Mijn favorieten
 • FOTO's
 • VANDAAG
 • .
  Foto
  Zoeken in blog

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • De laatste dag van herfst vaarwel
 • Prettige Donderdag lieve vriendin
 • mevr
 • Fijne nieuwe week gewenst vriendin
 • Aangename Zondag vriendin

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Archief per maand
 • 06-2020
 • 04-2020
 • 04-2019
 • 03-2018
 • 12-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 12-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 01-2011
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 01-2008
  Over mijzelf
  Ik ben André
  Ik ben een man en woon in Aalst (België) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 27/09/1949 en ben nu dus 71 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur Bretagne Saint-Malo Festival de Cornouaille Joan Baez KleinKunst.
  BIOLOGISCH-DYNAMISCH-ECOLOGISCH TUINIEREN met een knipoog naar de MAAN en Maria THUN
  .
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  11-05-2015 DKOST BARBECUE
  BRON 2011-2015 : © vrt één
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  IJSHEILIGEN

  Limburgs: Iesheilige • Pools: Trzech ogrodników (12 13 14)
  IJSHEILIGEN : SINT-Mamertus 11-05, SINT-Pankratius 12-05, SINT-Servatius 13-05, SINT-Bonifacius 14-05
  IJsheiligen is één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze "strenge heren" dateren van rond het jaar 1000.
  De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan nu veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de IJsheiligen de kans op een overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar. Abrupte temperatuurveranderingen, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de IJsheiligen meestal de overgang naar een periode met een meer zomers karakter. Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na IJsheiligen kan beginnen met het planten in de volle grond. Omstreeks deze tijd komt in West-Europa nogal eens een schade brengende nachtvorst voor. Hij begint meestal rond 7 mei met een koude noorder wind. Na deze dagen komt er in onze streek (Midden Noord-Europa) geen nachtvorst meer voor In de meeste landen telt men vaak maar drie IJsheiligenIn sommige landen wordt Mamertus niet meegeteld, in andere landen hoort Bonifacius er niet bij De laatste is niet de bekende Bonifatius, maar een Romeins burger, die in 307 de marteldood stierf tijdens de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus Sommige landen, waaronder Duitsland, Hongarije en Zwitserland, rekenden ook 15 mei nog tot de IJsheiligen Dit was “koude Sofie” Dat dateert uit de elfde eeuw, toen Sophie beschermelinge van de vorst was In het Alpengebied werden indertijd op die dagen vuren ontstoken ter bescherming tegen de vorst De IJsheiligen danken hun naam aan de kans op nachtvorst; na deIJsheiligen zou dat gevaar geweken zijn: "het kan vriezen in de mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij" Maar garanties zijn er niet: ook in juni nog kan het vlak boven de grond nog vriezen Soms wodt er ook gesproken van een IJsheiligenzomer Het voorjaar staat bekend om zijn grote temperatuurwisselingen, en dus soms ook korte perioden van hoge temperaturen Geregeld is dat ook in de periode van de IJsheiligen De IJsheiligenzomer duurt meestal maar kort, maar dan kan het al behoorlijk warm worden Zo werd het in Eindhoven op 12 mei 1998 maar liefst 32,5 graden Ja, juist, die beruchte IJSHEILIGEN, van 11 tot 14 MEI kunnen ze voor koude zorgen waarbij het soms ook nog tot nachtvorst kan komen, na de 14e is de kans op nachtvorst zowat 0% dus kun je vanaf die datum redelijk veilig je zomergoed buiten zetten, als het eens een jaar of 2 niet tot nachtvorst is gekomen denken veel lieden dat het wel meevalt, tot die Ijsmannen besluiten om er weer eens wat aan te doen en op dat moment is het een goede zaak voor de handel die een 2e maal zomergoed mag leveren
  SINT- Mamertus (11 mei) • Mamertus werd aan het begin van de vijfde eeuw in Vienne in Frankrijk geboren. Over zijn jeugdjaren is zo goed als niets bekend. wel weten we dat hij de broer was van de beroemde dichter filosoof Claudianus Mamertus. Hij was een gelovig man die graag priester wilde worden. In het jaar 461 werd hij tot bisschop van zijn geboortestad Vienne gekozen. Tijdens zijn ambtelijke periode kwam hij in aanvaring paus Hilarius (nov 461 • feb 468) vanwege een conflict omtrent zijn aangrenzend bisdom. De juiste toedracht is niet bekend. Er wordt gesproken over de aanstelling van een bisschop maar ook over de samenvoeging van bisdommen. Wel is zeker dat hij door de paus tot de orde werd geroepen.
  •Toen Mamertus bisschop was werd de stad door veel plagen overvallen. In een korte periode werd zij verwoest door vuur en een aardbeving. Ziekten en oorlogen (vooral van de Goten die het Romeinse Imperium vernietigden), waren voor de stad een zware beproeving. In het jaar 470 kondigde Mamertus de zogenaamde Kruisprocessie aan ter voorkoming van de vele rampen. Drie dagen voor 's Heren Hemelvaart trok er een bidprocessie door de straten van de stad. Voor Goddelijke hulp en afwending van rampen. Deze processie zou zich later over geheel Europa uitbreiden. Ook nu nog kent men het gebruik van deze processie.
  •Op 11 mei 475, na een vruchtbare periode als bisschop, stierf Mamertus in zijn stad.
  Sint Pancratius (12 mei) • Pancratius werd geboren rond het jaar 290. Kort na zijn geboorte stierf zijn moeder en zijn vader stierf het jaar daarop. Hij werd door zijn oom Dionysius geadopteerd en rond het jaar 303 vertrokken zij naar Rome. Keizer Diocletianus heerste over het keizerrijk en de christenvervolging was op haar hoogtepunt. Het geloof in Christus stond gelijk aan het doodvonnis. Pancratius was van deze redenering niet onder de indruk en met het vermogen dat hij van zijn ouders had geërfd probeerde hij zoveel mogelijk christenen te helpen. Vooral het lot van de gevangenen trok hij het meest aan. Zijn werkzaamheden werden verraden en tenslotte werd hij voor de stadhouder van Rome gebracht. Hij schonk al zijn vermogen aan de christengemeenschap van Rome en liet zich voor keizer Diocletianus leiden. Deze beloofde hem alle heerlijkheden van het leven als Pancratius het geloof in Christus zou afzweren. De intussen 14 jarige knaap liet zich niet van zijn geloofsovertuiging afbrengen. Hierop sprak Diocletianus woedend het vonnis over Pancratius uit en op 12 mei 304 werd hij in het openbaar onthoofd. Zijn lichaam werd door de beulen voor de honden achtergelaten. Een vrouw heeft het lichaam van Pancratius echter naar de catacomben van Octavilla aan de Via Aurelia gebracht. Paus Symmachus (498•514) bouwde in het jaar 500 over zijn graf een basiliek (de voorloper van de Basilica St. Pancrazio fuori le mura). Pancratius is de patroon van de trouw aan de eed: de eed bij het doopsel, het huwelijk, het priesterschap en de ambtseed.
  SINT- Servatius (13 mei) • Servatius was een van de eerste geloofsverkondigers in wat we nu Nederland noemen.
  •Zijn naam Servatius of Sarbatius wijst op een oosterse oorsprong, waarschijnlijk Armenie. Betrokken in de grote kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd, moet hij een man van betekenis zijn geweest. Zijn naam als bisschop (rond het jaar 340 benoemd) van Tongeren komt voor in de lijst van de Gallische bisschoppen die de orthodoxe geloofsbelijdenis van Sardica (343) ondertekenden tijdens de plaatselijke synode. Tijdens de synode van Rimini (359) behoorde hij tot de verdedigers van het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God.
  •Servatius werd een van de felste tegenstanders van het Arianisme en bestreed deze stroming waar maar mogelijk was. Hij werd door de leider van het Gallische volk naar keizer Constantius II gezonden om daar voor het Gallische volk te gaan pleiten. Servatius is vanuit Tongeren naar Maastricht gevlucht en heeft hier nog een korte periode geleefd. Op 13 mei 384 is hij te Maastricht gestorven en ligt begraven in de SINT- Servaas basiliek van Maastricht.
  SINT- Bonifatius (14 mei) • Bonifatius is de naam van verschillende personen die van alles hebben veranderd in de vroeg middeleeuwse katholieke kerk. De Bonifatius die bij ijsheiligenhoort is niet de bekende Angelsaksische missionaris Bonifatius die van de noordelijke Nederlanden een christelijke streek wilde maken. Later verplaatste hij zijn werkgebied naar het gebied ten noordoosten van de Rijn. Toen hij in het jaar 754 een tweede poging deed om Friesland te kerstenen werd hij met 52 gezellen vermoord bij Dokkum, en ligt begraven in het Duitse Fulda. Deze Bonifatius heeft zijn feestdag op 5 juni. Zijn naamgenoot Bonifatius die wel bij IJsheiligen hoort was een Romeins burger, die in 307 de marteldood stierf tijdens de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus. Over het leven van deze Bonifatius is ons weinig bekend. Ook de werken die hij verricht heeft zijn niet aan de geschiedschrijvers geopenbaard. Hij werd geboren in Rome in de derde eeuw. Hij zou ooit samen hebben geleefd met de rijke Romeinse vrouw Aglae. Nadat zij zich bekeerd had tot het Christendom moest Bonifatius van haar naar Tarsus (Turkije). Hij had de opdracht om de relieken van martelaren op te sporen en terug naar Rome te brengen. Tijdens deze reis kwam hij tot inkeer en bekeerde zich tot het Christendom. Hij bemerkte dat in deze Romeinse stad de christenvervolging in volle gang was en hoe deze gelovige mensen gefolterd en ter dood gebracht werden. Bonifatius bekende zich openlijk tot het Christendom en werd door de soldaten van de keizer gevangen genomen en gefolterd. Op 14 mei 307 stierf hij de marteldood door in gloeiende pek geworpen te zijn. Zijn lichamelijke resten werden door de begeleiders van Bonifatius naar Aglae teruggebracht als relieken van een martelaar.
  SINT- Sophie (15 mei) • Sommige landen, waaronder Duitsland, Hongarije en Zwitserland, rekenden in het verleden ook 15 mei (ook wel aangeduid als koude Sophie) nog tot de IJsheiligen. Dat dateert uit de elfde eeuw, toen Sophie beschermelinge van de vorst was. In het Alpengebied werden indertijd op die dagen vuren ontstoken ter bescherming tegen de vorst.
  Verhalen bij IJsheiligen: • De drie ijsmannen • Diocletianus en de voorspelling van een druïde • Feesten en feestdagen in Nederland • Verhalen en sprookjes uit Nederland • Een (nationale) feestdag in: Nederland

