Mijn favorieten
 • FOTO's
 • VANDAAG
 • .
  Foto
  Zoeken in blog

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • De laatste dag van herfst vaarwel
 • Prettige Donderdag lieve vriendin
 • mevr
 • Fijne nieuwe week gewenst vriendin
 • Aangename Zondag vriendin

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Archief per maand
 • 06-2020
 • 04-2020
 • 04-2019
 • 03-2018
 • 12-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 12-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 01-2011
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 01-2008
  Over mijzelf
  Ik ben André
  Ik ben een man en woon in Aalst (België) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 27/09/1949 en ben nu dus 71 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur Bretagne Saint-Malo Festival de Cornouaille Joan Baez KleinKunst.
  BIOLOGISCH-DYNAMISCH-ECOLOGISCH TUINIEREN met een knipoog naar de MAAN en Maria THUN
  .
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  21-10-2014 Maria THUN kosmos
  Gelezen op: http://www.hesperia.nl/

  Speciale toepassingen Kosmos-agenda

  Onderstaande teksten zijn een vertaling of bewerking van teksten van Maria Thun.

  Aantastingen: dierlijke aantastingen
  Waarom treedt dit of dat dier op een gegeven moment eigenlijk op als beschadiger? Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons op de hoogte stellen van de levensvoorwaarden van de dieren in kwestie en vervolgens voorheen gemaakte fouten vermijden. Treedt desondanks een dier massaal op, dan kunnen we het binnen zijn natuurlijke grenzen terugdringen met behulp van zijn eigen verbrandingsprodukt, zijn as. We hoeven niet te grijpen naar een biologisch of zelfs chemisch middel, maar kunnen reguleren vanuit de eigen diergroep.
  Voor muizen en vogels is de huid of een stuk vel van enkele exemplaren voldoende. Voor insekten en slakken e.d. geldt het volgende.
  Verzamel van het betreffende ongedierte 50 tot 60 exemplaren en verbrand deze tijdens de passende constellatie op een houtvuurtje in de kachel. Wrijf vervolgens de zo ontstane as een uur lang in een vijzel fijn, zodat hij 'gedynamiseerd' wordt. Neem nu één gram van dit dynamische asmengsel, doe het in een kleine fles samen met 9 gram water en schud het geheel 3 minuten. Dat geeft een eerste gedecimeerde potentie. Voeg vervolgens 90 gram water toe en schud weer 3 minuten. Dit geeft een D2-oplossing. Op deze wijze verder gaande zou men bij 100.000 liter D8 hebben. Dat is niet te doen. Verdun daarom tot D4 en begin vervolgens weer met kleinere hoeveelheden. Het blijkt dat door het gebruik van D8, als kort na elkaar, bijvoorbeeld drie avonden achtereen, gespoten wordt (fijne nevel), de ontwikkeling van het ongedierte vertraagd wordt.
  Bij verschillende insekten werden goede resultaten bereikt. Na ongeveer vier weken kan men, uitgaande van de eerste verdunning (D4), bij gelijke maanstand weer verdunnen tot D8. Vervolgens dan weer drie keer spuiten.
  Luizen treden vooral op als gevolg van koude nachten. Doordat de sappen in de plant worden teruggestuwd, ontwikkelt zich in het blad namelijk suiker, de beste voorwaarde voor toename van uiteenlopende soorten luizen. De sapstroom zou dus bevorderd moeten worden en dat kan als volgt geschieden.
  Een tuin 's avonds begieten brandnetelthee. Een akker of fruitaanplant 's avonds met koevladepreparaat bespuiten. Ook de theeën van de preparatenplanten zijn aan te bevelen (zie SPECIALE TOEPASSINGEN, 3.5). Deze 's avonds fijn verspuiten op de grond, zodat ze werkzaam worden in de planten bij het opstijgen van de sappen in de ochtend.

  Aantastingen: schimmelaantasting bij de plant
  Bij schimmelaantasting hebben we te maken met plantaardige parasieten. In het algemeen hebben schimmels in de natuur de taak stervend leven verder af te breken. Dat betekent evenwel, dat er eerst een ziekte moet zijn - met schimmelaantasting tot gevolg. Het zijn dus geen schimmelziekten. Rudolf Steiner zegt het in de Landbouwcursus op een andere manier: 'Als de maankrachten, die via het water werken, in de aarde te sterk worden doordat het misschien teveel geregend heeft, dan wordt het niveau voor de schimmel, die immers zijn taak in de bodem heeft, teveel omhoog geschoven.' Men zou dat dan weer op het oorspronkelijke niveau terug kunnen brengen door een thee te koken van akkerpaardestaart (Equisetum arvense) en daarmee de bodem waar de aangetaste planten staan, bespuiten.
  Maar schimmelaantasting kan ook door andere oorzaken optreden. Zo is geconstateerd dat onverteerde organische mest of afval van dierlijke organen die niet vercomposteerd waren, bij planten schimmelaantasting opriepen. Ook het oogsten van zaadgoed op verkeerde tijden heeft vaak het daarop volgende jaar schimmels tot gevolg. Er kunnen dus verschillende oorzaken zijn voor het optreden van schimmels.

  Aardbeien Als we de bosaardbei oplettend waarnemen, dan kunnen we het volgende vaststellen. Zij bloeit in het voorjaar met maar weinig bladontwikkeling. Vervolgens groeien en rijpen de vruchten. Pas later rijpt het zaad op de vruchten en daarna vallen de vruchten af. Dan gaat het blad flink groeien en worden de bloemknoppen voor het komende jaar aangelegd. In de herfst kleurt het blad rood, rijpt uit en vergaat gedurende de winter.
  Als we de cultuur-aardbei op de juiste wijze in dit aardproces plaatsen, zullen we gezonde, aromatische vruchten oogsten, met een goede opbrengst.
  Dat betekent echter dat we na de oogst direct met de verzorging voor het komende jaar moeten beginnen. We leggen de nieuwe ranken in de lengterichting tussen de rijen. Tussen de rijen rijpe, 'aarde-geworden' compost aanbrengen en licht inwerken, bij voorkeur in vruchtperioden tijdens dalende maanbaan (resp. 'planttijd'). Twee emmers rijpe compost per 10 m2 oppervlakte is voldoende (niet op de planten strooien). Enige tijd later nog twee- à driemaal met cultivator of hark losmaken, eveneens in vruchtperioden. Als we biologisch-dynamisch werken, dan op deze hak-dagen éénmaal een koemestpreparaat spuiten, tweemaal kiezel 's ochtends en éénmaal kiezel 's middags.
  Verplanten bij zon èn maan in de Leeuw.
  In het voorjaar wordt alleen het onkruid verwijderd.

  Bemesting en grond
  Bij de bemesting is het niet voldoende te weten welke stoffen de plant uit de bodem haalt en hoe we die weer aan de bodem kunnen teruggeven. Er wordt dan geen rekening gehouden met krachten die in de bodem werken en evenmin met de bioorganismen die de bodem vormen en moeten opbouwen. Ook is het niet voldoende om voor grond waarop cultuurgewassen moeten groeien, conclusies te trekken uit wat er in bosgrond gebeurt.
  De bodem staat als levensorganisme tussen steen en plant in. Uit de verwering van gesteente ontstaan kleisubstanties, die mede de minerale grondslag in zich dragen. Uit de organische resten van het dieren- en plantenrijk maken wij via de weg van het composteren nieuwe aarde. De krachten uit de dieren- en plantenwereld worden bij een goede compostering aan het aardeachtige gebonden. Door de bodemorganismen worden compostmateriaal en kleisubstanties tot een nieuwe eenheid opgebouwd. Op die manier werkt bemesting aan het levend worden van de bodem. Levende bodem wil zeggen: wij heffen met behulp van levenskrachten afkomstig uit materiaal van organische herkomst, de stoffen uit het gesteente een halve levenstrap omhoog, de plant tegemoet. Als we zo'n bodem in beweging brengen door hem te bewerken, dringen kosmische krachten erin binnen en de plant kan daarmee omgaan. De plantenkweker kan gunstige kosmische werking benutten en ongunstige vermijden.

  Brandnetelthee. Oogsttijden De kwaliteitsverschillen van de oogsttijden zijn heel goed waar te nemen op de volgende wijze. Pluk een aantal weken elke ochtend om dezelfde tijd brandnetels en trek er thee van direct na het plukken. Gebruik de toppen van de plant met de beide bovenste bladerkransen. Snijd de planten naderhand af en laat ze opnieuw uitgroeien.
  Laat de thee enkele minuten trekken en schenk het deel dat voor directe consumptie bestemd is, uit. Laat de rest staan en kijk telkens na een uur wat ervan geworden is. De kleuring varieert bij de diverse constellaties van welhaast goudgeel tot welhaast inktblauw. Verzuim niet er een beetje van te proeven. Misschien wordt het dan begrijpelijk waarom als oogsttijden voor planten die bestemd zijn om thee te maken, bloemdagen worden aanbevolen bij gebruik van blad en bloem, vruchtdagen bij gebruik van vruchten en zaden en worteldagen bij gebruik van de wortels.

  Broodbereiding De omstandigheden zijn hetzelfde als bij melk. Brood van bladperioden rijst slecht, is niet goed van smaak en bekomt niet zo goed. Licht- en warmteperioden zijn voor de deegbereiding en het bakproces het geschiktst en geven het gezondste brood.
  Perigeum, knopen en verduisteringen zijn ongunstig.

  Conserveren
  Het is raadzaam om voor het oogsten van vruchten die bewaard of geconserveerd gaan worden, ongunstige perioden en bladperioden te mijden en hetzelfde geldt voor het verwerken ervan tot sap, gelei, jam, gebak en zuurkool of andere melkzure groenten. Pruimen, kersen, rozebottels, appel- en peresap kunnen worden ingekookt. Dat geeft een heerlijk broodbeleg. Zijn de vruchten echter geoogst in ongunstige of blad- perioden, dan schimmelt deze 'moes' na korte tijd.
  Ook voor de oogst van bloemen en blad voor thee moeten die perioden vermeden worden, omdat het aroma er sterk onder lijdt.
  Voor alle bovengenoemde handelingen zijn bloem- en vruchtperioden het meest geschikt.

  Enten en veredelen
  Wil men delen van edele soorten overbrengen op minder edele, dan spreken we van (om)enten. Daarvoor bestaan bij uitstek geschikte ritmen. Tijdens stijgende maanbaan streven de krachten en de sappen in de plant sterker omhoog. Knoppen en twijgen zijn dan van kracht doordrongen. In het daarvoor geschikte jaargetijde, afhankelijk van het betreffende gebied van de aarde, worden voor besseboompjes en vruchtbomen vruchtperioden tijdens stijgende maanbaan gebruikt om enthout te snijden. Dit wordt koel en vochtig bewaard en op de waardplant geënt in de bijpassende constellatie. Bij oculeren worden de betreffende ogen meteen in de gunstige tijd gezet.
  Wie bloemstruiken of rozen wilveredelen, moet daarvoor de bloemperioden uit diezelfde periode kiezen.

