SCHRIEK
Verleden - Heden - Toekomst


Tekstgrootte aanpassen?
Klik op + of -

BLOG ZOOM

Foto

Wapenschild van SCHRIEK

Zoeken in blog

We zijn de 15de week van 2021
 

Parochie
St.-Jan Baptist

Inhoud blog
 • Familieberichten
 • Overlijdensakten BS 1899-
 • Remember 40-45 (2)
 • Infogids Schriek
 • Overlijdensakten BS 1895-1898
 • Huwelijksakten BS 1916
 • Ons Oorlogsdagboek 1914-1919 (11)
 • Huwelijksakten BS 1911-1915
 • Remember 14-18
 • Remember 40-45
 • Overlijdensakten BS 1891-1894
 • Pv-WO I Itegem
 • Overlijdens Schriek 2020-
 • Pv-WO I Tremelo-8
 • Huwelijksakten BS 1891-1898
 • Huwelijksakten BS 1899-1904
 • Huwelijksakten BS 1905-1910
 • Wijzigingen van de berichten.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (10)
 • KOM MEE RADIO MAKEN IN SCHRIEK.
 • Geboorteakten BS 1891-1893
 • Geboorteakten BS 1894-1896
 • Geboorteakten BS 1897-1899
 • Geboorteakten BS 1900-1901
 • Geboorteakten BS 1902-1903
 • Geboorteakten BS 1904-1905
 • Geboorteakten BS 1906-1907
 • Geboorteakten BS 1908-1909
 • Geboorteakten BS 1910-1911
 • Geboorteakten BS 1912-1913
 • Geboorteakten BS 1914-1915
 • Geboorteakten BS 1916-1918
 • Geboorteakten BS 1919-1920
 • OPROEP.
 • Oproep aan de genealogen.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (2)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (3)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (4)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (5)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (6)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (7)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (8)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (9)
 • Kerkrestauratie 2016-2017
 • Overlijdens 2015-2019
 • Geboorteakten BS 1809-
 • Rouwprentjes Schriek A-B
 • Rouwprentjes Schriek C
 • Rouwprentjes Schriek D
 • Rouwprentjes Schriek H-I
 • Rouwprentjes Schriek J-L
 • Rouwprentjes Schriek M-O
 • Rouwprentjes Schriek P-R
 • Rouwprentjes Schriek S-T
 • Rouwprentjes Schriek U-V
 • Rouwprentjes Schriek -Van den P
 • Rouwprentjes Schriek Van H
 • Rouwprentjes Schriek Van R
 • Rouwprentjes Schriek Verl
 • Rouwprentjes Schriek Vert.-Z
 • Open brief
 • Kerkrekening 1561
 • Kerkrekening 1561-(1)
 • Kerkrekening 1561-(2)
 • Kerkrekening 1561-(3)
 • Kerkrekening 1561-(4)
 • Kerkrekening 1561-(5)
 • Kerkrekening 1561-(6)
 • Kerkrekening 1561-(7)
 • Kerkrekening 1561-(8)
 • Kerkrekening 1561-(9)
 • Kerkrekening 1561-(10)
 • Kerkrekening 1561-(11)
 • Kerkrekening 1561-(12)
 • Kerkrekening 1561-(13)
 • Kerkrekening 1561-(14)
 • Kerkrekening 1561-(15)
 • Kerkrekening 1659-1660
 • Kerkrekening 1658-1659
 • Kerkrekening 1657-1658
 • Kerkrekening 1656-1657
 • Schriek - Het onderwijs tot 1800
 • Wijzigingen in het blog
 • Altaarsteen in de St.-Jan Baptist kerk
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pv WO I Tremelo-1
 • Pv WO I Tremelo-2
 • Pv WO I Tremelo-3
 • Pv WO I Tremelo-4
 • Pv WO I Tremelo-5
 • Pv WO I Tremelo-6
 • Pv-WO I Tremelo-7
 • Overlijdensakten BS 1816-
 • Huwelijksakten BS 1816-
 • Geboorteakten BS 1816-1819
 • Overlijdensakten BS 1807-1809
 • Gezinnen 1604-... (B)
 • Gezinnen 1604-... (A)
 • Overlijdensakten BS 1797-1807
 • Huwelijksakten BS 1800-1808
 • Parochiegeschiedenis-1
 • Parochiegeschiedenis-2
 • Parochiegeschiedenis-3
 • Parochiegeschiedenis-4
 • Geboorteakten BS 1797-1804
 • Geboorteakten BS 1804-1808
