SCHRIEK
Verleden - Heden - Toekomst


Tekstgrootte aanpassen?
Klik op + of -

BLOG ZOOM

Foto

Wapenschild van SCHRIEK

Zoeken in blog

We zijn de 09de week van 2021
 

Parochie
St.-Jan Baptist

Inhoud blog
 • Overlijdensakten BS 1895-
 • Huwelijksakten BS 1916
 • Familieberichten
 • Infogids Schriek
 • Ons Oorlogsdagboek 1914-1919 (11)
 • Huwelijksakten BS 1911-1915
 • Remember 14-18
 • Remember 40-45
 • Overlijdensakten BS 1891-1894
 • Pv-WO I Itegem
 • Overlijdens Schriek 2020-
 • Pv-WO I Tremelo-8
 • Huwelijksakten BS 1891-1898
 • Huwelijksakten BS 1899-1904
 • Huwelijksakten BS 1905-1910
 • Wijzigingen van de berichten.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (10)
 • KOM MEE RADIO MAKEN IN SCHRIEK.
 • Geboorteakten BS 1891-1893
 • Geboorteakten BS 1894-1896
 • Geboorteakten BS 1897-1899
 • Geboorteakten BS 1900-1901
 • Geboorteakten BS 1902-1903
 • Geboorteakten BS 1904-1905
 • Geboorteakten BS 1906-1907
 • Geboorteakten BS 1908-1909
 • Geboorteakten BS 1910-1911
 • Geboorteakten BS 1912-1913
 • Geboorteakten BS 1914-1915
 • Geboorteakten BS 1916-1918
 • Geboorteakten BS 1919-1920
 • OPROEP.
 • Oproep aan de genealogen.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (2)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (3)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (4)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (5)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (6)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (7)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (8)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (9)
 • Kerkrestauratie 2016-2017
 • Overlijdens 2015-2019
 • Geboorteakten BS 1809-
 • Rouwprentjes Schriek A-B
 • Rouwprentjes Schriek C
 • Rouwprentjes Schriek D
 • Rouwprentjes Schriek H-I
 • Rouwprentjes Schriek J-L
 • Rouwprentjes Schriek M-O
 • Rouwprentjes Schriek P-R
 • Rouwprentjes Schriek S-T
 • Rouwprentjes Schriek U-V
 • Rouwprentjes Schriek -Van den P
 • Rouwprentjes Schriek Van H
 • Rouwprentjes Schriek Van R
 • Rouwprentjes Schriek Verl
 • Rouwprentjes Schriek Vert.-Z
 • Open brief
 • Kerkrekening 1561
 • Kerkrekening 1561-(1)
 • Kerkrekening 1561-(2)
 • Kerkrekening 1561-(3)
 • Kerkrekening 1561-(4)
 • Kerkrekening 1561-(5)
 • Kerkrekening 1561-(6)
 • Kerkrekening 1561-(7)
 • Kerkrekening 1561-(8)
 • Kerkrekening 1561-(9)
 • Kerkrekening 1561-(10)
 • Kerkrekening 1561-(11)
 • Kerkrekening 1561-(12)
 • Kerkrekening 1561-(13)
 • Kerkrekening 1561-(14)
 • Kerkrekening 1561-(15)
 • Kerkrekening 1659-1660
 • Kerkrekening 1658-1659
 • Kerkrekening 1657-1658
 • Kerkrekening 1656-1657
 • Schriek - Het onderwijs tot 1800
 • Wijzigingen in het blog
 • Altaarsteen in de St.-Jan Baptist kerk
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pv WO I Tremelo-1
 • Pv WO I Tremelo-2
 • Pv WO I Tremelo-3
 • Pv WO I Tremelo-4
 • Pv WO I Tremelo-5
 • Pv WO I Tremelo-6
 • Pv-WO I Tremelo-7
 • Overlijdensakten BS 1816-
 • Huwelijksakten BS 1816-
 • Geboorteakten BS 1816-1819
 • Overlijdensakten BS 1807-1809
 • Gezinnen 1604-... (B)
 • Gezinnen 1604-... (A)
 • Overlijdensakten BS 1797-1807
 • Huwelijksakten BS 1800-1808
 • Parochiegeschiedenis-1
 • Parochiegeschiedenis-2
 • Parochiegeschiedenis-3
 • Parochiegeschiedenis-4
 • Geboorteakten BS 1797-1804
 • Geboorteakten BS 1804-1808
 • Overlijdens 1930-1935
 • Overlijdens 1935-1942
 • Overlijdens 1942-1948
 • Overlijdens 1948-1956
 • Overlijdens 1956-1965
 • Overlijdens 1965-1971
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (E-L)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (M-S)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (T-Van O)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (Van P- Z)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (E-K)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (L-S)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (T-Van Rom)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (Van Roo-Z)
 • Overlijdens 1604-1929 (A-B)
 • Overlijdens 1604-1929 (C)
 • Overlijdens 1604-1929 (D)
 • Overlijdens 1604-1929 (E-G)
 • Overlijdens 1604-1929 (H-J)
 • Overlijdens 1604-1929 (K-M)
 • Overlijdens 1604-1929 (N-Q)
 • Overlijdens 1604-1929 (R-S)
 • Overlijdens 1604-1929 (T-Van den Bra)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van den Bro-Van Dy)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van E-Van L)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van M- Van U)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van V-Verha)
 • Overlijdens 1604-1929 (Verhe-Vers)
 • Overlijdens 1604-1929 (Vert-Wa)
 • Overlijdens 1604-1929 (We-Z)
 • Gezinnen 1604-1923 (A-B)
 • Gezinnen 1604-1923 (C-Cl)
 • Gezinnen 1604-1923 (Co-De C)
 • Gezinnen 1604-1923 (De D-De V)
 • Gezinnen 1604-1923 (De W-Du)
 • Gezinnen 1604-1923 (E - F)
 • Gezinnen 1604-1923 (G-Go)
 • Gezinnen 1604-1923 (Go-Hen)
 • Gezinnen 1604-1923 (Her-Hu)
 • Gezinnen 1604-1923 (I-Li)
 • Gezinnen 1604-1923 (Lo-N)
 • Gezinnen 1604-1923 (O-Q)
 • Gezinnen 1604-1923 (R-Ser)
 • Gezinnen 1604-1923 (Sey-T)
 • Gezinnen 1604-1923 (U - Van Cr )
 • Gezinnen 1604-1923 (Van D-Van den Bu)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van den C-Van der)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Des-Van Hou)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Hove-Van M)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van N - Van V)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van W-Verha)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verhe-Versch)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verst-Vi)
 • Gezinnen 1604-1923 (Vo-Z)
 • Dopen 1604-1621
 • Dopen 1621-1630
 • Dopen 1631-1641
 • Dopen 1641-1651
 • Dopen 1651-1669
 • Dopen 1670-1673
 • Dopen 1673-1685
 • Doopregister 4 -afbeeldingen
 • Dopen 1685-1692
 • Dopen 1692-1697
 • Dopen 1698-1703
 • Dopen 1703-1707
 • Dopen 1707-1708
 • Dopen 1708-1710
 • Dopen 1711-1720
 • Dopen 1721-1730
 • Dopen 1730-1739
 • Dopen 1740-1749
 • Dopen 1750-1759
 • Dopen 1760-1769
 • Dopen 1770-1776
 • Dopen 1776-1780
 • Dopen 1781-1784
 • Dopen 1785-1788
 • Dopen 1788-1791
 • Dopen 1792-1794
 • Dopen 1795-1796
 • Dopen 1797-1797
 • Dopen 1798-1800
 • Dopen 1800-1803
 • Dopen 1803-1806
 • Dopen 1807-1810
 • Dopen 1810-1813
 • Dopen 1813-1817
 • Dopen 1817-1820
 • Dopen 1820-1823
 • Dopen 1823-1826
 • Dopen 1826-1827
  Foto

