SCHRIEK
Verleden - Heden - Toekomst


Tekstgrootte aanpassen?
Klik op + of -

BLOG ZOOM

Foto

Wapenschild van SCHRIEK

Zoeken in blog

We zijn de 10de week van 2021
 

Parochie
St.-Jan Baptist

Inhoud blog
 • Overlijdensakten BS 1895-
 • Huwelijksakten BS 1916
 • Familieberichten
 • Infogids Schriek
 • Ons Oorlogsdagboek 1914-1919 (11)
 • Huwelijksakten BS 1911-1915
 • Remember 14-18
 • Remember 40-45
 • Overlijdensakten BS 1891-1894
 • Pv-WO I Itegem
 • Overlijdens Schriek 2020-
 • Pv-WO I Tremelo-8
 • Huwelijksakten BS 1891-1898
 • Huwelijksakten BS 1899-1904
 • Huwelijksakten BS 1905-1910
 • Wijzigingen van de berichten.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (10)
 • KOM MEE RADIO MAKEN IN SCHRIEK.
 • Geboorteakten BS 1891-1893
 • Geboorteakten BS 1894-1896
 • Geboorteakten BS 1897-1899
 • Geboorteakten BS 1900-1901
 • Geboorteakten BS 1902-1903
 • Geboorteakten BS 1904-1905
 • Geboorteakten BS 1906-1907
 • Geboorteakten BS 1908-1909
 • Geboorteakten BS 1910-1911
 • Geboorteakten BS 1912-1913
 • Geboorteakten BS 1914-1915
 • Geboorteakten BS 1916-1918
 • Geboorteakten BS 1919-1920
 • OPROEP.
 • Oproep aan de genealogen.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (2)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (3)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (4)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (5)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (6)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (7)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (8)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (9)
 • Kerkrestauratie 2016-2017
 • Overlijdens 2015-2019
 • Geboorteakten BS 1809-
 • Rouwprentjes Schriek A-B
 • Rouwprentjes Schriek C
 • Rouwprentjes Schriek D
 • Rouwprentjes Schriek H-I
 • Rouwprentjes Schriek J-L
 • Rouwprentjes Schriek M-O
 • Rouwprentjes Schriek P-R
 • Rouwprentjes Schriek S-T
 • Rouwprentjes Schriek U-V
 • Rouwprentjes Schriek -Van den P
 • Rouwprentjes Schriek Van H
 • Rouwprentjes Schriek Van R
 • Rouwprentjes Schriek Verl
 • Rouwprentjes Schriek Vert.-Z
 • Open brief
 • Kerkrekening 1561
 • Kerkrekening 1561-(1)
 • Kerkrekening 1561-(2)
 • Kerkrekening 1561-(3)
 • Kerkrekening 1561-(4)
 • Kerkrekening 1561-(5)
 • Kerkrekening 1561-(6)
 • Kerkrekening 1561-(7)
 • Kerkrekening 1561-(8)
 • Kerkrekening 1561-(9)
 • Kerkrekening 1561-(10)
 • Kerkrekening 1561-(11)
 • Kerkrekening 1561-(12)
 • Kerkrekening 1561-(13)
 • Kerkrekening 1561-(14)
 • Kerkrekening 1561-(15)
 • Kerkrekening 1659-1660
 • Kerkrekening 1658-1659
 • Kerkrekening 1657-1658
 • Kerkrekening 1656-1657
 • Schriek - Het onderwijs tot 1800
 • Wijzigingen in het blog
 • Altaarsteen in de St.-Jan Baptist kerk
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pv WO I Tremelo-1
 • Pv WO I Tremelo-2
 • Pv WO I Tremelo-3
 • Pv WO I Tremelo-4
 • Pv WO I Tremelo-5
 • Pv WO I Tremelo-6
 • Pv-WO I Tremelo-7
 • Overlijdensakten BS 1816-
 • Huwelijksakten BS 1816-
 • Geboorteakten BS 1816-1819
 • Overlijdensakten BS 1807-1809
 • Gezinnen 1604-... (B)
 • Gezinnen 1604-... (A)
 • Overlijdensakten BS 1797-1807
 • Huwelijksakten BS 1800-1808
 • Parochiegeschiedenis-1
