SCHRIEK
Verleden - Heden - Toekomst


Tekstgrootte aanpassen?
Klik op + of -

BLOG ZOOM

Foto

Wapenschild van SCHRIEK

Zoeken in blog

We zijn de 09de week van 2021
 

Parochie
St.-Jan Baptist

Inhoud blog
 • Overlijdensakten BS 1895-
 • Huwelijksakten BS 1916
 • Familieberichten
 • Infogids Schriek
 • Ons Oorlogsdagboek 1914-1919 (11)
 • Huwelijksakten BS 1911-1915
 • Remember 14-18
 • Remember 40-45
 • Overlijdensakten BS 1891-1894
 • Pv-WO I Itegem
 • Overlijdens Schriek 2020-
 • Pv-WO I Tremelo-8
 • Huwelijksakten BS 1891-1898
 • Huwelijksakten BS 1899-1904
 • Huwelijksakten BS 1905-1910
 • Wijzigingen van de berichten.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (10)
 • KOM MEE RADIO MAKEN IN SCHRIEK.
 • Geboorteakten BS 1891-1893
 • Geboorteakten BS 1894-1896
 • Geboorteakten BS 1897-1899
 • Geboorteakten BS 1900-1901
 • Geboorteakten BS 1902-1903
 • Geboorteakten BS 1904-1905
 • Geboorteakten BS 1906-1907
 • Geboorteakten BS 1908-1909
 • Geboorteakten BS 1910-1911
 • Geboorteakten BS 1912-1913
 • Geboorteakten BS 1914-1915
 • Geboorteakten BS 1916-1918
 • Geboorteakten BS 1919-1920
 • OPROEP.
 • Oproep aan de genealogen.
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (2)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (3)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (4)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (5)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (6)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (7)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (8)
 • Ons Oorlogdagboek 1914-1919 (9)
 • Kerkrestauratie 2016-2017
 • Overlijdens 2015-2019
 • Geboorteakten BS 1809-
 • Rouwprentjes Schriek A-B
 • Rouwprentjes Schriek C
 • Rouwprentjes Schriek D
 • Rouwprentjes Schriek H-I
 • Rouwprentjes Schriek J-L
 • Rouwprentjes Schriek M-O
 • Rouwprentjes Schriek P-R
 • Rouwprentjes Schriek S-T
 • Rouwprentjes Schriek U-V
 • Rouwprentjes Schriek -Van den P
 • Rouwprentjes Schriek Van H
 • Rouwprentjes Schriek Van R
 • Rouwprentjes Schriek Verl
 • Rouwprentjes Schriek Vert.-Z
 • Open brief
 • Kerkrekening 1561
 • Kerkrekening 1561-(1)
 • Kerkrekening 1561-(2)
 • Kerkrekening 1561-(3)
 • Kerkrekening 1561-(4)
 • Kerkrekening 1561-(5)
 • Kerkrekening 1561-(6)
 • Kerkrekening 1561-(7)
 • Kerkrekening 1561-(8)
 • Kerkrekening 1561-(9)
 • Kerkrekening 1561-(10)
 • Kerkrekening 1561-(11)
 • Kerkrekening 1561-(12)
 • Kerkrekening 1561-(13)
 • Kerkrekening 1561-(14)
 • Kerkrekening 1561-(15)
 • Kerkrekening 1659-1660
 • Kerkrekening 1658-1659
 • Kerkrekening 1657-1658
 • Kerkrekening 1656-1657
 • Schriek - Het onderwijs tot 1800
 • Wijzigingen in het blog
 • Altaarsteen in de St.-Jan Baptist kerk
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pastoorsverslagen WO I
 • Pv WO I Tremelo-1
 • Pv WO I Tremelo-2
 • Pv WO I Tremelo-3
 • Pv WO I Tremelo-4
 • Pv WO I Tremelo-5
 • Pv WO I Tremelo-6
 • Pv-WO I Tremelo-7
 • Overlijdensakten BS 1816-
 • Huwelijksakten BS 1816-
 • Geboorteakten BS 1816-1819
 • Overlijdensakten BS 1807-1809
 • Gezinnen 1604-... (B)
 • Gezinnen 1604-... (A)
 • Overlijdensakten BS 1797-1807
 • Huwelijksakten BS 1800-1808
