Mijn favorieten
 • FOTO's
 • VANDAAG
 • .
  Foto
  Zoeken in blog

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • De laatste dag van herfst vaarwel
 • Prettige Donderdag lieve vriendin
 • mevr
 • Fijne nieuwe week gewenst vriendin
 • Aangename Zondag vriendin

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Archief per maand
 • 06-2020
 • 04-2020
 • 04-2019
 • 03-2018
 • 12-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 12-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 01-2011
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 01-2008
  Over mijzelf
  Ik ben André
  Ik ben een man en woon in Aalst (België) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 27/09/1949 en ben nu dus 71 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur Bretagne Saint-Malo Festival de Cornouaille Joan Baez KleinKunst.
  BIOLOGISCH-DYNAMISCH-ECOLOGISCH TUINIEREN met een knipoog naar de MAAN en Maria THUN
  .
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  18-12-2012 UITLEG J.Orins B
  21-02-2008 Over de Biologisch Dynamische zaai-, plant- & oogstkalender. Samenstelling: José Orins.

  Rudolf Steiner legde de basis voor het biologisch- dynamisch tuinieren Bij het biologische wordt het accent gelegd op de levensprocessen in de natuur Terwijl het dynamische duidt op de krachten welke, vanuit de kosmos, op de natuur inwerken.
  Maria Thun heeft in 1963 een zaaikalender samengesteld die een leidraad vormt om optimale resultaten te behalen Zij stelde dat de maan, bij het doorlopen van de sterrenbeelden van de Zodiac, de dierenriem, verschillende invloeden uitoefende op de natuur op aarde, zij heeft meerdere jaren plantproeven gedaan, met als doel deze invloeden beter te leren kennen en te hanteren Aan groei en opbrengst werd aangetoond, dat niet alleen de maanfazen invloeden had, maar dat bovendien de inbreng van de stand van de maan, in de dierenriem, merkelijk groter was
  Jan Vanmarcke heeft in 1987, toen voorzitter van het “Werk der Volkstuinen” te Kluisbergen, gewestelijke inspecteur, en secretaris van het gewest Oudenaarde, "De Biologisch – Dynamische zaai- en plantkalender" voor het eerst samengesteld en gegeven aan de leden van de volkstuinen Kluisbergen
  José Orins heeft in 2005 de kalender 2006 ontworpen, zoals je hem nu kent Zo ontstond de huidige zaai- plant- en oogstkalender, die de dagen, voor grondbewerking , zaaien , planten , verzorgen , oogsten aangeeft, om optimale resultaten te verkrijgen

  Willen we de maan als gids in onze tuin?
  Sinds het biologisch gericht tuinieren zijn terechte plaats verwierf, krijgen ook "lunalogen" onder de tuinders een luisterend oor Maar wat is de waarheid over de invloed van de maan op landbouw en tuinbouw? Hemellichamen hebben de mens altijd gefascineerd al was het maar om hun feeërieke sfeer Niet alleen boeit het "hemeldeskundigen ", ook zij die met beide voeten op en in de aarde staan, worden er door gebiologeerd, mogelijk zelf letterlijk Geen wonder dat vooral de maan hoge verwachtingen oproept, en mogelijk niet helemaal ten onrechte Verbazend is dat de maan wel degelijk invloed uitoefent op de grote watermassa's die aanwezig zijn op de aarde Waarom dan ook niet op de mensen, dieren, planten, die voor het overgrote deel uit water bestaande leven op onze planeet?
  AARDE MAAN ZONNESTELSEL Bij het doorlopen van de sterrenbeelden van de Zodiac, de dierenriem In 24 uur draait de aarde één keer om haar eigen as De maan draait om de aarde in 27,321661 dagen Zij draaien beiden om de zon in 365 dagen 5 uur 48 m 45,2 s zon, aarde, maan en planeten , ons zonnestelsel draaien om de as van de melkweg in 200 miljoen jaren Ons zonnestelsel:
  De zon en de maan hebben invloeden op onze aarde Zo hebben we onze seizoenen lente, zomer, herfst en winter De zon is een ster , één van de miljarden sterren in een verzameling sterren, die we het melkwegstelsel noemen Van dergelijke stelsels bestaan er in het heelal ook weer miljarden Men weet ondermeer dat onze melkweg om zijn as draait In de Siderische Zodiac, dierenriem, onderscheid we 12 sterrenbeelden Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman, Vissen De zon geeft onze planeet bovendien ook nogal wat extra licht, warmte, kracht, stralen; UV, UVI, gamma, röntgen…), om maar enkele te noemen Het zichtbare licht strekt zich uit van 4000 tot 7000 Angström De zon is een radio bron, weet men al sinds de beginperiode van het radiosterrekundig onderzoek Het rôntgen en gamma onderzoek van de zon dateert uit de jaren 1960, om dat men pas toen de beschikking kreeg over de middelen om buiten de dampkring waarnemingen te kunnen doen De radiosterrenkunde heeft geweldig veel bijgedragen aan onze kennis over het heelal Ook de astrologie spreekt een woordje mee Alle dierenriemtekens van boogschutter tot tweeling kent men een stijgende kracht toe die overeenstemt met een geleidelijke toename van de groei en bloei De overige dierenriemtekens corresponderen met dalende krachten met rijpheid, oogst, neergang en rust De plantensoorten en dierentekens verbonden aan de vier natuurelementen, Vruchtgewassen horen bij het element vuur en zijn verbonden met Ram, Leeuw en Boogschutter; Wortelgewassen horen bij het element aarde en zijn verbonden met Stier, Maagd en Steenbok; Bloemgewassen horen bij het element lucht en zijn verbonden met Tweeling, Weegschaal en Waterman; Bladgewassen horen bij het element water en zijn verbonden met Vissen, Kreeft en Schorpioen
  MAAN In zijn 27 dagen, 7 uren, 43 minuten en 12 seconden durende omtrek rond de aarde, brengt de maan onze planeet bovendien ook nog extra licht Licht evenwel dat eerder een spectrum naar het infrarode vertoont, maar niettemin extra licht, één van de levends bevorderende elementen Bovendien stellen zij dat er op aarde meerdere elementen zijn die de groeifasen van planten beinvloeden Believers en disbelievers slagen er vooralsnog niet in het gelijk naar hun kant te halen Als we echter weten dat de samenstelling van de bodem, klimatologische omstandigheden en de diverse biotopen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van planten, en als we weten dat de stand van de maan daarop inspeelt, dan kan men moeilijk beweren dat de maan géén invloed zou hebben Wie wil tuinieren op het ritme van de maan zal alvast rekening moeten gaan houden met de maanfasen
  MAANFAZEN De fazen van de maan ontstaan doordat de maan zelf geen licht uitstraalt De verlichte zijde reflecteert zonlicht De donkere kant weerkaatst licht van de aarde
  1-Donkere zijde maan naar aarde toegekeerd is Nieuwe Maan NM. [0-45°] - ZAAD
  2-Tussen 1. en 3. is Wassende Maan WM. [45-90°] (NM-EK) - ONTSPRUITEN - wijze
  3-Is de maan half (na nieuwe maan) is Eerste Kwartier EK. [90-135°] - GROEI - wijze
  4-Tussen 3. en 5. is Opkomende Maan OM. Gibbous Maan GM [135-180°] (EK-GM-VM) - KNOP - wijze
  5-Verlichte zijde maan naar aarde toegekeerd is Volle Maan VM. [180-225°] - BLOESEM - moeder
  6-Tussen 5. en 7. is Afnemende Maan AM (Krimpende) KRM. [135-90°] (VM-LK) - VRUCHT - maagd
  7-Is de maan half (na volle maan) is Laatste Kwartier LK. [90-45°] - OOGSTEN - maagd
  8-Tussen 7. en 1. is Afnemende Maansikkel AMS. Balsemieke Maan BM [45-0°] (LK-NM) - COMPOSTEREN - maagd 
  1-Donkere zijde maan naar aarde toegekeerd is Nieuwe Maan NM. [0-45°] - ZAADDe maan in Klimmende KMK MaanKnoop en Dalende Maanknoop DMK De ecliptica is de projectie vanuit de zon van de aardbaan. Het eclipticavlak is het vlak van de aardbaan. De kruispunten, waar de maan door de ecliptica loopt,noemen de knopen van de maanbaan
  Klimmende MaanKnoop KMK: Kruispunt maan doorsnijdt eclipticavlak van +ZUID->NOORD
  Dalende MaanKnoop DMK: Kruispunt maan doorsnijdt eclipticavlak van -NOORD->ZUID
  Klimmende Maan KM: maan klimt vanuit Zuid->Noord door het eclipticavlak
  Dalende Maan DM: maan daalt vanuit Noord->Zuid door het eclipticavlak
  Begin periode Klimmende Maan KM1 KM2 KM3 : als de maan klimt vanuit het Zuiden (ongeveer 4 dagen voor ze door het ecliptica vlak gaat KMK) Begin periode Dalende Maan DM1 DM2 DM3 : als de maan daalt vanuit het Noorden (ongeveer 4 dagen voor ze door het ecliptica vlak gaat DMK)
  Rosse Maan, Blauwe Maan Volgens overlevering: zeggen de éne Als er in de maand april twee maanwisselingen zijn,is het de laatste maanwisseling de rosse maan.Andere zeggen:Als er tussen 5 april en 14 mei twee maanwisselingen zijn, is het de laatste maanwisseling de rosse maan De rosse maan is meestal een voorteken van nachtelijke afkoeling. Vele tuinders hebben altijd al een vrees gekend voor de rosse maan. Het roest worden van de nieuwe knoppen, wat zoveel betekent als het vervriezen ervan, Gaven onze voorouders de schuld aan de rosse maan. Ieder zal wel weten dat er zich nog nachtvorst voordoet in de eerste veertien dagen van de maand mei! Ja, de ijsheiligen; Mammertuis, Pancratuis, Servatius en Bonifatuis. (van 11 tot 14 mei) Blauwe maan is de 2de Volle Maan in een maand
  Maria Thun over de zaai plant oogst tijden 
  Nieuwe Maan NM is altijd ongunstig omdat de planten voortijdig zullen opschieden, kan dan wel gunstig zijn bij zaadwinning ; Zaaien of planten op Nieuwe Maan NM geeft groeiremming 
  Wassende Maan WM zal de bovengrondse groei bloei gunstig bevorderen 
  Volle Maan 2 dagen ervoor VM-2 is altijd zeer gunstig om te zaaien en of te planten 
  Afnemende Maan AM de ondergrondse plantendelen gunstig beinvloeden
  Klimmende Maan begin periode KM123 bevordert in grote mate het kiemen, daarom is het gunstig om de bodem te bewerken, het wieden en te enten
  Klimmende Maan KM en bij Maansverduistering MV is het gunstig om te zaaien en ongunstig om te planten
  Klimmende MaanKnoop KMK zal altijd ongunstig zijn om te zaaien en te planten, groeiremmende invloed  
  Dalende Maan begin periode DM123 is zeer gunstig om te planten en verpotten, daarom in het gunstig om te verspenen, toedienen van compost en te snoeien 
  Dalende Maan DM is het gunstig om te planten en ongunstig om te zaaien 
  Dalende MaanKnoop DMK zal altijd ongunstig zijn om te zaaien en te planten, groeiremmende invloed 
  Zaaien en planten bij ZonsVerduistering ZV, de dagen waar zon op de kleinste Perihelium PH of grootste Aphelium AH afstand is van aarde zal altijd ongunstig zijn om te zaaien en om te planten
  De dagen waar maan op de kleinste Perigeum PE of grootste Apogeum AP afstand is van aarde zal altijd ongunstig zijn om te zaaien en om te planten, groeiremmende invloed
  ZAAIEN  Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) gewassen AARDE bij voorkeur na Volle Maan VM Afnemende Maan AM Zaaidagen
  ZAAIEN  Bloem (brocoli snijbloemen) Bomen (kappen) Fruit (kersen bessen etc) Kruiden (blad bloem) gewassen LUCHT best bij Wassende Maan WM Zaaidagen
  ZAAIEN  Vrucht Peul Fruit (appels peren etc) Zaad Kruiden (zaad vrucht) gewassen VUUR best bij Wassende Maan WM Zaaidagen 
  ZAAIEN  Blad (bloemkool koolrabi) Kool gewassen WATER best bij Wassende Maan WM 
  Zaaidagen
  VERPLANTEN  bij Wassende Maan WM
  VERPOTTEN  bij Wassende Maan WM
  OOGSTEN  bovengrondse delen van gewassen Vrucht Peul Fruit (appels peren etc) Fruit (kersen bessen etc) Zaad (zaaizaden) Kruiden (zaad vrucht) Blad (diepvries of verwerking) gewassen op vruchtdagen fruitdagen VUUR Sag-Boo Ari-Ram Leo-Lee ; bij Klimmende Maan KM KMK123 op zaaidagen Wassende Maan WM
  OOGSTEN  ondergrondse delen van gewassen Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) gewassen op worteldagen AARDE Cap-Ste Tau-Sti Vir-Maa ; bij Dalende Maan DM DM123 op plantdagen Afnemende Maan AM 's namiddags 15:00 24:00 , Invloed op houdbaarheid en kwaliteit
  OOGSTEN  bovengrondse delen van gewassen Bloem (brocoli snijbloemen) Bomen (kappen) Fruit (kersen bessen etc) Zaad (zaaizaden) Kruiden (blad bloem) Blad (diepvries of verwerking) gewassen LUCHT Aqr-Wat Gem-Twe Lib-Wee ; bij Klimmende Maan KM KMK123 op zaaidagen Wassende Maan WM 's ochtends 03:00 12:00 , Invloed op houdbaarheid en kwaliteit
  OOGSTEN  bovengrondse delen van gewassen Blad (bloemkool koolrabi) Kool gewassen WATER Psc-Vis Cnc-Kre Sco-Sch Oph-Sla ; bij Klimmende Maan KM KMK123 op zaaidagen Wassende Maan WM 's ochtends 03:00 12:00 , Invloed op houdbaarheid en kwaliteit

  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  UITLEG J.Orins
  José ORINS (Maria Thun) kalender UITLEG

  é Klimmende Maan (Maan beweegt van -ZUID naar +NOORD) Zaaitijd
  Als het middelpunt van de maan zijn grootste zuidelijk min (-) declinatie bereikt.Is de overgang van dalende naar klimmende maan.
  GUNSTIG ZAAIEN ONGUNSTIG PLANTEN (ook bij maansverduistering)
  ZAAIEN
  voormiddag 03>12 uur
  [bovengrondse plantendelen]
  KIEMEN
  Semer
  matin 03>12 heures
  [parties aériennes des plantes]
  Germer
  Sowing
  morning 03>12 hours
  [aerial parts of plants]
  To germinate
  Säen
  Vormittag 03>12 Stunden
  [oberirdischen Teile der Pflanzen]
  Keimen