 • Parochiegeschiedenis-2
 • Parochiegeschiedenis-3
 • Parochiegeschiedenis-4
 • Geboorteakten BS 1797-1804
 • Geboorteakten BS 1804-1808
 • Overlijdens 1930-1935
 • Overlijdens 1935-1942
 • Overlijdens 1942-1948
 • Overlijdens 1948-1956
 • Overlijdens 1956-1965
 • Overlijdens 1965-1971
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (E-L)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (M-S)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (T-Van O)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (Van P- Z)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (E-K)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (L-S)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (T-Van Rom)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (Van Roo-Z)
 • Overlijdens 1604-1929 (A-B)
 • Overlijdens 1604-1929 (C)
 • Overlijdens 1604-1929 (D)
 • Overlijdens 1604-1929 (E-G)
 • Overlijdens 1604-1929 (H-J)
 • Overlijdens 1604-1929 (K-M)
 • Overlijdens 1604-1929 (N-Q)
 • Overlijdens 1604-1929 (R-S)
 • Overlijdens 1604-1929 (T-Van den Bra)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van den Bro-Van Dy)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van E-Van L)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van M- Van U)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van V-Verha)
 • Overlijdens 1604-1929 (Verhe-Vers)
 • Overlijdens 1604-1929 (Vert-Wa)
 • Overlijdens 1604-1929 (We-Z)
 • Gezinnen 1604-1923 (A-B)
 • Gezinnen 1604-1923 (C-Cl)
 • Gezinnen 1604-1923 (Co-De C)
 • Gezinnen 1604-1923 (De D-De V)
 • Gezinnen 1604-1923 (De W-Du)
 • Gezinnen 1604-1923 (E - F)
 • Gezinnen 1604-1923 (G-Go)
 • Gezinnen 1604-1923 (Go-Hen)
 • Gezinnen 1604-1923 (Her-Hu)
 • Gezinnen 1604-1923 (I-Li)
 • Gezinnen 1604-1923 (Lo-N)
 • Gezinnen 1604-1923 (O-Q)
 • Gezinnen 1604-1923 (R-Ser)
 • Gezinnen 1604-1923 (Sey-T)
 • Gezinnen 1604-1923 (U - Van Cr )
 • Gezinnen 1604-1923 (Van D-Van den Bu)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van den C-Van der)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Des-Van Hou)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Hove-Van M)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van N - Van V)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van W-Verha)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verhe-Versch)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verst-Vi)
 • Gezinnen 1604-1923 (Vo-Z)
 • Dopen 1604-1621
 • Dopen 1621-1630
 • Dopen 1631-1641
 • Dopen 1641-1651
 • Dopen 1651-1669
 • Dopen 1670-1673
 • Dopen 1673-1685
 • Doopregister 4 -afbeeldingen
 • Dopen 1685-1692
 • Dopen 1692-1697
 • Dopen 1698-1703
 • Dopen 1703-1707
 • Dopen 1707-1708
 • Dopen 1708-1710
 • Dopen 1711-1720
 • Dopen 1721-1730
 • Dopen 1730-1739
 • Dopen 1740-1749
 • Dopen 1750-1759
 • Dopen 1760-1769
 • Dopen 1770-1776
 • Dopen 1776-1780
 • Dopen 1781-1784
 • Dopen 1785-1788
 • Dopen 1788-1791
 • Dopen 1792-1794
 • Dopen 1795-1796
 • Dopen 1797-1797
 • Dopen 1798-1800
 • Dopen 1800-1803
 • Dopen 1803-1806
 • Dopen 1807-1810
 • Dopen 1810-1813
 • Dopen 1813-1817
 • Dopen 1817-1820
 • Dopen 1820-1823
 • Dopen 1823-1826
 • Dopen 1826-1827
  Foto

  PAROCHIE

  * Parochie info
  * Parochiale Leven
  * Parochiecentrum
  * Verenigingen
  * Onderwijs
  * Vormsel 2008
  * Vormsel-jaarprogramma
  * Catechesegroepen
  * Vormsel-start
  * Vormsel-kerkbezoek
  * Vormsel-datumwijziging
  * H.Doopsel
   Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...
  22-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerkrekening 1561-(4)

   KERKREKENINGEN 1561 - ... 
  deel 4
  Oudste kerkrekeningenboek van 1564.
  KAS 86b
  Bewerkt door René Lambrechts

  Bl 22/L
  Rekeninghe ende bewys // ende relique ghedaen by Aert // Hoelmans de jonge ende // Wouter De Hont als kerc // meesters vander kercken van // sint jans inden Schrieck vander // administratien die sy binnen // den tyde haers dienst vander // kercken wegen ghehadt hebben // soe wel vanden onfanck // als vanden utgheve begin // nende te lichtmisse a° // XVcLXVI tich na styl van Brabant // ende eyndende te lichtmisse // a° LVIJ //
  item inden eersten onfangen // van Jan De Roeck op reke // ninghe VIIJ gulden //
  item noch onfanghen van Wou // ter De Hont van de kerckhof // weyde XXII ½ stuiver //
  Item noch onfangen van Wouter // De Hont huysvrouwe // pellen IX stuiver //
  Item noch onfangen van // Aert De Wynter van hout // op afcortinge VI gulden //
  item onfangen op den palmsondach // in offer X stuiver //
  Item noch gehaelt utten // stock op den poschdach // XI stuiver I oort //
  Item noch onfangen van Jan // De Roeck op rekeninge // vyf gulden //
  … XXI rijnse gulden XIJ stuiver // … blanck // (deze bladzijde is volledig doorstreept. Zie Bl 30/R)

  Bl 22/R
  dit syn die fouten
  Ghysbrecht De Hondt J pont boter IJ stuiver XIJ myten //
  Hans Vercalsteren Janssone pellen met drye // pont was //
  item ontfanghen van den // kerckke offer die somme // van eenen gulden IX stuiver //
  item utgeven vaen // de kustier van uren // werck te stellen die // somme van XXV stuiver IIIJ myten // int jaer LXV vol betalt //
  item ontfanghen te / hebben ut handen // van Sebastaen Van Casteren // de somme van een een // drinckgelacht anna ??? //

  Als men alle konsten // sal waghen soo moet // de penne de cromme // draghen huybrecht //

  doen de trou weert // geboren doen vloch // sy in een jagher horen // daer lach die trou // langh en sliept tot // dat den jagher den // horen blies doen vloch // sy met een wint // dat men geven
  Hans Vercalsteren //(deze inhoud is moeilijk te plaatsen)

  BL 23/L
  Reekeninge bewys ende // reliqua gedaen by Jan De // Roeck ende Aert Hoelmans als // kerckmeesters vander kercken van // sint jans inden Scriecke // vander administratien die sy // binnen den tyde huners dienst // vander kercken wegen gehadt // hebben soe wel vanden ontfanck // als vanden vuytgeeff beginnende // te lichtmisse a° LXIIIJ stil van // Brabant ende eynden te lichtmisse // a° LXV tich //
  Inden iersten ontfanghen // van Henrick Hoelmans van // de penningen die hy der kercken // tachter bleeff doen hy zyn // rekeninge dede daer op ontfangen // vier rijnse gulden //
  noch ontfangen van Peeter Hoelmans // van de besette jaeregetyden van syns // ouder wegen X stuiver //
  noch ontfangen te lichtmisse van de // kerssen die wy vercocht hebben tsamen // XVJ stuiver ½ blanck //
  noch ontfangen van twee pellen te // weten van Lysberten Vercalsteren ende // Lysbet haer dochter XVIIJ stuiver //
  noch ontfangen van Henrick Hoelmans // op den achterstel die hy de kercken // tachter was XXXIIIJ stuiver min J oert //
  noch ontfangen van den offer die op // onser liever vrouwen lichtmis // dach geoffert was XXIJ ½ stuiver //
  noch ontfangen van Michiel Hoelmans // van een jaer hueren van Heynken // Wout lande het jaer van LXIIJ // vol betaelt VIJ gulden ende V stuiver //
  noch ontfangen van heer Van Sinchelen // … eerffgenamen Rolants Vander Daele // … een jaer verloopen renten van een // … LXIIJ myten dat vol betaelt // … min een ½ blanck IIJ myten //
  … rijnse gulden I oort IIJ stuiver //

  Bl 23/R
  noch ontfangen van Aerden // Winter van het kercken hout op // rekeninge IIJ gulden XIJ stuiver //
  noch ontfangen vanden offer die // op palmsondach geoffert was // XV stuiver //
  noch ontfangen van Henrick Hoelmans // op reeckeninge van dat hy die // kercken tachter was IIIJ gulden //
  noch gehaelt op den paesch dach vuyt // den stock IJ gulden min VIJ oerden //
  noch ontfangen myn heer Vander // Laen van een jaer verloopen renten // vanden jaere vierensestich vol // betaelt IIIJ gulden XI stuiver J oert //
  item ontfangen van Jan Verbeeke ??? // erfgenamen Jan Knaps van twee jaeren // verlopen rente XX stuiver sjaers ??? af // gecort ende ??? XXXVIIJ stuiver //
  Item noch onfangen van s jans offer inden // somer als van kasen eyeren hoender // zo ende in gelde mette offer op // Groetloe VIJ gulden ende IJ stuiver min I oort //
  item ontfangen van Henryck Hoelmans op // rekeninge dat hy de kercke tachter // is VI ½ gulden //
  Item noch onfangen van Jan De // Groof XXXII ½ stuiver //
  Item noch onfangen van Aerden // De Wynterde vanden hout dat // hy gehadt heeft vander kerc // ken XXI rijnse gulden //
  Item noch onfangen van s jans // kesen VIJ stuiver en IJ groot //
  Item noch onfaen van Henryck Hoel // mans op de laetste rekeninge IJ gulden en V ½ stuiver // en VI myten //
  Item noch onfangen van Henryck // Hoelmans oft op van syn leste rekeningen // VI gulden XVI stuiver een blanck //
  summa LXIJ rijnse gulden IIIJ stuiver I blanck //

  Bl 24/L
  Item noch onfangen vanden prochiaen // van s jans kesen XVIJ ½ stuiver //
  Item noch onfangen vanden kercken // oeft VIIJ stuiver J oort //
  Item noch onfangen van Jans // De Groot pellen IX stuiver //
  Item onfangen van Jan Groot van // hueringe ende dat vanden jaer // LXIIIJ vol betaelt VJ gulden // VII ½ stuiver //
  Item onfangen van Lambrecht/ Vanden Perre op reeckenin // ge vande kercken bosch // LX gulden //
  Item noch onfangen van Aert / De Wynter op reekeninge // vanden gheene dat hy der kercke // ten achter was III ½ gulden //
  Item noch onfangen vanden leesten // sint jans offer XXXIJ stuiver //
  Item onfangen van Lambrecht // Hoelmans pellen IX stuiver //
  Item noch onfangen van Peeter // Bollens pellen IX stuiver //
  Item noch onfangen van // Aert De Wynter van een // jaer eusel hueringe III ½ rijnse gulden //
  Item noch onfangen van Aert // De Wynter van houtcoep // ende volbetaelt V rijnse gulden // min IJ stuiver //
  Item noch onfangen vanden offer // op Grootloe op den soeten naem // Jesus dach VIJ stuiver min // … //
  … noch onfangen VJ oort // … van jaer eussel huere IIIJ gulden // Lynken Claes //
  … stuiver V m … // LXIIIJ // … //

  Bl 24/R
  Item den ontfanc gedraech // hondert LXX rijnse gulden // myn een halff blanck IIJ stuiver //
  ende alsoo blijc meer onfan // ghen dan utgegeven summa XVIJ // rijnse gulden LJ stuiver VJ myten //
  ita est (handmerk) Grigoris Rinkens

  Bl 25/L
  Blanco

  Bl 25/R
  Dits den uuytgeeff vanden // voerschreven jaere //
  inden iersten van gelage tot // den huyse vanden drossaert soe // met den cappellaen ende synen vaeder // ende doen de kerckmeesters haeren // reeckeninge deden tsamen van eten // ende drincken van twee dagen // IIJ gulden // noch den cappelaen tot eenen // weirdere gegeven X stuiver //
  noch Cornelis en Myns Hilere // om tot Olmen te gaene om // den cappellaen te halen gegeven // VJ stuiver //
  noch vanden thiensten penninck // vanden Ruyschen beemde vanden // jaere LXIIIJ gegeven IIJ ½ stuiver //
  noch van beecken te vagen // aen de kercken bosschen // ende den dyck te maken tsamen // XVIIJ stuiver //
  noch tot Adriaens Van Binnebeeke // van smout ende van kerssen ende van // een pot ende een platteel tsamen // gegeven XXXVJ stuiver //
  noch Willemen De Hont twee // ponden boter op syns huysvrouwen // dienst gegeven IIIJ stuiver ½ blanck //
  noch tot drossaerts gegeven van // gelage vanden offer voir den cappellaen // met synen vader VIJ stuiver J oert //
  noch gegeven heer Mathys van de // vroege misse te doen op rekeninge // X rijnse gulden //
  noch gegeven van gelage tot // Wouters De Hont doen wy kerckmeesters // het kercken bosselken teecken ende doen // wy om heesters tot Bersel geweest // hebben V ½ stuiver //
  noch gegeven den smet van het … // te maken IJ stuiver min J oert //
  summa XVIJ rijnse gulden 1 blanck …//

  Bl 26/L
  noch gegeven vanden offer // van eenen quispel ende wieroock // tsamen IIJ ½ stuiver //
  noch gegeven den coster op synen // een J pont boter IJ stuiver min IIJ myten //
  noch gegeven den coster op synen // dienst vanden jaere LXIIIJ tich vol // betaelt XXI stuiver ½ blanck //
  noch gegeven Jan Smets van het // was te passchen tsamen VJ gulden min V stuiver //
  noch gegeven den predicant van de // passye te preecken XXX stuiver //
  noch gegeven denselven voir zyn / gelach V stuiver //
  noch gegeven van wijn ende broot // te paesschen XXIX stuiver //
  noch IIIJ ½ stuiver //
  noch gegeven dat uyt den stock // op den paeschdach gehaelt is // van chrisdom te halen XIIIJ stuiver min J oert //
  noch gegeven Anna Goerts van het // lywaet ende schueren vander kercken soe // uuyt den stock gehaelt op den pasch // dach ende uuyt den dagelyxsen offer vanden // gedaene LXIIIJ tich vol betaelt XXXIIIJ stuiver // blyff XXVIIJ stuiver //
  noch gegeven den smet van den // grooten clepel te maken IJ gulden //
  noch gegeven van den offer tot // den clepel doen te dragen ende // halen ende van den riem te maken // XI ½ stuiver //
  noch gegeven van gelage tot // Wouters De Hont doen de kers // maker de paeskersse quan maken // doen verdroncken soe kerckmeesters ende // den clerck ende den kersmaker // XIJ stuiver //
  item s jansmisse gegeven voor was // IJ gulden XVIIIJ stuiver //
  Item noch gegeven den prochiaen op // synen dienst XIIJ stuiver VI myten //
  Item ghegeven den spelman op s jans // dach IJ stuiver //
  summa XVIIJ rijnse gulden XIJ stuiver XV myten //

  Bl 26/R
  (ander schrift) Item noch gegeven vande cruicen ende // kerssen te dragen X ½ stuiver //
  Item noch gegeven vanden clos in die // clocke J stuiver //
  Item noch gegeven Jan De Roeck van // nagelen J stuiver ende I oort //
  Item noch gegeven doen sy die santen (= heiligen) // op ende aff te setten metten clocken // cleepel te hangen V stuiver de welcke // sy verdroncken hadden //
  Item noch gegeven Wouter De Hont // van twee sluetels totter kercken // tot dwelcke hy verleet hadde IIJ stuiver //
  Item noch gegeven te Machelen voer // IIIJ hondert berts VI gulden IIIJ stuiver //
  Item noch gegeven van een duijsent // solder nagel XVIJ stuiver //
  Item noch verteert doen sy dit bert // cochten III ½ stuiver //
  Item noch gegeven voir vier voeder (= vrachten) // leems te halen X stuiver //
  Item noch gegeven van vier busse // len walm toter scholen V stuiver //
  Item noch gegeven den prochiaen // op synen dienst XXXII ½ stuiver //
  Item noch gegeven voer IIJ // slooten totter schole ende gehenc // ken ende I paddeken XIIIJ stuiver //
  Item noch ghegeven Kersten Hoelmans // vander scholen te placken ende den // vloer te leggen IIJ ½ rijnse gulden //
  Item noch ghegeven meester Jannen / Vander Acten tegen Aerden De // Wynter om execuyse te doen // VJ stuiver //
  Item noch ghegeven Jannen Hoelmans // alias Bylcken van tremeren aen // de schoel IIIJ gulden min IIJ stuiver //
  ende noch den selven voer tw … // leeden aen de valduer IIJ stuiver //
  Summa XVIIIJ rijnse IIJ stuiver min I oort //