  Gras Om een snel opschietend en dichtbegroeid gazon te verkrijgen maaien op bladdagen. Wie liever niet zo vaak maait, moet bloemperioden nemen. Compost geven bij maan voor de Kreeft of bij maan voor de Maagd.
  Om te composteren het maaisel eerst wat laten verwelken of per kubieke meter maaisel een 2 kilo kalk erover strooien. Gespreid op de composthoop brengen, liefst gemengd met wat aarde, oude compost en bladeren of loof, anders ontstaat er al gauw een soort zuurkool.

  Melk en melkprodukten
  De perioden die in de WEEKOVERZICHTEN (hoofdstuk 6) met een raster ( ) als ongunstig staan vermeld, kunnen ook beter gemeden worden voor het maken van boter en kaas. Melk die in vruchtperioden wordt gemolken, geeft de hoogste boteropbrengst en dat is ook het geval met melk van onweersachtige perioden.
  De perioden dat de maan in het perigeum staat, zijn voor melkverwerking vrijwel altijd ongunstig; ook yogurt lukt dan niet zo goed. In deze perioden bereide melkzuurculturen hebben de neiging om te mislukken, zodat het raadzaam is om de vorige dag een dubbele hoeveelheid te enten. Melk is het meest gesteld op vrucht- en bloemperioden; bladperioden zijn ongunstig.

  Onkruid en bodembewerking Bij elke bodembewerking, bij elk losmaken van de grond stromen de kosmische krachten die op dat moment werkzaam zijn, in de bodem. Vandaaruit impulseren zij, via het moment van zaaien, de verdere orgaanvorming van de plant. Door de bodembewerking kunnen we deze impuls versterken, maar daarmee wordt ook het kiemen van onkruidzaden bevorderd. Als de maan in de Leeuw staat, kiemt er heel veel zaad, daarom kan men een akker die veel onkruidzaad bevat, dan eggen om het onkruid te laten ontkiemen, zodat het later ondergewerkt kan worden. Als de maan in de Steenbok staat, kiemt er weinig onkruid. Daarom zal een bodembewerking op zulke dagen weinig onkruidgroei opleveren. Verdere biologische maatregelen zijn in het boekje Unkraut te vinden.

  Onkruid en compost
  Dikwijls wordt geklaagd dat er door plantencompost meer onkruid komt. Als er bloeiend of zaadhoudend onkruid op de composthoop wordt gedaan, dan moet deze goed vochtig worden gehouden. Begint hij daarna warm te worden, dan ontkiemen de onkruidzaden in de composthoop, maar de kiemen sterven vervolgens af doordat de nodige levensvoorwaarden ontbreken. Tijdens het verteringsproces wordt het eiwit afgebroken en komen de afzonderlijke stoffen vrij. Zodoende hebben we in onkruidcompost ongeveer de helft van de stikstof die zich in dierlijke mest bevindt. Onkruidcompost is dus een heel waardevolle substantie.

  Preparaten- en theeplanten. Pluktijden
  Paardebloemen worden geplukt in licht- en bloemperioden, 's morgens direct na het opengaan, als het midden van de bloem nog gesloten is.
  Duizendblad wordt in warmte- en vruchtperioden geplukt in de tijd dat de zon zich in het gebied van de Leeuw bevindt, dus vanaf ongeveer midden augustus.
  Kamille zou geplukt moeten worden in licht- en bloemperioden kort voor St. Jan. Bij een latere oogst zijn de hoofdjes al tot zaadvorming overgegaan en dan zou men een niet goed preparaat kamille op het land uitzaaien. Ze verliest ook haar goede werking als er zich maden bevinden in de bloemhoofdjes; mede daarom dit oogsttijdstip kiezen.
  Brandnetels worden verzameld als ze beginnen te bloeien. Men gebruikt de hele bovengrondse plant, die in licht- en bloemperioden wordt geplukt.
  Valeriaanbloemen verzamelt men het beste in licht- en bloemperioden omstreeks St. Jan. Alle bloemen op een stuk papier in de schaduw drogen.
  Eikenschors verzamelen in aardeperioden - geen bast nemen, maar stukjes schors.
  Zie ook hoofdstuk 7, ADVERTENTIES, pagina 2 (7.2), Biologisch-dynamische preparaten.

  Spinaziezaad
  Spinaziezaad van verschillende constellaties uit het voorafgaande jaar geeft bij eenzelfde nateelt grote verschillen in groei en opbrengst. Tevens bevatten de planten in kwestie uiteenlopende hoeveelheden suiker, nitraat en kalium.

  Vruchtbomen: boompap
  Neem een hoeveelheid koevlade en een gelijke hoeveelheid klei of leem en meng dit met wei tot een gladde pap, ongeveer zo dik als muurverf. Reinig stammen en dikke takken met een staalborstel en smeer deze vervolgens met de pap in. Met water verdund kan de pap ook verspoten worden. Wei is verkrijgbaar in elke zuivelfabriek die kaas maakt.

  Vruchtwisseling
  Aan de vruchtwisseling in de landbouw, waar granen een grotere rol spelen, kunnen we leren hoe we het niet moeten doen. Als hakvruchten en vlinderbloemigen uitvallen omdat men de dieren heeft afgeschaft, dan duurt het niet lang of er treden wortelziekten op, te voorschijn geroepen door schimmels, aaltjes e.d. We spreken van 'voetziekten'. In de tuinbouw is dat altijd heel duidelijk bij koolgewassen. Aangezien de plant niet alleen stoffen en krachten uit de bodem opneemt, maar daar ook in afscheidt, vooral zuren, ontstaat er bij eenzijdige teelten een overzadiging van deze zuren. De bodemorganismen kunnen deze niet meer voldoende omwerken en dan treden soortgebonden beschadigers op. Als we, met voldoende tijdsruimte ertussen, afwisselen met andere soorten, behoeven we voor zulke aantastingen niet bang te zijn. De betekenis van vruchtwisseling beperkt zich niet, zoals hier en daar beweerd is, tot het mestvraagstuk - gewassen die veel mest vragen moeten worden afgewisseld met gewassen die minder nodig hebben, en vervolgens met vlinderbloemigen.
  Deze volgorde maakt dat we na enige tijd toch naar gewasbeschermingsmiddelen zouden moeten grijpen. Om dat te voorkomen moeten we ook rekening houden met de plantenfamilie. Het beste voorbeeld is de knolvoet. Dat is de schimmel die de wortel van koolsoorten aantast en daar woekeringen te voorschijn roept, waardoor de plant in haar groei geremd wordt en te gronde gaat. De sporen voor de voortplanting van deze schimmel blijven vier jaren in de grond kiemkrachtig en elke kool of kruisbloemige soort die daar geteeld wordt, draagt de ziekte verder, dus ook radijs, mosterdzaad, raapzaad enz. Daarom zou ook gelet moeten worden op afwisseling in wat men wil oogsten: wortel, bloem, blad, vrucht of zaad.
  Van de vlinderbloemigen weten we dat ze organische stikstof in de bodem brengen. Na een teelt van korenbloem, phacelia en bolderik toonde grondonderzoek een toename van fosfor aan en na eveneens phacelia en boekweit was het kaliumgehalte gestegen, na erwten en lupine het kalkgehalte. Daaruit blijkt dat een zo rijk mogelijk gevarieerde vruchtwisseling de bodem ook beter voorziet van de nodige mineralen 
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  20-10-2014 HEELAL
  AARDE draait om haar AS in 24 uur MAAN draait rond de AARDE in 27 dagen 07 uur 43 min 12 sec [27,321661 dagen] , AARDE MAAN draaien om de ZON in 365 dagen 05 uur 48 min 45,2 sec ZON(=STER) PLANETEN (MERCURIUS VENUS AARDE MAAN MARS JUPITER SATURNUS URANUS NEPTUNUS PLUTO) vormen ons ZONNESTELSEL en draaien om de AS van ons MELKWEGSTELSEL(=verzamelig van miljarden STERREN) in 200 miljoen jaren. Miljarden MELKWEGSTELSELS vormen ons HEELAL
  AARDE AP PE AH PH
  MAAN DM KM MAANFAZEN


  PLANETEN MERCURIUS VENUS MARS JUPITER SATURNUS URANUS NEPTUNIUS PLUTO ZON
  ZONNESTELSEL STER
  DIERENRIEM
  - 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 STERRENHEMEL
  STERRENSTELSEL MELKWEGSTELSEL HEELAL