  PAROCHIE

  * Parochie info
  * Parochiale Leven
  * Parochiecentrum
  * Verenigingen
  * Onderwijs
  * Vormsel 2008
  * Vormsel-jaarprogramma
  * Catechesegroepen
  * Vormsel-start
  * Vormsel-kerkbezoek
  * Vormsel-datumwijziging
  * H.Doopsel
   Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...
  04-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KAS 352

  KAS 352

  1844
  Vergroting van de kerk van Schriek

  Kohier van Voorwaerden
  en Proces verbael van aenbesteding
  der vergrootingswerken van de Kerk
  te SCHRIEK
  Beschryvend bestek
  der werken die er te verrigten zyn
  aen de kerk van
  Schrieck.

  Blz. 1
  Beschryvend bestek der werken die er
  te verrigten zyn aen de kerk van Schrieck.

  Voorlopige beschrijving

  De aenbesteding heeft voor doel het vergrooten der kerk van Schrieck door het aenbouwen van eene kruisbeuk en choor, ingevolge het ontwerp opgemaekt door den Provincialen Bouwmeester en by koninglyk besluit goedgekeurd, welk ontwerp bestaende uit vier teekeningen welke aen het tegenwoord bestek gevoegd zyn per copy.

  Alle de werken strekkende tot de bedoelde vergrooting en daertoe noodig ingevolge gemeld ontwerp, de vloering, bepleistering en de twee laetste lagen der plafonnering uitgezonderd, worden in massa aenbesteed, zoodanig dat den aennemer, alle den arbeid der werken afhangende van de volledige voltrekking hier beschreven der bedoelde vergrooting zal moeten verrigten zonder eenige uitzondering of voorbehouing, wel te verstaen die aengaende de constructie der midden en kruisbeuken, alsook de choor en sacristynen en verandering der ramen op het plan bekend en aengeduid.

