Inhoud blog
 • Meerhem - Gent (centraal wonen)
 • Utopia - Haaltert (woongroep)
 • de Haringrokerij - Antwerpen (centraal wonen)
 • Cohousing Mechelen
 • Abbeyfield - Woongroepen voor Senioren
 • De Regenboog - Anderlecht (woongroep)
 • CotéKaNaL - Brussel (centraal wonen)
 • De Brug - Lier (leefgemeenschap)
 • Luchtkasteel - Doornik (leefgemeenschap)
 • la Ferme de Vévy Wéron - Wépion (centraal wonen)
 • La Grande Cense - Clabecq (cohousing project)
 • Ferme du Hayon - Sommethonne (woonwerkgemeenschap)
 • Solvijnshuis - Antwerpen (woongroep)
 • De Molen van Rotselaar - Rotselaar (centraal wonen)
 • Meerhem - Gent (centraal wonen)
  Zoeken in blog

  Samenhuizen in België
  bestaande gemeenschappen en projecten
  18-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.La Grande Cense - Clabecq (cohousing project)

  Aantal : 21 woonsten

  Juridisch : mede-eigendom

  Groep : gemengd

  Opmerking : project in bouwfase (volledige bewoning zomer 2010)

  www.lagrandecense.be
   

  Een prachtige vierkantshoeve met de uitstraling van een dorpspleintje wordt onze stek. Ze ligt aan de rand van het Waals dorpje Clabecq, net bij de taalgrens op 6 km van Halle. De hoeve met bijgebouwen gaan we verbouwen tot een volwaardige samenhuizing (cohousing) met privé woonsten en gemeenschappelijke ruimtes voor 21 gezinnen (30 volwassenen en 18 kinderen).

  Cohousing is een oorspronkelijk Deens concept, dat naast een eigen autonome woonst met keuken en sanitair, privé-tuintje of terras ook voorziet in grote gemeenschappelijke delen (zie www.cohousing.org).

  De bedoeling is een warm sociaal kader te scheppen en vereenzaming tegen te gaan. Voor de groepssamenhang spelen gezamenlijke maaltijden een grote rol. Een cohousing project wordt altijd voorbereid, opgericht en beheerd door de bewoners zelf. Democratische besluitvorming en het ontbreken van gemeenschappelijke commerciële projecten zijn de regel.

   

  Hoe wordt het

   

  Wij creëren een gemeenschap voor gezinnen en alleenstaanden, jong en oud, mensen met diverse beroepen en interesses. We zorgen door het ontwerp en de organisatie tegelijk voor het bevorderen van sociale contacten onderling en het garanderen van voldoende privacy. De woningen zullen rond de binnenkoer van de hoeve liggen en zullen voorzover mogelijk een privé-buitenruimte hebben.

  We gaan onze hoeve verbouwen tot een volwaardig cohousing-project. We kiezen hiervoor omwille van het sociaal contact en het gevoel van samenhorigheid. De privé-woningen zijn volledig autonoom. Daarnaast komen er uitgebreide gemeenschappelijke delen zoals eetzaal, keuken, wasserette, kinderspeelruimten, verder nog hobbyruimte, werkatelier, stille ruimte, groot terras, gastenkamers, fietsenberging, gemeenschappelijke tuin e.a.

  Respect voor de natuur en gezond wonen zijn voor ons ook belangrijk. Daarom zal het project ecologisch en biologisch verantwoord zijn. We denken o.a. aan compacte bebouwing, goede isolatie, verantwoord energie- en waterbeheer, autovrije zone, car-sharing.

  We gaan uit van zelfbeheer en democratische besluitvorming (consensus). We hechten er ook belang aan ons goed te integreren in de plaatselijke samenleving.

  Mensen zullen de gelegenheid hebben om tijdens de weekdagen in gezelschap samen te eten of een warme maaltijd af te halen.

  De juridische structuur wordt de Vereniging van Mede-Eigenaars (met Basisakte appartementsgebouw). Elke deelnemer wordt dus eigenaar van zijn woonst plus een deel van de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en draagt hiervoor bij in de lasten. Verder is elke deelnemer economisch onafhankelijk.

   

  wat zal het kosten?

   

  Elk gezin koopt zich in het project in en draagt voor een deel bij in de bouwkosten van het gemeenschapshuis. We kunnen ons door de uitgebreide gemeenschappelijke delen tevreden stellen met kleinere wooneenheden, zodat het eindresultaat overeenstemt met de kost van een normale gezinswoning.
  Volgens de meest recente (voorlopige) raming zou de kostprijs niet afwijken van de courante marktwaarde. Afhankelijk van de oppervlakte van de unit variëren de prijzen van 147.000 € tot 453.000 € . Hierin is alles inbegrepen : van aankoop tot en met afwerking volgens bio-ecologische normen, met standaard badkamer en keuken, ook bijdrage voor gemeenschappelijke delen, btw, erelonen, enz… Door zelfbouw kan deze prijs nog gedrukt worden.
    