  © annekeguis.nl - liesbethbisterbosch.org - fourmilab.ch - wikipedia
  10-10-2014 GELEZEN op
  - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is volop bezig met het testen van Orion, de opvolger van de spaceshuttle. Met het ruimtetuig kunnen astronauten verder reizen in de ruimte dan ooit tevoren. Vooraleer er effectief mensen aan boord kunnen komen, wordt het toestel leeg in de ruimte getest.
  20-10-2014 GELEZEN op
  - De komeet Siding Spring is zondagavond op korte afstand langs de planeet Mars gevlogen. De komeet naderde de rode planeet tot op 140.000 kilometer, een derde van de afstand tussen de aarde en de maan. Toen de afstand het kleinst was, om 20.27 uur, had de komeet een snelheid van 203.000 kilometer per uur in verhouding tot Mars. Dat meldt de NASA. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de wetenschap dat een komeet een planeet zo dichtbij nadert. "We zijn allemaal zeer enthousiast", zegt Guy Webster van het Jet Propulsion Laboratory van het ruimtevaartagentschap van de VS. De NASA bracht voor de ongewone gebeurtenis ruimtesondes, telescopen en Mars-voertuigen in stelling. Wetenschapper willen op die manier belangrijke gegevens verzamelen: over de samenstelling van kometen, die overblijfsels zijn van het ontstaan van ons zonnestelsel, maar ook over de wisselwerking tussen de atmosfeer van Mars en haar omgeving. De komeet met de wetenschappelijke benaming C/2013 A1 stamt uit de zogenaamde Oortwolk. Dit verre gebied in het heelal is sinds het ontstaan van het planetenstelsel nauwelijks veranderd. De ontdekker van de komeet is Robert H. McNaught in het Siding Spring Observatorium in Australië. Minstens 16 apparaten in het heelal en op Mars zijn volgens de NASA betrokken bij de analyse, onder meer Mars-verkenner Curiosity en ruimtetelescoop Hubble. Ook ruimtesonde Maven, die kortgeleden Mars bereikte, wordt ingezet. De eerste gegevens en beelden over het voorblijvliegen van de komeet worden volgens Webster later vandaag verwacht.
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  19-10-2014 LAGELANDEN 01-12
  01 JANUARI – LOUWMAAND-Wolfsmaand-Hardmaand-Sneeuwmaand-Haardmaand-Nieuwjaarsmaand-Lomaand-Wetmaand-Ijsmaand [VOLKSWEERKUNDE moet koud droog zijn] is een vrij rustige maand in het tuingebeuren
  •• De afbeelding toont de dag die werd besteed aan de uitwisseling van geschenken. Het haardvuur brandt, de tafel is gedekt. Achteraan zijn gasten te zien die binnenkomen en hun handen warmen aan het vuur. De kamerheer verwelkomt hen met de in de afbeelding opgenomen woorden ‘Approche, approche’. •• In het hemelgewelf bovenaan zien we de zonnegod Helios in zijn wagen, vergezeld van de sterrenbeelden Steenbok en Waterman. •• De maand januari is genoemd naar de Romeinse god Janus, de god van doorgangen en overgangen, god van alle begin en van de overgang van oud naar nieuw. Janus werd traditioneel afgebeeld met twee gezichten: één dat naar voor kijkt (naar de toekomst) en één dat naar achter kijkt (naar het verleden). •• Janus werd soms ook met een lachend en een bedroefd gelaat afgebeeld. Zo is het ook in de maand januari; het kan zowel vriezen als dooien. De dagen lengen overigens alweer! Op Sint-Thomas was dat met een muggengeeuw, op nieuwjaarsdag met een hanenschreeuw, op Driekoningen met een hertensprong, maar op Sint-Sebastiaan (20 januari) reeds met een vol uur! •• “Met nieuwjaar lengt de dag, zoveel een haantje kraaien mag” •• Januari omschrijft zichzelf als volgt: •• ‘Ik heet Ianuarius omdat ik opensla de deur van het nieuwe jaar. Een deur heet Ianua. Ik stel u de deur tot vorst of wind of regen wijd open. Kleed u wel en wapen u daartegen’ •• In januari lengen de dagen gemiddeld met 1 uur en negen minuten. •• “Is januari te warm, dat dan de hemel zich erbarm” •• “Is januari mild en klaar, dan volgt een gure lente dit jaar” •••• Januari was traditioneel de -Louwmaand-Ijsmaand- genaamd. •• Een versje uit 1656 zegt over januari het volgende: •• ‘Het jaer is weder nieu, maer met de nieuwe jaren Verout ons kranck gestel, dat wy daer henen varen; Maer ‘t is een kleyn verlies al rimpelt ons het vel, Als maer de geest vernieut so gaen de saken wel’ •• -Louwmaand- is een verbastering van looimaand. In januari hadden onze voorouders buitenshuis geen werk, dus knapten ze binnenshuis allerlei klussen op zoals bv. het looien en prepareren van de huiden van de dieren die ze in het najaar hadden geslacht. •• De Germanen noemden januari de -Wolfsmaand-, dit wijst op het feit dat het in januari zo koud kon zijn dat de wolven hun bossen verlieten en naar de buurt van de menselijke bewoning trokken op zoek naar voedsel. •• “In januari ziet men liever de wolf in het veld dan de ploeg” •• -Hardmaand- is een zeer oude benaming die duidt op hard vriezen. Een heel oude uitspraak uit het boerenleven zegt: “Het is pas echt koud als de boeren ijs melken”. •• “Brengt januari ons strenge vorst, dan lijden we in de zomer geen honger of dorst” •• Onze voorouders zagen het echter niet graag regenen in januari want dat was helemaal niet goed voor de vruchten die later op het jaar moesten groeien. •• “In januari veel regen, brengt de vruchten weinig zegen” •• Tot slot nog enkele minder bekende bijnamen: -Sneeuwmaand-Haardmaand-Nieuwjaarsmaand-Lomaand- (lo = heuvel) omdat onze voorouders in januari naar hoger gelegen plaatsen trokken om zich te behoeden voor het water en tenslotte -Wetmaand- omdat in januari veel mensen huwden en waarin dus de huwelijkswetten van kracht waren.
  02 FEBRUARI – SPROKKELMAAND DOOIMAAND-Slijkmaand-Moddermaand-Schrikkelmaand-Springmaand-Reinigingsmaand-Zuiveringsmaand-Blijdemaand-Kortemaand-Regenmaand [VOLKSWEERKUNDE moet vochtig fris zijn] verwijst naar de oude Germaanse vruchtbaarheidsfeesten. De Romeinen vierden Lupercalia, reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere van de wolfsgod Lupercus. In dezelfde periode vierden de Germaanse stammen langs de Romeinse grenzen een ontuchtig vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest. De Romeinen vonden dit heidense riten en duidden deze feesten aan met de naam Spurcalia, naar het Latijnse woord spurcus dat smerig betekent. Van dit woord is het Oudnederlandse woord sprokkelen een etymologische afleiding
  •• Februari toont een winters tafereel waarin de koudste maand van het jaar wordt uitgebeeld. Op de achtergrond is tussen de besneeuwde heuvels nog net een dorpje te zien. Een boer of koopman is naar het dorp onderweg om zijn waren daar aan de man te brengen.Op de voorgrond is een boerenstee afgebeeld en vogels die naar voedsel zoeken. In de woning warmen de bewoners zich aan het haardvuur. •• In het hemelgewelf bovenaan zien we de zonnegod Helios in zijn wagen, met de sterrenbeelden Waterman en Vissen in zijn kielzog. •• De naam februari komt van ‘februare’, ‘reinigen’ of ‘schuldverzoening’. In de Romeinse kalender begon het jaar met maart. Februari was dus de laatste maand van het jaar en tevens de maand waarin alle schulden vereffend moesten worden, m.a.w. de ‘zuiveringsmaand’. En vroeger veranderden ook de dienstboden met Maria Lichtmis van betrekking. Ook de natuur heeft loutering en rust nodig, alvorens binnenkort opnieuw te ontluiken •• “Februari is de kortste, maar ook de ergste” •• In februari lengen de dagen gemiddeld met één uur en veertig minuten •• “Dagen lengen, nachten strengen” •• In februari vieren de hazen bruiloft en daar gaan hevige gevechten aan vooraf. De mannetjes voeren een echte tweekamp. Terwijl ze op hun achterpoten staan, trommelen ze met hun voorpoten op elkaars borst. Vaak bijten ze ook plukken haar uit elkaars vacht, die zie je dan overal liggen •• Februari is ook de maand waarin de wilgenkatjes bloeien. Haal ze in huis als het buiten nog wat te koud voor ze is. Binnen zullen ze al gauw streelzacht openen •• “Koude februari geeft hete augusti” •• “Is februari kil en nat, hij brengt ons koren in het vat” •• Februari was traditioneel de -Sprokkelmaand-. •• Een versje uit 1656 zegt over februari het volgende: •• ‘Al komt de gulde Zon eens kycken door de spleten, Noch heeft de strenge vorst haer koude niet vergeten; Ghy, blijft noch in de koy, dat acht ick alderbest, ‘t Is dwaesheyt al te ras te vliegen uyt den nest’ •• -Sprokkelmaand- want in februari moesten onze voorouders hout en dennenappels gaan sprokkelen omdat de winter al een tijdje bezig was en ze vaak al door hun voorraad stookhout heen waren. •• Anderzijds verwijst de term ‘sprokkelmaand’ of ‘sporkelmaand’ naar ‘sporkelen’ of ‘Spurcalia’ (van het Latijnse woord ‘spurcus’ dat ‘smerig’ betekent): een afkeer van de uitzinnige, heidense feesten die in deze maand zouden plaatsgevonden hebben •• Onze carnavalsfeesten zijn hier nog een verre echo van •• -Dooimaand-Slijkmaand-Moddermaand-, vanwege de dooitijd •• -Schrikkelmaand-Springmaand- omdat februari eens in de vier jaar – tijdens een schrikkeljaar – één dag ‘verspringt’ •• -Reinigingsmaand-, vanwege de Romeinse Lupercaliafeesten: de reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere van de wolfsgod Lupercus. Februari is ook nu nog vaak de maand waarin de grote schoonmaak of ‘grote kuis’ wordt gehouden •• Tot slot nog enkele minder bekende bijnamen: -Zuiveringsmaand- vanwege alle schulden die ‘aangezuiverd’ moesten worden; -Koekemaand- omdat er met Maria Lichtmis pannenkoeken gebakken werden; en -Blijde maand- want meestal valt carnaval in februari
  03 MAART – LENTEMAAND-Buienmaand-Guldenmaand-Windmaand-Dorremaand-Donarsmaand-Lenzinmanoth [VOLKSWEERKUNDE mag niet te koud vochtig warm zijn] is vernoemd naar Mars, Romeinse god van de oorlog. In het oude Rome noemde men de maand Martius en was ze de eerste maand van het jaar
  •• Deze afbeelding toont het werk op het veld tegen de achtergrond van een kasteel. •• Linksboven kijken een schaapherder en zijn hond naar een kudde schapen; drie boeren zijn aan het werk in een wijngaard. Op de voorgrond is een boer aan het ploegen achter twee ossen •• In het hemelgewelf bovenaan wordt de zonnegod Helios in zijn zonnewagen afgebeeld, met links van hem het sterrenbeeld Vissen en rechts het sterrenbeeld Ram •• De naam maart is afkomstig van de ‘Martius’, een verwijzing naar de Romeinse oorlogsgod Mars, die eveneens een natuurgod was, namelijk de god van vruchtbaarheid en wasdom. Maart was destijds de eerste maand van het jaar •• Deze maand was bij onze voorouders niet erg geliefd omdat het weer in deze periode van het jaar erg kil en wisselvallig kon zijn, kortom: slecht voor de gezondheid •• “Voor oude lieden heeft de maart kwaad haar in zijne staart” •• “Maart speelt altijd in den duvel z’n kaart” •• “Een droge maart is goud waard” •• Wanneer men vroeger op reis moest, was dat meestal te voet. Met die maartse buien was dat niet steeds een pretje. Vandaar dat men voor het vertrek het volgend versje opzegde: •• “Maarte, maarte, goeie maarte, speel toch vandaag in mijn kaarten Regen niet en hagel niet, ge doet me anders heel veel verdriet” •• In maart lengen de dagen gemiddeld met één uur en 56 minuten •• In de maand maart ontwaakt de natuur. De bomen krijgen nieuwe bladeren en overal ontluiken voorjaarsbloemen zoals de krokus, de narcis en het speenkruid, dat traditioneel de lente aankondigt •• Rond 21 maart valt ook de lente-equinox, wanneer dag en nacht opnieuw even lang zijn. Onze voorouders vierden dit o.a. door poppen van stro te maken die het tanende jaargetijde (de winterdemon) symboliseerden. Deze poppen werden bij het aanbreken van de lente in een rivier of meer gegooid en zo ritueel verdronken •• Maart was traditioneel de -Lentemaand-. Een versje uit 1656 zegt over maart het volgende: •• ‘De Meert, hoewel onweert, komt in het velt getreden, De Meert steeckt met den steert, en treft de swacke leden, De Meert brenght aen het licht dat in het duyster lagh; Ghy, maeckt dat u de Meert geen hinder doen en magh.’ •• -Buienmaand-, vanwege het vaak wisselvallige, kille weer en de weinig geliefde ‘maartse buien’ •• -Guldenmaand-, omdat in de maand maart Maria-boodschap, bijgenaamd ‘het gulden mysterie’, gevierd wordt •• -Windmaand-, vanwege de vaak voorkomende voorjaarsstormen •• -Dorremaand-, wellicht een verbastering van ‘Thormanoth’ (‘Thorsmaand of Donarsmaand’) of een verwijzing naar de nog kale en dorre takken van de bomen en struiken •• Tot slot nog enkele minder bekende bijnamen: -Donarsmaand-, naast het boven aangehaalde ‘Thormanoth’, vernoemden onze Germaanse voorouders deze maand ook naar Donar, de god van de donder; -Lenzinmanoth-, is dan weer een oude naam die dateert uit de periode van Karel de Grote en refereert naar het begin van de lente en het lengen (‘lenten’) van de dagen
  04 APRIL – GRASMAAND-Windmaand-Kiemmaand-Eiermaand-Oostermaand-Paasmaand-Ôstarmânoth-Eikenmaand [VOLKSWEERKUNDE mag vochtig maar niet te koud zijn] komt van het Latijnse woord aperire hetgeen openen betekent. Waarschijnlijk refereert het aan de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere theorie stelt dat de naam is afgeleid van Aperta, een bijnaam van Apollon
  •• De maand april wordt van oudsher geassocieerd met de Griekse godin Aphrodite en luidt het voorjaar in. •• Op de afbeelding zien we figuren in weelderige kledij. Twee jonge verloofden wisselen ringen uit in het bijzijn van hun ouders •• Bovenaan in het hemelgewelf rijdt de zonnegod Helios in zijn zonnewagen, vergezeld van de sterrenbeelden Ram en Stier •• De naam april is vermoedelijk afkomstig van ‘mensis aprillis’, wat ‘zonrijke maand’ zou betekenen. Andere bronnen vermelden dat april zou vernoemd zijn naar ‘aperire’ wat staat voor ‘opening’ of ‘ontsluiting’ van de aarde. En inderdaad, in april herleeft de natuur, al het weelderige groen keert terug •• “April en mei zijn de sleutels van het jaar, april maakt de bloem en mei bekomt de roem” •• “Grasmaands regen, zomermaands zegen” •• “Een droge april is niet des boeren wil” •• April wordt gewoonlijk gekenmerkt door erg wisselvallig weer, de zg. ‘aprilse grillen’. Soms is er in april zelfs nog sneeuw te verwachten! •• “April is nooit zo goed, of hij geeft aan iedere tuinstaak een witte hoed” •• “Wil april toch niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe. Nu lacht hij met zonnegloren, dan smijt hij hagelstenen om de oren” •• De volkskalender adviseert tevens om in april nog niets uit te trekken, want: •• “Wie laat een draadje af, delft in april zijn graf” •• “Al doet april ons mooi weer aanschouwen. Het is evenals een fortuin, we kunnen het niet vertrouwen” •• In april lengen de dagen gemiddeld met één uur en 47 minuten •• April was traditioneel de -Grasmaand-. Halfweg april brengt de boer zijn koeien naar de wei. Een versje uit 1656 zegt over april: •• ‘Ick ben der maenden maeght, en moeder van de bloemen, Wat kan de nieuwe most, wat kan het kooren roemen? Men prijse wat den Herfst en wat de Somer wint, Het groen, het eerste groen is boven al bemint.’ •• -Windmaand-, vanwege het vaak wisselvallige, grillige weer •• -Kiemmaand-, omdat in de maand april de natuur ontluikt en als het ware ‘ontkiemt’ •• -Eiermaand-Oostermaand-Paasmaand-, allen verwijzend naar Pasen •• Tot slot vermelden we nog: -Ôstarmânoth-, vernoemd naar de Germaanse godin Ostara, tevens de naam die de heidense Franken aan de maand april gaven; en -Eikenmaand-, verwijzend naar de bloeiperiode van de eik
  05 MEI – BLOEIMAAND-Wonnemaand-Winnemaand-Onze-Lieve-Vrouwmaand-Mariamaand-Bloemenmaand-Vrouwenmaand [VOLKSWEERKUNDE moet vooral vochtig zijn] is mogelijk genoemd naar de Romeinse godin Maia of naar de Romeinse vruchtbaarheidsgodin Bona Dea, wier feest in mei werd gevierd
  •• Enkele jonge hoflieden gaan uit rijden op een mooie dag in mei. Drie dames zijn in het groen gekleed; vermoedelijk heeft dit te maken met een traditie die op één mei werd uitgevoerd. •• De jonge mannen trekken het woud in om jonge, groene takken te verzamelen en aan te bieden aan hun dames, die in dezelfde kleur gekleed gaan •• Bovenaan in het hemelgewelf rijdt de zonnegod Helios in zijn zonnewagen, vergezeld van de sterrenbeelden Stier en Tweelingen •• De naam mei is afkomstig van de Romeinse godin Maia, de moeder van de god Mercurius. Andere bronnen vermelden dat mei verwijst naar ‘majus’, ‘mactus’ of ‘magnus’, wat ‘groots’ of ‘heerlijk’ betekent •• In mei heeft ook traditioneel de meiboomplanting plaats. De meeste sporen van meiboomfeesten vindt men echter terug in Engeland. Een bekende dans die rond de meiboom wordt uitgevoerd, is de Morrisdans. Deze dans wordt alleen uitgevoerd door mannen, ze dragen daarbij belletjes aan de benen die volgens de oude overlevering kwade geesten moeten afschrikken •• “April en mei zijn de sleutels van het jaar, april maakt de bloem en mei bekomt de roem” •• “Meiregen is geldregen” •• “Een kouwe mei, is een gouwe mei” •• Mei werd traditioneel voorgesteld als één van de mooiste maanden van het jaar: •• “De zonne in meie zet ouwe lieden aan het vrijen” •• “Op de eerste mei hebben alle vogels een nest of ei, behalve de koekoek en spriet, want die kennen hun nest nog niet” •• “Zwiert hier en daar in mei een bij, dat maakt de landman het harte blij” •• Volgens de volkskalender waren er ook jaren met bijzonder slecht weer in mei: •• Zo regende het in 886 tussen mei en juli zonder ophouden. De Rijn trad buiten haar oevers en voerde koren, vlas en hooi mee •• In mei van 1117 vormde in Luik een aardbeving de inleiding tot maanden van onheil •• In mei lengen de dagen gemiddeld met één uur en 25 minuten •• Mei was traditioneel de -Bloeimaand-. Een versje uit 1656 zegt over mei: •• ‘Ick ben de soete Mey, een bruyloft van de dieren, Het zy die in het wout, of in het water swieren; Wel paert, o jeugdig heyr, en geeft u uyt den nest, Wat out is mach het doen, maer ‘t voegt de jonheyt best’ •• -Wonnemaand-Winnemaand-, beiden zijn afgeleid van ‘Wunnemanoth’. ‘Wunne’ en ‘wonne’ verwijzen naar vreugde en levensgenot •• -Onze-Lieve-Vrouwmaand-Mariamaand-, omdat de maand mei toegewijd is aan de H. Maagd Maria •• Tot slot vermelden we nog: -Bloemenmaand-Vrouwenmaand-, wederom verwijzend naar de H. Maagd Maria
  06 JUNI – ZOMERMAAND ROZENMAAND-Braakmaand-Brachmand-Brachard-Brachmonath-Wedemaand-Wiedemaand-Langedagenmaand-Sinksenmaand-Midsummermonath-Wormenmaand-Braammaand-Drogemaand [VOLKSWEERKUNDE vochtig warm is ideaal] is genoemd naar de Romeinse godin, Juno, de vrouw van Jupiter