  De bestaende en te behoudene deelen zyn die welke in ’t zwart aengeduid zyn. De nieuwe deelen zyn int rood en de aftebrekene in ’t geel.

  Het gemeentebestuer en kerkfabriek zullen ter handstellen en ter plaets doen voeren alle de materialen zonder uitzondering welke zullen noodig zyn tot het vergrooten der kerk en zullen insgelyks kosteloos voor den aennemer alle de transporten van materialen verrigten tot op de plaets van het werk.

  Den aennemer zal zich voorts moeten gedragen aen alle de bevelen van den Bouwmeester der Provintie en van deszelfs gedelegueerde met de opzigt der werken gelast. Hy zal ook nauwkeuriglyk volgen de Plans, beschryvend bestek algemeene en byzondere voorwaerden, profils en ontladingen die hem zullen worden overhandigd.

  Blz. 2
  Nauwkeurige Beschryving
  Afbraek

  Den aennemer zal moeten afbreken alle de muren der thans bestaende kruisbeuk en choor, alsook de muren der sacristynen. De zes overblyvende vensters in de zybeuken zullen moeten uitgebroken worden en te midden van elke tusschen ruimte der pilaren geplaetst worden.

  Den aennemer zal terwyl hy den afbraek verrigt de beste maetregelen moeten nemen en zal zeer voorzigtig te werk moeten gaen om alle de ongelukken te vermeiden. Alle dit werk, indien er eenig onheil aenkwam zal op zynen kost moeten hersteld worden zonder daer eene vergoeding te kunnen voorbekomen. Den afbraek zal den eigendom van het kerkfabriek zyn en den goeie steenen naer behoorlyk gekuischt geweest te zyn en naer goedkeuring van den opzigter der werken zullen wederom mogen te werk gesteld worden. De oude steenen zullen in de fondatie alleen gebruikt worden. Den puin en andere vuilnisheden en overblyvende materialen zullen door de gemeente of kerkfabriek weggevoerd worden.

  Aerdewerk

  De ontgraving voor de fondamenten zal moeten geschieden tot op ongeveer eene diepte van 1,00 of tot op de eerste laeg goeden fondeer grond. De grachten voor de fondatien zullen voor de bedding van de laeg beton mortel een juist gerichte op maet gestekene grib moeten uitmaken die overal in den grond eene breedte van eenen meeter, dertig centimeters zal hebben.

  Aenvulling

  De aenvulling tegen de fondamenten der kerckmuren zal geschieden met mageren zavelgrond, den zuiversten die uit de ontgraving zal voortsgekomen zyn, en zal met de voeten sterk moeten aengedreven worden tegen de nieuwe metsery naer dat dezelfve toegestreken en gekaleid is.

  Blz. 3
  Metsery in fondatie
  Metsery in beton mortel

  Naer dat den grondslag der lage fondatie waterpas gemaekt zal zyn en dat men de geheele oppervlakte van den grond der grachten zoo het den architect vereischt drymael met eene handhei van ongeveer 30 kilos en die men met twee mannen zal doen werken wel aengedampt zal hebben door middel van oude steenen op de kant in de aerde te dryven en den zelve by elke reis met water zal begoten hebben indien het den Bouwmeester goed vind zal men nagevolge den voorgaenden artikel en de op maet gestekene grib, den beton moeten leggen op eene dikte van 0,20 die nat en versch zal moeten aengedreven worden met eene handhei of met de voeten.
  De samenstelling van dezen betonmortel staet in den artikel der aengaende beschreven.

  Metselwerk in oude brikken

  Onmiddellyk op den beton mortel en naer den zelven verheffend te hebben zal men nog plat zynde de eerste laeg brikken moeten metselen die den voet van het empatement uitmaekt, en men zal voorts geheel de fondatie ingevolge te geven profil en in aschmortel hierna beschreven moeten volgen.
  De metsery in fondatie zal in oude wel gekuischte brikken geschieden en zal tot aen de hoogte van den vloer in dien steen gemetseld worden. Alle de uitspringende deelen van het gebouw zullen te samen aengelegd worden en met malkanderen in verband staen. Het empatement zal alle twee lagen 0,05 versneiden tot aen het massief der fondatie hetwelk ook 0,05 buiten de buiteplint aen het binnen parement der muren moet staen.