 • Parochiegeschiedenis-1
 • Parochiegeschiedenis-2
 • Parochiegeschiedenis-3
 • Parochiegeschiedenis-4
 • Geboorteakten BS 1797-1804
 • Geboorteakten BS 1804-1808
 • Overlijdens 1930-1935
 • Overlijdens 1935-1942
 • Overlijdens 1942-1948
 • Overlijdens 1948-1956
 • Overlijdens 1956-1965
 • Overlijdens 1965-1971
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (E-L)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (M-S)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (T-Van O)
 • Huwelijken (man) 1604-1929 (Van P- Z)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (A-D)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (E-K)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (L-S)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (T-Van Rom)
 • Huwelijken vrouw 1604-1929 (Van Roo-Z)
 • Overlijdens 1604-1929 (A-B)
 • Overlijdens 1604-1929 (C)
 • Overlijdens 1604-1929 (D)
 • Overlijdens 1604-1929 (E-G)
 • Overlijdens 1604-1929 (H-J)
 • Overlijdens 1604-1929 (K-M)
 • Overlijdens 1604-1929 (N-Q)
 • Overlijdens 1604-1929 (R-S)
 • Overlijdens 1604-1929 (T-Van den Bra)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van den Bro-Van Dy)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van E-Van L)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van M- Van U)
 • Overlijdens 1604-1929 (Van V-Verha)
 • Overlijdens 1604-1929 (Verhe-Vers)
 • Overlijdens 1604-1929 (Vert-Wa)
 • Overlijdens 1604-1929 (We-Z)
 • Gezinnen 1604-1923 (A-B)
 • Gezinnen 1604-1923 (C-Cl)
 • Gezinnen 1604-1923 (Co-De C)
 • Gezinnen 1604-1923 (De D-De V)
 • Gezinnen 1604-1923 (De W-Du)
 • Gezinnen 1604-1923 (E - F)
 • Gezinnen 1604-1923 (G-Go)
 • Gezinnen 1604-1923 (Go-Hen)
 • Gezinnen 1604-1923 (Her-Hu)
 • Gezinnen 1604-1923 (I-Li)
 • Gezinnen 1604-1923 (Lo-N)
 • Gezinnen 1604-1923 (O-Q)
 • Gezinnen 1604-1923 (R-Ser)
 • Gezinnen 1604-1923 (Sey-T)
 • Gezinnen 1604-1923 (U - Van Cr )
 • Gezinnen 1604-1923 (Van D-Van den Bu)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van den C-Van der)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Des-Van Hou)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van Hove-Van M)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van N - Van V)
 • Gezinnen 1604-1923 (Van W-Verha)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verhe-Versch)
 • Gezinnen 1604-1923 (Verst-Vi)
 • Gezinnen 1604-1923 (Vo-Z)
 • Dopen 1604-1621
 • Dopen 1621-1630
 • Dopen 1631-1641
 • Dopen 1641-1651
 • Dopen 1651-1669
 • Dopen 1670-1673
 • Dopen 1673-1685
 • Doopregister 4 -afbeeldingen
 • Dopen 1685-1692
 • Dopen 1692-1697
 • Dopen 1698-1703
 • Dopen 1703-1707
 • Dopen 1707-1708
 • Dopen 1708-1710
 • Dopen 1711-1720
 • Dopen 1721-1730
 • Dopen 1730-1739
 • Dopen 1740-1749
 • Dopen 1750-1759
 • Dopen 1760-1769
 • Dopen 1770-1776
 • Dopen 1776-1780
 • Dopen 1781-1784
 • Dopen 1785-1788
 • Dopen 1788-1791
 • Dopen 1792-1794
 • Dopen 1795-1796
 • Dopen 1797-1797
 • Dopen 1798-1800
 • Dopen 1800-1803
 • Dopen 1803-1806
 • Dopen 1807-1810
 • Dopen 1810-1813
 • Dopen 1813-1817
 • Dopen 1817-1820
 • Dopen 1820-1823
 • Dopen 1823-1826
 • Dopen 1826-1827
  Foto