  •• De boeren zijn bezig met hooien. De mannen zijn aan het werk met de zeis, de vrouwen verzamelen het hooi met een hark. •• In het hemelgewelf bovenaan zien we de zonnegod Helios in zijn wagen, met de sterrenbeelden Tweelingen en Kreeft in zijn kielzog •• De naam juni komt van ‘Juno’, de godin van het huwelijk en echtgenote van de Romeinse god Jupiter. Sommigen beweren dat juni haar naam dankt aan de Romeinse consul ‘Lucius Junius Brutus’ •• Volgens de volkskalenders zou het weer in juni als volgt moeten zijn: •• “Niet te koel, niet te zwoel, niet te nat en niet te droog, dan vult juni de schuren hoog” •• “Juni rustig en warm, dan maakt ze de boeren niet arm, komt zonneschijn daarbij, dan maakt ze boer en stadslui blij” •• In juni lengen de dagen gemiddeld nog met negentien minuten; na de zomerzonnewende (omstreeks 21 juni) korten de dagen reeds met gemiddeld vier minuten •• “Is de eerste juni regenachtig, heel de maand wordt twijfelachtig” •• Op 24 juni viert men traditioneel het naamfeest van de H. Johannes de Doper. Na deze dag maken bomen en struiken die erg van insektenvraat te lijden hebben gehad nieuwe blaadjes •• Ook het Sint-Janskruid bloeit nu met gele bloempjes waar rood sap uitkomt als je er op knijpt. Dit zou het bloed van de H. Johannes de Doper zijn waaruit volgens de legende het Sint-Janskruid is ontstaan •• Het verhaal wil dat de duivel zo razend werd op die nobele plant dat hij alle blaadjes doorstak om hem te vernietigen. Maar dat hielp niet; elke zomer bloeit het Sint-Janskruid weer volop •• Er zijn trouwens nog meer gele bloemen met namen van heiligen die net in deze tijd van het jaar bloeien: het Jacobskruiskruid en de teunisbloem, vernoemd naar de H. Antonius van Padua •• “Hoort men in juni de donder kraken, dan doet de boer goede zaken” •• “Donderweer in juni, maakt het koren dik” •• Juni was traditioneel de -Rozenmaand-. Een versje uit 1656 zegt over juni het volgende: •• ‘De Lent is al te koel, de Somer plag te branden, De koorts heerscht in den Herfst, des Winters klippertanden, Ick ben de middelmaet, niet heet of niet te kout; Hy doet een edel ding die maet en regel hout’ •• -Braakmaand-Brachmand-Brachard- Karel de Grote noemde juni de ‘Brachmonath’, wat duidt op braakliggend of omgeploegd land. De boeren hadden namelijk de gewoonte om in de zomer één akker ‘braak’ te laten liggen door niets te zaaien of te planten, waardoor de grond tot rust kon komen. De term kan ook duiden op ‘braken’: ‘Braeckmaend dat verstaen de boeren best. ‘t Is nu immers overal kermis en zy drinken zoo veel genever dat zy er moeten van braken’ •• -Wedemaand- of -Wiedemaand-, beiden refererend naar het woord ‘weide’, omdat het vee in juni in de wei staat •• -Zomermaand-Langedagenmaand- in juni begint de zomer en treft men tegelijk met Sint-Jan de langste dag en de kortste nacht aan •• -Sinksenmaand-, volksnaam voor Pinksteren, meestal in juni. Juni wordt ook wel de maand van het Heilig Hart genoemd, omdat de derde vrijdag na Pinksteren meestal in juni valt. Die dag wordt het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus gevierd •• Tot slot nog enkele minder bekende bijnamen: -Midsummermonath-, verwijzend naar de Saksische naam voor het midzomerfeest dat in deze maand gevierd werd; -Wormenmaand-Braammaand-Drogemaand- •• H. Petronilla van Rome
  07 JULI – HOOIMAAND-Vennemaand-Veenmaand-Vainmanoth-Maaimaand-Oogstmaand-Dondermaand-Zomermaand-Wonmaent [VOLKSWEERKUNDE zonnig warm] is vernoemd naar Gaius Julius Caesar
  •• De afbeelding bij de maand juli toont verschillende werkzaamheden op het land. Links zijn twee mannen het graan aan het maaien met een sikkel. Rechts zijn twee personen schapen aan het scheren. Zij hebben elk een dier op hun schoot, de wol ligt aan hun voeten op een hoopje. •• In het hemelgewelf bovenaan wordt de zonnegod Helios in zijn zonnewagen afgebeeld, met links van hem het sterrenbeeld Kreeft en rechts het sterrenbeeld Leeuw. •• De naam juli is afkomstig van ‘Julius’. Oorspronkelijk heette juli ‘quintilis’, en was zij de vijfde maand van het jaar. Door de inspanningen die Gaius Julius Caesar zich gelastte i.v.m. het hervormen van de kalender – hij stelde de kalender definitief vast op 365 dagen – werd de maand juli in 44 v. Chr. naar hem vernoemd omdat zijn verjaardag in deze maand viel •• “Mijn naam, eerst Quintilis, heeft Roma naar haar den Caesar Julius vernaamd tot zijnder eer Bespeculeert mij eens van boven tot onder, mijn ingewand is heet en vol donder” •• “Een juli met zon, vult kelder en ton” •• “In juli moet van hitte braden wat in augustus moet worden geladen” •• “Slechts in juligloed wordt de oogst en vruchten goed” •• In juli korten de dagen gemiddeld met één uur en vijf minuten •• In juli zie je vaak vogels. De zangvogels hebben hun nest en zingen bijna niet meer. Ze houden zich wat meer verborgen om geen gevaar meer te lopen. Ook de zwaluwen zijn nu aan het broeden •• “Als de zwaluwen scheren over water en wegen, dan komt en dan blijft er wind en regen” •• “Wisselen in juli regen en zonneschijn, het zal voor de boeren kermis zijn” •• “In juli zonnebrand, wenst elkeen, ook op het strand” •• Juli was traditioneel de -Hooimaand-, de maand waarin er druk gehooid werd. Een versje uit 1656 zegt over juli het volgende: •• ‘Waerom hoor ick voor quaet mijn doen van yemant schelden, Al maey ick kruyt en bloem, wat schaet het aen de velden; Gelooft het, stage jeugt ‘t en heeft noyt mensch geluckt, Al wat op arden wast dient eens te zijn gepluckt.’ •• -Vennemaand-, een zeer oude benaming; ‘Venne’ is afkomstig van ‘fenne’, dit betekent ‘weide’. -Veenmaand-Vainmanoth- veen- en graslanden (vain) werden gemaaid en gehooid. Hooi was voor onze voorouders een even belangrijke voedselbron als graan. Met dit hooi kon de veestapel de winter door komen •• -Maaimaand-Oogstmaand-, verwijzen beiden naar het vergaren van hooi voor de lange winterperiode •• -Dondermaand-, in juli is het door de grote hitte vaak zwoel, zware onweders zijn dan niet ongewoon. Vandaar dat juli ook wel de ‘dondermaand’ wordt genoemd -Zomermaand- vanwege het zomerse, warme weer! •• Tot slot nog een minder bekende bijnaam van juli: -Wonmaent-, afkomstig van ‘wonne’ en verwijzend naar vreugde en levensgenot
  08 AUGUSTUS – OOGSTMAAND-Oegstmaent-Korenmaand-Arenmaand-Vruchtenmaand-Bouwmaand-Rispemaene-Beevaartmaand-Warmtemaand-Hittemaand [VOLKSWEERKUNDE oogst moet nu rijp zijn] is genoemd naar de princeps Gaius Iulius Caesar Octavianus (Augustus)
  •• De maand augustus toont een beeld van de valkenjacht, een populaire bezigheid in de hogere kringen. Het gezelschap wordt begeleid door honden. •• Op de achtergrond zijn boeren aan het werk met het binnenhalen van de oogst. Enkele anderen nemen een bad in de rivier •• Bovenaan in het hemelgewelf rijdt de zonnegod Helios in zijn zonnewagen, vergezeld van de sterrenbeelden Leeuw en Maagd. •• De maand augustus was vroeger toegewijd aan de Romeinse graangodin Ceres. Volgens de volksweerkunde is augustus als volgt aan haar naam gekomen: •• De Romeinse keizer Augustus was namelijk jaloers op Julius Caesar. Hij had immers de voorgaande maand (juli) naar zijn naam genoemd. Augustus wou niet achterblijven en besloot de maand volgend op die van zijn collega naar hem te noemen •• Normaal gezien zou de maand augustus 30 dagen dagen krijgen omdat juli er 31 heeft. Maar dat vond Augustus dan weer te min, dus nam hij een dag weg van februari wat toen de laatste maand van het jaar was. En zo komt het dat we, middenin het jaar, twee opeenvolgende maanden hebben met elk 31 dagen. Meteen is ook verklaard waarom februari zo kort is •• “Ik was eertyds sextilis, maer Roomen hoog beroemt, heeft my augustus tot huns keysers eer genoemt. Draegt nu uw schueren vol om ‘s winters van te eten, ik doe u onderwyl als in een bad-stof sweeten…” •• “Zo d’eerste week van augustus is heet dan staat een lange winter gereed” •• “Begin augustus heet, lang en wit het winterkleed” •• “Als juli u niet lag te heten, g’hebt heel augustus om te zweten” •• Augustus is inderdaad de zomermaand bij uitstek. De oogst is volop aan de gang, de korenschoven worden samengebonden maar op het einde van de maand voelen we toch al duidelijk de zwenking naar de herfst toe. Het is overigens de maand waarin de dagen het meest korten. Van de eerste augustusdag tot de laatste, wint de nacht maar liefst 118 minuten! •• “Oogstmaand, vaak een bron van zegen, stemt allen tot dankbaarheid Weet: zonneschijn volgt op regen, en zegen volgt op noeste vlijt” •• “De velden geschoren, de winter geboren” •• In augustus korten de dagen gemiddeld met één uur en 43 minuten •• Augustus was traditioneel de -Oegstmaent-. Het woord ‘oogst’ is eigenlijk een verbastering van ‘augustus’. Op 15 augustus vieren we het feest van Maria-Tenhemelopneming (in de volksmond: Maria Hemelvaart). In Antwerpen en omstreken wordt dan Moederdag gevierd. Deze dag wordt ook ‘Halfoogst’ genoemd. •• Een versje uit 1656 zegt over augustus: •• ‘Al wert het bloem gewas van alle man gepresen, Haer bladt valt in het stof, mijn koren wert gelesen, Een yeder is gepast oock met het dorre graen, Maer is de roos verlept, so wilder niemant aen’ •• -Korenmaand-Arenmaand-Vruchtenmaand-Bouwmaand- verwijzen allen naar het oogsten van de gewassen, een traditionele bezigheid in de maand augustus, en het werk op het land •• Het Friese -Rispemaene- is afgeleid van ‘rispen’ (verzamelen) en verwijst eveneens naar het binnenhalen van de oogst •• -Beevaartmaand-, verwijzend naar de vele bedevaarten en processies die traditioneel in augustus plaatsvinden •• Tot slot vermelden we nog: -Warmtemaand-Hittemaand-, omdat het in augustus nog erg heet kan zijn. De benaming ‘Hittemaand’ of ‘Thermidor’ is afkomstig uit de Franse Republikeinse Kalender
  09 SEPTEMBER – FRUITMAAND-Herfstmaand-Haver.avena.maand-Evenemaand-Gerstmaand-Vruchtmaand [VOLKSWEERKUNDE is best droog zonnig] wordt ook wel de tweede oogstmaand genoemd. Een drukke tijd••
  •• De illustratie bij de maand september toont de druivenoogst. •• In september korten de dagen met 01:49 u •• Als meert de eerste maend van het jaer was, even doe, quam my de naam die ik nu voer, september, toe. Ik ben den herfstbegin en ook des zomers laetste, doch, vermits ik vruchten breng, ben ik niet van de quadste. •• In september gaat de zomer geleidelijk aan over in de herfst. De druivenoogst begint en ook de eerste paddenstoelen komen tevoorschijn. De volksweerkalender voorspelt dat in september perioden van regen en korte perioden van zon elkaar zullen afwisselen. Het zal vooral tijdens de eerste 9 dagen van de maand regenen, althans volgens Mauritius Knauer, een monnik uit ca. 1600 •• Als september van goed humeur is, kunnen we nog een schone maand hebben, want oktober kan er niet voor instaan •• Ook de aardappelen werden traditioneel in september gerooid. Na de aardappeloogst werden er pannenkoeken gegeten. Dat was telkens een groot feest. Toen het deeg bijna op was verwerkte de boerin een lapje stof of een stukje gerst in een pannenkoek. Degene die deze pannenkoek had, noemde men de “patattenklos” en met hem of haar werd een beetje de spot gedreven. Maar het was tevens een signaal dat het feest ten einde liep •• Op de eerste dag van september werden er vanuit de volkskalenders nogal wat adviezen gegeven: •• Er werd o.a. bepaald dat het vanaf vandaag gedaan moest zijn met het middagdutje. Ook het vieruurtje moest worden afgeschaft. De dagen begonnen vanaf nu immers zo veel te korten dat er voor die zomerse momenten van genot geen tijd meer restte
  10 OKTOBER – WIJNMAAND ZAAIMAAND-Reuzelmaand-Eikelmaand-Aarzelmaand-Rozenkransmaand [VOLKSWEERKUNDE kijkt naar komende winter] kan soms nachtvorst brengen. Let op de weersverwachting
  •• Het land op de voorgrond is omgeploegd en een boer is met een eg bezig de akker voor te bereiden voor het nieuwe zaaigoed. •• De eg is met een steen verzwaard, om de messen dieper in de grond te laten snijden. •• Aan de rechterkant is een landarbeider bezig met het zaaien; achter zijn rug staat een volle zak met zaaigoed •• In het midden is een vogelverschrikker zichtbaar, die het uiterlijk heeft gekregen van een boogschutter. •• Ook zijn er dunne lijnen gespannen om vogels te verhinderen het zojuist gezaaide graan op te pikken. Niettemin zijn ze daar (linksonder) druk mee bezig. •• In oktober korten de dagen ongeveer met 2 uur en 11 minuten. Iedere dag wordt ongeveer drie minuten korter dan de vorige •• In oktober hoor je ‘octo’, wat staat voor ‘acht’.
  Deze maand was immers de achtste op de Romeinse kalender. •• Een oud versje zegt dan ook: •• “Ik was de achtste maend, als meert de eerste was. En dus was – toen myn naem oktober, my van pas. Ik kom met regen, en een groot gedruys van winden. Past op uw dyk en dak, eer ik die kom verslinden.” •• Oktober is traditioneel de ‘wijnmaand’. Sinds in Vlaanderen de druiventeelt niet meer zo gebruikelijk is, wordt oktober de -Zaaimaand- genoemd. Het zaaien van het winterkoren is in oktober één van de belangrijkste bezigheden van de boer •• Andere namen voor oktober zijn ook: •• -Reuzelmaand- (reuzel = vet): verwijzend naar het feit dat in deze maand het slachten een aanvang nam •• -Eikelmaand- de eikels springen rond deze tijd van het jaar uit hun bolsters •• -Aarzelmaand- het jaargetijde aarzelt; blijft het nog zomer of wordt het winter? •• -Rozenkransmaand- oktober was enkele decennia geleden aan de rozenkrans (rozenhoedje) toegewijd •• “In oktober veel regen, is voor het kerkhof altijd een zegen” •• Eén oktober was voor onze voorouders geen aantrekkelijke dag, ze moesten dan namelijk hun halfjaarlijkse pacht gaan betalen •• De volkskalender predikt dat men zich vanaf vandaag moet wapenen tegen de kou. De boeren trokken warme onderkleding aan, vaak rood van kleur. •• Dat linnengoed hielden ze aan tot Pasen. De boerinnen behielden hun gewone kleding, maar daarover werden blauwe baaien rokken getrokken
  11 NOVEMBER – NEVELMAAND SLACHTMAAND-Smeermaand-Jachtmaand-Bloedmaand-Nevelmaand-Loefmaand-Allerheiligenmaand-Zieltjesmaand-Offermaand [VOLKSWEERKUNDE kijkt naar komende winter lente] is de maand waarop alle planten die niet tegen vorst kunnen moeten zijn overgeplant naar de bak of kas of afgedekt. (Keuken)kruiden haal je het best binnen
  •• De varkenshoeder staat op het punt om een tak in de bomen te gooien, zodat de door de varkens geliefde eikels op de grond zullen vallen. Zijn hond kijkt toe. Op de achtergrond zijn andere boeren in het bos te zien, die eveneens hun varkens hoeden. •• In november korten de dagen met 1 uur en 24 minuten •• “Ik eet de vruchten van de bomen, ik maak de nachten lang en doe de slaper dromen” •• In november hoor je novem-, wat staat voor -negen-. Deze maand was de negende op de Romeinse kalender. November was traditioneel ook de -slachtmaand-. In november kwamen de kudden terug van de weiden en het vee dat men gedurende de winter niet kon voederen, werd geslacht. Een versje uit 1656 zegt hierover het volgende: •• “Hoe slacht men al het vee om ons te mogen laven! De mont verslint het al, ons buycken worden graven: ‘t Is eerst voor ons gedoot, al wat de keucken geeft, En vraegje noch waerom de mensch niet en lang en leeft.” •• Andere namen voor november zijn ook: •• -Smeermaand- (‘smeer’ = varkensvet): verwijzend naar het feit dat in deze maand het slachten een aanvang nam, maar ook refererend naar het drinken (= smeren) i.v.m. de vele kerkelijke feesten in november •• -Jachtmaand- De overlevering wil dat november in de Romeinse kalender geplaatst werd onder de bescherming van Diana, godin van de jacht, en zo de bijnaam ‘jachtmaand’ kreeg. Het jachtseizoen is ook nog steeds open •• -Bloedmaand- een verwijzing naar het vele bloed afkomstig van de slacht, want op elke boerderij werd deze maand wel een dier geslacht •• -Nevelmaand- vanwege de vele mist of nevel •• -Loefmaand- het weer kan in november onbestendig of dol (= ‘loef’, een oud woord voor ‘dol’) •• “Wie houdt van wind, november mint” •• “November met z’n regenvlagen, brengt verkoudheid, jicht en andere plagen” •• En verder nog enkele minder bekende bijnamen: -Allerheiligenmaand-Zieltjesmaand-Offermaand- •• Op één november herdenken we in de Rooms-katholieke traditie de doden •• Onze voorouders geloofden vroeger dat op Allerheiligen de zieltjes van de doden door de lucht reden in zielenwagentjes. In het fluiten van de wind meende men het geweeklaag van de zieltjes te horen die smeekten om verlost te worden uit het vagevuur •• Het volksbijgeloof vermeldt op één november een merkwaardig gebruik: men mocht geen wasgoed aan de waslijn of op de hagen laten hangen omdat de zieltjes er anders boven bleven zweven en niet meer verder konden •• Ook moest men ‘s avonds en ‘s nachts een lichtje laten branden zodat de zielen van de gestorvenen hun weg goed zouden kunnen vinden •• Het gebruik om op Allerheiligendag brandende kaarsen op de graven te zetten is een uitvloeisel van die aloude overtuiging
  12 DECEMBER – WINTERMAAND -Tiendemaand-Donkeremaand-Heiligmaand-Kerstmismaand-Joelmaand-Midwintermaand-Wolfsmaand-Rijpmaand-Silvestermaand-Feestmaand [VOLKSWEERKUNDE spreekt over vorst ijs en kijkt naar nieuwe jaar] tijd voor de binnenklusjes
  •• De afbeelding toont een jachtpartij in het bos. Bloeddorstige honden zijn bezig een wild zwijn aan stukken te scheuren, terwijl de jagers proberen de dieren in toom te houden. •• Een in het blauw geklede jager blaast op zijn hoorn •• In het hemelgewelf bovenaan zien we de zonnegod Helios in zijn wagen, vergezeld van de sterrenbeelden Boogschutter en Steenbok •• Terwijl de laatste dode bladeren zich vastklampen aan de door de wind gegeselde takken, roert zich onder de aarde reeds het nieuwe leven •• Wanneer de nachten het langst zijn, begint de zon aan zijn langzame maar onstuitbare terugkeer, en daagt het vooruitzicht van warmte en licht •• Tussen begin december en de 21ste korten de dagen nog eens met 2O minuten, tussen 21 december en nieuwjaar winnen we 5 minuten aan daglicht •• “In december gaan de dagen alleen maar open en toe” “In december hebben de dagen niets meer aan” •••• ‘December’ is Latijn voor -tiendemaand-. Door het toedoen van de Romeinse keizer Pompilius werd en bleef december echter de twaalfde maand van het jaar •• December was traditioneel de -wintermaand-, ook wel -donkeremaand- genaamd •• Een versje uit 1656 zegt over december het volgende: •• “Komt oeffent nu het lijf, de hit is wech geweken, Gaet bolt, of slaet den bal, geen mugh en sal u steken; Laet sparen, dien het lust, ick teer gelijck een graef, De Winter is een heer, de Somer maer een slaef” •• In vroeger tijden ontvluchtten mensen de winterstormen en warmden zich aan vuren, onderwijl luisterend naar vertellingen over helden, goden en tal van andere sagenfiguren •• De winter zelf werd een stormgod, of een reeks van ijs- en sneeuwgeesten die men vreesde •• Nog gevaarlijker waren de spoken en kwade wezens die de duisternis en koude van de winter aangrepen om over de aarde te dolen. En in Europa werd geloofd dat de geesten van gestorven familieleden terugkeren aan de vooravond van Kerstmis •• De Saksen noemden december de -Heiligmaand-, vanwege Kerstmis •• Onder Karel de Grote werd het de -Kerstmismaand- •• Bij de Germanen was het de -Joelmaand- •• En sinds de Middeleeuwen is december de -Midwintermaand-Wintermaand-Donkere maand-Wolfsmaand-, omdat de wolven in deze winterse maand vaak dichtbij de woningen kwamen •• Onze voorouders keken in december altijd uit naar meer sneeuw, want onder een dik sneeuwtapijt zijn de zaden in de grond beter beschermd tegen de vorst •• “Sneeuwtapijt, het groen bevrijdt” “December koud en in sneeuwgewaad, een jaar vol vruchtbaarheid verraadt” •• Tot slot nog enkele minder bekende bijnamen: -Rijpmaand-Silvestermaand-Feestmaand-
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  18-10-2014 Maan Visueel
  Geachte bezoeker van mijn BLOG quicengroigne