  Blz 4
  Metselwerk in opstand in brikken

  Het metselwerk in opstand zal gemaekt worden van beste brikken op hout gebakken en met ordinairen mortel van Doornikschen kalk en zand vermetseld. Het metselwerkzal de maten en dikten hebben die op het plan zyn aengewezen op den basis van 0,20 voor eenen steen 0,30 voor onderhalven; 0,40 voor twee, enz. doch zal de fondatie de geheele vereischte maet moeten hebben zonder naer het getal der steenen te zien. Met metselwerk der muren zal onder de plaet altyd met eene rollaeg eindigen.
  Den aennemer zal zorg dragen van voor het metselen, van het buiteparement de brikken te gebruiken die de schoonste, de hardste en de eentoonigste van kleur zyn. Dit parement zal voorts met de grootste zorg gemetseld worden zoo dat alle de lagens waterpas zullen liggen, en dat de stootvoegen zeer wel te lood boven elkander zyn. De vensters van den zybeuken zullen moeten opgeschoven worden en in het midden tusschen 2 pilaren geplaets worden en zullen de gedaente moeten hebben gelyk zy op het plan aengewezen zyn.

  Metselwerk in witten hardsteen

  Den aennemer zal voor de plint moeten gebruiken en plaetsen, den witten steen voorts komende van den afbraek der aftebrekenen gedeelten der kerkmuren maer dezelve zullen alvorens een nieuw parement moeten hebben en den uitsprong der plint zal met een mouluer bekapt zyn.

  Blauwen steen

  Den aennemer zal moeten plaetsen alle den blauwen steen benoodigd om de plans ten uitvoer te brengen als dorpels der vensters, deuren, enz.

  Timmerwerk in eik & in Noordschen deel

  Alle het timmerwerk het welk den aennemer zal moeten bewerken en stellen zullen in de volgende stukken moeten zyn:

  Scheirgebintstylen van 0,18 of 0,25. Gebintbanden van 0,25 op 0,06, feneelen van 0,25 op 0,08. Gordingen van 0,17 op 0,12. Priemstylen van 0,15 op 0,15. Nok van 0,10 op 0,10. De zes choorgebintstylen van 0,18 op 0,20. steekbanden van 0,10 op 10. Plaet romdom


  Blz. 5

  van 0,35 op 0,05. Kepers van 0,08 op 0,07. Balken der sacristynen van 0,20 op 0,15. Gebintstylen der sacristynen van 0,15 op 0,15. Plaet der sacristynen van 0,30 op 0,06. Nok der sacristynen van 0,06 op 0,08. Gordingen der sacristynen van 0,12 op 0,12. hoornboomen der sacristynen van 0,15 op 0,08.
  De hierboven vermelde stukken zyn degeene van de choor, kruisbeuk en sacristynen. De by te brengene stukken aen het oud gedeelte tot aen den kruisbeuk zullen dezelve breedte en dikte hebben als de bestaende.

  Timmerwerk in oud hout

  Den aennemer zal moeten herwerken en stellen het oud hout voortskomende van den afbraek, naer goedkeuring van den Provincialen Bouwmeester of bedienden der werken en hetzelve gebruiken daer het voor bestemd kan worden.

  Timmerwerk in Noordschen deel

  Den aennemer zal moeten stellen en bewerken de volgende stukken in Noordschen deel.
  Centers van 0,25 op 0,05
  Kruiscenters van 0,25 op 0,05
  Uitvoedersels van 0,07 op 0,05
  En voorts alle de stukken als tabletten, klampen dewelke tot den uitvoer van het werk zouden strekken.

  Plafonnering

  De plafonnering die er zal verrigt worden zal bestaen in het latten en embaucheren op eerste en eenige laeg van alle de welfsels en plafonds die in hout uitgewerkt worden.
  Den aennemer zal voorts alle de noodige raccorderingen verrigten aen de oude beschadigde plafons.

  Mortels

  Den betonmortel zal samengesteld zyn uit zand en aen stukken gestampt steen gruis ter grootte eene noot

  Blz. 6

  welk gruis zal gemengt worden met te voren beslagen aschmortel, zoodanig dat wanneer men by de mengeling de noodige hoeveelheid water zal gegoten hebben, de samenstelling genoegzaem aenklevend is opdat men de eerste laeg brikken daerop zou kunnen metselen zonder meerderen mortel te gebruiken.
  Den aschmortel zal worden gemaekt met fyne gezifte en genoegzame uitgebrande steenkoolassche en versch geziften en gebluschten Doornikschen kalk van kleinen scheute. De mengeling zal uit gelyke deelen assche en kalk bestaen. Het zal den aennemer vry staen brouwersch en smidsch assche te gebruiken of steenoven assche voor zoo veel deze laetste goedherkend zyn. Doch zal hy de twee soorten niet mogen gebruiken. Den mortel voor het metselwerk boven den grond zal samengesteld zyn uit gelyke deelen mageren scherpen zavel en versch gebluschten en geziften Doornikschen kalk van middelbaren scheut. Den zavel zal voorafgaendelyk moeten gewasschen worden indien zulks noodig herkend word.
  De voeging zal met den voorgaenden mortelverricht worden, maer hy zal vooral op eenen steen fijn gevreven worden. De plafonnering en bepleistering zullen worden verrigt met den zelven mortel als het metselwerk boven den grond, behalve dat de helft van den mageren zavel door vetten zal vervangen worden, en dat in den zelven 10 kilogrammen grys hair en bovendien in den mortel der eerste laeg 10 kilo hoey zal gemengd worden.