  0511 • H. Gangulphus, martelaar • H. Mamertus, bisschop (IJsheilige) • H. Walbertus, belijder • H. Franciscus Geronimo, geestelijke • H. Majolus, abt • H. Ignatius van Laconi, lekenbroeder • MAMERTUS [IJSHEILIGE] • KRUISDAGEN
  0511•• Al is SINT-Marmertus oud en grijs, hij houdt van vriezen en van ijs
  "Voor IJheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten, wacht af tot de heiligen zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij."
  "Het kan vriezen tot in mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij."
  "IJSHEILIGEN hebben harde [koude] koppen"
  "Zijn de IJSHEILIGEN in het land, vroege bloesem houdt dan kort stand"
  0512 • H. Pancratius, martelaar (IJsheilige) • HH. Nereus en Achilles, martelaren • H. Richtrudis, abdis • PANCRATIUS [IJSHEILIGE] • KRUISDAGEN
  0512•• SINT-Pancreas, SINT-Servaas en SINT-Bonifaas [IJSHEILIGEN], zij geven sneeuw, vorst en ijs helaas
  "Voor IJheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten, wacht af tot de heiligen zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij."
  "Het kan vriezen tot in mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij."
  "IJSHEILIGEN hebben harde [koude] koppen"
  "Zijn de IJSHEILIGEN in het land, vroege bloesem houdt dan kort stand"
  0513 • H. Rolendis • H. Servatius, bisschop (IJsheilige) • SERVATIUS [IJSHEILIGE]
  0513•• Al wil het in MEI nog wel eens vriezen, met SINT-Servatius neemt de vorst de biezen
  0513•• Geen rijmken na SINT-Servaas, geen vloksken na SINT-Bonifaas
  0513•• Is met SINT-Servaas geen rijm te zien, zal SINT-Bonifaas geen sneeuw ons biën
  0513•• SINT-Pancreas, SINT-Servaas en SINT-Bonifaas [IJSHEILIGEN], zij geven sneeuw, vorst en ijs helaas
  0513•• SINT-Servaas moet verlopen zijn, voor de nachtvorst goed wel verdwijnt
  0513•• SINT-Servatius, de grote bisschop van Maastricht, op wiens graf men nooit sneeuw zag [Na 13 MEI geen sneeuw meer]
  0513•• Voor de nachtvorst zijt ge niet beschermd, totdat SINT-Servatius zich over u ontfermt
  0513•• Vóór SINT-Servaas geen zomer, na SINT-Servaas geen winter
  0513•• Vóór SINT-Servaas is men niet behoed voor nachtelijke vorst, wacht af tot ze zijn voorbij, de bloemen zijn daarvoor blij
  0513•• Vóór SINT-Servatius geen zomer, na SINT-Servatius geen vorst
  0513•• Wie zijn schaap scheert voor SINT-Servaas, houdt meer van wol dan van het schaap
  "Voor IJheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten, wacht af tot de heiligen zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij."
  "Het kan vriezen tot in mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij."
  "IJSHEILIGEN hebben harde [koude] koppen"
  "Zijn de IJSHEILIGEN in het land, vroege bloesem houdt dan kort stand"
  0514 • H. Mattias, apostel • H. Bonifatius van Tarsus, martelaar (IJsheilige) • BONIFACIUS [IJSHEILIGE]
  0514•• SINT-Bonifatius, vriezebaas
  0514•• SINT-Bonifaas die geeft, let op, de laatste zak de vriesman op
  0514•• SINT-Pancreas, SINT-Servaas en SINT-Bonifaas [IJSHEILIGEN], zij geven vorst en ijs helaas
  0514•• Tot SINT-Bonifaas, die strenge baas, wees voor de vrucht, op vorst beducht
  0514•• Van nachtvorst ben je nimmer vrij, als SINT-Bonifaas nog niet is voorbij
  0514•• Voor nachtvorst is men niet beschermd, tot SINT-Bonfaas zich over ons ontfermt
  "Voor IJheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten, wacht af tot de heiligen zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij."
  "Het kan vriezen tot in mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij."
  "IJSHEILIGEN hebben harde [koude] koppen"
  "Zijn de IJSHEILIGEN in het land, vroege bloesem houdt dan kort stand"
  0515 • H. Dymphna van Geel, martelares • H. Isidorus van Madrid, Landarbeider • H. Gerebernus, priester en martelaar
  • O.H. HEMELVAART 0517•• Op HEMELVAART regent het, al waren het maar 3 druppels
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  09-05-2015 GIRO BELGEN

  • 12 BELGEN 5 PLOEGEN
  Philippe Gilbert Tom Boonen Iljo Keisse Gianni Meersman Pieter Serry Jurgen Van Den Broeck Sander Armée Stig Broeckx Maxime Monfort Louis Vervaeke Bert De Backer Kristof Vandewalle
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  UK ELECTIONS
  Election 2015 BBC RESULTS 650 / 650 [326]
  •• Conservative 331 +24% • CON 36,9%
  •• Labour 232 -26% • LAB 30,4%
  •• Scottish National Party 56 +50% • SNP 4,8% 1,454,436
  •• Democratic Unionist Party 8 +0% DUP 0,6%
  •• Liberal Democrat 8 -48% • LD 7,9%
  • OTHERS 15 +2% [SF 4 PC 3 SDLP 3 UUP 2 GRN 1 • GRN 3,8% UKIP 1 • UKIP 12,6% OTH 1]
  deredactie
  Ed Miliband stapt op als leider van Labour Ook Nick Clegg stapt op als partijleider na teleurstellende resultaten Nigel Farage niet verkozen, stapt op als UKIP-voorzitter
  KAART
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  05-05-2015 SNOOKER

  FINAL 35 FRAMES Shaun MURPHY [8] ENG 15-18 Stuart BINGHAM [10] ENG
  103-44 (68), 69-51 (59), 74-5 (65), 0-105 (105), 15-68 (56), 90-0 (90), 7-55, 30-73 (65)
  74-57 (74), 106-1 (106), 121-14 (121), 97-41 (51), 1-76 (76), 7-129 (123), 0-113 (89), 76-0 (76), 22-67 (53)
  4-87 (87), 40-68 (51), 0-112 (112), 23-95 (50), 80-4 (59), 0-87 (87), 84-0 (84), 7-86 (57)
  73-6, 6-102 (102), 75-55 (75), 68-29 (64), 76-0, 56-80, 3-68 (55), 1-88 (88)
  Semi-final draw (Best of 33 frames)
  Judd TRUMP [6] ENG 16-17 Stuart BINGHAM [10] ENG Barry HAWKINS [5] ENG 9-17 Shaun MURPHY [8] ENG

  Ronnie O'Sullivan wins the World Championship 2013 for the fifth time (• 2012 • 2008 • 2004 • 2001) 2012 Ronnie O'Sullivan beat Ali Carter 18-11 to secure his fourth World Championship title at the Crucible
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  04-05-2015 KEW 2012
  2012 2015 2005 2009
  2•.
  1• Andrey BARANOV SJOSTAKOVITSJ heeft de vioolwedstrijd 2012 gewonnen.
  2• Tatsuki Narita PAGANINI 3• Hyun Su Shin SIBELIUS 4• Esther Yoo BEETHOVEN 5• Yu-Chien Tseng BRAHMS 6• Artiom Shishkov TSJAIKOVSKY
  26 25 25 20 21 23 26 24 28 19 17 17


  MIJN KEUZE
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  03-05-2015 ROMANDIE

  © - UCI KBWB SPORZA WIKIPEDIA velowire.com procyclingstats.com flandersclassics Amstel bier
  • 28-04 03-05 •• RONDE VAN ROMANDIË 711,7 lm TOUR DE ROMANDIE
  2015 • 1• Ilnur Zakarin KAT RUS 2• Simon Špilak KAT SLO +17" 3• Chris Froome SKY GBR +35"
  • BELKOV Maxim KAT RUS • BELKOV Maxim KAT RUS • PINOT Thibaut FDJ FRA
  • KAT RUS • BELKOV Maxim KAT RUS
  2014 1• Chris Froome GBR 2• Tony Martin GER 3• Jesse Sergent NZL
  RIT1 •28-04 La Vallée de Joux••Juraparc (TTT) 19,2 km
  1• SKY GBR 2• OGE AUS 3• KAT RUS
  RIT2 •29-04 Apples••Saint-Imier 166.1 km
  1• Michael Albasini OGE SUI 2• Jarlinson Pantano IAM COL 3• Julian Alaphilippe EQS FRA
  RIT3 •30-04 Moutier••Porrentruy 173,2 km
  1• Michael Albasini OGE SUI 2• Julian Alaphilippe EQS FRA 3• Damiano Caruso BMC ITA
  RIT4 •01-05 La Neuveville••Fribourg 169,8 km
  1• Stefan Küng BMC SUI 2• Jan Bakelants ALM BEL 3• Bert-Jan Lindeman TLJ NED
  RIT5 •02-05 Fribourg••Champex-Lac 166,1 km
  1• Thibaut Pinot FDJ FRA 2• Ilnur Zakarin KAT RUS 3• Romain Bardet ALM FRA
  RIT6 •03-05 Lausanne••Lausanne (ITT) 17,3 km
  1• Tony Martin EQS GER 2• Simon Špilak KAT SLO 3• Ilnur Zakarin KAT RUS