  PAROCHIE

  * Parochie info
  * Parochiale Leven
  * Parochiecentrum
  * Verenigingen
  * Onderwijs
  * Vormsel 2008
  * Vormsel-jaarprogramma
  * Catechesegroepen
  * Vormsel-start
  * Vormsel-kerkbezoek
  * Vormsel-datumwijziging
  * H.Doopsel
   Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...
  09-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KAS 263

  KAS 263

  April 1792

  Requeste door pastor, kerkmeesters en wethouderen van Schrieck gepresenteert aen syne Eminentie den Card.Aertsbiscop van Mechelen tot restauratie der kerke met apostille op deselve requeste

  Aen syne Eminentie den Cardinael aertsbiscop van Mechelen, primaet der nederlanden, etc.

  Vertoonen met alle schuldige eerbiedighyd Joannes Franciscus Raeymaeckers pastoor van S. Jan in Schrieck en Gommarus Beullens ende Adrianus Bogaers kerkmeesters van de kerk van Schrieck dat het gelegh van de kerke van Schrieck ten opsigte van een seer aensienelyk getal inwoonders van de aengrensende dorpen van Heyst, Putte en Keerbergen dusdanig is, dat er een seer grood getal van die inwoonders van dese dry dorpen op sondagen ende heylige dagen de Goddelyke diensten gestadig bywoonen in onse kerke van Schrieck: de groote afgelegenthyd van hunne eyge parochiekerke, den mogelyken toegank tot de selve om quade wegen, etc. namentlyk met den winter tyd, syn de redenen waerom die bovengenoemde inwoonders van Heyst, Putte, ende Keerbergen byna alle zondagen ende heylige dagen sich naer onse kerk, aen de welke sy veel naerder by syn als aen hunne eygene, begeven om den dienst der misse en andere kerkelyke diensten by te woonen.

  Door desen gedurigen toegank van vremdelingen tot onse kerk geschiet het, dat de selve kerk die grood genoeg zoude syn voor onse inwoonders alleen eenigsints te clyn is voor onse inwoonders en alle die vremdelingen te samen, en hier uyt spruyt al voorder, dat onder de hoog en vroegmisse van sondagen en heylige dagen namentlyk in den somer, om de groote warmte, benauthyd, etc. veroorsaeckt door de menigte van volk, een grood getal, eenigsint genootsaekt is in de portalen van de kerk en somtyts buyten de selve op het kerkhof te verblyven, en in den tyd van de winter als de ongestuymighyd van de locht, koude en soo voorts niet toe en laet lank buyten de kerk onder den blauwen hemel te verblyven, dat dan het volk gelyk geperst en gepakt moet staen op elkanderen, geene oft ten minsten nauwelykx plaets konnende vinden om te knielen, welk alles ongetwyfelt van den eenen kant een seer grood ongemack veroorsaeckt aen onse inwoonders van Schrieck, en ook van den anderen kant een grood achterdeel voor de christelyke onderwysingen, sermooren etc., die niet gevoegelyk en konnen gehoort en verstaen worden van die persoonen, die oft buyten de kerk oft in de portalen der selve moeten blyven, en eyndelyk ook een notabel beletsel is van de stillighyd end gerustighyd soo noodsakelyk tot het behoorelyk verrichten en bywoonen van onsen heylige. godsdienst.

  Het syn voor eerst alle de opgehaelde redenen, en ook ten anderen om dat onse kerk van binnen sig bevint in eenen seer slechten en byna onbetamelyken staet door hare groote donkerhyd en duysterhyd veroorsaeckt door het weynig getal en kleynte van vensters dier actuelyk syn, en ook maer en konnen gevonden worden om de leegte der mueren van de tegenwoordige afhangen oft zydebeukens, de welke de verthoonders hebben beweert hun beste te doen om hunne kerke voor soo veel mogelyk is te brengen in eenen staet den welken het huys van God betaemt, aen de inwoonders van Schrieck hun gemack besoegt, en aen alle die onse kerk frequenteren de mogelykhyd van de publike onderwysingen te hooren en met de selve profyt te doen.

  Den bequaemsten en te samen minst kostbaren middel om tot hunnen wensch te koomen en hun insicht uyt te werken schynt aen de verthoonders te syn : aen het schip der kerke van wederkanten tot aen. den thoren toe in de plaets van de tegenwoordige verslete, aude leege afhangen nieuwe afhangen aen te bauwen, de welke eenige voeten veerder op het kerkhof uytspringen als de tegenwoordige, en door hunne hoogte in het dack van het schip der kerk worden ingebracht, aldus zal de kerk van 2 kanten van aen de zyde koorkens af tot aen den thoren toe eenige voeten breeder syn als nu, en daer en boven sullen er ook grootere en hoogere vensters konnen ingemaekt worden welk te samen genoegsame plaetsen van binnen, en ook genoegsaem licht in de kerk sal bybrengen, alles volgens plan hier neffens gevoegt, soo nogtans dat de verthoonders om sich van onkosten te wagten, die sy niet gemackelvk en zouden konnen betalen, den thoren, den welken volgens dit plan zaude geincorporeert worden in het werk niet en zouden inbrengen,

  Vertoonen daer en boven de ondergeschreve, dat het sacristye van hunne kerk clyn rumatiec, aud en versleten svnde, soo danig dat er van tijd tot tijd stucken syn gevallen van het plafon en noch drygen te vallen, by gevolg het van de hoogste noodzakelykhyd is een nieuw te maken en gemerkt dat het tegenwoordig op eene gemackelyke plaets staet en ook in eene goede expositie, synde de venster van 't selve in de middag zonne, hierom wenschen sy het selve op de selve plaetse te herbauwen.

  De onkosten dier zouden noodig syn om dit plan uyt te werken beloopen volgens taxatie van eenen experten ter somme van ontrent vyf duysent twee hondert en veertig guldens, gelyk blykt uyt de hier aengevoegde taxatien doch aengesien den thoren buyten 't werk zoude blyven, welkers incorporatie nochtans in de taxatie geconsidereert is, zouden ook de bekostingen merkelyk minder syn als 5240 guldens.

  De penningen om de geprojecteerde restauratie te doen, konnen volgens 't oordeel van de verthoonders gevonden worden ten deele uyt de liggende penningen der kerke en voorder met het lichten van eenige capitalen tot laste der inkomens der kerke, oft door rembourseren van eenige capitalen die de kerk is heffende.

  De liggende penningen van de kerk voortgekomen uyt slooten van rekeningen der selve beloopen ontrent de twee en twintig hondert guldens courant.

  De interesten van de te lichtene capitalen dier noch zouden noodig syn, konnen jaerlyks gevonden worden uyt de inkomens der kerke van goederen, renten, chynsen, gewoonelyke rechten van uytvaerden, offer, etc.

  Immers het blykt uyt de originele rekeningen der kerke gedaen voor heeren landdeken, pastor van Schrieck, en heeren drossaert ende schepenen van Schrieck van de jaren 1781 tot 1790 utrimque inclues, dat de kerke op een gemyn jaer van 10 heeft eene jaerlyksche inkomste van vier hondert en negentigh guldens courant.

  Het blykt uyt die selve rekeningen dat de kerk op een gemyn jaer van die selve 10 jaeren heeft eenen jaerlykschen last soo van onderhaud als andere noodsakelykheden van twee hondert en negen en sestigh guldens courant, soo dat de kerke dedintus deducendis ordinariis op een gemeyn jaer van 10 jaerlykx heeft eenen boni van twee hondert en een en twintig guldens.

  Daer en boven heeft de kerk noch eenen dennen bosch grood .salvo justo dry hondert roeden waer van de kerke de onkosten van bewerken, bezayen, etc. heeft gedragen en tot het jaer 1790 niet een oord en heeft getrocken, en aengesien den selven tamelyk wel staet, en nu al 14 oft 15 jaren is gezaeyt, sal hier van naer verloop van eenige jaren de jaergelyksche revenue der kerke noch merkelyk aengroyen.

  Item heeft de kerke noch eene plek land ontrent het dorp grood ontrent een dachwant welkers gebruyck om eenig geschil geresen tusschen de proviseurs der kerk en de familie van Marie Lambrechts te slissen in der minnen aen dese Marie Lambrechts is gelaten haer leven gedurende sonder daer voor iets aen de kerk te betalen, hier van zal naer de dood van de voornoemde Marie Lambrechts oud over de 70 jaren de revenue der kerke noch alle jaren aengroyen tot ontrent de thien guldens.

  Uyt desen exacten staet van onse kerk betrauwen de verthoonders dat syne eminentie claer sien zal, dat de jaerlyksche interesten der te lichtene capitalen voor de restauratie der kerk noodig boven hare liggende penningen, jaerlykx gequeten en betaelt konnen worden uyt de jaerlyksche excrescentie van hare inkomens boven hare lasten.

  Doch aengesien de verthoonders innerlyk overtuygt syn dat de goederen de kerk competerende niet en mogen oft konnen belast worden sonder voorgaende permissie en authorisatie van syne Eminentie onsen aertsbiscop, redenen van recours tot den selven ootmoedig biddende gelieve gedient te wesen te authoriseren en te bemagtigen den heer pastor ende kerkmeesters van Schrieck oft hunne opvolgers in officie met consent van de heeren wethouders van Schrieck ende Grootloo alsmede proviseurs van de selve kerke, om de voorgenoemde restauratie te doen, en ten dien eynde te mogen emploieren.

  1. De liggende penningen der kerke voorts gekomen van slooten van rekeningen der selve kerke ter somme van ontrent de 2200 guldens courant

  2. Eene capitale rente van achthien hondert guldens courant die de kerk is heffende tot laste van het dorp ofte gemeynte van Schrieck ende Grootloo croiserende tegens 2=15=0 geld van geld par cent, by aldien de heeren wethauders die rente gelieven te rembourseren ten faveure van de kerk, oft iemand anders, in cas van weygeringe van den kant van de regeerders de selve wilde overnemen.

  Dit capitael heeft synen oorspronk en is voorts gecomen van vercoopingen van boomen, tronken, .schaerhaud, en andere posten van een geroyt bosch, dat nu verandert is in zaeybaer land en deel maekt van de Kerkestede.

  3. De boomen actuelyk op de kerke goederen staen en voor de restauratie der kerk konnen dienstig wesen.

  4. Om noch voorder te mogen lichten tot laste van de goederen en inkomens van onse kerk ten minsten intereste dat het hun zal mogelyk syn een capitael van vyfthien hondert guldens wisselgeld, oft in gevalle men de heeren wethouders van Schrieck oft imand anders niet en konde verwilligen om dat capitael van 1800 guldens courant, waer van boven gesproken is, aen de kerke te rembourseren om in dit gevalle ten minste intereste vindbaer te mogen lichten als boven een capitael van dry duysent guldens wisselgeld, en de geldschieters ofte renteheffers op de selve revenuen en goederen der kerke te mogen goeden en affecteren.

  Beloven de bovengenoemde heere pastoor ende kerkmeesters van Schrieck en verbinden sich van te doen van den ontfang der gevraegde penningen, van het gebruyck en employ der selve behoorelyke rekeninge, bewys et reliqua aen wie het behooren en syne Eminentie veerder gelieven zal.

  (Geteekend)
  P.N.M. Van der Stegen baron van Putte, heer van Schrieck en Grootloo
  J.F. Raeymaeckers pastor in Schrieck
  Gommarus Beullens kerckmeester
  Joannes Goosens schepenen
  Adriaen Bogaers kerckmeester
  J Docx schepenen

  Apostille op genoemd document :

  Zy bezorgd het Advies van den zeer eerweerden heere Landdeken van het district van Mechelen ten Westen gegeven tot Mechelen den 31 augusti 1792.

  Ter bevel van syne Eminentie : C Van Beughem secret.

  Gezien dit request ende gehadt het advies van den zeer eerweerden heer onzen landdeken van het district van Mechelen ten westen, op alles gelet, wy authorizeren en bemagtigen de heeren pastor ende kerkmeesters van Schrieck, ofte hunne opvolgers in officie met consent van de H.H. wethouders van Schrieck ende Groot-Loo als mede Proviseurs van de zelve kercke, om de alhier gevraegde restauratien te doen en ten dien eynde te mogen emploieren :
  1. de liggende penningen der kercke voortskomende van sloten van rekeningen der zelve kercke ter somme van twee en twintig hondert guldens courant;
  2. de boomen die actuelyk op de kercke goederen staen en voor de gezeyde restauratie der kercke konnen dienstig wezen:
  3. wy authorizeren voorders de boven gezeyde heeren pastor ende kerckmeesters ten minsten intereste te mogen lichten tot laste van de inkomens van de parochiaele kercke van Schrieck een capitael van dry duyzent guldens wisselgeldt ten effecte in de zelve requeste gevoerd mits nogtans boven het betaelen van deszelfs croisen, het te ligten capitael jaerlyks te verminderen met hondert guldens wisselgeld ten minsten, ofte deze hondert guldens te sequestreren ter volle ontlastinge te beginnen met St.Jans avond 1795, zullen de voorders de supplianten verpligt zyn van dit alles, behoorlyke rekeninge, bewys en relique te doen aen den Heere Landdeken van het gezeyt district ende voorders van deze requeste ende apostille twee copyen binnen de ses eerst komende weken na date dezer te maeken ende te bewegen in onze secretarye, de eerste om in onze archivien te berusten de andere om geleyt te worden in de archivien van het meer gezeyt district.