  Voeging

  De buiteparementen der muren en freiten zullen gevoegd worden op hunne ware parementen voegen en met den zelven mortel als dien voor de metsery beschreven is maer met wit zand opgemaekt.

  Grof yzerwerk

  Het grof yzerwerk hetwelk er te plaetsen en te bewerken is zal het volgende zyn:

  Blz. 7

  Ankers voor de gordingen en nok van 6 kilog.
  Bledankers voor de gebintstylen van 4m.00 lang wegende 20 kg.
  Staven der vensters van het sacristyn van 7 kilog.
  Travers voor dezelve van 4 kilog.
  Het yzerwerk der ramen van de zybeuken zal 0,03 centimeter op 0,007 millimeter zyn.
  Het gene der ramen der kruisbeuk en choor zal 0,05 op 0,015 zyn.
  De groote kolommen in de choor zullen circa 50 kilog. wegen.
  De dakhaken 1.20.
  De dakhaken voor de goot 1.00.
  Voorts zal den aennemer moeten bewerken alle het yzerwerk als naten, bledden, enz. benoodigd tot den geheelen uitvoer van het geheel werk.

  Fyn yzerwerk

  Den aennemer zal moeten plaetsen alle de garnituren benoodigd voor de deuren en ramen van het sacristy. In de nichen zal er eene ster moeten geplaetst worden in yzere latten en volgens de details tydens de executie te geven.

  Schrynwerk

  De deuren der choor zullen gemaekt worden in eik, en twee peneelen in de hoogte hebben. De vergeering zal 0,15 op 0,05 en het peneel 0,03 dik zyn. De vergeering der deuren van de sacristynen zullen 0,15 op 0,03 dik zyn en het peneel 0,02. De stylen onder en bovenrygels der ramen van het sacristyn zullen eene dikte hebben van 0,05 en kleinhauten in yzer. De ramen der dakvensters zullen gemaekt worden met eene vergeering van 0,03 op 0,10 en een belegsel van 0,02.

  Schildering

  Den aennemer zal alle het schrynwerk en yzerwerk der vensters en aflaetbuizen moeten schilderen op 3 lagen. De ankers, groothaken, dakhaken, bledders enz. zullen op eene laeg in menium geschilderd worden.

  Blz. 8
  Schaliewerk

  Den aennemer zal moeten voorzigtig afbreken de schalien van het dak der kerk en sacristyn om er de nog goede overblyvende te kunnen van gebruiken.
  Geheel het dak der kerk en sacristyn zal gewerkt worden in schalien te leveren door de gemeente of kerkfabriek. Elke schalie zal met twee schalienagelen van behoorlyke lengte vastgemaekt worden.
  Het nok zal met blauwe schalie vorsten gedekt worden.
  Het schampiljoen zal niet meer als een derde gedeelte der schalie mogen zyn.
  Den aennemer zal alwaer het den aerd van het werk vereischt loode loquetten moeten stellen.
  Hy zal ook op elke zyde een of twee ryen dakhaken moeten stellen op eenen afstand van 1,50 van elkander, en de bled met lood dekken aleer men het schaliewerk begint. Voorts zal hy alle het andere lood moeten leggen benoodigd voor het dak.

  Zink en lood

  Onder den afdrup van alle de daken zullen zinke goten moeten gesteld worden op yzere haken die van meter tot meter staen en waer op door middel van eenen yzerdraed die er overgaet vast blyft liggen en welke goten door middel van 6 aflaetbuizen waervan twee voor de sacristynen hun water zullen lossen.
  Alle deze goten zullen met eenen korten omkrol waer eenen yzerdraed inligt aen elke zyde gemaekt worden en zullen eene ontvouwing van 0,40 hebben.
  De aflaatbuizen zullen 0,07 diameter zyn. De tusschengoot der sacristynen zal eene ontfouwing hebben van 0,50 en in lood moeten zyn van 0,35 kilo de vierkante meter.

  Glas

  Den aennemer zal alle het glas der vensters en ramen met goeden stopverve moeten inzetten.

  Blz. 9
  Onderhoud en diverse

  Den aennemer zal gedurende een jaer zyn werk moeten onderhouden en aenspreeklyk blyven voor de schadie die in den loop van dit tydstip aen het gebouw zoude overkomen. Hy zal ook stiptelyk de volgende algemeene en byzondere voorwaerden moeten volgen want ingeval van overtreding zal hy dan voor de hierna verhaelde baeten verbeuren.