  2015 Ilnur Zakarin 2014 Chris Froome 2013 Chris Froome 2012 Bradley Wiggins 2011 Cadel Evans
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  01-05-2015 ZIEKTES PLAGEN

  donderdag 30-05-2015 - We kenden in 2015 evenals vorig jaar een relatief zachte winter. Er waren zeer weinig vorstperioden, waardoor heel veel opslagaardappelen (uitgesorteerd, afvalhopen, oogstresten,...) kans zagen om de winter te overleven. Deze overlevende knollen kunnen besmet zijn met de aardappelziekte, en bij opkomst een zieke plant geven. Deze zieke planten dienen als vroege bron van infectie In Arquennes (Henegouwen) werden op 28 april zieke planten aangetroffen op een hoop uitgesorteerde aardappelen. We weten uit ervaring dat er na een zachte winter talrijke vroege infectiebronnen voorkomen - en dit ongeacht het weer in het voorjaar! Net als bv. in 2007 en vorig jaar mogen we ons dus verwachten aan een vroege en zeer hoge ziektedruk vanwege de talrijke besmettingsbronnen. OPRUIMEN of AFDEKKEN is en blijft de boodschap Meld ons aardappelziekte a.u.b.: tel 09 / 381 86 92 of plaag@proefcentrum-kruishoutem.be


  KUL 1998 : [schimmelziekten] - [bacteriële ziekten] - [virusziekten] - [fysiologische ziekten]
  - KENMERKEN bij VOEDINGSTEKORTEN of OVERBEMESTING
  bronnen © groen.net- deboogerd.org- cebio.be - plantaardig.com rustica


  - Erwten - PREI - Witloof - (Bloem)KOLEN - UIEN (ajuin) [- UI ziekten - UI vlieg - UI Botrytis-bladvlekkenziekte] - Aardappelziekte - Ziekte en schade in een serre/kas


  Aardbeien - Fruitbomen - Wormstekigheid bij appels en peren - Witziekte op kleinfruit (najaar) - Druiven - Witziekte op druif - Krulziekte bij perzik - - Wantsen op fruit - Spint op fruit
  ECO BESTRIJDINGSMIDDELEN
  .
  - JAN - FEB - MAA - APR - MEI - JUN - JUL - AUG - SEP - OKT - NOV - DEC
  .  GroentenInfo - KOOL wittevlieg - Preimot [- Preimot1 ]
  .
  Au potager, au verger, au jardin… Avec un tout petit peu d’observation et d’expérience, il est souvent possible de trouver des solutions naturelles aux petits et grands maux du jardin
  Rupsen (blanke) vallen een koolrabi aan - Chenilles (piérides) attaquant un chou-rave
  L’époque des traitements chimiques tous azimuts est enfin derrière nous. Les jardiniers amateurs ont pris conscience que certains abus avaient entraîné des déséquilibres durables au niveau de la faune du jardin (coccinelles, hérissons et vers de terre notamment en ont souffert). De surcroît, ces pratiques ont constitué une sorte de fuite en avant car plus on traitait, plus il fallait traiter.
  -Aujourd’hui, les jardiniers se font respectueux de l’environnement et ont appris à mieux utiliser les produits phytosanitaires, longtemps employés trop vite et en grande quantité. Ils consacrent également davantage de temps à diagnostiquer la nature des attaques et des ZIEKTES. À la manière des experts, ils observent la plante sous toutes ses coutures avant d’agir.
  Est-ce un champignon, un insecte ou bien des larves qui ont provoqué les dégâts observés sur les carottes ou encore sur les radis ? Car tout le monde sait désormais qu’il est inutile de faire une application de produit antipucerons si la plante a été attaquée par des acariens. Et vice-versa. Enfin, de nombreuses personnes ont décidé de s’abstenir de traiter lorsque les dégâts sont minimes. Et d’agir à bon escient et en privilégiant toujours les méthodes de lutte biologique ou naturelle. Les résultats suivent…
  -Prenez votre panoplie de détective et observez votre jardin.
  Wortelen splijten - gebrek aan water of ... Mes carottes se fendent - manque d’eau ou caillou?
  Quelle déception à l’arrachage des carottes quand le jardinier constate que les légumes sont fendus du haut en bas ou que les carottes ont deux jambes au lieu d’être bien cylindriques. Pourtant, aucune larve visible, aucune galerie creusée, aucune pourriture et les fanes avaient l’air en parfaite santé!
  Un manque d’eau ou un caillou sont en cause. Pour les carottes fendues, il s’agit d’un accident physiologique : elles ont souffert d’un manque d’eau pendant plusieurs jours suivis d’une pluie ou d’un arrosage qui a fait éclater les tissus. Ces carottes sont souvent dures et ne se conservent guère. Quant à celles qui ont deux jambes, la cause peut être un caillou ou une piqûre de nématode mais cela n’a aucune incidence sur leur qualité gustative.
  -Un terrain préparé et des arrosages suivis. Au moment du semis, préparez soigneusement le sol en enlevant tous les cailloux. De plus, les apports d’eau devront être réguliers pendant toute la durée de la culture.
  Mijn radijzijn zijn uitgehold - (naakt) slakken Mes radis sont grignotés - gastéropodes
  Quelques radis grignotés sur les côtés, c’est supportable. Mais lorsque l’attaque devient importante, c’est toute la planche de radis qui peut partir à la poubelleLes gastéropodes sont les premiers coupables. Ce sont vraisemblablement des limaces, de petits escargots ou bien des loches qui ont trouvé vos radis à leur goût. Tous ces gastéropodes deviennent nuisibles en grand nombre.
  -Un hérisson comme vigile. Attirez les dévoreurs de gastéropodes en laissant un tas de bois non loin de votre potager pour diminuer leur population. Et répandez des granulés de Ferramol à base de phosphate de fer : mortels pour les gastéropodes, ils sont sans danger pour les autres animaux
  Mijn Sla wordt opgewreten - larven Mes laitues s’affaissent - larves
  Le semis de laitue a levé, vous avez repiqué vos plants et vous êtes fier d’avoir remplacé en partie la pelouse par un coin de potager. Mais, tout à coup, des plants flétrissent comme mourants de soifLes larves se sont régalées. Ce sont des larves d’insectes qui ont mangé les racines : des vers gris (larves de noctuelles), des vers blancs (larves de hannetons) ou des larves fil de fer (de taupins) qui vivent plusieurs années enfouies dans la terre du jardin avant de se transformer en adultes.
  -Un insecticide ou… une poule ? Pour limiter les dégâts, arrosez le sol avec un insecticide à base de Bacillus thuringiensis dilué dans l’eau (autorisé en agriculture bio) et ramassez toutes les larves que vous voyez en bêchant. Une poule vous y aidera efficacement
  Mijn Hosta's worden ... - slakken Mes hostas sont à claire-voie - limaces
  Feuilles trouées et luisantes, vos hostas sont attaqués. Le temps d’une nuit, la surface foliaire dévorée est parfois impressionnante. Pas de doute : elles sont au goût des gastéropodes, trahis par leurs traces de bave. Pourtant, leurs feuilles ont l’air coriaces…Des limaces noctambules. Pour voir les coupables à l’œuvre, vous devrez ressortir la nuit, ou du moins le soir, avec une lampe de poche car les limaces agissent à ce moment-là. Inutile de les chercher dans la journée : elles ont une capacité à se cacher déroutante.
  -De la bière à gogo. Essayez d’attirer les limaces avec des pièges remplis de bière ou de simples planches sous lesquelles elles se réfugieront dans la journée. Coupez-les en deux avec un outil bien tranchant pour ne pas les faire souffrir. Autre solution, répandez des granulés de Ferramol
  Mijn laurier worden ... - ... Mes lauriers-palmes sont festonnés - otiorhynques
  Comme bien d’autres arbustes, ces plantes ont parfois leurs feuilles découpées sur les bords, comme poinçonnées régulièrement. Il reste très difficile de voir les dentellières à l’œuvre sauf à demeurer 24 h sur 24 en faction devant les plantesLes coupables agissent dans l’ombre. Les responsables sont les otiorhynques, des petits insectes brun noir discrets aux mœurs nocturnes. Leur appétit est raisonnable. Mais les femelles pondent sous les feuilles mortes de juin à septembre et si leurs larves blanches s’attaquent aux racines d’un jeune arbuste, il peut en mourir.
  -Des flammes salvatrices. il faut donc ramasser les feuilles mortes sous l’arbuste attaqué et les brûler. Binez aussi au pied pour détruire les larves
  Mijn klaprozen zijn gevlekt - roest Mes roses trémières sont tachées - rouille
  Les feuilles des roses trémières sont souvent piquetées de minuscules taches jaune orangé. Plutôt jolies au début, ces taches peuvent confluer en plaques orangées, puis brunâtres, et les feuilles finissent par se dessécher et tomber. Dans les cas graves, les tiges sont attaquéesLa rouille s’est infiltrée. Cette maladie, due à un champignon, est appelée rouille en raison de sa couleur.
  -Le cuivre lui barre la route. Coupez les feuilles malades des roses trémières au fur et à mesure, mais, surtout, ne les laissez pas sur place. Ramassez-les et brûlez-les. En cas d’attaques virulentes, faites un ou deux traitements, uniquement sur les vivaces et les arbustes, en automne avec un produit à base de cuivre
  Mijn komkommers hebben witte vlekken - echte meeldauw Mes concombres se couvrent de blanc - oïdium
  Bien rares sont les Cucurbitacées (melons, concombres, courgettes et potirons) dont les feuilles ne se couvrent pas d’un feutrage blanc de plus en plus envahissant au cours de l’été. Les fruits ne sont pas attaqués, mais ils ne grandissent pas autant que prévuL’été, le blanc sévit. Cette maladie, l’oïdium, est commune.
  -Des tuyaux percés. Une bonne mesure préventive consiste à arroser à l’aide de tuyaux perforés posés au sol ou au goulot au pied des plantes plutôt que par aspersion. Un traitement avec un produit à base de soufre est utile (entre 15 et 28 °C) si les attaques débutent dès juillet. En septembre-octobre, cela n’a plus guère d’importance. En revanche, ramassez et détruisez les feuilles car le champignon s’y installe et y passe l’hiver. Achetez des variétés résistantes à l’oïdium
  Mijn perzikboom verliest zijn bladeren - ... Mon pêcher perd ses feuilles - cloque
  Difficile d’avoir un pêcher exempt de cette maladie qui enlaidit les feuilles, les recroqueville, les déforme, les boursoufle, les fait rougir et les rend dures et cassantes. Les jeunes feuilles sont attaquées dès leur sortie du bourgeon puis elles se nécrosent et tombentLa cloque a frappé. Cette maladie, due à un champignon, affaiblit votre arbre et diminue sa production.
  -Le cuivre ou la prêle en prévention. Durant l’automne, ramassez les feuilles mortes et brûlez-les. Pulvérisez un fongicide à base de cuivre à la chute des feuilles et au printemps juste avant que les bourgeons ne s’ouvrent. Ensuite, pulvérisez un produit à base de prêle plusieurs fois d’avril à juin, surtout si le temps est frais et humide (ensuite, le champignon devient moins actif : il n’aime pas la chaleur)
  Mijn aardappelen worden opgegeten - Colorado Mes pommes de terre sont dévorées - doryphore
  Tantôt une curieuse bestiole bien rouge avec des points noirs dévore les feuilles des pommes de terre… tantôt c’est un coléoptère jaune rayé de stries noires. Des observations attentives vous permettraient de voir que l’une est la larve de l’autre et se transforme en adulte ailé après s’être enfoncée dans le solUn ennemi venu d’Amérique, le doryphore. Aucun doute, vous êtes face au redoutable doryphore. Originaire d’Amérique, cet insecte a décimé les pommes de terre en Europe au siècle dernier. Il n’est dangereux qu’en grand nombre ce qui n’est plus le cas.
  -Une rafle systématique. Inutile de traiter : ramassez, puis détruisez les larves et surtout les premiers adultes dès que vous les apercevez (ils ont passé l’hiver dans la terre) ainsi que les pontes jaunes, plus difficiles à voir car situées sous les feuilles
  Mijn prei ......... Mes poireaux se creusent - asticot
  Les feuilles de vos poireaux sont creusées de galeries. Elles rougissent et se fendent. Vous trouvez juste sous l’épiderme des asticots blancs de 5 mm ou plus profond, dans le cœur des légumes, des tonnelets bruns ovales de 3-4 mm (les pupes). Cela ne ressemble pas au ver du poireau qui est jaune clair et mesure plus de 1 cmUn asticot ravageur. Vous avez affaire à la mineuse du poireau, la larve d’une mouche grise de 3 mm difficile à voir quand elle pond en avril. Les jeunes poireaux peuvent même dépérir s’ils sont envahis d’asticots, les poireaux plus âgés (il y a une seconde génération en septembre) les supportent mieux.