  Hoe ver staan we?

   

  De startgroep van 12 deelnemers heeft in 2005 de hoeve ‘La Grande Cense’ aangekocht in onverdeeldheid.

  We zijn nu in de bouwfase. Het ontwerp is af, de bouwvergunning verleend en de werken aanbesteed.

  Nog 1 woonst is er te koop, waarvoor enkele mensen stage lopen.

  Behalve de vele vergadermomenten organiseren we ook sociale activiteiten, zodat de toekomstige buren elkaar op een ontspannen manier kunnen leren kennen.

  Alle leden hebben dus hun woonst aangekocht met aankoopprijs in verhouding tot de oppervlakte van deze privé-woonst. Eenieder wordt dan mede-eigenaar in een VME (Vereniging Mede-Eigendom) zoals bij een appartementsgebouw.

  De verbouwingswerken worden opgevolgd worden door onze tijdelijke Burgerlijke Maatschap. De eerste 5 gezinnen verhuizen in juli 2009, dan zijn ook de gemeenschapelijke ruimten af. In de zomer 2010 wonen we er allemaal.

   

  Luk J  (oktober 2008)  18-10-2008 om 00:00 geschreven door lukjonk


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ferme du Hayon - Sommethonne (woonwerkgemeenschap)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  aantal : 10-tal bewoners
  juridisch : cooperatieve vereniging (1 voor de bewoning, 1 voor de bio-boerderij)
  groep : alleenstaanden en gezinnen


  Het leek zo mooi op papier dat we ervoor op expeditie gingen, met Lizander en luiers en werkkleren op de trein naar het uiterste zuiden van ons landje. Het is zelfs nog mooier dan op papier. Of tenminste dat vinden wij ervan. La Ferme du Hayon doet ons dromen én denken. Daarom hier een stukje van het verhaal…

  Er  leven 10 grote en 4 kleine  mensen in Le Hayon. Ze wonen in een oude boerderij in gele steen die ooit nog een van de boerderijen was van de abdij van Orval. Ze bewonen haar nog niet helemaal, ze zijn nog niet klaar met de inrichting van het hoofdgebouw en er is nog een hoop werk aan de bijgebouwen. Sommigen hebben er hun woonwagen in de tuin gezet. Maar eten  doen ze allemaal samen in het hoofdgebouw. 

             
  Ze werken samen in een coöperatieve. Hun streven is niet naar volledige zelfvoorziening , maar naar financiële autonomie. Geen van hen werkt buiten de coöperatieve. Ze hebben koeien, schapen en varkens, maken kaas, telen graan en aardappelen en verkopen dat alles op markten.  Het is hard werken, maar het lukt. Naast de biologische landbouw hopen ze nog te groeien en mis-schien wel de standplaats te worden van een eigen theatergroep, maar het kan ook nog andere richtingen uit.

             
  Want Le Hayon beweegt. Het is er geen eiland afgezonderd van alle soorten buitenwereld: de gîte is bijna elk weekend bewoond, er komen vrienden , coöperanten en nieuwsgierige bezoekers, er is het winkeltje met behalve de eigen producten ook wereldwinkelproducten en men is er in voortdurend contact met sociale bewegingen in de stad en zelfs met de Zuidkant van de wereld.

             
  En alsof dat nog niet mooi genoeg was - de mensen, het project, het huis -  leven ze ook nog eens op het mooiste plekje dat ik ooit zag in België: weiden, velden, bos en vijvers,  samen drie valleien of 68 ha puur landschap en daar middenin de boerderij en verderweg uitzicht over heuvels en heuvels en heuvels. En over een nieuwe mooie wereld…

             
  Ik wil graag hetzelfde uitzicht: het mogen andere heuvels zijn, maar wel dezelfde wereld.

   

  Adinda

   
  info : http://www.info-durable.be/durable.cgi?taal=_fr&id_teksten=1357&id_types=3&id_themas=&doelpubliek=publiek

  18-10-2008 om 00:00 geschreven door lukjonk


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Solvijnshuis - Antwerpen (woongroep)

  aantal : 6 bewoners
  juridisch : vzw
  groep : 3 gepensioneerd, 1 minder valide
  opmerking : spirituele inspiratie, samen delen


   

  Ontstaan :

  Vijfentwintig jaar geleden verkoos een gezinsgroep om wat meer met elkaar te delen dan alleen ‘n avond in de maand samen te komen.