  Algemene Voorwaerden

  Alle de materialen welke den aennemer van dit werk zal gebruiken zal door hem met de grootste zorg te werk gesteld worden.
  Den steen welken den aennemer zal gebruiken zal in ’t algemeen helder klinkend en zuiver gevormd zyn. Hy zal met de grootste zorg de schoonste uitzoeken voor het metselen der parementen.
  Geene materialen mogen er gebruikt worden voor en aleer dezelve door den architect of zynen gedelegueerden goedgekeurd zyn.
  Den aennemer zal moeten in aendacht nemen dat hy alle de maten in de plans en in het bestek bepaeld volgt, want zonder eene schriftelyke autorisatie van den Bouwmeester om daer aen iets te veranderen of dezelve ten buiten te gaen, zal hy voor elke overtreding eene boet ondergaen en het mismaakt werk moeten afbreken en op zynen eigen kost hermaken.
  Den aennemer zal ter plaets moeten voorzien zyn val alle de noodige stellingen en gereedschappen, als staenders, neer en maeshauten stellingplanken alle genoegzaem sterk, ladders, waterpas, chevres en eindelyk alles wat zou kunnen vereischt worden voor het verrigten van het werk.
  De stellingen zullen zeer sterk zyn en dusdanig gemaekt dat men aen alle zyden met gemak aen het werk kan komen. Op het eerste

  Blz. 10

  verzoek van den Beampten zullen de stellingen van sterkt en de slechte stellinghauten door goede vervangen worden.
  Het zal den architect vrystaen eenen persoon te delegueren voor de oprigt der werken en den aennemer zal gehouden zyn zich aen zyne bevelen zoo als aen die van den architect te gedragen.
  Voorts zal den aennemer zelfs met zorg de werken moeten waernemen of zich daer doen vertegenwoordigen door eenen persoon die drager is van zyne deligatie en die alle de noodige kennis en wetenschappen bezit.
  De werklieden zullen alle goede vernufte en ondervinding hebbende werklieden zyn en zullen genoegzaem in getal zyn om de werken niet te laten sluimeren. Op de eerste aenvraeg van den opzigter zal het getal derzelve vermeerderd of de onbekwame door vernufte vervangen worden.

  Byzondere voorwaerden
  Wyzen van aenbesteding

  De aenbesteding zal plaets hebben tot Schrieck voor borgemeester, schepenen, secretaris, leden van het kerkfabriek en in het bywezen van den Provincialen Bouwmeester.
  De gegaedigde zullen moeten inleveren aen den aenbestedingsraed, een inschryvingsbillet op formaetzegel inhaudende voor welken prys elken der concurerende inschryvers zich verbindt het werk te zullen maken ingevolge het nevens gaende ontwerp en den aenbestedingsraed zal naer de inlevering van alle de inschryvingsbilletten en naer kennis neming derzelve zal overgaen tot het oproepen by opbod op een door den aenbestedingsraed te bepalen inzet prys, tot dat eindelyk eenen der mededingers zich door het woord myn als aennemer zal verklaren of wel deze oproeping zal verhoogen tot aen de laegste oproeping.
  Het is noodzakelyk ingeschreven te hebben om mededinger te kunnen zyn.

  Blz. 11

  De aenbesteding zal niet definitief zyn dan naer de goedkeuring van de bestendige deputatie van den Provinciaelen raed.
  Den aennmer zal gehouden zyn te voldoen aen den secretaris der gemeente, de onkosten van zegels, registratie, plakkaerten, aenkondigingen, en in een woord alle de kosten door deze aenbesteding genoodzaekt, alvorens de werken te beginnen.
  Den aennemer zal de werken beginnen tien dagen naer de goedkeuring der bestendige deputatie en op bevel van den Provinciaelen Bouwmeester.
  De kerk zal geheel in ’t droog zyn vyf maenden naer het begin.
  Er zullen vier betalingen geschieden elk van een vierde van den aenbestedingsprys. De eerste betaling zal geschieden als het metselwerk voltrokken is, de tweede als het timmerwerk zal voltooid zyn, de derde als het schaliewerk zal volmaekt zyn. Na de voltrekking der werken zal er eene vierde betaling plaets hebben welk beloop van een achtste zal zyn en het overblyvende achtste zal blyven staen tot waerborg van den onderhoud en naer het verloop van het jaer betaeld worden ingeval den aennemer aen zyne verbindtenissen voldaen heeft.
  Elke betaling zal geschieden tegen een proces verbael van ontfangst opgesteld door den Provinciaelen Bouwmeester gezamentlyk met het gemeentebestuer, welk proces verbael zal verzegeld zyn van eene declaratie van den aennemer in dubbel opgesteld waervan eene op zegel.

