SCHRIEK
Verleden - Heden - Toekomst


Tekstgrootte aanpassen?
Klik op + of -

BLOG ZOOM

Foto

Wapenschild van SCHRIEK

Zoeken in blog

We zijn de 16de week van 2021
 

Parochie
St.-Jan Baptist

Inhoud blog
 • Familieberichten
 • Overlijdensakten BS 1899-
 • Remember 40-45 (2)
 • Infogids Schriek
 • Overlijdensakten BS 1895-1898
 • Huwelijksakten BS 1916
 • Ons Oorlogsdagboek 1914-1919 (11)
 • Huwelijksakten BS 1911-1915
 • Remember 14-18
 • Remember 40-45
 • Overlijdensakten BS 1891-1894
 • Pv-WO I Itegem
 • Overlijdens Schriek 2020-
 • Pv-WO I Tremelo-8
 • Huwelijksakten BS 1891-1898
 • Huwelijksakten BS 1899-1904
 • Huwelijksakten BS 1905-1910
 • Wijzigingen van de berichten.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (10)
 • KOM MEE RADIO MAKEN IN SCHRIEK.
 • Geboorteakten BS 1891-1893
 • Geboorteakten BS 1894-1896
 • Geboorteakten BS 1897-1899
 • Geboorteakten BS 1900-1901
 • Geboorteakten BS 1902-1903
 • Geboorteakten BS 1904-1905
 • Geboorteakten BS 1906-1907
 • Geboorteakten BS 1908-1909
 • Geboorteakten BS 1910-1911
 • Geboorteakten BS 1912-1913
 • Geboorteakten BS 1914-1915
 • Geboorteakten BS 1916-1918
 • Geboorteakten BS 1919-1920
 • OPROEP.
 • Oproep aan de genealogen.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (2)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (3)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (4)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (5)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (6)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (7)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (8)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (9)
 • Kerkrestauratie 2016-2017
 • Overlijdens 2015-2019
 • Geboorteakten BS 1809-
 • Rouwprentjes Schriek A-B
 • Rouwprentjes Schriek C
 • Rouwprentjes Schriek D
 • Rouwprentjes Schriek H-I
 • Rouwprentjes Schriek J-L
 • Rouwprentjes Schriek M-O
 • Rouwprentjes Schriek P-R
 • Rouwprentjes Schriek S-T
 • Rouwprentjes Schriek U-V
 • Rouwprentjes Schriek -Van den P
 • Rouwprentjes Schriek Van H
 • Rouwprentjes Schriek Van R
 • Rouwprentjes Schriek Verl
 • Rouwprentjes Schriek Vert.-Z
 • Open brief
 • Kerkrekening 1561
 • Kerkrekening 1561-(1)
 • Kerkrekening 1561-(2)
 • Kerkrekening 1561-(3)
 • Kerkrekening 1561-(4)
 • Kerkrekening 1561-(5)
 • Kerkrekening 1561-(6)
 • Kerkrekening 1561-(7)
 • Kerkrekening 1561-(8)
 • Kerkrekening 1561-(9)
 • Kerkrekening 1561-(10)
 • Kerkrekening 1561-(11)
 • Kerkrekening 1561-(12)
 • Kerkrekening 1561-(13)
 • Kerkrekening 1561-(14)
 • Kerkrekening 1561-(15)
 • Kerkrekening 1659-1660
 • Kerkrekening 1658-1659
 • Kerkrekening 1657-1658
 • Kerkrekening 1656-1657
 • Schriek - Het onderwijs tot 1800
 • Wijzigingen in het blog
 • Altaarsteen in de St.-Jan Baptist kerk
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pv WO I Tremelo-1
 • Pv WO I Tremelo-2
 • Pv WO I Tremelo-3
 • Pv WO I Tremelo-4
 • Pv WO I Tremelo-5
 • Pv WO I Tremelo-6
 • Pv-WO I Tremelo-7
 • Overlijdensakten BS 1816-
 • Huwelijksakten BS 1816-
 • Geboorteakten BS 1816-1819
 • Overlijdensakten BS 1807-1809
 • Gezinnen 1604-... (B)
 • Gezinnen 1604-... (A)
 • Overlijdensakten BS 1797-1807
 • Huwelijksakten BS 1800-1808
 • Parochiegeschiedenis-1
 • Parochiegeschiedenis-2
 • Parochiegeschiedenis-3
 • Parochiegeschiedenis-4
 • Geboorteakten BS 1797-1804
 • Geboorteakten BS 1804-1808
 • Overlijdens 1930-1935
 • Overlijdens 1935-1942
 • Overlijdens 1942-1948
 • Overlijdens 1948-1956
 • Overlijdens 1956-1965
 • Overlijdens 1965-1971
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (E-L)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (M-S)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (T-Van O)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (Van P- Z)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (E-K)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (L-S)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (T-Van Rom)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (Van Roo-Z)
 • Overlijdens 1604-1929 (A-B)
 • Overlijdens 1604-1929 (C)
 • Overlijdens 1604-1929 (D)
 • Overlijdens 1604-1929 (E-G)
 • Overlijdens 1604-1929 (H-J)
 • Overlijdens 1604-1929 (K-M)
 • Overlijdens 1604-1929 (N-Q)
 • Overlijdens 1604-1929 (R-S)
 • Overlijdens 1604-1929 (T-Van den Bra)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van den Bro-Van Dy)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van E-Van L)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van M- Van U)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van V-Verha)
 • Overlijdens 1604-1929 (Verhe-Vers)
 • Overlijdens 1604-1929 (Vert-Wa)
 • Overlijdens 1604-1929 (We-Z)
 • Gezinnen 1604-1923 (A-B)
 • Gezinnen 1604-1923 (C-Cl)
 • Gezinnen 1604-1923 (Co-De C)
 • Gezinnen 1604-1923 (De D-De V)
 • Gezinnen 1604-1923 (De W-Du)
 • Gezinnen 1604-1923 (E - F)
 • Gezinnen 1604-1923 (G-Go)
 • Gezinnen 1604-1923 (Go-Hen)
 • Gezinnen 1604-1923 (Her-Hu)
 • Gezinnen 1604-1923 (I-Li)
 • Gezinnen 1604-1923 (Lo-N)
 • Gezinnen 1604-1923 (O-Q)
 • Gezinnen 1604-1923 (R-Ser)
 • Gezinnen 1604-1923 (Sey-T)
 • Gezinnen 1604-1923 (U - Van Cr )
 • Gezinnen 1604-1923 (Van D-Van den Bu)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van den C-Van der)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Des-Van Hou)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Hove-Van M)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van N - Van V)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van W-Verha)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verhe-Versch)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verst-Vi)
 • Gezinnen 1604-1923 (Vo-Z)
 • Dopen 1604-1621
 • Dopen 1621-1630
 • Dopen 1631-1641
 • Dopen 1641-1651
 • Dopen 1651-1669
 • Dopen 1670-1673
 • Dopen 1673-1685
 • Doopregister 4 -afbeeldingen
 • Dopen 1685-1692
 • Dopen 1692-1697
 • Dopen 1698-1703
 • Dopen 1703-1707
 • Dopen 1707-1708
 • Dopen 1708-1710
 • Dopen 1711-1720
 • Dopen 1721-1730
 • Dopen 1730-1739
 • Dopen 1740-1749
 • Dopen 1750-1759
 • Dopen 1760-1769
 • Dopen 1770-1776
 • Dopen 1776-1780
 • Dopen 1781-1784
 • Dopen 1785-1788
 • Dopen 1788-1791
 • Dopen 1792-1794
 • Dopen 1795-1796
 • Dopen 1797-1797
 • Dopen 1798-1800
 • Dopen 1800-1803
 • Dopen 1803-1806
 • Dopen 1807-1810
 • Dopen 1810-1813
 • Dopen 1813-1817
 • Dopen 1817-1820
 • Dopen 1820-1823
  Foto

