SCHRIEK
Verleden - Heden - Toekomst


Tekstgrootte aanpassen?
Klik op + of -

BLOG ZOOM

Foto

Wapenschild van SCHRIEK

Zoeken in blog

We zijn de 09de week van 2021
 

Parochie
St.-Jan Baptist

Inhoud blog
 • Overlijdensakten BS 1895-
 • Huwelijksakten BS 1916
 • Familieberichten
 • Infogids Schriek
 • Ons Oorlogsdagboek 1914-1919 (11)
 • Huwelijksakten BS 1911-1915
 • Remember 14-18
 • Remember 40-45
 • Overlijdensakten BS 1891-1894
 • Pv-WO I Itegem
 • Overlijdens Schriek 2020-
 • Pv-WO I Tremelo-8
 • Huwelijksakten BS 1891-1898
 • Huwelijksakten BS 1899-1904
 • Huwelijksakten BS 1905-1910
 • Wijzigingen van de berichten.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (10)
 • KOM MEE RADIO MAKEN IN SCHRIEK.
 • Geboorteakten BS 1891-1893
 • Geboorteakten BS 1894-1896
 • Geboorteakten BS 1897-1899
 • Geboorteakten BS 1900-1901
 • Geboorteakten BS 1902-1903
 • Geboorteakten BS 1904-1905
 • Geboorteakten BS 1906-1907
 • Geboorteakten BS 1908-1909
 • Geboorteakten BS 1910-1911
 • Geboorteakten BS 1912-1913
 • Geboorteakten BS 1914-1915
 • Geboorteakten BS 1916-1918
 • Geboorteakten BS 1919-1920
 • OPROEP.
 • Oproep aan de genealogen.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (2)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (3)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (4)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (5)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (6)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (7)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (8)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (9)
 • Kerkrestauratie 2016-2017
 • Overlijdens 2015-2019
 • Geboorteakten BS 1809-
 • Rouwprentjes Schriek A-B
 • Rouwprentjes Schriek C
 • Rouwprentjes Schriek D
 • Rouwprentjes Schriek H-I
 • Rouwprentjes Schriek J-L
 • Rouwprentjes Schriek M-O
 • Rouwprentjes Schriek P-R
 • Rouwprentjes Schriek S-T
 • Rouwprentjes Schriek U-V
 • Rouwprentjes Schriek -Van den P
 • Rouwprentjes Schriek Van H
 • Rouwprentjes Schriek Van R
 • Rouwprentjes Schriek Verl
 • Rouwprentjes Schriek Vert.-Z
 • Open brief
 • Kerkrekening 1561
 • Kerkrekening 1561-(1)
 • Kerkrekening 1561-(2)
 • Kerkrekening 1561-(3)
 • Kerkrekening 1561-(4)
 • Kerkrekening 1561-(5)
 • Kerkrekening 1561-(6)
 • Kerkrekening 1561-(7)
 • Kerkrekening 1561-(8)
 • Kerkrekening 1561-(9)
 • Kerkrekening 1561-(10)
 • Kerkrekening 1561-(11)
 • Kerkrekening 1561-(12)
 • Kerkrekening 1561-(13)
 • Kerkrekening 1561-(14)
 • Kerkrekening 1561-(15)
 • Kerkrekening 1659-1660
 • Kerkrekening 1658-1659
 • Kerkrekening 1657-1658
 • Kerkrekening 1656-1657
 • Schriek - Het onderwijs tot 1800
 • Wijzigingen in het blog
 • Altaarsteen in de St.-Jan Baptist kerk
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pv WO I Tremelo-1
 • Pv WO I Tremelo-2
 • Pv WO I Tremelo-3
 • Pv WO I Tremelo-4
 • Pv WO I Tremelo-5
 • Pv WO I Tremelo-6
 • Pv-WO I Tremelo-7
 • Overlijdensakten BS 1816-
 • Huwelijksakten BS 1816-
 • Geboorteakten BS 1816-1819
 • Overlijdensakten BS 1807-1809
 • Gezinnen 1604-... (B)
 • Gezinnen 1604-... (A)
 • Overlijdensakten BS 1797-1807
 • Huwelijksakten BS 1800-1808
 • Parochiegeschiedenis-1
 • Parochiegeschiedenis-2
 • Parochiegeschiedenis-3
 • Parochiegeschiedenis-4
 • Geboorteakten BS 1797-1804
 • Geboorteakten BS 1804-1808
 • Overlijdens 1930-1935
 • Overlijdens 1935-1942
 • Overlijdens 1942-1948
 • Overlijdens 1948-1956
 • Overlijdens 1956-1965
 • Overlijdens 1965-1971
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (E-L)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (M-S)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (T-Van O)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (Van P- Z)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (E-K)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (L-S)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (T-Van Rom)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (Van Roo-Z)
 • Overlijdens 1604-1929 (A-B)
 • Overlijdens 1604-1929 (C)
 • Overlijdens 1604-1929 (D)
 • Overlijdens 1604-1929 (E-G)
 • Overlijdens 1604-1929 (H-J)
 • Overlijdens 1604-1929 (K-M)
 • Overlijdens 1604-1929 (N-Q)
 • Overlijdens 1604-1929 (R-S)
 • Overlijdens 1604-1929 (T-Van den Bra)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van den Bro-Van Dy)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van E-Van L)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van M- Van U)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van V-Verha)
 • Overlijdens 1604-1929 (Verhe-Vers)
 • Overlijdens 1604-1929 (Vert-Wa)
 • Overlijdens 1604-1929 (We-Z)
 • Gezinnen 1604-1923 (A-B)
 • Gezinnen 1604-1923 (C-Cl)
 • Gezinnen 1604-1923 (Co-De C)
 • Gezinnen 1604-1923 (De D-De V)
 • Gezinnen 1604-1923 (De W-Du)
 • Gezinnen 1604-1923 (E - F)
 • Gezinnen 1604-1923 (G-Go)
 • Gezinnen 1604-1923 (Go-Hen)
 • Gezinnen 1604-1923 (Her-Hu)
 • Gezinnen 1604-1923 (I-Li)
 • Gezinnen 1604-1923 (Lo-N)
 • Gezinnen 1604-1923 (O-Q)
 • Gezinnen 1604-1923 (R-Ser)
 • Gezinnen 1604-1923 (Sey-T)
 • Gezinnen 1604-1923 (U - Van Cr )
 • Gezinnen 1604-1923 (Van D-Van den Bu)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van den C-Van der)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Des-Van Hou)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Hove-Van M)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van N - Van V)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van W-Verha)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verhe-Versch)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verst-Vi)
 • Gezinnen 1604-1923 (Vo-Z)
 • Dopen 1604-1621
 • Dopen 1621-1630
 • Dopen 1631-1641
 • Dopen 1641-1651
 • Dopen 1651-1669
 • Dopen 1670-1673
 • Dopen 1673-1685
 • Doopregister 4 -afbeeldingen
 • Dopen 1685-1692
 • Dopen 1692-1697
 • Dopen 1698-1703
 • Dopen 1703-1707
 • Dopen 1707-1708
 • Dopen 1708-1710
 • Dopen 1711-1720
 • Dopen 1721-1730
 • Dopen 1730-1739
 • Dopen 1740-1749
 • Dopen 1750-1759
 • Dopen 1760-1769
 • Dopen 1770-1776
 • Dopen 1776-1780
 • Dopen 1781-1784
 • Dopen 1785-1788
 • Dopen 1788-1791
 • Dopen 1792-1794
 • Dopen 1795-1796
 • Dopen 1797-1797
 • Dopen 1798-1800
 • Dopen 1800-1803
 • Dopen 1803-1806
 • Dopen 1807-1810
 • Dopen 1810-1813
 • Dopen 1813-1817
 • Dopen 1817-1820
 • Dopen 1820-1823
 • Dopen 1823-1826
 • Dopen 1826-1827
  Foto