  Gegeven tot Mechelen den 29 mey 1793
  J.G. Hulen Vicaris generael

  MEMORIE
  Syn volgens last opgelyd door den biscop in dit octroy van geligte sommen tot restauratie der kerk
  Afgelyd in april 1797 aen Joanna Van der Laeck tot Desschel de somme van 300 gls courant
  In 8ber 1797 aen den heere J.B. Luytens van Catharina Waver van penningen voortgekomen van administratie van Diel Nys kerkmeester 200 gls
  Item getransporteert aen den selve eene rente van 100 gls die de kerk had op Philip Van Bel, dus samen aen desen 300 gls

  29.08.1792 Brief

  Neme de libertyt van aen syne Eminentie relatief aen het neffens gevoegt requeste noch kenbaer te maken dat er in de taxatie van de onkosten der restauratie der kerk geene mentie gemaekt en wort van de vrachten van steen, kalk, haud en andere materialen, om dat ik betrauwe en soo ik meyne met fondament, dat de inwoonders de selve gratis oft ten minste voor weynige onkosten sullen doen, te meer om dat de genegenthyd van byna alle de inwoonders seer groot is om de restauratie te zien.

  De requeste is geteekent ook van 2 schepenen welke 2 actuelyk de geheele wette maken van ons dorp, aangesien er 2 bedankt en nog niet geremplaceert en syn, den drossaert d' heer Goltfus woonachtig tot Haecht hebbe ik versocht om het selve requeste ook te onderteekenen, om aldus alle de proviseurs der kerke, die syn den pastor, kerkmeesters, en regeerders te kennen, maer desen heeft de onderteekeninge gerefuseert.

  Meester Joannes Gys woonende tot Bonheyde heeft het plan der restauratie gemaekt en vry tusschen getuygen gepresenteert de kerk volgens plan te restaureren voor 300 guldens boven de taxatie, om te toonen dat hy versekert is, dat de restauratie weynig meer zal kosten als hy heeft opgegeven en gemerkt den thoren noch zoude buyten blyven welkers incorporatie nogtans in de onkosten geconsidereert is, hoope dat ik ten minste met de penningen volgens taxatie de veranderinge zal konnen doen, te meer omdat den zeer eerwaarde heer abt van die abdye van Perck my onlangs belooft heeft dat hy de planken dier voor het dack der kerke zullen noodig syn gratis zal fourniren.

  Hebbe d'eere van my met alle eerbied te teekenen van syne Eminentie den onderdanigste dinaer,

  J.F. Raeymaeckers pastor in Schrieck

  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (1)

  25-07-2007
  proficiat
  van mij een dikke proficiat voor jullie werk dat geleverd wordt hier op deze blog, je kunt er heel veel van leren, dus doe zo maar voort,kom regelmatig eens piepen,
  nog vele groejes marieke

  25-07-2007, 21:32 geschreven door marieke

  ARCHIEF
  Genealogie

  Doopregisters
  Geboorteakten BS

  Huwelijksregisters
  Huwelijksakten BS

  Overlijdensregisters
  Overlijdensakten BS

  Gezinnen

  Wereldoorlog I

  Akten BS en PR
  Heist-op-den-Berg

  Booischot

  Akten BS en PR
  Putte & Beerzel

  Akten BS en PR
  Baal
  Tremelo
  Werchter
  Keerbergen

  Akten Bierbeek
  Korbeek-lo
  Lovenjoel
  Ophelp

  Archief per maand
 • 02-2021
 • 01-2021
 • 12-2020
 • 10-2020
 • 07-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 04-2019
 • 12-2018
 • 02-2017
 • 01-2016
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 03-2013
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 06-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 07-2008
 • 05-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !
  Mijn favorieten
 • bloggen.be
  Zoeken met Yahoo


  Foto
  Steyne Hoeve 1651

  De Heren van SCHRIEK

  Foto

  De graven van Loon

  Foto

  De graven van Aarschot

  Foto

  Familie Berthout

  Foto

  Graven van Gelre

  Foto

  Huis Van Kleve

  Foto

  Huis Van Arkel

  Foto

  Graven van WEZEMAAL

  Foto

  KAREL DE STOUTE
  MARIA van BOURGONDIË

  Foto

  VAN DER LAEN

  Foto

  VAN DER NATH

  Foto

  DE BROUCHOVEN

  Foto

  VAN DER STEGEN


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!