  Antwerpen, den 27 april 1844

  Den Provincialen bouwmeesters
  Berckmans (handtekening)
  Gezien.

  Blz. 12

  Gezien en vastgesteld door de raden der gemeente en kerkfabriek van Schriek met de volgende modificatien te weten: dat deze besturen gezamentlyk met den heer Bouwmeester der provintie, aen den aennemer en werklieden bevelen zullen mogen geeven, en dat verders de orders door gemelden heer Bouwmeester opgelegd door hem zullen goedgekeurd. 2° dat het afnemen of ontzetting der altaeren door den aennemer met voorzigtigheyd zal moeten geschieden, en dezelve gebragt op de bewaerplaets door het kerkfabriek aen te wyzen.

  Gedaen in zitting, te Schriek den 8 mey 1800 vier en veertig.
  De leden van het kerkfabriek, Den borgemeester,
  L. Pauwels, pastor en president J.N. Vermylen
  M. Van den Broeck
  C. Goossens Ter ordonnantie:
  H. Mertens den secretaris,
  Ch. Holemans

  In het jaer duyzend acht honderd vier en veertig den dertienden mey ten dry uren namiddag, is er door ons borgemeester en schepenen der gemeente van Schrieck, arrondissement van Mechelen provintie van Antwerpen, in het gemeentenhuys alhier ter tusschenkomste van het kerkfabriek vertegenwoordigd door den Eerwaerden heer Pauwels, pastor en voorzitter, en in het bywezen van den heer Berckmans bouwmeester der provintie, overgegaen tot de openbare aenbesteding by inschryving en opbod, van den arbydsloon (main d’œuvre) der vergrootingswerken van de kerk dezer gemeente, te verrigten op den voet en ingevolge de plans en bestek opgerigt door den bovengemelden heer Bouwmeester, en het kohier van lasten en voorwaerden vastgesteld en opgemaekt door den gemeentenraad den agtsten der loopende maend mey, geregisteerd te Lier den tienden daer naer, volume 107

  Blz. 13

  Folio 86 recto case een, door d’heer Aerts, welke aenbesteding is gekend gemaekt geweest te zullen plaets hebben op heden op de bovenroepe uere, by gewoone afkondigingen in de omliggende gemeenten en in de afkondigings bladeren der steden Mechelen en Lier.
  En gemerkt de uere daer toe bepaeld is gekomen, hebben wy voorleezing gegeeven aen de tegenwoordig zynde persoonen, van het hiervoor gemeld beschryvend bestek en kohier van lasten en voorwaerden, en de welke de volgende modificatien nog worden toegebragt te weten:De sacristynen in plaets van een dak in timmerwerk voor het zelve zullen gedekt worden met lood van 35 kilogrammen par meter op kant en omringd met een boordsel van 0,20 hoog, het zelve zal liggen op eenen plancken in roodt noordsche deel van 0,025 dikte.

  1. De byde nichen der zyd-kappellen, zullen worden gedekt met schalie op schalie op de gewoonelyke wyze, en gevoormd met vier hoorneboome.
  2. De zyde vensters der oude kerk zullen niet moeten veranderd worden.
  3. Er zullen oogenblikkelyk geene goten aen de kerk gehangen worden.
  4. Het thans bestaende dak, zal moeten behouwden en ondersteund worden, en men zal in het zelve de kruysbeuk timmeren, zoo dat er zich het zelve in verbind, en het dak der choor zal niet eene verlengenis van het gene der kerk moeten zyn.
  5. In het sacristeyn langs de noord zyde, zullen er twee vensters in plaets van dry gemaekt worden, en waer van eene langst de oosten zal moeten staen.
  6. Het is wel stellig begrepen dat den aennemer zal moeten (?) en bewerken, alle het noodig hout voor den groven timmer en gebintens, maer men zal aen den aennemer verzaegd ter handstelle schalieberd en planken voor het maken van de centers van het welfzel.
  7. Er zullen voor de sacristynen langst de zyde der choor geene deuren moeten gemaekt worden, zullen ze de oude moeten blyven dienen en herplaetst worden.
  8. Den aennerm zal het bestuer der gemeente, ten minsten tien dagen op voord al moeten berigten, van de soort van bouwstoffen welke hy zal moeten gebruyken en verwerken.