 • Overlijdens 1930-1935
 • Overlijdens 1935-1942
 • Overlijdens 1942-1948
 • Overlijdens 1948-1956
 • Overlijdens 1956-1965
 • Overlijdens 1965-1971
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (E-L)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (M-S)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (T-Van O)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (Van P- Z)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (E-K)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (L-S)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (T-Van Rom)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (Van Roo-Z)
 • Overlijdens 1604-1929 (A-B)
 • Overlijdens 1604-1929 (C)
 • Overlijdens 1604-1929 (D)
 • Overlijdens 1604-1929 (E-G)
 • Overlijdens 1604-1929 (H-J)
 • Overlijdens 1604-1929 (K-M)
 • Overlijdens 1604-1929 (N-Q)
 • Overlijdens 1604-1929 (R-S)
 • Overlijdens 1604-1929 (T-Van den Bra)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van den Bro-Van Dy)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van E-Van L)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van M- Van U)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van V-Verha)
 • Overlijdens 1604-1929 (Verhe-Vers)
 • Overlijdens 1604-1929 (Vert-Wa)
 • Overlijdens 1604-1929 (We-Z)
 • Gezinnen 1604-1923 (A-B)
 • Gezinnen 1604-1923 (C-Cl)
 • Gezinnen 1604-1923 (Co-De C)
 • Gezinnen 1604-1923 (De D-De V)
 • Gezinnen 1604-1923 (De W-Du)
 • Gezinnen 1604-1923 (E - F)
 • Gezinnen 1604-1923 (G-Go)
 • Gezinnen 1604-1923 (Go-Hen)
 • Gezinnen 1604-1923 (Her-Hu)
 • Gezinnen 1604-1923 (I-Li)
 • Gezinnen 1604-1923 (Lo-N)
 • Gezinnen 1604-1923 (O-Q)
 • Gezinnen 1604-1923 (R-Ser)
 • Gezinnen 1604-1923 (Sey-T)
 • Gezinnen 1604-1923 (U - Van Cr )
 • Gezinnen 1604-1923 (Van D-Van den Bu)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van den C-Van der)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Des-Van Hou)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Hove-Van M)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van N - Van V)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van W-Verha)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verhe-Versch)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verst-Vi)
 • Gezinnen 1604-1923 (Vo-Z)
 • Dopen 1604-1621
 • Dopen 1621-1630
 • Dopen 1631-1641
 • Dopen 1641-1651
 • Dopen 1651-1669
 • Dopen 1670-1673
 • Dopen 1673-1685
 • Doopregister 4 -afbeeldingen
 • Dopen 1685-1692
 • Dopen 1692-1697
 • Dopen 1698-1703
 • Dopen 1703-1707
 • Dopen 1707-1708
 • Dopen 1708-1710
 • Dopen 1711-1720
 • Dopen 1721-1730
 • Dopen 1730-1739
 • Dopen 1740-1749
 • Dopen 1750-1759
 • Dopen 1760-1769
 • Dopen 1770-1776
 • Dopen 1776-1780
 • Dopen 1781-1784
 • Dopen 1785-1788
 • Dopen 1788-1791
 • Dopen 1792-1794
 • Dopen 1795-1796
 • Dopen 1797-1797
 • Dopen 1798-1800
 • Dopen 1800-1803
 • Dopen 1803-1806
 • Dopen 1807-1810
 • Dopen 1810-1813
 • Dopen 1813-1817
 • Dopen 1817-1820
 • Dopen 1820-1823
  Foto

  PAROCHIE

  * Parochie info
  * Parochiale Leven
  * Parochiecentrum
  * Verenigingen
  * Onderwijs
  * Vormsel 2008
  * Vormsel-jaarprogramma
  * Catechesegroepen
  * Vormsel-start
  * Vormsel-kerkbezoek
  * Vormsel-datumwijziging
  * H.Doopsel
   Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...
  27-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De oude kapel

  De oude kapel.

  “Goedkeuring door de bisschop
  Op 8 juni 1309 werden door de bijzondere zaakgelastigde van de bisschop van Kamerijk te Brussel, alle schikkingen bekrachtigd, alsook de afscheiding der kosterij, zodat voortaan elke kerk, Schriek zowel als Beerzel, een zelfstandige parochie zou zijn en blijven, met eigen doopvont en begraafplaats en alles wat een parochiekerk volgens recht dient te hebben.
  Schriek bezat dus reeds rond 1260, ten tijde van Wouter Berthout en bisschop Nikolaas, een kapel toegewijd aan Sint Jan de Doper, die nadien de hemelse patroon van de nieuwe parochie is gebleven. In 1309 kregen zij een eigen pastoor, met kerkelijke diensten, met Sacramenten en godsdienstonderricht. Hoe gelukkig voelden zij zich, al heeft het ongetwijfeld nog lange jaren geduurd, vooraleer de huidige toren in witte zandsteen opgetrokken werd.
  (K. A. S., nr 13, kopie. — Analectes Hist. Eccl. Belg., 1872, blz. 38-41).”

  Dit lezen we bij Verellen in zijn parochiegeschiedenis op blz 12. Waar hij deze informatie heeft gehaald heb ik tot op de dag van vandaag nog niet kunnen verifiëren. Het aangehaalde werk - Analectes Hist. Eccl. Belg., 1872, blz. 38-41- heb ik nog niet kunnen raadplegen of inkijken, maar laat mij toe te stellen dat ik hoegenaamd niet twijfel aan de juistheid van deze tekst.

  Dat Schriek een kapel bezat welke was toegewijd aan St.-Jan Baptist en tevens een deel was van de aloude parochie Beerzel met de H.Remigius als patroon, deed bij vele historici de wenkbrauwen fronsen. Hoe was dit mogelijk : twee verschillende heiligen binnen één parochie.

  Fr.L. Van den Wijngaert ziet het in zijn boek over de Sint Remigiusabdij van Reims en het ontstaan van het Land van Mechelen zo op blz 55-56: “Als parochie nu, was Beerzel een unicum. De kerk gebouwd op een oude Germaanse bidheuvel herbergde onder haar dak eigenlijk twee verschillende parochies, ieder met zijn eigen patroon. De heilige Remigius voor wat nu tot de parochie behoort met daarbij dit deel van de vroegere gemeente Schriek, dat gelegen is ten noorden van de baan, welke de grens vormt tussen Putte en Keerbergen en Schriek omzeggens in twee sneed. Dit gebied was hoofdzakelijk bos, onder meer de leenbossen of Venne-schot groot 18 bunderen (19); de bossen van Henric van Hofstade samen groot 36 bunderen (20); de Verbrande bossen, groot 24 bunderen en de Bastaardbossen een blekbos of kreupelhout groot 7 bunders (21).
  De kapel van « Sint-Jan in den Schrieck » werd in de loop van het jaar 1309 gebouwd door Gilles Berthout. Zijn grootvader Wouter Berthout, die een grote verering koesterde voor de heilige Johannes de Doper, had, voor die op te richten parochie, twaalf pond lovens toegezegd te nemen uit de heerlijke tienden aldaar alsmede nog een klein tiendeke ter waarde van honderd schellingen Turonensis.
  Daar Schrieck, dat tot het bisdom Kamerijk behoorde, voortaan samen één parochie zou vormen met Grootlo, welk uit Werchter werd gespleten dat tot het bisdom Luik behoorde, gaf dit aanleiding tot betwisting. De kerk van Schriek werd bediend door de Norbertijnen van Park. Op 22 juni 1329 gaf Guido, bisschop van Kamerijk, opdracht aan de deken van Antwerpen en die van Mechelen om de grens te bepalen tussen de kapel van Schriek van zijn bisdom, en de parochiekerk van Werchter van het bisdom Luik om de twist tussen de heer van Mechelen en de abt van Park te beslechten (22).

  In de noot betreffende de datering van het testament van Adelize de Guines zegt Godfried Croenen dan weer op blz 391 R28 : ‘Schriek werd afgescheiden van de moederparochie Grootloo’

  In zijn boek kerkelijk en godsdienstig Brabant zou het Schriekse gebedshuis dan weer door de paterkens van Afflighem moeten worden bediend, als kanunnik Laenen het bij het rechte eind zou hebben. En hij staat niet alleen met deze visie. Zo vond ik in het boek "Synopsis actorum Ecclesiae Antverpiensis van Pierre François Xavier de Ram - 1856 dezelfde bevinding op blz 314.

  Rik Van den Broeck ziet in het Zwaantje XII dan weer de kerk van Heist als de moederkerk van Beerzel en dus als de grootmoeder van Schriek.

  Probeer daar nu maar eens wijs uit de raken. En toch vond ik voldoende elementen om op zoek te gaan naar een ‘benaderende waarheid’ steunend op nog gevonden oude toponiemen en documenten ter ondersteuning van mijn visie op heel deze zaak.

  Reeds in de vierde eeuw trokken kleine groepen Germanen (zij kwamen van over de Rijn) het noorden van het Romeinse Rijk binnen. Aangezien ten noorden van het Kolenwoud weinig Romeinse activiteit was waar te nemen, afgezien van de verdedigingsgordel langs de Rijn, was dit een ideale plaats om zich te vestigen. In 406 dringen de verenigde legers van de Franken de Romeinen reeds terug tot aan de Somme in Frankrijk, later veroveren ze steeds meer gebieden op de Romeinen.

  Deze verhalende brok geschiedenis begint bij de aankomst van de Franken in onze gewesten, in ons eigen Schriek en Grootlo. Hierop een datum plakken zou ons verleden zwaar beledigen maar op zoek gaan naar hun oudste verblijfplaatsen zou reeds een eerste lichtpuntje kunnen zijn uit deze wazige tijden. Uit alle oude documenten die ik tot op heden heb doorworsteld blijven er voor mij 3 plaatsen over nl. de omgeving van de Uylehoef (zie de uiteenzetting van Halenborch), rond de kapel van Grootlo, omwille van het driehoekige plein (een duidelijke verwijzing naar de Frankische periode) en de plaats ‘het Schalleken’ bij de Raambeek en nu onder Keerbergen (hierin zie ik een zeer oud toponiem Esgenloken vermeld in een document van WouterV Berthout uit 1243. (Hierover later meer)

  De volgende stap is de kerstening in onze streken. Algemeen wordt aangenomen dat de eerste geloofsverkondigers, zij het sporadisch, in onze gewesten arriveerden omstreeks 650. Waarschijnlijk is dit voor Schriek ergens gebeurd in de loop van de VIIIe of IXe eeuw.En wat moeten we ons daar nu bij voorstellen?

  Wat onze streken betreft zijn er dus eerst de grote families die vanuit de zandige Kempen stelselmatig zijn afgezakt naar het zuiden om zich te vestigen in de vruchtbare valleien van het Vlaamse land. Dit ruwe volk van landbouwers, herders en jagers is ongenadig in zijn drang naar bezit en macht. Zeer strenge wetten regelen hun vormen van samenleving. Zij bouwen zich houten huizen, sommigen voorzien van een uitkijktoren (het vroonhof) en ook meestal omheind met houten palen of struiken met grote doornen. Zij vereren hun eigen heidense goden als Wodan, Thor, Freya, enz…Bossen beschouwen zij als heilige plaatsen. Vreemdelingen werden steeds zeer argwanend behandeld. Naarmate ze meer en meer in contact kwamen met meer geciviliseerde mensen, gingen zij zich ook steeds minder brutaal gedragen doch hun gemeenschappen bleven zeer gesloten voor buitenstaanders. U zal nu wellicht begrijpen dat de taak van die eerste geloofsverspreiders een zeer moeilijke opdracht was. Zij dienden eerst en vooral het vertrouwen van die Frankische gemeenschap te winnen en dan konden ze zich op een veilige afstand zelf vestigen. Zij werden zeker niet opgenomen binnen die gemeenschap. Daarna kon de kerstening beginnen. De meeste zendelingen predikten met een kruis in de hand en zo ontstond er een bidplaats of altaria toegewijd aan het H. Kruis.

  -BIDPLAATSEN :ontstaan beetje bij beetje overal sinds rondtrekkende predikers het geloof in onze gewesten naar de plaatselijke nederzettingen hebben gebracht. Sommigen kapelletjes of altaria groeien uit tot doopkerken. Een dergelijke bidplaats ontstaat ook te Schriek (lees-Grootlo).

  -DOOPKERKEN :zijn bidplaatsen die uitgroeiden tot een grotere nederzetting en waar een presbyter, zeg maar pastoor, voldoende inkomsten kon bekomen om goed van te leven.
  Deze inkomsten bestonden in de eerste plaats uit een stuk goede grond om te bewerken (want deze eerste presbyters waren zelf ook boer) en voldoende inkomsten uit de tienden (= de toenmalige belasting, en offergaven ). Dus moesten er wel voldoende mensen in de buurt wonen, die ook voldoende inkomsten hadden voor hun gezin.
  Zo zien we doopkerken verschijnen te Beerzel, Heist, Aarschot, Baal, Keerbergen, Rijmenam en Werchter.
  Dat Schriek-Grootlo niet uitgegroeid is tot een doopkerk moet men zoeken in het feit dat de schaarse bewoning onvoldoende financiële garanties gaf. Niet vergeten dat de bewoners ten westen van de Drayboomstraete vanouds tot de parochie Beerzel behoorden. Welke presbyter zou zich in dat arme plaatsje bij en in het moeras komen vestigen ? Of nu deze bidplaats soms ook al eens als doopkerk is gebruikt durf ik hier niet met zekerheid verklaren; maar er zijn wel enkele aanwijzingen die wijzen op het feit dat de paters van de abdij van Park hier hun graantje kwamen meepikken ! Niet vergeten dat zij ook de lakens uitdeelden te Werchter, en alzo financieel nadeel ondervonden door het eventueel wegvallen van deze parochianen.

  1* De presbyter van Beerzel was te ver weg, en dat deel interesseerde hem blijkbaar niet, veel te moeilijk bereikbaar. Hij moest of door het moeras of rond langs Tremelo-kruis.
  2* Hoe heeft de prelaat van Park anders de Bollootienden weten te versieren?
  3* Waarom stond er destijds zo’n grote kapel als het enkel een bidplaats was? Zie het bedevaartsvaantje van omstreeks 1562 !
  4* Vergeet niet dat er regelmatig grensbetwistingen waren tussen : Schriek-Grootloo en Werchter na de oprichting in 1309 van de nieuwe parochie. De vroegere pastoor van Beerzel had alles zo zo gelaten, maar de nieuwen herder van Schriek ontfermde zich waarschijnlijk over gans Schriek en kwam zo in het vaarwater van de prelaat van Park.
  5* Waarom spreekt de prelaat van Park van “de kapel van Schriek”, als iedereen weet dat sinds 1309 Schriek een volwaardige parochiekerk had en uit de plannen zal blijken, helemaal geen kleintje !

  Is deze eerste bidplaats nog terug te vinden?

  Na lang zoek en puzzelwerk denk ik te mogen zeggen dat de plaats bij benadering met een grote waarschijnlijkheid kan aangetoond worden op de volgende plannen en aan de hand van oude toponiemen en documenten.

  Detail van de kaart uit 1742 (RAB)
  De oude toponiemen als : cruysbosch (2) – cruysbrug (1) – cruysbempt (3) – altenaer (5) en gote (4 - niet in de betekenis van afwateringskanaal, maar afgeleid van gode) liggen op een steenworp van elkaar.

  Daarbij komt dat ‘den altenaer’ een driehoekig perceel grond is, wat er op zou kunnen wijzen dat het zeer vroeg in de tijd is ontstaan. Heel eigenaardig is ook de aanduiding van dat driehoekig perceeltje (een deeltje van het grotere stuk) op de oudste kaart van Schriek uit 1742. Waarom wordt het trouwens nog aangeduid op een kaart ook al staat er op die plaats reeds vier eeuwen lang geen kapel meer? Als herinnering aan deze memorabele plaats? Het kleinste gedeelte bij de weg was ook nog eens eigendom van de gemeente, waarschijnlijk omdat er niemand gevonden werd om die plaats te verbouwen. Een beetje bijgeloof was vroeger niet uit de lucht. Wie zou het aandurven te zaaien of te planten op de heilige grond waar ooit de eerste kapel stond? Ook de tekst op de kaart “Grootloo by cruys” zegt voldoende. Van de gote weten we dat het in de oudste rekeningen van omstreeks 1560 steeds vermeld is als: ‘de kerckenbosch genaemt de gote’ . Was dit wellicht het heilige bos van de Frankische nederzetting van voor de kerstening?

  detail van de Ferrariskaart

  En wat te denken van de twee huisjes nabij die plaats (6) welke kerkelijk onder de parochie Werchter ressorteerden; wellicht een overblijfsel van de oude twist tussen de kerk van Werchter en de Berthouten.
  We weten dat Schriek reeds een kapel bezat toegewijd aan Sint-Jan Baptist omstreeks 1265, dus voor de bouw van de nieuwe kerk in 1309. Ook in 1329 waren de problemen met Werchter in verband met de kapel te Schriek lees Grootlo nog niet van de baan.

  Detail van de wegenkaart uit 1834. Hier zie je de opsplitsing van het ganse stuk in twee delen 35 en 34

  Stelt zich nu de vraag ‘Van waar is Sint Jan dan als patroonheilige gekomen?’

  Hoogstwaarschijnlijk vindt die patroonswissel plaats tijdens de prediking en aanwerving van het voetvolk voor de eerste kruistochten omstreeks 1096, waarbij de toenmalige heren van Aarschot en Grimbergen ook vertegenwoordigd waren. Deze prediking kon best gebeuren aan de reeds bestaande bidplaats. Er was toen immers hoegenaamd nog geen sprake van een permanent aanwezige presbyter of pastoor.

  Waarom volg ik deze hypothese ?

  • a) De patroonheilige van deze kapel werd Sint Jan Baptist, tevens de beschermheilige van de eerste kruistochten. De ridders en strijders aan deze tochten moesten zich tooien met een sint-janskruis. Dit symbool was vrij eenvoudig te maken en aan te brengen in de kapel. De oude toponiemen met cruys kunnen ook hiervan zijn afgeleid.
  • b) Vertrekkende vanuit Leuven naar ’s Hertogenbosch (de beide hoofdplaatsen van het graafschap Brabant), vinden we op dagafstand van elkaar steeds oude kerken met dezelfde patroonheilige terug, namelijk St.-Jan Baptist. Volg je mee op een kaart : Leuven Tildonk Werchter Schriek Wiekevorst Herentals Poederlee … tot ’s Hertogenbosch.
  • c) Naar alle waarschijnlijkheid verzamelde dit voetvolk zich in steeds groter wordende groepen terwijl het zich begaf naar de plaats van vertrek. Aangezien de legers zich oostwaarts bewogen lijkt het mij zeer logisch dat deze groepen zich verplaatsten langs de oude heirbaan van Grimbergen over Elewijt en Keerbergen langs Veldonck naar Aarschot. Hebben dergelijke groepen verzamelt te Grootloo Cruys?

  En hoe zit dat nu met ‘Sint Jan in den Scriecke’?

  Zoals we voorheen reeds hebben gezegd is Grootlo steeds een deel geweest van het oude Schriek, zoals ook Bollo. Grootlo en Bollo waren eigenlijk het echte moerasgebied met de grote poelen en Schriek moet je situeren als het geheel met de droge plaatsen binnen en buiten het moeras. Men spreekt ook altijd van ‘in den Scriecke’. Wanneer je de plaats van de eerste kapel bekijkt dan ligt die wel degelijk op een droge plek in het moerasgebied met in het westen de laagten van de huidige Tramlei, in het oosten de laagten van de Peyerlanden en in het noorden de laagten van het Rot.

  Maar op het vaantje heeft de kapel van Grootlo als patroon : ‘de Zoete Naam Jezus’.

  Het is duidelijk, de kapel van St.-Jan in den Scriecke op den altenaer had na de bouw van de nieuwe kerk in 1309 in principe zijn waarde verloren. Maar dat was buiten de tradities van de oude Grootlonaren gerekend die (ik vermoed enkele jaren later) de oude kapel hebben vervangen door een nieuwe kapel in het centrum van Grootlo. Deze vrij grote stenen constructie is wellicht het werk van een plaatselijke weldoener of een ‘berekende gift’ van de abdij van Park, die nu heel wat inkomsten hadden verworven, zelfs binnen Schriek. Afgaande op de gekende tekeningen zou ik durven opteren voor een bouwwerk uit de 14e eeuw. Misschien koesterde de abdij nog andere plannen voor Grootlo en omgeving maar heeft die om een of andere reden niet ten uitvoer kunnen brengen. Na de turfwinning bleven er alleen de zanderige heidegronden met enkele grotere waterpoelen en moerassen over in dit zuidelijke deel. Zeker niet ideaal om nog een grote bevolkingsaangroei in deze regio te realiseren. Daarbij komt dat de meeste nieuwe nederzettingen in noord en centraal Grootlo zich richten tot de kerk van Schriek en niet tot de kapel van Grootlo, welke geen echte kerk was voor doop of begrafenis.

  Wat mij ook steeds heeft verwonderd is het feit dat er geen oude misweg is gekend tussen de kerk van Schriek en de oude of nieuwe kapel te Grootlo, wat er nogmaals op wijst dat de bediening vanuit Beerzel of later vanuit Schriek weinig of onbestaande was. De moeilijke bereikbaarheid door de grote waterpoelen en moerassen zijn daar zeker niet vreemd aan. Naarmate de ontginningen in het noorden van Grootlo toenemen zien we daar wel twee lange miswegen ontstaan te weten : de Goorvoetweg vanaf de Goorschrans en de Leegen Kerkweg vanop de Hoge Heide. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat de monniken van Park nog verschillende jaren na 1309 de diensten verzorgden te Grootlo. In 1560 is het de kapelaan van Schriek die de zorg van Grootlo voor zijn rekening nam. Ook de grote processie hield destijds halt aan de kapel. Op dat ogenblik is er geen enkele relatie met Park meer te vinden, tenzij dat ze nog steeds beschikten over de Bollotienden en de gronden van de Bollo de eigendom waren van een rijke familie. ‘k Ben bijna zeker dat ik ooit familiebanden zal vinden tussen deze familie en een abt van Park.
  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)

  ARCHIEF
  Genealogie

  Doopregisters
  Geboorteakten BS

  Huwelijksregisters
  Huwelijksakten BS

  Overlijdensregisters
  Overlijdensakten BS

  Gezinnen

  Wereldoorlog I

  Akten BS en PR
  Heist-op-den-Berg

  Booischot

  Akten BS en PR
  Putte & Beerzel

  Akten BS en PR
  Baal
  Tremelo
  Werchter
  Keerbergen

  Akten Bierbeek
  Korbeek-lo
  Lovenjoel
  Ophelp

  Archief per maand
 • 03-2021
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 10-2020
 • 07-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 04-2019
 • 12-2018
 • 02-2017
 • 01-2016
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 03-2013
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 06-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 07-2008
 • 05-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!
  Mijn favorieten
 • bloggen.be
  Zoeken met Yahoo


  Foto
  Steyne Hoeve 1651

  De Heren van SCHRIEK

  Foto

  De graven van Loon

  Foto

  De graven van Aarschot

  Foto

  Familie Berthout

  Foto

  Graven van Gelre

  Foto

  Huis Van Kleve

  Foto

  Huis Van Arkel

  Foto

  Graven van WEZEMAAL

  Foto

  KAREL DE STOUTE
  MARIA van BOURGONDIË

  Foto

  VAN DER LAEN

  Foto

  VAN DER NATH

  Foto

  DE BROUCHOVEN

  Foto

  VAN DER STEGEN


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!