  -Mise à l’abri recommandée. Il n’y a aucun traitement… Il faut détruire les pieds atteints en les brûlant. Surtout ne les mettez pas dans le compost : les pupes s’y conservent très bien. En prévention, vous pouvez protéger vos jeunes plants avec un voile anti-insectes
  Mon marronnier brunit - mineuses
  Dès l’été maintenant, notamment dans l’Est ainsi qu’en Île-de-France, les feuilles des marronniers brunissent par plages et parfois tombent dès la fin aoûtDes larves redoutables. Le feuillage est rongé de l’intérieur par des mineuses, larves d’un papillon de 4-5 mm de longueur. Les arbres sont alors privés d’une partie de leurs ressources alimentaires (la synthèse des sucres se fait dans les feuilles) et cela diminue leur durée de vie.
  -Combattre par le feu. Le seul moyen de lutte est de ramasser et brûler les feuilles mortes dès qu’elles tombent. Le marronnier rouge est plus résistant à cet insecte ravageur
  Mes boutons de rose blanchissent - oïdium
  Une poussière blanche envahit peu à peu la base des boutons de roses. Ce n’est pas très joli et certaines fleurs tombent avant de s’épanouir. Les feuilles aussi peuvent être atteintes : elles se crispent L’oïdium, une poudre bien connue. L’oïdium ou blanc sévit partout et ce dès le début du printemps.
  Ce champignon attaque surtout les rosiers anciens qui grimpent par exemple sur un mur mal aéré.
  -Ça sent le soufre. Un traitement à base de soufre (liquide ou poudre) est efficace si la température atteint 15 °C mais ne dépasse pas 28 °C.
  Recommencez tous les 10 à 15 jours si besoin est
  Les plantes sont envahies de pucerons - pucerons
  Ces insectes vivent sur toutes sortes de plantes dont ils pompent la sève pour se nourrir. Leurs piqûres peuvent déformer les tissus et transmettre des virusDes pucerons opportunistes. La prolifération de ces indésirables est liée à un déséquilibre. Les insectes auxiliaires qui les détruisent comme les coccinelles sont absents en raison de traitements insecticides répétés par exemple.
  -Un bain au savon noir. Écrasez avec vos doigts les colonies denses. C’est facile : la plupart des pucerons sont dépourvus d’ailes. Pulvériser du savon noir liquide est aussi efficace. Essayez de rétablir un équilibre en vous procurant des larves de chrysopes, ou celles de coccinelles européennes (bannissez les autres) hélas plus fragiles
  Mes fleurs font grise mine - botrytis
  Vos potées étaient bien parties quand, soudain, en quelques jours, les fleurs ou les feuilles sèchent, puis pourrissent en formant un paquet. Un feutrage gris peu ragoûtant les couvre quand il pleut ou par temps humideLe botrytis pourrit la vie. C’est l’œuvre d’un champignon capable de s’attaquer à toutes sortes de plantes. Le botrytis, justement dénommé pourriture grise en français courant, se développe lorsque le temps est chaud et humide. Le champignon s’attaque aux plantes trop serrées et donc mal aérées.
  -Un passage au talc. Éliminez rapidement les parties atteintes (voire une plante entière si nécessaire), puis effectuez une pulvérisation de talc de Luzenac qui dessèche le mycélium du champignon
  Mijn tomaten worden bruin en rot - valse meeldauw Mes tomates brunissent - mildiou
  TOMATEN - Tomatenplaag
  Les feuilles de ces Solanacées se couvrent de taches un peu huileuses. Elles se dessèchent, tiges et pétioles brunissent, les fruits présentent des bosselures brunes et dures et ne mûrissent pas. Par temps humide, la maladie se propage rapidementLe mildiou gagne du terrain. Vous êtes victime d’une attaque de mildiou. Ce champignon se développe très vite entre 10 et 25 °C surtout par temps humide ou si on arrose par aspersion.
  -Une bonne bouillie. À la moindre tache, traitez avec un produit à la bouillie bordelaise et refaites-le tous les 8 à 15 jours par temps humide. Détruisez en fin de saison les pieds atteints. L’année suivante, traitez dès la plantation. Comme le mildiou attaque aussi les pommes de terre et se garde dans les tubercules laissés dans le sol, ne cultivez jamais de tomates après des pommes de terre malades
  Neusrot bij tomaten - tekort aan calcium en water Mes tomates ont le cul noir - Manque de calcium et d’eau
  Les végétaux grossissent et mûrissent normalement, mais la partie opposée au pédoncule devient noire et dure. Cela n’empêche ni d’autres fleurs de s’épanouir, ni d’autres fruits de se former et les feuilles et tiges ont l’air sainesLe calcium et l’eau font défaut. Il ne s’agit pas d’une maladie, mais d’un accident physiologique, même si on parle parfois de la “maladie du cul noir” (à ne pas confondre avec l’alternariose, due à un champignon qui provoque des taches semblables, mais à partir du pédoncule et aussi sur les feuilles). Vos tomates souffrent d’arrosages irréguliers et d’un manque de calcium.
  -Pour corriger, des cendres de bois. Arrosez régulièrement (au goulot au pied de préférence plutôt que par aspersion) et apportez des cendres de bois dans le sol au moment de la plantation
  Mijn frambozen bederven - ... Mes framboises moisissent - botrytis
  Frambozen
  Les fruits pourrissent et se couvrent d’une moisissure duveteuse grisâtre qui gagne peu à peu du terrain, surtout par temps humide. Les jeunes fruits à peine formés ou les framboises mûres peuvent être atteints, mais ne tombent pas. Les cannes de framboisiers, c’est-à-dire les tiges, peuvent devenir grises avec des petits points noirs.Le botrytis passe à l’offensive. C’est un champignon capable de faire pourrir bien des fruits qui s’attaque à vos framboises : le botrytis.
  -Éliminer ses victimes. Il faut absolument couper et détruire les veilles cannes de framboisiers d’une année sur l’autre (ne pas les laisser sur place) pour bien aérer les pieds et éviter une réinfestation. Dès qu’un jeune fruit pourrit, enlevez-le et surveillez vos framboisiers quand le temps est chaud et humide. Arrosez au goulot et non par aspersion pour limiter le développement du champignon
  Mijn appels zijn gebronsd - schurft Mes pommes sont tavelées - tavelure
  Les pommes sont abîmées par une multitude de taches brunes ou noirâtres, plus ou moins crevassées. Les fruits peuvent être atteints dès leur plus jeune âge (ils sont alors parfois déformés et tombent avant d’être mûrs) et les feuilles aussi (taches arrondies brun olivâtre)La tavelure, complice de la pluie. C’est la maladie la plus courante du pommier. La tavelure est provoquée par un champignon qui s’installe en général dès le printemps surtout s’il est pluvieux.
  -Cuivre et soufre en antidote. Si vous voyez des taches sur les feuilles, pulvérisez un fongicide à base de soufre deux fois à 10 jours d’intervalle. Faites de même, mais avec un fongicide cuprique à la chute des feuilles et au printemps suivant quand les fleurs sortent des bourgeons
  Mijn druiven worden opgeeten - Vogels Mes raisins disparaissent - La vigne victime des oiseaux
  Votre vigne vous a donné de belles grappes qui commençaient à bien mûrir et promettaient une belle récolte. Mais un jour, des grappes entières ont disparu. En revanche, les feuilles n’ont absolument pas été touchéesDes vols à tire-d’aile. Les gourmands qui vous privent de votre récolte sont des oiseaux. Des étourneaux peut-être… ils apprécient les petits fruits. Et comment leur en vouloir ? Les volatiles ont mangé bien des insectes nuisibles durant le printemps et l’été.
  -Mise en sac contre pillage. Installez des effaroucheurs en tout genre (papier aluminium, tête de chat en plastique, CD…) près de votre vigne ou ensachez vos grappes au printemps avec des petites housses en papier spécial
  Mijn peren rotten aan de boom - ... Mes poires se gâtent dans l’arbre - moniliose
  Alors qu’elles semblaient mûres à point, les poires parfois sont envahies de grandes taches brunes qui se couvrent de pustules blanchâtres disposées plus ou moins en rangs concentriques. Vraiment pas ragoûtant ! Et elles ne tombent pas même s’il venteLa moniliose achève les fruits blessés. Elle a encore sévi ! Elle est due à un champignon qui profite de la moindre blessure d’un fruit, provoquée par la grêle ou une piqûre d’insecte entre autres, pour le contaminer.
  -Une élimination sans pitié. Il faut éclaircir les fruits trop serrés, éliminer ceux qui sont blessés et pulvériser un fongicide à base de cuivre à la chute des feuilles et éventuellement après un orage de grêle. Et surtout cueillir et éliminer les fruits atteints
  . Par Armelle Bréhamet-Cottenceau
  . LINKS RUSTICA :
  - Corriger une carence en potassium
  - Corriger un manque de lumière pour les plantes d'intérieur
  - Corriger une carence en magnésium ou en manganèse
  - Corriger une carence en fer
  - Corriger une carence en azote
  - Corriger une carence en bore
  - Identifier et corriger les carences
  - La mineuse de la tomate
  - Traiter les arbres fruitiers en hiver
  - Le puceron noir
  - Le taupin
  - La rouille
  - La piéride du chou
  - La mineuse
  - Le doryphore
  - L'escargot
  - L'oïdium
  - Le puceron
  - Danger : les chenilles processionnaires sortent de leur cocon
  - 5 auxiliaires hébergés dans les haies
  - Comment utiliser les traitements naturels
  - Traiter le noyer
  - Parasites et maladies des arbres et arbustes
  - Traiter les arbres fruitiers
  - Jardiner bio. Les traitements naturels
  - Maison saine : éloigner les insectes sans insecticide
  - Utiliser la terre des taupinières
  - Que faire en août au potager ?
  - Que faire en juillet au potager ?
  - Eté sans souci au jardin : éloigner les ravageurs et les maladies
  - Maladies et parasites des fruits et légumes
  - Maladies et parasites de la framboise
  - Maladies et parasites du radis
  - Maladies et parasites du navet
  - Maladies et parasites du chou
  - Maladies et parasites de la tomate
  - Maladies et parasites du poireau
  - Maladies et parasites de la carotte
  - Quelles doses de traitements pour les plantes ?
  - Utiliser le bon produit de traitement
  - Traiter naturellement
  - Le temps des maladies et parasites
  - 7 astuces naturelles contre les mauvaises herbes
  - Protection contre les limaces et escargots
  - Traiter le pêcher
  - Traiter le poirier
  - Traiter le pommier
  - Associer légumes, plantes et fleurs contre les maladies et les parasites - Poser un piège à mineuse du poireau
  . -