  PAROCHIE

  * Parochie info
  * Parochiale Leven
  * Parochiecentrum
  * Verenigingen
  * Onderwijs
  * Vormsel 2008
  * Vormsel-jaarprogramma
  * Catechesegroepen
  * Vormsel-start
  * Vormsel-kerkbezoek
  * Vormsel-datumwijziging
  * H.Doopsel
   Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...
  20-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijdragen van Jan De Belser

  BIJDRAGEN TOT DE KENNIS DER GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE SCHRIEK.
  door Jan De Belser, E.H. Frans Vermeerbergen en Jos Op de Beeck 


  Bl. 1

  VOORWOORD. – Bij ’t opstellen eener geschiedkundige schets over onze streek, misstaat het, naar ons dunkt, niet met onze gedachten eens terug te keren naar den voortijd.

  VOORHISTORISCHE TIJD. – Naar algemeen gevoelen was het noordelijk deel van ons Vaderland voor een twintig - dertigtal eeuwen door de zee overstroomd. Naarmate de wateren van den oceaan langzamerhand terugwerken, kwamen de verhevenste punten des bodems al meer en meer te voorschijn, zoo nochtans dat zij bij elk tij gedurig al minder overstroomd werden tot dat de zee verder was terug getrokken. Uit de overstroomde laagten ontstonden later meren, poelen, moerassen en vennen, van welke de geschiedenis van verschillende tijdperken gewag maakt, en van welke heden de laatste sporen nog niet verdwenen zijn. Zoo treffen wij nabij de oostergrens onzer gemeente nu nog een lage moerasachtige streek aan, die deels bedekt is met poelen, riet, biezen en heestergewas en die bij de bewoners der omstreek bekend staan onder den naam van “ DE MEREN “.

  Zoals Lodewijk Liekens in zijn voortreffelijk werk “ Geschiedenis der gemeente HEIST-OP-DEN-BERG “ zegt, scholen in die moerassen en rietvelden en in de wouden op de meer verheven plaatsen, monsterdieren der voorwereld, die soms door het water verrast werden. De in dit werk vermelde en nog latere opgravingen (1) leveren daarvan het overtuigend bewijs. Wat verandering hier op onzen bodem al plaats greep !

  (1) Bij ’t graven van een bornput voor het oprichten der woning (rond 1890) op ’t perceel grond, wijk G, nr. 795e, zuidwaarts van de melkerij St.Jozef, tegen den steenweg naar GOOR-DORP, stiet men op 2-3 meter diepte op een hard voorwerp, dat men voor een boomstam aanzag, maar dat na afgezaagd en bovengehaald te zijn, een stuk been van meer dan 10 cm. doorsnede bleek te zijn. (Een gedeelte ervan werd ons getoond door voornoemden schrijver.
  Bij het delven der putten te HOFSTADE (Mechelen) ontdekte men overblijfselen van monsterdieren, en tijdens de werken van ’t Albertkanaal haalde men te GROBBENDONK zware boomtronken boven.

  HISTORISCHE TIJD. – Later komen Cesar en oude schrijvers bevestigen dat Taxandrië – onze hedendaagse kempen – een schrale streek is met zandige bodem, deels met moerassen en bossen bedekt.

  Bl. 2

    Nog later wordt in onderscheiden akten en oorkonden melding gemaakt van het zoogenaamde “ WAVERWALD ” (1) dat zich tijdens de middeleeuwen uitstrekte N.waarts tot boven de beide Neten, O.waarts tot aan een uitgestrekte moeras, Z.waarts tot de Dijle, W.waarts tot aan de Schelde (Baasrode) en de Rupel (Rumpst). Volgens historische oorkonden bestond dit woud niet meer in ’t begin der 17e eeuw. En van het moeras, dat zich naar oude aardrijkskundige kaarten (2) tussen Aarschot, Baal, Schriek en Heist uitstrekte, zijn de “ kwade plas ” en de “ Moeren ” (3) onder Heist en Boischot en boven de genoemde “ Meren ” het laatste overblijfsel. Zodat het hedendaags grondgebied van Schriek een deel inneemt van den Z-O. hoek van het historische “ WAVERWALD ” tegen vermeld moeras, dat in de instellingsbrieven der parochie van Schriek (1309) genoemd wordt “BERTHOUTMEER”.
  (1) Kronijke van den Lande en de Vrijheid van Heist (bl.6 en 7) door L.Liekens. Wavre N.D. et ses Seigneurs (p.1) par Th. De Raadt.
  (2) Vermeld bl.17 Gesch.v.HEIST-OP-DEN-BERG door L.Liekens.
  (3) Thans in bouwland herschapen.

  BEWONERS. – De geschiedenis leert ons, dat de Oude Belgen, van over den Rijn gekomen, in de 3e eeuw voor onze jaartelling, de Kelten of Gallen hier verjoegen en zelf die plaats innamen. Het grondgebied dat, elke stam bij den inval der Romeinen bezettende, had, zonder twijfel, geen nauw afgepaalde grenzen. Ook loopt de zienswijze der historie schrijvers nog al eens uiteen nopens het punt of onze streek hier door Menapiërs of Nerviërs bewoond was. Na Cesar zijn onze ontvolkte gewesten ingenomen door de Taxandriërs, die bij de aankomst der Franken in de 5e eeuw, met deze samenspanden en de Romeinen verjoegen.
  Onder Frankische vorsten is het land verbrokkeld (1) en de verdere verbrokkeling, vervreemding en versjachering onder allerlei vormen en voorwaarden, heeft geduurd tot de Fransche overheersing in 1794. Een van die vormde de “ HEERLIJKHEDEN SCHRICK en GROOTLOO ” en is nu de gemeente SCHRIEK.
  (1) In de “ geschiedenis van HEIST ”, zegt L.Liekens, bl.26 : de door de Franken veroverde grond werd onder de voornaamste legerhoofden of beambten verdeeld en in LEEN uitgegeven. De begiftigden splitsten hunne bezittingen in ONDERLENEN, om des gemakkelijker de bevolking, die wijd en zijd op hunne landerijen woonde, onder hun bewind te houden. Op die onderlenen

  Bl. 3
  deden zij een landhoeve bouwen en gaven het bestier ervan aan een opziener (proeter Williens of meyer genoemd), welke een leenrechtig gezag uitoefende over de boeren of laten zijner villa.

  Een leen was dus een goed door zijn bezitter aan een anderen gegeven onder verplichting van hulde, trouw en manschap en onder tegenverplichting van bescherming. De leenheer of de uitgever van het leen bleef de eigenaar van het goed, waarvan hij slechts het vruchtgebruik vervreemde, en dat hij, om reden van ontrouw, terugnemen mocht.

  Al deze bepalingen zijn in de loop der tijden gewijzigd geworden. De lenen werden naderhand erfelijk en de leenmannen zoo goed als eigenaars, doch altijd onder zekere voorwaarden. Ondertussen sproot hieruit voort het later algemeen geworden “ LEENROERIG STELSEL ” dat met merkelijke wijziging tot de Franse omwenteling voortgeduurd heeft.