  PAROCHIE

  * Parochie info
  * Parochiale Leven
  * Parochiecentrum
  * Verenigingen
  * Onderwijs
  * Vormsel 2008
  * Vormsel-jaarprogramma
  * Catechesegroepen
  * Vormsel-start
  * Vormsel-kerkbezoek
  * Vormsel-datumwijziging
  * H.Doopsel
   Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...
  27-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schriek anno1900 (4)
  Geschiedkundige aantekeningen van E.H.Truyts.
  Deel 4

  10. Kloostergemeenten* : mannen- en vrouwenkloosters. Orden of instellingen waar die huizen aan toebehooren. Zijn die kloosters moederhuizen, of hangen zij van een ander huis af ? In dit laatste geval duide men dit huis aan. Doel en zending van die inrichtingen.

  Hebben de vrouwenkloosters eenen aalmoezenier, die tot de geestelijken der parochie, pastoor of onderpastoors, niet behoort , Zoo ja, geve men zijnen naam en zijne voornamen, den datum zijner geboorte, zijner priesterwijding en zijner benoeming op. Is hij wereldlijk priester of kloosterling ? ( Uit welk bisdom ? uit welk huis ? )
  * De inlichtingen die men onder Nr 10, 12 en 14 aanvraagt nopens de gestichten van onderwijs of van godvruchtigheid waarvan sprake, moeten door den eerw. Heer Pastoor der parochie maar meegedeeld worden, in geval die gestichten geenen bijzonderen Bestierder hebben. Hebben zij eenen afzonderlijken Bestierder, dan is hij het zelf die er toe staat op de vragen te antwoorden welke, luidens dit programma, die gestichten betreffen.
    10. Er bestaat een Vrouwenklooster. De zusters behooren tot het Orde der zusters der Christelijke Scholen van den H. Joseph Calasanetens (15) en hangen af van het Moederhuis van Vorsselaer.

  11. Katholieke scholen voor jongens en voor meisjes. Sedert wanneer bestaan zij ? – Aangenomen scholen.
  Onderwijzend personeel ( zoo een priester aan die scholen is toegevoegd, teekene men zijnen naam en zijne voornamen op, den datum zijner geboorte, zijner priesterwijding en zijner benoeming aan de school ), - en bevolking der scholen op den 31 December 1899.
  Bestaan er in deze scholen bijzondere afdeelingen, zoals huishouden- of keukenschool ?
  Katholieke kostscholen en middelbare scholen. –Onderwijzend personeel ( is er een priester toegevoegd, dan doe men zijnen naam en zijne voornamen kennen met den datum zijner geboorte, zijner priesterwijding en zijner benoeming ), - en bevolking dier scholen op den 31 December 1899.
    11. Er is eene aangenomen school die der meisjes. Er zijn drij afdeelingen en eene bewaarschool. Het onderwijzend personeel bestaat uit zes zusters der Christelijke Scholen.

  12. Seminariën, colleges en gestichten (*)
    12. ( niets vermeld )

  13. Patroonschappen of patronages. Maatschappelijke werken. Parochiale bibliotheek.
    13. Er is een boerenbond bestaande uit…(deze zin diende nog verder te worden aangevuld)

  14. Hospitalen, godshuizen, weezenhuizen, toevluchtshuizen en andere instellingen van liefdadigheid (*). Wie is met het bestier van die werken gelast ? Is er een aalmoezenier aan toegevoegd ? Zoo ja, zijn naam en zijne voornamen, datum zijner geboorte, zijner priesterwijding en zijner benoeming.
    14. ( niets vermeld )

  15. Kerkhoven. Is het kerkhof rondom de kerk gelegen ? Zoo neen, wanneer werd het van de kerk verwijderd ? Zijn die kerkhoven waarop niet meer begraven wordt, op behoorlijke wijze beveiligd, - of is er alle spoor van verdwenen ?
   
  15. Het kerkhof is rondom de kerk gelegen. Men zegt hier dat er eertijds een kerkhof geweest is rondom de kapel van Grootloo. Hiervan is geen enkel bewijs te vinden en alle spoor ervan is verdwenen

  (15) H. Josef van Calasanz: Slot Calasanz (Aragon), 1566 - Rome, 1648 José de Calasanz was van adellijke afkomst. Hij studeerde rechten en theologie en werd priester. Hij verliet zijn geboorteland Spanje, omdat hij als adellijke priester geen eerbewijzen in ontvangst wenste te nemen. In 1597 stichtte hij in de Romeinse wijk Trastevere een school voor arme kinderen. Hij was ervan overtuigd dat door een goede geloofsopvoeding en degelijk onderwijs kinderen altijd goed terecht komen. Om meer van dergelijke scholen in het leven te roepen stichtte hij de Orde der Piaristen. Josef stelde deze priestercongregatie onder de bescherming van de Moeder van God. Naast vele successen had hij ook veel tegenslag. Op 80-jarige leeftijd werd hij verdacht van ketterij en moest hij voor de Inquisitie verschijnen. Hij ontdekte dat hij door zijn eigen volgelingen verdacht was gemaakt. Twee jaar later stierf hij op 25 augustus 1648. Paus Clemens XIII verklaarde hem in 1767 heilig. De paus noemde hem de Job van het Nieuwe Testament, omdat hij zoveel beproevingen te verduren had gehad. Paus Pius XII riep St. Josef van Calasanz uit tot patroon van alle christelijke volksscholen.

  B. In burgerlijk opzicht.

  1. Telt de gemeente maar ééne of wel verschillende parochiën ?
    1. De gemeente telt maar eene parochie.

  2. Legt de bevolking zich toe op den landbouw, op den koophandel of op de nijverheid ?
  a) Welke gewassen worden er bij voorkeur gekweekt ?
  b) Wordt er een bijzondere koophandel gevoerd ?
  c) welke voorname nijverheidstakken treft men er aan ?
    2. De bevolking legt zich bijzonder toe op den landbouw
      a) Men kweekt er : tarwe, rogge, gerst, boekweit, klaver, vlas, aardappelen, wortelen, beetwortelen, rapen.
      b) Er is een tamelijk groote koophandel in boter.
      c) Er zijn twee brouwerijen (16).

  3. Welke taal spreekt men op de gemeente ?
    3. Men spreekt er de vlaamsche taal.

  4. Bezit de gemeente oorkonden, en welk belang leveren die op ? Bestaan er op de gemeente, buiten de parochiale en gemeentelijke oorkonden, nog andere verzamelingen en oude stukken, die belang opleveren ? Wordt er gemakkelijk toegang toe verleend ? Bestaan er ook buiten de gemeente nog stukken, die betrekking hebben tot de geschiedenis der parochie ? En waar ?
    4. De gemeente bezit geene oorkonden meer. Dezelve zijn over eenige jaren door het provinciaal bestuur afgevraagd en weggehaald geweest. Ik weet niet of zij groot belang opleveren ; het getal der stukken was nochtans tamelijk groot. Men had beloofd dat de gemeente er eenen inventaris zou van gekregen hebben, tot hiertoe is aan die belofte nog niet voldaan geweest.
  Op het kasteel is nog eene verzameling van oude stukken. Zij hooren toe aan de familie van der Stegen (17). Ik heb meermaals gevraagd om er mogen kennis van te nemen, doch er is mij nooit een voldoend antwoord gegeven geweest.
  De instellings brieven der parochie berusten in de archieven der kerk van Aertselaer. Het afschrift dezer is hierbij gevoegd (bijv.nr 1) (18)

  5. Bibliotheek der gemeente, en bibliotheken van bijzondere personen, waaraan eenig belang verbonden is.
  Openbare of bijzondere verzamelingen van kunststukken, van natuurlijke historie, enz. ( Men teekene aan of iedereen tot die verzameling toegang heeft.)
    5. ( niets vermeld )

  6. Gemeenteschool. Onderwijzend personeel en bevolking der school op den 31 December 1899. – Gestichten van Staat of gemeente voor het middelbaar onderwijs. ( Hierover worden maar zeer beperkte inlichtingen gevraagd ).
    6. Er is een hoofdonderwijzer Op de Beeck Jan en een hulponderwijzer De Belser Victor. In den loop van dit jaar zal een tweede hulponderwijzer bijgevoegd worden.(19) De bevolking der school beliep op 31 December 1900 voor de hoogere afdeeling 70 leerlingen, voor de lagere 114. Het getal meisjes der aangenomen school beliep voor de hoogere afdeeling 50, voor de middelbare 78, voor de lagere 92 (deze is nog verdeeld in twee klassen) voor de bewaarschool 140.

  7. Maatschappijen van onderlingen bijstand. Hare leden en haar toestand.
    7. Er is eene pensioenkas onder den naam van Wie zaait, kan maaien ; zij bestaat uit 14 eere- en 165 werkende leden. Haar toestand is tamelijk goed.

  8. Jaarmerkten en merktdagen. De tijd waarop zij plaats hebben. Wat er voornamelijk op verhandeld wordt.
    8. Er is eene groote jaarmarkt op St.Jansdag. Er worden voornamelijk verhandeld kleerstoffen, huis en landbouwersgerief. Alle Maandagen is er botermarkt. ’s Woensdags is er eene groote verhandeling in jonge verkens.

  (16)Dat zijn de brouwerijen Vermylen en De Veuster 
  (17)Het familie archief, eertijds in handen van Louis Léopold Van der Stegen, is hoogst waarschijnlijk bij de brand van zijn huis te Leuven in 1914 in de vlammen opgegaan. Gelukkig werden vroeger van bijna alle akten meerdere afschriften gemaakt, zodat het wellicht toch nog mogelijk zal zijn om grote delen van het familiearchief te reconstrueren.
  (18) Dat EH. Truyts reeds langer bezig was met de parochiegeschiedenis van Schriek bewijst een brief van de pastoor van Aertselaer in antwoord op een schrijven van onze pastoor.
     Aertselaer 6 Juli 1894
  Zeer eerw Heer Pastoor,
  Ik heb zolang vertoefd om te antwoorden op uwen brief van 19 juni uit oorzaak van ziekte, en het valt mij nog moeilijk veel te schrijven. Nu ter zaak.
  In onze archieven der kerk vind ik de authentieke copy van de aanvraag dien gedaan is aan zijne hoogw. Philippus bisschop van Kameryck om de parochiën van Aartselaar, Reeth en Schrieck op te richten. Deze aanvraag is gedaan in het jaar 1308 in Octava Epiphania.
  Een tweede akt waarin de bisschop van Kameryck een onderzoek doet doen en waarin duidelijk vermeld zijn de limieten of scheiding van elke parochie. Hiertoe was aangesteld voor Schrieck : Wilhelmus curatus (pastoor) van Baarsele van welke parochie Schrieck deel maakte, de eerw. Heer Simon pastor van Putte, Joannes zoon van Simon koster etc et multis aliis juratis testibus fidei dignis. Inveniums in eodem loco de Scriecke Capellam fundatam et constructam in honore Sancti Joannis Baptiste per nobilem virum Aegidium Berthout, Dominum Mechleniensem et Adelesiam de Ghinis (de Glimes) uxoram ejius
  Door den bisschop van Kameryck worden ook aangesteld om dit onderzoek te doen : Joannes de Monasteria commissaris specialis, Decanus Ecclesiæ beati Rumoldi Mechlinea et frater Joannes de Meere monaclus loci Ste Bernardi. Deze hebben alles onderzocht en de limieten vastgesteld, en hun onderzoek aan den bisschop opgezonden.
  3e akt over de amortisatie der kerkegoederen met eene sapplique aan den Bisschop om de goedkeuring te bekomen.
  Deze afscheiding der nieuwe parochiën is gegeven in het jaar 1309 feria sexta infra Octavam Pascha.
  Zie daar, eerw. Heer in het kort enige inlichtingen getrokken uit de akten, doch indien jij verlangt van ze letterlijk te hebben verzoek ik U van zelf eens naar Aertselaer te komen en dan kunt gij ze uitschrijven. Indien gij verlangt van ze te doen uitschrijven door eenen archiviste die hiertoe bekwaam is en het oud geschrift goed kan lezen dan zal ik Mijnheer Stockmans vragen. Maar de kosten zijn ten uwen laste.
  Ik heb liever dat gij zelf komt maar verwittigd nog van den dag op dat gij mij zoudt te huis vinden.
  Hartelijke groeten van een dienaar in J.Cto
  A. Steenackers paster

  In het kerkarchief te Schriek onder nr 13 bevindt zich het afschrift van notaris J.B.Stockmans, gemaakt van een andere copie uit 1621 en gemaakt door een Antwerps notaris. 
  (19)
  “in de loop van dit jaar” is 1901, het jaar waarin Alfons Cools aan zijn bijna dertigjarige carrière begon als onderwijzer en later als schoolhoofd te Schriek
  Foto 1 : Oude postkaart van de eerste gebouwen van de meisjesschool en het klooster
  Foto 2 : Zicht op het kerkhof rondom de kerk met achteraan het grafmonument van de familie Van der Stegen, het huis van René De Wever en een deel van de oude pastorij, het verblijf van de meid Stefanie. Alles gesloopt bij de aanleg van het kerkplein.

   DEEL 5 

  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)

  ARCHIEF
  Genealogie

  Doopregisters
  Geboorteakten BS

  Huwelijksregisters
  Huwelijksakten BS

  Overlijdensregisters
  Overlijdensakten BS

  Gezinnen

  Wereldoorlog I

  Akten BS en PR
  Heist-op-den-Berg

  Booischot

  Akten BS en PR
  Putte & Beerzel

  Akten BS en PR
  Baal
  Tremelo
  Werchter
  Keerbergen

  Akten Bierbeek
  Korbeek-lo
  Lovenjoel
  Ophelp

  Archief per maand
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 10-2020
 • 07-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 04-2019
 • 12-2018
 • 02-2017
 • 01-2016
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 03-2013
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 06-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 07-2008
 • 05-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!
  Mijn favorieten
 • bloggen.be
  Zoeken met Yahoo


  Foto
  Steyne Hoeve 1651

  De Heren van SCHRIEK

  Foto

  De graven van Loon

  Foto

  De graven van Aarschot

  Foto

  Familie Berthout

  Foto

  Graven van Gelre

  Foto

  Huis Van Kleve

  Foto

  Huis Van Arkel

  Foto

  Graven van WEZEMAAL

  Foto

  KAREL DE STOUTE
  MARIA van BOURGONDIË

  Foto

  VAN DER LAEN

  Foto

  VAN DER NATH

  Foto

  DE BROUCHOVEN

  Foto

  VAN DER STEGEN


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!