  [02-2008] Mijn oprechte dank gaat uit naar de samensteller van de hieronder vermelde website "José Orins". Hier haalde ik de mostard en het idee om zelf een Zaai Plant en Oogst kalender te maken met een knipoog naar Maria Thun en de Maan.Andere bronnen worden op het einde besproken of de links naar de bronnen. Het is nu tijd om de theorie aan de praktijk te toetsen en uit mijn stoel te kruipen en moeder natuur op een biologische dynamische manier te benaderen in de hoop van dit jaar wat minder ontgoochelingen te hebben in mijn moestuin.
  VISUEEL gegevens van de maan genomen februari-maart 2008
  Sky above 50°56'N(oorderlengte) 4°2'E(oosterbreedte) (AALST) Thu 2008 Feb 7 13:11 UTC etc....
  http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Yoursky
  1-Donkere zijde van de maan naar de aarde toegekeerd Nieuwe Maan NM. [0-45°] - ZAAD 07-02 NM 13:11 NM-2 NM-1 NM
  Map of sky above 50°56'N 4°2'E at Thu 2008 Feb 7 13:11 UTC
  2- Klimmende Maanknoop KMK: Kruispunt maan doorsnijdt eclipticavlak van +ZUID->NOORD. 08-02 KMK 13:59 KMK
  Map of sky above 50°56'N 4°2'E at Fri 2008 Feb 8 12:59 UTC
  3-Wassende Maan WM. [45-90°] - ONTSPRUITEN 09-02 WM 14:45 WM