  Door het uitgeven van leengoederen hebben de dorpen hun begin genomen. Het woord VILLA betekende bij de Romeinen een LUSTHOF, maar tijdens hun bestuur waren er hier ook reeds “ villa’s ” tot stand gekomen met de betekenis van HOFSTEDE, onder welke bediedenis zij in het begin van het Frankisch tijdvak hier bleven bestaan.

  Doch langzamerhand onderging dit een verandering, want onder Karel den Grote verstond men door ‘villa’ reeds een dorp of een bewoonden grondeigendom, toebehorende aan den enen of anderen landheer.

  En op bl.37 lezen wij : “ Men weet dat sedert de inbezitneming van Gallië door de Franken, er vrije dorpen of villa’s bestaan hebben, naast degenen die aan den Staat, aan Koning, aan Kerken of abdijen, of andere heren toebehoorden, en welke doorgaans door onderhorige of dienstbare lieden bewoond waren.”

  NAAM. – De naam van het dorp is op verschillende wijzen geschreven geweest : in de instellingsbrieven der parochie in 1309 zou staan : SCHRIECKE, - en dit woord zou, naar bewering van enigen betekenen “ schrijden ” (schrieken). Die naam zou hieruit ontstaan zijn, dat Schriek in vroegere eeuwen een moerassige streek was, waar men om er door te geraken, menigmaal moest schrijden of schrikken.(1)
  De naam SCHRICKE, SCHRICK, SCHRIK, die in andere stukken voorkomt, draagt weinig ter opheldering bij en heeft naar mening van velen, de betekenis van (schrik) vrees, angst, vervaardheid, wat laat vermoeden dat het in dit hoekje van het WAVERWALD eens onveilig is geweest. Zoals wordt beweerd – ’t is maar een volkslegende – dat Schrick bewoond geweest is door rovers, die hunne stoutmoedigheid zo ver dreven, dat ze het zinnebeeld van de

  Bl. 4

  roofzucht “ een uil “ op hunne verblijfplaats (2) zetten.
  Wij sluiten ons aan bij de eersten. Hun veronderstelling schijnt niet van allen grond ontbloot : het grondgebied van Schriek is heden nog een lage streek, waar tussen geringe verhevenheden talrijke beken vloeien, die men omtrent allen zonder veel moeite kan overschrijden. Dan zou de Schriekstraat betekenen “ lage ” straat, wat ze inderdaad is (3) en niet “ straat die naar Schriek leidt “.
  In stukken van 1125 en 1566 treft men de naam “ SCHRIECK ” aan.(4)
  (1) Het “ Modern Woordenboek van J.Verschuren S.J.” geeft : “ Schrikkelen Freq.(herhaling) van schrikken ”, bijgevolg springen. Z.N. overspringen ; overslaan.”
  (2) Dit gebouw, een zeer oude hoeve, eertijds omgeven door een brede gracht, en waarvan een gedeelte van de woning bestond uit overblijfselen van een oud kasteel of iets dergelijks, is in 1900 afgebroken en vervangen door een moderne boerenwoning die heden nog den naam draagt van “ den uil ” op ’t grondgebied van PUTTE, ongeveer 1100 meter van de kerktoren van Schriek. (Op de stafkaart, 1 / 20000, bl.XXIV. pl.2, aangeduid “ uilhoef ”. 
  Voor 1900 was de uil op den puntgevel reeds vervangen door of overdekt met een metalen pot, door de metselaar bij herstelling daarop geplaatst.
  (3) Tussen de Heistse en de Minkse beek werd de Schriekstraat na elke zware regenslag gans overstroomd.
  (4) “ Dictionnaire Hist. Et Geogr. Des Communes belges « par E.De Seyn (1933)

  HEREN. –De vroegst gekende heren dezer streek, na de Prinsbisschoppen van Luik (1) waren de BERTHOUTEN (2) van Mechelen, die zich beroemd gemaakt hebben door de tegenstand, die zij in de 12e eeuw gedurende 20 jaren aan de hertogen van Brabant geboden hebben. De Berthouten waren, als voogden, meester over het land van Mechelen, dat later ook “ land van CLEEF ” en “ land van ARKEL ” genoemd werd naar de familie aan welke het toebehoorde.(3) Ten laatste in 1459 werd het overgedragen aan Filips de Goede en diens nakomelingen. Sedertdien is onze streek aan de kroon en domeingoed gebleven tot in ’t midden der 17e eeuw.

  Binst dit tijdperk van twee eeuwen moeten de HEERLIJKHEDEN SCHRIEK EN GROOTLOO toebehoord hebben aan andere personen, die door pandverdrag ervan in bezit gekomen waren, d.w.z. dat de kroon het verkocht goed altoos mocht terugeisen tegen wedergave van de koopsom. Op die wijze zijn heer geweest van SCHRIEK en

  Bl. 5

  GROOTLOO : NIKOLAAS VAN DER LAEN (1562) en na hem, in 1565, zijn zoon Jan.(4) Vermoedelijk zijn Schriek en Grootloo in pand gebleven aan de familie van der Laen tot in 1650.(5)

  Om in de zware oorlogskosten te voorzien, verkocht Filips IV, koning van Spanje, vele domeingoederen. Zo werden de heerlijkheid van Schriek en Grootloo, bij openbare veiling te Brussel den 9 April 1650 toegewezen aan DIRCK VAN DER NATH, heer van BERLAAR en GESTEL, voor 102 000 gulden.

  Dirk van der Nath verkocht ze in 1660 aan ANTOON FERDINAND VAN BROECHOVEN, burgemeester van Brussel. Na zijn dood in 1687 of 1689 werd dezes zoon Jan Baptist heer van Schriek en Grootloo. Deze laatste overleed kinderloos. Zijn bezittingen gingen over aan zijn zuster HELENA VAN BROECHOVEN, die gehuwd was met JAN PIETER CHRISTYN. Van deze gingen ze bij erfenis over aan de enige dochter van JAN BAPTIST VAN BROECHOVEN, baron van PUTTE, en oudste broeder van Jan Baptist en Helena voornoemd. Door het huwelijk van dezes dochter Clara in 1725 met KAREL LODEWYK VAN DER STEGEN werd deze den 28 Juni 1727 in bezit gesteld van Schriek en Grootloo. En naar alle waarschijnlijkheid is het deze enige zoon die de rond 1850 levende oude Schriekenaars gekend hebben onder de naam van “DEN OUDEN BARON”.

  Naar de volksoverlevering zou deze driemaal gehuwd geweest zijn, minstens een dozijn kinderen achtergelaten, en een zeer hoge ouderdom bereikt hebben. Hij droeg dezelfde naam als graaf FILIP NORBERT MARIA VAN DER STEGEN, wiens grootvader hij was.De zoon van de vorige, graaf ALBERT VAN DER STEGEN hield tot rond 1875 zijn zomerverblijf op het kasteel van Schriek. Volgens een geslachtsboom die zich weleer in de huiskapel van ’t kasteel bevond, zouden deze heren aanverwant geweest zijn met de Hollandse dichter JACOB CATS.

  Naar bewering van enigen zou de adellijke titel van “graaf” aan deze familie gekomen zijn bij erfenis rond 1845, wat ons gegrond schijnt door het feit dat de voorzaten door de volksmond betiteld werden als “baron” – dat een streek grond N.W. waarts van ’t kasteel, “de kleine baronshoek” genoemd wordt en als zodanig op ’t kadaster aangetekend staat, - en dat in een akte (uit het proces over het bezit der “ Kapelleheide ” 1770-1776) de eerst vernoemde Filip Norb. Maria van der Stegen, als “ baron van Putte ” en heer van Schriek herkend is.

  Maar in voornoemd werk “ Dict. Des Comm. Belges “ vinden wij vermeld dat reeds de vader van Karel Lodewyk van der Stegen tot “ graaf “ verheven was.(6)

  Bl. 6

  Het kasteel is door een aanverwant, heer “ BARON VANOLDENEEL tot OLDENZEEL “ bewoond geweest van …. tot 1926, wanneer het door verkoop door de erfgenamen van der Stegen in bezit is gekomen van den heer AUGUST DE ROY.(7)
  (1) en (2) De eigenlijke heerlijkheid van Mechelen is naar gevoelen van verschillende geschiedschrijvers rond 915 door KAREL DEN EENVOUDIGE (Karel III), koning van Frankrijk, aan de Kerk van Luik geschonken. Later hebben Duitse vorsten die kerk begunstigd : in de “ Kronijke van het Land en de Vrijheid van Heist “ (Lod.Liekens), staat bl.5-8 vermeld dat keizer Hendrik II aan de kerk van Luik gaf : zekere koninklijke rechten van jacht in de bossen gelegen tussen de “ NETHE “ en de “ THILE “, gewoonlijk “ WAVERWALD “ genoemd. Oorkonden van latere datum bewijzen dat het Waverwald dus ook het land van Mechelen eigendom is geworden van de kerk van LUIK : in de “ Geschiedenis der gemeente SCHELLE door TH. DERAEDT en STOCKMANS “ staat op bl. 70 : “ WALTHER II BERTHOUT HEERSTE OVER DE STAD MECHELEN, een leen der kerk van Luik, wier beschermer hij was, en over een onoverzienbaar domein, dat zich tot aan de poorten van DENDERMONDE, BRUSSEL en ANTWERPEN tot in het hart der kempen uitstrekte. – En in “ Wavre-Notre-Dame door Th.de Raedt, bl.1 : “ Des le XIIe siècle la forêt de Wavre fut la propriété des Berthout, puissants dynastes qui règnaient alors sur Malines et le pays environnant. C’est sans aucun doute, à l’intelligente et énergique initiative de cette race redoutable que la plupart des localités crées dans cette forêt, doivent leur existence.»

    (3) Door het huwelijk van Floris Berthouts enige dochter Sophia met Renold II van Gelder in 1330 moest het land van Mechelen aan het huis van Gelder komen, maar Sophia stierf voor haar vader. Hun dochter Maria van Gelder huwde Jan van Cleef : van daar de naam van “ Land van Cleef “. Bij het tweede huwelijk van Maria van Gelder met Jan van Chatillon liet zij in 1384 het land van Mechelen aan haar nicht die getrouwd was met Jan van Arkel ; van daar de naam van “ LAND VAN ARKEL “.
  Na veel moeilijkheden was Jan van Arkel verplicht het land af te staan aan heer Jozef van Wezemaal. Willem van Egmont, zoon van Jan van Arkels enige dochter wist het in bezit te krijgen, maar werd genoodzaakt het aan den heer van Wezemaal terug af te staan in 1445. Reeds in de eerste akte van afstand (door Jan van Arkel aan den heer van Wezemaal) akte getekend 16 Januari 1427, zijn “ Schryeck – Grootloo “ (aldus in die akte geschreven) niet meer vermeld als deelmakende van “ het land van Mechelen “.
  Bl. 7
    (4) Deze Jan van der Laen was in het jaar 1595 commune meester van de stad Mechelen en hoofdman van de handboogschuttersgilde wanneer hij met de Mechelaars groten roem behaalde met de stad Lier te ontzetten, die door de Hollanders onder Kapitein Herougière, gouverneur van Breda, verrast was.

    (5) Zekere Jan Baptist van der Laen, heer van Schriek en Grootloo, heeft in de 17e eeuw een schilderij van Antoon Van Dyck, “ Christus aan het kruis tussen de twee moordenaars “ verbeeldend, geschonken voor het hoofdaltaar der Minderbroederskerk te Mechelen. Bij de afschaffing van dit klooster in de 18e eeuw (a) is die schilderij naar de metropolitane kerk overgebracht, waar ze boven het altaar dicht bij den Z. zij-ingang geplaatst werd en (misschien) nog te zien is. (a) De gebouwen van dit klooster, gelegen “ Onder den toren “ en tegen de “ Melaan “ dienen tot militair dépôt en voedermagazijn. In het nog bestaande kerkgebouw heeft men sedert enige jaren (193..) gezocht naar het graf van MARGARETHA VAN YORK.

    (6) Dict.Hist. et Géogr. Des Comm.belges, II, p.1133 : « Jean Bapt.de Broechoven releva la seigneurie (de Schriek et Grootloo) en septembre 1687 ; Charles Louis van der Stegen la fit relever le 28 juin 1727. Le père du nouveau seigneur de Schriek et Grootloo, Jean Adolphe van der Stegen, avait été créé « comte » par le roi Charles de Castille le 30 janvier 1698 avec faculté d’appliquer ce titre à une de ces terres. Cette faveur lui avait été accordée pour le récompenser des services rendus pendant 21 ans, comme drossard de Brabant et en reconnaissance des mérites de ses aieux. Le château et les terres de Schriek passèrent en dernier lieu à Julie Marie Joséphine comtesse van der Stegen de Schriek, née le 13 juin 1817. Le château, bâti par Charles Louis van der Stegen, baron de Putte, est d’une construction d’une grande simplicité, d’environ 15 mètres de façade. On y trouve le millésime de 1731 au plafond du corridor du premier étage. »

    (7) Zie daarover « Revue du Touring Club de Belgique « (jaarg.1933, nr 21 bl.321)

  Bl. 8

  BURGERLIJK BESTUUR. (1)

  Onder burgerlijk opzicht werden Schriek en Grootloo tot het einde van de 18e eeuw bestuurd door een DROSSAARD, TWEE BURGEMEESTERS en VIER SCHEPENEN, zo te verstaan, dat, alhoewel elke heerlijkheid haar eigen burgemeester en twee schepenen had, de beide plaatsen gezamenlijk door dezelfde personen bestierd werden.

  Er bestaat geen enkel stuk waarin het een of ander bestuur afzonderlijk genoemd wordt, als bestuurd door een of meer van bedoelde overheden.

  Voornoemde overheden waren ook met het gerecht gelast, want Schriek had, evenals alle omliggende dorpen van dien tijd, zijn eigen of “ heerlijke “ rechtbank.(2)

  De DROSSAARD of SCHOUT werd door de heer, aan wie het dorp behoorde, aangesteld en was dezes plaatsvervanger. Hij was de ziel van het dorp, de verstandige, werkzame man die van dag tot dag ieder zijn plicht herinnerde, ten einde dat overal geschiedde wat het recht vereiste. Hij was de macht om het kwaad te voorkomen ; geen vergadering mocht gehouden worden, die niet door de schout bijeengeroepen was ; niemand mocht in een volksvergadering spreken zonder daartoe door hem gerechtigd te zijn. Hij was ambtenaar van den hogen heer, maar geen beambte van het lichaam der gemeente. Hij was rechter, rechtdoener of regeerder, maar de gemeente moest hem altijd met raad en daad bijstaan. Na maning van de schout moesten de schepenen “ wijzen en vonnissen “ maar het ging hem alleen aan het “ gewijsde “ uit te voeren. De gemeente vermocht niets zonder haar overheid, en deze kon niets uitrichten zonder de gemeente te raadplegen. De drossaard regeerde, en maande het recht, maar besturen deed hij niet. Gelden en geldwaarden had hij niet in handen, en de inkomsten en eigendommen van het dorp werden door hem noch beheerd, noch besteed.

  De SCHEPENEN, onder de aanzienlijkste ingezetenen gekozen, waren de eigenlijke rechters : alle vonnis werd door hen gewezen en moest door de schout uitgesproken worden gevoerd die er niets mocht aan veranderen. Wanneer een moeilijk geval zich voordeed, gingen zij naar de schepenen van Mechelen om raad. Deze schreven dan een vonnis, dat de zaak zonder beroep, besliste, en dat door de schout van het dorp, bijgestaan door de schepenen, moest afgekondigd worden.

  Destijds had elke rechtspleging meestal plaats in de open lucht en gewoonlijk in ’t midden van het dorp. De schout nochtans mocht de vergadering stellen waar hij wilde : op de grenzen der

  Bl. 9

  gemeente, op een brug, onder een boom, enz... Op deze plaats werd kringsgewijs een koord gespannen, in ’t midden van de kring zat de schout op een zetel, links en rechts de schepenen en buiten rond de afspanning was de plaats voor de ingezetenen van het dorp.

  Deze rechtsvergaderingen geschiedden buiten, omdat het recht de zaak was van allen en er geen oprechte waarheid kan zijn dan onder den blauwen hemel, waar iedereen kan tegenwoordig zijn en niemand om plaatsgebrek kan uitgeweerd worden.

  Het gerecht van die tijd was ook veel strenger dan hedendaags : onthoofden, radbraken, verminken, hangen waren gewone straffen voor zware misdaden. Een galg diende soms voor twee of meer gemeenten. Zo zal, zonder twijfel, de Schriekse galg, die op de plaats stond waar men in 1900 nog de herberg “ IN DE GALG “ op de grensscheiding van Schriek en Beerzel aantrof, voor deze twee gemeenten gediend hebben. De straat, sedert 1874 steenweg, sedert 1940 baan in beton, die er van Schriek naar toe leidt, is er ongetwijfeld, haar naam aan verschuldigd.(3) Dikwijls stond ze op een van de dorpskom ver afgelegen, eenzame plaats : de uiterste hoek der gemeente Putte tegen de baan naar Keerbergen is nog algemeen gekend onder de naam van Putse galg. Te Heist trof men het Galgeveld en de Galgehut aan tegen de baan van Bruggeneinde naar Wiekevorst.

  Het aandeel van de BURGEMEESTER in ’t besturen en beschermen der gemeente was niet zeer groot : waar de schout als regeerder niets anders kende dan het strenge recht en ’s heren bevelen, die hij op ban en boete moest doordrijven, daar had hij tegenover zich de burgemeester, bewaarder en beschermer van de rechten, gebruiken, keuren, enz… In rechtsgedingen echter kon hij door minnelijke tussenspraak, enige uitstel of matiging van al te harde eisen bekomen. Verder moest hij de schattingen inzamelen en mocht enige geldboeten gezamenlijk met de schout delen.

  Dit stelsel van bestuur bleef in voege tot dat het op het einde der 18e eeuw door de Franse republiek afgeschaft werd. Van af het jaar 1797 werd Schriek, naar het Franse regiem, bestuurd door een MAIRE (meier = heden burgemeester) en door twee ADJOINTS (schepenen) tot in 1815. Na dit tijdstip tot … bestond het gemeentebestuur uit één burgemeester, twee schepenen en zeven raadsleden, sinds … …raadsleden, allen door en tussen de inwoners der gemeente gekozen.

    (1) Overgenomen uit “ Aantekeningen van voornoemde heer Op de Beeck ; door deze waarschijnlijk grotendeels getrokken uit de Geschiedenis van Heist, door L.L.”

  Bl. 10

    (2) Er bestonden hier (voor het einde der 18e eeuw) geen wetten zoals nu, naar welke het bestuur der gemeente moest ingericht of geregeld, en het strafrecht moest uitgeoefend worden. Plaatselijke gebruiken en gewoonten waren wet. En deze verschilden merkelijk van de ene plaats tot de andere. Al de in voege zijnde gebruiken van een plaats samen, noemde men haar “ COSTUMEN “.
    (3) Nergens vonden wij een document uit vroegere eeuwen betreffende het strafgerecht (strafverordening, vonnis, uitspraak, uitvoering, enz…, hier ter plaatse.


  NAAMLIJST DER GEKENDE BURGEMEESTERS :

  De Preter Livien van  .... tot  1808 
  Vermylen Jan Norbert van 1808  tot 1830
  Storms Jan Baptist van 1830 tot 1831
  Vermylen Jan Norbert   van 1831 tot 1851
  Vermylen Melchior van 1851 tot 1867
  Vermylen Petrus van 1867 tot 1872
  Mertens Jan Baptist van 1872 tot 1894
  Goossens Engelbert van 1896 tot 1920
  Holemans Constant van 1921 tot 1932
  Beyens Jozef van 1933 tot ....