  Na gesprek over de vestigingsplaats, in de stad of daarbuiten, werd besloten om een huis te kopen (voorheen drukkerij) in Antwerpen-zuid. Dit huis is verbouwd met een gemeenschappelijk deel : woonplaats, zitplaats, stille ruimte...en privé-kamers. De vier bewoners, een gezin en nog enkele andere mensen die elders bleven wonen,  kwamen om de week ‘n avond samen.

   

  Iets over de bedoeling :

  Het belangrijkste woord is eigenlijk ‘delen’. We willen eerst en vooral het gewone dagdagelijkse leven wat meer delen in vreugde en verdriet. Ook een kritische levensstijl kunnen we samen beter  waarmaken. Het ingaan op de actualiteit, verantwoord koopgedrag, ‘n ecologisch bewustzijn, rechtvaardige voeding, wereldwinkelproducten... vinden we meer en meer belangrijk. Ook de verbondenheid met de derde wereld vinden we essentiëel. Door het werk van enkelen onder ons in Broederlijk Delen hadden we dikwijls de kans om zuiderse gasten te ontvangen, ook studenten van het Tropisch Instituut woonden soms ‘n tijd bij ons. De bewoners delen ook de evangelische inspiratie . Van bij het ontstaan is er de donderdagmiddag een viering-bezinning met daarna ‘n broodmaaltijd. Twee keer per jaar zijn er open vieringen ‘s avonds.

   

  Ingebed in een groter geheel :

  Van bij het begin heeft ieder zijn eigen (meestal drukke) werk behouden en werd deze veelheid van contacten binnen gebracht (catechese, jeugdpastoraal, vormingswerk, derde en vierde wereld, K.B.G.,...). Ook waren er sterke contacten met andere groepen of gemeenschappen (de Ark van J.Vanier, het onthaalhuis Kerkstraat, de Beweging Missionair Engagement,...). We hebben als groep geen eigen project, maar nemen soms samen deel aan ontmoetingen, waar we ons mee verbonden voelen (Romero-dag, Goede Vrijdag-tocht, fietsdag, vluchtelingen, kerkasiel,...).

   

  Structuur :

  We zijn een v.z.w., die twee huizen (naast elkaar gelegen) in bezit heeft. Hierin bevinden zich dus de gemeenschappelijke ruimtes en ‘n woongedeelte voor ieder. Er wordt samen gegeten ‘s morgens en ‘s avonds, éénmaal per maand is er een gezamenlijke avond en éénmaal per jaar een week-end. Er wordt door ieder ‘n bepaald bedrag gestort op de v.z.w.-rekening voor de woonkosten en algemene kosten. De kosten voor voeding, onderhoudsproducten,... worden aan het einde van de maand opgeteld en gedeeld. Voor het overige behoudt ieder de eigen uitkering of loon.

   

  Gemeenschap :

  We wonen nu samen met zeven mensen vast en één tijdelijk. Ook een gezin met drie maakt deel uit van de gemeenschap maar woont niet meer in de Solvijnsstraat. Daarrond is er nog een groep van een 18 mensen, die reeds gedurende 15 jaar samenkomt op de eerste Zaterdag van de maand ; er zijn de mensen van de donderdagmiddag bezinning ; van de grote vieringen,...Doorheen de jaren zijn er ook vele mensen op ons pad geweest, waarmee de gemeenschap contacten onderhoudt. Een gemeenschap van delen, een gemeenschap die open staat naar de wereld.

   

  Annemie Luyten

  (1mei99)

   

  18-10-2008 om 00:00 geschreven door lukjonk


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Molen van Rotselaar - Rotselaar (centraal wonen)

  aantal : 12 woonsten

  juridisch : mede-eigendom
  groep : gemengde leeftijden
  opmerking : thuisbasis van 'ecopower', alternatieve energiewinning


  In de twaalfde eeuw werd in Rotselaar een molen gebouwd. Zonder boormachines, hijskranen en hypermoderne funderingen. Maar de vindingrijkheid was in die tijd erg groot en de molen functioneerde tot in 1968 en staat er vandaag nog. Het is nu een beschermd monument, gerestaureerd met subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en onder de auspiciën van TSAP vzw ('T Anders Samen Proberen), die het complex aankocht midden jaren ‘80.

  De turbine van de molen werkt op volle toeren en levert nu door de kracht van het Dijle-water energie op voor 120 tot 150 gezinnen. De vzw organiseert geleide bezoeken voor wie in molens is geïnteresseerd. Er is ook sprake van er opnieuw graan te malen, en een ontvangstruimte te creëren om groepen te ontvangen.

   

  De molen werd dus opgeknapt en op het woonerf met ongeveer 2 hectare groen werd er een

  woongemeenschap gevestigd. De molen zelf wordt niet bewoond. Maar in het molenaarshuis en in de verbouwde stallingen (samen)huist nu een bloeiende gemeenschap. Het begon met de droom van enkele mensen die in de jaren tachtig het plan opvatten om de ‘ruine’ die de molen toen was te redden en te gaan bewonen.