  KMB123 : Begin periode van klimmende maan:
   zeer GUNSTIG ZAAIEN (bevordert zeer het KIEMEN) - GUNSTIG GROND=BODEMBEWERKING-WIEDEN-ENTEN
  ++ ZAAIEN
  voormiddag 03>12 uur
  [bovengrondse plantendelen]
  ++ KIEMEN
  Semer
  matin 03>12 heures
  [parties aériennes des plantes]
  Germer
  Sowing
  morning 03>12 hours
  [aerial parts of plants]
  To germinate
  Säen
  Vormittag 03>12 Stunden
  [oberirdischen Teile der Pflanzen]
  Keimen
  GROND-BODEMBEWERKING
  SPITTEN diep-licht
  PLOEGEN
  EGGEN
  WIEDEN=SCHOFFELEN
  Travailler la terre
  Bêcher profondément
  Labourer
  Herser
  Désherber=Sarcler
  Soil cultivation
  Digging=Turning up
  Plowing=Ploughing
  Harrowing=Drag in
  Weed=Spud out (up) weeds
  Bodenbearbeitung
  Umgraben
  Pflügen Ackern
  Eggen
  Unkraut(Jäten)=Hacken
  STEKKEN
  ENTEN
  Bouturer=Bouturage
  Greffer=Greffage
  Cuttings
  Grafting
  Vermehrung durch Stecklinge
  Veredeln

  Maan in Klimmende MaanKnoop.
  De kruispunten, waar de maan door de ecliptica loopt, noemen de knopen van de maanbaan. De ecliptica is de projectie vanuit de zon van de aardbaan. Het eclipticavlak is het vlak van de aardbaan. Het kruispunt, waar de maan het eclipticavlak van -ZUID naar +NOORD doorsnijdt, is de Klimmende MaanKnoop 
  ONGUNSTIG ZAAIEN-PLANTEN (groeiremmingen)

  ê Dalende Maan (Maan daalt van +NOORD naar -ZUID) Planttijd
  Als het middelpunt van de maan zijn grootste noordelijke plus (+) declinatie bereikt. Is de overgang van klimmende naar dalende maan.
  GUNSTIG PLANTEN-SNOEIEN-BEMESTEN ONGUNSTIG ZAAIEN
  PLANTEN
  namiddag 15>24 uur
  [ondergrondse plantendelen]
  Planter
  après-midi 15>24 heures
  [parties souterrains des plantes]
  Planting
  afternoon 15>24 hours
  [underground parts of plants]
  Pflanzen
  Nachmittag 15>24 Stunden
  [unterirdischen Pflanzenteile]
  SNOEIEN
  INKORTEN
  Élaguer=Écoter
  Tailler
  Pruning=Knotting=Hairdressing
  Docking Crop
  Abkappen=Haare Schneiden
  Stutzen
  BEMESTEN compost
  COMPOSTEREN
  IRRIGATIE
  GIETEN=ONDERDOMPELEN
  Kamerplanten
  Engraiser=Fertiliser
  Compostage
  Irrigation=Arrosage
  Fertiliser
  Plantes d'interieur
  Fertilizing=Manuring
  Composting
  Irrigation
  Dungen=Watering
  Indoor plants
  Düngen
  Kompostierung
  Irrigation=Bewässerung
  Düngen=Gießen
  Zimmerpflanzen

  DMB123 : Begin periode van dalende maan:
  zeer GUNSTIG PLANTEN-VERPLANTEN-VERPOTTEN-VERSPENEN - GUNSTIG SNOEIEN-BEMESTEN compost (COMPOSTEREN)
  ++ PLANTEN
  namiddag 15>24 uur
  [ondergrondse plantendelen]
  Planter
  après-midi 15>24 heures
  [parties souterrains des plantes]
  Planting
  afternoon 15>24 hours
  [underground parts of plants]
  Pflanzen
  Nachmittag 15>24 Stunden
  [unterirdischen Pflanzenteile]
  VERPLANTEN
  VERPOTTEN
  VERSPENEN
  Transplanter
  Rempoter
  Repiquer
  Transplanting
  Repot
  Pricking out
  Verpflanzung
  Verpflanzung
  Verschulen
  SNOEIEN
  INKORTEN
  Élaguer=Écoter
  Tailler
  Pruning=Knotting=Hairdressing
  Docking Crop
  Abkappen=Haare Schneiden
  Stutzen
  BEMESTEN compost
  COMPOSTEREN
  IRRIGATIE
  GIETEN=ONDERDOMPELEN
  Kamerplanten
  Engraiser=Fertiliser
  Compostage
  Irrigation=Arrosage
  Fertiliser
  Plantes d'interieur
  Fertilizing=Manuring
  Composting
  Irrigation
  Dungen=Watering
  Indoor plants
  Düngen
  Kompostierung
  Irrigation=Bewässerung
  Düngen=Gießen
  Zimmerpflanzen

  Maan in Dalende MaanKnoop. De kruispunten, waar de maan door de ecliptica loopt, noemen de knopen van de maanbaan. De ecliptica is de projectie vanuit de zon van de aardbaan. Het eclipticavlak is het vlak van de aardbaan. Het kruispunt, waar de maan het eclipticavlak van +NOORD naar -ZUID doorsnijdt, is de Dalende MaanKnoop
  ONGUNSTIG ZAAIEN-PLANTEN (groeiremmingen)

  Maria Thun over de zaai- & planttijden:
  Wie wil tuinieren op het ritme van de maan zal alvast rekening moeten gaan houden met de maanfasen.
  DE MAANFAZEN: De fazen van de maan ontstaan doordat de maan zelf geen licht uitstraalt.
  De verlichte zijde reflecteert zonlicht. De donkere kant weerkaatst licht van de aarde.

  NM Nieuwe Maan de donkere zijde van de maan naar de aarde toegekeerd
  ONGUSTIG ZAAIEN-PLANTEN (groeiremingen , voortijdig opschieten) GUNSTIG voor ZAAIZAADWINNING
  WM Wassende Maan zal de bovengrondse groei en bloei bevorderen
  GUNSTIG ZAAIEN Vruchtgewassen Bladgewassen Bloemgewassen GUNSTIG VERPLANTEN-VERPOTTEN
  ZAAIEN
  voormiddag 03>12 uur
  [bovengrondse plantendelen]
  KIEMEN
  Semer
  matin 03>12 heures
  [parties aériennes des plantes]
  Germer
  Sowing
  morning 03>12 hours
  [aerial parts of plants]
  To germinate
  Säen
  Vormittag 03>12 Stunden
  [oberirdischen Teile der Pflanzen]
  Keimen
  VERPLANTEN
  VERPOTTEN
  VERSPENEN
  Transplanter
  Rempoter
  Repiquer
  Transplanting
  Repot
  Pricking out
  Verpflanzung
  Verpflanzung
  Verschulen
  EK Eerste Kwartier de maan half (na nieuwe maan)
  OM Opkomende (Wassende) Maan
  VM-2 Volle Maan -2 dagen (48 uur): zeer GUNSTIG ZAAIEN-PLANTEN
  ++ ZAAIEN
  voormiddag 03>12 uur
  [bovengrondse plantendelen]
  ++ KIEMEN
  Semer
  matin 03>12 heures
  [parties aériennes des plantes]
  Germer
  Sowing
  morning 03>12 hours
  [aerial parts of plants]
  To germinate
  Säen
  Vormittag 03>12 Stunden
  [oberirdischen Teile der Pflanzen]
  Keimen
  ++ PLANTEN
  namiddag 15>24 uur
  [ondergrondse plantendelen]
  Planter
  après-midi 15>24 heures
  [parties souterrains des plantes]
  Planting
  afternoon 15>24 hours
  [underground parts of plants]
  Pflanzen
  Nachmittag 15>24 Stunden
  [unterirdischen Pflanzenteile]
  VM Volle Maan de verlichte zijde van de maan volledig naar de aarde toegekeerd
  AM Afnemende Maan zal de ondergrondse plantendelen gunstig beinvloeden
   GUNSTIG ZAAIEN Wortel- en knolgewassen
  ZAAIEN
  voormiddag 03>12 uur
  [bovengrondse plantendelen]
  KIEMEN
  Semer
  matin 03>12 heures
  [parties aériennes des plantes]
  Germer
  Sowing
  morning 03>12 hours
  [aerial parts of plants]
  To germinate
  Säen
  Vormittag 03>12 Stunden
  [oberirdischen Teile der Pflanzen]
  Keimen
  LK Laatste Kwartier de maan is half (na volle maan)
  AMS Afnemende MaanSikkel
  NM-2 Nieuwe Maan -2 dagen (48 uur): zeer GUNSTIG ZAAIEN-PLANTEN
  ++ ZAAIEN
  voormiddag 03>12 uur
  [bovengrondse plantendelen]
  ++ KIEMEN
  Semer
  matin 03>12 heures
  [parties aériennes des plantes]
  Germer
  Sowing
  morning 03>12 hours
  [aerial parts of plants]
  To germinate
  Säen
  Vormittag 03>12 Stunden
  [oberirdischen Teile der Pflanzen]
  Keimen
  ++ PLANTEN
  namiddag 15>24 uur
  [ondergrondse plantendelen]
  Planter
  après-midi 15>24 heures
  [parties souterrains des plantes]
  Planting
  afternoon 15>24 hours
  [underground parts of plants]
  Pflanzen
  Nachmittag 15>24 Stunden
  [unterirdischen Pflanzenteile]

  PE (Kleinste afstand maan-aarde): ONGUNSTIG ZAAIEN-PLANTEN (groeiremmingen)
  AP (Grootste afstand maan-aarde): ONGUNSTIG ZAAIEN-PLANTEN (groeiremmingen)
  PH (Kleinste afstand zon-aarde): ONGUNSTIG ZAAIEN-PLANTEN (groeiremmingen)
  AH (Grootste afstand zon-aarde): ONGUNSTIG ZAAIEN-PLANTEN (groeiremmingen)
  OOGSTEN
  PLUKKEN
  voormiddag 03>12 uur
  [bovengrondse plantendelen]
  invloed houdbaarheid kwaliteit
  Récolter
  Cueillir
  matin 03>12 heures
  [parties aériennes des plantes]
  Harvesting
  To pick
  morning 03>12 hours
  [aerial parts of plants]
  Ernte
  Pflücken
  Vormittag 03>12 Stunden
  [oberirdischen Teile der Pflanzen]
  VRUCHTgewassen & KRUIDEN [Zaden of Vruchten] & KERSEN, BESSEN e.d. op VRUCHTdagen Ari Leo Sgr
  APPELS & PEREN e.d. enkel OOGSTEN op VRUCHT(= FRUIT)dagen Ari Leo Sgr bij KLIMMENDE maan (=stijgende,zaaidagen)
  BLOEMgewassen & SNIJBLOEMEN & KRUIDEN [Blad of Bloemen] & KERSEN, BESSEN e.d. & KAPPEN van BOMEN op BLOEMdagen Gem Lib Aqr voormiddag 03 > 12 uur
  BLADgewassen op BLADdagen Cnc Sco Psc voormiddag 03 > 12 uur
  BLADgewassen voor de diepvries of verwerking NIET op BLADdagen Cnc Sco Psc
  Zaaizaden NOOIT OOGSTEN op BLADdagen Cnc Sco Psc
  BOMEN KAPPEN
  ROOIEN STRONKEN
  Couper les arbres
  Déssouchage
  Cut trees
  Cutting Plants
  Bäume schneiden
  Auslichten Roden

  OOGSTEN ê
  PLUKKEN

  namiddag 15>24 uur
  [ondergrondse plantendelen]
  invloed houdbaarheid kwaliteit
  Récolter
  Cueillir
  après-midi 15>24 heures
  [parties souterrains des plantes]
  Harvesting
  To pick
  afternoon 15>24 hours
  [underground parts of plants]
  Ernte
  Pflücken
  Nachmittag 15>24 Stunden
  [unterirdischen Pflanzenteile]
  WORTEL- BOL- KNOLgewassen & KRUIDEN [Wortels] op WORTELdagen Tau Vir Cap
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  04+ 2011
  J 01 18:00 é Vrijdag: H.Hugo 07:20 20:14 33 06:46 20:48 04:10 16:26 -:- 06%
  L 02 AP 11:00 é ZATerdag: H.Franciscus van Paola 07:17 20:16 34 06:44 20:50 04:26 17:31 -:- 02%
  L 03 16:32 é ZONDAG: H.Rihardus 07:15 20:18 34 06:42 20:51 04:43 18:37 -:- 01%
  04 é Maandag: H.Isidorus 07:13 20:19 34 06:39 20:53 05:02 19:44 -:- 00%
  05 é Dinsdag: H.Vincentius Ferrer 07:11 20:21 34 06:37 20:55 05:23 20:51 -:- 02%
  06 22:00 é Woensdag: H.Petrus van Verona 07:09 20:23 34 06:35 20:56 05:50 21:56 -:- 05%
  07 é Donderdag: H.Johannes Baptista de la Salle 07:06 20:24 34 06:33 20:58 06:23 22:59 -:- 10%
  J 08 24:00 é ê Vrijdag: H.Walter 07:04 20:26 34 06:30 21:00 07:04 23:55 -:- 17%
  L 09 14:00 20:00 ê ZATerdag: H.Waltrudis 07:02 20:27 34 06:28 21:02 -:- 00 00 07:55 25%
  10 ê ZONDAG: H.Fulbert 07:00 20:29 34 06:26 21:03 -:- 00:43 08:57 34%
  11 14:05 23:00 ê Maandag: H.Stanislaus 06:58 20:31 34 06:24 21:05 -:- 01:23 10:07 45%
  12 ê Dinsdag: H.Julius I 06:56 20:32 35 06:21 21:07 -:- 01:56 11:24 55%
  13 11:00 ê Woensdag: H.Marinus I 06:53 20:34 35 06:19 21:09 -:- 02:23 12:44 66%
  14 ê Donderdag: H.Lidwina 06:51 20:36 35 06:17 21:10 -:- 02:47 14:06 77%
  15 21:00 ê Vrijdag: Z.Petrus Gonzalez 06:49 20:37 35 06:15 21:12 -:- 03:09 15:30 86%
  J 16 ê ZATerdag: H.Benedictus Labre 06:47 20:39 35 06:12 21:14 -:- 03:31 16:56 93%
  L 17 PE 08:00 ê ZONDAG: PALMZONDAG 06:45 20:40 35 06:10 21:16 -:- 03:55 18:23 98%
  18 04:44 22:00 ê Maandag: Z.Idesbald 06:43 20:42 35 06:08 21:17 -:- 04:22 19:50 100%
  19 ê Dinsdag: H.Ursmarus 06:41 20:44 35 06:06 21:19 -:- 04:55 21:12 99%
  20 03:00 ê Woensdag: Z.Oda van Thorembais 06:39 20:45 36 06:03 21:21 -:- 05:36 22:26 95%
  J 21 15:00 ê é Donderdag: WITTE DONDERDAG 06:37 20:47 36 06:01 21:23 -:- 06:27 23:26 88%
  L 22 01:00 08:00 é Vrijdag: GOEDE VRIJDAG 06:35 20:49 36 05:59 21:24 -:- 07:28 -:- 80%
  23 é ZATerdag: PAASZATERDAG 06:33 20:50 36 05:57 21:26 00:13 08:36 -:- 71%
  24 15:00 é ZONDAG: PASEN 06:31 20:52 36 05:55 21:28 00:49 09:46 -:- 61%
  25 04:47 é Maandag: PAASMAANDAG H.Marcus 06:29 20:53 36 05:53 21:30 01:17 10:56 -:- 51%
  26 22:00 é Dinsdag: H.Cletus 06:27 20:55 37 05:51 21:32 01:39 12:04 -:- 41%
  27 é Woensdag: H.Zita 06:25 20:57 37 05:48 21:33 01:58 13:11 -:- 32%
  28 24:00 é Donderdag: H.Petrus Chanel 06:23 20:58 37 05:46 21:35 02:16 14:17 -:- 24%
  L 29 AP 20:01 é Vrijdag: H.Catharina van Siëna 06:21 21:00 37 05:44 21:37 02:32 15:22 -:- 16%
  30 é ZATerdag: H.Pius V 06:19 21:01 37 05:42 21:39 02:49 16:28 -:- 10%
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  04- 2011
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ZATerdag ZONDAG
  . . . J 01