  Alles over uw eigen zwembad (problemen en wateronderhoud)
  Engerlingen
  Emelten
  Mollenbestrijding
  Mollenleven
  Help! Ik heb vlekken in mijn gazon
  Hortensia's ziekten en plagen
  Insecten voorkomen
  Kale plekken in uw gazon? Emelten of engerlingen kunnen de boosdoener zijn!
  Mos in het gazon
  Ongedierte bij rozen
  Onkruid in gazons en sportvelden
  Roest op rozen
  Slakken
  Spinnen voorkomen
  Spint op sierplanten
  Sterroetdauw op rozen
  Woelmuis
  Woelrat
  Wespen
  Vorst
  . - Slakken- Insecten bestrijden in de moestuin (biologisch)- Mollen- Muizen en ratten- Mieren- Rupsen- Witte vlieg- Wespen
  22-12-2011 GELEZEN op : MOLLEN
  Help er zit een mol in de tuin! - Ik ken meerdere middeltjes maar om die gemakkelijk te kunnen formuleren ben ik op zoek gegaan naar een site die verschillende vriendelijke verjaagmethodes op een rijtje plaatst
  LINKS :
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  05 SKELET

  •
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  05 SKELET S
  •
  •


  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  PLANETEN ASPECTS MATRIX


  • UK LUNARIUM • 2015 • • 2014 • • 2013 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 lunarium.co
  PLANETEN ASPECTEN : BRON : lunarium.co.uk
  Zoals de PLANETEN aan de hemel bewegen, vormen ze hoekige relaties met elkaar. Deze hoeken worden in de astrologie ASPECTEN genoemd
  SYMBOLEN PLANETEN : ZON Sun MERCURIUS Mercury • VENUS AARDE Earth • MAAN Moon MARS • JUPITER • SATURNUS Saturn • URANUS • NEPTUNIUS Neptune PLUTO
  Afhankelijk van de bron (auteurs) zijn er verschillende ASPECTEN gebruikt bij het tuinieren, aan U om te beslissen welke te gebruiken
  PLANETEN-ASPECTEN MATRIX
  • • • • • • • 1. MARIA THUN heeft substantieel een ander idee over de betekenis van verschillende ASPECTEN: Work on the Land and the Constellations:
  * : CONJUNCTIE • SEXTIEL • VIERKANT • DRIEHOEK • INCONJUNCTIE • OPPOSITIE
  • • • • • • OPPOSITIE • JGUNSTIG Een grotere intensivering van de levensprocessen van de plant. Dit begint een paar dagen vóór en verhoogt tot aan het punt van de oppositie. De krachten van beide PLANETEN doordringen, vergroten en versterken elkaar.
  • • • • • * CONJUNCTIE • K NEUTRAAL De PLANETEN annuleren elkaars invloeden
  • • • • • • • • 2• Nick Kollerstrom : ASPECTEN TUINIEREN enkele voorbeelden
  • • VIERKANT OPPOSITIE = moeilijk, remmend, stressvol dus in het algemeen "ONGUNSTIG"
  SEXTIEL DRIEHOEK = harmonieus, bevordering van de groei dus beschouwd als "GUNSTIG"
  CONJUNCTIE = "NEUTRAAL" het effect ervan hangt af van de aard van de PLANETEN die de ASPECTEN bepalen
  • • • • • Sommige Maan-ASPECTEN-Zon zijn belangrijk
  • • • • • Maan-DRIEHOEK-Zon : J J ZEER GUNSTIG voor het werken met WIJNSTOKKEN
  . • • Maan-andere ASPECTEN-Zon :J GUNSTIG voor het werken met WIJNSTOKKEN
  • • • • • • • •
  • • • • • Maan-ASPECTEN-Saturnus hebben bijzonder belang voor de landbouw en het leven van planten
  • • • • Maan-SEXTIEL-DRIEHOEK-Saturnus : J GUNSTIG "GRONDBEWERKING • ZAAIEN - PLANTEN" The Gardener's Labyrinth, Thomas Hill -1577
  • • • • Maan-VIERKANT-OPPOSITIE-Saturnus : "Altijd L ONGUNSTIG" (The Gardener's Labyrinth)
  . • • • Maan-SEXTIEL-DRIEHOEK-CONJUNCTIE-Saturnus : J GUNSTIG "PLANTEN van GEWASSEN"
  • • • • • • • •
  . Maan-ASPECTEN-Venus worden aanbevolen voor het werken met bloemen
  Conjunction
  conjunctie
  1. tussen twee hemellichamen: Samenstand tussen twee hemellichamen, bijvoorbeeld de Maan en een ster. Officiëel vindt de conjunctie plaats op het moment dat de twee hemellichamen dezelfde rechte klimming hebben, sommigen gebruiken de term voor gelijke ecliptische lengte. Beide definities duiden echter geen moment aan dat voor het oog bijzonder is; twee hemellichamen kunnen in theorie in conjunctie zijn en toch 180° uit elkaar staan. Om die reden staat in de astrokalender van deze website het moment van nauwste samenstand vermeld.
  2. tussen een planeet en de Zon: Samenstand tussen een planeet en de Zon. Bij een buitenplaneet spreken we van de conjunctie wanneer de planeet vanaf de Aarde gezien achter de Zon langs beweegt (en mogelijk door de Zon wordt bedekt), zodat deze enige tijd onzichtbaar is door het felle zonlicht. Het tegenovergestelde van conjunctie in dit verband is oppositie. Bij binnenplaneten onderscheiden we de bovenconjunctie en de benedenconjunctie. Gegevens van de conjuncties van de planeten zijn te vinden in de tabel planeetverschijnselen, een schematische figuur met de posities voor Mars in oppositie (M1) en conjunctie (M2) ten opzichte van de Aarde (A) is te vinden in Figuur 1 van de pagina Waardoor kunnen we Venus zien? in de veelgestelde vragen
  Opposition
  oppositie
  Een buitenplaneet of planetoïde is in oppositie met de Zon, of kortweg in oppositie, wanneer deze tegenover de Zon aan de hemel staat. De Zon, de Aarde en het object staan dan dus op een lijn. Het gevolg hiervan is dat het object opkomt rond het moment dat de Zon ondergaat en omgekeerd, waardoor het object dus vrijwel de gehele nacht zichtbaar is. Daarnaast staat het object tijdens de oppositie relatief dicht bij de Aarde, waardoor het een grotere schijnbare diameter en helderheid heeft dan gemiddeld. Een oppositie van een planeet is dus een uitgelezen moment om die planeet waar te nemen, niet alleen op de exacte datum van de oppositie, maar ook enkele weken ervoor en erna. Binnenplaneten vertonen geen opposities, buitenplaneten laten vaak een oppositielus zien. Het tegenovergestelde van een oppositie is een conjunctie. Gegevens van de opposities van de buitenplaneten zijn te vinden in de tabel planeetverschijnselen, een schematische figuur met de posities voor Mars in oppositie (M1) en conjunctie (M2) ten opzichte van de Aarde (A) is te vinden in Figuur 1 van de pagina Waardoor kunnen we Venus zien? in de veelgestelde vragen.
  precessie De Aarde draait om haar as, maar de richting waarnaar de aardas wijst is niet constant. De richting van de aardas zelf maakt in 26.000 jaar een cirkelbeweging van ongeveer 23,5° rond de pool van de ecliptica. Deze langzame beweging wordt de precessie der equinoxen, of kortweg precessie genoemd. Aangezien het systeem van hemelcoördinaten is vastgelegd met de evenaar in hetzelfde vlak als de evenaar van de Aarde, verschuiven de coördinaten als gevolg van de precessie. Hierdoor kunnen de coördinaten van 'vaste' objecten, zoals bijvoorbeeld een verre quasar, toch veranderen. Het kan geen kwaad nogmaals te benadrukken dat dit veranderen van de coördinaten dus niets te maken heeft met de beweging van de hemellichamen (dit is de eigenbeweging), maar met het verschuiven van het coördinatenstelsel. Een ander gevolg van de precessie is dat de sterrenbeelden van de dierenriem iedere 2000 jaar ongeveer één sterrenbeeld opschuiven, waardoor de astrologische tekens die worden gebruikt in horoscopen niet meer kloppen. Door de precessie is het tropisch jaar korter dan het siderisch jaar (siderische maand (vaste ster tot vaste ster) 27,321 662 dagen.
  • PLANETARY ASPECTS : bron: http://www.lunarium.co.uk/articles/lunar-gardening-5.jsp
  As the planets move around the sky, they form angular relationships between each other. These angles are called aspects in astrology, and here are the aspects that are used most often, with their symbols:
  • Opposition and Square are considered to be difficult, inhibiting, stressful, and so generally "BAD"
  - Trine and Sextile are generally "GOOD" as they are harmonious and promote growth
  The nature of Conjunction per se is neutral as its effect depends on the nature of the planets making the aspect.
  To read the aspects in the Lunar Gardening Calendar, you will also need to know the symbols of the planets, here they are:
  The Lunar Gardening Calendar lists all the aspects that take place, but they have different value for gardening and it is up to you to decide which aspects you prefer to use, which of them you consider as the most important. I can only offer you the opinions of a couple of authors.
  • Nick Kollerstrom has a chapter titled Gardening Aspects. Here are some highlights from it:
  • Moon • Saturn aspects have particular importance to agriculture and the life of plants.
  • Some Moon • Sun aspects are important.
  • Moon • Venus aspects are recommended for working with flowers.
  • The Moon's sextile to Saturn () "it is then commended to labour the earth, sow, and plant" (quoted by Nick Kollerstrom from The Gardener's Labyrinth, a work by Thomas Hill published in 1577). Moon trine Saturn () is a similarly beneficial aspect.
  • The Moon's square to Saturn () is when it is "denied utterly to deal in such matters" (The Gardener's Labyrinth). The Moon • Saturn opposition () is similarly negative.
  • For planting crops, the general advice is: plant when the Moon is in conjunction, sextile or trine with Saturn (, , ).
  • Sun • Moon aspects are important for working with vines, and the trine () is particularly favourable.
  Maria Thun has a substantially different idea about the significance of different aspects. Here are a few highlights from Work on the Land and the Constellations:
  • Opposition: a greater intensification of the life processes of the plant. This begins a few days before and increases up to the point of the opposition. The forces of both planets interpenetrate, augment and intensify each other.
  • Conjunction: the planets do not mutually enhance each other's influences, but rather cancel out.
  •••

  • Constellations and Zodiacs
  For an explanation of the difference between the signs and the constellations, as well as between Tropical and Sidereal Zodiac, you might want to read Lesson 3, The Zodiac, of the Astro School.
  I have spent a lot of time trying to figure out where those borders between constellations should be, so that we could know in which exactly constellation the Moon is in at any specific moment, I have asked several authorities and then a number of different people who might have known the answer, but nobody was able to give me any information on this subject.
  Finally, in The Biodynamic Sowing And Planting Calendar by Maria and Matthias Thun, I was able to find the information about the hour when the Moon enters each of the constellations during the year 2010. Taking the average of the Moon's position for different months, I should be able to figure out a reasonably precise information for where the borders between the constellations are. And later, if I will find a more detailed source of information, I could make the numbers more precise.
  However, one of the prominent astrological researchers Nick Kollerstrom (referred to as the BBC's Lunar Gardening Correspondent) argues in his book Gardening And Planting By The Moon that because the constellations are irregular, their use creates an imbalance in the energies available to the gardeners. Here is a quotation from the above mentioned book:
  The trouble began when Maria Thun imposed the four elements on to this irregular set-up in the 1950s. Her use of these divisions made for a radical imbalance in the four elements. Root days (Earth) were assigned over 50 per cent more of the month than the Flower days (Air). The Air-constellation Libra is very short while the Earth-constellation Virgo is two and a half times longer.
  Nick Kollerstrom suggests that instead of constellations, we should rather use the Sidereal Zodiac. The difference between the constellations and the Sidereal Zodiac is that the latter is made of equally sized, each takes 30 degrees of longitude, signs of the Zodiac.
  The difference between the Tropical Zodiac (used in the American method) and the Sidereal Zodiac (advocated by Kollerstrom) is that they have different point of origin, and as a result they are shifted against each other.
  The difference is approximately 23 degrees, and because of this it can easily happen that according to the Tropical Zodiac, the Moon is in one sign (say Aries), while according to the Sidereal Zodiac, it is in a completely different sign, say Pisces. This is why the times of the Moon's entry into the signs are different between the Lunar Gardening Calendar and the Universal Lunar Calendar (I am often asked about this difference by the visitors of Lunarium).
  The current version of the Lunar Gardening Calendar is based on the Sidereal Zodiac. In a later version, I am planning to add as an option the possibility to switch to Steiner's constellations.
  • Root, Leaf, Flower and Seed Signs
  Another major difference is that according to the European system, the most important factor is in which sign (constellation) the Moon is in, not the phase of the Moon like in the American system. Phases are actually aren't that significant in the European tradition.
  There are four groups of signs (constellations): Seed Signs (Aries, Leo, Sagittarius - the Fire signs of the Traditional Astrology), Flower Signs (Gemini, Libra, Aquarius - the Air signs of the Traditional Astrology), Leaf Signs (Cancer, Scorpio, Pisces - the Water signs of the Traditional Astrology) and Root Signs (Taurus, Virgo, Capricorn - the Earth signs of the Traditional Astrology).
  As you might expect, according to the European Tradition, when the Moon is in one of the Seed Signs, the energy in the plant is mainly concentrated in the fruits and seeds, these parts develop more actively and so this time is most appropriate for cultivating those plants that are grown for their fruits and seeds (e.g. apples, tomatoes, beans, cereals).
  The Flower Signs, when the Moon is in one of them, activate the growth of flowers. These days are recommended for cultivating those plants whose fruits are, from the botanical point of view, flowers, like artichokes or cauliflower. Of course, they are good for the real flowers too.
  The Leaf Signs, when the Moon is in one of them, promote the growth of the leaf parts of plants. These periods of time are the best for cultivating plants like cabbage, salad or spinach.
  The Root Signs, when the Moon is in one of them, mark the time when the bark and the underground parts of the plant develop well. This is an appropriate time for cultivating potatoes, carrots, onions and other similar plants.


  http://www.stellanatura.com/use.html
  Waarom zijn de planetaire bewegingen inbegrepen? There is a special column showing the Sun's movement through the zodiac, and the passage of the planets through the constellations of the zodiac is noted at the top left of the monthly charts. Er is een speciale kolom met de zon beweging door de dierenriem, en de passage van de planeten door de sterrenbeelden van de dierenriem wordt opgemerkt in de linkerbovenhoek van de maandelijkse charts. The events of their conjunction, opposition and trines are in the charts. De gebeurtenissen van hun samenwerking, de oppositie en driehoeken zijn in de hitlijsten. And there is a page devoted to the visibility of the planets in the night sky on a monthly basis. En er is een pagina gewijd aan de zichtbaarheid van de planeten aan de nachtelijke hemel op een maandelijkse basis. All this is to give the real context of the lunar rhythms we are working with. Dit alles is om de reële context van de maan ritmes werken we met. I would consider it tragic if this calendar were to be used merely as a utilitarian tool to improve one's crops. Ik zou het tragisch zijn als deze kalender zouden alleen maar worden gebruikt als een utilitair instrument om de eigen gewassen te verbeteren.I hope it will inspire a sense of wonder and gratitude towards the powers of the universe which surround us and make our life possible. Ik hoop dat het een gevoel van verwondering en dankbaarheid de richting van de krachten van het universum die ons omringen en maak ons ​​leven mogelijk te inspireren
  There is a special column showing the Sun's movement through the zodiac, and the passage of the planets through the constellations of the zodiac is noted at the top left of the monthly charts. The events of their conjunction, opposition and trines are in the charts. And there is a page devoted to the visibility of the planets in the night sky on a monthly basis. All this is to give the real context of the lunar rhythms we are working with. I would consider it tragic if this calendar were to be used merely as a utilitarian tool to improve one's crops. I hope it will inspire a sense of wonder and gratitude towards the powers of the universe which surround us and make our life possible.
  Er is een speciale kolom toont de beweging van de zon door de dierenriem en de passage van de planeten door de sterrenbeelden van de dierenriem staat bekend bij de bovenkant verlaten van de maandelijkse charts. De gebeurtenissen van hun conjunctie, oppositie en driehoeken zijn in de grafieken. En er is een pagina gewijd aan de zichtbaarheid van de planeten in de nachtelijke hemel op een maandelijkse basis. Dit alles is om de echte context van de lunar ritmes we met werken te geven. Ik zou overwegen het tragische als deze agenda worden gebruikt slechts als een utilitaire instrument moest ter verbetering van iemands gewassen. Ik hoop dat het zal inspireren een gevoel van verwondering en dankbaarheid naar de bevoegdheden van het universum, die ons omringen en ons leven mogelijk te maken
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  MAANFASEN


  Moon Phases Calendar

  DALENDE Maan BEGIN DALENDE MAAN DALENDE MaanKNOOP ••• KLIMMENDE Maan BEGIN KlIMMENDE MAAN KLIMMENDE MaanKNOOP

  MAANFASEN 1 • NM 2 • WM 3 • EK 4 • OM 5 • VM-2 VM-1 VM 6 • AM 7 • LK 8 • AMS 9 • NM-2 NM-1 NM
  KLIMMENDE MAAN Als de maan van zuiden naar noorden beweegt is het klimmende maan. - Zaaitijd. Als het middelpunt van de maan zijn grootste zuidelijk min (-) declinatie bereikt. Is de overgang van dalende naar klimmende maan.
  DALENDE MAAN Als de maan van noorden naar zuiden beweegt is het dalende maan. - Planttijd: gunstig om te planten, snoeien en bemesten. Als het middelpunt van de maan zijn grootste noordelijke plus (+) declinatie bereikt. Is de overgang van klimmende naar dalende maan.
  DECLINATIE De term declinatie wordt gebruikt om de breedtegraad van een hemellichaam in het equatoriale coördinatenstelsel aan te geven. De declinatie wordt gemeten in graden, boogminuten en boogseconden. De declinatie wordt ook vaak aangeduid met de Griekse letter δ (delta). De lengtegraad in dit systeem heet rechte klimming. Door de eigenbeweging verandert de declinatie van 'vaste' objecten langzaam. Om de rechte klimming en declinatie van een object om te rekenen in de lokale coördinaten azimut en hoogte is de uurhoek nodig.

  Alle sterren op de hemelevenaar hebben een declinatie van 0 graden. Staat een ster ten noorden van de hemel evenaar, dan is de declinatie positief (+). Ten zuiden van de hemelevenaar is de declinatie negatief (-). Zo heeft de noordelijke hemelpool een declinatie van +90°.http://users.telenet.be/lode.stevens/hemecoordinaten.htm

  Rechte Klimming en declinatie De declinatie is de afstand van een hemellichaam tot de hemelevenaar. Deze afstand wordt in graden uitgedrukt. De hemelevenaar of hemelequator is een denkbeeldige lijn. Hij verdeelt de sterrenhemel in een noordelijke en een zuidelijke helft. Net zoals de evenaar op aarde. Die verdeelt de aarde in een noordelijke en een zuide lijke helft. Alle sterren op de hemelevenaar hebben een declinatie van 0 graden. Staat een ster ten noorden van de hemel evenaar, dan is de declinatie positief (+). Ten zuiden van de hemelevenaar is de declinatie negatief (-). Zo heeft de noordelijke hemelpool een declinatie van +90°. De zuidelijke hemelpool heeft een declinatie van -90°. De declinatie van een ster kun je vergelijken met de geografische breedte van een plaats op aarde. De Rechte Klimming lijkt wel wat op de geografischelengte. Ook hier is er een nullijn. Deze loopt van de noordelijke naar de zuidelijke hemelpool. Maar natuurlijk niet over Greenwich. Dat bestaat niet aan op de hemelbol. Als nullijn hebben we daarom de lijn genomen, die over het lentepunt loopt. Het lentepunt is het punt waar de zon staat bij het begin van de lente. Het lentepunt ligt in het sterrenbeeld Vissen. De Rechte Klimming van een hemellichaam is de afstand van deze nullijn tot dat hemellichaam. Bij de geografische lengte op aarde kennen we oosterlengte en westerlengte. Aan de hemel kennen we dit onderscheid niet. De Rechte Klimming wordt maar in één richting gemeten. Vanaf de nullijn tegen de wijzers van de klok in. Ook werken we niet met graden. De Rechte Klimming wordt in uren, minuten en seconden uitgedrukt. We kunnen een cirkel namelijk ook in 24 uur verdelen in plaats van in 360 graden. Eén uur telt dan 15 graden. Eén zo'n uur wordt weer verdeeld in 60 (boog)minuten en één minuut weer in 60 (boog)seconden. De Rechte Klimming wordt vaak afgekort tot RK. Lees zo nodig ook het verhaal bij geografische lengteen breedte.Cette notion se réfère au changement de position de la Lune dans le ciel au fil des jours, qui est fixée par l'orbite de la Lune autour de la Terre et par l'obliquité de l'écliptique (angle entre l'équateur et l'écliptique). Au fil du cycle lunaire (durée environ 29 jours et demi), la Lune monte ou descend en déclinaison (distance angulaire par rapport à l'équateur céleste).Deze term verwijst naar de verandering van positie van de maan aan de hemel met de draad van de dagen, die wordt vastgesteld door de baan van de maan rond de aarde en de helling van de ecliptica (hoek tussen de evenaar en de ecliptica). Over de maancyclus (duur ongeveer 29 dagen en een half), de maan stijgt of daalt in declinatie (hoekafstand ten opzichte van de hemelequator).Pour le constater, le mieux est de repérer la hauteur de la Lune dans le ciel, de jour en jour, quand elle passe dans la direction du sud. Si elle monte (descend) de plus en plus, on dit que la Lune est Montante (Descendante). On peut aussi repérer depuis un lieu donné l'endroit de l'horizon où elle se lève: si cet endroit se déplace au fil des jours vers le nord (sud), la Lune est Montante (Descendante).Om dit te zien, is het beste om te vinden van de hoogte van de maan aan de hemel, dag na dag, bij het passeren in de richting van het zuiden. Als het stijgt meer (falls), vertelde dat de maan zich omhoog (omlaag). U kunt ook vinden de horizon waar rivier ontspringt uit een bepaalde plaats: als deze plaats over de dagen beweegt naar het noorden (het zuiden), is de maan (omlaag)
  FILM MAANFASEN frankdeboosere

  Tuinieren met de MAANFASEN Eb en vloed zijn de meest zichtbare manifestatie van de aantrekkingskracht van de maan. Als je het water voorstelt als als een dunne laag die de aarde omhult, is het makkelijk voor te stellen hoe het water door de maan naar een kant wordt getrokken. De eb en vloed cyclus volgt het zelfde ritme als de rijzende maan, elke 24 uur en 50 minuten. Elke maand als de maan op haar perigee is (het dichtste bij de aarde) zijn de getijden 30% hoger dan als de maan het verst verwijderd is van de aarde (apogee). Het water in de rivieren en meren beantwoorden ook aan dit ritme, al is het minder zichtbaar.
  Het lijkt alsof de de maan en haar invloed niets te maken heeft met tuinieren. Maar bedenk dat als de maan het water in de zeeen aantrekt, dit ook het geval is op het water wat zich in de grond of in de plant bevindt. Planten bestaan voor een groot gedeelte uit water en reageren op deze aan trekkingskracht door meer of minder vocht in hun bovengrondse delen op te nemen. Elke tuinder weet hoe belangrijk de vochtigheidsgraad van het de grond is als de zaden moeten ontkiemen, en dat de oogst het best is als de vrucht het meeste water bevat.
  WASSENDE MAAN In het algemeen is de beste tijd om te planten van nieuwe maan tot volle maan. Deze tijd heeft de energie die een opgroeiende plant nodig heeft. (lees ook: invloeden van maanfasen) Het voorjaar of in de herfst is natuurlijk het meest ideale seizoen. Met wassende maan ontwikkelen de planten snel nieuwe wortels en komen mooi op. Vooral bij oudere planten en bomen is de juiste maanfase en seizoen belangrijk. Ook een goede tijd om te stekken.
  Van afnemende maan tot basemieke maan is het de beste tijd voor wieden, snoeien en composteren. Een interessant weetje: Het schijnt dat de afnemende maan op 18e juni tot 12 uur ’s middags (of 1 uur in de zomertijd) de tijd is dat alles wat dan gewied of geruimd wordt niet meer zal terug keren. Zelfs de wortels zullen dan vergaan. Het is wel raadzaam om goed op te letten dat je niet planten beschadigd die je wel wilt behouden.
  Snoeien tijdens afnemende maan zorgt ervoor dat planten en bomen geen schade ondervinden omdat de sappen dan naar beneden trekken en ze dus niet leeg kunnen bloeden. Doe dit nooit tijdens volle maan. Je kunt dan zelfs gezonde exemplaren ernstige schade toebrengen, of zelfs doen afsterven.
  Volle maan is de beste tijd om te oogsten. De energie van de maan is op haar top; de vruchten bevatten nu het meeste vocht.
  Een medicijn voor alle planten en bomen die niet langer groeien, die wegkwijnen of ziek zijn is wanneer je tijdens nieuwe maan de toppen verwijdert. De top moet vlak boven een zijtak afgesneden worden die vervolgens naar boven groeit en als nieuwe top gaat dienen.
  Ook de regenval wordt beďnvloed door de aantrekkingskracht van de maan. De meeste regen valt net na nieuwe en volle maan.
  Het lijkt me dan ook logisch dat je rekening houd met de maanstand als je in je tuin werkt om je planten de beste kans te geven om tot ontwikkeling te komen
  Invloeden van de maanfasen. Iedereen kent de invloed van de maan op de zeegetijden. De maan trekt door haar zwaartekracht het water aan, aldus het ontstaan van eb en vloed. Maar er is meer. De maanfasen hebben invloed op de gewassen, de voortplanting, je geestelijke toestand, de mate van aktiviteit in mens en dier, zelfs het weer schijnt te beantwoorden aan de maangestalten.
  In oude tijden was de Maan het belangrijkste licht in de nacht. Zonder elektriciteit hadden de veranderende fasen van de Maan veel meer invloed op mensen. Op sommige niveau’s voelen wij nog steeds de invloed van de cyclus van de Maan. Als je je bewust bent van deze invloeden, kun je deze energie benutten in je dagelijks leven.
  Het eerste gedeelte van de cyclus, van Nieuwe Maan tot de Volle Maan, is de wassende, opbouwende periode. Het tweede deel van de cyclus, van de Volle tot Balsemieke Maan, is de afnemende periode, waar alles wordt afgerond.
  De cyclus van de maan is verdeeld in acht fasen, elke fase duurt ongeveer 3 en een halve dag.
  Nieuwe maan. ( 0-45 graden voor de zon)
  De maan is niet te zien of je ziet een dunne sikkel verschijnen aan de rechter kant van de maan. Deze maan komt op met zonsopgang en gaat onder met zonsodergang. Ze is dus het beste te zien vlak voordat de zon onder gaat. De energie van de nieuwe maan is die van de lente. Het is een goede tijd om iets nieuws te beginnen. Of dat nu een project is of een relatie. Je kunt je impulsief voelen en vol van nieuwe ideeen. Assosiatie: zaad
  Wassende maan. (45-90 graden)
  De maan is aan de rechterkant voor een kwart verlicht. Ze komt halverwege de ochtend op en gaat halverwege de avond onder.
  Je wordt je meer bewust van wat je wel en niet wil. De wassende maan symboliseert het punt in je leven dat je je realiseert dat je een eigen indentiteit hebt en dat je de dingen op je eigen manier kan vormgeven. Je zult het belangrijk vinden om je eigen menig te uiten. Assosiatie: ontspruiten
  Eerste kwartier (90-135 graden)
  De rechterhelft van de maan is verlicht. Ze komt op rond het middaguur en gaat rond middernacht onder.
  Je plannen zullen zich makkelijk ontplooien, maar je neemt ook gauw teveel hooi op je vork. In deze tijd kan je tegenstand ervaren, welke niet negatief hoeft te zijn. Denk maar aan het maken van vuur: om het te laten branden heb je een vonk nodig, die alleen ontstaat door wrijving.
  Het is de tijd om je ideeen vorm te geven en mogelijke problemen op te lossen. Assosiatie: groei.
  Gibbous maan.(135-180 graden)
  Driekwart van de maan is nu verlicht. Ze komt halverwege de middag op en gaat halverwege de nacht onder.Tijd van het begrijpen waarom je de aktie hebt ondernomen. Je ziet details en zet de puntjes op de i. Je bent nu meer intelectueel bezig. Tijdens het eerste kwartier was het meer intuďtief. Assosiatie: knop.
  Volle maan. (180-225 graden)
  De maan is volledig verlicht. Ze komt op rond zonsondergang en gaat onder bij zonsopkomst.
  De climax. Nu zie je de resultaten van je werk en krijg je antwoorden op je vragen. Dit kan resulteren in extreme ervaringen. Wat je voelt zal je buiten je geprojecteerd zien. De aarde staat nu tussen de zon en de maan in. Aan beide kanten wordt er kracht uitgeoefend. De truuk zit hem in het vinden van een balans. Niet in balans wordt je verblind of het je ziet niet. Assosiatie: bloesem
  Afnemende maan.(135-90 graden achter de zon.)
  Driekwart van de linkerhelft van de maan is verlicht. Ze komt halverwege de avond op en gaat halverwege de volgende ochtend onder.
  Afronden van zaken. Nu je de lessen hebt geleerd wil je ze delen. Behoefte om er over te praten. Assosiatie: vrucht
  Laatste Kwartier. (90 - 45 graden)
  De linkerhelft van de maan is verlicht. Ze komt op rond middernacht en gaat rond het middaguur onder.
  Je analyseert de gedane zaken en doorziet je persoonlijke proces daarin. Assosiatie: oogsten
  Balsemieke Maan (45 - 0 graden)
  De sikkel wordt steeds kleiner en is uiteindelijk niet meer te zien.
  Ze komt halverwege de nacht op en gaat halverwege de middag onder.
  Er bestaat nog een woord voor deze maanfase - Karma. Geleerde lessen pas je toe in het dagelijks leven. Indien je de lessen niet hebt geleerd, geen actie hebt ondernomen die paste in de eerste zeven fasen, kun je niet verder. Het is de tijd om het verleden los te laten. Assosiatie: composteren
  MAANFASES en DIERENRIEM Bron femtopia
  Elke fase van de maan heeft haar eigen kwaliteit en beïnvloedt het leven hier op aarde. We onderscheiden de maanfases NIEUWE, Wassende, VOLLEe en Afnemende maan binnen de voor ons zichtbare cyclus van 29,5 dagen - de synodische periode. De draconische periode duurt 27,3 dagen.
  Daarnaast heeft de maan een relatie met de sterren, de SIDERISCHE periode van 27,2 dagen met een Klimmende en Dalende maan. Deze zijn van invloed op gewassen, vooral het planten en oogsten:
  KLIMMENDE MAAN = PLANTMAAN : doorloopt de sterrenbeelden van winter en lente: Boogschutter, Steenbok, Waterman, Vissen, Ram en Stier
  LENTE TEKENS: MAAN stijgt 14 dagen stijgende kracht met geleidelijke toename van de groei en bloei
  DALENDE MAAN = OOGSTMAAN : doorloopt de sterrenbeelden van zomer en herfst: Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal en Schorpioen
  HERFST TEKENS: MAAN daalt 14 dagen dalende krachten met rijpheid, oogst, neergang en rust
  Gemiddeld duren de synodische, siderische en draconische perioden 28 dagen. Vanuit het universum bekeken staat de maan elke 28 dagen op dezelfde plek
  De invloed van de maan op ons lichaam en de planten
  MOONPHASES CALCULATOR
  Change month and year: Note: This tool displays the approximate Moon phases for a given month. For official phase times and dates for this month and past months, check our Sky Almanac. Moon rise and set times are available from the U.S. Naval Observatory
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  TIJDZONES
  DST : Daylight Saving Time (Zomertijd) MEZT - GMT : Greenwich Mean Time - UTC : Coordinated Universal Time

  TIME ZONES CHECK - WORLD TIME ZONES - WORLDCLOCK

  TIJDZONE - FUSEAU HORAIRE - TIME ZONES - ZEITZONE - Huso horario - Fuso orario
  /td>
  BLINDE WAANZIN