naamopgave Vormelingen (22/11)

  ·        Aanstelling Plaatselijke Contactpersoon (28/11).

  ·        St-Niklaasfeest (29/11).

  ·        Diensten Advent en Welzijnszorg.

  ·        Kerstfeest Ziekenzorg (7/12).

  ·        Kerstfeest OKRA (9/12).

  ·        Kerstfeest KVLV (15/12).

  ·        Kinderviering Kerstavond (24/12).

  ·        Kerstwandeling DF (28/12).

  ·       Drie Koningen zingen en uitdelen van kalender (4/1).

  ·        Pannenkoekendag interparochieel Lourdescomité (18/1).


   

  6.      Geplande activiteiten.

  ·        Kinderviering “Lichtmis” (31/1).

  ·        Lichtjeswandeling DF (2/2).

  ·        Smuldag door en voor de kindervieringen (8/2).

  ·        Volwassenencatechese – “Geloof en Wetenschap” (18/2).

  ·        Aswoensdag (25/2).

  ·        KWB-wandeling 700 j parochie Schriek (8/3).

  ·        Kinderviering naamopgave Eerste Communicanten (14/3).

  ·        Volwassenencatechese – “De Bijbel” (18/3).

  ·        Vastenwandeling (22/3).

  ·        Paasfeest OKRA (31/3).

  ·        Palmzondag (4/4).

  ·        Bedevaart St.-Jozef (4/4).

  ·        Paasfeest Ziekenzorg (5/4).

  ·        Paasfeest KVLV en LG (7/4).

  ·        Diensten van de Goede Week.

  ·        Pasen en eieren gooien (12/4).

   

   

  7.      Varia.

  ·        Volgende vergaderingen van de PR gepland op di  21/4/2009, 22/9/2009, 19/1/2010 en 20/4/2010.

  ·        Startviering van de parochiale verenigingen is dan op za 26/9/2009.

   

  Iedereen welkom op dinsdag 20 januari te 20u. in de parochiezaal (grote zaal).
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Smuldag kindervieringen 8 februari 2009
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

  KINDERVIERINGEN

  SCHRIEK

   

  organiseert

                         haar tweede smuldag

   

   

  wanneer? zondag 8 februari 2009
                  van 12.00 u tot 19.00u.

   

  waar? P.C.C. Schriek

   

  wat? Voor elk wat wils: croque, spaghetti, stoofvlees, curryworst, frieten, soep…..

   

   

  De kinderen worden extra verwend!!!

   


  Reacties (0)
  14-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijziging Zondagsvieringen

  AANDACHT !!!
  Wijziging Zondagsvieringen !


  Onverwachte omstandigheden vragen onvoorziene beslissingen.
  Eind augustus wordt onze pastoor opgenomen in het U.Z.Gasthuisberg te Leuven voor een heelkundige ingreep. Hoelang de ziekenhuisopname zal duren en hoeveel tijd de nazorg in beslag zal nemen weten we nog niet. Wat we wel weten is dat het heel moeilijk is om een vervangende priester te vinden voor de zondagsvieringen.

  Daarom werd na rijp beraad beslist dat vanaf zondag 31 augustus aanstaande, en dit tot later bericht, de zondagsmis om 9 uur weg valt. De zaterdagavondmis van 19 u. blijft uiteraard behouden en zal slechts in uiterste nood vervangen worden door een gebedsdienst.

  We hopen dat al onze trouwe kerkgangers begrip kunnen opbrengen voor deze noodsituatie en wensen onze pastoor een spoedig herstel.

  Het parochieteam.  Reacties (0)
  24-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beelden van de processie

  De sfeerbeelden onderaan geven u een kleine terugblik op dit gebeuren.

   

  Deze foto's werden ons bezorgd door Luc Goris
  Hartelijk bedankt Luc!  Reacties (0)
  Zoeken in blog

  Wapenschild Schriek

  Foto
  Foto

  Beeld van St.-Jan boven de kerkdeur

  Foto

  Beeld van St.-Jan in de kerk

  Foto

  Altaar van St.-Antonius van Padua

  Archief per week
 • 03/10-09/10 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 22/06-28/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 11/08-17/08 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 26/09-02/10 2005
  Zoeken met Google  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs