SCHRIEK
Verleden - Heden - Toekomst


Tekstgrootte aanpassen?
Klik op + of -

BLOG ZOOM

Foto

Wapenschild van SCHRIEK

Zoeken in blog

We zijn de 10de week van 2021
 

Parochie
St.-Jan Baptist

Inhoud blog
 • Overlijdensakten BS 1895-
 • Huwelijksakten BS 1916
 • Familieberichten
 • Infogids Schriek
 • Ons Oorlogsdagboek 1914-1919 (11)
 • Huwelijksakten BS 1911-1915
 • Remember 14-18
 • Remember 40-45
 • Overlijdensakten BS 1891-1894
 • Pv-WO I Itegem
 • Overlijdens Schriek 2020-
 • Pv-WO I Tremelo-8
 • Huwelijksakten BS 1891-1898
 • Huwelijksakten BS 1899-1904
 • Huwelijksakten BS 1905-1910
 • Wijzigingen van de berichten.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (10)
 • KOM MEE RADIO MAKEN IN SCHRIEK.
 • Geboorteakten BS 1891-1893
 • Geboorteakten BS 1894-1896
 • Geboorteakten BS 1897-1899
 • Geboorteakten BS 1900-1901
 • Geboorteakten BS 1902-1903
 • Geboorteakten BS 1904-1905
 • Geboorteakten BS 1906-1907
 • Geboorteakten BS 1908-1909
 • Geboorteakten BS 1910-1911
 • Geboorteakten BS 1912-1913
 • Geboorteakten BS 1914-1915
 • Geboorteakten BS 1916-1918
 • Geboorteakten BS 1919-1920
 • OPROEP.
 • Oproep aan de genealogen.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (2)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (3)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (4)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (5)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (6)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (7)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (8)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (9)
 • Kerkrestauratie 2016-2017
 • Overlijdens 2015-2019
 • Geboorteakten BS 1809-
 • Rouwprentjes Schriek A-B
 • Rouwprentjes Schriek C
 • Rouwprentjes Schriek D
 • Rouwprentjes Schriek H-I
 • Rouwprentjes Schriek J-L
 • Rouwprentjes Schriek M-O
 • Rouwprentjes Schriek P-R
 • Rouwprentjes Schriek S-T
 • Rouwprentjes Schriek U-V
 • Rouwprentjes Schriek -Van den P
 • Rouwprentjes Schriek Van H
 • Rouwprentjes Schriek Van R
 • Rouwprentjes Schriek Verl
 • Rouwprentjes Schriek Vert.-Z
 • Open brief
 • Kerkrekening 1561
 • Kerkrekening 1561-(1)
 • Kerkrekening 1561-(2)
 • Kerkrekening 1561-(3)
 • Kerkrekening 1561-(4)
 • Kerkrekening 1561-(5)
 • Kerkrekening 1561-(6)
 • Kerkrekening 1561-(7)
 • Kerkrekening 1561-(8)
 • Kerkrekening 1561-(9)
 • Kerkrekening 1561-(10)
 • Kerkrekening 1561-(11)
 • Kerkrekening 1561-(12)
 • Kerkrekening 1561-(13)
 • Kerkrekening 1561-(14)
 • Kerkrekening 1561-(15)
 • Kerkrekening 1659-1660
 • Kerkrekening 1658-1659
 • Kerkrekening 1657-1658
 • Kerkrekening 1656-1657
 • Schriek - Het onderwijs tot 1800
 • Wijzigingen in het blog
 • Altaarsteen in de St.-Jan Baptist kerk
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pv WO I Tremelo-1
 • Pv WO I Tremelo-2
 • Pv WO I Tremelo-3
 • Pv WO I Tremelo-4
 • Pv WO I Tremelo-5
 • Pv WO I Tremelo-6
 • Pv-WO I Tremelo-7
 • Overlijdensakten BS 1816-
 • Huwelijksakten BS 1816-
 • Geboorteakten BS 1816-1819
 • Overlijdensakten BS 1807-1809
 • Gezinnen 1604-... (B)
 • Gezinnen 1604-... (A)
 • Overlijdensakten BS 1797-1807
 • Huwelijksakten BS 1800-1808
 • Parochiegeschiedenis-1
 • Parochiegeschiedenis-2
 • Parochiegeschiedenis-3
 • Parochiegeschiedenis-4
 • Geboorteakten BS 1797-1804
 • Geboorteakten BS 1804-1808
 • Overlijdens 1930-1935
 • Overlijdens 1935-1942
 • Overlijdens 1942-1948
 • Overlijdens 1948-1956
 • Overlijdens 1956-1965
 • Overlijdens 1965-1971
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (E-L)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (M-S)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (T-Van O)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (Van P- Z)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (E-K)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (L-S)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (T-Van Rom)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (Van Roo-Z)
 • Overlijdens 1604-1929 (A-B)
 • Overlijdens 1604-1929 (C)
 • Overlijdens 1604-1929 (D)
 • Overlijdens 1604-1929 (E-G)
 • Overlijdens 1604-1929 (H-J)
 • Overlijdens 1604-1929 (K-M)
 • Overlijdens 1604-1929 (N-Q)
 • Overlijdens 1604-1929 (R-S)
 • Overlijdens 1604-1929 (T-Van den Bra)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van den Bro-Van Dy)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van E-Van L)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van M- Van U)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van V-Verha)
 • Overlijdens 1604-1929 (Verhe-Vers)
 • Overlijdens 1604-1929 (Vert-Wa)
 • Overlijdens 1604-1929 (We-Z)
 • Gezinnen 1604-1923 (A-B)
 • Gezinnen 1604-1923 (C-Cl)
 • Gezinnen 1604-1923 (Co-De C)
 • Gezinnen 1604-1923 (De D-De V)
 • Gezinnen 1604-1923 (De W-Du)
 • Gezinnen 1604-1923 (E - F)
 • Gezinnen 1604-1923 (G-Go)
 • Gezinnen 1604-1923 (Go-Hen)
 • Gezinnen 1604-1923 (Her-Hu)
 • Gezinnen 1604-1923 (I-Li)
 • Gezinnen 1604-1923 (Lo-N)
 • Gezinnen 1604-1923 (O-Q)
 • Gezinnen 1604-1923 (R-Ser)
 • Gezinnen 1604-1923 (Sey-T)
 • Gezinnen 1604-1923 (U - Van Cr )
 • Gezinnen 1604-1923 (Van D-Van den Bu)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van den C-Van der)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Des-Van Hou)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Hove-Van M)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van N - Van V)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van W-Verha)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verhe-Versch)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verst-Vi)
 • Gezinnen 1604-1923 (Vo-Z)
 • Dopen 1604-1621
 • Dopen 1621-1630
 • Dopen 1631-1641
 • Dopen 1641-1651
 • Dopen 1651-1669
 • Dopen 1670-1673
 • Dopen 1673-1685
 • Doopregister 4 -afbeeldingen
 • Dopen 1685-1692
 • Dopen 1692-1697
 • Dopen 1698-1703
 • Dopen 1703-1707
 • Dopen 1707-1708
 • Dopen 1708-1710
 • Dopen 1711-1720
 • Dopen 1721-1730
 • Dopen 1730-1739
 • Dopen 1740-1749
 • Dopen 1750-1759
 • Dopen 1760-1769
 • Dopen 1770-1776
 • Dopen 1776-1780
 • Dopen 1781-1784
 • Dopen 1785-1788
 • Dopen 1788-1791
 • Dopen 1792-1794
 • Dopen 1795-1796
 • Dopen 1797-1797
 • Dopen 1798-1800
 • Dopen 1800-1803
 • Dopen 1803-1806
 • Dopen 1807-1810
 • Dopen 1810-1813
 • Dopen 1813-1817
 • Dopen 1817-1820
 • Dopen 1820-1823
 • Dopen 1823-1826
 • Dopen 1826-1827
  Foto