  4-Is de maan half (na nieuwe maan) Eerste Kwartier EK. [90-135°] - GROEI 14-02 EK 19:04 EK

  5-Klimmende Maan KM: maan klimt Zuid-Noord door het eclipticavlak. 15-02 KM 19:04 KMB

  6-Opkomende Maan OM. Gibbous Maan GM [135-180°] - KNOP 17-02 GB 22:08 OM

  7-Dalende Maanknoop DMK: Kruispunt maan doorsnijdt eclipticavlak van -NOORD->ZUID 20-02 DMK 00:46 DMK

  8-Verlichte zijde van de maan volledig naar de aarde toegekeerd Volle Maan VM. [180-225°] 21-02 VM 00:46 VM-2 VM-1 VM

  9-Afnemende Maan AM. [135-90°] - VRUCHT 25-02 AM 03:38 AM

  10-Dalende Maan DM: maan daalt van Noord-Zuid door het eclipticavlak. 28-02 DM 05:53 DMB

  11-Is de maan half (na volle maan) Laatste Kwartier LK. [90-45°] - OOGSTEN 29-02 LK 06:43 LK

  12-Afnemende Maansikkel AM. Balsemieke Maan BM [45-0°] - COMPOSTEREN 03-03 BM 05:40 AMS

  13-Klimmende Maanknoop KMK: Kruispunt maan doorsnijdt eclipticavlak van +ZUID->NOORD 06-03 KMK 06:47 KMK

  14-Donkere zijde van de maan naar de aarde toegekeerd Nieuwe Maan NM. [0-45°] - ZAAD 07-03 NM 07:01 NM-2 NM-1 NM


  Maan Opkomst Doorgang Ondergang
  Maan OP 22:30 107° OZO DOOR 02:56 30.9° ONDER 08:21 256° WZW


  Maansverduistering 21 februari 2008
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  17-10-2014 08+ 2015
  EK PE VM LK AP 18 NM-2 NM-1 NM
  01-08
  Maanfasen: vr 07 augustus 2015 04:03 MEZT Laatste Kwartier vr 14 augustus 2015 16:53 MEZT Nieuwe Maan za 22 augustus 2015 21:31 MEZT Eerste Kwartier za 29 augustus 2015 20:35 MEZT Volle Maan Apsiden: zo 02 augustus 2015 12:03 MEZT Perigeum Afstand: 362138.77 km, diameter: 32’59.8” di 18 augustus 2015 04:33 MEZT Apogeum Afstand: 405848.38 km, diameter: 29’26.6” zo 30 augustus 2015 17:21 MEZT Perigeum Afstand: 358289.82 km, diameter: 33’21.1”
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  14-10-2014 ICONS
  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  13-10-2014 ORION
  2014-10-10 GELEZEN op Neem een kijkje in NASA's nieuwste ruimtetuig ORION
  - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is volop bezig met het testen van Orion, de opvolger van de spaceshuttle. Met het ruimtetuig kunnen astronauten verder reizen in de ruimte dan ooit tevoren. Vooraleer er effectief mensen aan boord kunnen komen, wordt het toestel leeg in de ruimte getest.
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  09-10-2014 2015 07-12
  JUL 01
  06:00
  ZD
  02 03:00

  ZD
  03
  09:00
  ZD
  04

  ZD
  05
  08:00
  ZD
  06

  ZD
  07

  ZD
  08 00:00

  ZD
  09

  ZD
  10

  ZD
  11
  12:00
  ZD
  12

  ZD
  13

  ZD
  14 04:00
  04:00
  ZD 04:00 PD
  15

  PD
  16 02:00
  08:00
  PD
  17

  PD
  18

  PD
  19

  PD
  20
  23:00
  PD
  21 19:00

  PD
  22

  PD
  23

  PD
  24
  19:00
  PD
  25

  PD
  26
  06:00
  PD
  27

  PD
  28 17:00
  15:00
  PD 17:00 ZD
  29

  ZD
  30
  18:00
  ZD
  31 11:00

  ZD
  AUG 01
  16:00
  ZD
  02

  ZD
  03
  09:00
  ZD
  04 03:00

  ZD
  05

  ZD
  06

  ZD
  07
  17:00
  ZD
  08

  ZD
  09

  ZD
  10 11:00
  10:00
  ZD 11:00 PD
  11

  PD
  12
  15:00
  PD
  13

  PD
  14 15:00
  07:00
  PD
  15

  PD
  16

  PD
  17 22:00
  06:00
  PD
  18

  PD
  19

  PD
  20

  PD
  21
  03:00
  PD
  22
  15:00
  PD
  23

  PD
  24

  PD
  25 04:00

  PD 04:00 ZD
  26

  ZD
  27
  05:00
  ZD
  28

  ZD
  29 19:00
  02:00
  ZD
  30
  18:00
  ZD
  31

  ZD
  SEP 01

  ZD
  02

  ZD
  03
  23:00
  ZD
  04

  ZD
  05

  ZD
  06 17:00
  15:00
  ZD 17:00 PD
  07

  PD
  08
  20:00
  PD
  09

  PD
  10
  13:00
  PD
  11

  PD
  12

  PD
  13 07:00
  12
  PD
  14 04:00

  PD
  15

  PD
  16

  PD
  17
  09:00
  PD
  18
  21:00
  PD
  19

  PD
  20

  PD
  21 12:00
  09:00
  PD 12:00 ZD
  22

  ZD
  23
  14:00
  ZD
  24

  ZD
  25
  13:00
  ZD
  26

  ZD
  27 21:00
  05:00
  ZD
  28 03:00

  ZD
  29

  ZD
  30

  ZD
  OKT 01
  08:00
  PD
  02

  PD
  03
  22:00
  PD
  04

  PD
  05

  PD
  06
  02:00
  PD
  07
  19:00
  PD
  08

  PD
  09

  PD
  10
  18:00
  PD
  11 11:00

  PD
  12

  PD
  13 01:00

  PD
  14
  15:00
  PD
  15

  PD
  16
  03:00
  PD
  17

  PD
  18 19:00
  15:00
  19

  ZD
  20
  22:00
  ZD
  21

  ZD
  22
  22:00
  ZD
  23

  ZD
  24
  16:00
  ZD
  25 07:00

  ZD
  26

  ZD
  27 12:00

  ZD
  28
  19:00
  ZD
  29

  ZD
  30

  ZD
  31 09:00

  ZD 09:00 PD
  NOV 01

  PD
  02
  10:00
  PD
  03

  PD
  04
  02:00
  PD
  05

  PD
  06
  24:00
  PD
  07 15:00

  PD
  08

  PD
  09

  PD
  10
  22:00
  PD
  11 18:00

  PD
  12
  09:00
  PD
  13

  PD
  14
  20:00
  PD
  15 01:00

  PD 01:00 ZD
  16

  ZD
  17
  04:00
  ZD
  18

  ZD
  19
  05:00
  ZD
  20
  24:00
  ZD
  21 13:00

  ZD
  22

  ZD
  23

  ZD
  24

  ZD
  25 23:00
  06:00
  ZD
  26

  ZD
  27 20:00
  17:00
  ZD 20:00 PD
  28

  PD
  29
  19:00
  PD
  30

  PD
  DEC 01
  10:00
  PD
  02

  PD
  03

  PD
  04 18:00
  08:00
  PD
  05

  PD
  06

  PD
  07

  PD
  08
  05:00
  PD
  09
  16:00
  PD
  10

  PD
  11 11:00

  PD
  12 08:00
  03:00
  PD 08:00 ZD
  13

  ZD
  14
  09:00
  ZD
  15

  ZD
  16
  10:00
  ZD
  17

  ZD
  18 15:00
  06:00
  ZD
  19

  ZD
  20

  ZD
  21

  ZD
  22
  15:00
  ZD
  23

  ZD
  24

  ZD
  25 12:00 08:00
  03:00
  ZD 12:00 PD
  26

  PD
  27
  05:00
  PD
  28
  20:00
  PD
  29

  PD
  30

  PD
  31

  PD
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  2015 01-06
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ZATerdag ZONDAG
  JAN 01
  04:00
  PD
  02