  19:02
  é
  L 02
  AP 11:16 406656

  é
  L 03 16:32


  é
  04


  é
  05


  é
  06

  23:34
  é
  07


  é
  J 08
  24:00

  é ê
  L 09
  14:47
  21:08
  ê
  10


  ê
  11 14:05

  23:18
  ê
  12


  ê
  13

  12:38
  ê
  14


  ê
  15

  21:52
  ê
  J 16


  ê
  L 17
  PE 08:06 358089

  ê
  18 04:44

  22:38
  ê
  19


  ê
  20

  05:30
  ê
  J 21
  15:42

  ê é
  L 22
  03:05
  08:50
  é
  23


  é
  24

  16:09
  é
  25 04:47


  é
  26

  22:57
  é
  27


  é
  28


   é
  L 29
  AP 20:01 406039
  01:19
  é
  30


  é
  05

  MEI
                  - J ZEER GUNSTIG L ONGUNSTIG = GEEN ACTIVITEIT in de TUIN

  GUNSTIGe invloed om te ZAAIEN
  01 april – twee dagen voor nieuwe maan
  01 april en 08 april – klimmende maan
  22 april tem 30 april - klimmende maan
  23 april en 26 april - begin dagen klimmende maan
  15 april en 18 april - klimmende maan
  04 april tem 08 april - wassende maan         
   
   Bladdagen zijn: 03, 04, 22, 29 en 30 april
   Vruchtdagen zijn: 05, 06, 23, en 24 april
   Worteldagen zijn: 07, 08, 25, 26 en 27/ april
   Bloemdagen zijn: 01, 02, /27 en 28 april

  ONGUNSTIGe invloed om te ZAAIEN
              02 april - grootste afstand maan/aarde
  03 april - nieuwe maan
  22 april - klimmende maanknoop
  29 april - grootste afstand maan/aarde

  GUNSTIGe invloed om te OOGSTEN van bovengrondse gewassen
  01 april tem 08 april - klimmende maan
  22 april tem 30 april - klimmende maan

  ZEER GUNSTIGe invloed voor KAPPEN van bomen
  01 en 02 april – bloemdagen -1 en 2 dagen voor nieuwe maan
  /10 april tem 12/ april – bloemdagen
  /27 en 28/ april – bloemdagen -5 en 6 dagen voor nieuwe maan

  GUNSTIGe invloed om te PLANTEN SNOEIEN & BEMESTEN
  10 april tem 20 april - dalende maan
  10 april tem 13 april - begin dagen dalende maan
  16 april - twee dagen voor volle maan
   
  Bladdagen zijn: /12, 13, en 21 april
  Vruchtdagen zijn: 14, 15 en 16/ april
  Worteldagen zijn: 09, 10/, /16, 17 en 18 april
  Bloemdagen zijn: /10, 11, /12, 19 en 20 april

  ONGUNSTIGe invloed om te PLANTEN SNOEIEN & BEMESTEN
  09 april - maan in dalende maanknoop.
  17 april - kleinste afstand maan/aarde

  /21 april - maan in klimmende maanknoop

  GUNSTIGe invloed om te OOGSTEN van ondergrondse gewassen
  09 april tem 21 april - dalende maan
  01 Vrijdag: H.Hugo 07:20 20:14 33 06:46 20:48 04:10 16:26 -:- 06%
  02 ZATerdag: H.Franciscus van Paola 07:17 20:16 34 06:44 20:50 04:26 17:31 -:- 02%
  03 ZONDAG: H.Rihardus 07:15 20:18 34 06:42 20:51 04:43 18:37 -:- 01%
  04 Maandag: H.Isidorus 07:13 20:19 34 06:39 20:53 05:02 19:44 -:- 00%
  05 Dinsdag: H.Vincentius Ferrer 07:11 20:21 34 06:37 20:55 05:23 20:51 -:- 02%
  06 Woensdag: H.Petrus van Verona 07:09 20:23 34 06:35 20:56 05:50 21:56 -:- 05%
  07 Donderdag: H.Johannes Baptista de la Salle 07:06 20:24 34 06:33 20:58 06:23 22:59 -:- 10%
  08 Vrijdag: H.Walter 07:04 20:26 34 06:30 21:00 07:04 23:55 -:- 17%
  09 ZATerdag: H.Waltrudis 07:02 20:27 34 06:28 21:02 -:- 00 00 07:55 25%
  10 ZONDAG: H.Fulbert 07:00 20:29 34 06:26 21:03 -:- 00:43 08:57 34%
  11 Maandag: H.Stanislaus 06:58 20:31 34 06:24 21:05 -:- 01:23 10:07 45%
  12 Dinsdag: H.Julius I 06:56 20:32 35 06:21 21:07 -:- 01:56 11:24 55%
  13 Woensdag: H.Marinus I 06:53 20:34 35 06:19 21:09 -:- 02:23 12:44 66%
  14 Donderdag: H.Lidwina 06:51 20:36 35 06:17 21:10 -:- 02:47 14:06 77%
  15 Vrijdag: Z.Petrus Gonzalez 06:49 20:37 35 06:15 21:12 -:- 03:09 15:30 86%
  16 ZATerdag: H.Benedictus Labre 06:47 20:39 35 06:12 21:14 -:- 03:31 16:56 93%
  17 ZONDAG: PALMZONDAG 06:45 20:40 35 06:10 21:16 -:- 03:55 18:23 98%
  18 Maandag: Z.Idesbald 06:43 20:42 35 06:08 21:17 -:- 04:22 19:50 100%
  19 Dinsdag: H.Ursmarus 06:41 20:44 35 06:06 21:19 -:- 04:55 21:12 99%
  20 Woensdag: Z.Oda van Thorembais 06:39 20:45 36 06:03 21:21 -:- 05:36 22:26 95%
  21 Donderdag: WITTE DONDERDAG 06:37 20:47 36 06:01 21:23 -:- 06:27 23:26 88%
  22 Vrijdag: GOEDE VRIJDAG 06:35 20:49 36 05:59 21:24 -:- 07:28 -:- 80%
  23 ZATerdag: PAASZATERDAG 06:33 20:50 36 05:57 21:26 00:13 08:36 -:- 71%
  24 ZONDAG: PASEN 06:31 20:52 36 05:55 21:28 00:49 09:46 -:- 61%
  25 Maandag: PAASMAANDAG H.Marcus 06:29 20:53 36 05:53 21:30 01:17 10:56 -:- 51%
  26 Dinsdag: H.Cletus 06:27 20:55 37 05:51 21:32 01:39 12:04 -:- 41%
  27 Woensdag: H.Zita 06:25 20:57 37 05:48 21:33 01:58 13:11 -:- 32%
  28 Donderdag: H.Petrus Chanel 06:23 20:58 37 05:46 21:35 02:16 14:17 -:- 24%
  29 Vrijdag: H.Catharina van Siëna 06:21 21:00 37 05:44 21:37 02:32 15:22 -:- 16%
  30 ZATerdag: H.Pius V 06:19 21:01 37 05:42 21:39 02:49 16:28 -:- 10%
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  05+ 2011
  J 01 é ZONDAG: H.Jozef, arbeider 06:17 21:03 38 05:40 21:41 03:07 17:34 -:- 05%
  J 02 é Maandag: H.Athanasius 06:16 21:05 38 05:38 21:42 03:28 18:41 -:- 02%
  L 03 08:51 é Dinsdag: HH.Philippus en Jacobus 06:14 21:06 38 05:36 21:44 03:53 19:48 -:- 00%
  04 04:00 é Woensdag: H.Silvanus 06:12 21:08 38 05:34 21:46 04:24 20:52 -:- 01%
  05 é Donderdag: H.Jutta van Pruisen 06:10 21:09 38 05:32 21:48 05:04 21:50 -:- 03%
  L 06 05:00 15:00 é ê Vrijdag: H.Prudentia 06:09 21:11 39 05:30 21:49 05:52 22:41 -:- 07%
  07 01:00 ê ZATerdag: Z.Gisela 06:07 21:12 39 05:28 21:51 06:51 23:23 -:- 13%
  08 ê ZONDAG: H.Macharius 06:05 21:14 39 05:26 21:53 07:59 23:57 -:- 21%
  09 05:00 ê Maandag: H.Pachomius 06:04 21:16 39 05:25 21:55 -:- 00 00 09:12 30%
  10 22:33 18:00 ê Dinsdag: H.Damiaan (De Veuster) 06:02 21:17 39 05:23 21:56 -:- 00:26 10:29 41%
  11 ê Woensdag: H.Gangulfus 06:00 21:19 40 05:21 21:58 -:- 00:50 11:48 52%
  12 ê Donderdag: H.Pancratius 05:59 21:20 40 05:19 22:00 -:- 01:12 13:08 63%
  13 05:00 ê Vrijdag: H.Servatius 05:57 21:22 40 05:17 22:02 -:- 01:33 14:30 74%
  14 ê ZATerdag: H.Matthias 05:56 21:23 40 05:16 22:03 -:- 01:55 15:54 83%
  L 15 PE 13:24 ê ZONDAG: H.Dymphna 05:54 21:25 41 05:14 22:05 -:- 02:19 17:19 91%
  J 16 07:00 ê Maandag: H.Johannes Nepomucenus 05:53 21:26 41 05:12 22:07 -:- 02:49 18:42 97%
  17 13:09 12:00 ê Dinsdag: H.Paschalis Baylon 05:51 21:27 41 05:11 22:08 -:- 03:25 20:01 100%
  18 ê Woensdag: H.Johannes I 05:50 21:29 41 05:09 22:10 -:- 04:12 21:09 100%
  L 19 01:00 09:00 18:00 ê é Donderdag: H.Ivo 05:49 21:30 41 05:08 22:12 -:- 05:09 22:03 97%
  20 é Vrijdag: H.Bernardinus v.Siëna 05:47 21:32 42 05:06 22:13 -:- 06:16 22:45 92%
  21 é ZATerdag: Z.Herman-Jozef 05:46 21:33 42 05:05 22:15 -:- 07:27 23:17 85%
  22 é ZONDAG: H.Rita van Cascia 05:45 21:34 42 05:03 22:16 -:- 08:39 23:42 76%
  23 é Maandag: H.Wilbertus 05:44 21:36 42 05:02 22:18 -:- 09:50 -:- 67%
  24 20:52 05:00 é Dinsdag: H.Esther 05:43 21:37 43 05:00 22:19 00:03 10:58 -:- 58%
  25 é Woensdag: H.Beda de Eerbiedwaardige 05:42 21:38 43 04:59 22:21 00:21 12:05 -:- 48%
  26 07:00 é Donderdag: H.Philippus Neri 05:40 21:39 43 04:58 22:22 00:38 13:11 -:- 38%
  L 27 AP 11:58 é Vrijdag: H.Augustinus van Kantelberg 05:39 21:41 43 04:56 22:24 00:54 14:16 -:- 30%
  28 é ZATerdag: H.Germanus 05:38 21:42 43 04:55 22:25 01:12 15:22 -:- 21%
  29 é ZONDAG: H.Maximus 05:38 21:43 44 04:54 22:27 01:32 16:29 -:- 14%
  30 é Maandag: H.Ferdinandus 05:37 21:44 44 04:53 22:28 01:56 17:36 -:- 08%
  31 é Dinsdag: Bezoek van Maria 05:36 21:45 44 04:52 22:29 02:25 18:41 -:- 04%
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  05- 2011
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ZATerdag ZONDAG
  . . . . . J 01


  é
  J 02


  é
  L 03 08:51


  é
  04

  04:00
  é
  05


  é
  L 06
  05:00 15:00

  é ê
  07

  01:00
  ê
  08


  ê
  09

  05:00
  ê
  10 22:33

  18:00
  ê
  11


  ê
  12


  ê
  13

  05:00
  ê
  14


  ê
  L 15
  PE 13:24 362134

  ê
  J 16

  07:00
  ê
  17 13:09

  12:00
  ê
  18


  ê
  L 19
  01:00 09:00
  18:00
  ê é
  20


  é
  21


  é
  22


  é
  23


  é
  24 20:52

  05:00
  é
  25


  é
  26

  07:00
  é
  L 27
  AP 11:58 405003

  é
  28


  é
  29


  é
  30


  é
  31


  é
  . . . . 06

  JUNI
  - J ZEER GUNSTIG L ONGUNSTIG = GEEN ACTIVITEIT in de TUIN

  GUNSTIGe invloed om te ZAAIEN
  01 mei tem 05 mei - klimmende maan
  01-02 mei - twee dagen voor nieuwe maan
  04-05 mei - wassende maan
  19 mei tem 31 mei - klimmende maan
  20 mei tem 23 mei - begin dagen klimmende maan
  30-31 mei - twee dagen voor nieuwe maan
  Bladdagen zijn: 01, 19, 27, 28, 29 mei
  Vruchtdagen zijn: 02, 03, 20, 21, 22/, 30, 31 mei
  Worteldagen zijn: 04, 05, /22, 23, 24 mei
  Bloemdagen zijn: 25, 26 mei

  ONGUNSTIGe invloed om te ZAAIEN
  03 mei - nieuwe maan
  19 mei - klimmend maanknoop
  27 mei - grootste afstand maan/aarde

  GUNSTIGe invloed om te OOGSTEN van bovengrondse gewassen
  01 mei tem 05 mei - klimmende maan
  19 mei tem 31 mei - klimmende maan

  ZEER GUNSTIGe invloed voor KAPPEN van bomen
  /07 mei tem 09 mei - bloemdagen 4, 5 en 6 dagen na nieuwe maan
  25 en 26 mei - bloemdagen 6 en 7 dagen voor nieuwe maan
  GUNSTIGe invloed om te PLANTEN SNOEIEN & BEMESTEN
  07 mei tem 18 mei - dalende maan
  07 mei tem 10 mei - begin dagen dalende maan
  07 mei tem 10 mei - wassende maan
  16 mei - twee dagen voor volle maan
  Bladdagen zijn: 10, 11/ en /18 mei
  Vruchtdagen zijn: /11, 12 en 13/ mei
  Worteldagen zijn: 6, 7/, /13, 14, 15 en 16 mei
  Bloemdagen zijn: /7, 8, 9, 17 en 18/ mei
  ONGUNSTIGe invloed om te PLANTEN SNOEIEN & BEMESTEN
  06 mei - maan in dalende maanknoop
  15 mei - kleinste afstand maan/aarde
  GUNSTIGe invloed om te OOGSTEN van ondergrondse gewassen
  06 mei tem 18 mei - klimmende maan
  01 ZONDAG: H.Jozef, arbeider 06:17 21:03 38 05:40 21:41 03:07 17:34 -:- 05%
  02 Maandag: H.Athanasius 06:16 21:05 38 05:38 21:42 03:28 18:41 -:- 02%
  03 Dinsdag: HH.Philippus en Jacobus 06:14 21:06 38 05:36 21:44 03:53 19:48 -:- 00%
  04 Woensdag - H.Silvanus 06:12 21:08 38 05:34 21:46 04:24 20:52 -:- 01%
  05 Donderdag: H.Jutta van Pruisen 06:10 21:09 38 05:32 21:48 05:04 21:50 -:- 03%
  06 Vrijdag: H.Prudentia 06:09 21:11 39 05:30 21:49 05:52 22:41 -:- 07%
  07 ZATerdag: Z.Gisela 06:07 21:12 39 05:28 21:51 06:51 23:23 -:- 13%
  08 ZONDAG: H.Macharius 06:05 21:14 39 05:26 21:53 07:59 23:57 -:- 21%
  09 Maandag: H.Pachomius 06:04 21:16 39 05:25 21:55 -:- 00 00 09:12 30%
  10 Dinsdag - H.Damiaan (De Veuster) 06:02 21:17 39 05:23 21:56 -:- 00:26 10:29 41%
  11 Woensdag: H.Gangulfus 06:00 21:19 40 05:21 21:58 -:- 00:50 11:48 52%
  12 Donderdag: H.Pancratius 05:59 21:20 40 05:19 22:00 -:- 01:12 13:08 63%
  13 Vrijdag: H.Servatius 05:57 21:22 40 05:17 22:02 -:- 01:33 14:30 74%
  14 ZATerdag: H.Matthias 05:56 21:23 40 05:16 22:03 -:- 01:55 15:54 83%
  15 ZONDAG - H.Dymphna 05:54 21:25 41 05:14 22:05 -:- 02:19 17:19 91%
  16 Maandag: H.Johannes Nepomucenus 05:53 21:26 41 05:12 22:07 -:- 02:49 18:42 97%
  17 Dinsdag: H.Paschalis Baylon 05:51 21:27 41 05:11 22:08 -:- 03:25 20:01 100%
  18 Woensdag: H.Johannes I 05:50 21:29 41 05:09 22:10 -:- 04:12 21:09 100%
  19 Donderdag: H.Ivo 05:49 21:30 41 05:08 22:12 -:- 05:09 22:03 97%
  20 Vrijdag - H.Bernardinus v.Siëna 05:47 21:32 42 05:06 22:13 -:- 06:16 22:45 92%
  21 ZATerdag: Z.Herman-Jozef 05:46 21:33 42 05:05 22:15 -:- 07:27 23:17 85%
  22 ZONDAG: H.Rita van Cascia 05:45 21:34 42 05:03 22:16 -:- 08:39 23:42 76%
  23 Maandag: H.Wilbertus 05:44 21:36 42 05:02 22:18 -:- 09:50 -:- 67%
  24 Dinsdag: H.Esther 05:43 21:37 43 05:00 22:19 00:03 10:58 -:- 58%
  25 Woensdag: H.Beda de Eerbiedwaardige 05:42 21:38 43 04:59 22:21 00:21 12:05 -:- 48%
  26 Donderdag: H.Philippus Neri 05:40 21:39 43 04:58 22:22 00:38 13:11 -:- 38%
  27 Vrijdag: H.Augustinus van Kantelberg 05:39 21:41 43 04:56 22:24 00:54 14:16 -:- 30%
  28 ZATerdag: H.Germanus 05:38 21:42 43 04:55 22:25 01:12 15:22 -:- 21%
  29 ZONDAG: H.Maximus 05:38 21:43 44 04:54 22:27 01:32 16:29 -:- 14%
  30 Maandag: H.Ferdinandus 05:37 21:44 44 04:53 22:28 01:56 17:36 -:- 08%
  31 Dinsdag: Bezoek van Maria 05:36 21:45 44 04:52 22:29 02:25 18:41 -:- 04%
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  GRASSEN
  11 Grassen (Poaceae)

  Moerasstruisgras of kruipend struisgras (Agrostis canina)
  Gewoon struisgras (Agrostis capillaris)
  Hoog struisgras (Agrostis gigantea)
  Fioringras of wit struisgras (Agrostis stolonifera)
  Zilverhaver (Aira caryophyllea)
  Vroege haver (Aira praecox)
  Rosse vossenstaart (Alopecurus aequalis)
  Geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus)
  Duist (Alopecurus myosuroides)
  Grote vossenstaart (Alopecurus pratensis)
  Helm (Ammophila arenaria)
  Slofhak (Anthoxanthum aristatum)
  Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum)
  Glanshaver (Arrhenatherum elatius)
  Pijlriet (Arundo donax)
  Haver (Avena sativa)
  Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum)
  Bevertjes (Briza media)
  Kweekdravik (Bromopsis inermis subsp. inermis)
  Zachte dravik (Bromus hordeaceus)
  Trosdravik (Bromus racemosus)
  Dreps (Bromus secalinus)
  Bosstruisriet (Calamagrostis arundinacea)
  Duinriet (Calamagrostis epigejos)
  Buntgras (Corynephorus canescens)
  Handjesgras (Cynodon dactylon)
  Kamgras (Cynosurus cristatus)
  Kropaar (Dactylis glomerata)
  Tandjesgras (Danthonia decumbens)
  Ruwe smele (Deschampsia cespitosa)
  Bochtige smele (Deschampsia flexuosa)
  Glad vingergras (Digitaria ischaemum)
  Harig vingergras (Digitaria sanguinalis)
  Europese hanenpoot (Echinochloa crus-galli)
  Kweek (Elytrigia repens)
  Biestarwegras (Elytrigia juncea)
  Klein liefdegras (Eragrostis minor)
  Festuca ovinaRuig schapengras (Festuca ovina subsp. hirtula)
  Beemdlangbloem (Festuca pratensis)
  Roodzwenkgras (Festuca rubra)
  Gewoon roodzwenkgras (Festuca rubra var. commutata, synoniem: Festuca rubra var. fallax
  Roodzwenkgras met forse uitlopers (Festuca rubra var. rubra)
  Roodzwenkgras met fijne uitlopers (Festuca rubra var. trichophylla)
  Mannagras (Glyceria fluitans)
  Liesgras (Glyceria maxima)
  Beemdhaver (Helictotrichon pratense)
  Zachte haver (Helictotrichon pubescens)
  Veenreukgras (Hierochloe odorata)
  Gestreepte witbol (Holcus lanatus)
  Gladde witbol (Holcus mollis)
  Zeegerst (Hordeum marinum)
  Kruipertje (Hordeum murinum)
  Veldgerst (Hordeum secalinum)
  Gerst (Hordeum vulgare)
  Breed fakkelgras (Koeleria pyramidata)
  Zandhaver (Leymus arenarius)
  Westerwolds raaigras (Lolium multiflorum)
  Engels raaigras (Lolium perenne)
  Vlasdolik (Lolium remotum)
  Eenbloemig parelgras (Melica uniflora)
  Bosgierstgras (Milium effusum)
  Pijpenstrootje (Molinia caerulea)
  Borstelgras (Nardus stricta)
  Rijst (Oryza sativa)
  Rietgras (Phalaris arundinacea)
  Timoteegras (Phleum pratense subsp. pratense)
  Klein timoteegras of kleine timothee (Phleum pratense subsp. serotinum)
  Riet (Phragmites australis, synoniem: Phragmites communis)
  Straatgras (Poa annua)
  Bergbeemdgras (Poa chaixii)
  Plat beemdgras (Poa compressa)
  Schaduwgras of bosbeemdgras (Poa nemoralis)
  Veldbeemdgras (Poa pratensis)
  Ruw beemdgras (Poa trivialis)
  Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima)
  Rogge (Secale cereale)
  Blauwgras (Sesleria albicans)
  Groene naaldaar (Setaria viridis)
  Engels slijkgras (Spartina anglica)
  Gewone tarwe (Triticum aestivum)
  Dwergtarwe (Triticum compactum)
  Wilde emmer (Triticum dicoccoides)
  Emmertarwe (Triticum dicoccum)
  Eenkoorn (Triticum monococcum)
  Spelt (Triticum spelta)
  Durum (Triticum turgidum subsp. durum)
  Suikermaïs (Zea mays convar. saccharata)
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  16-12-2012 QUICENGROIGNE NL FR EN GE 1 2
  08-09-2008 Biologisch Dynamisch Tuinieren • Jardinage Bio-Dynamique • BioDynamic Gardening • Gartenbau Bio Dyna
  MAAN LUNE MOON MOND in Zodiac Zodiaque Zodiac Tierkreis
  Sgr BOOGSCHUTTER Sagittaire Saggittarius Schuetze VUUR FEU FIRE FEUER
  • 240° LENTE teken stijgende kracht met geleidelijke toename groei bloei groeiimpuls rijping en deling
  • 240° Signe PRINTEMPS élevant le pouvoir avec l'augmentation graduelle croissance fleurir l'impulsion de croissance
  • 240° SPRING sign rising power with gradual increase growth flowering growth impulse maturation & division
  • 240° FEDER Zeichen das Kraft mit allmählicher Zunahme steigt Wachstum Blühen Wachstumantrieb
  • Siderische: 16 12>16 01 Astronomische: 18 12>19-01

  Cap STEENBOK Capricorne Capricornus Steinbock AARDE TERRE EARTH ERDE
  • 270° LENTE teken stijgende kracht met geleidelijke toename groei bloei groeiimpuls strekkende werking
  • 270° Signe PRINTEMPS élevant le pouvoir avec l'augmentation graduelle croissance fleurir l'impulsion de croissance
  • 270° SPRING sign rising power with gradual increase growth flowering growth impulse
  • 270° FEDER Zeichen das Kraft mit allmählicher Zunahme steigt Wachstum Blühen Wachstumantrieb
  • Siderische: 17 01>12 02 Astronomische: 20 01>16-02

  Aqr WATERMAN Verseau Aquarius Wassermann LUCHT AIR AIR LUFT
  • 300° LENTE teken stijgende kracht met geleidelijke toename groei bloei groeiimpuls verfijning differentiëring
  • 300° Signe PRINTEMPS élevant le pouvoir avec l'augmentation graduelle croissance fleurir l'impulsion de croissance
  • 300° SPRING sign rising power with gradual increase growth flowering growth impulse refinement differentiation
  • 300° FEDER Zeichen das Kraft mit allmählicher Zunahme steigt Wachstum Blühen Wachstumantrieb
  • Siderische: 13 02>14 03 Astronomische: 17 02>11 03

  Psc VISSEN Poissons Pisces Fische WATER EAU WATER WASSER
  • 330° LENTE teken stijgende kracht met geleidelijke toename groei bloei groeiimpuls vullende werking
  • 330° Signe PRINTEMPS élevant le pouvoir avec l'augmentation graduelle croissance fleurir
  • 330° SPRING sign rising power with gradual increase growth flowering growth impulse
  • 330° FEDER Zeichen das Kraft mit allmählicher Zunahme steigt Wachstum Blühen Wachstumantrieb
  • Siderische: 15 03>13 04 Astronomische: 12 03>17 04

  Ari RAM Bélier Aries Widder VUUR FEU FIRE FEUER
  • 000° LENTE teken stijgende kracht met geleidelijke toename groei bloei groeiimpuls rijping en deling
  • 000° Signe PRINTEMPS élevant le pouvoir avec l'augmentation graduelle croissance fleurir l'impulsion de croissance
  • 000° SPRING sign rising power with gradual increase growth flowering growth impulse maturation & division
  • 000° FEDER Zeichen das Kraft mit allmählicher Zunahme steigt Wachstum Blühen Wachstumantrieb
  • Siderische: 14 04>14 05 A: 18 04>13 05

  Tau STIER Taureau Taurus Stier AARDE TERRE EARTH ERDE
  • 030° LENTE teken stijgende kracht met geleidelijke toename groei bloei groeiimpuls strekkende werking
  • 030° Signe PRINTEMPS élevant le pouvoir avec l'augmentation graduelle croissance fleurir l'impulsion de croissance
  • 030° SPRING sign rising power with gradual increase growth flowering growth impulse
  • 030° FEDER Zeichen das Kraft mit allmählicher Zunahme steigt Wachstum Blühen Wachstumantrieb
  • Siderische: 15 06>16 07 Astronomische: 21 06>19 07


  Gem TWEELINGEN Gémaux Gemini Zwilling LUCHT AIR AIR LUFT
  • 060° HERFST teken dalende kracht met rijpheid oogst neergang rust groeiimpuls verfijning differentiëring
  • 060° Signe AUTOMNE la force en baisse avec maturité récolte déclin repose l'impulsion de croissance raffinement différentiation
  • 060° AUTUMN sign decreasing strength with maturity harvest decline rest growth impulse refinement differentiation
  • 060° HERBST Zeichen abnehmende Stärke mit Reife Ernte Abnahme Rest Wachstumantrieb verfeinerung unterscheidung
  • Siderische: 15 06>16 07 Astronomische: 21 06>19 07

  Cnc KREEFT Cancer Cancer Krebs WATER EAU WATER WASSER
  • 090° HERFST teken dalende kracht met rijpheid oogst neergang rust groeiimpuls vullende werking
  • 090° Signe AUTOMNE la force en baisse avec maturité récolte déclin repose l'impulsion de croissance
  • 090° AUTUMN sign decreasing strength with maturity harvest decline rest growth impulse
  • 090° HERBST Zeichen abnehmende Stärke mit Reife Ernte Abnahme Rest Wachstumantrieb
  • Siderische: 17 07>16 08 Astronomische: 20 07>09 08

  Leo LEEUW Lion Leo Loewe VUUR FEU FIRE FEUER
  • 120° HERFST teken dalende kracht met rijpheid oogst neergang rust groeiimpuls rijping en deling
  • 120° Signe AUTOMNE la force en baisse avec maturité récolte déclin repose l'impulsion de croissance
  • 120° AUTUMN sign decreasing strength with maturity harvest decline rest growth impulse maturation & division
  • 120° HERBST Zeichen abnehmende Stärke mit Reife Ernte Abnahme Rest Wachstumantrieb
  • Siderische: 17 08>16 09 Astronomische: 10 08>15 09

  Vir MAAGD Vierge Virgo Jungfrau AARDE TERRE EARTH ERDE
  • 150° HERFST teken dalende kracht met rijpheid oogst neergang rust groeiimpuls strekkende werking
  • 150° Signe AUTOMNE la force en baisse avec maturité récolte déclin repose l'impulsion de croissance
  • 150° AUTUMN sign decreasing strength with maturity harvest decline rest growth impulse
  • 150° HERBST Zeichen abnehmende Stärke mit Reife Ernte Abnahme Rest Wachstumantrieb
  • Siderische: 17 09>17 10 Astronomische: 16 09>30 10