  PAROCHIE

  * Parochie info
  * Parochiale Leven
  * Parochiecentrum
  * Verenigingen
  * Onderwijs
  * Vormsel 2008
  * Vormsel-jaarprogramma
  * Catechesegroepen
  * Vormsel-start
  * Vormsel-kerkbezoek
  * Vormsel-datumwijziging
  * H.Doopsel
   Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...
  30-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schriek anno 1900

  Geschiedkundige aantekeningen van E.H.Truyts

  bewerkt door René Lambrechts
  Deel 1 


  Deze aantekeningen zijn het gevolg van een aartsbisschoppelijke brief gegeven te Mechelen, den 12 April 1898 en gericht aan de Geestelijken van het Aartsbisdom Mechelen.

   

              Eerweerde Heeren en Beminde Medewerkers,

   

    De katholieke Kerk waakt niet alleenlijk over den schat des geloofs en over het onderwijs der godgewijde wetenschap, maar zij stelt eveneens belang in al de vakken van ’s menschen kennis, wier vooruitgang zij dan ook ten zeerste behertigt.

    Te allen tijde heeft zij onder hare priesters door de voorschriften van hare conciliën, door hare instellingen, door hare kloosters en hare scholen eenen heiligen iever voor de studie en eene lofweerdige bedrijvigheid voor alle geesteswerken opgewekt en onderhouden.

    Doch bestemd gelijk zij is in de inzichten van haren goddelijken Stichter om alle plaatsen en alle tijden te omvatten, heeft de Kerk altoos op bijzondere wijze hare aandacht gewijd en hare hoogachting betuigd aan die wetenschap, welke de overleveringen van vroegere dagen opzamelt en bewaart. Die eerbied voor het verleden, waar zij immer trouw aan bleef, is in hare oogen eene plicht van rechtveerdigheid, eene plicht van dankbaarheid. Want, welke ook de verdiensten zijn die wij zelven kunnen doen gelden, toch moeten wij erkennen, dat wij leven van het werk der geslachten die ons zijn voorafgegaan, en het hunne nalatenschap is, die in onze handen vruchten oplevert. Geen machtig werk bestaat er immers, of het schiet wortel in het verleden, en, wanneer eene eeuwe opdaagt, is het de kennis der voorgaande tijden, die tot sterre dient om haren gang en haren arbeid te verlichten.

    Van die gedachten uitgaande, Mijne Heeren, komen wij vandaag een werk van u verzoeken, dat u wel eenigszins nieuw kan schijnen, maar niettemin overeenkomstig blijft met het leven en de gewoonten der geestelijken.

    Wij verlangen dan, dat iedereen van u, volgens de mate der middelen waarover hij beschikt, en der vrije stonden welke zijn ambtsplichten hem overlaten, dat iedereen in schrift, zoude aanteekenen en opstellen wat hij belangrijks zou kunnen te weet geraken nopens de parochie welke hij bestiert, of nopens het onderwijsgesticht of nopens de godsdienstige inrichting ( seminarie, college, gesticht, klooster, hospitaal, godshuis, enz.), waarover hij aangesteld is. Die opzoekingen zullen gedaan worden volgens het programma, dat wij verder in zijne breede trekken mededeelen.

    De verzameling van die afzonderlijke beschrijvingen zal wel is waar, in den beperkten zin des woords, geene geschiedenis van het bisdom uitmaken, maar het zal toch eene verzameling zijn van allerkostbaarste stukken, die eens zullen dienen om een gedenkteeken tot stand te brengen ter eere der metropolitane Kerk van België.

    Wij verstaan zeer goed, dat hier spraak is van een min of meer lastigen arbeid, die menige opzoeking zal vereischen, en des te moeilijker nog kan worden naarmate er gebrek is aan genoegzame oorkonden en gemis aan noodige werken ter raadpleging, maar wij koesteren de hoop, Mijne Heeren, dat die moeilijkheden u niet zullen weerhouden ; gij zult veeleer u zelven aangemoedigd en ondersteund gevoelen door de overtuiging, dat gij nuttig werk zult verrichten voor uw eigen, eerlijk werk ter nagedachtenis uwer voorgangers, en stichtend werk tot heil uwer geloovigen. De kennis van het verleden dat met den godsdienst in betrekking staat, is eene les van wijsheid en eene aanwakkering tot de deugd.

    Diensvolgens verzoeken wij de eerw. Heeren Pastoors en de eerw. Heeren Bestierders der voormelde gestichten, dat zij gelieven, vóór den 1e Mei 1900, een zaakrijk en bondig werk naar het Vicariaat van het Aartsbisdom op te sturen, - of althans een eerste proefwerk, in het kort den uitslag der opzoekingen bevattende, welke zij volgens het bijgevoegd programma zullen gedaan hebben.

    Te dien einde richten wij eene bijzondere Commissie in, die gelast zal zijn de ingezonden werken en gedenkschriften te onderzoeken en ons daarover verslag mee te deelen. Die Commissie is samengesteld uit :

  Eerevoorzitter : Mgr MANGELSCHOTS, vicaris-generaal.

  Voorzitter : Z. E. H. Kanunnik REUSENS, doctor in godgeleerdheid, leeraar aan de Katholieke

                     Hoogeschool van Leuven.

  Leden : Z. E. Heeren Kanunnik SWOLFS, diocesaan opziener over het middelbaar onderwijs ;

              DELVIGNE, pastoor van St. Joost-ten-Noode ;

  Kanunnik STIERNET, professor aan de afdeeling van wijsbegeerte en letteren in het St.-

      Aloysiusgesticht, te Brussel.

  Kanunnik MEYLDERMANS, diocesaan opziener over het middelbaar onderwijs ;

  Kanunnik VAN CASTER ;

  Kanunnik COOREMANS, archivaris van het Aartsbisdom ;

  BOLS, pastoor te Alsemberg.

  Secretarissen : Eerw. HH. VAN DEN BROECK, doctor in wijsbegeerte en letteren, bestierder der

                           Zusters van O. L. V. van Bermhertigheid, te Mechelen ;

              KEMPENEER, doctor in wijsbegeerte en letteren, professor in het St.-Johannes-Berchmans-

                   College, te Antwerpen.

   

    Gelieft, eerw. Heeren en beminde Medewerkers, de betuiging te aanveerden onzer gevoelens van innige verkleefdheid in O. H. J. C.

   

                                                                          † PETRUS LAMBERTUS, CARD. GOOSSENS,

                                                                                      Aartsbisschop van Mechelen.

   

  Na deze inleidende brief volgt het programma schema dat dient te worden gevolgd met de tekst van HOE MEN ZAL TE WERK GAAN.

   

    Op deze dagen mag de geschiedschrijver zich niet meer bepalen, gelijk vroeger maar al te dikwijls gedaan werd, bij het louter afschrijven en het samenvoegen van eenige uittreksels uit handschriften of drukwerken, zonder zich nog meer te bekommeren om de weerde van den inhoud welken hij overschrijft. Die tijden zijn voorbij. Om degelijk werk voort te brengen, moet men heel wat anders doen. Eerst en vooral beginne men de bronnen waar men gebruik van maken, grondig te onderzoeken en te beoordeelen. Die bronnen zijn tweeërlei : het zijn officiëele oorkonden (diplomatische bronnen ) of kronijkschriften ( literarische bronnen ).

    In geval de officiëele oorkonden echt zijn, mag men ze voor de beste en geloofweerdigste getuigen der geschiedenis houden, daar zij een openbaar kenteeken dragen, en doorgaans dagteekenen van den tijd, waarop gebeurde hetgeen zij mededeelen.

    Wat de kronijkschriften betreft, onderzoeke men eerst, of hunne opstellers feiten aanteekenen waar zij zelven getuigen van waren, of feiten welke in hunne nabijheid gebeurden of althans op eene plaats van waar hun die gemakkelijk door geloofweerdige getuigen konnen bekend gemaakt worden. Leefde de kronijkschrijver ten tijde niet waarop voorviel hetgeen hij verhaalt, dan moet men nagaan uit welke bronnen hij zou kunnen geput hebben, en tevens rekening houden met de min of meer groote tijdruimte tusschen het oogenblik dat het feit plaats had en dat waarop het verhaal door den schrijver opgesteld werd.

    Men zal mede acht geven op het karakter of de gemoedsgesteltenis van den kronijkschrijver. Stelde hij zijn verhaal met kalme zinnen op, of schreef hij het neer onder den invloed der driften om deze of gene gedachte op te dringen ? In dit laatste geval wordt zijn getuigenis verdacht, en zal het maar met omzichtigheid mogen aangenomen worden. Met andere woorden zij dan gezegd, dat het betaamt voorafgaandelijk de voornaamste redenen te onderzoeken, waarom eene kronijk geloofweerdig is en belang oplevert, en terzelfder tijd te letten op de oorzaak zelve die haar deed ontstaan, op de tijdsomstandigheden en de streek waarin zij werd opgesteld, en op de bekwaamheid en rechtzinnigheid van hem die haar schreef.

    Men zal opteekenen in welke taal de oorkonden en de kronijken welke men raadpleegt, geschreven zijn.

    Men zal insgelijks trachten den aard en den toestand der beschaving in Europa tijdens de verschillende eeuwen uit het oog niet te verliezen, ten einde de plaatselijke en bijzondere geschiedenis met de algemeene historie te verbinden.

    Elk punt, elke bewering die men voorziet, moet gepaard gaan met een nauwkeurig aanduiden der plaatsen, welke men uit de bronnen of bij de hedendaagsche schrijvers heeft benuttigd. Waar het pas geeft, zal men de reden aanhalen, waarom men het gezag van die bron eerder aanneemt dan het gezag van eene andere, en aan de meening van dezen schrijver de voorkeur schenkt boven de bevestiging van genen. Gebeurt het soms, dat de lezing waarop men steunt, eenige moeilijkheid in het verklaren oplevert, dan zal men die moeilijkheid aanstippen, en de redenen bijvoegen, waarom die en geene andere verklaring heeft aangenomen.

    Waar men nu teksten en opschriften overschrijft, moet men nauwkeuriglijk den stijl en de schrijfwijze der aangehaalde stukken volgen. Die aanmerking bedoelt inzonderheid de eigennamen van personen en plaatsen, en de titels en hoedanigheden der personen. Is het mogelijk, dan zal men de volle overeenkomst der vroegere met de huidige namen, in eene nota, doen uitschijnen.
   
   Het overbrengen der datums van de oudere tijdrekening met de hedendaagsche tijdrekening is bovenal moeilijk. In twijfelachtige gevallen, moet men woord voor woord het uittreksel, dat betrekking heeft met den datum overschrijven.

  Hier volgt de integrale versie van het klad, ingepast in het bijgevoegde programma, dat E.H.Truyts (zie foto) in opdracht van Zijne Em. de Kardinaal Aartsbisschop Petrus-Lambertus Goossens (1) heeft opgemaakt in samenwerking met de schoolmeesters Jan Op de Beeck, Victor De Belser en Alfons Cools (2). Dit origineel kladwerk berust in het kerkarchief te Schriek (KAS 450) (3), het originele netwerk zou zich normaal moeten bevinden op het Archief van het Aartsbisdom te Mechelen, en een vergelijking van beide documenten zou best nog enkele leuke verrassingen kunnen inhouden. Helaas is het ‘netwerk’ met aanvullingen en bijlagen tot op heden niet teruggevonden in het archief te Mechelen. Heeft de pastoor deze beschrijving nooit laten geworden aan zijn aartsbisschop ? Of zijn de documenten op het bisdom verloren gegaan of niet op de juiste plaats bewaard of bij de oprichting van het bisdom Antwerpen overgedragen aan dit bisdom ? Deze laatste optie blijkt steeds meer veld te winnen, maar de afgeleverde stukken zouden te Antwerpen nog niet zijn geïnventariseerd.

  Gelet op de inspanningen van E.H.Truyts om aan de vraag van zijn bisschop te voldoen denk ik te kunnen stellen dat het ‘originele netwerk’ zijn weg naar Mechelen zeker heeft gevonden om volgende redenen :

  -Hijzelf schrijft immers onderaan dit werk dat dit een ‘bevel’ was van de aartsbisschop, en een toegewijd herder als Evarist Truyts zie ik dit bevel niet negeren.

  -Hij riep zelfs de hulp in van drie onderwijzers. Van hun werk bestaat er ook een handschrift gedateerd 23 maart 1903, maar zonder naam. De integrale versie volgt na het werk van de pastoor.

  -Het document bevat gegevens van het jaar 1900, wat betekent dat hij reeds meer dan twee jaren bezig was met de opzoekingen. Dit zou erop kunnen wijzen dat het originele werk pas omstreeks het afgesproken tijdstip is overgemaakt aan de aartsbisschop.

  -Zijn onderpastoor was E.H. Franciscus Vermeerbergen, welke later nog zal meewerken met Jan De Belser, wanneer deze ‘eenige aanteekeningen over de gemeente Schriek’ aan het papier zal toevertrouwen.

  -Hij liet notaris J.B.Stockman van Mortsel, de instellingsbrieven van onze parochie overschrijven, omdat deze zich bevonden te Aartselaar, en er te Schriek geen afschrift voor handen was.

  -Hij maakte een “Geordend inventaris der parochiale registers en oorkonden”, een leidraad die nog steeds wordt gebruikt in ons parochiaal archief, en een duidelijke verbetering is van de inventaris van wijlen E.H.Raeymaeckers dat reeds 100 jaar oud was.

  Volgens mijn bescheiden mening bevindt dit stuk zich ‘ergens’ in het immense archief van het aartsbisdom of van het bisdom Antwerpen, helaas voor ons, niet op de juiste plaats. Laat ons hopen dat het vroeg of laat uit de donkere archiefdozen herrijst.

   

  (1) Petrus Lambertus Kardinaal Goossens was de 15e aartsbisschop van Mechelen in de periode 1884-1906.

  (2) Van wanneer Meester Cools er is bijgekomen is nog onduidelijk, daar hij slechts vanaf 1901 als schoolmeester van de school in Schriek wordt vermeld. Misschien was hij al actief voor zijn aanstelling !
  (3) KAS = Kerkarchief Schriek 

   DEEL 2 

  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)

  ARCHIEF
  Genealogie

  Doopregisters
  Geboorteakten BS

  Huwelijksregisters
  Huwelijksakten BS

  Overlijdensregisters
  Overlijdensakten BS

  Gezinnen

  Wereldoorlog I

  Akten BS en PR
  Heist-op-den-Berg

  Booischot

  Akten BS en PR
  Putte & Beerzel

  Akten BS en PR
  Baal
  Tremelo
  Werchter
  Keerbergen

  Akten Bierbeek
  Korbeek-lo
  Lovenjoel
  Ophelp

  Archief per maand
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 10-2020
 • 07-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 04-2019
 • 12-2018
 • 02-2017
 • 01-2016
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 03-2013
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 06-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 07-2008
 • 05-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!
  Mijn favorieten
 • bloggen.be
  Zoeken met Yahoo


  Foto
  Steyne Hoeve 1651

  De Heren van SCHRIEK

  Foto

  De graven van Loon

  Foto

  De graven van Aarschot

  Foto

  Familie Berthout

  Foto

  Graven van Gelre

  Foto

  Huis Van Kleve

  Foto

  Huis Van Arkel

  Foto

  Graven van WEZEMAAL

  Foto

  KAREL DE STOUTE
  MARIA van BOURGONDIË

  Foto

  VAN DER LAEN

  Foto

  VAN DER NATH

  Foto

  DE BROUCHOVEN

  Foto

  VAN DER STEGEN


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!