  SCHEPENEN :
  Croonen Jan van 1818 tot 1825
  Claes Jan Frans van 1818 tot 1829
  Storms Elico van 1825 tot 1830
  Storms Jan van 1829 tot 1830
  Ceulemans Jozef van 1830 tot 1852
  Rappoort Jan van 1830 tot 1832
  Van den Broeck Petrus van 1834 tot 1840
  Scheirens Frans van 1840 tot 1846
  Verstraeten Jozef van 1846 tot 1848
  Storms Jan Baptist van 1848 tot 1860
  Van den Eynde Petrus van 1852 tot 1861
  Verstraeten Jan Baptist van 1861 tot 1865
  Storms F van 1863 tot 1869
  Goossens Adriaan van 1865 tot 1881
  Op de Beeck Jan Corneel van 1867 tot 1878
  Goossens Engelbert van 1879 tot 1896
  Van den Eynde Jacobus van 1882 tot 1903
  Geeraerts Jozef van 1896 tot 1912

  Bl. 11

  Adams Karel van 1903 tot 1921
  Pelgrims Livinus van 1912 tot 1921
  Beyens Jozef van 1921 tot 1924
  Brabants Frans van 1921 tot 1932
  Van Woensel Juul van 1924 tot 1932
  Van Kelst Hendrik van 1933 tot …
  Wijns Jozef van 1933 tot …

  GEMEENTESECRETARISSEN :
  Van den Putte Theodoor van 1818 tot 1830
  Lambrechts Frans van 1830 tot 1831
  Holemans Karel van 1834 tot 1869
  Verschaeren Jan Baptist van 1869 tot 1894
  Van Roosbroeck Alfons van 1894 tot 1897
  Ceulemans Jozef Amand van 1897 tot 1918
  Op de Beeck Jozef van 1918 tot …

  ONDERWIJZERS :
  Verlinden Jozef van 1818 tot 1824
  Schoofs Guilielmus van 1824 tot 1830
  Lambrechts Frans van 1830 tot 1832
  Lambrechts Hendrik van 1830 tot 1832
  De Meutter Jozef van 1832 tot 1867
  Verboven Felix van 1842 tot …
  Van Erps Engelbert
  Van Dessel Frans
  Van Craen Jan Baptist van 1842 tot 1847
  Boelpaep Antoon
  Verkoyen Hendrik van 1847 tot 1849
  Van den Bosch Vital van 1849 tot 1852
  Sicard Paul Jan van 1853 tot 1854
  De Meutter Stanislas van 1854 tot 1864
  De Meutter Jan van 1863 tot 1865
  Van Eepoel Theofiel van 1865 tot 1866
  Van den Meutter Felix van 1866 tot 1873
  Viskens Lodewijk van 1867 tot 1894
  Van Hoof August van 1873 tot 1879
  Op de Beeck Jan van 1879 tot 1916
  ’t Servranckx Hendrik van 1894 tot 1899
  De Belser Victor van 1899 tot 1904
  Cools Alfons van 1901 tot 1930
  Verschaeren Louis van 1904 tot 1933
  Verstappen Edmond van 1906 tot 1912
  Peeters Frans van 1920 tot …
  Van der Auwera Frans van 1920 tot …

  Bl. 12

  VELDWACHTERS :
  De Preter Hendrik van …. tot 1832
  De Meutter Stanislas van …. tot 1851
  Van den Eynde Jozef van 1852 tot 1854
  Brabants Norbert van 1854 tot 1881
  Andries Adriaan van 1882 tot 1890
  Docx Edward van 1890 tot 1910
  Van Doorselaere Aloïs van 1910 tot 1928
  Verhoeven Denis van 1919 tot ….

  wordt vervolgd
  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)

  ARCHIEF
  Genealogie

  Doopregisters
  Geboorteakten BS

  Huwelijksregisters
  Huwelijksakten BS

  Overlijdensregisters
  Overlijdensakten BS

  Gezinnen

  Wereldoorlog I

  Akten BS en PR
  Heist-op-den-Berg

  Booischot

  Akten BS en PR
  Putte & Beerzel

  Akten BS en PR
  Baal
  Tremelo
  Werchter
  Keerbergen

  Akten Bierbeek
  Korbeek-lo
  Lovenjoel
  Ophelp

  Archief per maand
 • 03-2021
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 10-2020
 • 07-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 04-2019
 • 12-2018
 • 02-2017
 • 01-2016
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 03-2013
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 06-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 07-2008
 • 05-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!
  Mijn favorieten
 • bloggen.be
  Zoeken met Yahoo


  Foto
  Steyne Hoeve 1651

  De Heren van SCHRIEK

  Foto

  De graven van Loon

  Foto

  De graven van Aarschot

  Foto

  Familie Berthout

  Foto

  Graven van Gelre

  Foto

  Huis Van Kleve

  Foto

  Huis Van Arkel

  Foto

  Graven van WEZEMAAL

  Foto

  KAREL DE STOUTE
  MARIA van BOURGONDIË

  Foto

  VAN DER LAEN

  Foto

  VAN DER NATH

  Foto

  DE BROUCHOVEN

  Foto

  VAN DER STEGEN


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!