  Lib WEEGSCHAAL Balance Libra Waage LUCHT AIR AIR LUFT
  • 180° HERFST teken dalende kracht met rijpheid oogst neergang rust groeiimpuls verfijning differentiëring
              • 180° Signe AUTOMNE la force en baisse avec maturité récolte déclin repose l'impulsion de croissance raffinement différentiation
  • 180° AUTUMN sign decreasing strength with maturity harvest decline rest growth impulse refinement differentiation
  • 180° HERBST Zeichen abnehmende Stärke mit Reife Ernte Abnahme Rest Wachstumantrieb verfeinerung unterscheidung
  • Siderische: 18 10>16 11 Astronomische: 31 10>22 11

  Sco SCHORPIOEN Scorpion Scorpio Skorpion WATER EAU WATER WASSER Oph SLANGENDRAGER Ophiuchus
  • 210° HERFST teken dalende kracht met rijpheid oogst neergang rust groeiimpuls vullende werking
  • 210° Signe AUTOMNE la force en baisse avec maturité récolte déclin repose l'impulsion de croissance
  • 210° AUTUMN sign decreasing strength with maturity harvest decline rest growth impulse
  • 210° HERBST Zeichen abnehmende Stärke mit Reife Ernte Abnahme Rest Wachstumantrieb
  • Siderische: 17 11>15 12 Astronomische: 23 11>29 11 >17 12  VRUCHT dag ZAAIEN • PLANTEN • OOGSTEN : 03:00 - 12:00 Vrucht Peul Fruit (appels peren etc) (kersen bessen etc) Zaad (zaaizaden) Kruiden (zaad vrucht) gewassen Maken EM1
  Jour FRUITS SEMER • PLANTER – RÉCOLTER : 03>12 heure plantes Fruits (pommes poires etc)
  FRUIT day Garden works with fruit plants, making of Activated EM1 (AEM) fortunately
  FRUCHT tag Gartenarbeiten mit Fruchtpflanzen, Ansetzen von
  EM-A günstig


  VRUCHT dag ZAAIEN • PLANTEN • OOGSTEN : 03:00 - 12:00 Vrucht Peul Fruit (appels peren etc) (kersen bessen etc) Zaad (zaaizaden) Kruiden (zaad vrucht) gewassen COMPOSTEER SNOEI: Stuiken, Bomen kappen, appel peer druif framboos kruisbes braambes
  Jour FRUITS SEMER • PLANTER – RÉCOLTER : 03>12 heure plantes Fruits (pommes poires etc)
  FRUIT day Garden works with fruit and seed plants, sowing lawn, hairdressing, making of Activated EM1 (AEM) fortunately
  FRUCHT tag Gartenarbeiten mit Frucht• und Samenpflanzen, Rasen ansäen, Haare schneiden, Ansetzen von
  EM-A günstig


  BLAD dag ZAAIEN • PLANTEN • OOGSTEN : 03:00 - 12:00 Blad (bloemkool koolrabi) Koolgewassen MAAIEN: gazon UITDUNNEN-ONDERDOMPELEN: kamerplanten
  Jour FEUILLES SEMER • PLANTER – RÉCOLTER : 03>12 heure Légumes Feuilles TONDRE: pelouse DISPERSER-IMMERGER: plantes d'interieur
  LEAF day Garden works with leaf vegetables, mowing the lawn, watering and dunging indoor plants fortunately
  BLATT tag Gartenarbeiten mit Blattgemüsen, Aussaat von Blattgemüsen, Ernte für den Frischverzehr, Rasen mähen, Zimmerpflanzen gießen und düngen günstig  WORTEL dag ZAAIEN • PLANTEN • OOGSTEN : 15:00 - 24:00 Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) gewassen COMPOSTEER (DM)
  Jour RACINES SEMER • PLANTER – RÉCOLTER : 03>12 heure --
  ROOT day Garden works with root vegetables, compost works fortunately
  WURZEL tag Gartenarbeiten mit Wurzelgemüsen, Aussaat von Wurzelgemüsen, Kompostarbeiten günstig


  WORTEL dag ZAAIEN • PLANTEN • OOGSTEN : 15:00 - 24:00 Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) Winter gewassen COMPOSTEER(DM) SNOEI: Bomen kappen
  Jour RACINES SEMER • PLANTER – RÉCOLTER : 03>12 heure --
  ROOT day Garden works with root vegetables, compost works, root and winter vegetables sowing and conserving, cutting plants, hairdressing fortunately
  WURZEL tag Gartenarbeiten mit Wurzelgemüsen, Kompostarbeiten, Wurzel+ Wintergemüse säen, konservieren, Auslichten und Roden, Haare schneiden günstig  WORTEL dag ZAAIEN • PLANTEN • OOGSTEN : 15:00 - 24:00 Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) gewassen INZAAIEN: gazon COMPOSTEER VERSPEEN UITDUNNEN SNOEI: Bomen kappen
  Jour RACINES SEMER • PLANTER – RÉCOLTER : 03>12 heure --
  ROOT day Garden works with root vegetables, compost works, transplanting, dunging, sowing the lawn, hairdressing fortunately
  WURZEL tag Gartenarbeiten mit Wurzelgemüsen, Kompostarbeiten, Umtopfen und Umsetzen, Düngen, Rasen ansäen, Haare schneiden günstig  BLOEM dag ZAAIEN • PLANTEN • OOGSTEN : 03:00 - 12:00 Bloem (brocoli snijbloemen bomen) Fruit (kersen bessen etc) Kruiden (blad bloem) gewassen BAKKEN: Brood Maken EM1
  Jour FLEURS SEMER • PLANTER – RÉCOLTER : 03>12 heure --
  FLOWER day Garden works with flowering plants, baking bread, sowing of flowers and herbs, making of Activated EM1 (AEM) fortunately
  BLÜTEN tag Gartenarbeiten mit Blütenpflanzen, Brotbacken, Aussaat von Kräutern und Blumen, Ansetzen von
  EM-A günstig

  *
  Bron: Moon calendar astrology • free chart online
  Siderische Zodiac Maria Thun • Legende • 1901 2099 minimale deviatie EN>NL Vrij quicengroigne Zaai Plant Oogst kalender Maanfazen
  Sidéral Zodiaque Maria Thun • Legende • 1901 2099 deviation minimale • NL>FR quicengroigne SEMER PLANTER RÉCOLTER calendrier
  Sidereal Zodiac Maria Thun • Legend of application symbols • Moon calendar valid from 1901-2099 with only minimal deviation
  Siderischer Tierkreis Maria Thun • Legende der Anwendungs Symbole • Mondkalender gültig für 1901-2099 mit nur geringer Abweichung
  °

              NM Nieuwe Maan 0-45° ZAAD **
  • ZAAIEN PLANTEN: :altijd ONGUNSTIG voortijdig opschieden groeiremmingen
  • VERZORGEN zieke planten bomen heesters gewassen behandelen: ZEER GUNSTIG
  • OOGSTEN zaaizaadwinning: GUNSTIG
  NL Nouvelle Lune 0-45° GRAINE **
  • SÉMER PLANTER: toujours défavorable prématuré opschieden gèner la croissance
  • SOIGNER plantes arbres arbrisseaux malades traiter les plantes: très favorable
  • RÉCOLTER graine pour sémer: favorable
  NM New Moon 0-45°
  NM NeuMond 0-45°

  WM Wassende Maan 45-90° ONTSPRUITEN Maagd
  LC Lune Croissante 45-90° PROVENIR Vierge LC Lune Croissante : la période qui suit la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune
  • Travailler la terre, faire les repiquages, les plantations et les semis de tout ce qui produit des fruits ou des graines
  • Au jardin de fruitiers, on plantera les arbres et les arbustes, les greffera et les taillera
  • Au potager l'on s'occupera surtout des légumes fruits

  EK Eerste Kwartier 90-135° GROEI Maagd
  • VERZORGEN planten: zeer GUNSTIG
  • BEMESTEN: zeer ONGUNSTIG
  PQ Premier Quartier 90-135° CROISSANCE Vierge
  • SOIGNER plantes: très favorable
  • FERTILISER: très défavorable

  OM Opkomende Maan 135-180° KNOP Maagd
  LC Lune Croissante 135-180° BOURGEON Vierge
  Lune Croissante : la période qui suit la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune
  • Travailler la terre, faire les repiquages, les plantations et les semis de tout ce qui produit des fruits ou des graines
  • Au jardin de fruitiers, on plantera les arbres et les arbustes, les greffera et les taillera
  • Au potager l'on s'occupera surtout des légumes fruits

  VM-2 Volle Maan min 2 dagen VM-1 Volle Maan min 1 dag
  • ZAAIEN (KM): altijd ZEER GUNSTIG
  • PLANTEN (DM): altijd ZEER GUNSTIG
  PL-2 Pleine Lune moins 2 jours
  • SÉMER ( ): toujours très favorable
  • PLANTER ( ): toujours très favorable


  VM Volle Maan 180-225° BLOESEM Moeder
  • BEMESTEN: zeer GUNSTIG
  • SNOEIEN: ONGUNSTIG
  • OOGSTEN: zeer GUNSTIG 03:00 - 12:00 Kruiden (geneeskrachtige) gewassen [ invloed houdbaarheid kwaliteit ]
  PL Pleine Lune 180-225° FLEURIS Mère
  • FERTILISER: très favorable
  • TAILLER: défavorable
  • RÉCOLTER: très favorable 03>12 heure les plantes Aromates (médicinale) [ l'influence durabilité qualité ]
  FM Full Moon 180-225°
  VM VollMond 180-225° AM Afnemende Maan 135-90° VRUCHT Maagd ondergrondse rijpheid oogst neergang rust
  LD Lune Décroissante 135-90° FRUIT Vierge ** LD Lune Décroissante : la période qui suit la PL pleine lune jusqu'à la NL nouvelle lune
  • Faire les semis de tout ce ne doit pas monter en graine (épinards, salades, oignons) et faire les récoltes
  • On taillera les arbres et arbustes dont on désire diminuer la vigueur
  • C'est la période de la récolte que l'on souhaite qui se conservera longtemps

  LK Laatste Kwartier 90-45° OOGSTEN Wijze
  • BEMESTEN: GUNSTIG
  DQ Dernier Quartier 90-45° RÉCOLTER Sage
  • FERTILISER: favorable AMS Afnemende MaanSikkel 45-0° COMPOSTEREN Maagd ondergrondse rijpheid oogst neergang rust
  LD Lune Décroissante 45-0° COMPOSTER Vierge **
  LD Lune Décroissante : la période qui suit la PL pleine lune jusqu'à la NL nouvelle lune
  • Faire les semis de tout ce ne doit pas monter en graine (épinards, salades, oignons) et faire les récoltes
  • On taillera les arbres et arbustes dont on désire diminuer la vigueur
  • C'est la période de la récolte que l'on souhaite qui se conservera longtemps


  KM Klimmende Maan dag 1
  • ZAAIEN • KIEMEN: ZEER GUNSTIG Vrucht Bloem Blad gewassen
  • VERPLANT VERPOT SNOEI OPBINDEN WIEDEN: GUNSTIG 03:00 - 12:00
  • OOGST: bovengrondse delen Vrucht Blad (diepvries of verwerking) Bloem Blad (diepvries of verwerking) Blad gewassen 03:00 - 12:00
  LM Lune Montante : la période ou elle est chaque jour un peu plus haut, où elle monte de l'horizon
  • Période favorable aux SEMIS
  • Les travaux auprès des plantes dont on veux encourager la production de feuilles, de fruits ou de graines
  AM Begin of the Ascending Moon day 1
  AM Beginn des Aufsteigenden Monds tag 1


  DM Dalende Maan dag 1
  • PLANT VERPLANT VERPOT VERSPEEN BEMEST SNOEI: zeer GUNSTIG
  • OOGST: Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) gewassen 15:00 - 24:00
  LD Lune Descendante : la période ou chaque jour elle baisse vers l'horizon jusqu'à disparaître
  • Période favorable à la PLANTATION
  • Faire les semis des plantes dont on veux encourager la floraison et la production de racines ou de bulbes ainsi que leur récolte
  DM Begin of the Descending Moon day 1
  AM Beginn des Absteigenden Monds tag 1

  Numbers indicate hours of each event in GMT sign change, passages of moon nodes,full and new moon and times of ascending and descending moon
  Ziffern geben die Stunden der jeweiligen Ereignisse in GMT an Zeichenwechsel, Passage der Mondknoten, Voll• und Neumond und Zeiten von auf-und absteigenden Mond
  > WM Waning Moon draws energy downwards and inwards, plans, builds up innerly, dries, saves energy, absorbs, collects power, breathes in, invites for recreation
  AM Abnehmende Mond zieht Energie nach unten und innen, plant, baut innerlich auf, trocknet, speichert Energie, absorbiert, sammelt Kraft, atmet ein, lädt ein zur Schonung und Erholung

  > WM Waxing Moon draws energy upwards and outwards, floods, leads and builds up outerly, moistens, sweats and breathes out, puts out energy, invites to activity and putting
  ZM Zunehmende Mond zieht Energie nach oben und außen, spült aus, führt und baut äußerlich aus, befeuchtet, schwitzt und atmet aus, verausgabt sich, lädt ein zu Aktivität und Energieverausgabung

  Moon passage of the Northern Moon Node
  Times of passing the North Node are unfortunately for garden works
  Mondpassage des Nördlichen MondkNotens
  NordNotenzeiten werden als ungünstig für Gartenarbeiten angesehen

  Moon passage of the Southern Moon Node
  Times of passing the South Node are unfortunately for garden works
  Mondpassage des Südlichen MondkNotens
  SüdNotenzeiten werden als ungünstig für Gartenarbeiten angesehen

  [] PLANT dag • jour PLANTATION • PLANTS day • PFLANZE tag
  PLANT dag DM Dalende Maan daalt van Noord naar Zuid
  • OOGST: GUNSTIG ondergrondse gewassen 15:00 - 24:00
  Jour PLANTATION
  PLANTS day Fortunate Time for transplanting and bringing out Activated EM1 (AEM)
  PFLANZE tag Günstige Pflanzzeit für Setzlinge, EM-A ausbringen
  [ ] ZAAI dag • jour SEMER • SOW day • SAËN tag
  ZAAI dag KM Klimmende Maan klimt van Zuid naar Noord
  • OOGST: GUNSTIG bovengrondse gewassen 03:00 - 12:00
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  2008- AANRADERS - Links
  28-03-2008 MIJN dagelijkse ZAAI PLANT OOGST KALENDER http://blog.seniorennet.be/quicengroigne/
  Hieronder enkele ECHTE AANRADERS

  José Orins (Hier haalde ik de mostard): http://www.koninklijkevolkstuinenkluisbergen.centerall.com/contact.php
  Tuinieren (Heel hard aan gewerkt): Diana's mooie moestuin
  Weerspreuken (prachtige blog): http://blog.seniorennet.be/swatje/
  De Vlaamse Volkstuin - Werk van de Akker vzw: Volkstuin .be http://www.volkstuin.be/
  Tuinieren: Velt fenologische tuinkalender
  Deze week in de tuin: http://www.groen.net/magazine.asp?id=16330
  Moestuin in April: http://www.groen.net/magazine.asp?id=8687
  Goede - Slechte TEELT Combinaties: http://www.groen.net/artikel.asp?id=11869
  Ecologisch tuinieren: http://blog.seniorennet.be/biologischegroenteteelt/
  Tabak kweken (Bloemgewas): http://home.hetnet.nl/~r.mveloo/tabak.htm
  EA Crawford, The Lunar Garden..... http://kaykeys.net/spirit/earthspirituality/moon/moonover.html
  Planting by the Moon Phases http://kaykeys.net/spirit/earthspirituality/moon/moonseed.html. Gardening by the Moon-
  Calendrier lunaire bio-dynamique Maria Thun 2008

  Calendrier lunaire bio-dynamique 2008 pour le jardinage l'agriculture et la viticulture.
  calendrier-lunaire.promonature.com/
  2008 Recommendations from the Josephine Porter Institute for ...

  For greater details on the ashing technique, consult Gardening for Life by Maria Thun ($30.00 + S & H) and in Issues #27 & #28 of Applied Biodynamics ...
  www.jpibiodynamics.org/content/2008calendarrecommendations.html - 17k -
  Summary...APRIL. Samenvatting
  Eclipse/occultation events for the period:
  April 2 Moon occults Neptune @ 5:14 AM
  April 12 Moon occults Mars @ 1:51 AM
  April 29 Moon occults Neptune @ 3:16 PM

  Best ROOT Periods: Zeer gunstige periode voor (Wortel-Bol-Knol)
  Thursday April 17 @ 5 AM thru Sunday April 20 @ 11 PM - Donderdag 17 april 08:00 tot Zondag 20 april 02:00
  (But avoid 12 hours before and after Mercury’s upper nodal point at 10 PM April 19) (ONGUNSTIG (19 april 19:00 12 uur voor en na de Mercurius bovenste knooppunt)

  Best FRUIT Periods: Zeer gunstige periode voor (Vrucht-Peul-Zaad)
  Monday April 14 @ 1 PM thru Thursday April 17 @ 3 AM - Maandag 14 april 15:00 tot Donderdag 17 april 08:00
  (But avoid 2 hours before and after Moon’s lower nodal point @ 2 AM April 15) (ONGUNSTIG 15 April DMK van 03:00-05:00-07:00)
  Best LEAF Periods: Zeer gunstige periode voor (Blad-Kool)
  Tuesday April 22 @ 3 PM thru Friday April 25 @ 12 AM - Dinsdag 22 april 15:00 tot Vrijdag 25 april 05:00
  Best FLOWER Periods: Zeer gunstige periode voor (Bloem-Kruiden)
  Monday April 21 @ 1 AM thru Tuesday April 22 @ 11 AM - Maandag 21 april 02:00 tot Dinsdag 22 april 15:00 Other helpful planetary support for the grower:
  Moon/Saturn oppositions occur on April 2 at 9:16 PM, on April 30 at 5:15 AM
  Since the Moon/Saturn oppositions occur during Ascending Moon periods, the Northern Hemisphere grower may be well advised to take greater notice of Moon/Jupiter oppositions which are now taking place during Descending Moon periods, which are specified as Northern Planting Time by Maria Thun as her 50 years of plant research has established. Accordingly, the Moon/Jupiter oppositions are listed as follows: April 12 at 11:05 AM Best SEQUENTIAL SPRAY Periods:
  If moisture lacking;
  Tuesday April 22 @ 3 PM thru Friday April 25 @ 12 AM
  the following may also be suitable:
  Friday April 4 @ 8 AM thru Sunday April 6 @ 6 PM

  If moisture excessive
  Monday April 14 @ 1 PM thru Thursday April 17 @ 3 AM (But avoid 2 hours before and after Moon’s lower nodal point @ 2 AM April 15)
  the following may also be suitable:
  Friday April 25 @ 4 AM thru Sunday April 27 @ 12 PM
  .
  Uit de Biologisch – Dynamische zaai- plant- & oogstkalender APRIL 2008. José Orins
  Gunstige invloed om te zaaien :
  1 t.e.m. 10 april 2008 - klimmende maan.
  25 t.e.m. 30 april 2008 - klimmende maan.
  4 t.e.m 5 april 2008 - twee dagen voor nieuwe maan.
  8 t.e.m 10 april 2008 - wassende maan.
  25 t.e.m 27 april 2008 - begin dagen klimmende maan.
  Bladdagen zijn: 5 en 25
  Vruchtdagen zijn: 8, 25, 26 en 27.
  Worteldagen zijn: 1, 9, 10, 28 en 30
  Bloemdagen zijn: 3, 4 en 30
  Ongunstige invloed om te zaaien
  2 april 2008 - klimmend maanknoop.
  6 april 2008 - nieuwe maan.
  7 april 2008 - kleinste afstand maan/aarde
  29 april 2008 - klimmend maanknoop
  Gunstige invloed om te planten, snoeien & bemesten:
  11 t.e.m. 24 april 2008 - dalende maan.
  11 t.e.m. 13 april 2008 - begin dagen dalende maan.
  18 t.e.m 19 april 2008 - twee dagen voor volle maan
  Bladdagen zijn: 14 en 24 april 2008.
  Vruchtdagen zijn: 16 en 17 april 2008.
  Worteldagen zijn: 11 , 18, 19, 20 en 21 april 2008.
  Bloemdagen zijn: 11 , 12, 13, 21 en 22 april 2008.
  Ongunstige invloed om te planten snoeien & bemesten:
  15 april 2008 - maan in dalende maanknoop.
  23 april 2008 - grootste afstand maan/aarde.
  Gunstige invloed om te oogsten van bovengrondse gewassen:
  1 t.e.m 10 april 2008 - klimmende maan.
  25 t.e.m 30 april 2008 - klimmende maan.
  Gunstige invloed om te oogsten van ondergrondse gewassen:
  11 t.e.m 24 april 2008 - dalende maan
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  Maria.THUN DE-NL
  Maria Thun
  de pionier van het gewas in harmonie met de kosmische krachten, werd geboren in 1922. [1], en groeide op in de buurt van Marburg op een boerderij Tijdens de 2e Wereldoorlog werkte ze als verpleegster Ze trouwde met de schilder en antroposoof Walter Thun, tekenleraar aan een Waldorf school, die ze had ontmoet tijdens de oorlog Via hem kwam ze in de vroege jaren '40 met de biologisch-dynamische beweging van Thüringen in contact Als toegewijde boerin observeerde ze alle gewassen nauwgezet, geïnspireerd door de antroposofie van Rudolf Steiner Met behulp van een zaaikalender van Rulni, die rekening hield met de maanfasen, observeerde ze sinds 1952 en zocht naar een verband tussen de stand van de maan in de dierenriem en de groei van radijs, afhankelijk van de zaaitijd Hieruit leide zij het verband voor vier verschillende soorten gewassen af tussen hun groei en de elementen af, en publiceerde in 1963 haar bevindingen in een eerste AUSSAATKALENDER
  Maria's zoon Matthias Thun , de meester imker, en zijn vrouw Anna zijn de uitgevers van haar geschriften Het gezin woont in Dexbach (Hessen), waarop Maria Thun in het jaar 1971 de "Versuchsstation für Konstellationsforschung im Pflanzenbau"-"proefstation voor onderzoek in plantaardige sterrenbeeld" was gebaseerd. [3] [4]

  ZAAIKALENDER
  Basis voor de zaaikalender zijn de posities van de maan in de sterrenbeelden zoals ze werkelijk op ware grootte zichtbaar zijn aan de hemel Hiermee volgt Maria Thun niet de astrologische abstractie die elk dierenriemteken 30 ° van de dierenriem toewijzen, het best zijn ze met Maria Thun's siderische zodiak vergelijken (zie hieronder) De tropische standen zijn NIET inbegrepen!
  Indeling van gewassen in groepen volgens de vier elementen (Aarde-Water-Lucht-Vuur)
  -In haar onderzoek zag ze dat de maan de groei en bloei van de gewassen GUNSTIG beinvloede, maar soms ook ONGUNSTIG (groeiremmingen)
  -Dus kwam ze bij een beginsel van orde van gewassen en hun onderdelen, gebaseerd op de vier elementen van de (astronomische) Zodiac, dat wil zeggen de sterrenbeelden:
  -Afgaande op deze vele goed gedocumenteerde experimenten en onderzoeken en het interpreteren van alle faktoren, bepaalde zij volgende regels: [5]

  AARDE - Stier , Maagd , Steenbok 1: Wortelgewassen telen (wortelen, aardappelen, uien, knolselderij, radijs, rapen, rode biet ...) ZAAIEN, PLANTEN, hakken(schoffelen), onderhoud(verzorgen) OOGSTEN en bewaren op Worteldagen

  WATER - Vissen , Kreeft , Schorpioen 2: Bladgewassen telen (alle koolsoorten behalve broccoli, koolrabi, prei, peterselie, sla, spinazie, bladvenkel, gazon ...) ZAAIEN, PLANTEN, hakken(schoffelen), onderhoud(verzorgen) op Bladdagen, OOGSTEN vruchten (Lagerfrüchte) op Bloemdagen, OOGSTEN (alles wat je direct wilt gebruiken, zoals sla, kan men vers uit de tuin OOGSTEN, maakt niet uit op welk tijdstipt)

  LUCHT (licht)- Tweelingen , Weegschaal , Waterman 3: Bloemgewassen telen (alle bloemen, bloembollen, broccoli, medicinale gewassen ...) ZAAIEN, PLANTEN, onderhoud(verzorgen) OOGSTEN op Bloemdagen

  VUUR (warmte)- Ram , Leeuw , Boogschutter 4: Vruchtgewassen telen (bessen, noten, fruit, bonen, erwten, paprika's, tomaten, komkommers, ponpoenen, maïs, alle granen...) ZAAIEN, PLANTEN, hakken(schoffelen), onderhoud(verzorgen) OOGSTEN en bewaren vruchten(fruit) op Vruchtdagen

  7: Als het niet mogelijk is, de gewassen op de ideale dagen te ZAAIEN, dan moet u ervoor zorgen dat later alle andere werkzaamheden wel op het ideale tijdstip gebeuren

  8: OOGSTEN van zaden (zaaizaadwinning) voor het volgende jaar:
  - Vruchtgewassen: ZAAIEN, hakken(schoffelen), onderhoud(verzorgen) en OOGSTEN Vruchtdagen
  - Bladgewassen: ZAAIEN, hakken(schoffelen), onderhoud(verzorgen) op Bladdagen totdat de gewassen zeer mooi en gezond ontwikkeld zijn
  - Alle andere werkzaamheden nadien moeten gebeuren op Vruchtdagen
  - Zeer belangrijk : alleen zaden nemen van gewassen die gezond en volledig mooi ontwikkeld zijn

  9: Voor het verzamelen (eventueel om te composteren) van vruchten en bladeren in de natuur moeten volgende principes en regels in acht genomen worden
  - Wortels en schors verzamelen op Worteldagen
  - Bladeren en bloemen plukken op Bloemdagen
  - Vruchten (fruit) en zaad (zaaizaadwinning) OOGSTEN op Vruchtdagen

  -Over de uitwerkingen (effecten) op de groei-bloei van gewassen schrijft ze: De jarenlange experimenten en onderzoeken brachten het volgende naar voren:
  -Als we rekening houden met de bovenstaande regels zullen de gewassen de grootste opbrengst met de beste kwaliteit hebben:
  vb: Eikebladsla brengt gevoelig minder op wanneer ze gezaaid is op een Bloemdag (Waterdrager) of Vruchtdag (Ram)
  Sla gezaaid op een Bloem- of Vruchtdag zal bij het OOGSTEN een beetje opgeschoten zijn, de wortelhals zal dikker zijn en dit ten koste van het blad.
  ZAAIEN, PLANTEN en ONDERHOUD op het juiste of verkeerde tijdstip resulteerde bij Maria Thun's experimenten in verschillen in opbrengst, vb: ongeveer 30% voor spinazie, en soms tot 40% voor radijs
  vb: OOGST- en PLANTtijd (Klimmende - Dalende maan) In de loop van de maand varieert de stand van de maan aan de horizon afhankelijk van het punt van haar omloopbaan rond de aarde Deze maancyclus is vergelijkbaar met de zon gedurende het jaar (zomerzonnewende 21 juni = zon staat het hoogst aan de horizon) winterzonnewende 21 december = zon staat het laagst aan de horizon)
  - Wat geldt voor de zon geldt ongeveer hetzelfde voor de maan , omdat de baan van de maan niet precies op de ecliptica ligt, maar ongeveer 6 ° afwijkt, zodat er verschillen zijn tussen de klimmende en dalende fasen van de maan in haar loop door de dierenriem in vergelijking met de zon
  -Bij benadering kan worden uitgegaan dat, net als voor het zonnejaar, in de tropische dierenriemtekens Steenbok tot en met Tweelingen de maan klimmend is, en in de tropische dierenriemtekens Kreeft tot en met Boogschutter de maan dalend is
  -Met betrekking tot de groei van gewassen wordt aangenomen dat een klimmende maan de sapstroom naar boven stuwt en een dalende maan naar onder
  -Verschillende invloeden werden in verband gebracht met de maanfasen, de KLIMMENDE(stijgende) en DALENDE maan, de maanKNOPEN, PERIGEUM, APOGEUM
  -Dit geeft de volgende consequenties voor de tuinwerkzaamheden:

  KLIMMENDE maan Maan stijgt van -Zuid naar +Noord, OOGSTmaan = fase van overdragt, groei en expansie over het aardoppervlak
  Boogschutter Steenbok Waterman Vissen Ram Stier LENTE tekens: MAAN stijgt 14 dagen stijgende kracht = geleidelijke toename groei en bloei
  6: Krachten en energie van de sapstroom stijgen naar de bovengrondse gewasdelen.
  - GUNSTIG OOGSTEN bovengrondse vrucht(FRUIT)gewassen op vruchtdagen, bladgewassen op bladdagen en bloemgewassen op bloemdagen.
  - GUNSTIG ENTEN van bomen, GUNSTIG SNOEIEN van kerstbomen
  - GUNSTIG SNIJDEN stekken (omdat dan de krachten van de sapstroom zich in de bovengrondse gewasdelen bevinden, in een niet-groeiende seizoen zaaitijd OPGELET stekken koel bewaren en PLANTEN bij dalende maan)

  DALENDE maan Maan daalt van +Noord naar -Zuid, PLANTmaan = fase van opname, natuur is in zekere rust en sapstroom is laag
  Tweelingen Kreeft Leeuw Maagd Weegschaal Schorpioen HERFST tekens: MAAN daalt 14 dagen dalende krachten = rijpheid, oogst, neergang en rust
  5: Krachten en energie van de sapstroom dalen naar de ondergrondse gewasdelen, die dan goed wortelen en gezond opgroeien PLANTtijd
  - GUNSTIG ZAAIEN, PLANTEN, BEMESTEN, SNOEIEN(inkorten) van bomen en struiken, om hout te sprokkelen
  - GUNSTIG OOGSTEN wortelgewassen op worteldagen
  - GUNSTIG PLANTEN stekken gesneden bij klimmende maan

  Maanfazen: Tegelijkertijd spelen ook de maanstanden een rol:
  NIEUWE maan : Sterke impulsen op mens en natuur. De aarde begint de sapstroom in de plant te stimuleren
  - zeer GUNSTIG SNOEIEN(inkorten) van zieke gewassen

  WASSENDE maan: Bevorderen bovengrondse groei-bloei (uitademen grond-plant winter-lente), opstijgen levenssappen , alle bovengrondse werkzaamheden
  - zeer GUNSTIG (beste tijd) ZAAIEN, PLANTEN alles wat naar boven groeit (bladgroenten, salades, enz.)