  Vervolgens hebben wy tot de bedoelde aenbesteding overgegaen en ontfangen de op gezegeld papier en ons overbehandigde

  Blz. 14

  inschrijvingsbilletten, de welke naer de aenneming der zelve gesloten te zyn verklaerd, waren ten getalle van vyf.
  Door de opneming en onderzoek der gemelde inschryvings billetten hebben wy bevonden, dat d’ heer Soetendael schrynwerker te Heyst op den Berg, zig heeft aengeboden als soumissionnaris voor eene somme van zestien duyzend vyf honderd franken. 2° d’ Heer Carolus Tielemans schrynwerker te Schriek, voor eene somme van twaelf duysend zes honderd franken, 3° d’ Heer J.A. Van Boeckel ondernemer van werken te Lier voor eene somme van acht duyzend honderd zestien franken. 4° d’ Heer Joseph Van Boeckel ondernemer van werken ook woonende te Lier, voor eene somme van zeven duyzend, negen honderd negentig franken. En eyndelyk d’ heer P.V. Gramme voor eene somme van acht duyzend franken. Dezen laesten meester metzer woonende te Mechelen.
  Daer deze bevinding hebben wy overeenkomstig tot bepaelde kohier van voorwaerden, overgegaen tot den opbod, en den inzet van den prys bepaeld op vyf duysend franken, volgens welken men zal overgaen tot de aenbesteding der arbyedsloon van de te doen werken, telkens te verhoogen met tien francs.
  Alzoo de opbieding verrigtende zyn wy gekomen tot de somme van vyf duyzend zes honder franken, als wanneer d’ heer Petrus Josephus Gramme, meester metzer woonende in de lange nieuwstraat nr. 316 te Mechelen, door het zeggen van het woord myn zig als laesten aenneemer heeft aengeboden. Dien ten gevolge is den arbydsloon der te verigtene werken aen de vergrooting der kerk dezer gemeente, toegewezen en aenbesteed aen den hierbovengemelden heer Petrus Josephus Gramme, als laegsten inmeynder, voor de somme van vyf duyzend zes honderd franken, welken heer alhier tegenwoordig de zelve toewyzing heeft verklaerd te aenveerden, en zig stiptelyk te zullen gedraegen aen de plans en alle de hieraen betrekking hebbende conditien en voorwaerden.
  En is alhier mede gecompareerd en tusschen gekomen, d’ heer Nicolaus Happart, meester plafonneerder woonende te Mechelen, in de Antwerpsche straet nr. 56, den welken heeft verklaerd zig te stellen als borge, en zig gezamentlyk en solidairelyk met den aenneemer te verpligten, tot volle en eyndelyke uytvoering der toegewezene werken.

  Blz. 15

  Van welke alles wy hebben opgesteld in tegenwoordig proces verbael van aenbesteding, het gene den aenneemer, des zelfs borge, den heer Pauwels pastor der gemeente, en den heer Berckmans, provintiaelen Bouwmeester, met ons hebben geteekend, naer voorlezing.

  Te Schrieck, dag maend en jaer als boven.
  (handteekeningen)…
  P J Gramme (aennemer)
  Happart (borge)
  L.Pauwels pastor president
  Den provintiaelen Bouwmeester Berckmans
  Het Kollegie van Borgemeester en Schepenen
  Den Borgemeester J Vermylen
  Ter ord. Den secretaris CH. Holemans

  Gezien en goedgekeurd door den gemeenten raed van Schriek
  In zitting den 13e Mey 1844
  Ter ordonnantie Den Borgemeester J.Vermylen
  Den secretaris CH.Holemans

  Goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van den provinciaelen raed In zitting te Antwerpen den 23 Mei 1844
  De Deputatie  (niet leesbaar)
  Ter ordonnancie
  De Provinciaelen Griffir E. De Cuyper

  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)

  ARCHIEF
  Genealogie

  Doopregisters
  Geboorteakten BS

  Huwelijksregisters
  Huwelijksakten BS

  Overlijdensregisters
  Overlijdensakten BS

  Gezinnen

  Wereldoorlog I

  Akten BS en PR
  Heist-op-den-Berg

  Booischot

  Akten BS en PR
  Putte & Beerzel

  Akten BS en PR
  Baal
  Tremelo
  Werchter
  Keerbergen

  Akten Bierbeek
  Korbeek-lo
  Lovenjoel
  Ophelp

  Archief per maand
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 10-2020
 • 07-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 04-2019
 • 12-2018
 • 02-2017
 • 01-2016
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 03-2013
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 06-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 07-2008
 • 05-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!
  Mijn favorieten
 • bloggen.be
  Zoeken met Yahoo


  Foto
  Steyne Hoeve 1651

  De Heren van SCHRIEK

  Foto

  De graven van Loon

  Foto

  De graven van Aarschot

  Foto

  Familie Berthout

  Foto

  Graven van Gelre

  Foto

  Huis Van Kleve

  Foto

  Huis Van Arkel

  Foto

  Graven van WEZEMAAL

  Foto

  KAREL DE STOUTE
  MARIA van BOURGONDIË

  Foto

  VAN DER LAEN

  Foto

  VAN DER NATH

  Foto

  DE BROUCHOVEN

  Foto

  VAN DER STEGEN


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!