  Bl 27/L
  Item noch den prochiaen gegeven // op synen dienst V gulden // ende XV ½ stuiver ende noch 1 ½ stuiver // vaer den sloetel //
  Item noch ghegeven den gelaesmaker // van twee gelasen een in de // sacristy een in de school ende // van stoppen XXV ½ stuiver //
  Item noch verdroencken doen sy // den gelaesmaker te vreeden // stelden ende betaelden I stuiver I oort //
  Item noch ghegeven Cornelysen // Vanden Ryn ende dat van smout // van kersen ende van wyselen // IJ gulden en VI ½ stuiver // en VI myten //
  item noch ghegeven van sys // van twee jaeren VJ gulden // XVJ stuiver een blanck //
  Item noch ghegeven heer Mathysen // op synen dienst op rekeninghe / V rijnsgulden //
  Item noch ghegeven Jan Schots van // een voer leems te halen totter // schoolen IIIJ stuiver //
  Item den coster gegeven in eyeren // (op synen dienst = doorstreept) X stuiver //
  Item noch ghegeven den prochiaen // op synen dienst XVIJ ½ stuiver //
  Item den prochiaen gegheven // op synen dienst IIJ gulden // ende IJ stuiver min een oort // vol betaelt int jaer LXV // tot sint jansmisse //
  summa. XXV ½ rijnse gulden I oort VI myten //

  Bl 27/R
  Item noch ghegeven van die // IIJ dagen te luyden te weeten // beyde synt jans dagen ende sa // cramens dach XVI stuiver // ende dat uuten dagelyksen offer //
  Item ghegeven meester Andries // Rosselle van twe jaer renten // XXIIIJ gulden //
  item Maggdaleen Mans tot Bersel // gegheven van renten X gulden //
  Item noch ghegeven van // verteerde costen ende hamers doen den decker // hier was XXXI stuiver I oort IIJ myten //
  Item noch ghegheven den coster // op synen dienst XXIIIJ stuiver //
  Item noch verteert doen wij reeken // den tegen den meyer van Bersel // en meester Andriesen IIJ ½ stuiver //
  Item noch ghegeven van verteerde // costen doen men de kercken // bosch vercochten ende dat voer // beyde de kercke meesters ende // den coster noch doen // het kercken goet verhuert // werde voer die kerckmeesters // XVI ½ stuiver //
  Item noch ghegheven heer Mathys // sen op rekeninghe // vyf gulden //
  Item noch vanden schelzeel // XX stuiver //
  Item noch ghegheven den coster // op synen dienst III ½ gulden //
  summa XXXXVIJ rijnse gulden V stuiver I oort // IIJ myten //

  Bl 28/L
  Item noch ghegeven voer // een pont wierroeck I ½ stuiver //
  Item noch ghegeven Jan Schots // van een voeder leems te // halen IIIJ stuiver //
  Item noch ghegeven vanden // wierrock vat IJ stuiver //
  Item noch ghegeven voer // coolen XIIIJ stuiver min I oort //
  Item noch ghegeven voer het // cooper slot met den sluetel aen // te maken IIII ½ stuiver //
  Item noch voer een voeder // leems gegheven een blanck // ende dat ut den offer //
  Item noch voor eenen wyn // pot II ½ stuiver ende // dat ut den offer //
  Item noch ghegevenen te kers // misse voer wyn ende peper // coeck XV stuiver I oort //
  Item noch ghegeven Cornelise // voer smout ende van kerssen // te wysele ende noch in // kersse ghehaelt VI rijnse gulden I stuiver //
  Item noch ghegeven van luyden // te kersmisse VI stuiver //
  Item noch ghegeven van // de coolen te halen // tot Arts Vande Moer // IJ stuiver //
  somma VIIJ rijnse gulden X stuiver //

  Bl 28/R
  Item noch ghegeven den coster // op synen dienst XX stuiver //
  Item noch van de voerworden // te haelen van de kercke bosch // tot meester Jans te Wa // ueren (= Waver) IJ stuiver //
  Item noch ghegeven den // coster uten offer ende // dat op synen dienst // VJ stuiver //
  Item noch ghegeven vanden / /reckelinck te vermyken // ende dat uten deselven offer I ½ stuiver //
  Item noch den smet van // een slootel te maken //ende een slot te rypareren // IJ ½ stuiver //
  Item noch gegheven den // kersmaker op rekeninge // XXXV stuiver //
  Item noch ghegeven Laureys // de smet van den slot // aen de kerck duere te // maken IIJ ½ rijnse gulden // ende dat op reekeninge
  Item noch ghegeven Symon Mollemans van graven aenden // kercken bosch op reekeninge // XX stuiver //
  somma VIJ rijnse gulden IX ½ stuiver //

  Bl 29/L
  Item noch gegeven Jan Bylkens // voor syn dachhuer doen // sij de kercken duere maeckte // V stuiver //
  Item noch ghegeven van // cost ende dranck voer // doen sy de duer vermaec // ken XIIIJ stuiver min // I oort //
  Item noch ghegeven voer // eenen pot wyns VI stuiver //
  Item noch ghegeven Lauken de smet // II ½ rijnse gulden //
  Item noch ghegeven heer Mathysen // op rekeninge XXX stuiver //
  Item noch ghegeven Bylcken // van het tzeel doer de rol // vander croonen te doen // II ½ stuiver //
  Item noch gegheven van twe // leeden aen de duere in de // schoel ende noch voer een L // naghel IJ stuiver VI myten // ende dat uten opfer //
  Item noch ghegeven heer Mathysen // op syne dienst III ½ rijnse gulden //
  Summa VIIJ rijnse gulden XVII stuiver I oort/
  (ander geschrift) item utgive gedraecht hondert / LVJ rijnse gulden VIIJ stuiver IIJ myten
  ita est (handmerk) Gregoris Reynkens //
  (tekst onderste boven en doorstreept) Item ontfan… // van Scrieck ende … // Den Roeck ende Cornelis … // vande jaer XVc LXI tich //
  item inden eersten heeft Jan // De Roeck ontfangen van // Jans Verdorn pellen IX stuiver //

  Bl 29/R
  Blanco

  Bl 30/L
  Jan De Roeck heeft gehuert het // kerckhof a° LXIIIJ - XXVIIJ ½ stuiver //
  Lambrecht Lambrechts is den kercke // ten achter van het oft X stuiver ½ blanck // (deze zin is doorstreept)
  Peeter Hoelmans heeft gekocht eenen hest // IIIJ ½ stuiver //

  wordt vervolgd

  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)

  ARCHIEF
  Genealogie

  Doopregisters
  Geboorteakten BS

  Huwelijksregisters
  Huwelijksakten BS

  Overlijdensregisters
  Overlijdensakten BS

  Gezinnen

  Wereldoorlog I

  Akten BS en PR
  Heist-op-den-Berg

  Booischot

  Akten BS en PR
  Putte & Beerzel

  Akten BS en PR
  Baal
  Tremelo
  Werchter
  Keerbergen

  Akten Bierbeek
  Korbeek-lo
  Lovenjoel
  Ophelp

  Archief per maand
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 10-2020
 • 07-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 04-2019
 • 12-2018
 • 02-2017
 • 01-2016
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 03-2013
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 06-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 07-2008
 • 05-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!
  Mijn favorieten
 • bloggen.be
  Zoeken met Yahoo


  Foto
  Steyne Hoeve 1651

  De Heren van SCHRIEK

  Foto

  De graven van Loon

  Foto

  De graven van Aarschot

  Foto

  Familie Berthout

  Foto

  Graven van Gelre

  Foto

  Huis Van Kleve

  Foto

  Huis Van Arkel

  Foto

  Graven van WEZEMAAL

  Foto

  KAREL DE STOUTE
  MARIA van BOURGONDIË

  Foto

  VAN DER LAEN

  Foto

  VAN DER NATH

  Foto

  DE BROUCHOVEN

  Foto

  VAN DER STEGEN


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!