  PD
  03
  23:00
  PD
  04

  PD
  05 05:00

  PD
  06
  05:00
  PD
  07
  22:00
  PD
  08

  PD
  09

  PD
  10
  21:00
  PD
  11

  PD
  12 15:00

  PD
  13

  PD
  14
  17:00
  PD
  15

  PD
  16
  02:00
  PD
  17

  PD
  18 06:00
  09:00
  PD 06:00 ZD
  19

  ZD
  20 14:00
  10:00
  ZD
  21

  ZD
  22
  06:00
  ZD
  23
  23:00
  ZD
  24

  ZD
  25 10:00

  ZD
  26

  ZD
  27

  ZD
  28
  09:00
  ZD
  29

  ZD
  30

  ZD
  31 01:00

  ZD 01:00 PD
  FEB 01

  PD
  02
  11:00
  PD
  03 23:00

  PD
  04 00:00
  05:00
  PD
  05

  PD
  06

  PD
  07
  04:00
  PD
  08 16:00

  PD
  09

  PD
  10
  24:00
  PD
  11

  PD
  12
  11:00
  PD
  13

  PD
  14 17:00
  19:00
  ZD 17:00 PD
  15

  ZD
  16
  21:00
  ZD
  17

  ZD
  18 23:00
  17:00
  ZD
  19 00:00

  ZD
  20
  09:00
  ZD
  21 16:00

  ZD
  22

  ZD
  23

  ZD
  24
  16:00
  ZD
  25

  ZD
  26

  ZD
  27 07:00
  10:00
  ZD 07:00 PD
  28

  PD
  MAA 01
  17:00
  PD
  02

  PD
  03
  11:00
  PD
  04

  PD
  05 19:00

  PD
  06
  10:00
  PD
  07 20:00

  PD
  08

  PD
  09

  PD
  10
  06:00
  PD
  11
  17:00
  PD
  12

  PD
  13

  PD
  14 02:00
  03:00
  PD 02:00 ZD
  15

  ZD
  16
  07:00
  ZD
  17

  ZD
  18
  04:00
  ZD
  19
  20:00
  ZD
  20 09:00

  ZD
  21 02:00

  ZD
  22

  ZD
  23

  ZD
  24

  ZD
  25

  ZD
  26 15:00
  17:00
  ZD 15:00 PD
  27

  PD
  28
  23:00
  PD
  29

  PD
  30
  17:00
  PD
  31

  PD
  APR 01

  PD
  02
  16:00
  PD
  03

  PD
  04 13:00 02:00

  PD
  05

  PD
  06
  12:00
  PD
  07
  23:00
  PD
  08

  PD
  09

  PD
  10 08:00
  09:00
  PD 08:00 ZD
  11

  ZD
  12
  14:00
  ZD
  13

  ZD
  14
  14:00
  ZD
  15

  ZD
  16
  06:00
  ZD
  17 12:00

  ZD
  18 19:00

  ZD
  19

  ZD
  20
  11:00
  ZD
  21

  ZD
  22 24:00

  ZD 24:00 PD
  23
  02:00
  PD
  24

  PD
  25
  7
  PD
  26
  24:00
  PD
  27

  PD
  28

  PD
  29
  23:00
  PD
  30

  PD
  MEI 01 09:00

  PD
  02

  PD
  03
  19:00
  PD
  04 04:00

  PD
  05
  05:00
  PD
  06

  PD
  07 14:00
  14:00
  PD 14:00 ZD
  08

  ZD
  09
  20:00
  ZD
  10

  ZD
  11
  20:00
  ZD
  12

  ZD
  13
  14:00
  ZD
  14 20:00

  ZD
  15

  ZD
  16

  ZD
  17
  21:00
  ZD
  18 05:00

  ZD
  19

  ZD
  20 10:00
  12:00
  21

  PD
  22
  16:00
  PD
  23

  PD
  24
  08:00
  PD
  25

  PD
  26

  PD
  27
  07:00
  PD
  28

  PD
  29

  PD
  30

  PD
  31

  PD
  01
  13:00
  PD
  02 17:00

  PD
  03 21:00
  21:00
  PD 21:00 ZD
  04

  ZD
  05

  ZD
  06

  ZD
  07

  ZD
  08

  ZD
  09
  20:00
  ZD
  10 23:00

  ZD
  11

  ZD
  12

  ZD
  13

  ZD
  14
  06:00
  ZD
  15

  ZD
  16 14:00 20:00
  21:00
  ZD 20:00 PD
  17

  PD
  18
  24:00
  PD
  19

  PD
  20
  17:00
  PD
  21

  PD
  22

  PD
  23
  15:00
  PD
  24 17:00

  PD
  25

  PD
  26

  PD
  27
  11:00
  PD
  28
  21:00
  PD
  29

  PD
  30

  PD
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  LEGENDE J.Orins
  Symbolen MAAN ZON GUNSTIG J • OPMERKINGEN • ONGUNSTIG L
  NIEUWE MAAN -2(1) DAGEN • NM-2 -1 .
  NIEUWE MAAN • NM GROEIREMMINGEN ZEER gunstig SNOEIEN
  WASSENDE OPKOMENDE MAAN • WM • OM VRUCHTgewassen ZAAIEN VERPOTTEN VERPLANTEN
  EERSTE KWARTIER • EK . . ZEER gunstig VERZORGEN BEHANDELEN van gewassen
  VOLLE MAAN -2(1) DAGEN • VM-2 -1 .
  VOLLE MAAN • VM Na Volle MAAN ZAAIEN WORTEL BLAD gewassen
  AFNEMENDE MAAN (SIKKEL) • AM • AMS . BLOEMgewassen ZAAIEN bij AFNEMENDE MAAN
  LAATSTE KWARTIER • LK . . BEMESTEN COMPOST wordt sneller opgenomen Nu VRUCHTBOMEN HAGEN SNOEIEN helen de wonden snel
  KLIMMENDE MAAN BEGIN • KMB x OOGSTEN WORTELgewassen
  KLIMMENDE MAANSKNOOP • KMK x GROEIREMMINGEN 06 uur voor & na
  é KLIMMENDE MAAN • KM x Bevordering Stimulering KIEMEN
  ZAAI dag • ZD x ZAAIEN é
  OOGSTEN x OOGSTEN bovengrondse plantendelen = KLIMMENDE MAAN
  DALENDE MAAN BEGIN • DMB x OOGSTEN BLOEMgewassen BLADgewassen
  DALENDE MAANSKNOOP • DMK x GROEIREMMINGEN 06 uur voor & na
  ê DALENDE MAAN • DM x Bevordering Stimulering Wortelgroei
  PLANT dag • PD x PLANTEN STEKKEN SNOEIEN BEMESTEN ê
  OOGSTEN x OOGSTEN ondergrondse plantendelen = DALENDE MAAN
  PERIGEUM • PE • Pg 12 uur voor en na GROEIREMMINGEN SCHIMMELZIEKTE [Kleinste afstand MAAN AARDE 362476km]
  APOGEUM • AP • Ag 12 uur voor en na DOORSCHIETEN VITALITEITSVERLIES [Grootste afstand MAAN AARDE 404896km]
  MAANSVERDUISTERING • MV Bevordering Stimulering KIEMEN op ZAAIdag [08-10-2014 12:55 MEZT]
  Ari RAM ^ VUUR VRUCHTdag Vruchtgewassen • VD
  Tau STIER _ AARDE WORTELdag Wortelgewassen • WD ,
  Gem TWEELINGEN ` LUCHT BLOEMdag BLOEMgewassen • BM {
  Cnc KREEFT a WATER BLADdag BLADgewassen • BD
  Leo LEEUW b VUUR VRUCHTdag Vruchtgewassen • VD
  Vir MAAGD c AARDE WORTELdag Wortelgewassen • WD ,
  Lib WEEGSCHAAL d LUCHT BLOEMdag BLOEMgewassen • BM {
  Sco SCHORPIOEN e WATER BLADdag BLADgewassen • BD
  Sgr BOOGSCHUTTER f VUUR VRUCHTdag Vruchtgewassen • VD
  Cap STEENBOK g AARDE WORTELdag WORTELgewassen • WD ,
  Aqr WATERMAN h LUCHT BLOEMdag BLOEMgewassen • BM {
  Psc VISSEN i WATER BLADdag BLADgewassen • BD
  PERIHELIUM • PH GROEIREMMINGEN [Kleinste afstand Zon Aarde 02-01-2014 05:46 MET]
  APHELIUM • AH GROEIREMMINGEN [Grootste afstand Zon Aarde 05-07-2014 16:53 MEZT]
  ZONSVERDUISTERING • ZV GROEIREMMINGEN
  LENTE EQUINOX ASTRONOMISCH • EQ . . Dag Nacht gelijk [20-03 16:57 20-03 17:57 MET]
  ZOMER SOLSTITIUM ASTRONOMISCH • S1 . . ZONNEWENDE Langste Dag Korste Nacht [21-06 10:51 21-06 12:51 MEZT]
  HERFST EQUINOX ASTRONOMISCH • EQ . . Dag Nacht gelijk [23-09 02:29 DINSDAG 23-09 04:29 MEZT]
  WINTER SOLSTITIUM ASTRONOMISCH • S2 . . ZONNEWENDE Korste Dag Langste Nacht [21-12 23:03 MAANDAG 22-12 00:03 MET]
  . . . . .
  Legende Biologisch Dynamische ZAAI PLANT OOGST kalender J.ORINS
  Bronnen V.V.S. - Efemeride 2000-2025 (boek van Karen Hamaker-Zondag en Albert Vermist) & gegevens van het Ministerie van Land- & Tuinbouw
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  06-10-2014 GOED VOLK

  MAANDAG één 20:40 HET PROGRAMMA Eten gaat natuurlijk over voedsel en hoe lekker dat is. Maar het is meer dan dat. Het is aan de keukentafel dat familieleden vertellen over hun dag, het is bij het diner dat vrienden elkaar deelgenoot maken van hun plannen. Al van jongs af is Jeroen geïnteresseerd in die sociale functie van voedsel. En in de mensen die zich door voedsel laten binden. Jeroen trekt naar zes gemeenschappen die hem vaak als kind al fascineerden. Het zijn gemeenschappen die, elk op hun manier, moeilijk te doorgronden zijn en die Jeroen via de keuken probeert te ontdooien. Van cowboys in Texas, over de Langa-township in Zuid-Afrika tot rusthuis Sint Anna in Berchem. En van vissers op de Lofoten, over sumoworstelaars in Tokio tot de inwoners van Oymyakon, het koudste dorp ter wereld. Jeroen gaat er op zoek naar mooie, sterke of gewoon verrassende figuren, en het leven zoals het origineel kan zijn. Van de 'stal' van de sumo's, over de huifkar van de cowboys, tot het vetkoek-kraam in een beruchte township in Kaapstad. Via de keuken komt Jeroen in de gemeenschap terecht, om ze zo van binnenuit te leren kennen. Omdat een keukendeur net iets vaker op een kiertje staat.
  - 06-10-2014 20:40 Jeroen bij de vissers
  In 1003 al staken de Vikingen de Atlantische oceaan over en ontdekten er Amerika. Ze konden die reis maken omdat ze een wondermiddel hadden: stokvis. Nu, meer dan 1000 jaar later wordt dat wondermiddel nog altijd gemaakt. Op identiek dezelfde manier. Op het Noorse eiland Røst ontdekt Jeroen een van de oudste bewaarmethodes ter wereld, en een gemeenschap wier band met de zee nog even innig is als die van hun Vikingvoorouders.
  - 29-09-2014 20:40 Jeroen in een TOWNSHIP [Onion test]
  De apartheid is in Zuid-Afrika officieel al jaren opgedoekt. Maar toch blijven grote delen van de zwarte bevolking samenleven in wijken die vaak als de gevaarlijkste ter wereld worden bestempeld. In het spoor van Zola, de eigenares van een eetkraam, leert Jeroen Langa kennen, de oudste township van Kaapstad.
  In Langa willen ze graag een demonstratie van Jeroens snijkunsten. Tijd voor de onion test!
  - 22-09-2014 20:40 Jeroen in het KOUDSTE DORP [Culinair incorrect]
  Februari 2014. Het wordt er gemakkelijk -60°C. Simpele dingen zoals ademen en wandelen zijn er moeilijk. Het leven is er keihard. En toch zijn er mensen die in Oymyakon wonen; het koudste dorp ter wereld. Hoe overleven zij? Wat eten ze? En waarom kiezen ze ervoor om in de diepvries van de planeet te leven? Jeroen gaat in het ijskoude hart van Siberië op zoek naar antwoorden - In Oymyakon, het koudste dorp ter wereld, hebben ze zo hun eigen manier van koken...
  - 15-09-2014 20:40 Jeroen bij de COWBOYS
  Het Wilde Westen bestaat nog. In het spoor van de cowboys van de Tongue River Ranch trekt Jeroen de Texaanse prairie op om de nieuwe kalveren te tellen. Centraal in het kamp staat de kookhuifkar van cowboykok Charlie. Vanuit zijn mobiele keuken probeert Jeroen door te dringen in de harde wereld van de laatste echte cowboys
  - 08-09-2014 20:40 Jeroen in het RUSTHUIS [Twee broers]
  Een rusthuis kennen we allemaal. Of dat denken we toch. Maar hoe gaat het eraan toe als het bezoekuur is afgelopen? Wat krijgen de bewoners te eten? En wat hebben ze te vertellen over gisteren en vandaag? Jeroen liet zich een week lang onderdompelen in het dagelijkse leven van rusthuis Sint Anna in Berchem. Het resultaat is een ontluisterend en ontroerend beeld van gewone mensen tijdens het laatste hoofdstuk van hun leven - Twee broers die niet met elkaar praten en niet samen aan tafel willen? Ook dat kom je tegen in een rusthuis
  - 01-09-2014 20:40 Jeroen bij de SUMOWORSTELAARS
  Ze zijn gehuld in mysterie. Het zijn sterren met een heldenstatus, die wordt versterkt door hun Spartaanse levensstijl. Ze laten zich leiden door eeuwenoude tradities en voor ons Westerlingen onbegrijpelijke regels en erecodes. Jeroen kreeg de uitzonderlijke eer om een week lang de eetgewoontes van de leden van de Tamanoi-stal in Tokio te gaan bekijken. En zo, via de keuken, een glimp op te vangen van een unieke subcultuur: sumoworstelaars in hun sumo-stal
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  05-10-2014 RVLOMBARDIJE  1.  • RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 

    SPORZA
  Saxo Bank (DEN) LEO LEOPARD TREK (LUX) Euskaltel (SPA) Omega Pharma - Lotto (BEL) Rabobank (NED) Garmin-Cervélo (USA) Astana (KAZ) RSH TEAM RADIOSHACK(USA) MOV MOVISTAR TEAM (ESP) LIQ LIQUIGAS-CANNONDALE (ITA) AG2R (FRA) Team Sky (GBR) Quick-Step (BEL) FDJ (FRA) BMC Racing (USA) Cofidis (FRA) Lampre (ITA) HTC - Highroad (USA) Europcar (FRA) Katjoesja (RUS) Vacansoleil (NED) Saur - Sojasun (FRA) GEOX TMC (ESP) AGC ANDALUCIA CAJA GRANADA (ESP)


  © - GAZETTA - Wikipedia VRT-SPORZA - België ; NOS - wielrennen ; RTBF - VUELTA ; Eurosport.fr - Vuelta ; ITV Grande-Bretagne - VUELTA ; France TV - cyclisme ; RTL - Luxembourg ; TV2 - Norvège
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  30-09-2014 LUNA 2014

  •2014• MAANKALENDER •• CALENDRIER LUNAIRE •• LUNAR CALENDAR •• MONDKALENDER  • CALENDARIO LUNARE • CALENDARIO LUNAR • CALENDARIO LUNAR • MåNKALENDER • MåNEKALENDER • KALENDER • TAKVIM  • KALENDARZ • KUUKALENTERI • HOLDNAPTÁR

  • Русский :Календарь • Česky : Kalendář • Hrvatski : Kalendar • Ελληνικά : Ημερολόγιο
  • 日本語 : カレンダー • 简体字 : 日历
  • 한국어 : 달력 • ไทย : ปฏิทิน
  العربية تقويم
  עברית לוח שנה  •2015• MAANKALENDER •• CALENDRIER LUNAIRE •• LUNAR CALENDAR •• MONDKALENDER
  • CALENDARIO LUNARE • CALENDARIO LUNAR • CALENDARIO LUNAR • MåNKALENDER • MåNEKALENDER • KALENDER • TAKVIM  • KALENDARZ • KUUKALENTERI • HOLDNAPTÁR


  • Русский :Календарь • Česky : Kalendář • Hrvatski : Kalendar • Ελληνικά : Ημερολόγιο
  • 日本語 : カレンダー • 简体字 : 日历
  • 한국어 : 달력 • ไทย : ปฏิทิน
  العربية تقويم
  עברית לוח שנה
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN