SCHRIEK
Verleden - Heden - Toekomst


Tekstgrootte aanpassen?
Klik op + of -

BLOG ZOOM

Foto

Wapenschild van SCHRIEK

Zoeken in blog

We zijn de 16de week van 2021
 

Parochie
St.-Jan Baptist

Inhoud blog
 • Familieberichten
 • Overlijdensakten BS 1899-
 • Remember 40-45 (2)
 • Infogids Schriek
 • Overlijdensakten BS 1895-1898
 • Huwelijksakten BS 1916
 • Ons Oorlogsdagboek 1914-1919 (11)
 • Huwelijksakten BS 1911-1915
 • Remember 14-18
 • Remember 40-45
 • Overlijdensakten BS 1891-1894
 • Pv-WO I Itegem
 • Overlijdens Schriek 2020-
 • Pv-WO I Tremelo-8
 • Huwelijksakten BS 1891-1898
 • Huwelijksakten BS 1899-1904
 • Huwelijksakten BS 1905-1910
 • Wijzigingen van de berichten.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (10)
 • KOM MEE RADIO MAKEN IN SCHRIEK.
 • Geboorteakten BS 1891-1893
 • Geboorteakten BS 1894-1896
 • Geboorteakten BS 1897-1899
 • Geboorteakten BS 1900-1901
 • Geboorteakten BS 1902-1903
 • Geboorteakten BS 1904-1905
 • Geboorteakten BS 1906-1907
 • Geboorteakten BS 1908-1909
 • Geboorteakten BS 1910-1911
 • Geboorteakten BS 1912-1913
 • Geboorteakten BS 1914-1915
 • Geboorteakten BS 1916-1918
 • Geboorteakten BS 1919-1920
 • OPROEP.
 • Oproep aan de genealogen.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (2)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (3)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (4)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (5)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (6)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (7)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (8)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (9)
 • Kerkrestauratie 2016-2017
 • Overlijdens 2015-2019
 • Geboorteakten BS 1809-
 • Rouwprentjes Schriek A-B
 • Rouwprentjes Schriek C
 • Rouwprentjes Schriek D
 • Rouwprentjes Schriek H-I
 • Rouwprentjes Schriek J-L
 • Rouwprentjes Schriek M-O
 • Rouwprentjes Schriek P-R
 • Rouwprentjes Schriek S-T
 • Rouwprentjes Schriek U-V
 • Rouwprentjes Schriek -Van den P
 • Rouwprentjes Schriek Van H
 • Rouwprentjes Schriek Van R
 • Rouwprentjes Schriek Verl
 • Rouwprentjes Schriek Vert.-Z
 • Open brief
 • Kerkrekening 1561
 • Kerkrekening 1561-(1)
 • Kerkrekening 1561-(2)
 • Kerkrekening 1561-(3)
 • Kerkrekening 1561-(4)
 • Kerkrekening 1561-(5)
 • Kerkrekening 1561-(6)
 • Kerkrekening 1561-(7)
 • Kerkrekening 1561-(8)
 • Kerkrekening 1561-(9)
 • Kerkrekening 1561-(10)
 • Kerkrekening 1561-(11)
 • Kerkrekening 1561-(12)
 • Kerkrekening 1561-(13)
 • Kerkrekening 1561-(14)
 • Kerkrekening 1561-(15)
 • Kerkrekening 1659-1660
 • Kerkrekening 1658-1659
 • Kerkrekening 1657-1658
 • Kerkrekening 1656-1657
 • Schriek - Het onderwijs tot 1800
 • Wijzigingen in het blog
 • Altaarsteen in de St.-Jan Baptist kerk
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pv WO I Tremelo-1
 • Pv WO I Tremelo-2
 • Pv WO I Tremelo-3
 • Pv WO I Tremelo-4
 • Pv WO I Tremelo-5
 • Pv WO I Tremelo-6
 • Pv-WO I Tremelo-7
 • Overlijdensakten BS 1816-
 • Huwelijksakten BS 1816-
 • Geboorteakten BS 1816-1819
 • Overlijdensakten BS 1807-1809
 • Gezinnen 1604-... (B)
 • Gezinnen 1604-... (A)
 • Overlijdensakten BS 1797-1807
 • Huwelijksakten BS 1800-1808
 • Parochiegeschiedenis-1
 • Parochiegeschiedenis-2
 • Parochiegeschiedenis-3
 • Parochiegeschiedenis-4
 • Geboorteakten BS 1797-1804
 • Geboorteakten BS 1804-1808
 • Overlijdens 1930-1935
 • Overlijdens 1935-1942
 • Overlijdens 1942-1948
 • Overlijdens 1948-1956
 • Overlijdens 1956-1965
 • Overlijdens 1965-1971
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (E-L)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (M-S)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (T-Van O)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (Van P- Z)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (E-K)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (L-S)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (T-Van Rom)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (Van Roo-Z)
 • Overlijdens 1604-1929 (A-B)
 • Overlijdens 1604-1929 (C)
 • Overlijdens 1604-1929 (D)
 • Overlijdens 1604-1929 (E-G)
 • Overlijdens 1604-1929 (H-J)
 • Overlijdens 1604-1929 (K-M)
 • Overlijdens 1604-1929 (N-Q)
 • Overlijdens 1604-1929 (R-S)
 • Overlijdens 1604-1929 (T-Van den Bra)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van den Bro-Van Dy)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van E-Van L)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van M- Van U)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van V-Verha)
 • Overlijdens 1604-1929 (Verhe-Vers)
 • Overlijdens 1604-1929 (Vert-Wa)
 • Overlijdens 1604-1929 (We-Z)
 • Gezinnen 1604-1923 (A-B)
 • Gezinnen 1604-1923 (C-Cl)
 • Gezinnen 1604-1923 (Co-De C)
 • Gezinnen 1604-1923 (De D-De V)
 • Gezinnen 1604-1923 (De W-Du)
 • Gezinnen 1604-1923 (E - F)
 • Gezinnen 1604-1923 (G-Go)
 • Gezinnen 1604-1923 (Go-Hen)
 • Gezinnen 1604-1923 (Her-Hu)
 • Gezinnen 1604-1923 (I-Li)
 • Gezinnen 1604-1923 (Lo-N)
 • Gezinnen 1604-1923 (O-Q)
 • Gezinnen 1604-1923 (R-Ser)
 • Gezinnen 1604-1923 (Sey-T)
 • Gezinnen 1604-1923 (U - Van Cr )
 • Gezinnen 1604-1923 (Van D-Van den Bu)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van den C-Van der)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Des-Van Hou)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Hove-Van M)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van N - Van V)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van W-Verha)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verhe-Versch)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verst-Vi)
 • Gezinnen 1604-1923 (Vo-Z)
 • Dopen 1604-1621
 • Dopen 1621-1630
 • Dopen 1631-1641
 • Dopen 1641-1651
 • Dopen 1651-1669
 • Dopen 1670-1673
 • Dopen 1673-1685
 • Doopregister 4 -afbeeldingen
 • Dopen 1685-1692
 • Dopen 1692-1697
 • Dopen 1698-1703
 • Dopen 1703-1707
 • Dopen 1707-1708
 • Dopen 1708-1710
 • Dopen 1711-1720
 • Dopen 1721-1730
 • Dopen 1730-1739
 • Dopen 1740-1749
 • Dopen 1750-1759
 • Dopen 1760-1769
 • Dopen 1770-1776
 • Dopen 1776-1780
 • Dopen 1781-1784
 • Dopen 1785-1788
 • Dopen 1788-1791
 • Dopen 1792-1794
 • Dopen 1795-1796
 • Dopen 1797-1797
 • Dopen 1798-1800
 • Dopen 1800-1803
 • Dopen 1803-1806
 • Dopen 1807-1810
 • Dopen 1810-1813
 • Dopen 1813-1817
 • Dopen 1817-1820
 • Dopen 1820-1823
  Foto

  PAROCHIE

  * Parochie info
  * Parochiale Leven
  * Parochiecentrum
  * Verenigingen
  * Onderwijs
  * Vormsel 2008
  * Vormsel-jaarprogramma
  * Catechesegroepen
  * Vormsel-start
  * Vormsel-kerkbezoek
  * Vormsel-datumwijziging
  * H.Doopsel
   Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...
  22-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schriek anno 1900 (9)

  Geschiedkundige aantekeningen door E.H. Truyts
  Deel 9

  23. Opgave, volgens tijdsorde van de merkweerdigste gebeurtenissen zoo op geestelijk als op wereldlijk gebied, die op de parochie van de vroegste tijden tot heden toe voorgevallen zijn.
    23 1309 : Inrichting der parochie.
         1650 4 Meert : De heerlijkheid van Schrieck en Grootloo wordt door Philippus koning van Spanje verkocht aan Theodorus Van der Nath door dezen later aan Ferdinand de Brouckhoven.
         1655 : Langdurig geschil tusschen E.H.Judocus Mertens pastoor en de heeren Antoon en Ferdinand de Brouckhoven nopens het aanslagen en verkoopen der tiende, het noemen van koster en schoolmeester, enz..
         1661 : Verkooping van 4 roeden land deelmakende van het kerkhof.
         1677 16 Juni : Kwijtschelding aan de gemeente van eene schuld van 35000 gulden door de erfgenamen van Jufv. De Cleyn.
         1710 : Instelling van het broederschap van den H.Antonius.
         1714 : Mevr. Van Grootendael schenkt aan de kerk een pachthof genoemd het Koudhulzenhof.
         1743 : Geschil gedurende verscheidene jaren tusschen M.Karel van der Stegen, de gemeente en de E.H.Carolus Lardenoy pastoor, aangaande rekeningen van Kerk en armbestuur, de tiende enz…
         1775 : Opbouw der pastorij.
         1793 : Herstelling en vergrooting der kerk.
         Ann VI Brum.5 : Aanslaging der pastoreele goederen.
         1820 11 November : Teruggave der pastoreele goederen. De pastorij wordt teruggegeven aan de gemeente, de andere goederen aan de Kerkfabriek.
         1821 21 Febr. : De registers der doopen, huwelijken en overlijdens worden aangeslagen door den arrondissements commissaris Van Velsen en den burgemeester van Schrieck J.N.Vermylen.
         1821 : Aanslaging door de gemeente der goederen van de kapel van Grootloo.
         1838 : Afschaffing der diensten in de kapel van Grootloo.
         1839 : Den E.H.Kerselaers maakt 2000 fr aan het armbestuur met last van 6 missen en loven.
         1844 : Vergrooting der kerk.
         1844 : Verval der gilde van St.Sebastianus, de twee laatste leden schenken het eereteeken aan de kerk.
         1855 20 Oct. : Philippus Claes maakt 2 stukjes land aan de kerk met last van zeven jaargetijden.
         1858 : De heer graaf Phil.van der Stegen maakt goederen en eene rente aan het armbestuur waarvan het 3e deel van het inkomen aan de kerk met last van een jaargetijde.
         1875 : De E.H. Van Ourshagen Joan.Andr. schenkt aan de kerk een stuk land te weerde van 5000 fr.
         1878 : Stichting van een vrouwenklooster.
         1879 : De E.H.Car.Vermylen maakt aan de kerk een stuk land met last van een jaargetijde.
         1879 : De pastorij wordt door de Bestendige Deputatie eigendom verklaard der kerkfabriek, de gemeente gedwongen tot eene vergoeding.
         1879 : Opbouwing der vrije schoollokalen.
         1891 : Herstelling der kapel van Grootloo.
         1894 : Vergrooting der kapel en bijvoeging van eenen toren.
         1895 : Instelling der Zondagsche mis in de kapel.
         1897 : Opbouwing van een nieuw klooster.

  24. Bestaan er op de parochie gedenkstukken, standbeelden of puinen, die voor de geschiedenis of de oudheidkunde belang opleveren ( zoals de schandpaal, le pilori, te Kasteel-Brakel ) ?
    24. ( er werd niets vermeld )

  25. Heeft men op de parochie sporen ontdekt uit de voorhistorische tijden, of uit den tijd der overheersing van de Romeinen en de Barbaren hier te lande, uit het tijdvak dus, hetwelk de prediking van het christendom in onze streken voorafging ?
  Nadere uitleggingen zullen later meegedeeld worden nopens de wijze waarop men op die vraag hoeft te antwoorden.
    25. ( er werd niets vermeld )

  III LEGENDEN EN GEBRUIKEN.

  1. Bestaan er min of meer belangrijke legenden met betrekking tot de geschiedenis uwer kerk of tot het een of het ander voorwerp, dat in uwe parochie vereerd wordt ? Doet er in het kort het onderwerp van kennen, en zegt waar men het verhaal daarvan aantreft.
    1. Eertijds heeft hier eene groote begankenis van ruiters plaats gehad. Zij volgden eenen weg die tamelijk lang is en nu nog St.Jansweg genoemd wordt. In dezelfde figureerden, zoo men nog zegt, de zogenoemde Heinen (die op het afdruksel schijnen verbeeld te zijn). Die begankenis van St.Jansweg wordt nu nog altijd gedaan door zeven vrouwspersonen die achtereenvolgens gaan, bij het overlijden van eenen parochiaan. Zij wordt ook nog gedaan door ruiters maar altijd bij nacht. Ik weet niet waar men er een verhaal van vindt maar het bijgev. Afdruksel der plaat die ik gevonden heb schijnt te bewijzen dat zij nog al vermaard moet geweest zijn. Er is vroeger ook een groote toeloop geweest tot de kapel van den H.Bernardus om verlost te worden of bevrijd te blijven van de koude koorts.

  2. Bestaan er ook legenden van anderen als geestelijken aard nopens de bevolking of de gedenkstukken, de velden, enz. Welk is daar het onderwerp van ? Waar vindt men die legenden te lezen ?
    2. Er bestaat een veld, of liever een ingesloten veld (enclave) den naam dragende van Lazarushof. Het veld hoorde toe aan de gemeente en het ingesloten stuk aan het armbestuur. Sedert eenige jaren heeft de gemeente dit ingesloten stukje van het armbestuur afgekocht welke nu eigenares van het heele stukje is. Men zegt hier dat dit ingesloten stuk den naam draagt van Lazarushof omdat op hetzelfde diegenen begraven werden die ten gevolge van pestziekte gestorven waren. Ik heb hierover nergens iets te lezen gevonden.

  3. Kent gij gebruiken, die aan uwe streek bijzonder eigen zijn ( zoo b.v. Vrouwkensavond te Brussel ) ? Welk is er de oorsprong van ? Onderhoudt men die nog, of sedert wanneer heeft men die laten vallen ?
    3. ( er werd niets vermeld )

  Deze beschrijving is opgemaakt volgens bevel gegeven door zijnen EM.den Cardinaal Aartsbisschop Petrus Lambertus Goossens, den 12 April 1898.
  E.Truyts, pastoor.

  Foto van de Sint-Bernarduskapel zoals ze nu te bewonderen is op het rondpunt van de Schriekstraat.

  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)

  ARCHIEF
  Genealogie

  Doopregisters
  Geboorteakten BS

  Huwelijksregisters
  Huwelijksakten BS

  Overlijdensregisters
  Overlijdensakten BS

  Gezinnen

  Wereldoorlog I

  Akten BS en PR
  Heist-op-den-Berg

  Booischot

  Akten BS en PR
  Putte & Beerzel

  Akten BS en PR
  Baal
  Tremelo
  Werchter
  Keerbergen

  Akten Bierbeek
  Korbeek-lo
  Lovenjoel
  Ophelp

  Archief per maand
 • 03-2021
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 10-2020
 • 07-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 04-2019
 • 12-2018
 • 02-2017
 • 01-2016
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 03-2013
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 06-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 07-2008
 • 05-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!
  Mijn favorieten
 • bloggen.be
  Zoeken met Yahoo


  Foto
  Steyne Hoeve 1651

  De Heren van SCHRIEK

  Foto

  De graven van Loon

  Foto

  De graven van Aarschot

  Foto

  Familie Berthout

  Foto

  Graven van Gelre

  Foto

  Huis Van Kleve

  Foto

  Huis Van Arkel

  Foto

  Graven van WEZEMAAL

  Foto

  KAREL DE STOUTE
  MARIA van BOURGONDIË

  Foto

  VAN DER LAEN

  Foto

  VAN DER NATH

  Foto

  DE BROUCHOVEN

  Foto

  VAN DER STEGEN


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!