   

  Aanvankelijk trokken er 3 gezinnen in, maar in de loop van de jaren zijn er heel wat mensen

  bijgelomen en weggegaan. Er zijn 9 units, bewoond door 24 mensen, van jong tot oud. Ongeveer de helft ervan zijn kinderen. De samenstelling van de gezinnen is heel verscheiden, gezinnen en alleenstaanden met of zonder kinderen. Een mooie doorsnee van onze samenleving.

   

  Alle bewoners waren bij de start eigenaar van hun deel, volgens een klassiek systeem voor

  appartementsgebouwen. Intussen wordt door vertrek van een aantal bewoners ongeveer de helft van de wooneenheden verhuurd. Dit schijnt niet ten koste te gaan van de betrokkenheid van de bewoners. Nieuwe bewoners worden door de ‘molenaars’ gezamenlijk gekozen. Ze praten met de kandidaten en stellen vragen over hun beweegredenen en engagementen.

   

  Het engagement binnen het molenproject is vrij soepel. Een 8-tal keer per jaar wordt er vergaderd over allerhande zaken en 1 weekend per jaar gaat de hele gemeenschap erop uit. Er wordt ook eens per maand een werkdag georganiseerd om noodzakelijke klussen rond te krijgen, zoals hagen snoeien, verven, ... Wie er is, is er, maar er wordt geen aanwezigheidslijst bijgehouden. De bewoners rekenen op de goodwill en de redelijkheid van elkeen.

   

  Ook voor de verhouding gemeenschappelijkheid - privacy wordt uitgegaan van gezond verstand. Er wordt goed gelet op signalen van de individuele bewoners, wie alleen wil zijn doet dat, wie bezoek wil, zal dit ook laten merken. Zo leeft deze gemeenschap in goede onderlinge verstandhouding en goed geïntegreerd met de buurt.

   

  De eerste bedoeling van de oprichting van de Woongemeenschap was vanuit een ecologische

  bekommernis. Een woongroep belast onze omgeving minder dan evenveel individuele gezinnen. Je kan het stellen met minder wasmachines en andere grote toestellen. Je kan auto’s delen en ook daardoor het milieu sparen. In een woongemeenschap is het mogelijk om voor meerdere gezinnen samen een energievoorzieningssysteem te installeren dat voor een individuele woning niet aangepast is.

   

  De sociale meerwaarde is er bovenop gekomen. Voor jong en oud is het een verrijking in een

  gemeenschap te wonen. Vooral voor kinderen is het heerlijk samen te kunnen spelen, op de Dijle te varen, of voor de groteren samen te troepen en de omgeving te verkennen. Er is een solidariteit waar je in de meeste buurten alleen maar kan van dromen.

   

  Luk J

   

  www.molenvanrotselaar.be  18-10-2008 om 00:00 geschreven door lukjonk


  30-11--0001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meerhem - Gent (centraal wonen)
  aantal : 8 woonsten
  juridisch : mede-eigendom
  groep : gemengd
  opmerking : verbouwde school

  Na een spannende aanloopfase met de nodige perikelen rond de bouwvergunning, en een vermoeiende verbouwfase, verhuisden in 2003 acht  gezinnen naar een volledig omgebouwde school in de volkswijk ‘Sluizeken’ in Gent.
  Zij beschikken er over een comfortabele, goed afgescheiden privé woonst en daarnaast over een aantal gemeenschappelijke delen. Binnenkoer, parking en groenzone zijn gedeeld. Ook is er een gebouw dat enkele gemeenschappelijke functies herbergt (berging, wasruimte, …). De totale oppervlakte van de woongemeenschap bedraagt ongeveer 3.000m². Het gros van de verbouwingen werd door een aannemer uitgevoerd, maar de bewoners staken zelf ook de handen uit de mouwen en blijven erg actief en verantwoordelijk voor hun leefomgeving. Van meet af aan werden er inspanningen gedaan om zich goed te integreren in de kleurige en multiculturele wijk. De grote sportzaal biedt nog tal van mogelijkheden in de toekomst, maar eerst en vooral genieten de bewoners van hun nieuwe thuis.

  30-11--0001 om 00:00 geschreven door lukjonk  Archief per week
 • 04/01-10/01 2010
 • 23/02-01/03 2009
 • 17/11-23/11 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 28/11-04/12 -0001

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • samenhuizen (forum nederlandstalig belgië)
 • habitat groupé (forum franstalig belgië)
 • intentional communities (alle types wereldwijd)
 • cohousing forum (usa)
 • bloggen.be


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!