  VOLLE maan : Sterke energien komen vrij. Toename en afname houden elkaar in evenwicht De helende kracht van kruiden is nu erg hoog, vooral van de wortels
  - zeer GUNSTIG OOGSTEN geneeskrachtige kruiden, BEMESTEN (optimale werking)

  AFNEMENDE maan: [Aangezien de maan afneemt, vermindert de energie, de aantrekkingskracht is hoog, waardoor vochtigheid in de grond hoog is, maar maanlicht vermindert, energie in de wortels neemt toe] De impulsen zijn op levering en het vrijgeven van energieën gericht, de sappen stromen terug in de wortels Ondergrondse gewasdelen rijpheid oogst neergang rust (inademen grond-plant zomer-herst, vitalisatie grond-gewassen , alle ondergrondse werkzaamheden
  - zeer GUNSTIG ZAAIEN, PLANTEN van gewassen die onder de grond groeien


  - Experimentele opstelling van een radijszaad
  Aangezien "KLIMMENDE(stijgende) maan" geen synoniem is van "WASSENDE(opkomende) maan" en "DALENDE maan" geen synoniem is van "AFNEMENDE (afnemende maansikkel) maan" is een juiste interpretatie van de Maria Thun's methode - zonder haar kalender in de hand - enigszins verwarrend.

  Meer astrologische uitspraken
  - Naast de invloed van de maan zijn er ook de klassieke planetaire configuraties:
  - (Mars - Pluto - de oppositie ), duisternis (planeten in de as van de maansknoop, bijv: een Neptunus duisternis)
  - Planeet loopt voor of achter de zon
  - Hou rekening met de zogenaamde "node tijden" (wanneer de maan in de buurt van de Maansknopen is) [6]
  Verschillende invloeden werden in verband gebracht met de maanfasen, de KLIMMENDE(stijgende) en DALENDE maan, de maanKNOPEN, PERIGEUM APOGEUM
  - Perigeum van de maan is voor alle tuinwerkzaamheden ongunstig
  - Naast de bekende planeten, met inbegrip van Pluto, houdt Maria Thun ten slotte ook rekening met de hypothetische planeet ringall [7]

  In 1971 kocht de familie Thun een boerderij in Dexbach. Meer experimenten, zelfs een laboratorium leiden na analyze tot zeer interessante resultaten, wortelen stijging van 6% aan suiker na behandeling met biologisch-dynamische silica Het gebruik van dergelijke geneesmiddelen is onderworpen aan de invloed van kosmische ritmes. dus gebruikt op het verkeerde moment, kunnen ze meer kwaad dan goed doen Ook ondekte Maria Thun dat de invloed van de positie van planeten even belangrijk is of zelfs meer dan de invloed van de maan. Deze invloeden werd tenietgedaan door kunstmatige irrigatie, in sommige gevallen zelfs geëlimineerd en de invloed van de maan overheerste weer. Men had vroeger reeds waargenomen dat grond-bodembewerking op blad- vrucht- wortel- bloemdagen het metabolisme van de gewassen veranderde. Schoffelen van spinazie op worteldagen verhoogde enorm het nitraatgehalte. Andere gewassen reageerden op dezelfde manier. Bij oppositie (180 ° hoek) van Mars met andere planeten, nemen (absorberen) de gewassen meer ijzer op en bij oppositie van Mercurius verrijken de gewassen zich met koper Met deze ervaring kwam Maria Thun echter in conflict met de antroposofische wetenschappers, die van oudsher koper met Venus verbinden.

  Al deze factoren hebben volgens Maria Thun een grote invloed op de gewasgroei en het weer [8], dus voor de tuinliefhebber is het de moeite waard om zo een astrologische AUSSAATKALENDER te kopen [9]  YouTube: 3D Earth's orbit zodiac en - Dierenriemtekens - Ecliptic Tilted on Celestial Sphere en - Solar & Lunar Eclipse en - Ecliptic en - Celestial Sphere en - Constellations of zodiac en - Zodiac en - Earth orbit & zodiac en - Precession Equinox Explanation en - Zodiac en - Betekenis van de Dierenriem

  KOSMOGRAFIE (nl.wikibooks) - Zon & Zonnestelsel - WebLinks

  HEMELMECHANICA (Lode Stevens)

  Eclipticavlak (Mira.be) -

  MAANBAAN (maarssen.nl) -

  STERRENHEMEL-CLOSARIUM (maarssen.nl)

  Inhoud
  1 Leven
  2 Zaaikalender
  2.1 Verdeling gewassen in groepen
  2,2 Attachment regels
  2,3 Klimmende-Dalende maan
  2.4 Maanfazen
  2.5 Overige astrologische uitspraken
  3 kritiek
  4 publicaties (selectie)
  5 Toelichting
  6 Bron
  7 Web Links
  Bild:VersuchsanordnungThun.gif

  Radijzen gezaaid maan in 10 verschillende dierenriemtekens Het beste resultaat was bij ZAAIEN van de maan in Steenbok of Maagd, slechtste knoop Mercurius. Verplante radijs best bij perigeum

  Als een planeet de knooppunten genaamd, vergelijkbaar met Maansknopen , de snijpunten van de planeetbanen met de ecliptica Net als bij de Maansknopen, zijn er oplopende (noorden) en dalende (zuidelijk) knooppunten De klimmende knoop overschrijding van de planeet in de hemel, de ecliptica noordpool, tijdens het afdalen is het omgekeerd De Maansknopen beschrijven een min of meer constante loop door de dierenriem Als de planeet zich deze node, althans vanaf de Aarde (geocentrisch) is niet het geval.Aangezien de planeet niet als de maan , de aarde , maar de zon baan moet bij het vaststellen van de knooppunten van de planetaire heliocentrische van geocentrische te vermelden onderscheiden Heliocentrisch bekeken doorlopen de planetaire knopen de dierenriem, net als de maan knooppunten met een gelijkmatige snelheid, maar veel langzamer dan dat, namelijk dat er slechts tussen de 30 'en 72' in 100 jaar -. Geocentrische haar vandaag, dat in het algemeen rekening - de planetaire knooppunten in de loop van een jaar op zeer verschillende plaatsen in de dierenriem zijn, echter, de variabiliteit van de mogelijke verblijfplaats neemt met toenemende afstand van de planeet van de zon, en alleen op de binnenste planeten (Mercurius en Venus), de Zodiac gekruist volledig

   Klimmende Maan:
  (Gewasontwikkeling boven de grond (bladeren vullen zich, worden groter ronder, rijkt naar de hemel, plant maakt een vitalere indruk dan tijdens de planttijd. BEMESTEN [kiezelpreparaat])
  De stijgende (klimmende) en dalende bewegingen van de maan De periodieke maanmaanden duren 27 dagen, 7 uur en 43 minuten Zij observeren door de stijgende (klimmende) en dalende beweging van de maan aan de hemel Deze beweging van de maan veroorzaakt de maanknopen, zijn apogeum en zijn perigeum De maan draait rond de aarde door een ellips te beschrijven die ten opzichte van de horizon wordt gebogen Deze ellips bezit een laag en een hoog punt Wanneer de maan van het lage punt naar het hoge punt gaat, is zij stijgend (klimmende) Hoe dichterbij de Equador vermindert de stijgende beweging (klimmende) sterk. Hoe dichterbij de Polen vermeerdert de stijgende beweging (klimmende) of dalende beweging sterk De bewegingen van de maan zijn omgekeerd in het zuidelijk halfrond Klimmende Maan (Maan beweegt van -ZUID naar +NOORD) Zaaitijd Als het middelpunt van de maan zijn grootste zuidelijk min (-) declinatie bereikt is de overgang van dalende naar klimmende maan *** OOGSTEN GUNSTIG als de vrucht het meeste water bevat (bovengrondse PLANTENdelen bij KLIMMENDE Maan) KLIMMENDE (Stijgende) maan is gunstig om bomen of hagen e.d. te STEKKEN. Bewaar de stekken koel en vochtig en breng ze vervolgens in de grond tijdens DALENDE maan (PLANTtijd)

   Dalende Maan:
  (PLANTtijd. Gewasontwikkeling in de bodem. VERPLANTEN-VERSPENEN, (ZAAIEN) SPITTEN[GROND BODEMBEWERKING] AANAARDEN. BEMESTEN[koemestpreparaat]. SNOEIEN-STEKKEN [na de bloei van de plant in de herfst] (Hoewel de plant in ontwikkeling is, is de bovengrondse ontwikkeling in rust of licht geremd dan t.o.v. Klimmende maan periode ervoor en erna. Dit verschijnsel valt het meest op bij eenjarigen en het minst bij meerjarigen)) De stijgende (klimmende) en dalende bewegingen van de maan De periodieke maanmaanden duren 27 dagen, 7 uur en 43 minuten Zij observeren door de stijgende (klimmende) en dalende beweging van de maan aan de hemel Deze beweging van de maan veroorzaakt de maanknopen, zijn apogeum en zijn perigeum De maan draait rond de aarde door een ellips te beschrijven die ten opzichte van de horizon wordt gebogen Deze ellips bezit een laag en een hoog punt Wanneer de maan van het hoge punt naar het lage punt gaat, is zij dalend Hoe dichterbij de Equador vermindert de dalende beweging sterk Hoe dichterbij de Polen vermeerdert de dalende beweging sterk De bewegingen van de maan zijn omgekeerd in het zuidelijk halfrond Dalende Maan (Maan daalt van +NOORD naar -ZUID) Planttijd Als het middelpunt van de maan zijn grootste noordelijke plus (+) declinatie bereikt. Is de overgang van klimmende naar dalende maan *** DALENDE maan wordt veelal benoemd als de PLANTtijd Doordat het stijgen van de sappen in deze tijd is verzwakt concentreert de kracht zich in de ondergrondse delen Dit is gunstig bij VERSPENEN-VERPLANTEN Zeer gunstige tijd dus om te BEMESTEN compost uitdragen, COMPOSTEREN GRONDBEWERKEN diep, PLANTEN-VERPOTTEN-VERSPENEN. SNOEIEN tijdens dalende maan zorgt ervoor dat PLANTEN en bomen geen schade ondervinden omdat de sappen dan naar beneden trekken en ze dus niet leeg kunnen bloeden - DALENDE maan verzwakt het stijgen van de sappen in de plant en concentreert haar krachten onderaan de plant Daarom is deze tijd geschikt voor het SNOEIEN van fruitbomen en hagen alsmede voor het VERPLANTEN , VERSPENEN en OOGSTEN van WORTELgewassen, men brengt de PLANTEN naar een nieuwe standplaats. Met een dalende maan zullen veel zaden ontkiemen. SCHOFFELEN in deze tijd betekent dat ook het zaad van het onkruid snel zal opkomen Veel werkzaamheden aan plant en aarde, zoals b.v .PLANTEN-SNOEIEN, kunnen het beste worden gedaan tijdens DALENDE maan Deze activiteiten worden bij dalende maan kosmisch ondersteund. Ook bodemorganismen reageren op dalende maan met verhoogde werkzaamheden, wat te zien is als we in deze tijd de weiden BEMESTEN of COMPOST uit te dragen , dan wel groenbemesting of tussenvrucht in de grond inwerken Ook wordt mulchmateriaal gedurende deze periode sneller door de bodemorganismen omlaag getrokken en verwerkt Voor het VERPLANTEN van BLADgewassen, b.v. sla of kool, zijn bladperioden tijdens DALENDE maan het beste OOGSTEN het beste is als de vrucht het meeste water bevat (ondergrondse PLANTENdelen bij DALENDE Maan) KLIMMENDE (Stijgende) maan is gunstig om bomen of hagen e.d. te STEKKEN. Bewaar de stekken koel en vochtig en breng ze vervolgens in de grond tijdens DALENDE maan (PLANTtijd)(Gewasontwikkeling in de bodem. VERPLANTEN-VERSPENEN, (ZAAIEN) SPITTEN[GROND BODEMBEWERKING] AANAARDEN. BEMESTEN[koemestpreparaat]. SNOEIEN-STEKKEN [na de bloei van de plant in de herfst](Hoewel de plant in ontwikkeling is, is de bovengrondse ontwikkeling in rust of licht geremd dan t.o.v. Klimmende maan periode ervoor en erna. Dit verschijnsel valt het meest op bij eenjarigen en het minst bij meerjarigen))

               VM Volle Maan De Maan staat tegenover de Zon aan de hemel, en dus zien we de Maan vrijwel de hele nacht, en is de verlichte kant van de Maan naar de Aarde gekeerd Het element dat het meest door de energie van de maan wordt beïnvloed is WATER (bv het sap van de PLANTEN) In de 48 uren die aan Volle maan voorafgaan schijnt er een noemenswaardige toename van het grondwater te zijn De groeikracht van PLANTEN wordt hierdoor verbeterd VM Tijdens de periode van de Volle maan kiemen de zaden sneller, groeien de PLANTEN sneller en is er een snelle hernieuwde groei van gesneden, gemaaide of gesnoeide delen van om het even welke vegetatie Er schijnt een snellere celdeling en een tendens voor de verlenging van de groei te zijn Het kiemen van zaden is snel, maar kan zacht en gebogen zijn door paddestoelengroei vooral bij warm weer en hoge luchtvochtigheid De invloed van de Volle maan schijnt de gunstige voorwaarden voor de groei van paddestoelen op alle PLANTEN te verstrekken Dit door de verhoging van het grondwater en de luchtvochtigheid Er is een verhoging van de insectenactiviteit. Vooral naaktslakken en slakken, en interne wormparasieten bij mensen en dieren De invloed van de Volle maan laat vloeibare mest goed absorberen Vaak is er een tendens voor regen bij Volle maan [De meeste regen valt net na Volle Maan en Nieuwe Maan?]

  Kosmische Kräfte fördern das Wachstum Nach 9 Jahren endlich war sie sich ihrer Beobachtungen so sicher, dass sie eine erste Veröffentlichung ihrer Versuchsergebnisse wagte. Und seit 1963 gibt sie jedes Jahr einen Kalender mit den günstigen Aussaattagen heraus, der mittlerweile in 26 Sprachen erscheint. Was Maria Thun herausgefunden hatte, war ein deutlich erkennbarer Einfluss kosmischer Kräfte auf das Wachstum von Pflanzen, der vor allem mit der Stellung des Mondes vor den verschiedenen Sternbildern in Beziehung stand. Die Sternbilder werden traditionell in Dreiergruppen den 4 Elementen zugeordnet: Stier, Jungfrau und Steinbock der Erde; Krebs, Skorpion und Fische dem Wasser; Zwillinge, Waage und Wassermann der Luft; Widder, Löwe und Schütze dem Feuer. Diesen 4 Prinzipien gemäss vermittelt der Mond offenbar entsprechende Wachstumsimpulse an die Pflanzen: steht er vor den Erdzeichen, wird das Wurzelwachstum verstärkt; vor den Wasserzeichen vermehrt sich die Blattbildung; vor Luftzeichen wird die Bildung der Blüten und vor Feuerzeichen die Bildung der Früchte und Samen gefördert. Durch die Bodenbearbeitung werden diese kosmischen Impulse auf die Ackeroder Gartenerde übertragen.
  Kosmische krachten ter bevordering van groei na 9 jaar eindelijk was ze zo zeker van hun opmerkingen, dat ze een eerste release van hun testresultaten gewaagd. En sinds 1963, publiceert jaarlijks een kalender met de dagen van goedkoop zaad, dat nu verschijnt in 26 talen. Wat Maria Thun had ontdekt, was een duidelijk waarneembare invloed van kosmische krachten op de plantengroei, die stond boven alle met de positie van de maan voor de verschillende sterrenbeelden in de relatie. De sterrenbeelden zijn traditioneel ingedeeld in groepen van drie, de 4 elementen: Stier, Maagd en Steenbok de aarde, Kreeft, Schorpioen en Vissen het water; Tweelingen, Weegschaal en Waterman de lucht, Ram, Leeuw en Boogschutter het vuur. Deze 4 principes volgens de maan duidelijk overbrengt impulsen naar de corresponderende groei van planten: Hij is uit de aarde tekens, is wortelgroei verbeterd, waardoor het watermerk voordat het blad formatie, voordat de lucht te ondertekenenDe vorming van de bloemen en tekenen van brand, de vorming van de vruchten en zaden bevorderd. Door samen te werken de bodem van deze kosmische impulsen worden doorgegeven aan het veld of tuinaarde.
  Aussaat und spätere Pflegearbeiten sollten also an den Tagen erfolgen, die dem jeweiligen Pflanzentyp entsprechen: «Wurzeltage » (Mond vor Stier, Jungfrau oder Steinbock) sind günstig beispielsweise für Radieschen, Möhren, Rote Beete, Knollensellerie, Kartoffeln und Zwiebeln. «Blatttage» (Mond vor Krebs, Skorpion oder Fische) sind gut für die meisten Kohlarten (ausser Brokkoli), Salat, Spinerinnat, Petersilie, Gemüsefenchel und Rasen. Zu den «Blütentagen» (Mond vor Zwillinge, Waage oder Wassermann) passen Blumen, Blumenzwiebeln, viele Heilpflanzen und der Brokkoli. Und die «Fruchttage» (Mond vor Widder, Löwe oder Schütze) schliesslich fördern die Entwicklung von Bohnen, Erbsen, Mais, Tomate und Paprika, Kürbis und Gurken, sowie allen Getreiden. Aussaat und Pflege zum richtigen oder falschen Zeitpunkt ergaben in Maria Thuns Versuchen Ertragsunterschiede von beispielsweise etwa 30 % beim Spinat und teilweise bis zu 40 % bei Radieschen. Unterschiedliche Wirkungen zeigten sich auch im Zusammenhang mit den Mondphasen, dem Aufsteigen beziehungsweise Absteigen des Mondes, den Mondknoten sowie Erdnähe oder Erdferne unseres Trabanten.
  Beplanting en het latere onderhoud werkzaamheden moet daarom plaatsvinden op dagen dat het type van plantaardige wedstrijd, "root dag" (Maan vóór Stier, Maagd of Steenbok) gunstig zijn, bijvoorbeeld, radijs, wortelen, rode bieten, knolselderij, aardappelen en uien. "Journal dag" (Maan vóór Kreeft, Schorpioen of Vissen) zijn goed voor de meeste brassica's (behalve broccoli), salades, Spinerinnat, peterselie, venkel groenten en gazons. De 'flower dagen "(Maan vóór Tweelingen, Weegschaal of Waterman) overeenkomen met bloemen, bloembollen, vele medicinale planten en broccoli. En de "vruchten dag" (Maan vóór Ram, Leeuw of Boogschutter), ten slotte, het aanmoedigen van de ontwikkeling van bonen, erwten, maïs, tomaten en paprika's, pompoenen en komkommers, en alle granen. Aanplant en onderhoud op het juiste of de verkeerde tijd resulteerde in Maria Thun experimenten verschillen in opbrengst, bijvoorbeeld, ongeveer 30% voor spinazie, en soms tot 40% voor radijs. Verschillende effecten werden ook in verband gebrachtmet de maanfasen, de stijgende of de Maan, de maan knoop en perigeum of Apogee aflopend van onze satellieten.
  Bei absteigendem Mond ziehen sich die Kräfte der Pflanze in die unterirdischenTeile zurück, diese Zeit ist gut für die Pflanzarbeiten, auch für das Stecken von Stecklingen. Schneiden sollte man diese allerdings bei aufsteigendem Mond, denn dann strömen die Kräfte der Pflanzen in die oberirdischen Teile. Diese Periode ist auch günstig für die Ernte von Früchten. Ausserdem sollte man hier auch die entsprechenden Tage berücksichtigen, also Früchte an «Fruchttagen» ernten, Blattgemüse an «Blattagen», und Blütenpflanzen an «Blütentagen». Für die Ernte von Wurzelgemüse eignen sich demgemäss besonders gut die «Wurzeltage» bei absteigendem Mond. Dass Aussaat bei Vollmond viel Ertrag bringt, allerdings auf Kosten der Qualität und Haltbarkeit, ist nicht erst seit den Versuchen von Maria Thun bekannt.
  In afnemende maan terug te trekken de krachten van de plant in het ondergrondse deel, dat de tijd is goed voor opplant, met inbegrip van het inbrengen van stekken. Echter, moeten deze worden gesneden door de wassende maan, omdat dan de krachten van de planten stroom in de bovengrondse delen. Deze periode werd ook gunstig voor de oogst van fruit. Daarnaast moet men ook de bijbehorende dag, dan oogst fruit te beschouwen als "fruit dagen", Journal of groenten, "Journal van Agen," Planten en bloemen naar "bloem dagen". Voor de oogst van wortelgroenten zijn bijzonder goed, dienovereenkomstig, de "root dagen" in afnemende maan. Dat het enten bij volle maan brengt veel van het inkomen, maar ten koste van de kwaliteit en duurzaamheid, niet alleen sinds de experimenten van Maria Thun bekend.
  Dies ist eine uralte Erkenntnis, die sich bereits in den Schriften des römischen Historikers Plinius wiederfindet. Ein Familienunternehmen 1971 kauften die Thuns in Dexbach, nicht weit von Marburg entfernt, einen kleinen Bauernhof, und 1976, als Walter Thun pensioniert wurde, zogen sie ganz dorthin. Maria Thun konnte nun auf einer viel grösseren Fläche ihre Versuchsfelder einrichten, und ihr Sohn Matthias, gelernter Imkermeister, fand hier Platz für seine Bienenvölker – die übrigens auch von den kosmischen Rhythmen beeinflusst werden. Er arbeitet ausserdem am Aussaatkalender mit und ist für die fotografische Dokumentation der Versuche zuständig. Bald wurde auch ein Labor eingerichtet, um die Bestandteile der Pflanzen genauer analysieren zu können. Es wird heute von einem Enkel Maria Thuns geleitet, der promovierter Chemiker ist. Tatsächlich führten diese Analysen zu sehr interessanten Ergebnissen, beispielsweise fand man bei Möhren nach Behandlung mit dem biologischdynamischen Kieselpräparat einen um 6% erhöhten Zuckeranteil. Auch die Anwendung solcher Präparate unterliegt dem Einfluss der kosmischen Rhythmen. Zum falschen Zeitpunkt eingesetzt, können sie eher schädlich als fördernd wirken. Im Verlauf ihrer Arbeit entdeckte Maria Thun, dass auch die Stellung der Planeten zueinander von Bedeutung war, und teilweise sogar stärker wirkte als der Einfluss des Mondes. Allerdings wurde diese Wirkung bei künstlicher Bewässerung verwischt, teilweise sogar ausgelöscht, und die Mondwirkung dominierte wieder. Schon vorher hatte man festgestellt, dass die Bodenbearbeitung an den verschiedenen Tagen den Stoffwechsel der Pflanzen veränderte. So zeigte zum Beispiel Spinat, der an «Wurzeltagen» (Mond vor Erdzeichen) gehackt wurde, einen enorm erhöhten Nitratgehalt. Andere Pflanzen reagierten ähnlich. Die Einflüsse der Planeten wiesen in die gleiche Richtung. Bei Oppositionen (180° Winkel) des Mars zu anderen Planeten nehmen die Pflanzen zum Beispiel vermehrt Eisen auf, und bei Merkuroppositionen reichern sie sich mit Kupfer an. Mit dieser Erfahrung geriet Maria Thun allerdings in Konflikt mit anthroposophischen Wissenschaftlern, die traditionell das Kupfer dem Planeten Venus zuordnen.
  Dit is een oude kennis, die zelf vindt al in de geschriften van de Romeinse historicus Plinius. Een familie bedrijf in 1971 kocht de tonijn in Dexbach, niet ver van Marburg, een kleine boerderij, en in 1976, toen Walter tonijn was gepensioneerd, verhuisden ze helemaal. Maria Thun is nu ingesteld op een veel groter gebied, hun experimentele velden, en hun zoon Matt, een ervaren meester imker vonden deze plaats voor zijn kolonies - die overigens ook beïnvloed door de kosmische ritmes. Hij werkt ook samen met de aanplant kalender, en is verantwoordelijk voor de fotografische documentatie van de experimenten. Al snel werd een laboratorium opgericht om de componenten van de installatie te analyseren nauwer. Het wordt nu beheerd door een kleinzoon Maria Thun, die een apotheek. In feite, deze analyse heeft geleid tot zeer interessante resultaten, zoals een gevonden in wortelen na behandeling met het biologisch-dynamische silica voorbereidingsteeg met 6% suiker. Het gebruik van dergelijke geneesmiddelen is onderworpen aan de invloed van kosmische ritmes. gebruikt op het verkeerde moment, kunnen ze bijdragen meer kwaad dan goed. In de loop van hun werk ontdekte Maria Thun, dat de positie van de planeten was een ander belangrijk, en soms zelfs zwaarder getroffen dan de invloed van de maan. Echter, dit effect werd uitgewist door kunstmatige irrigatie, in sommige gevallen zelfs geëlimineerd, en de maan effect overheerst weer. Nog voordat ze hadden gevonden dat het werken van de bodem veranderd in verschillende dagen het metabolisme van planten. Zo werd bijvoorbeeld spinazie gehakt "root dagen" (Maan voordat de aarde tekens), een enorm verhoogde nitraatgehalte. Andere planten reageerden op dezelfde manier. De invloeden van de planeten weergegeven in dezelfde richting. In de oppositie (180 ° hoek) van Mars met andere planeten, de planten absorberen meer ijzer, bijvoorbeeld, en in de oppositie Mercuriusverrijken ze met koper. Met deze ervaring kwam echter in conflict met Maria Thun antroposofische wetenschappers, die van oudsher de koperen kaart brengen van de planeet Venus.
  Biologisch-dynamische Landwirtschaft Die biologisch-dynamische Landwirtschaft beruht auf Grundsätzen, die Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, 1924 in seinem «Landwirtschaftlichen Kurs» niederlegte. Kernpunkt ist die Auffassung, dass der Mutterboden lebendig ist, und alle landwirtschaftlichen Massnahmen dazu dienen sollen, diese Lebendigkeit zu fördern. Dies geschieht vor allem durch die Einarbeitung von Kompost und Anwendung spezieller Präparate. Die wichtigsten sind «Hornmist», der aus Rinderdung, und «Hornkiesel», der aus Quarzmehl hergestellt wird, sowie 6 Präparate zur Verbesserung des Kompostes aus Schafgarbe, Kamille, Brennnessel, Löwenzahn, Eichenrinde und Baldrian. Es gibt weder chemische Spritzgifte noch Mineraldünger. Zur Düngung werden nur Kompost und Pflanzenjauchen verwendet, zur Schädlingsbekämpfung Kräuteraufgüsse oder verbrannte und potenzierte Körper von Schadinsekten. Vor allem aber sollen durch die Vitalisierung des Bodens die Abwehrkräfte der Pflanzen gestärkt werden, so dass sie sich selber gegen Schädlinge wehren können. Bei Aussaat und Ernte werden kosmische Rhythmen berücksichtigt, insbesondere solche, die mit dem Mond zusammenhängen.
  De Biologisch-dynamische landbouw is gebaseerd op beginselen die vast Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, 1924 in zijn "Landbouw Course". Kernpunt is van mening dat de bodem leeft, en voor alle landbouwproducten maatregelen dienen om deze vitaliteit te bevorderen. Dit is voornamelijk gedaan door de integratie van compost en de toepassing van speciale preparaten. De belangrijkste zijn "hoorn mest," uit de dierlijke mest, en "hoorn silica", die is gemaakt van kwarts, en 6 producten aan de compost uit duizendblad, kamille, brandnetel, paardenbloem, eikenschors en valeriaan te verbeteren. Er is geen chemische spuiten gif of kunstmest. Alleen compost voor bemesting planten en drijfmest wordt gebruikt voor de bestrijding van plagen en versterkt kruidenthee of verbrande lichaam van schadelijke insecten. Maar bovenal zijn om de weerstand van de planten versterkt door de revitalisering van de bodem, zodat ze zelfweerstaan plagen. Bij het planten en oogsten kosmische ritmes in aanmerking worden genomen, met name die in verband met de maan.
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  SAMENVATTING
  09-05-2009. NM WM_EK WM_GM VM_2 VM AM_LK AM_BM KM123 KM DM123 DM KMK_DMK PE_AP MV PH_AH ZV
  grondBEWERKING lichte
  SPITTEN PLOEGEN EGGEN diep
  ZAAIEN KIEMEN VWBB VWBB KM VWBB VWBB
  PLANTEN VERPLANTEN DM VWBB VWBB VWBB VWBB
  VERPOTTEN VERSPENEN
  BEMESTEN
  VERZORGEN
  SNOEIEN
  WIEDEN
  OPBINDEN
  ENTEN
  COMPOSTEREN
  OOGSTEN Z VBB .m VBB .m VBB .m K .m W .n W .n VBB .m VBB .m W .n W .n VBB .m_W .n
  .. zeer gunstiggunstig ongunstig
  .m= 's morgens 03>12 - .n= 's namiddags 15>24
  Vrucht Peul Fruit (appels peren etc) (kersen bessen etc) Zaad (zaaizaden) Kruiden (zaad vrucht) VUUR Boogschutter Ram Leeuw
  Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) AARDE Steenbok Stier Maagd
  Bloem (brocoli snijbloemen bomen) Fruit (kersen bessen etc) Kruiden (blad bloem) LUCHT Waterman Tweelingen Weegschaal
  Blad (bloemkool koolrabi) Kool WATER Vissen Kreeft Schorpioen
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN